Category Archives: natuurrampen

De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken

De gevolgen van orkaan Ida hebben overstromingen veroorzaakt die alle records breken en tornado’s veroorzaakt in het noordoosten. Er zijn in acht staten tientallen doden gevallen door deze storm en de stortregens. Voor het eerst in de geschiedenis werd in New York City de noodtoestand voor overstromingen afgekondigd omdat de infrastructuur in de hele regio ernstig was verstoord. Waarom gebeurt dit in de V.S.? Omdat zij het meest ontwikkelde land zijn en een rol te vervullen hebben. Het is geen straf of wraak van de natuur, maar een kans om ons menselijk gedrag te herstellen.

Naast de overstromingen in het noordoosten hebben zich in het westen, in elf staten, grote meervoudige branden voorgedaan en zijn er rond het internationaal bekende Lake Tahoe honderden huizen verwoest.

Natuurrampen gebeuren overal ter wereld en niet noodzakelijkerwijs op een minder grote schaal dan in de VS. Het verschil is dat Amerika het meest geavanceerde land is, het middelpunt van aandacht in de wereld, zodat we er meer over horen en meer aandacht besteden aan de gebeurtenissen die zich daar afspelen. Daar is een reden voor. De natuur wil dat iedereen in de wereld wakker wordt en dieper gaat nadenken over waar we naar op weg zijn en wat we moeten doen om de richting die de bewoners van deze planeet kiezen te veranderen.

Gewoonlijk trekken wij conclusies uit daden uit het verleden: “Kijk eens wat ze gedaan hebben en nu moeten ze ervoor boeten”. Alsof de VS het milieu meer schade hebben berokkend dan anderen en zij daarom door de natuur gestraft worden. Zo is het niet. We begrijpen de wetten van de natuur gewoon niet. Wij interpreteren wat er gebeurt volgens onze eigen egoïstische berekening, zoals een rekening die door de rijken en gezonden betaald moet worden, in tegenstelling tot de armen en zieken. Of dat degene die meer steelt een grotere straf zal krijgen. Maar de methode van verbinding werkt zonder voorbehoud of egoïstische selectie. Iedereen moet de staat bereiken van: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Allereerst is in een circulair ecosysteem iedereen verantwoordelijk voor de slechte situatie van de aarde. Ten tweede neemt de natuur geen wraak. Haar doel is de correctie van onze incorrecte menselijke staat. Wij verlangen niet naar verbinding, niet naar liefde en geven elkaar. Daarom brengt de natuur ons in allerlei situaties die steeds ernstiger worden. Dit gebeurt om ons hart te verzachten en ons te leiden naar menselijke relaties die gebaseerd zijn op respect en zorg voor elkaar.

De oorzaak van natuurrampen en crises is uitsluitend te wijten aan onze relaties op menselijk niveau – het hoogste niveau in de natuur – aan onze verbindingen. Op het niveau van onze gedachten, houdingen en gedragingen naar elkaar, veroorzaken wij rimpelingen door de menselijke samenleving en de natuur heen. Het gevolg daarvan is dat de natuur op ons reageert in overeenstemming met hoe wij met elkaar omgaan.

Als wij de kloven tussen ons verkleinen en ons positief willen verbinden, zullen we positieve reacties van de natuur ervaren. Als we ons op een negatieve manier tot elkaar verhouden, met het doel anderen te schaden en uit te buiten voor persoonlijk voordeel, zullen we te maken krijgen met negatieve reacties van de natuur. En dit ervaren wij op het ogenblik.

Het gevoel dat de natuur op weg is naar een integrale vorm zou bij ons een gevoel van urgentie moeten opwekken, zoals onmiddellijk na een bericht over een gebeurtenis die de hele planeet in gevaar brengt.

We zijn in een proces van een steeds toenemende druk terechtgekomen. Daarom is de methode van verbinding onthuld, deze methode legt uit hoe we ons moeten gaan afstemmen op de natuur.

Als we naar een betere toekomst verlangen, moeten we met elkaar altruïstische contacten ontwikkelen en ons op die manier afstemmen op de altruïstische vorm van de natuur. Dan zullen we het hele ecosysteem als aangenaam en evenwichtig ervaren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/its-not-natures-punishment-but-an-awakening-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De taal van de natuur begrijpen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De taal van de natuur begrijpen

Wat als we op een vreemde planeet zouden komen waar we de taal van degenen die daar wonen niet spreken en hun gebaren of cultuur niet zouden begrijpen? Het is niet erg dat we gênante blunders zouden maken, maar het echte probleem is dat we fouten zouden maken die ons en anderen werkelijk in gevaar zouden brengen.

Dit is geen theoretische vraag, het gaat over ons dagelijks leven. We zijn vreemdelingen op de planeet die we als ons thuis beschouwen. We begrijpen haar taal niet, haar gebaren niet en haar cultuur niet. De blunders die we maken zijn daarom heel riskant voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor alle bewoners van de aarde.

Erger nog, we beseffen niet dat we aliens zijn. We denken dat we hier thuishoren, terwijl we hier in feite pas in de laatste duizenden jaren zijn gekomen. In de prehistorie vormden hominiden (leden van de familie Hominidae (mensapen), waaronder de mens) een integraal onderdeel van de natuurlijke systemen waarin zij leefden. Ze waren wezenlijk een ander diersoort in het weefsel van het ecosysteem.

Naarmate wij evolueerden en landbouwtechnologie, industrie en economie ontwikkelden, werden we steeds dominanter. Tenslotte zijn wij de “heersers” van de aarde geworden, althans, dat denken we. Nu leven we alsof wij de planeet bezitten. We rooien achteloos bossen, roeien zonder onderscheid diersoorten uit, vormen regeringen en regimes op basis van ideologieën die door onze narcistische geesten zijn bedacht en plegen volkerenmoorden als een middel om onze ideologieën in praktijk te brengen. We betuttelen, minachten anderen, spreken kwaad en demoniseren iedereen die niet denkt zoals wij, en in naam van rechtvaardigheid en vrijheid sluiten we hen op en doden hen.

Wij, de meest recente gasten die de aarde op haar aardkorst heeft verwelkomd, hebben het verblijf van onze gastheer veranderd in een gigantische vuilnisbak, zonder toestemming te vragen, zonder enige consideratie en zonder enige wroeging. In feite, zelfs als wij de goedkeuring van onze gastheer hadden willen vragen, hadden we dat niet gekund, want we hebben nooit de moeite genomen om te leren communiceren in de taal van de natuur.

Toch hebben we de brutaliteit om te klagen als de aarde ons branden, overstromingen en aardbevingen stuurt om zich te beschermen tegen onze vergiftigende aanwezigheid. Inderdaad, de brutaliteit van de mens is grenzeloos en onuitputtelijk. De natuurrampen waarvan we deze zomer getuige zijn, zijn geen symptomen van de ziekte van de aarde, het zijn pogingen van de aarde om zich te ontdoen van de parasiet die de mens is, zodat zij kan genezen.

De cultuur van de natuur bestaat uit evenwicht. Alles is nodig en alles heeft zijn tegenpool. Winter en zomer, eb en vloed, tropen en woestijnen, zelfs leven en dood, het zijn allemaal tegenpolen die elkaar aanvullen. Samen creëren zij het dynamisch evenwicht van de natuur die alles laat evolueren en vergaan op het juiste moment en in het juiste tempo.

De taal van de natuur is de taal van wederzijdse verantwoordelijkheid. Alle schepselen hebben elkaar nodig, zij kunnen bouwen op elkaars welzijn en nemen niet meer dan ze werkelijk nodig hebben. Op deze manier ondersteunt iedereen elkaar en bloeit het wereldwijde ecosysteem op de planeet.

Als de natuur haar afkeuring kenbaar maakt, gebruikt zij “boodschappers” zoals extreem weer, aardbevingen en andere natuurrampen van een buitensporige intensiteit. Wanneer we haar gebaren niet begrijpen, handelt ze krachtiger. Als we achteloos blijven, wordt ze gewelddadig. En als we dan nog steeds geen aandacht schenken aan de natuur, vernietigt zij haar boosdoeners.

De laatste tijd maakt de natuur ons duidelijk dat we niet meer welkom zijn op deze planeet. Als we niet snel de taal van de natuur leren, de taal van consideratie en evenwicht, zal zij ons het leven ontnemen dat zij aan ieder van ons heeft gegeven. Tenslotte zijn we allemaal door de natuur geschapen, en niet andersom.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/understanding-natures-language-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen

Nu de wereld wordt verteerd door vuur, overspoeld door overstromingen en verlamd door een wereldwijde plaag, is er maar één remedie die werkelijk kan helpen: verbinding. Alleen onze solidariteit, ons gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, kan ons boven de beperkingen die de natuur ons heeft opgelegd, verheffen. We denken misschien dat we elke crisis afzonderlijk moeten aanpakken maar daar vergissen we ons in. Deze crises zijn allemaal met dezelfde oorzaak verbonden, dus als we die gemeenschappelijke oorzaak kunnen genezen, lossen we de crises op.

Het mag misschien vreemd overkomen dat de natuur ons treft op een fysieke manier en wij daarop moeten reageren met gevoelsmatige remedies, zoals verbinding en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wat voor verband is er bijvoorbeeld tussen overstromingen en liefde?

Er is wetenschappelijk al bewezen dat de systemen van de natuur allemaal met elkaar verbonden zijn. Er zijn talloze wetenschappelijke disciplines en interdisciplinaire studies die onderzoek doen naar het onderlinge verband en de afhankelijkheid tussen de delen van ons globale ecosysteem, onze planeet aarde en ons zonnestelsel, het melkwegstelsel waar wij deel van uitmaken in de ruimte en tenslotte het hele universum. Alles is met elkaar verbonden en alles beïnvloedt alles.

Als er een storing optreedt, zoals in de zomer van dit jaar waarin het klimaat duidelijk ontwricht is, moeten we niet alleen het regionale weer onderzoeken waarbij zich iets extreems heeft voorgedaan, maar ook het overige wat hiermee verband houdt. Tenslotte zien we dat zelfs plaatselijke gebeurtenissen zoals hevige hagelstormen verband houden met allerlei andere dingen die in de wereld gebeuren.

Om de oorzaak van de problemen te vinden, moeten we onderzoeken welk element of welke elementen in het systeem disfunctioneel zijn. Als we dat vinden en corrigeren, komt het hele systeem weer in evenwicht en zal het vlindereffect dat tot het ontstaan van cataclysmen leidt, zich niet voordoen.

Als we de hele natuur in ogenschouw nemen, is er maar één element waarvan de handelingen steeds minder in overeenstemming zijn met al het overige en dat is de mens, of nauwkeuriger gezegd: het menselijk gedrag.

Vooral in de laatste decennia hebben wij onze ego’s ongecontroleerd hun gang laten gaan en laten eisen wat zij maar willen. We hebben ons zorgeloos, achteloos en vooral onnadenkend gedrag alles laten bepalen en de gedachte alleen al aan verantwoording afleggen, hebben we resoluut verworpen. Als gevolg daarvan zijn we, in plaats van vrij te zijn, slaaf geworden van onze ego’s die onze planeet hebben vernietigd, miljoenen mensen hebben gedood en hele soorten hebben uitgeroeid. Ironisch genoeg hebben we in de naam van vrijheid de vrijheid van ontelbare anderen links laten liggen, en ook wij zijn niet vrij geworden, we zijn slaaf van ons ego geworden en we hebben onze wereld kapot gemaakt.

Nu onze geruïneerde wereld ons niet langer kan onderhouden, valt ze uit elkaar, stort ze in. Wij, die de tak hebben afgezaagd waarop we zaten, staan op het punt om te vallen. Er is maar één manier om onszelf van de ondergang te redden: ons buitensporige egoïsme een halt toeroepen. Als wij zorgzaam worden en verantwoordelijk voor elkaar, herstellen wij het evenwicht dat wij de natuur hebben ontzegd, dan zal het herstelde evenwicht van de natuur de stormen tot bedaren brengen. We hebben de natuur tot het uiterste gedreven, we hebben de stormen over onszelf afgeroepen, we kunnen het evenwicht herstellen en de aarde tot rust brengen. Daarvoor hoeven we alleen maar op te houden om uitsluitend aan onszelf te denken en moeten we beginnen om rekening te houden met iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-our-connection-can-stop-the-fires-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Welke lessen heeft de natuur voor ons in petto?

Wij bevinden ons in de eindfase van een wereldwijde correctie, de laatste generatie genaamd, daarom moeten we elkaar wakker schudden. Anders zal de natuur de druk van dag tot dag opvoeren om ons te laten zien dat we ons in een heel ernstig, gevaarlijk proces bevinden.

We zijn verwend en begrijpen niet dat een kleine verandering in de natuur voldoende is om ons te laten sterven van honger, verzengende hitte en catastrofale overstromingen.

We weten nog niet welke beproevingen de natuur voor ons in petto heeft om ons stapje voor stapje lessen te leren. Als het er alleen maar om zou gaan om ons te vernietigen, zou dat gemakkelijk zijn. Maar dat wil de Schepper niet. Hij doet dit alles om ons lessen te leren.

Door fysieke tegenspoed helpt Hij ons om te ontdekken door welke innerlijke veranderingen wij boven het fysieke lijden kunnen uitstijgen. Door een spiritueel netwerk van verbindingen op te bouwen boven wat er op fysiek niveau plaatsvindt, zullen we steeds bewuster worden en ontdekken wat er in het wereldwijde systeem gebeurt.

Branden, overstromingen en extreme hitte zijn de reactie van de natuur op wat er gebeurt in de verhoudingen tussen mensen. Om alles goed te krijgen, is het enige wat nodig is: de juiste verbindingen tussen ons mensen tot stand brengen. Hoe meer wij ons verbinden met elkaar, hoe meer wij de houding van de Schepper naar ons verzachten, en wij dat op een positieve manier zullen zien.

In plaats van overstromingen zullen we veel water krijgen om het nuttig te kunnen gebruiken. In plaats van branden zullen we warmte krijgen, en zelfs virussen zullen nuttig worden. We kunnen alle verschijnselen aangenaam en gunstig maken. Het hangt allemaal uitsluitend af van onze houding naar de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/what-lessons-is-nature-preparing-for-us/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/30/21, “Ibur (Impregnation) and Yenika (Nursing)”

Related Material:

Wake Up—Fire!

A Stick Instead Of A Carrot

Stairway To The Heights Of Creation

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Word wakker – Vuur!

Bij alles wat er in de wereld gebeurt, moeten wij het goede en welwillende bestuur van de Schepper zien, die ons alleen het goede brengt. Op deze manier corrigeert Hij de zielen en verbindt Hij hen tot één gemeenschappelijke ziel.

Wij zien alles echter anders en de vraag is in welke mate ik de waarheid wil ontdekken om de Schepper te kunnen rechtvaardigen en Hem dankbaar te zijn voor Zijn goedheid door mij aan Hem te hechten. Dit is mijn correctie.

Als ik een corrupte wereld zie, komt dat omdat ik oordeel vanuit mijn onvolkomenheid. Wij zien niets buiten ons, maar alleen wat er in ieder van ons en in ons allemaal samen gebeurt. Alle overstromingen, branden en pandemieën zijn symptomen van onze eigen ziekte.

Als wij naar een dokter zouden gaan die bij ieder van ons en bij ons allemaal samen een diagnose zou stellen, zou hij schrikken van de ernst van onze ziekte. Hij zou zeggen: “Zien jullie branden? Dat komt omdat jullie hoge koorts hebben. Zien jullie overstromingen? Dat zijn ook ziekten die jullie hebben. De ene keer voel je de krachten van Gevura die aan de rechterkant verschijnen als overstromingen en een andere keer manifesteren zij zich aan de linkerkant als vuur. In het midden, daar tussenin, is er nog een klap: de pandemie. Jullie zullen nog vele andere klappen ervaren aan de rechterkant, aan de linkerkant en in het midden, want ik heb geen andere manier, ik kan jullie alleen met zulke klappen overtuigen van de noodzaak van correctie.”

Dan blijkt dat het onze schuld is dat wij ons in deze moeilijke situatie bevinden, want er zijn al vele jaren verstreken waarin wij ons, op geen enkele andere manier, de noodzaak van correcties gerealiseerd hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/wake-up-fire/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/25/21, “Entry Into the Spiritual Degree”

Related Material:

A Stick Instead Of A Carrot

Stairway To The Heights Of Creation

The Creator’s Order To Each Person

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we natuurrampen verklaren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen verklaren?

Allereerst moeten we begrijpen dat wij zelf het ecologisch evenwicht – en andere soorten evenwicht – verstoren dat wij met de natuur zouden kunnen hebben.

Wij veroorzaken een zodanige disbalans niet doordat we schadelijke technologieën gebruiken of op een ruwe wijze met onze technologieën in de natuur ingrijpen. Het ligt anders, het probleem ligt heel duidelijk bij onze houding naar elkaar die egoïstisch is en tegengesteld aan het ecologisch evenwicht. Met andere woorden, wij verstoren de natuur op het niveau van onze menselijke interacties omdat wij niet in evenwicht zijn met de natuur die altruïstisch is. 

Geen van de handelingen en inspanningen die wij verrichten in een poging om verschillende soorten technologisch afval te verminderen – vervuiling, afval, verschillende factoren die onze invloed op de natuur beïnvloeden – zal helpen. Zelfs als we de toepassing van al onze technologie niet meer zouden gebruiken en wij zodoende geen directe problemen meer in de natuur teweeg zouden brengen, zal dat het evenwicht in de natuur niet herstellen. De oorzaak is dat wij het evenwicht op menselijk niveau verstoren met onze gedachten en onze corrupte houding naar elkaar. Onze egoïstische gedachten en houdingen naar elkaar op menselijk niveau veroorzaken disbalans en corruptie op de lagere niveaus van de natuur.

Daarom behandelt de natuur ons slecht. Onze egoïstische overwegingen, onze houding en onze ongegronde haat naar elkaar veroorzaken problemen zoals: ziekten, hulpeloosheid, depressie, drugsgebruik en ze leiden ook tot ecologische rampen. Het komt allemaal door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Geen enkele beperking op het gebied van technologische ontwikkeling zal ons helpen. We gaan ongetwijfeld een wereldwijde crisis tegemoet die gepaard zal gaan met een krachtige ecologische crisis. 

Laten we hopen dat we hierbij zullen begrijpen dat er harmonie in onze manier van omgang met elkaar bereikt moet worden en dat het niet gaat om de handelingen en het gedrag op het niveau van technologieën waar we gebruik van maken. Hoe beter we dit principe begrijpen en toepassen, hoe minder crises we zullen meemaken op ecologisch gebied en andere gebieden, hoe eerder we een harmonieus en vredevol leven zullen bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-do-you-explain-natural-calamities-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Quora | Add Comment / Ask Question →

“De waarheid over de klimaatverandering” (Linkedin)

Mij nieuwe artikel op Linkedin “De waarheid over de klimaatverandering”

Wetenschappers blijven ons waarschuwen voor de klimaatverandering, de aarde warmt op en daarom moeten we plan A, B en C uitvoeren om dit terug te draaien. De opwarming van de aarde is noch slecht, noch goed. De natuur volgt geen vaste standaard. Zij is altijd in evenwicht. Soms wordt dit evenwicht bereikt door een warmere temperatuur en soms door een koelere temperatuur, maar als wij denken dat wij de natuur kunnen manipuleren, zodat zij aan onze grillen zal voldoen, is dat pure hoogmoed.

Voor de natuur geldt hetzelfde als voor mensen, we moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan.

Als wij ons goed willen voelen in de ons omringende natuur, moeten wij ons aan de natuur aanpassen, en niet andersom. De natuur is integraal en in evenwicht. Alles wat er is, ontwikkelt zich naar de eigen aard en draagt bij aan een evenwichtig systeem van onderlinge verhoudingen, waardoor alles kan gedijen.

Wij moeten niet ingrijpen in de natuur. Als we proberen om haar naar onze hand te zetten, zal zij tegen onze wil in op talloze manieren terugslaan en de mensheid tot de orde roepen. De enige plek waar wij ons werk kunnen en moeten doen, is met elkaar.

Wij moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan 

Op het ogenblik is het zo dat wij met alle beschikbare kracht anderen de wet voorschrijven en manipuleren, we proberen onze eigen zwakheid te verbergen, zodat anderen ons niet uitbuiten. Als wij, in plaats daarvan, onze energie zouden besteden aan het ontwikkelen van onderlinge contacten waarbij we elkaar ondersteunen en samenwerken met elkaar, zouden we voordeel hebben van elkaars kracht in plaats van bang te zijn voor elkaar, en anderen zouden voordeel hebben van onze kracht in plaats van bang te zijn en vervreemd te raken van ons.

Als wij onze houding naar elkaar veranderen, zullen we ontdekken dat ook de natuur haar houding naar ons verandert, want dan zullen wij samen in dezelfde balans zijn als de elementen van de natuur. Dan worden we niet bedreigd door klimaatverandering, aardbevingen, plagen of overstromingen, want de natuur en de mens zullen in dezelfde frequentie leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/the-truth-about-climate-change-linkedin/

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →