Category Archives: Nieuwjaar

Rosh HaShanah Is De Geboortedag Van Adam

laitman_744Alle landen ter wereld vieren Nieuwjaar als een gewone, aardse feestdag. Alleen voor Joden is het een speciale dag. Wij vieren de schepping van Adam. Het is een betekenisvolle datum.

De wereld is vijf dagen voor Rosh HaShanah (het Nieuwe Jaar) geschapen. Adam werd op de dag van het Nieuwe Jaar geschapen, op het vijfde uur van de vrijdag.

De betekenisvolle data van de Joodse kalender geven geen materiële feestdagen aan, maar verschillende spirituele handelingen, met inbegrip van de schepping van de wereld en de schepping van Adam. Dit heeft aan ons volk de algemene richting naar het Doel gegeven.

Adam is de ziel, dat wil zeggen een kracht structuur, een netwerk van krachten dat ergens aanwezig is in de ruimte – zoals men denkt – deze structuur stemt overeen met de Schepper.

Deze structuur is van bovenaf door de Hoge Kracht geschapen, door de Kracht van Goedheid, Liefde en Geven. Daarom is deze structuur in dezelfde staat van Geven, Liefde en Genade naar zichzelf, het was een onafhankelijke, innerlijke cocon die op zichzelf bestond en geen behoefte had aan ontwikkeling.

Om deze structuur naar ontwikkeling te stuwen, was het nodig dat deze enigszins wakker geschud zou worden, er moest een interventie plaats vinden, er waren scherpe, externe invloeden nodig. Dit gebeurde met de hulp van een systeem dat toegevoegd werd, Chavah (Eva) genaamd. Hierdoor kwam het innerlijke evenwicht van Adam in beweging en als resultaat ontstond er een innerlijke breuk.

Een voorbeeld: als er in een atoombom disbalans aanwezig is doordat de twee helften te dicht bij elkaar komen, neemt de kritische massa toe en gaat deze zichzelf vernietigen, dit leidt tot een kernexplosie.

Hetzelfde is hier gebeurd. Wij vieren dus de val. Men zou kunnen zeggen dat wij zouden moeten rouwen, vasten, huilen en ons hoofd met as zouden moeten bedekken.

Dit is geenszins waar, wij vieren dit omdat deze breuk ons in staat stelt om ons tot een geheel te vormen uit de stukjes van Adam en Chavah, zo kunnen wij een staat bereiken die gelijkvormig is aan de Hoge Kracht die hen heeft geschapen en wij kunnen in perfectie en eeuwigheid gelijkvormig worden aan de Hoge Kracht.

Op deze manier corrigeren wij wat de Schepper doelbewust voor ons heeft gebroken, zoals ouders een legpuzzel voor een kind uit elkaar halen, door deze puzzel weer tot een geheel te maken, wordt hij wijzer. Als wij hiermee bezig zijn, is het noodzakelijk dat wij zien dat de Schepper dit voor ons heeft voorbereid en dat hij ons met Liefde behandelt, Hij wil dat wij Zijn perfectie bereiken en aan Hem gelijkvormig worden.

Daarom vieren wij deze mogelijkheid, die ons in de vorm van een feestdag wordt gegeven. Dit is het Nieuwe Jaar.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShanah” #1, 8/6/15