Category Archives: Natuur

Medicijn voor een Kabbalist

703.04Vraag: Waar vindt u extra informatie? Komt het uit de natuur? Van een bepaalde plek?

Antwoord: Ik hou erg van de natuur, vooral van de levenloze en de plantaardige natuur. Ik wandel graag in de bergen, door velden en bossen. Als ik daar wandel, voel ik me goed en fijn, dan voel ik me helemaal ontspannen.

Ik ervaar de natuur als een goddelijke harmonie. Hoewel we in onze wereld zowel de levende als de vegetatieve natuur verlammen, kunnen wij er in principe nog steeds harmonie, overeenstemming, wederzijdse aanvulling en steun in voelen. Dit veroorzaakt een overeenkomstig gevoel in een Kabbalist.

Kabbalah benadrukt de harmonie voor een mens en het feit dat hij naar dezelfde staat moet streven.
Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/drug-for-a-kabbalist/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Drug of a Kabbalist” 9/3/11

Related Material:
Harmony Of Opposites In Nature
Based on Harmony with Nature
Being In Harmony With Nature

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Manipulatie of uitleg?

177.13Vraag: Hoe kan een Kabbalist die veel studenten heeft, zo bekwaam en meesterlijk iedereen inleiden in het materiaal? Ik heb iemand eens horen zeggen: “Ik heb verschillende mensen ontmoet die kunnen manipuleren, maar een Kabbalist is iemand die wel zo goed kan manipuleren! En je vraagt het ook steeds weer aan hem om je te manipuleren.”

Hoe komt u aan die vermogens, aan de technieken die u gebruikt?

Antwoord: Dit zijn geen kunstgrepen, het is gewoon een diepere kennis van de menselijke natuur en de maatschappij. Het gaat hier niet over kunstgrepen. Ik manipuleer mensen niet. Integendeel, ik leg ze alles uit en zoals bij een kind, met een fopspeen, met een lepel, probeer ik mijn kennis beetje bij beetje door te geven, zodat mensen hun eigen gereedschap krijgen, hun eigen vermogens.

Kabbalah probeert de mens onafhankelijk te maken, zodat hij van niemand afhankelijk wordt. Iedereen moet worden zoals de integrale natuur is, je kunt ook zeggen: de Schepper, de naam maakt niet uit. Juist een bepaalde naam kan verwarrend zijn voor mensen.

En manipuleren, niemand wordt hier gemanipuleerd! Ik leg uit hoe alles werkt. En een mens kan zich dan afvragen: “Hoe kan je dit allemaal weten? Echt, je bent me te slim af!”

Heb ik je voor de gek gehouden? Ik heb je alleen maar dingen uitgelegd!

Tegelijkertijd heb ik je een andere mening voorgelegd, dat klopt! Je kunt nu een heel andere beslissing nemen. Inderdaad! Maar is het niet logisch? Heb ik iets geforceerd? Heb ik je gedwongen, heb ik je iets opgelegd? Heb ik je op de een of andere manier gemanipuleerd? Of heb ik je alleen maar wat gedachten meegegeven, iets in beweging gezet?

Nee! Ik vertel je alleen realistische dingen en dat doe ik heel langzaam, zodat je je langzaam kunt aanpassen aan de nieuwe kennis en je zelf kan gaan begrijpen dat dit werkelijk een reëel beeld van de wereld is en dat je nu in een soort bubbel leeft.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/manipulation-or-explanation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Fraud #1 in the World!” 5/28/11

Related Material:
There Is No Pressure in Kabbalah
Levels of Shock
Can Your Students Hear You?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Kunnen planten werkelijk met elkaar praten? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Kunnen planten werkelijk met elkaar praten?

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Tel Aviv heeft onlangs ontdekt dat planten geluiden maken. Ze deelden mee dat de geluiden van de planten lijken op een klikkend geluid met dezelfde intensiteit als de menselijke spraak, maar dan op frequenties die boven het bereik van het menselijk gehoor liggen. Verschillende dieren zoals vleermuizen, muizen en insecten kunnen de geluiden van de planten waarnemen, wij niet.

Waar praten planten dan met elkaar over?

Alles wat er in de natuur geschapen is, bestaat uit het verlangen om van het leven te genieten. Planten communiceren dus met elkaar over de mate waarin ze kunnen genieten, waar ze voor moeten oppassen en over het feit dat hun communicatie andere planten ten goede moet komen omdat ze voelen dat ze één veld vormen.

Het gaat niet alleen over planten. Elk atoom, elke molecuul en elk gesteente heeft een eigen leven en brengt verschillende vormen van communicatie voort, afhankelijk van hun plaats in het systeem.

Wat betekent dit voor ons mensen?

We moeten leren hoe we boven onze egoïstische verlangens uit kunnen stijgen, waarbij we ieder ten koste van de ander willen genieten en elkaar daardoor afwijzen.

In plaats van elkaar af te wijzen, moeten we leren hoe we ons positief met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen aanvullen. Dan zullen we namelijk als één veld in de natuur bestaan, één veld waarin we één enkele Kracht ontdekken.

Die ene Kracht die we dan uiteindelijk ontdekken, wil dat we ons positief met elkaar verbinden en elkaar waarderen. Door dat te doen zullen we de harmonie en de perfectie van dat veld ervaren.
Over een dergelijke staat van zijn staat er geschreven dat “de wolf bij het lam zal verkeren”. Dat wil zeggen dat op een bepaald moment alle delen van de schepping in een staat van wederzijdse aanvulling en vrede zullen komen.
Die tijd komt dat wij – mensen – dat willen. Door boven onze egoïstische verlangens uit te willen stijgen en de wederzijdse complementariteit tussen alle mensen binnen te willen treden, dwingen we de rest van de delen van de natuur om hetzelfde te doen, dan gaan we de eeuwigheid en de perfectie van de natuur ervaren.

Based on the video “What Do Plants Talk to Each Other About?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/can-plants-really-talk-to-one-another-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt woensdag a.s.

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

Wordt de natuur door onze gedachten beïnvloed? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wordt de natuur door onze gedachten beïnvloed?

Zeker, onze gedachten beïnvloeden de natuur.

Wij leven in één globaal geïntegreerd, natuurlijk systeem, wij beïnvloeden het met onze gedachten en we krijgen op dat niveau ook feedback.

Net zoals we bij de wetten die werken op mechanisch, elektronisch, elektromagnetisch en ander materieel en biologisch gebied een reactie krijgen als we iets indrukken, ergens op duwen of iets onder druk zetten.
Zo krijgen we ook een reactie als we positief of negatief over anderen denken.

De globaal geïntegreerde werkelijkheid waarin we leven, is een gesloten systeem, wij ontvangen reacties die afhankelijk zijn van onze houding naar die werkelijkheid.

Based on the video “Do Our Thoughts Influence Nature?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/do-our-thoughts-influence-nature-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

“God heeft hen gemaakt, de een tegenover de ander”

243.07Het is bekend dat God ze tegengesteld aan elkaar heeft gemaakt. Tegenover elke kracht in Kedusha [heiligheid] maakte de Schepper een gelijke kracht in de Sitra Achra, tegengesteld aan de Kedusha (Zohar voor Iedereen, Inleiding tot Het Boek de Zohar, De Brieven van Rav Hamnuna Saba, Item 23).

Vraag: Wat is het doel van de schepping van de wereld? Waarom hebben we twee tegengestelde krachten nodig?

Antwoord: Om iets te scheppen zijn er twee tegengestelde krachten nodig. Er kan niets met behulp van één kracht worden geschapen. Zo is de natuur. We zien het ook in onze wereld.

Het punt is dat toen de Schepper een wereld wilde scheppen, dat wil zeggen een plek wilde creëren waar Zijn schepselen zouden kunnen verblijven, Hij in overeenstemming daarmee aan die wereld de eigenschappen heeft overgedragen waarin deze schepselen zouden kunnen bestaan, zich vermenigvuldigen, zich ontwikkelen en tot een hogere staat zouden kunnen komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/god-has-made-them-one-opposite-the-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
We Cannot Balance Standing On One Leg
According to the Law of the Struggle of Opposites
Higher And Higher

Filed under: Kabbalah Study, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Zonder fanatisme

283.02Opmerking: Als je kijkt naar beginners die Kabbalah studeren, zie je dat ze een heel sterk verlangen hebben om met verschillende activiteiten mee te doen. Maar dan blijkt dat het erg moeilijk voor hen is en weten ze niet wat ze ermee aan moeten.

Mijn antwoord: Wij gaan onze eigen weg. Ik besteed niet zoveel aandacht aan zowel de nieuwe als de oude studenten. Ik houd rekening met de algemene, optimale sfeer die ons naar de overwinning leidt.

Kunnen we dit tempo aanhouden? We kunnen niet in een langzamer tempo verder gaan, dat werkt niet, dan vallen we meteen in slaap. Een sneller tempo zullen we niet vol kunnen houden, want dan kunnen we de aanhoudende inspanningen niet leveren omdat iedereen een gezin en een baan heeft. In dit tempo kunnen we dat wel!

In principe dwingt de wereld, haar ontwikkeling en de diepe vrije val in een crisis, ons hiertoe.

Vraag: Hoe zorgen we ervoor dat er geen fanatisme ontstaat bij de nieuwkomers?

Antwoord: Er kan geen sprake van fanatisme zijn, want in het spirituele werk bestaan daar geen voorwaarden voor. Niemand verheft zich boven de ander, niemand verheft iets tot een cultus, niemand buigt voor iets. Integendeel, als mensen hier op zoek zijn naar iets heiligs waar ze voor kunnen buigen, vinden ze niets.

In Kabbalah is de Natuur een Kracht die je in je eigenschappen moet opnemen om jezelf te “heiligen”, om met elkaar boven het innerlijke egoïsme uit te stijgen. Daarom worden in de ware Kabbalah alle mogelijkheden om iets te aanbidden volkomen afgewezen. Men kan alleen zijn eigen natuur gebruiken om een hogere natuur te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/without-fanaticism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Overheating of the Brain” 10/6/12

Related Material:
Gradual Entry into the Wisdom of Kabbalah
Fanaticism or Attainment?
In A Kabbalistic Society

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe de wereld eruitziet na de laatste correctie

I715eder individu zal begrijpen dat wat goed is voor hemzelf en wat goed is voor het collectief hetzelfde is, daardoor zal de wereld tot haar volledige correctie komen (Baal HaSulam, “The Peace“). 

Het lijkt misschien zo dat we het hier over communisme of socialisme hebben, maar in feite legt de Wijsheid van Kabbalah de alomvattende natuurwet uit, namelijk dat alles in de natuur verbonden is met elkaar, verbonden in een integrale vorm waardoor iedereen van iedereen afhankelijk is.

De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe wij deze natuur kunnen beïnvloeden om elk element van de natuur en de alomvattende kracht ervan, de Schepper genaamd, gunstig te beïnvloeden.

Noem het socialisme of communisme, het doet er niet toe, maar de alomvattende wet van de integrale natuur werkt vanaf het allereerste begin in het hele universum. Er is slechts één Kracht die handelt, alles met elkaar verbindt en naar volledige eenheid leidt. Alle delen van de natuur zijn met elkaar verbonden en wij hebben niet het recht om ze uit deze integrale afhankelijkheid – die oorspronkelijk in de natuur is gelegd – te halen.

Daarom moeten we deze wet bestuderen en weten hoe we haar moeten toepassen zonder er zelf wijzigingen in aan te brengen die ons handiger lijken en in ons eigen voordeel. Het is onze taak om de wetten van de natuur te bestuderen en ze op te volgen. Dit advies wordt ons door de Wijsheid van Kabbalah gegeven, en zij die dit advies opvolgen zullen er zeker in slagen.

Na de laatste correctie zal de hele mensheid zo met elkaar verbonden zijn dat iedereen zijn bestemming zal begrijpen en de hele werkelijkheid van begin tot einde duidelijk aan ons zal worden onthuld, dat wil zeggen dat de Schepper aan iedereen zal worden onthuld. We zullen in een heldere, transparante wereld leven en we zullen weten hoe we op de juiste manier kunnen leven in onderlinge samenwerking en eenheid, in een omarming met elkaar, niet alleen met mensen, maar eveneens met alle levenloze natuur, met planten en dieren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-will-the-world-be-like-after-the-final-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/21/23, “Connecting the World in the Last Generation”

Related Material:
Society Based On The Laws Of The Creator
The Socialistic Ideal And The Ripening Of Society
The Ideal Principle Of The Society Of The Future

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Society of the Future, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zijn we van oorsprong allemaal Joods? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, op Quora: Zijn we van oorsprong allemaal Joods?

Een Jood is iemand die de eigenschap van geven en liefde voor anderen ontwikkelt, zoals het in de Torah geschreven staat, namelijk iemand die de staat bereikt van “heb je naaste lief als jezelf” en “liefde zal al het kwaad bedekken.”

De positieve kracht die wij ontvangen, is bedoeld om ons boven de negatieve egoïstische kracht, die in ieder van ons aanwezig is, te verheffen. Als we die kracht gebruiken, haten we de negatieve kracht niet, maar gaan we er met begrip mee om.

De negatieve egoïstische kracht is de menselijke natuur waarmee we zijn geboren, we ontvangen ook de tegengestelde kracht die altruïstisch is, die laten we over het ego zegevieren. De zeggenschap van de positieve altruïstische kracht over de negatieve egoïstische kracht, brengt ons naar een uniek niveau waar het verlangen om te ontvangen (de negatieve kracht) zal samengaan met de intentie om te geven (de positieve kracht) en met deze twee krachten zullen wij goed zijn voor elkaar.

Uiteindelijk zullen we deze twee krachten in de natuur gaan onderzoeken, erkennen, begrijpen en waarnemen. We zullen zien dat deze twee krachten tot ons komen vanuit de natuur, en als wij dit bereiken zullen wij het unieke van de natuur gaan waarnemen en voelen.
Ons doel is dat wij de eenheid in de natuur willen bereiken, die zowel uit positieve als negatieve krachten bestaat, en dat wij ons zullen hechten aan de Ene Bron van die krachten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/in-the-beginning-are-we-all-jewish-by-birth-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Who Is a Jew?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Onze negatieve houding naar mensen veroorzaakt meer klimaatcrises dan wat dan ook (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Onze negatieve houding naar mensen veroorzaakt meer klimaatcrises dan wat dan ook

Hoe kunnen we, nu het klimaat wereldwijd grotere extremen laat zien, het beste omgaan met toekomstige klimaatcrises?

Het korte antwoord is dat we er niet mee om kunnen gaan, tenzij we zorgen voor het innerlijke evenwicht van de natuur.

Wij leven in een nauw gesloten systeem waarin alles van elkaar afhankelijk is en alles op ons terugslaat. Omdat we in zo’n systeem leven, moeten we opnieuw nadenken over wat we willen en denken, en hoe we met elkaar omgaan, want onze menselijke verbindingen hebben de grootste invloed op hoe de natuur op ons reageert.

Het is gebruikelijk om te denken dat het klimaat afhankelijk is van factoren buiten ons – of het nu gaat over het evenwicht tussen warmte en koude in het milieu, of de effecten van verschillende soorten vervuiling die wij uitstoten – omdat we geen volledig beeld hebben van de manier waarop onze houding naar elkaar de sterkste reacties teweegbrengt van de natuur op ons.

Geen enkel wezen verstoort de natuur zozeer als wij mensen dat doen. Het gaat niet simpelweg over een kwestie van overstappen op hernieuwbare energiebronnen, elektrische auto’s en dergelijke, het gaat over hoe wij met elkaar omgaan.

Als we werkelijk meer evenwicht in de hele natuur willen zien en niet te maken willen krijgen met allerlei koudegolven en andere natuurrampen, zouden we net zoals we elektriciteits-, water- en gasmeters in onze huizen hebben, ook meters moeten hebben die bijhouden hoeveel kwaad we in de wereld uitstoten door onze negatieve houding naar elkaar.
Wat ik bedoel is, dat als we zouden kunnen voelen in welke mate we negatieve krachten de wereld insturen die negatief op ons terugslaan, we deze negatieve drijfveer in onszelf zouden willen veranderen. We zouden hem willen omschakelen naar een drijfveer die onze menselijke verbindingen positief maakt en ons in harmonie brengt met de natuur.

Eenvoudig gezegd: als we ’s morgens opstaan, moeten we eerst en voor alles bedenken wat we moeten doen zodat iedereen het goed heeft. Een dergelijke houding ontwikkelen is niet zo eenvoudig, maar we zullen er serieus aan moeten werken in verband met onze toekomst.
Een leven met steeds meer klappen van de natuur of een leven van vrede en harmonie hangt af van de mate waarin we een verschuiving in onze houding naar elkaar teweegbrengen – van negatief naar positief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/your-negative-attitude-to-people-causes-climate-crises-more-than-anything-else-you-think-does-medium/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Heb elkaar zonder aanleiding lief!

293.1Opmerking: Wat zou u iedereen voor 2023 willen wensen?

Mijn antwoord: Ik wens ons allemaal absolute liefde voor elkaar. We hebben niets anders nodig! Alleen liefde. Elkaar gewoon liefhebben. Zonder enige aanleiding. Gewoon omdat we allemaal mensen zijn.

Vraag: Is het mogelijk om zo te leven, zoals u dat net zegt?

Antwoord: Dat is mogelijk.

Vraag: Wat moeten we doen om zonder meer van iemand, van iedereen, te houden?

Antwoord: We moeten daarvoor begrijpen dat er in de natuur niets beters bestaat dan dit gevoel, deze relatie, de hele natuur is op liefde gebouwd. Alles wat voor ons in de natuur en in de hoge Natuur is verborgen, is nu juist liefde.

Vraag: Kunnen we, als we dat zouden willen, de kracht van de natuur aantrekken?

Antwoord: Ja, dit is het enige waar de natuur op wacht. Liefde is het hoogste, krachtigste en meest centrale gevoel, de meest centrale kracht in de natuur.

Vraag: Kunnen we zomaar van haat naar liefde gaan? Het is me duidelijk dat ik nu iemand haat, maar plotseling, na enige tijd, naar liefde bewegen …. Kan dat of is dat fantasie?

Antwoord: Dat kunnen wij. We bevinden ons namelijk in heel extreme situaties die tegengesteld zijn aan dit gevoel, daarom kunnen we dat.

We zien immers waar alles toe leidt, dat al onze inspanningen en resultaten verdwijnen, dat alles uit onze handen valt en we niet in staat zijn om ook maar iets te bereiken. We lijken op blinde, onwetende puppy’s. Zo leven we. Het is verschrikkelijk! Ik heb er geen woorden voor!

Maar als we de Natuur vragen om ons te veranderen, krijgen we een verandering van krachten, gevoelens en eigenschappen die we ons niet eens kunnen voorstellen, want de Schepper is Liefde. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/love-each-other-for-no-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/1/23

Related Material:

Everything Is Attained Only Through Love

The Highest Spark Of Love

Money Or Love

Filed under: Crisis, Globalization, Holidays, News | Add Comment / Ask Question →