Category Archives: oorlogsdreiging

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Te dicht bij WWIII om gerust te zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Te dicht bij WWlll om gerust te zijn

De oorlog in Oekraïne is niet langer een lokaal conflict. Tsjetsjenië heeft zich bij Rusland gevoegd en Wit-Rusland steunt dat. Daartegenover staat Oekraïne, dat door de VS, de NAVO en vele andere landen wordt gesteund met logistiek en wapens. Terwijl het Westen probeert Rusland financieel in het nauw te drijven, is China dat land juist te hulp geschoten. Rusland heeft van zijn kant de kernwapens in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Terwijl dit alles gaande is, lijkt China zich voor te bereiden op een gewelddadige herovering van Taiwan en heeft het de VS gedreigd niet tussenbeide te komen, want “wie met vuur speelt, verbrandt zichzelf” en als de VS “de ‘salamitactiek’ toe zou passen in de kwestie Taiwan, zullen zijn vingers worden afgesneden”. Naar mijn mening bevinden we ons te dicht bij een derde, nucleaire wereldoorlog om gerust te zijn.

We mogen niet vergeten dat onder bepaalde omstandigheden zelfs een klein vonkje een wereldoorlog kan ontketenen. De Eerste Wereldoorlog begon bijvoorbeeld met de moord op Franz Ferdinand, de erfgenaam van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk in Sarajevo. Toen Oostenrijk als vergelding Servië binnenviel, sleepten de militaire allianties van de tegenstanders heel Europa mee naar het slagveld. En omdat de Europese landen in die tijd koloniën over de hele wereld hadden, werd de oorlog al snel een wereldwijd conflict.

De wereld van nu is overladen met schietgrage leiders die de wereld graag in vuur en vlam zetten. Daarom moeten we ons zorgen maken en beseffen dat de zaken er slecht voor staan en heel snel nog veel erger kunnen worden.

Als er echter krachten van afscheiding in de wereld ontwaken, zijn ze altijd een klaroen, een voorbode die ons zegt dat we ons meer moeten inspannen om ons met elkaar te verbinden, om samen te werken en dat we boven de haat naar elkaar moeten uitstijgen. De enige oorzaak voor het lijden en de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich nu in de wereld afspelen, is haat, wreedheid en het verlangen om andere mensen te tiranniseren.

Daarom is elk onrecht altijd een oproep om de eenheid, de empathie en de zorg voor elkaar te versterken. Tijden als deze, waarin we worden herinnerd aan wat werkelijk belangrijk is in het leven, zijn ook een gelegenheid om een betere wereld en een zorgzamer samenleving op te bouwen.

Dit is niet het moment om ruzie te maken over historische gerechtigheid of oude rancunes. Het is nu de tijd om liefde te genereren en dat kunnen we alleen doen waar nu geen liefde aanwezig is. Als wij liefde opbouwen waar eens haat was, zal het ware liefde zijn, dan is het onze eigen schepping, gesmeed uit de as van de vijandschap die wij hebben overwonnen. We leven in moeilijke tijden, dus we moeten de uitdagingen aangaan, we hebben geen andere keus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/too-close-for-comfort-to-wwiii-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

De Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: de Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open

De verwikkelingen van deze oorlog gaan veel verder dan de gevolgen voor degenen die rechtstreeks bij dit conflict betrokken zijn. De wereld zal er opnieuw door worden gevormd, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat andere latente wrijvingen tussen landen en gebieden zullen worden geactiveerd als gevolg van de situatie Rusland-Oekraïne. Deze oorlog heeft nu een tijdperk geopend van kleine en grote oorlogen tussen verschillende volkeren.

De Britse premier Boris Johnson zei onlangs dat deze oorlog gemakkelijk “de grootste oorlog in Europa sinds 1945” kan worden, ik ben het ermee eens. Als landen met een dergelijke achtergrond geen onderlinge overeenstemming kunnen bereiken, hoeveel waarschijnlijker is het dan wel dat verschillende landen die grote verschillen en al oude conflicten hebben, gemakkelijk in een oorlog kunnen vervallen zonder duidelijk gerechtvaardigde redenen.

Op persoonlijk vlak stemt het mij droevig om te zien hoe het lot zich keert en wij ons opnieuw in een oorlog bevinden. Ik voel me bedroefd en ongerust omdat ik veel studenten in Rusland en Oekraïne heb die nu bedreigd worden en voelen hoe de verslechterende situatie hen en de hele wereld beïnvloedt. Ook in Israël heb ik veel studenten die met grote bezorgdheid volgen wat er in Oost-Europa gebeurt, bezorgd over het lot van hun familieleden en vrienden.

Ik koester de hoop is dat de uitingen van haat tussen de Russen en de Oekraïners, twee volkeren die door de geschiedenis heen zij aan zij hebben geleefd, spoedig zullen ophouden. Als het nog mogelijk zou zijn, zou ik alles in het werk willen stellen om hen het zwijgen op te leggen, te kalmeren en een escalatie te vermijden, maar op het ogenblik is dit niet mogelijk. 

In dit stadium kunnen we niet veel doen. We kunnen alleen maar verlangen naar vrede en een staakt-het-vuren, erover praten of alle partijen zich terughoudend willen opstellen. De partijen in het conflict zouden het voorbeeld kunnen volgen van inheemse Amerikaanse stammen die hun vijandschap begroeven in een ceremonie waarbij voorheen strijdende stammen overeenkwamen om hun geschillen bij te leggen en in harmonie te leven, zij bezegelden hun overeenkomst doordat het opperhoofd van elke stam een oorlogsbijl begroef.

Een dergelijk scenario lijkt onder de huidige omstandigheden niet realistisch. Boven de krachten van vijandigheid uit, boven het egoïsme en de controle als drijvende krachten van alle conflicten in de wereld, kunnen wij alleen een wereldwijd gebed om vrede naar Boven brengen, met het verzoek om met iedereen goed te kunnen omgaan. Want alleen in de kracht van verbinding en in de verbinding tussen onze harten kan er een grote positieve kracht ontstaan, een kracht die in staat is om alle partijen te verenigen, haters te verzoenen en de waarheid in ons allen wakker te roepen, namelijk dat wij allen tot één ziel behoren. Zoals er geschreven staat: “Hij die vrede maakt in Zijn Hoogten, moge Hij vrede maken tussen ons…” (Job, 25:2)

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/russia-ukraine-war-the-pandora-box-is-open-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen

Er zijn altijd botsingen geweest in de mensheid. Er zijn botsingen geweest tussen landen, tussen Noord en Zuid en tussen regimes en ideologieën. Maar de botsing van vandaag gaat dieper. Het is een botsing tussen naties die elkaar niet willen accepteren zoals ze zijn en elkaar willen onderdrukken. Toch is het nog niet te laat om de wereld van haar neergang te redden en wij, mensen die juist de waarde van verscheidenheid begrijpen, zijn de enigen die dit kunnen doen.

Om een vreedzame wereldmaatschappij te bouwen, hebben we mensen nodig die waardering hebben voor diversiteit. Alleen mensen die verbinding zoeken boven de verschillen uit, kunnen een samenleving bouwen die sterker wordt naarmate zij diverser wordt.

Alles wat de test van de evolutie heeft overleefd, bestaat uit tegenstellingen die elkaar aanvullen. Van het atomaire niveau tot aan de meest complexe structuren in het universum, alles bestaat uit tegenstellingen die met elkaar samenwerken om een sterke structuur te creëren waarbij het ene element compenseert wat het tegenovergestelde element niet heeft. Dus als je je tegenstander vernietigt, vernietig je ook jezelf.

Zolang wij het standpunt blijven innemen dat “alleen ik gelijk heb” zal het in de wereld steeds slechter gaan. Het doet er niet toe wie er gelijk heeft. Een benadering die niet alle partijen omvat, maar het alleenrecht op de waarheid opeist, die zijn tegendeel, zijn tegenhanger ontkent, ondergraaft daarmee zijn eigen bestaan.

Denk eens aan “dag” zonder “nacht”, “liefde” zonder “haat”, “lente” zonder “herfst”, of “vriendelijkheid” zonder “wreedheid”. Geen van deze “positieve” termen zou bestaan als de “negatieve” tegenpool ook niet bestond. Zo zou onze wereld niet bestaan zonder het evenwicht tussen tegenstellingen die elkaar aanvullen en elkaars “tekortkomingen” compenseren.

Hoe precair de huidige situatie in de wereld ook is, het is ook een kans. Nu kunnen we het idee laten circuleren dat wij, alleen door onze opponenten te aanvaarden en zelfs te omarmen, kunnen groeien. De toenemende politieke spanningen zorgen ervoor dat wij waakzaam zijn en letten op elk teken van gezond verstand, het geluid van het gezonde verstand moet nu verklaren dat oorlog uiteindelijk het einde van iedereen betekent.

Ik hoop en bid dat het gezonde verstand het zal winnen in deze oorlog.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/we-can-still-lift-up-the-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Zijn er ecologische grenzen aan de economische groei?

Michael Laitman op Quora: Zijn er ecologische grenzen aan de economische groei?

Deze vraag is nu niet aan de orde, want voordat wij een bepaalde techno-ecologische grens van ontwikkeling hebben bereikt, zal de mensheid al bezig zijn om zichzelf te vernietigen in een Derde Wereldoorlog. Het is onmogelijk om de grens van de technische ontwikkeling te bereiken, want wij roepen veel grotere problemen op door onze gedachten en onze onjuiste houding naar elkaar. Daarom is er geen ecologische grens aan de economische ontwikkeling.

In het algemeen wordt het ecologische probleem niet veroorzaakt door onze technische of technologische ontwikkeling, maar uitsluitend door de ontwikkeling van het ego en het kwaad dat daarmee samengaat. Daarom is de enige mogelijke redding in dit opzicht dat wij allemaal gaan begrijpen dat wij tot één enkel lichaam behoren, tot één enkel globaal systeem, dat wij met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn en dat wij dus verplicht zijn om voor elkaar te zorgen. Zodra we begrijpen dat we tot één systeem behoren, één organisme, zullen al onze problemen voorbij zijn. Dan zullen we ervaren dat de manier waarop de natuur met ons omgaat positief en wonderbaarlijk is en gelijk opgaat met de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Het gaat over een heel eenvoudig principe: hoe slechter wij met elkaar omgaan, hoe slechter de natuur ons behandelt – hoe beter wij met elkaar omgaan, hoe beter de natuur ons zal behandelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/are-there-ecological-limits-to-economic-growth-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →3e

Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan! (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan!

De huidige golf van geweld heeft het feit aan het licht gebracht dat de coëxistentie van de Arabieren en de Israëli’s in Israël een illusie was. Voor beide partijen waren er economische voordelen waar men blij mee was, maar de haat is al die jaren blijven voortwoekeren totdat deze door een aanleiding is losgebarsten. De pijnlijke waarheid die door de rellen van de Arabieren in Israël aan het licht kwam, is dat zij ons niet minder haten dan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza. De talrijke pogingen tot lynchpartijen die wonder boven wonder nog niemand het leven hebben gekost, het in brand steken van Joodse huizen, synagogen, bedrijven en auto’s, de schoten die op mensen thuis worden afgevuurd, en het gooien van stenen naar auto’s op de snelwegen, dit alles laat geen ruimte voor twijfel: De tijd van tolerantie is voorbij.

Als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Iedereen die de boodschap van onze wijzen kent, weet dat zij de ellende die wij meemaken niet toeschreven aan onze onderdrukkers. Onze wijzen schreven de verwoesting van de Eerste Tempel niet toe aan Nebukadnezar II, koning van Babylon, hoewel hij degene was die de Tempel verwoestte. In plaats daarvan schreven zij dit aan ons toe, aan de manier waarop wij met elkaar omgingen. Zij leggen uit dat het bloedvergieten en het kwaadspreken over elkaar de verovering door Nebukadnezar over ons heeft afgeroepen.

Evenzo gaven onze wijzen het Seleucidische Rijk niet de schuld van de oorlog tegen de Makkabeeën. Zij gaven de schuld aan de Hellenisten, de Joden die erop aandrongen om de Griekse cultuur en het Griekse geloofssysteem in Judea te installeren.

En het meest opmerkelijke is dat onze wijzen de verwoesting van de Tweede Tempel en de twee millennia lange ballingschap niet weten aan de Romeinen, die Jeruzalem hebben veroverd en de Tempel hebben vernietigd. In plaats daarvan wezen zij daarvoor één schuldige aan: de ongegronde, ongefundeerde haat tussen ons, de Joden.

Deze waarheid is sindsdien niet veranderd. We roepen onze ellende over onszelf uit. Als wij elkaar haten, haten de volkeren ons. Als de Talmoed bijvoorbeeld de oorzaken van de verwoesting van de Eerste Tempel uitlegt, staat er geschreven dat men “met elkaar at en dronk,” maar “elkaar met zwaarden in de tong stak” (Yoma 9b). Bovendien zegt de Talmoed: “Hoewel zij dicht in elkaars nabijheid stonden, waren zij vervuld van haat naar elkaar.”

Waarom verwachten we dat het nu anders zou zijn? Waarom denken we dat de verbale zwaarden die we nu tegen elkaar gebruiken, zich nu niet zullen vertalen in fysieke messen en geweren? Dit is er namelijk gaande. Het is nu net zoals toen.

Dus als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/coexistence-with-arabs-we-cant-even-exist-with-one-another-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Anti-Semitism, Crisis, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Zal er ooit vrede komen in de wereld?

Vraag: Op het ogenblik denken veel mensen dat er al een Derde Wereldoorlog onderweg is. Iedereen – van futurologen tot aan de paus – spreekt er openlijk over. Veel mensen zijn het erover eens dat deze oorlog in gedeelten zal plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk in het totaalbeeld, maar op veel niveaus is het al gaande.

Er bestaat een nog ongewonere opvatting, namelijk dat de Derde Wereldoorlog een oorlog tegen het coronavirus zal zijn, omdat de gevolgen van het virus voor de mensheid vergelijkbaar zijn met de gevolgen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  

Denkt u dat ons een Derde Wereldoorlog te wachten staat?

Antwoord: Helaas denk ik dat het kan gebeuren. Niet of het wel of niet zal gebeuren, daar wil ik het niet over hebben. Maar wel het feit dat het kan gebeuren, zeker.

Het is namelijk een feit dat de mensheid constant in competitie leeft, competitie met elkaar betekent nog geen wereldoorlog. We spreken van een wereldoorlog als we elkaar willen verslaan door mensen uit te roeien. Dat zien we in ieder geval nu nog niet.

Bovendien is het ook onmogelijk om over het virus als wapen te spreken. In die richting zien we nog geen enkele aanwijzing. Er is geen behoefte om het aan de Chinezen of iemand anders toe te schrijven. Natuurlijk bestaan er allerlei ideeën en plannen, maar dit is geen oorlog.

De Derde Wereldoorlog betekent een kernoorlog, als de enorm grote nucleaire krachten van de supermachten actief zouden worden. Ik moet er niet aan denken dat dit zal gebeuren, maar mogelijk is het wel.

Vraag: Zal er ooit vrede komen in de wereld?

Antwoord: Op een dag zal het zo zijn. Op een dag, door mensen te laten beseffen dat het niet anders kan, doordat iedereen boven het egoïsme uitstijgt of door een groot lijden, als er nog maar een klein aantal mensen op de aarde overgebleven zal zijn. Zij zullen zich realiseren dat ze geen andere keus hebben dan opnieuw met hun ontwikkeling te beginnen, maar dan op een totaal ander niveau, men zal elkaar in alle opzichten helpen, gevend zijn naar elkaar en iedereen zal met elkaar verbonden zijn.

https://laitman.com/2021/03/will-there-ever-be-peace-in-the-world/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 2/16/21

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →