Category Archives: Nieuwjaar

Rosh HaShanah Is De Geboortedag Van Adam

laitman_744Alle landen ter wereld vieren Nieuwjaar als een gewone, aardse feestdag. Alleen voor Joden is het een speciale dag. Wij vieren de schepping van Adam. Het is een betekenisvolle datum.

De wereld is vijf dagen voor Rosh HaShanah (het Nieuwe Jaar) geschapen. Adam werd op de dag van het Nieuwe Jaar geschapen, op het vijfde uur van de vrijdag.

De betekenisvolle data van de Joodse kalender geven geen materiële feestdagen aan, maar verschillende spirituele handelingen, met inbegrip van de schepping van de wereld en de schepping van Adam. Dit heeft aan ons volk de algemene richting naar het Doel gegeven.

Adam is de ziel, dat wil zeggen een kracht structuur, een netwerk van krachten dat ergens aanwezig is in de ruimte – zoals men denkt – deze structuur stemt overeen met de Schepper.

Deze structuur is van bovenaf door de Hoge Kracht geschapen, door de Kracht van Goedheid, Liefde en Geven. Daarom is deze structuur in dezelfde staat van Geven, Liefde en Genade naar zichzelf, het was een onafhankelijke, innerlijke cocon die op zichzelf bestond en geen behoefte had aan ontwikkeling.

Om deze structuur naar ontwikkeling te stuwen, was het nodig dat deze enigszins wakker geschud zou worden, er moest een interventie plaats vinden, er waren scherpe, externe invloeden nodig. Dit gebeurde met de hulp van een systeem dat toegevoegd werd, Chavah (Eva) genaamd. Hierdoor kwam het innerlijke evenwicht van Adam in beweging en als resultaat ontstond er een innerlijke breuk.

Een voorbeeld: als er in een atoombom disbalans aanwezig is doordat de twee helften te dicht bij elkaar komen, neemt de kritische massa toe en gaat deze zichzelf vernietigen, dit leidt tot een kernexplosie.

Hetzelfde is hier gebeurd. Wij vieren dus de val. Men zou kunnen zeggen dat wij zouden moeten rouwen, vasten, huilen en ons hoofd met as zouden moeten bedekken.

Dit is geenszins waar, wij vieren dit omdat deze breuk ons in staat stelt om ons tot een geheel te vormen uit de stukjes van Adam en Chavah, zo kunnen wij een staat bereiken die gelijkvormig is aan de Hoge Kracht die hen heeft geschapen en wij kunnen in perfectie en eeuwigheid gelijkvormig worden aan de Hoge Kracht.

Op deze manier corrigeren wij wat de Schepper doelbewust voor ons heeft gebroken, zoals ouders een legpuzzel voor een kind uit elkaar halen, door deze puzzel weer tot een geheel te maken, wordt hij wijzer. Als wij hiermee bezig zijn, is het noodzakelijk dat wij zien dat de Schepper dit voor ons heeft voorbereid en dat hij ons met Liefde behandelt, Hij wil dat wij Zijn perfectie bereiken en aan Hem gelijkvormig worden.

Daarom vieren wij deze mogelijkheid, die ons in de vorm van een feestdag wordt gegeven. Dit is het Nieuwe Jaar.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShanah” #1, 8/6/15

 

Nieuw Jaar, Nieuwe Horizonten

Laitman_421_01Vraag: Hoe moeten wij het nieuwe jaar beginnen?

Antwoord: We moeten het nieuwe jaar beginnen met de erkenning dat wij een mogelijkheid hebben om aan de Schepper gelijkvormig te worden, dit betekent dat wij ons tot Hem verhouden zoals Hij zich tot ons verhoudt. Eerst moet je echter ontdekken dat de Schepper zich tot jou verhoudt met absolute liefde en uitsluitend vanuit geven, jij moet hetzelfde in jezelf ontwikkelen.

Maar je voelt de Schepper niet, je kent Hem niet. Op het moment dat je fantasieën over Hem creëert, creëer je een nieuwe religie, we hebben echter al genoeg religies in onze wereld.

Volgens de wijsheid van Kabbalah hebben we allemaal de mogelijkheden om de Schepper te bereiken. Je kunt het vergelijken met een legpuzzel: als je alles wat aan je gegeven wordt op de juiste manier gebruikt, zul je volkomen op de Schepper gaan lijken.

In feite heeft de Schepper de wereld geschapen in een situatie van totale destructie en verdeeldheid. Als je dit in orde krijgt, word je niet alleen aan Hem gelijkvormig, je zult ook op Zijn diepte lijken en zo zal je dezelfde staat bereiken, dezelfde gedachte, hetzelfde doel en hetzelfde startpunt waarop Hij is begonnen.

Je zult de volle diepte van Zijn Gedachte bereiken en het resultaat daarvan zal zijn dat je tot op zekere hoogte de Schepper zult bereiken. Kabbalisten vertellen ons niet wat daarna komt. Je zult het zelf zien als je dat hebt bereikt.

Daarom is voor ons Rosh Hashana, het nieuwe jaar, inderdaad een stap naar nieuwe horizonten.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/15