Category Archives: Natuur

Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Als wij ons milieu willen redden, hoeven we maar één ding te veranderen: onze houding naar elkaar.

Onze ontwikkeling heeft een niveau bereikt waarop de krachten van afscheiding zich door de hele mensheid heen verspreiden, we komen steeds dichter bij de situatie waarin we voelen dat alles wat ons ontbreekt een positieve houding naar elkaar is.

Allerlei inspanningen die niet te maken hebben met het veranderen van onze houding naar elkaar, zullen geen enkele invloed hebben op het redden van het milieu. Zulke pogingen komen voort uit het feit dat we de werkelijkheid in zijn geheel niet begrijpen en niet waarnemen, we zien de ware verbanden tussen ons en de natuur niet.

Aangezien wij het meest ontwikkelde niveau zijn van de natuur – van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – is het evenwicht in de natuur uitsluitend afhankelijk van ons mensen, van de vraag of wij komen tot een positieve houding en verbinding met elkaar. Dit komt omdat elk niveau van de natuur dat kwalitatief hoger is een veel grotere kracht heeft dan het voorgaande niveau, de mens neemt het hoogste niveau van de natuur in. Daarom kunnen het milieu, het klimaat en de natuur in het algemeen positief beïnvloed worden als wij op het menselijke niveau positief met elkaar omgaan. Als wij echter toegeven aan onze tot verdeeldheid leidende impulsen in onze menselijke verhoudingen, vernietigen we ook de natuur.

Hoe meer wij mensen dus in staat zullen zijn om onszelf te corrigeren – doordat wij onze tweedracht zaaiende houding naar elkaar veranderen in een positieve houding van wederzijdse steun, aanmoediging, verantwoordelijkheid en betrokkenheid – hoe meer positieve reacties wij van de natuur zullen ontvangen. En hoe meer wij ons ontwikkelen zonder een dergelijke correctie, hoe meer de natuur negatief zal reageren, met natuurrampen en pandemieën als gevolg.

Het is dus van groot belang dat wij onze gedachten, verlangens en eigenschappen zo ordenen dat wij begrijpen dat een verschuiving naar een betere toekomst, met inbegrip van wat wij waarnemen als het redden van ons milieu, uitsluitend afhangt van het veranderen van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-can-i-as-an-individual-save-our-environment-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video “The Need for an Attitude Shift” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we de loop der gebeurtenissen veranderen?

Vraag: Baal HaSulam, de grote Kabbalist van de 20e eeuw, schreef over de mogelijkheid van een derde en vierde wereldoorlog. Op het ogenblik zeggen veel mensen dat een derde wereldoorlog niet te vermijden is. Als dit een onderdeel van de natuur is en het wel moet plaatsvinden in onze wereld, wat kan ik daar dan aan doen? Als dit al vastligt, kan ik de loop der gebeurtenissen niet veranderen, alleen mijn houding.

Antwoord: Dat is niet waar, we kunnen absoluut alles veranderen. Wat er geschreven staat, heeft de mogelijkheid in zich om van begin tot einde volkomen te veranderen.

Opmerking: Dit is al moedgevend. Maar u zegt dat een mens alleen zijn houding kan veranderen naar wat er gebeurt.

Mijn antwoord: Je houding veranderen, betekent je lot veranderen. Er staat je een heel scala aan mogelijkheden ter beschikking.

Als we boven ons eigen egoïsme uitstijgen, komen we in volkomen andere omstandigheden terecht, in een andere verbinding met de Natuur, de Schepper.

Dan voelen we onze interactie met de Natuur op een totaal andere wijze: tweerichtingsverkeer in onze communicatie met goed en kwaad, etc. Dit betekent dat we gaan begrijpen hoe alles werkt en dan kunnen we zelf de teugels in handen nemen.

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/how-to-change-the-course-of-events/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Change Fate

Managing Your Fate

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

Filed under: Crisis, Free Will, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Kunnen wij met onze gedachten de groei van planten beïnvloeden?

Wij beïnvloeden niet alleen planten met onze gedachten, maar ook dieren en zelfs stenen. We kunnen zulke verschijnselen echter nog niet onderzoeken.

Er is een totale onderlinge verbondenheid en interactie tussen alle delen van de schepping. Als we dit netwerk van krachten zouden zien, zouden we ontdekken dat alleen wij mensen een negatief, schadelijk element zijn in dit systeem van krachten.

De levenloze, vegetatieve en animale vormen van de materie hebben geen vrije wil. Ze hebben geen egoïsme, dat wil zeggen: geen verlangen om ten koste van de ander te willen genieten. Deze vormen bestaan uit de wetten die de natuur in hen heeft gelegd. Mensen zijn echter, als gevolg van onze vrije wil en ons egoïsme, de enige schadelijke elementen in de natuur. 

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/can-you-influence-plant-growth-with-your-thoughts-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk, “Kab TV’s Close-Up Reference Point,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we natuurrampen oplossen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen oplossen?

We moeten er allereerst mee beginnen om de veranderingen die in de natuur plaatsvinden te begrijpen en er dan mee aan het werk gaan. We moeten erop gaan reageren vanuit ons menselijke niveau, het hoogste van de vier niveaus die er in de natuur bestaan: het levenloze, het vegetatieve, het animale en het menselijke. Met andere woorden, wij moeten onze menselijke contacten verbeteren door onszelf te corrigeren.

Die correctie bestaat eruit dat wij onze aandacht voor ons eigen voordeel verplaatsen naar het voordeel voor anderen en de natuur. Ook al is er een enorme kloof tussen onze ego’s die voor eigenbelang werken, en positieve verbondenheid tussen mensen – want dit vraagt een tegenovergestelde, altruïstische houding – door onze correctie kunnen we alle schadelijke invloeden van de natuur corrigeren.

Op dit moment is de mensheid ver verwijderd van een dergelijk inzicht. We houden ons bezig met noodoplossingen die niet gaan over de kern van de rampen en zo lossen we dus niets op. We zouden alles moeten aanpakken vanuit het hoogste niveau van waaruit deze schadelijke gebeurtenissen ontstaan, namelijk het punt van onze onthechting van de Hoge Kracht. Als we onze verbinding op dat punt zouden corrigeren, komt de rest van de natuur tot rust en zullen er geen natuurrampen meer zijn.

Het bestrijden van verschijnselen als branden en overstromingen op het niveau van de branden en de overstromingen zelf laat alleen maar onze zwakte zien. Het toont ons gebrek aan begrip van het niveau waarop we verondersteld worden te handelen. Als we natuurrampen zouden bestrijden op het niveau van ons gebrek aan verbinding met elkaar en met de natuur, zouden we op een hoger niveau in balans komen met de natuur en dat evenwicht zouden we dan ervaren op alle lagere niveaus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/how-can-we-solve-natural-disasters-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the video “The Root Cause of ALL Natural Disasters” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Elementen van de natuur die correctie nodig hebben

Opmerking: Uit tal van experimenten blijkt hoezeer iemand die planten verzorgt ze met zijn gedachten beïnvloedt.

Mijn antwoord: Een mens beïnvloedt niet alleen planten en dieren met zijn gedachten, maar zelfs stenen. We kunnen het alleen nog niet onderzoeken.

Er is zo’n totale onderlinge verbondenheid en zo’n totale wisselwerking tussen alle delen van de schepping, dat wij, als we dit netwerk van krachten zouden zien, zouden ontdekken dat alleen wij mensen een negatief, schadelijk element zijn in dit systeem van krachten.

Levenloze, vegetatieve en animale vormen van de materie hebben geen vrije wil, daarin is geen egoïsme aanwezig. Ze bestaan volgens de wetten die de natuur in hen heeft verankerd. De mens is echter, dankzij zijn vrije wil en zijn egoïsme, het enige schadelijke deel van de natuur.

Vraag: Waar is hier sprake van de vrije wil van een mens? Dieren handelen op basis van instincten en mensen volgens de wil om te ontvangen, om anderen te gebruiken.

Antwoord: De vrije wil begint op het moment waarop wij ervan overtuigd raken dat onze vorige manier van doen incorrect was. Dan onthult zich in ons tegelijkertijd het verlangen naar iets hogers, het verlangen om voorbij deze wereld te gaan, om er bovenuit te stijgen. Dan kan dit “hogere” zich aan ons openbaren.

Kabbalah helpt hierbij. Het is de enige manier waarop wij onszelf kunnen corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/element-of-nature-that-requires-correction/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up, Reference Point”

Filed under: Egoism, Free Will | Add Comment / Ask Question →

De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De natuur straft ons niet, zij wil ons wakker maken

De gevolgen van orkaan Ida hebben overstromingen veroorzaakt die alle records breken en tornado’s veroorzaakt in het noordoosten. Er zijn in acht staten tientallen doden gevallen door deze storm en de stortregens. Voor het eerst in de geschiedenis werd in New York City de noodtoestand voor overstromingen afgekondigd omdat de infrastructuur in de hele regio ernstig was verstoord. Waarom gebeurt dit in de V.S.? Omdat zij het meest ontwikkelde land zijn en een rol te vervullen hebben. Het is geen straf of wraak van de natuur, maar een kans om ons menselijk gedrag te herstellen.

Naast de overstromingen in het noordoosten hebben zich in het westen, in elf staten, grote meervoudige branden voorgedaan en zijn er rond het internationaal bekende Lake Tahoe honderden huizen verwoest.

Natuurrampen gebeuren overal ter wereld en niet noodzakelijkerwijs op een minder grote schaal dan in de VS. Het verschil is dat Amerika het meest geavanceerde land is, het middelpunt van aandacht in de wereld, zodat we er meer over horen en meer aandacht besteden aan de gebeurtenissen die zich daar afspelen. Daar is een reden voor. De natuur wil dat iedereen in de wereld wakker wordt en dieper gaat nadenken over waar we naar op weg zijn en wat we moeten doen om de richting die de bewoners van deze planeet kiezen te veranderen.

Gewoonlijk trekken wij conclusies uit daden uit het verleden: “Kijk eens wat ze gedaan hebben en nu moeten ze ervoor boeten”. Alsof de VS het milieu meer schade hebben berokkend dan anderen en zij daarom door de natuur gestraft worden. Zo is het niet. We begrijpen de wetten van de natuur gewoon niet. Wij interpreteren wat er gebeurt volgens onze eigen egoïstische berekening, zoals een rekening die door de rijken en gezonden betaald moet worden, in tegenstelling tot de armen en zieken. Of dat degene die meer steelt een grotere straf zal krijgen. Maar de methode van verbinding werkt zonder voorbehoud of egoïstische selectie. Iedereen moet de staat bereiken van: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Allereerst is in een circulair ecosysteem iedereen verantwoordelijk voor de slechte situatie van de aarde. Ten tweede neemt de natuur geen wraak. Haar doel is de correctie van onze incorrecte menselijke staat. Wij verlangen niet naar verbinding, niet naar liefde en geven elkaar. Daarom brengt de natuur ons in allerlei situaties die steeds ernstiger worden. Dit gebeurt om ons hart te verzachten en ons te leiden naar menselijke relaties die gebaseerd zijn op respect en zorg voor elkaar.

De oorzaak van natuurrampen en crises is uitsluitend te wijten aan onze relaties op menselijk niveau – het hoogste niveau in de natuur – aan onze verbindingen. Op het niveau van onze gedachten, houdingen en gedragingen naar elkaar, veroorzaken wij rimpelingen door de menselijke samenleving en de natuur heen. Het gevolg daarvan is dat de natuur op ons reageert in overeenstemming met hoe wij met elkaar omgaan.

Als wij de kloven tussen ons verkleinen en ons positief willen verbinden, zullen we positieve reacties van de natuur ervaren. Als we ons op een negatieve manier tot elkaar verhouden, met het doel anderen te schaden en uit te buiten voor persoonlijk voordeel, zullen we te maken krijgen met negatieve reacties van de natuur. En dit ervaren wij op het ogenblik.

Het gevoel dat de natuur op weg is naar een integrale vorm zou bij ons een gevoel van urgentie moeten opwekken, zoals onmiddellijk na een bericht over een gebeurtenis die de hele planeet in gevaar brengt.

We zijn in een proces van een steeds toenemende druk terechtgekomen. Daarom is de methode van verbinding onthuld, deze methode legt uit hoe we ons moeten gaan afstemmen op de natuur.

Als we naar een betere toekomst verlangen, moeten we met elkaar altruïstische contacten ontwikkelen en ons op die manier afstemmen op de altruïstische vorm van de natuur. Dan zullen we het hele ecosysteem als aangenaam en evenwichtig ervaren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/its-not-natures-punishment-but-an-awakening-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Educatie voor wereldwijd bewustzijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Educatie voor wereldwijd bewustzijn

De integrale realiteit waarin wij vandaag kinderen opvoeden, verschilt sterk van de realiteit waarin wij zijn opgegroeid. Als ze willen gedijen in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, moeten ze zich bewust zijn van hoe verbonden we zijn, hoe eerder we hen dit gaan leren, hoe beter.

We moeten hen uitleggen dat we op de planeet aarde leven, en hen laten zien hoe de aarde eruitziet. Niet alleen haar ronde vorm, maar ook de bodem, de planten, de dieren en de mensen, en hoe we allemaal verbonden zijn in één systeem.

Vervolgens moeten wij hen vertellen over ons zonnestelsel, hoe de zon en de maan de aarde beïnvloeden, hoe de seizoenen wisselen en hoe natuurkrachten ons leven vormgeven. Wij moeten hen ook laten zien dat, als beschavingen en naties niet met elkaar verbonden zijn, er vijandschap ontstaat en dat zij elkaar juist helpen als ze zich verbonden voelen met elkaar.

Het belangrijkste punt dat we moeten laten zien, is de samenwerking van alle natuurkrachten in één enkel, integraal mechanisme en hoe dit ons beïnvloedt. We moeten gaan inzien dat we – ook al zijn we verbonden via een mobiel apparaat of een computer en leven we in een virtuele wereld – ook verbonden zijn in de fysieke wereld, niet alleen met andere mensen maar met alles.

Het resultaat daarvan zal zijn dat kinderen opgroeien met het besef dat het belangrijk is om een goede band met hun omgeving op te bouwen, met de mensen om hen heen en met de hele natuur. Ze zullen gaan voelen dat ze, als ze niet voor hun omgeving zorgen, zowel de sociale kant als de natuur, daardoor zelf slecht behandeld zullen worden. Op die manier zullen ze niet hoeven lijden onder de gevolgen van onwetendheid, zoals dat nu met ons gebeurt.

Als we onze omgang met anderen en met de aarde meer in termen van een relatie zien, is het gemakkelijk om in te zien dat er wederkerigheid nodig is. Het is duidelijk dat een succesvolle relatie consideratie van alle kanten vereist, en dat de voordelen van het hebben van vrienden en geliefden veel groter zijn dan de inspanningen die daarvoor nodig zijn. Als we niet kunnen zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, is er geen stimulans om goed te zijn voor anderen.

In tegenstelling tot dieren, die andere dieren niet opzettelijk kwaad willen doen, worden mensen geboren met een ingebouwde kwade wil, zoals er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd.” Daarom kunnen we kinderen niet laten opgroeien zonder hen te leren wat verantwoordelijk zijn voor elkaar betekent en wederzijds respect, en dat ontbreekt nu. We moeten hen opvoeden en onszelf opvoeden om in te kunnen zien dat alles met alles verbonden is en alles van elkaar afhankelijk is, en ons daarnaar gedragen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/education-for-global-awareness-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Education, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De taal van de natuur begrijpen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De taal van de natuur begrijpen

Wat als we op een vreemde planeet zouden komen waar we de taal van degenen die daar wonen niet spreken en hun gebaren of cultuur niet zouden begrijpen? Het is niet erg dat we gênante blunders zouden maken, maar het echte probleem is dat we fouten zouden maken die ons en anderen werkelijk in gevaar zouden brengen.

Dit is geen theoretische vraag, het gaat over ons dagelijks leven. We zijn vreemdelingen op de planeet die we als ons thuis beschouwen. We begrijpen haar taal niet, haar gebaren niet en haar cultuur niet. De blunders die we maken zijn daarom heel riskant voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor alle bewoners van de aarde.

Erger nog, we beseffen niet dat we aliens zijn. We denken dat we hier thuishoren, terwijl we hier in feite pas in de laatste duizenden jaren zijn gekomen. In de prehistorie vormden hominiden (leden van de familie Hominidae (mensapen), waaronder de mens) een integraal onderdeel van de natuurlijke systemen waarin zij leefden. Ze waren wezenlijk een ander diersoort in het weefsel van het ecosysteem.

Naarmate wij evolueerden en landbouwtechnologie, industrie en economie ontwikkelden, werden we steeds dominanter. Tenslotte zijn wij de “heersers” van de aarde geworden, althans, dat denken we. Nu leven we alsof wij de planeet bezitten. We rooien achteloos bossen, roeien zonder onderscheid diersoorten uit, vormen regeringen en regimes op basis van ideologieën die door onze narcistische geesten zijn bedacht en plegen volkerenmoorden als een middel om onze ideologieën in praktijk te brengen. We betuttelen, minachten anderen, spreken kwaad en demoniseren iedereen die niet denkt zoals wij, en in naam van rechtvaardigheid en vrijheid sluiten we hen op en doden hen.

Wij, de meest recente gasten die de aarde op haar aardkorst heeft verwelkomd, hebben het verblijf van onze gastheer veranderd in een gigantische vuilnisbak, zonder toestemming te vragen, zonder enige consideratie en zonder enige wroeging. In feite, zelfs als wij de goedkeuring van onze gastheer hadden willen vragen, hadden we dat niet gekund, want we hebben nooit de moeite genomen om te leren communiceren in de taal van de natuur.

Toch hebben we de brutaliteit om te klagen als de aarde ons branden, overstromingen en aardbevingen stuurt om zich te beschermen tegen onze vergiftigende aanwezigheid. Inderdaad, de brutaliteit van de mens is grenzeloos en onuitputtelijk. De natuurrampen waarvan we deze zomer getuige zijn, zijn geen symptomen van de ziekte van de aarde, het zijn pogingen van de aarde om zich te ontdoen van de parasiet die de mens is, zodat zij kan genezen.

De cultuur van de natuur bestaat uit evenwicht. Alles is nodig en alles heeft zijn tegenpool. Winter en zomer, eb en vloed, tropen en woestijnen, zelfs leven en dood, het zijn allemaal tegenpolen die elkaar aanvullen. Samen creëren zij het dynamisch evenwicht van de natuur die alles laat evolueren en vergaan op het juiste moment en in het juiste tempo.

De taal van de natuur is de taal van wederzijdse verantwoordelijkheid. Alle schepselen hebben elkaar nodig, zij kunnen bouwen op elkaars welzijn en nemen niet meer dan ze werkelijk nodig hebben. Op deze manier ondersteunt iedereen elkaar en bloeit het wereldwijde ecosysteem op de planeet.

Als de natuur haar afkeuring kenbaar maakt, gebruikt zij “boodschappers” zoals extreem weer, aardbevingen en andere natuurrampen van een buitensporige intensiteit. Wanneer we haar gebaren niet begrijpen, handelt ze krachtiger. Als we achteloos blijven, wordt ze gewelddadig. En als we dan nog steeds geen aandacht schenken aan de natuur, vernietigt zij haar boosdoeners.

De laatste tijd maakt de natuur ons duidelijk dat we niet meer welkom zijn op deze planeet. Als we niet snel de taal van de natuur leren, de taal van consideratie en evenwicht, zal zij ons het leven ontnemen dat zij aan ieder van ons heeft gegeven. Tenslotte zijn we allemaal door de natuur geschapen, en niet andersom.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/understanding-natures-language-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe definiëren we goed en kwaad? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe definiëren we goed en kwaad?

“Goed” is als we vooruitgang boeken in een richting die ons dichter bij evenwicht met de natuur brengt, en niet in richtingen die door het menselijk verstand zijn bedacht.

Hoe verder we ons ontwikkelen, hoe meer de natuur de door de mens bedachte ideologische richtingen voor de wereld afbreekt en ons onder druk zet om evenwicht met haar te ontdekken.

“Goed” wordt zo onze vrijwillige beweging naar het evenwicht dat de natuur ons wil laten ervaren.

Als we echter onvrijwillig in beweging moeten komen, voelen we ons slecht.

Ons toenemende gebrek aan evenwicht met de natuur veroorzaakt talloze problemen en crises op alle niveaus van het leven – persoonlijk, sociaal, economisch en ecologisch – uiteindelijk worden we op die manier zo onder druk gezet dat we onze koers wel in de goede richting moeten wijzigen.

We kunnen dus zeggen dat de druk van de natuur juist goed is, want hoe meer negatieve verschijnselen we in ons leven ervaren, hoe meer we ons ertoe aangezet voelen om de richting die ons leven opgaat te onderzoeken, en dan tot het besluit te komen om zo vroeg mogelijk een andere richting in te slaan.

Het punt is dat het de bedoeling is dat we ons niet goed moeten voelen als door ons toedoen de disbalans met de natuur groter wordt, maar dat we in plaats daarvan naar evenwicht met de natuur moeten toewerken, in die richting dwingt de natuur ons. Een slecht gevoel bij onze egoïstische benadering van het leven, waarbij we tegenover de natuur staan, is dus goed, want vanuit het negatieve gevoel in ons egoïstische leven, komen we dichter bij het vinden van een oplossing in een nieuwe, altruïstische richting, in evenwicht met de natuur.

Om meer aandacht te kunnen schenken aan wat de natuur van ons wil, moeten we ons afvragen waar we ons bevinden en waar de ons omringende natuur uit bestaat.

De natuur is een systeem waarin alles met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk is. Alles is harmonieus in de natuur, dus als wij zorgen voor harmonieuze relaties, kunnen we de harmonie die in de natuur aanwezig is realiseren in onze eigen relaties.

We moeten er rekening mee houden dat de natuur uit vier niveaus bestaat – levenloos, vegetatief, animaal en menselijk – en dat wij mensen ons op het hoogste niveau bevinden, wij zijn het centrum van de schepping. Evenwicht met de natuur houdt in dat we op menselijk niveau positieve verbindingen met elkaar moeten ontwikkelen. We moeten dus naar de natuur luisteren, aandacht schenken aan wat zij ons wil zeggen, de natuur vertrouwen en meegaan met haar stroom.

Alles komt in orde als we evenwicht met de natuur bereiken. Het belangrijkste is dat we een nieuwe wereld moeten gaan ontdekken door positieve verbindingen tussen ons, want dergelijke verbindingen zijn de sleutel naar een positief leven voor iedereen en voor de natuur als geheel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-do-you-define-good-and-bad-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a talk with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Semion Vinokur. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij hernieuwbare energie produceren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen wij hernieuwbare energie produceren?

Wij gebruiken maar een heel klein gedeelte van de beschikbare productiviteit van de energiebronnen die we uit de natuur ontvangen, dat komt omdat we de natuur egoïstisch gebruiken. Met andere woorden, omdat onze voornaamste overweging is hoe we onszelf kunnen bevoordelen ten koste van anderen en de natuur, onttrekken we in dezelfde mate maar een heel kleine hoeveelheid van de beschikbare energie aan de natuur.

Als we echter op een altruïstische manier met de natuur zouden omgaan, als we met de natuur zouden samenwerken volgens het altruïstische principe waarmee zij met ons omgaat, zouden we alle beschikbare energie van de natuur ontvangen.

Het ontbreekt de mensheid aan begrip van wat de bron van de natuur is en hoe zij werkt. Eenvoudig gezegd: de natuur is een altruïstische kwaliteit. Zij verhoudt zich tot de gehele schepping op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau zonder op eigen voordeel uit te zijn, maar alleen ten bate van de schepping. Als wij zo’n houding zouden aannemen naar elkaar en zouden streven naar de houding “Heb je naaste lief als jezelf”, zouden we veel meer energie uit de natuur kunnen halen, dan zouden we evenwicht en balans met de natuur bereiken en zou het ons aan niets ontbreken. We zouden op een harmonieuze, integrale manier samengaan met de natuur en een positieve reactie van haar ontvangen in plaats van een negatieve.

Het is alsof de natuur haar energie nu onwillig met ons deelt, alsof zij verplicht is om een klein deel van haar energiebronnen voor ons vrij te maken. Maar door evenwicht te bereiken met de natuur, zullen wij de onuitputtelijke energie kunnen ontvangen die inherent in elke atoom geplaatst is. Daarom ligt de oplossing voor een positieve toekomst in onze overgang van egoïstische relaties naar altruïstische, en in de nodige educatie om zo’n overgang soepeler te laten verlopen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-can-we-produce-renewable-energy-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →