Category Archives: Oorlog

Onverbiddelijk Bestuur

235Vraag: In een van de artikelen schrijft Baal HaSulam dat er tijdens een oorlog situaties zijn waarin het bestuur wordt overgedragen aan een vernietigende kracht die zich dan in de fysieke wereld manifesteert. 

Dan kan dit niet langer gecorrigeerd worden, dan moeten we wachten tot de tijd voorbij is. Dit is tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd, tijdens de Holocaust.

Wat voor destructieve kracht is dit?

Antwoord: Dit is de enorme kracht van de Schepper die Hij besluit te gebruiken om mensen op te voeden. Dan dalen er slechte omstandigheden op de mensheid neer en gaat de Schepper mensen volgens een strikte wet aanpakken.

Vraag: Baal HaSulam schrijft dat zelfs gebeden niet helpen als het bestuur al is overgedragen aan deze vernietigende kracht. Voor die tijd kon je iets corrigeren, bidden en op de een of andere manier de situatie veranderen, maar als de vernietigende kracht zich in de materie manifesteert, is er niets dat nog helpt. Er zijn veel dergelijke gevallen in de geschiedenis. Of kan er dan toch nog iets gedaan worden?

Antwoord: Natuurlijk kan dat. We moeten blijven handelen, ondanks de omstandigheden. Maar we moeten niet vergeten dat er een goede en een kwade tijd is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/rigid-governance/ 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/29/23

Related Material:
External and Internal Wars
With Whom Is the Creator?
A Rigid Management Program

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Onder de controle van de Schepper

561Vraag: De Schepper stuurt ons allerlei situaties en gevoelens. Hoe kunnen we werken met het feit dat Hij ons een gevoel van haat voor de haat zelf geeft, wat zich zowel in mijn innerlijk als in sommige gebeurtenissen buiten mij laat zien?

Antwoord: Dit is heel goed. Als we de eigenschap van de haat in onszelf haten, kunnen we ons ervan verwijderen en kunnen we vragen om de correctie ervan. Dit is heel mooi.

Vraag: Helpt de pijn die we voelen door oorlog, verlies en verdriet bij het bidden? Of is het een ontkenning van het bestuur van de goede Schepper als we ons onderdompelen in deze pijn, en trekt dit ons dan in de tegenovergestelde richting?

Antwoord: Maak je geen zorgen, de Schepper bepaalt in welke richting Hij ons wil trekken, dat hangt werkelijk niet van ons af. Het hangt af van de manier waarop Hij ons volledig bestuurt, van alle kanten..

En de pijn die je voelt moet je in het gebed opnemen. Alles komt goed, maak je geen zorgen, concentreer je op wat er plaatsvindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/under-the-control-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/13/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In gevecht met de neiging tot het kwaad

200.02Vraag: Als onze wereldgroep tot een interne oorlog komt met zijn neiging tot het kwaad, zal dat dan de wereld helpen?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen zo kunnen we tot volledige correctie (Gmar Tikkun) komen, alleen door met ons egoïsme te strijden en ons tot de Schepper te wenden, zodat Hij ons daarbij helpt.

Vraag: Kunnen we zeggen dat we een externe oorlog zien omdat we het Licht dat we aangetrokken hebben voor een grotere verbondenheid niet goed gebruiken?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom vervalt een mens dan in gevoelens dat de Schepper hem niet helpt?

Antwoord: Omdat hij veel meer moet investeren in de verbinding met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/in-the-fight-against-the-evil-inclination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/12/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
How Can We Cancel Unfavorable Actions?
To Win the War Against Evil
When Will Peace Reign?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar is de kracht van het gebed van afhankelijk?

239Vraag: Wat moet de allereerste voorbereiding zijn om tot een gebed te komen dat een echt wapen is?

Antwoord: Het moet uit het hart komen. De kracht van het gebed hangt af van de intensiteit van de verbinding tussen ons, van de mate waarin we als één mens met één hart zijn, van de mate waarin je vrienden je innerlijk binnentreden, zich bij je hart voegen en jullie je vanuit dit gezamenlijke hart tot de Schepper wenden.

Vraag: Moeten we aan mensen vertellen dat we niet de vijand moeten haten, maar wél de oorlog?

Antwoord: Haat moet niet tegen de vijand of de oorlog gericht zijn, maar tegen ons egoïsme. Uitsluitend daartegen..

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-does-the-power-of-prayer-depend-on/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/15/23, Writings of Rabash “What Is, ‘Calamity that Comes Upon the Wicked Begins with the Righteous,’ in the Work?”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel Today, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer zal er vrede regeren?

963.5Vraag: Alles wat er met ons tijdens de Conventie is gebeurd, zorgde ervoor dat er veel liefde in ons  werd onthuld, we annuleerden onszelf op een natuurlijke manier. Maar wat er nu in Israël gebeurt, veroorzaakt haat in ons, want als je aangevallen wordt, haat je de vijand.

Antwoord: Deze vijand zit in ons hart.

We moeten ons realiseren dat alles van ons hart afhangt. In de mate waarin we in onze harten dicht bij elkaar staan, zal er vrede heersen in de wereld.

Dit missen we: uitsluitend liefde en nabijheid tussen ons en tussen alle mensen in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/when-will-peace-reign/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/7/23, “Current Events in Israel”

Related Material:
When There Is No War Within Us
Eternal Peace—Universe Of Harmony
The World Is A Person’s Inner State

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Israel, Israel Today, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalisten en oorlogen

545Vraag: Hoe konden Kabbalisten in de tijd van Koning David vechten en tegelijkertijd liefde promoten?

Antwoord: In die tijd was iedereen een Kabbalist. En waarom zou een Kabbalist niet kunnen vechten? Stel dat ik weet dat er iemand naar mij toekomt om mij te doden, dat gaat tegen de gemeenschappelijke correctie van de wereld in en nu staat dat mij in de weg, dus als ik hem niet dood, betekent het dat ik de gemeenschappelijke ziel dood.

Er zijn wetten. Er zijn constant twee krachten werkzaam in de wereld, dat kan je niet veranderen: je staat ofwel aan de ene kant, ofwel aan de andere kant, of ergens tussenin.

Als je iemand fysiek doodt, dood je het egoïsme op het laagste niveau. Door spiritueel te doden, corrigeer je deze wortel vrijwel volledig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/kabbalists-and-wars/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Star of David” 10/1/11

Related Material:
From War To War
War Is Great Clarification
Let Him Make Peace Between Us

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is oorlog?

232.05Vraag: Wat is de spirituele betekenis van oorlog? Waarom bestaat er oorlog?

Antwoord: Oorlog bestaat omdat er twee tegengestelde krachten in het universum zijn. Als deze krachten niet in evenwicht kunnen worden gehouden door de Masach (scherm), komen ze in een staat van spirituele kortsluiting en proberen ze elkaar te vernietigen. Dit wordt oorlog genoemd.

In de spirituele wereld is kortsluiting een botsing tussen tegengestelde krachten en eigenschappen, net zoals in de fysieke wereld. Dit leidt tot oorlogen in onze wereld.

Daarom moeten we een Masach vormen tussen deze krachten, namelijk een correcte verbinding tussen mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-war/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt donderdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. What Is War?” 4/16/11

Related Material:
From War To War
War Is A Natural Human State
War Is Great Clarification

Filed under: Crisis, Globalization, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

We luiden 2022 uit en ontmoeten 2023

200.01Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door moeilijke gebeurtenissen: oorlog, klimaatverandering, protestdemonstraties over de hele wereld en nog veel meer.

Dit jaar is moeilijk geweest voor de mensheid en we gaan 2023 in met een gevoel van totale onzekerheid over de toekomst. Het enige wat duidelijk is, is dat we een heel moeilijke periode tegemoet gaan die gepaard zal gaan met een hoge inflatie en onrust in diverse landen.

Mensen willen elkaar niet begrijpen, landen kunnen geen vrede sluiten en oorlogen een halt toeroepen. Er zijn veel problemen: klimaatverandering, epidemieën, branden, tekort aan water en elektriciteit. De mensheid gedraagt zich niet correct en daarom stort ons leven van jaar tot jaar steeds meer in. In het nieuwe jaar 2023 moeten we dit beseffen.

Helaas heeft de mensheid geen lering getrokken uit het afgelopen jaar, zij heeft geen enkele poging ondernomen om zichzelf te verbeteren en te veranderen, maar laat zich gewoon meevoeren op de stroom van het leven, naar waar deze stroom haar heen leidt.

Ik kijk heel sceptisch naar de toekomst van de mensheid omdat we niet intelligent genoeg zijn om aan onze fouten te werken, zoals we op school met fouten omgingen om ze niet opnieuw te maken. Daarom is er bezorgdheid over hoe we verder zullen gaan. Iedereen kijkt met grote onzekerheid naar de toekomst en weet niet wat te doen met ons leven en hoe ons egoïsme te weerstaan.

Het is onduidelijk waar we het radioactieve afval van kerncentrales, wapens en kernbommen, moeten laten. Het probleem is zo groot geworden dat we het nu al niet meer in de hand hebben. Hoe het afloopt, weten we niet.

We zien dat twee landen, Rusland en Oekraïne, een oorlog voeren waarvan het einde niet in zicht is. De confrontatie neemt alleen maar toe, het laatste wat nog overblijft is dat het op een kernoorlog uitdraait. China eist uitbreiding van haar invloedssfeer in de wereld en in andere landen nemen de conflicten toe. Ik zie geen goede toekomst voor de wereld in het verschiet.

Het ziet ernaar uit dat we het besef van het kwaad van onze natuur zullen moeten doormaken en ons zullen moeten verantwoorden voor alle fouten die we in het verleden hebben gemaakt en die we nu begaan. Daarna hebben we misschien nog hoop op een goed leven.

Het belangrijkste waar het ons aan ontbreekt, is het hart! We hebben geen hartelijke houding naar elkaar, daarom kunnen we helaas de pijn van de ander niet voelen en kunnen we ons niet met elkaar verbinden om elkaar te helpen. We verbranden en vernietigen de natuurlijke hulpbronnen en vernietigen de aarde, op die manier kunnen we geen goed leven hebben.

Om alles op te lossen, moet de mens veranderen, we willen dit niet leren en geloven zelfs niet dat het mogelijk is. We zijn nog niet tot het besef van het kwaad gekomen en weten niet wat de ware oorzaak is van zo’n omvangrijke crisis over de hele wereld. De ware vijand van de mens is zijn egoïsme. En ook al geven we het soms toe, we weten niet hoe we ons ego moeten weerstaan.

Daarom ontbreekt het ons nog steeds aan de ware erkenning van het kwaad.

We moeten ons verleden heroverwegen en er de juiste conclusies uit trekken voor de toekomst. Iedereen begrijpt al dat we onszelf te gronde richten door op de oude manier door te gaan. We hebben immers verstand noch hart, onze enige aanwinst is een wapen waarmee we de hele aardbol kunnen vernietigen. En met dit alles zijn we niet in staat om te stoppen en een nieuwe weg in te slaan.

Zelfs het Hoge Bestuur kan niet precies zeggen hoe onze toekomst zal zijn, want aan de mens is keuzevrijheid gegeven.
De mensheid kan zelf bepalen welke weg zij wil bewandelen. Of die weg goed of slecht zal zijn, hangt af van onze keuze, zowel vandaag als morgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/we-usher-out-2022-and-meet-2023/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The World” 12/15/22

Related Material:

Make The Next Year More Benevolent

Where Is the Way Out of the Impasse?

The Main Problem of the World Is Education

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Empathie helpt bij correctie

560Vraag: Iedereen in de wereld kan thuis op zijn tv- of computerscherm zien hoe de oorlog verloopt. Is dat goed om te doen vanuit het oogpunt van spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Ik denk dat het goed is, omdat het een mens helpt om direct deel te nemen aan alle gebeurtenissen, op die manier kan hij proberen om zijn invloed uit te oefenen op de loop der gebeurtenissen en de afloop ervan.

In het algemeen helpt empathie bij correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/empathy-helps-in-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Related Material:

Understand The Meaning Of War

How To Learn Empathy

The Virus Of Absolute Love

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →