Category Archives: Natuur

Waarom dieren nooit fouten maken

49.01Vraag: Als er een opslagplaats is van het gemeenschappelijke geheugen van de mensheid, waar bevinden zich dan de instincten van dieren?

Antwoord: Dieren zijn helemaal afgezonderd. Zij leven nauw verbonden met de alomvattende informatiestroom.

Een mens kan zich daarboven verheffen, maar een dier kan dat niet. In de mens zijn er heden, verleden en toekomst, zodat hij zich kan ontwikkelen. Hij vergelijkt zichzelf met het verleden en de toekomst, is jaloers, wil meer bereiken en leert van het verleden. Een dier heeft dat niet. Een dier leeft vanuit de instincten van het moment, het handelt vanuit de manier waarop het vandaag bestuurd wordt.

Een dier is op geen enkele manier verbonden met het verleden of de toekomst, daarom maakt het geen fouten.

Vraag: Verklaart dit waarom ze bij natuurrampen op tijd wegvluchten?

Antwoord: Ja, ze leven instinctief, absoluut onlosmakelijk verbonden met het systeem, van daaruit ontvangen ze duidelijke informatie. Wij ontvangen echter vage informatie vanuit het systeem, omdat wij onze eigen medewerking eraan moeten toevoegen.

En hier ligt het probleem, als een tsunami ons treft, betekent dit dat wij die veroorzaakt hebben doordat wij verkeerd met elkaar omgaan! Dieren hebben daar geen deel aan, zij begrijpen wat er gaat gebeuren en gaan rustig weg. Wij kunnen dit echter niet begrijpen en voelen, omdat wij zelf deze grote tragedie hebben veroorzaakt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/why-animals-never-make-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Hologram” 7/28/11

Filed under: Egoism, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Mensen zijn elektrolyten

707Vraag: Wetenschappers beweren dat het elektromagnetische veld van de aarde het enige veld is dat geheugen heeft. In hoeverre beïnvloeden wij mensen dit veld? En waarom is de invloed van het elektromagnetische veld van de aarde op alle levende wezens zo enorm groot?

Antwoord: Weet je wat we zijn? We zijn een kleine container waarin zich elektrolyten bevinden, d.w.z. een polaire vloeistof die verandert onder de invloed van een magnetisch, elektrisch, of wat voor veld dan ook. Als een mens in een magnetisch veld wordt geplaatst, gaan zijn innerlijke dipolen in overeenstemming met dit veld bewegen.

Alle nieuwste medische apparatuur voor tomografie enz. is gebaseerd op de bestudering van onze inwendige organen door middel van een magnetisch veld. Op deze manier kunnen we werkelijk een grote stap voorwaarts maken in de diagnostiek.

Een mens is te vergelijken met een plastic zak waarin een chemische oplossing zit en verder niets. Daarom hebben elektrische en magnetische velden een ongelooflijk sterke invloed op ons. We veranderen meteen. Als je mij naast een sterke magneet zet, kan je mijn geheugen wissen zoals bij een computer.

Je kunt mijn polen veranderen in plus of min, dan zullen al mijn reacties een andere kant opgaan.

Je kunt overal invloed op uitoefenen. Mijn hart en mijn hersenen werken op elektrische impulsen. Zelfs het hart zelf, de materie ervan, het zogenaamde “vlees”, heeft zo’n eigenschap, zodat het uit zichzelf elektrische impulsen genereert en zichzelf opnieuw kan opstarten.

Dit betekent dat wij in feite elektrolyten zijn, waarin allerlei elektrochemische reacties plaatsvinden. Hoe we vrij kunnen worden van het effect van elektromagnetische velden? Ze zijn het belangrijkste voor ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/humans-are-electrolytes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Pole Inversion” 5/15/11

Related Material:

Who Causes the Imbalance in Nature?

Dialog With Nature

Natural Disasters—The Force Of Development

Filed under: Health, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden?

Als je gaat liefhebben en voor iedereen en alles in de natuur – de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – gaat zorgen volgens de wet van de liefde, zal je de immens grote invloed ervaren die dit zal hebben.

Allereerst zal je een grote voldoening voelen door je liefdevolle houding naar alles en iedereen in de natuur. Je zult via dit alles de werkelijkheid gaan voelen als iets dat jou insluit. Vervolgens integreer je in de wereld en ontdek je de kracht die overal in de wereld werkzaam is. Je gaat de kracht waardoor de natuur zich ontwikkelt, evolueert en leeft, herkennen. Op deze manier bestaat alles wat geschapen is. Zo ga je je dus identificeren met de kracht waardoor de natuur bestuurd wordt.

Hoe komt het dat een liefdevolle houding naar de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus van de natuur – alles en iedereen om mij heen – de kracht kan onthullen waardoor de natuur bestuurd wordt?

Dat komt omdat deze kracht in iedereen en alles aanwezig is, maar jij leeft niet vanuit dezelfde waarden om dit te ontdekken en te voelen. Je verbergt deze kracht. Dat komt omdat je niet dezelfde kwaliteiten hebt: jij hebt haat in jezelf en de natuur is absolute liefde.

Liefde voor iedereen is het allerbelangrijkste in het leven. Als we dit bereiken, voelen we de volmaakte, eeuwige werkelijkheid, dan word jij ook volmaakt en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/where-will-love-take-you-to-what-extent-will-it-influence-people-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Where Will Love Take You?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Kijk naar de wereld door de ogen van de Ten

528.01Vraag: Wat betekent het om door de ogen van de Ten naar de wereld te kijken?

Antwoord: Door de ogen van de Ten naar de wereld kijken, betekent dat ik – in relatie tot mensen die zich met elkaar willen verbinden om Hem te bereiken, naar Hem op te stijgen en met Hem verbonden te worden – in alles alleen de onthulling van de Schepper zie. 

Door zo te handelen, verbinden we ons met de Schepper en stemmen we ons op de Schepper af, voor of tegen Hem, dan kunnen we Zijn respons in ons voelen, Zijn houding naar ons. Dit is de onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen.

Samen, met alle tien mensen, stemmen we ons af op de Schepper, op deze golflengte, als slingers van klokken die gelijktijdig gaan bewegen.

Vraag: Kunnen we deze wet van de Schepper uitleggen met behulp van natuurwetten?

Antwoord: Natuurlijk. Het gaat over een overal geldende kracht die in het hele universum werkzaam is. Door de geleidelijke invloed ervan, allereerst op ons mensen, wil deze Kracht alles wat geschapen is – op mineraal, vegetatief, animaal en menselijk niveau – tot één geheel samenvoegen, namelijk tot verbinding met elkaar, zodat eenieder de ander aanvult.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/look-at-the-world-through-the-eyes-of-the-ten/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/10/22

Related Material:

See The World Through The Ten Sefirot

The Ten—A System Of Ten Sefirot

The Ten Sefirot – The Foundation Of The Creation

Filed under: Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Lockdown in China: Voedseltekorten wekken woede op (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Lockdown in China: Voedseltekorten wekken woede op

China heeft bijna geen voedsel meer en mensen worden wanhopig. Het is geen klein probleem als meer dan 190 miljoen inwoners in ongeveer 23 steden geheel of gedeeltelijk in lockdown zijn als onderdeel van het officiële “nul-Covid”- beleid na een recordaantal gevallen, vooral in Sjanghai, het epicentrum van de uitbraak.

Shanghai, de dichtstbevolkte stad van China met 26 miljoen inwoners, meldt dagelijks duizenden nieuwe besmettingen met Covid-19, de grootste stijging sinds het virus in 2019 in de centrale stad Wuhan opdook. China is een van de laatst overgebleven naties die zich nog inzetten om de pandemie uit te roeien, in tegenstelling tot het grootste deel van de wereld dat probeert te leven met het virus in zijn Omicron-variant.

De strenge lockdown in Shanghai heeft gevolgen voor miljoenen mensen die te kampen hebben met voedseltekorten, sommigen zeggen dat ze al verhongeren. Ouders worden onder dwang gescheiden van hun kinderen die positief getest zijn. Terwijl de levensomstandigheden blijven verslechteren zonder dat het einde in zicht is, neemt de woede van de bevolking toe. De gewoonlijk gedisciplineerde en gehoorzame Chinezen trotseren de autoriteiten met straatprotesten en waarschuwen voor de gevolgen, waaronder mogelijk burgerlijke onlusten.

Het voedseltekort zou inderdaad grote gevolgen kunnen hebben voor de Chinese samenleving. Er is niets belangrijker dan voedsel. Het is letterlijk de basis van levensonderhoud voor elke samenleving. Voedsel is onze belangrijkste behoefte op de schaal van menselijke verlangens, gevolgd door seks, gezin en familie, geld, eer en kennis. Rationeel denken werkt niet bij een lege maag en wat dan de geest bezighoudt, is een manier om tegen elke prijs in de basisbehoeften te voorzien.

Als gevolg van de pandemie maken de Chinezen ongetwijfeld grote veranderingen door. Het is een volk met een heel sterke basis en traditie, dus elke verandering die zij meemaken kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Maar kan de sociale druk die het volk ervaart het bestuur van China veranderen? Besturen is tegenwoordig overal in de wereld een probleem. Landen die verwachtten volledige hegemonie over anderen te hebben, realiseren zich dat dit niet langer zo eenvoudig is als grote massa’s mensen zich verzetten.

Regeren zou gemakkelijker zijn als er een koning was die volgens het familie-erfgoed zou regeren, het volk kon leiden en als het volk zijn mandaat zou aanvaarden als onderdeel van een overeengekomen afstamming. Maar dat is niet het geval, dus nu moeten mensen inzien dat de natuur optreedt als de opperste koning. De mensheid moet geen grote veranderingen meer verwachten van regeringen en politici, het aardse bestuursniveau, maar beseffen dat er een superieur rijk is, het rijk van de natuur dat ons leven, het virus en alles wat er in deze werkelijkheid bestaat, bestuurt.

Wij zullen deze heerschappij kunnen aanvaarden als we beseffen dat we onze problemen op het gebied van voorzieningen en gezondheid kunnen oplossen als we in het reine komen met de kracht van de natuur. We moeten ermee in evenwicht komen door te erkennen dat we een prijs moeten betalen voor overbevolking en de uitbuiting van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen.

En nog belangrijker is, dat we inzien dat we niet zonder gevolgen kunnen doorgaan met het uitbuiten van anderen, alleen voor ons eigen gewin. In een niet al te verre toekomst zullen zowel de Westerse als de Oosterse culturen moeten ontdekken dat het de mensheid ontbreekt aan gevoel van wederzijdse verantwoordelijkheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/china-lockdown-food-shortages-anger-aplenty-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

Wat is het plan van de natuur? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is het plan van de natuur?

Het is het plan van de natuur om elke graad van ontwikkeling van de natuur te vergemakkelijken, van het ene niveau naar het volgende, met als doel om geleidelijk de hoogste evolutionaire graad te bereiken, die van de ware mens.

In het Hebreeuws komt het woord voor “mens” (Adam) van het woord “gelijkvormig” (Domeh), een mens is iemand die “gelijkvormig wordt aan de Allerhoogste” (Domeh le Elyon). Onze aangeboren animale graad is een verlangen om te genieten, dit verlangen om te genieten blijft intact tijdens alle veranderingen die we verwerven. De natuur – de bron – is één kracht, één gedachte, die geen intentie heeft voor eigenbelang, maar alleen handelt in de richting van geven. Met andere woorden, de kracht van de natuur (altruïsme) is tegengesteld aan onze aangeboren natuur (egoïsme).

Terwijl ons aangeboren animale verlangen om te genieten intact blijft, kunnen wij onze gedachten, intenties en onze houding naar elkaar en de natuur zodanig ontwikkelen dat zij verschuiven van het verlangen om alleen voor onszelf te genieten naar het verlangen om te genieten door goed te zijn voor anderen en de natuur. Met andere woorden, op het niveau van onze gedachten, intenties en onze houding ten opzichte van elkaar en de natuur, boven ons aangeboren verlangen om te genieten uit, kunnen we gelijkvormig (Domeh) worden aan de alomvattende kracht van de natuur en dat maakt ons tot de ware mens.

Het is dus het plan van de natuur om ons te ontwikkelen, niet om de natuur zelf te worden maar om gelijkvormig te worden aan de natuur in onze gedachten, intenties en onze houding naar elkaar, met andere woorden, om onze houding ten opzichte van elkaar te veranderen van egoïstisch naar altruïstisch, van een negatieve verbinding naar een positieve. Als we dat doen, maken we een monumentale verschuiving van tegengesteld zijn aan de natuur – elk moment ontvangend van de natuur – naar partners worden met de natuur in onze houding naar elkaar en de natuur, en zo bereiken we dan evenwicht met de natuur. Het maken van zo’n shift betekent ook dat we een staat van voltooiing, perfectie en eeuwigheid bereiken, dat we gewaarwordingen krijgen die tegengesteld zijn aan onze huidige animale staat.

De natuur leidt ons naar die verheven staat. Het niveau van een waar mens zijn, is de laatste, ultieme graad van onze evolutie waarnaar we ons ontwikkelen. We kunnen niet hoger stijgen. We kunnen de altruïstische kwaliteit van de natuur alleen verwerven in onze gedachten, intenties en onze innerlijke houding, maar niet vanuit onze huidige natuur die alleen wil ontvangen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/what-is-natures-plan-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on December 2, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Als wij ons milieu willen redden, hoeven we maar één ding te veranderen: onze houding naar elkaar.

Onze ontwikkeling heeft een niveau bereikt waarop de krachten van afscheiding zich door de hele mensheid heen verspreiden, we komen steeds dichter bij de situatie waarin we voelen dat alles wat ons ontbreekt een positieve houding naar elkaar is.

Allerlei inspanningen die niet te maken hebben met het veranderen van onze houding naar elkaar, zullen geen enkele invloed hebben op het redden van het milieu. Zulke pogingen komen voort uit het feit dat we de werkelijkheid in zijn geheel niet begrijpen en niet waarnemen, we zien de ware verbanden tussen ons en de natuur niet.

Aangezien wij het meest ontwikkelde niveau zijn van de natuur – van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – is het evenwicht in de natuur uitsluitend afhankelijk van ons mensen, van de vraag of wij komen tot een positieve houding en verbinding met elkaar. Dit komt omdat elk niveau van de natuur dat kwalitatief hoger is een veel grotere kracht heeft dan het voorgaande niveau, de mens neemt het hoogste niveau van de natuur in. Daarom kunnen het milieu, het klimaat en de natuur in het algemeen positief beïnvloed worden als wij op het menselijke niveau positief met elkaar omgaan. Als wij echter toegeven aan onze tot verdeeldheid leidende impulsen in onze menselijke verhoudingen, vernietigen we ook de natuur.

Hoe meer wij mensen dus in staat zullen zijn om onszelf te corrigeren – doordat wij onze tweedracht zaaiende houding naar elkaar veranderen in een positieve houding van wederzijdse steun, aanmoediging, verantwoordelijkheid en betrokkenheid – hoe meer positieve reacties wij van de natuur zullen ontvangen. En hoe meer wij ons ontwikkelen zonder een dergelijke correctie, hoe meer de natuur negatief zal reageren, met natuurrampen en pandemieën als gevolg.

Het is dus van groot belang dat wij onze gedachten, verlangens en eigenschappen zo ordenen dat wij begrijpen dat een verschuiving naar een betere toekomst, met inbegrip van wat wij waarnemen als het redden van ons milieu, uitsluitend afhangt van het veranderen van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-can-i-as-an-individual-save-our-environment-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video “The Need for an Attitude Shift” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we de loop der gebeurtenissen veranderen?

Vraag: Baal HaSulam, de grote Kabbalist van de 20e eeuw, schreef over de mogelijkheid van een derde en vierde wereldoorlog. Op het ogenblik zeggen veel mensen dat een derde wereldoorlog niet te vermijden is. Als dit een onderdeel van de natuur is en het wel moet plaatsvinden in onze wereld, wat kan ik daar dan aan doen? Als dit al vastligt, kan ik de loop der gebeurtenissen niet veranderen, alleen mijn houding.

Antwoord: Dat is niet waar, we kunnen absoluut alles veranderen. Wat er geschreven staat, heeft de mogelijkheid in zich om van begin tot einde volkomen te veranderen.

Opmerking: Dit is al moedgevend. Maar u zegt dat een mens alleen zijn houding kan veranderen naar wat er gebeurt.

Mijn antwoord: Je houding veranderen, betekent je lot veranderen. Er staat je een heel scala aan mogelijkheden ter beschikking.

Als we boven ons eigen egoïsme uitstijgen, komen we in volkomen andere omstandigheden terecht, in een andere verbinding met de Natuur, de Schepper.

Dan voelen we onze interactie met de Natuur op een totaal andere wijze: tweerichtingsverkeer in onze communicatie met goed en kwaad, etc. Dit betekent dat we gaan begrijpen hoe alles werkt en dan kunnen we zelf de teugels in handen nemen.

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/how-to-change-the-course-of-events/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Change Fate

Managing Your Fate

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

Filed under: Crisis, Free Will, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden?

Wij beïnvloeden niet alleen planten met onze gedachten, maar ook dieren en zelfs stenen. We kunnen zulke verschijnselen echter nog niet onderzoeken.

Er is een totale onderlinge verbondenheid en interactie tussen alle delen van de schepping. Als we dit netwerk van krachten zouden zien, zouden we ontdekken dat alleen wij mensen een negatief, schadelijk element zijn in dit systeem van krachten.

De levenloze, vegetatieve en animale vormen van de materie hebben geen vrije wil. Ze hebben geen egoïsme, dat wil zeggen: geen verlangen om ten koste van de ander te willen genieten. Deze vormen bestaan uit de wetten die de natuur in hen heeft gelegd. Mensen zijn echter, als gevolg van onze vrije wil en ons egoïsme, de enige schadelijke elementen in de natuur. 

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/can-you-influence-plant-growth-with-your-thoughts-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk, “Kab TV’s Close-Up Reference Point,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →