Category Archives: Niveaus

Pesach – Word een waar mens

Vraag: Pesach symboliseert de uittocht van ieder van ons uit onze animale staat. Het begint allemaal bij de belofte van de Schepper aan Abraham: hij zou het Land Israël erven. Het land Israël is Eretz Israël, het verlangen naar de Schepper. Heeft de Natuur oorspronkelijk bestemd dat iedereen deze eigenschap zal bereiken?

Antwoord: In het algemeen gesproken: ja. Als resultaat van onze ontwikkeling moeten absoluut alle mensen op aarde de eigenschap van “Adam – Mens” bereiken, namelijk gelijkvormigheid aan de Schepper.

Vraag: Wat betekent ”een mens worden” vanuit het gezichtspunt van Kabbalah? Wat voor niveau is dat?

Antwoord: “Mens”, in het Hebreeuws “Adam”, komt van het woord “Domeh” en dit betekent “als de Schepper” of “naar Gods beeld”.

Wat betekent “naar Gods beeld”? Alle eigenschappen van de Schepper, Zijn houding naar alles wat Hij heeft geschapen, bestaat uit liefde, geven en goede gevoelens, een mens verkrijgt dan deze eigenschappen, hij wordt gelijkvormig aan de Schepper en wordt Menselijk genoemd. Voordat hij deze eigenschappen heeft bereikt, wordt hij als een dier beschouwd.

Met andere woorden, als een mens zich in zijn natuurlijke, egoïstische eigenschappen bevindt en alleen voor zichzelf zorgt, wordt dit zijn “dierlijke staat” genoemd, als hij voor anderen zorgt en hij de altruïstische eigenschap van de Schepper in zich draagt, wordt deze staat “Mens – Menselijk” genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/passover-become-human/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/26/21

Related Material:

Grow To Be Human

Gliding On The Waves Of Desire

Still, Vegetative, Animate And Speaking

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De wereld van het ene uiteinde tot het andere uiteinde zien

laitman_224De stille, vegetatieve, animale en menselijke niveaus in spiritualiteit geven de mate van onze deelname in het systeem van de werkelijkheid aan. Op het stille niveau ontdek ik dit systeem alleen op een passieve wijze, ik sta volkomen onder de controle van de Hoge Kracht.

Ik ben te vergelijken met een embryo in de baarmoeder. Het gehele werk bestaat uit volledige annulering van het ego. Dit is werk op het stille niveau: in de mate waarop ik mij annuleer, onthul ik de Hoge Kracht.

Op het vegetatieve niveau handhaaf ik het stille niveau omdat alles daaruit voortkomt, maar ik verricht al bepaalde handelingen die het mij mogelijk maken om de Hoge Kracht op een dieper niveau te onthullen. Dit betekent dat ik een plant word.

Mijn groei vindt echter in overeenstemming met de Hoge Kracht plaats: veranderingen die ik in Hem waarneem, brengen dezelfde veranderingen in mij teweeg. Ik behoud altijd gelijkvormigheid aan Hem, dat is adhesie, zoals een plant die voortdurend naar het licht uitreikt, naar de zon.

Later zullen we zien dat de hele wereld: de minerale natuur, planten, dieren en mensen – alles, behalve Kabbalisten – gehoorzaam alle bewegingen van de Schepper volgen, dat zij namelijk in adhesie met de Hoge Kracht leven. Een Kabbalist moet echter bewust adhesie met de Schepper bereiken.

Op het animale niveau van spiritualiteit kunnen wij ons alleen verbinden door middel van annuleren. Door mij te annuleren, kan ik de ander “binnengaan” zonder dat die ander dat waarneemt, dan is communicatie tussen ons nog niet mogelijk. Er ontstaat een verbinding tussen ons die nog geen consequenties heeft. Er ontstaat echter wel een basis voor latere vormen van verbinding tussen ons.

Als wij ons op een dergelijke animale wijze met elkaar verbinden, door ons te annuleren voor elkaar, bereiken we verbinding met de Schepper, alleen voelen we het nog niet.

Er is een algemeen gevoel dat wij onder de controle van een soort kracht staan, onder een bestuur, maar niet meer dan dat. Hoewel dit al een spirituele staat is, is de waarneming van het Licht van Nefesh en het begrip daarvan nog heel beperkt: het is een gevoel dat je je in een spirituele omgeving bevindt. Er is echter al contact met de Hoge Kracht.

Als een mens zich annuleert voor de Schepper, wordt dat het “heilige stille” genoemd, een stille staat van heiligheid. Hij heeft absoluut geen woorden meer en accepteert alles wat de Hoge Kracht doet. Daardoor voelt hij dat hij zich in de Hoge Kracht bevindt zoals een embryo in de baarmoeder, die “de wereld van het ene uiteinde tot het andere uiteinde ziet, er brandt een kaars boven zijn hoofd en aan hem wordt de gehele Torah onderwezen.” Dit alles vindt plaats omdat hij zich op zijn niveau volkomen annuleert.

From the 3d part of the Daily Kabbalah Lesson 1/11/18, Writings of Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar”

Pesach Vanuit Verschillende Perspectieven

laitman_249-03Vraag: Wat is het verschil tussen de Kabbalistische uitleg over onze wereld en Pesach en de gebruikelijke uitleg die we ons vanuit onze kindertijd herinneren?

Antwoord: De werkelijkheid, het bestaan, de schepping, de ontwikkeling en het doel van de mens in de schepping, worden op verschillende niveaus uitgelegd. Wanneer we bijvoorbeeld over Pesach spreken, kunnen we spreken over:

  1. De periode in de geschiedenis waarin ons volk in slavernij in Egypte heeft geleefd.
  2. Het feit dat een mens slaaf is van zijn ego in Egypte, van zijn Farao.
  3. De ontwikkeling van het schepsel, het verlangen, onder de invloed van het Licht, de Schepper, en eveneens onder de invloed van de duisternis, Egypte en de Farao.

We kunnen hierbij over verschillende niveaus spreken:

  1. De technische vervulling van de gebruiken die we in onze taal Mitzvot (geboden) noemen.
  2. De psychologische vervulling van het gebodHeb je vriend lief als jezelfals het alomvattende gebod, het voorschrift van de Schepper waarin alle andere geboden en voorschriften zijn vervat, zoals er in de Torah geschreven staat: “Heb je vriend lief als jezelf is het grote gebod in de Torah.”
  3. De Kabbalistische invloed van het Hogere Licht op de werelden en via deze werelden op de zielen die verschillende fasen van ontwikkeling meemaken en de spirituele correctie van die fasen.

 

Het Tijdperk Van Het Anti-Liberalisme

Dr. Michael LaitmanOpinie (Eugene Chernich, commentator): “Er was een trans-Atlantisch bondgenootschap tussen de Rothschilds (met een landgoed van meer dan 3,2 biljoen dollar) en de Rockefellers (een biljoen minder). Maar nummer één waren de Baruchs. Misschien was hun financiële situatie minder gunstig dan die van de Rothschilds en de Rockefellers, maar de situatie aan de top van de wereldwijde financiële ladder is belangrijker en serieuzer.”

“In 1613 richtten zij de Standard Chartered Bank op: dé top bank! De echte macht is geheime macht. De Rothschilds blijven de economie aansturen. De volgende stap is het verwijderen van het ‘jonge geld’, deze confiscatie stelt de ineenstorting van de wereldeconomie voor een periode van 5 à 10 jaar uit.”

“Zo hebben de oude families hun krachten gebundeld om de financiële starters te verwijderen. In het algemeen wint de anti-liberale koers aan kracht in de mondiale economie.  Er ontstaat een volledig nieuw tijdperk: het tijdperk van anti-liberalisme.”

Mijn commentaar: Wat de families aan de top ook in stilte beslissen, de natuur leidt de schepping naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht, naar het bereiken van de eigenschap van het geven en liefde. Dit zal ofwel onder dwang of vrijwillig plaatsvinden en iedereen kan kiezen, van de Rothschilds, de Rockefellers en de Baruchs tot aan de zeer armen.

 

Conceptie Is Het Eerste Niveau Van De Spirituele Werkelijkheid

Uit de Geschriften van Rabash: “Wat betekent het dat De Beker waarover wij een Zegen uitspreken Vol moet zijn in het Werk”: Er is verschil tussen spreken en zwijgen in het werk. Spreken is namelijk de staat van onthulling, dit betekent dat men in spiritualiteit al de staat van de zuigeling heeft bereikt en hij al voelt dat hij zuigt van Kedusha (Goddelijke Aanwezigheid). De staat van zuigen verwijst naar Hassadim (Genade), want Hessed is de staat van geven, want als men de kelim (vaten) van geven verdient, wanneer namelijk alle daden die men verricht ten behoeve van de Hemel zijn en men zich niet langer bezighoudt met zichzelf, betekent dit dat men de staat van Hessed (geven) heeft bereikt.

Hieraan gaat echter de draagtijd vooraf, namelijk dat de Hogere hem corrigeert. In die periode werkt een mens niet aan zijn eigen correctie. Hij maakt zichzelf alleen ondergeschikt en de Hogere doet al het werk. Iedere keer echter maakt een mens zich echter op een andere manier ondergeschikt met betrekking tot nieuwe waarnemingen. Hij ontmoet nieuwe problemen en verstoringen, toch annuleert hij zichzelf, hij buigt zijn hoofd en accepteert alles.

Dit vindt plaats wanneer hij zich als een ongeborene in de baarmoeder van zijn moeder bevindt, waar de ongeborene zich wegcijfert voor zijn moeder en geen eigen mening heeft. Het is dan zoals de wijzen hebben gezegd: “De ongeborene in zijn moeder eet wat zijn moeder eet” en hij heeft geen eigen bestaan, hij stelt geen vragen en doet niets zelf, dit betekent dat hij ‘stom’ is en geen mond heeft om vragen te stellen.

Een mens maakt zichzelf tot iemand die niet spreekt, het is alsof hij helemaal niet bestaat in de Hogere om zo de Hogere niet te storen en zich daar niet te bevinden als een vreemde kracht. Als het embryo een vreemd lichaam is in de moeder, zal haar lichaam onmiddellijk weerstand bieden en het embryo afstoten alsof het iets gevaarlijks is. Maar hier hebben we te maken met het wonder van de natuur, want precies het tegenovergestelde vindt plaats, het hele lichaam van de moeder gaat ten behoeve van het embryo werken in plaats van het af te stoten. Dit gebeurt omdat in de natuur het fysieke embryo zichzelf ook wegcijfert wanneer het zich in de baarmoeder ontwikkelt.

… en dit betekent dat hij stom is en geen mond heeft om vragen te stellen. Dit betekent dat hij zijn mond dichthoudt en niet redetwist, hij cijfert zichzelf weg en accepteert alles. Hij heeft veel vragen en voelt rancune, maar hij geeft toe en argumenteert niet.

En dit is de tijd voor een mens om met gesloten ogen te lopen, boven de rede, en te geloven in de wijsheid van de wijzen en voort te gaan tot aan het einde. Het is niet mogelijk om dit met andere woorden uit te leggen want dit is de periode waarin een mens niets van spiritualiteit begrijpt. Daarom wordt er eenvoudigweg gezegd dat hij zichzelf volkomen moet wegcijferen en vertrouwen op het geloof van de wijzen, namelijk volkomen op hen rekenen. Het doet er niet toe wat ik in mijn hart voel en wat voor twijfels er door mijn gedachten gaan, ik cijfer mezelf weg ten opzichte van de Hogere Voorzienigheid.

Dit wordt de draagtijd genoemd, hij heeft namelijk geen mond om te spreken. Het is de staat van Malchut, de kleinste staat met de grootste restrictie, en het wordt Ibur genoemd, dit komt van de woorden overtreding en oordeel (Dinim), zoals uitgedrukt in de woorden: “De Schepper oordeelde over mij ten behoeve van jou (vanwege jou).”

De kwestie van overtreding en oordeel (Din) moet worden uitgelegd. Omdat men moet lopen met gesloten ogen, boven de rede, verzet het lichaam zich en daardoor moet men dit voortdurend overwinnen, en dit wordt overtreding genoemd, toorn en ellende, want het is zulk moeilijk werk om steeds voort te gaan in een staat van wegcijferen voor de Hogere en de Hogere te laten doen wat Hij van hem wil.

Een mens is bereid om zich op elke mogelijke wijze weg te cijferen. Hij kan de Hogere niet helpen, zoals op de niveaus van gezoogd worden en grootheid. Maar hij is bereid om zichzelf voor de Hogere te annuleren en Hem zijn lichaam en ziel te geven voor correctie. Dit wordt Ibur (draagtijd) genoemd, het is de grootst mogelijke restrictie, het allereerste niveau van spiritueel bestaan. We moeten niet wanhopen, samen zullen wij het bereiken!

From Preparation to the Daily Morning Lesson 2/11/2014

Bescherming – Zodat Je Niet Verbrandt

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom gaat een mens door zulke moeilijke staten heen die laten zien hoe laag en ver verwijderd men van spiritualiteit verwijderd is, het gaat er toch nog steeds om dat we gelukkig worden?

Antwoord: Aan een mens wordt niet meer getoond dan hij kan dragen. Als zijn echte staat aan hem zou worden getoond, zou hij gewoonweg verbranden, zoals bij een kortsluiting het geval is. We worden dus constant binnen bepaalde grenzen gehouden, tussen twee punten, zodat een mens in staat is om het te dragen. Je kunt het vergelijken met een zekering die doorbrandt wanneer de stroom te sterk is. Zolang de stroom normaal is, stroomt deze door. Het is de functie van een zekering om intact te blijven totdat er een kritieke situatie plaatsvindt, dan brandt hij door, maar hij houdt het systeem intact.

Alles is aan een bepaalde grens gebonden, zo wordt van Boven aan een mens geleidelijk aan de AHP van het hogere niveau, de achterzijde daarvan, getoond. Als hij er als gevolg van zijn eigen inspanning geschikt voor is, is hij klaar om naar het volgende niveau te stijgen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/24/13, Writings of Rabash

Rollen Die Op Ons Pad Komen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kabbalisten spreken over de categorie Israel waarin iedereen zo sterk met elkaar verbonden is, dat het onmogelijk is om ze van elkaar te scheiden, zij zijn volkomen van elkaar afhankelijk. Wat is dit voor categorie en wie horen daarbij?

Antwoord: Ik zal jullie een geheim vertellen: gisterenmiddag was ik geen ‘Israel’, maar tegen de avond veranderde mijn staat een beetje en het lukte mij om ‘Jerusalem’ te bereiken; toen daalde ik af naar het ‘dal’, daarna kwam ik ‘leeuwen’ tegen, toen steeg ik op naar de Hemel en vloog ik weg …

Vanmorgen was het niet alleen zo dat ik niet tot ‘Israel’ behoorde, toen ik wakker werd, maar ik behoorde zelfs niet tot de ‘naties van de wereld’. Ik was niet meer dan een ‘beest’… In het algemeen gesproken is ‘Israel’ (ישראל) het verlangen om te ontvangen dat gericht is op Yashar El (ישר-אל, rechtstreeks naar de Schepper).

Maar als je me vraagt naar de een of andere substantie die uit proteïne bestaat, weet ik niet tot welke categorie die materie behoort. Eerst moeten we het verlangen en de intentie daarvan checken, daarna kan ik te weten komen of het om ‘Israel’ gaat en als dat zo is, op welk niveau. Stel je voor dat er iemand voor je zit die van geboorte een Griek is en een Jood van geboorte: als je bij hen naar binnen kijkt zou het zo kunnen zijn dat de Griek ‘Israel’ is, terwijl de Jood ‘dwaas’ is, op het ‘animale’ niveau.

Alles wordt bepaald door het verlangen en de intensiteit van de intentie van dat verlangen. Natuurlijk corrigeert ‘Israel’ zichzelf eerst. Als er een deel in mij is dat ‘Israel’ heet en een deel dat ‘de naties van de wereld’ heet, corrigeer ik natuurlijk de kelim (vaten) die zuiverder zijn eerst.

Deze volgorde zien we weerspiegeld in onze wereld: Of we het nu willen of niet, wij behoren hier tot ‘Israel’ en we moeten onszelf nu corrigeren. Maar in de spirituele betekenis zijn de Joden ook verdeeld in deze twee delen: ‘Israel’ en de ‘naties van de wereld’. Hoeveel mensen zijn er onder het Joodse volk die ‘Israel’ vertegenwoordigen? Het kunnen er duizend zijn van de 12 à 14 miljoen…

Vraag: Wie moeten er dan de taak op zich nemen om een ‘lid van de natie’ te worden, als ‘één man met één hart’?

Antwoord: Een ieder die voelt dat hij deel uitmaakt van de natie. Hier hebben we het al over de innerlijke inzichten van een mens die we niet in woorden kunnen meten of via een paspoort kunnen vaststellen.

Vraag: Behoorde u gisteren niet tot deze natie?

Antwoord: Nee. Gisterenavond behoorde ik tot de ‘naties van de wereld’ en vanmorgen werd ik wakker als een ‘beest’. Ik hoop dat ik in de loop van de dag een ‘goede kerel’ word en naar het niveau van de ‘hogepriester’ zal groeien.

Maar, volgens de manier waarop de dingen lopen, zal ik waarschijnlijk moeten vallen en letterlijk net zo slecht moeten worden als de staat van ‘Haman’ en de andere dwazen. Zij zullen zich in mij ‘vestigen’ en ik zal me net zo voelen als zij, ik zal me voelen als de personages die in de Torah beschreven worden.

Dat komt omdat de Torah innerlijke personages uitbeeldt en innerlijke rollen beschrijft die we moeten spelen als we op weg zijn om op de Schepper te lijken. Ik kan alleen volkomen op Hem lijken als ik de ziel van ‘Haman’, ‘Hitler’, ‘Farao’ enz. heb ervaren. Ik moet nu in hen geïntegreerd worden, maar ook in de zuivere personages van geven die tegenover hen staan. Dan zal ik pas werkelijk gecorrigeerd worden.

Het gaat er dus niet alleen over dat ik als een ‘beest’ wakker word. Als het alleen maar hierover gaat, sta ik ‘buiten spel’. In het algemeen gesproken moeten we het spirituele pad nooit met het lichaam verbinden dat je nu met je fysieke ogen ziet. Dat is een ernstige fout. Beoordeel nooit naar uiterlijke ‘beelden’ en fysieke waarnemingen, beoordeel uitsluitend op grond van verlangens en intenties.

In de totale werkelijkheid zijn er verlangens om te ontvangen, verlangens om te geven en is er een intentie die de verlangens om te ontvangen corrigeert, zodat een mens iemand wordt die geeft. Dat is alles. Verder bestaat er niets, er zijn maar drie parameters: het Licht, de kli (vat) en de Masach (scherm) daar tussen.

Vraag: Hoe zit het met de 600.000 die zich garant stellen, waar Baal HaSulam over spreekt in het artikel ‘Wederzijdse Verantwoordelijkheid’? Moeten zij wakker worden en zich met elkaar verenigen op weg naar correctie?

Antwoord: Ik zal jullie nog een geheim vertellen: Op het moment dat je staten bereikt waarin je de 600.000 die zich garant stellen nodig hebt, zul je ze vinden. Ze zullen plotseling voor je staan, alsof er niets aan de hand is.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/7/13, “The Mutual Guarantee”

Laitman Unplugged – Het Spiritueel Niveau van Bach

Checkpoints Langs De 125 Niveaus

Baal HaSulam: ‘Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot’, item 133: Het is te vergelijken met een koning die voor zichzelf de trouwste onderdanen van zijn land wilde uitkiezen en hen naar zijn paleis wilde brengen om daar te werken. Wat deed hij? Hij vaardigde een decreet uit waarin stond dat iedereen die dat wilde, jong en oud, naar zijn paleis mocht komen om in zijn paleis te werken.

Maar hij benoemde veel van zijn dienaren tot wachters om de poort van het paleis te bewaken en ook alle wegen die naar het paleis leidden, en hij gaf hen de opdracht om op een slimme manier iedereen die zijn paleis naderde tegen te houden en hen af te leiden van de weg die naar het paleis voerde …

Alleen de helden met een eindeloos geduld versloegen de bewakers en maakten de poort open. Toen werden zij meteen beloond met het zien van het gezicht van de Koning, die een ieder van hen een aanstelling gaf in een functie die bij hem paste.

De bewakers worden benoemd om een mens te bewaken. Hij mag het paleis van de Koning niet naderen en de plek waar de bewakers staan niet passeren voordat hij een innerlijke bewaker heeft.

De Schepper heeft veel politieagenten en ze bevinden zich op elk van de 125 niveaus om een mens tegen te houden, zodat hij niet naderbij kan komen. Zij laten je zien dat je alleen naar een bepaald niveau mag opstijgen en dat het je op dat moment niet toegestaan wordt om hoger te stijgen. Zij weten namelijk dat je nog niet toe bent aan een hoger niveau. Dit herhaalt zich steeds.

De bewakers zorgen ervoor dat een mens niet verder kan komen, dat is trouwens ook onmogelijk, want er gelden strenge wetten van gelijkvormigheid in de spirituele wereld. De bewakers laten een mens gebreken ontdekken, het is een plaats van zelfcontrole. Zij dagen hem uit en laten hem in zijn huidige staat niet met rust door hem allerlei soorten moeilijkheden te bezorgen.

Zij bewaken de mens; het Licht en de Schepper hebben geen bewaking nodig, want zij kunnen niet geschaad worden, omdat je niet op het niveau bent om ze te zien. Dit alles wordt zo gedaan volgens de gelijkheid van vorm: als ik niet geschikt ben voor een hoger niveau, neem ik het ook niet waar.

Wat betekent het dat ik niet verder kan komen? Kan ik zien dat de weg die voor mij ligt is geblokkeerd? Als ik mijzelf nog niet gecorrigeerd heb op het huidige niveau, kan ik nog niet verder om de berg een paar meter hoger op te klimmen, maar de bewakers helpen mij en wijzen voor mij het problematische punt aan. Ze zijn daar om mij te beschermen, om mij aan te sporen, mij naderbij te brengen en mij te helpen om de noodzakelijke inzichten te bereiken. Alles is ten gunste van de mens en bedoeld voor zijn correctie.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/2/13, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot