Category Archives: Oorlog

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Empathie helpt bij correctie

560Vraag: Iedereen in de wereld kan thuis op zijn tv- of computerscherm zien hoe de oorlog verloopt. Is dat goed om te doen vanuit het oogpunt van spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Ik denk dat het goed is, omdat het een mens helpt om direct deel te nemen aan alle gebeurtenissen, op die manier kan hij proberen om zijn invloed uit te oefenen op de loop der gebeurtenissen en de afloop ervan.

In het algemeen helpt empathie bij correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/empathy-helps-in-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Related Material:

Understand The Meaning Of War

How To Learn Empathy

The Virus Of Absolute Love

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Als er geen oorlogen buiten ons zouden zijn

220Vraag: Hoe wordt er beslist en wie beslist het wanneer de innerlijke oorlog stopt en het tijd is dat deze krachten in de fysieke wereld verschijnen?

Antwoord: Alleen de Schepper. Want het hangt niet alleen van de mens af, maar van welke correcties er in het hoge systeem door ons gemaakt worden. Als het systeem tot zijn correctie komt, komen er van daaruit stuursignalen naar onze wereld. Maar dat kunnen wij van tevoren niet weten.

In alle  Kabbalistische bronnen staat geschreven dat “Er geen ander is dan Hij” en dat deze Kracht absolute  Liefde is. De Schepper zelf begint alle oorlogen en conflicten tussen mensen om ons de mogelijkheid te geven om in te grijpen in de correctie, om onszelf te corrigeren en op deze manier de wereld te corrigeren. De wereld is een kopie van onze innerlijke staat.

Als er geen oorlogen buiten ons zouden zijn, zouden wij niet kunnen beseffen hoe waardeloos ons egoïsme is. Oorlog is noodzakelijk voor een mens om na te kunnen denken over de zin van het leven.

Vraag: Heeft de Schepper geen andere manieren om ons dingen te leren?

Antwoord: Dit gebeurt op een natuurlijke wijze uit wat geschapen is, vanuit de tegengestelde krachten in onze wereld, de mens heeft hier controle over. Het wordt hem gegeven om hier controle over te hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/if-there-were-no-external-wars/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Related Material:

Is Manifestation Of Wars In The Corporeal World Necessary?

When Will The War End?

Internal Wars At The External Level

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Biedt een oorlog perspectieven?

294.2Vraag: Kabbalisten hebben altijd gesproken over de opvoeding van mensen. Baal HaSulam schreef dat er onrust nodig is om angst en hartstocht in een mens op te wekken als hij het niet voelt. U zegt dat er zonder opvoeding geen mogelijkheid is om oorlogen te voorkomen. Bedoelt u dat opvoeding betekent dat je iemand alle gruwelen van de oorlog moet laten zien, nog voordat er een oorlog begint?

Antwoord: Nee, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je een mens perspectief kan laten zien. Het gaat er niet om dat er iemand gedood wordt of stervende is, maar waartoe een oorlog leidt. Er is geen perspectief in een oorlog, een oorlog verslindt alleen maar levens en, wat het belangrijkste is, de tijd die ons gegeven is om de wereld te corrigeren.

Het opvoedingsproces houdt in dat we mensen van tevoren laten zien waar dit toe kan leiden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/does-war-have-prospects/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Related Material:

Is Manifestation Of Wars In The Corporeal World Necessary?

War Will Erase Everything

Will There Be A War?

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Wat kunnen we leren van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat kunnen we leren van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland?”

Wij moeten leren dat de oorzaak van oorlog bestaat uit de haat die onder ons allemaal aanwezig is. We moeten dan ook oorlog voeren tegen deze haat en onszelf pushen tot de strijd tegen ons eigen ego – de kracht in ons die er voortdurend voor zorgt dat we ons eigenbelang belangrijker vinden dan het belang van anderen – boven ons ego uitstijgen en ons positief met elkaar verbinden. Als we dat doen, zullen we winnen en een situatie bereiken waarin er geen oorlog meer is.

Op het ogenblik zien we dat elke partij de andere partij aanwijst als egoïsten, fascisten, het is een sneeuwbalgevecht. We zien herhalingen van scènes waarvan we dachten dat ze tot het verleden behoorden, zo’n 100 jaar geleden: van vluchtelingenkinderen en oude mensen die buiten in de vrieskou staan, tot afschuwelijke situaties na de strijd. Ons ego zal ons echter scènes van zelfs duizend jaar geleden laten zien voordat we tot het besluit komen dat we het ego los moeten laten.

Hoewel ons ego tot onze aard behoort en het natuurlijk is om meer aan onszelf dan aan anderen te denken, missen we toch nog een beeld dat ons ervan doordringt dat we wel moeten komen tot de erkenning van het kwaad. “Erkenning van het kwaad” betekent dat we ons bewust worden van het kwaad dat inherent is aan onze egoïstische natuur, namelijk dat ons ego alleen ons ik laat voelen, en dat we in plaats van ons ik anderen moeten gaan voelen, namelijk de overgang moeten maken van “ik naar wij”.

Zo’n overgang wordt een “correctie” genoemd. Totdat we een dergelijke correctie ondergaan, zal het voelen van ons ik – ons ego – ons blijvend laten lijden. We moeten dus zoeken naar een manier waarop we de gigantisch grote shift van “ik naar wij” zo snel mogelijk kunnen maken en onze gebeden er ook op richten dat we deze allerbelangrijkste correctie kunnen ondergaan.

Based on the video “What Should We Learn from the Russia-Ukraine War?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/what-should-we-learn-from-the-ukraine-and-russia-war-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, Egoism, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De betekenis van oorlog begrijpen

961.2Vraag: We kunnen toch niet voorkomen dat we gek worden van het nieuws over de oorlog? Je wordt er automatisch angstiger van en het voelt als een signaal van potentieel gevaar.

Antwoord: Ja, dat begrijp ik. Wij moeten alleen de betekenis van de oorlog proberen te begrijpen, namelijk wat wij moeten doen om het hoogste doel – verbinding – te bereiken.

In het oorlogsproces moeten wij zowel in onszelf als in de vijand alle voors en tegens onderscheiden die noodzakelijk zijn voor verbinding, zodat er geen oorlog meer nodig zal zijn. Dat wil zeggen dat we al tijdens de oorlog iets moeten creëren dat er tegenover staat.

We zullen zien dat wij de oorlogsmiddelen niet tegen onze tegenstander kunnen gebruiken, want hij is net zoals ik, maar wel tegen mijn innerlijke vijand. Dan ben ik namelijk in oorlog met mijn egoïsme, zal ik er bovenuit stijgen en zo dichter bij anderen komen.

Voor mij is de oorlog dan geen oorlog meer tussen mensen, maar een persoonlijke oorlog met mijn ego. Dan zal ik het ego kunnen verslaan en een ware overwinning over mijzelf te behalen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/understand-the-meaning-of-war/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De enige vernietiger in de wereld (Times of Israel)

Michael Laitman in Times of Israel: De enige vernietiger in de wereld

Het is nu ruim drie weken geleden dat de oorlog in Oekraïne begon en er is nog steeds geen wapenstilstand in zicht. Reuters schat in dat er meer dan 15.000 mensen zijn omgekomen en dat er meer dan drie miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Het einde is nog niet in zicht. Het wordt met de dag duidelijker dat er maar één reden voor de oorlog is en dat er één doel met het doden en vernietigen wordt nagestreefd: de macht van het ego.

In zijn klassieke essay uit het begin van de jaren dertig “Vrede in de wereld” schreef de grote denker en kabbalist Baal HaSulam dat de mens overheerst wordt door een gevoel van uniciteit, het gevoel dat ik de enige ben die in de wereld besta. Een paar jaar nadat hij dit artikel geschreven had, maakte de hele wereld de verwoestende gevolgen van deze perceptie mee.

Sindsdien zijn mensen niet minder egocentrisch geworden, maar juist veel egocentrischer. In 2009 verwierven de psychologen Jean M. Twenge en Keith Campbell bekendheid met hun inzichtelijke boek The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. Daarin betreuren ze niet alleen “de meedogenloze toename van het narcisme in onze cultuur”, maar ze benadrukken eveneens dat “de toename van het narcisme steeds sneller gaat.”

Het huidige conflict in Oekraïne toont aan dat het menselijk egoïsme inderdaad een niveau heeft bereikt waarop de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog niet langer een afschrikmiddel zijn. Nogmaals, het ego zal voor niets terugschrikken om macht en controle te krijgen. Het ego, zoals Baal HaSulam het beschrijft, “vindt dat iedereen in de wereld zelfbestuur moet hebben ten behoeve van zijn eigen voordeel.”

We kunnen het ego niet ontwortelen, het is onze werkwijze. Toch hoeven we dat zo niet te doen. In plaats daarvan moeten we het ego ombuigen naar constructieve doelen in plaats van destructieve doelen. Aangezien wij een innerlijk gevoel van uniciteit bezitten, moeten we mensen het gevoel geven dat ze uniek zijn vanwege hun bijdrage aan de samenleving en niet vanwege hun macht en controle.

Met behulp van de publieke opinie kunnen we onszelf “manipuleren” om ten gunste van de samenleving te handelen in plaats van ertegen. Op deze manier kunnen we gemeenschappen creëren waarin mensen zich aangemoedigd, veilig en geliefd voelen, juist omdat zij met hun vaardigheden en inspanningen bijdragen aan het algemeen welzijn.

De zinloze vernietiging waar wij nu getuige van zijn, is het product van onze natuur. We zouden het kunnen voorkomen als we zouden erkennen hoe onze natuur is en er op de juiste manier mee om zouden gaan. Omdat we geen controle over ons ego krijgen, beheerst het ego ons. Er is geen compromis mogelijk: ofwel wij, als samenleving, besturen en sturen ieders gevoel van uniciteit naar constructieve doelen, of ons gevoel van uniciteit, alias narcisme, zal ons leiden waarheen het maar wil. Als we kiezen voor passiviteit zal het laatste gebeuren en zullen we onszelf en de wereld waarin we leven vernietigen. Dit is absoluut zeker.

De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd,” schreef koning Salomo (Prediker 2:14), hij ziet de toekomst. Als we wijs zijn, zullen we werken aan een goede toekomst voor onszelf en voor onze kinderen. Als we dat niet zijn, vernietigen we onze toekomst door onze eigen daden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/the-only-destroyer-in-the-world-times-of-israel/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af

Wij beschouwen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als een lokaal conflict, het is echter veel meer dan dat, het is een wereldoorlog op meerdere fronten. De oorlog is niet alleen een militair conflict, het is ook een economische uitputtingsslag. Met torenhoge gasprijzen en tekorten aan basisproducten, voelen mensen wereldwijd de gevolgen van deze oorlog.

Deze oorlog verandert de hele modus operandi van de mensheid. Sinds het begin der tijden zijn we gewend om te leven volgens het motto: “survival of the fittest.” Over het algemeen was de regel dat de sterken de regels bepaalden, regels die vaak onrechtvaardig waren jegens de zwakken. Nu lijkt er een nieuwe mentaliteit te ontstaan: iets willen hebben en sterk genoeg zijn om het te nemen, betekent niet dat de wereld het zal accepteren.

Daardoor wordt deze oorlog niet minder, maar misschien wel meer innerlijk uitgevochten dan uiterlijk. Onze handelwijze is aan het veranderen van gewelddadig naar coöperatief, van narcistisch naar altruïstisch.

Het doet pijn en het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar het is onomkeerbaar. Dit is het pad van onze evolutie naar het doel van de schepping: de hele schepping in ons opnemen. Om dat te doen, moeten we voor de schepping gaan zorgen, zoals een moeder haar kind omvat door haar moederliefde.

De strijd om van onze huidige onverschillige en harde omgang met alle schepselen, behalve met onszelf, een overgang te maken naar de omgang van wijze, medelevende mensen wordt “de oorlog van Gog en Magog” of “Armageddon” genoemd.

Aangezien de oorlog over onze innerlijke handelwijze gaat, kunnen we dit in onszelf uitvechten. Als we bezwaar maken tegen de strijd in onszelf, over wie er zal heersen – het ego of de liefde – zal de fysieke realiteit ons dwingen om hoe dan ook voor de liefde te kiezen. Dit zal dan gebeuren door ons op een heel fysieke manier pijn te doen.

De oorlog in Oost-Europa is niets vergeleken met wat wij misschien wel moeten doorstaan als wij ons tegen dit proces verzetten. De afschuwelijke beschrijvingen van onze wijzen en profeten verwijzen daarnaar, dat alles zouden we niet willen meemaken.

Een alternatief is dat we deze oorlog in onszelf uitvechten zonder ook maar één kogel af te vuren. De keuze ligt in onze handen. Het enige wat we hoeven te doen, is doorgaan in de richting waar de natuur ons al heen leidt: naar verbinding. Als we ons inspannen om voor elkaar te zorgen, ook al hebben we dat nu nog niet gedaan, gaan we de goede richting op. Als we conflicten niet met wapens proberen op te lossen of met gevechten op juridisch gebied, maar door voor elkaar te zorgen en door vriendschap, en dat tussen ons versterken, redden we levens en voorkomen we het lijden van ontelbaar veel mensen.

Concluderend: laten we proberen om boven de haat uit te stijgen en de mens aan de andere kant te zien, die ook lijdt. Laten we beseffen dat deze oorlog ons gegeven is om meer aan elkaar te denken dan we tot nu toe gedaan hebben. Immers, als deze oorlog er niet was, zouden we geen aandacht voor elkaar hebben. Nu het oorlog is, zijn we niet langer onverschillig. Hoewel onze gevoelens op het ogenblik negatief zijn, kunnen we er – nu we ons ervan bewust zijn – samen aan werken en ze transformeren. Dit zijn de oorlogen van de Messias die ons moshech [Hebreeuws: trekken] uit het ego, naar liefde voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/world-war-iii-has-begun-how-it-unfolds-depends-on-us-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Oorlog tussen de Schepper en de schepselen

565.01Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de manier waarop we een geschil kunnen bijleggen of allerlei omstreden kwesties zouden kunnen oplossen. Gedraag je niet als een kind dat tevergeefs probeert om een kubus in een rond gat te passen, terwijl het niet beseft dat het één nooit in het ander zal passen.

Een geschil wordt ons niet gegeven om het in de doofpot te stoppen, zoals we dat in deze wereld proberen te doen. Dat is onmogelijk en daardoor ontstaan er oorlogen. Het is immers onmogelijk om aan een ander te bewijzen dat jij gelijk hebt en vervolgens tot verzoening te komen. Geschillen worden ons door Boven gegeven, daarom kunnen wij deze hogere tegenstellingen hier in onze wereld, op ons niveau, op geen enkele manier oplossen.

Het enige wat we moeten weten is, dat deze conflicten ons laten zien hoe onze situatie is en hoe verkeerd wij ermee omgaan.

De wereld bevindt zich tussen de Schepper en de schepselen, dat wil zeggen dat het erover gaat dat boven het geschil uit de Naam van de Schepper, de Goede die goed doet, onthuld wordt. Dan blijkt dat wij geen oorlog voeren met elkaar, maar met de Schepper. Er heerst vrede als iedereen zijn egoïstische intentie, zijn grote verlangen om te ontvangen, beperkt en er nog maar één verlangen in de wereld regeert: het verlangen om te geven.

Dan wordt alle goedheid en alle vreugde in de wereld onthuld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/war-between-the-creator-and-the-creatures/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/11/22, “Winning the War (against the evil inclination)”

Related Material:

Let Him Make Peace Between Us

How Can Military Conflicts Be Avoided?

The War For Peace

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Gebed voor de wereld

293De situatie in de wereld wordt met de dag explosiever. De hele wereld volgt nauwlettend de snelle ontwikkeling van de gebeurtenissen in Oekraïne. Kabbalisten houden zich echter niet bezig met politiek en geografische grenzen.

Kabbalisten willen maar één ding: liefde toevoegen of op zijn minst de haat verminderen waar dat mogelijk is en confrontatie tussen mensen verminderen, wij moeten helpen om dat te doen.

Daarom is het gebed het belangrijkste middel. Als wij met de hulp van het gebed erin slagen om een grotere verbinding tussen mensen tot stand te brengen, zal dat ten goede komen aan de mensheid en zullen wij de Schepper vreugde brengen. De Schepper heeft schepselen geschapen die tegengesteld zijn aan Hem, ze zijn gebroken, daarom moet de mensheid vragen om verbinding boven haat en afwijzing uit. Dan zullen we gaan begrijpen, voelen en ontdekken wat eenheid betekent.

Het belangrijkste hierbij is dat wij de kracht van verbinding ontdekken. Het één kan niet zonder het ander bestaan. De Schepper lijdt meer dan iedereen, maar Hij heeft geen keus, Hij moest de natuur in deze vorm scheppen. Het is onze taak om met ons gebed, ons verlangen en ons pleidooi te proberen om Hem ertoe te dwingen om alles te corrigeren. Hij wacht op ons verzoek om correctie en Hij zal meteen handelen. Hij heeft niets anders nodig dan ons verlangen.

Het enige wat vanaf het begin ontbreekt in de schepping is ons verlangen om gelijkvormig te worden aan de goede kracht van de Schepper. De Schepper heeft het verlangen van zijn schepselen nodig, daarom heeft Hij aan de schepping een onvolkomenheid meegegeven. Die onvolkomenheid, dat gebrek, moeten wij gaan ontdekken.

Zolang we niet vragen om vrede, vervulling, volmaaktheid, liefde en verbinding, zal het niet gebeuren. We moeten op alle niveaus verbinding willen, in de volle omvang. Hierdoor zal de hele natuur en zullen alle werelden terugkeren naar de volledig gecorrigeerde staat waarin wij allemaal met elkaar verbonden zijn en zullen wij allemaal de kracht van verbinding ontdekken, een kracht die eeuwig en volmaakt is.

De Messias is geen mens maar een kracht, een geest die verschijnt en verdwijnt, afhankelijk van ons verlangen. Wanneer wij dichter bij elkaar willen komen, komt hij, als wij dat niet willen, gaat hij weg. De Messias is een kracht die ons uit ons egoïsme trekt (Moshech) naar geven, liefde en verbinding.

Als we begrijpen dat wij deze kracht nodig hebben die ons uit een slechte staat naar een goede staat trekt, uit afscheiding naar verbinding, uit haat naar liefde, dan roepen we de Messias aan. Laten we dat samen doen.

Het grootste probleem is de onverschilligheid die inherent is aan onze natuur. Soms raakt een specifiek voorval of een gewond dier ons hart meer dan een oorlog tussen landen. We leven vanuit   egoïstische eigenschappen die niet gecorrigeerd zijn.

Daarom maken we ons bezorgd over dingen die ons na aan het hart liggen. Een kleine verstoring in ons eigen huis baart iedereen meer zorgen dan wereldgebeurtenissen, supernova ster explosies of een orkaan aan de andere kant van de aarde. Zo laat ons egoïsme de werkelijkheid aan ons zien.

Maar als wij samen met alle kracht aan de Schepper vragen om ons in onze Tens (groep van tien mensen) te laten voelen wat het betekent om uit ons ego te treden en de kracht te voelen die tussen ons werkt, zullen wij de hoge Kracht gaan ontdekken die tussen ons verblijft. Dan zullen wij dingen in de wereld gaan opmerken die belangrijk zijn voor de Schepper en niet voor ons persoonlijk egoïsme.

Blog in het Egels: https://laitman.com/2022/03/prayer-for-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/22/22, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar

Related Material:

The Assignment Given By The Creator

Billions Of People In One Ten

How Does A Ten Impact The World?

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Prayer and Intention, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →