Category Archives: Nieuwjaar

Voor een goed jaar – vertrouw op de verbinding tussen mensen (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Voor een goed jaar – vertrouw op de verbinding tussen mensen

Laten we hopen dat wij in dit nieuwe jaar 2021 zullen ontdekken hoe onze werkelijkheid in uiterste perfectie functioneert.

Foto – De aanwezigen wachten op het begin van de kranslegging in Middletown, ter herinnering aan de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001. Een ceremonie die bestaat uit enkele momenten stilte en een kranslegging als eerbetoon aan onze vrienden en buren in Middletown die omgekomen zijn. Ack034

Aan de vooravond van het nieuwe jaar verlangt de wereld naar zekerheid, zij zoekt een bron van veiligheid en klampt zich vast aan het geloof dat een hogere macht alles in de realiteit zal besturen en voor een betere toekomst zal zorgen. Mensen moeten het gevoel hebben dat er iets is om zich aan vast te klampen, een anker om zich aan vast te houden om de krachtige golven die over de planeet en hun persoonlijke leven spoelen, aan te kunnen. Die veilige haven, de onthulling van een sterke kracht die in staat is om de harmonie te herstellen, bereiken we als we ons met elkaar verbinden.

We moeten geloven dat we in een wereld leven die volstrekt goed is, als we ons afstemmen op de eigenschappen van geven van de Hoge Kracht, zullen we voelen dat onze werkelijkheid positief is. Het hangt allemaal af van de manier waarop wij ons ertoe verhouden. Het is een uitdaging voor ons om te leren begrijpen wat de Hoge Kracht met ons doet, en wat het doel is. Als we dat gaan begrijpen, gaan we in diezelfde mate de Hoge Kracht, de hoge Macht, voelen en liefhebben.

Als een jaar ten einde loopt, verwacht men een frisse, nieuwe start. Mensen kijken met spanning uit naar de komende tijd en hopen dat het verdriet en de klappen van 2020 zullen worden weggespoeld en de zon eindelijk boven de horizon zal komen. Onze vooruitzichten voor de toekomst hangen af van hoe goed wij begrijpen wat er met ons gebeurt, op welke manier we accepteren en omgaan met wat er gebeurd is en wat we maken van wat zich ontvouwt. Het enige wat we kunnen doen is onze ogen openen en wat verder vooruit te kijken op een meer doelgerichte manier, in het volste vertrouwen dat alles wat er gebeurt een positief doel beoogt.

De kracht van “geloof” (in Kabbalah betekent dit: liefde) is een enorme kracht. We kunnen dit begrip verdelen in twee manieren om zich te verhouden tot de wereld om ons heen: Ten eerste zoeken mensen naar de krachten achter de niet-menselijke elementen van de natuur, zoals bomen, bergen, de lucht, de maan, de zon, de hoge kracht – dingen die ze niet echt kennen of begrijpen, maar zij hebben een speciale houding ten opzichte van iets wat superieur aan hen is. Dat soort “geloof” is gebaseerd op de grootsheid van het onbekende. Een tweede soort “geloof” gaat over gebieden waar een hoge kracht niet wordt waargenomen, daar is alleen een gevoel van angst en bezorgdheid over dingen die we niet kennen, niet begrijpen en niet weten te hanteren.

In feite beoordelen we of iets goed of slecht is, juist of verkeerd, vanuit ons egoïsme – ons verlangen om voor onszelf te ontvangen zonder rekening te houden met wat anderen ten goede komt. Of we het nu beseffen of niet, we maken deel uit van één perfect systeem van de natuur dat rond en nauwkeurig is.

De overtuiging dat de werkelijkheid compleet en perfect is, komt echter niet ineens, maar ontwikkelt zich via een geleidelijk proces. “Geloof” omvat vele fasen. Het begint bij onzekerheid over iets hogers, iets wat we niet weten te vatten, totdat we er een relatie mee ontwikkelen, met die Hoge Kracht. Door die verbinding komen we tot speciale inzichten. We gaan alles wat er in de werkelijkheid gebeurt zien in verbinding met die Hoge Kracht die we als goed en welwillend ervaren. Dan komen we tot heelheid en volmaaktheid in alle situaties, op elk gebied van het leven.

Als gevolg van de pandemie en alle overige wereldwijde problemen die we in 2020 hebben meegemaakt, hebben we een nieuwe fase in onze ontwikkeling bereikt die ons naar een nieuw niveau van leven zal leiden, een nieuw wereldbeeld van de mensheid als één familie. De problemen waarmee we te maken hebben, duwen ons vooruit en helpen ons te ontdekken dat de Hoge Kracht één is en er voor iedereen is. De mensheid is op weg om de kracht van de Liefde die in de verbinding tussen ons wordt onthuld, te ontdekken. Als wij onze verdeeldheid overwinnen en bereid zijn om ons met elkaar te verbinden en boven ons individuele egoïsme uit te stijgen – de enige factor die ons gescheiden houdt – vervolmaken wij het levenslot van ieder mens.

Wij moeten geloven dat we in een wereld zijn die volstrekt goed is, als we ons afstemmen op de kwaliteiten van geven van de Hoge Kracht, zullen we onze realiteit als positief ervaren. Het hangt allemaal af van de manier waarop we ons ertoe verhouden. Het Is een uitdaging voor ons om te leren begrijpen wat de Hoge Kracht met ons doet, en met welk doel. Als we dat gaan begrijpen, beginnen we naar de mate van ons begrip de Hoge Kracht, de Hoge Macht, te voelen en lief te hebben. Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar 2021 zullen ontdekken hoe onze werkelijkheid in uiterste perfectie functioneert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/for-a-good-year-pin-your-faith-on-human-connection-thrive-global/

— Gepubliceerd op 25 december 2020

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Rosh HaShanah Is De Geboortedag Van Adam

laitman_744Alle landen ter wereld vieren Nieuwjaar als een gewone, aardse feestdag. Alleen voor Joden is het een speciale dag. Wij vieren de schepping van Adam. Het is een betekenisvolle datum.

De wereld is vijf dagen voor Rosh HaShanah (het Nieuwe Jaar) geschapen. Adam werd op de dag van het Nieuwe Jaar geschapen, op het vijfde uur van de vrijdag.

De betekenisvolle data van de Joodse kalender geven geen materiële feestdagen aan, maar verschillende spirituele handelingen, met inbegrip van de schepping van de wereld en de schepping van Adam. Dit heeft aan ons volk de algemene richting naar het Doel gegeven.

Adam is de ziel, dat wil zeggen een kracht structuur, een netwerk van krachten dat ergens aanwezig is in de ruimte – zoals men denkt – deze structuur stemt overeen met de Schepper.

Deze structuur is van bovenaf door de Hoge Kracht geschapen, door de Kracht van Goedheid, Liefde en Geven. Daarom is deze structuur in dezelfde staat van Geven, Liefde en Genade naar zichzelf, het was een onafhankelijke, innerlijke cocon die op zichzelf bestond en geen behoefte had aan ontwikkeling.

Om deze structuur naar ontwikkeling te stuwen, was het nodig dat deze enigszins wakker geschud zou worden, er moest een interventie plaats vinden, er waren scherpe, externe invloeden nodig. Dit gebeurde met de hulp van een systeem dat toegevoegd werd, Chavah (Eva) genaamd. Hierdoor kwam het innerlijke evenwicht van Adam in beweging en als resultaat ontstond er een innerlijke breuk.

Een voorbeeld: als er in een atoombom disbalans aanwezig is doordat de twee helften te dicht bij elkaar komen, neemt de kritische massa toe en gaat deze zichzelf vernietigen, dit leidt tot een kernexplosie.

Hetzelfde is hier gebeurd. Wij vieren dus de val. Men zou kunnen zeggen dat wij zouden moeten rouwen, vasten, huilen en ons hoofd met as zouden moeten bedekken.

Dit is geenszins waar, wij vieren dit omdat deze breuk ons in staat stelt om ons tot een geheel te vormen uit de stukjes van Adam en Chavah, zo kunnen wij een staat bereiken die gelijkvormig is aan de Hoge Kracht die hen heeft geschapen en wij kunnen in perfectie en eeuwigheid gelijkvormig worden aan de Hoge Kracht.

Op deze manier corrigeren wij wat de Schepper doelbewust voor ons heeft gebroken, zoals ouders een legpuzzel voor een kind uit elkaar halen, door deze puzzel weer tot een geheel te maken, wordt hij wijzer. Als wij hiermee bezig zijn, is het noodzakelijk dat wij zien dat de Schepper dit voor ons heeft voorbereid en dat hij ons met Liefde behandelt, Hij wil dat wij Zijn perfectie bereiken en aan Hem gelijkvormig worden.

Daarom vieren wij deze mogelijkheid, die ons in de vorm van een feestdag wordt gegeven. Dit is het Nieuwe Jaar.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShanah” #1, 8/6/15