Category Archives: Onthulling

Ik besta omdat ik niet besta!

Laitman_025.01Wij bestaan in de Schepper die al onze gevoelens over het leven en ons bestaan bepaalt. Zelfs als wij de Schepper prijzen of vervloeken, wordt dit door Hem gedaan. Alles staat onder controle van de Schepper, buiten Hem bestaat er geen realiteit. In de mate waarin ik mij voor de Schepper annuleer, bouw ik mijzelf en bereik ik mijn essentie.

De Schepper heeft een barrière opgeworpen, Hij is verborgen. Omdat Hij volkomen verborgen is voor de schepping, heb ik de indruk dat ik besta. Maar als ik mijzelf verberg, kan ik – in de mate waarin ik dat doe – de Hoge Kracht onthullen en begrijpen dat ik in werkelijkheid niet besta, ik ben alleen de schaduw van de Schepper.

Een mens bouwt zichzelf als hij begrijpt dat er geen ander is dan de Schepper. Wij zien het als een soort paradox dat wij bestaan in “Geen ander dan Hij”. Juist omdat ik niet besta, besta ik! Mijn “ik”, mijn egoïsme, dat door de Schepper is geschapen, bestaat niet. Hoe meer ik mijn egoïsme annuleer, hoe meer ik in dit annuleren van mijzelf besta.

Er is hier geen sprake van een contradictie: Als wij begrijpen dat er niemand anders is dan de Schepper, worden wij groot en gelijkvormig aan Hem, Zijn partners, van “aangezicht tot aangezicht” met Hem verbonden. Dit alles vindt plaats dankzij de verborgenheid die Hij heeft gecreëerd, wij kunnen deze verborgenheid transformeren in Licht.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, Preparation for the World Convention

Kan de Schepper zich voortijdig onthullen?

laitman_628_4Vraag: Wat voor schade zou er kunnen ontstaan als de Schepper zich voortijdig zou onthullen?

Antwoord: Een voortijdige onthulling van de Schepper kan niet plaatsvinden. De Schepper onthult zich volgens het principe van gelijkvormigheid: de gelijke onthult de gelijke.

Net zoals in onze wereld: wij zien, voelen, horen en begrijpen andere mensen alleen in de mate waarin wij aan hen gelijkvormig zijn. Dus als wij in ons de eigenschappen bouwen die gelijkvormig zijn aan de Schepper, zullen wij Hem ervaren.

Om zulke eigenschappen te creëren, hebben we een groep nodig waarin we de eigenschappen van geven, liefde, uit onszelf treden naar anderen, etc. kunnen verkrijgen. En daar zal de Schepper onthuld worden.

From the Russian Virtual Lesson 5/21/17

Een Vrijwillig Rechtvaardige

Dr. Michael LaitmanAls de hoge Voorzienigheid aan ons onthuld zou worden, zou iedereen op de wereld volkomen rechtvaardig worden. Men zou zich gedwongen voelen om aan de wet van geven te gehoorzamen, men zou zich namelijk genoodzaakt voelen om rechtvaardig te worden en het zou niet uit vrije wil voortkomen.

Dit zou gebeuren als de Schepper zich aan ons zou onthullen. Wij wachten allemaal op Zijn onthulling, maar we zouden onze vrije wil onmiddellijk kwijt raken. We zouden net zoals de dieren alle bevelen van de natuur blindelings uitvoeren, op dezelfde manier als we nu gedwongen worden om aan onze egoïstische natuur te gehoorzamen. We zouden de opdrachten die kenmerkend zijn voor geven op dezelfde manier uitvoeren. Als het om een natuurwet gaat, gehoorzaam ik daar klakkeloos aan.

We moeten dus niet verwachten dat de Schepper zich aan ons onthult voordat we onafhankelijk zijn en de kracht van de Masach (scherm) bezitten. Daarna zullen we Zijn Onthulling kunnen ontvangen door middel van het Terugkaatsend Licht, door het genot af te wijzen. Tot aan dat moment zou de onthulling natuurlijk niet in mijn voordeel zijn, want we zouden ons genoodzaakt voelen om heilige dieren te worden. We moeten boven dit niveau uitstijgen om menselijke wezens te worden.

Daarom wordt de Schepper alleen onthuld naar de mate van de onafhankelijkheid van een mens. Nu worden we gedirigeerd door een egoïstische intentie en we gehoorzamen aan ons ego. Later ontwaakt het punt in het hart in ons en gaan we tegen die overheersing vechten, we vormen een groep die aan de kant van die nieuwe kracht staat: het punt in het hart.

Ik zal de strijd winnen als ik de invloed van de maatschappij om mij heen kan verminderen, zodat ik die overheersing achter me kan laten. Achter mijn ego ligt de hele maatschappij en achter de vonk van geven, het punt in het hart, staat de Kabbalistische groep. Ik moet verder komen en het belang van de vonk en de groep zo groot mogelijk maken, anderzijds moet ik de invloed van het ego en de maatschappij naar vermogen inperken en verminderen

Naar de mate waarin ik dat doe, wordt het belang van geven voor mij groter en de invloed van het Licht is afhankelijk van de inspanningen die ik verricht. Deze inspanningen werken net zo als mijn MAN (gebed ) en het Licht dat Corrigeert komt als antwoord naar mij toe en verandert mij.

Op deze manier wordt mijn nieuwe structuur gevormd: bovenaan heb ik een Masach en Terugkaatsend Licht dat dienst doet als mijn nieuwe kli (vat) waarmee ik aan de Schepper geef. Onderaan, onder de Masach, heb ik mijn ingeperkte verlangen om te ontvangen, mijn ego.

Naar de mate waarin ik een dergelijke beperking heb aangebracht kan de Schepper al onthuld worden.

From the 1st part the Daily Kabbalah Lesson 11/29/12, Introduction to the Study of the Ten Sefirot”

 

Een Onthulling Vindt Altijd Onverwacht Plaats

Dr. Michael LaitmanVraag: Heeft het Licht meer invloed op de mens als hij begrijpt wat hij leest of juist als hij helemaal in verwarring is gebracht en zich moet inspannen om de intentie vast te houden?

Antwoord: Dat kunnen we onmogelijk weten. Het Licht heeft voortdurend invloed, maar een mens kan het effect ervan niet meteen voelen, dat kost tijd. Een onthulling vindt plotseling plaats, misschien na een week of twee of op een moment dat het helemaal niet uitkomt. Je kunt niet weten hoe het zal gebeuren, omdat er heel veel innerlijke en uiterlijke factoren meespelen, die uiteindelijk tot zo’n onthulling leiden.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/11/12, The Zohar

Staande Blijven Bij De Onthulling

Dr. Michael LaitmanAls er verborgenheid is heb ik maar één keus: mij de grootheid voorstellen van de Hogere die mij bestuurt en al mijn staten bepaalt. De Hogere doet zich opzettelijk voor als klein om de lagere de gelegenheid te geven om te werken.

Als de Schepper, de hogere Kracht die alles in Handen heeft, wordt onthuld, zal er geen ruimte meer zijn voor mijn ‘geloof’, namelijk geven, omdat ik dan zal zien dat alles in Zijn Handen is en dan heb ik niets meer om voor te werken. Daarom vraag ik om verborgenheid.

Ik begin de verborgenheid te waarderen, omdat ik in Zijn verborgenheid leef. Als Hij is onthuld verdwijn ik. Als de Schepper is onthuld verdwijn ik totaal, want dan voel ik dat Hij alles bestuurt en bepaalt en dat ik niets doe, alsof ik niet besta.

Als de Schepper verborgen is heb ik de mogelijkheid om mij in te spannen, om te werken, kracht te zoeken. Het is duidelijk dat ik van Hem kracht krijg, maar ik voel ook dat ik besta omdat ik leer om de verborgenheid te overstijgen en ik iets in mijzelf aan het bouwen ben. Dit is de eerste stap.

Als ik mijzelf eenmaal in die vorm kan bouwen in de verborgenheid waar ik naar vroeg voor mijzelf, en ik mijzelf kan opheffen naar de complete, spirituele Partzuf, bereik ik Galgalta veEynaim, de complete verlangens naar geven. Dan kan ik aan de Schepper vragen of Hij zich wil gaan onthullen.

Dan zal ik, zelfs als Hij is onthuld, niet verdwijnen, omdat ik al in de geestelijke wereld besta en ik vanuit mijzelf kan toevoegen aan Zijn onthulling, alsof Hij verborgen blijft. Ik laat mijn onafhankelijkheid zien, ondanks Zijn onthulling. Nu stoort Zijn onthulling mij niet, in tegendeel, ik ontvang daardoor extra mogelijkheden om te werken. Uiteindelijk kan ik, ondanks het feit dat de Schepper is onthuld, overeind blijven zonder mij voor Hem weg te cijferen. Dit wordt genoemd: ontvangen ten behoeve van geven, het niveau van liefde.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/29/12, Writings of Rabash