Category Archives: Naties van de wereld

Als ik naar hen kijk, zie ik mijn eigen fouten (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Als ik naar hen kijk, zie ik mijn eigen fouten

Ik kijk naar de situatie waarin onze natie zou moeten verkeren, “als één man met één hart” en de situatie waarin we nu verkeren, niet bereid om tot elkaar te komen, en dat doet me pijn. Als ik naar onze politici kijk, zie ik de situatie waarin onze natie verkeert. Omdat zij het volk vertegenwoordigen, weerspiegelt de manier waarop zij met elkaar omgaan de verhouding tussen de mensen: niemand is vriendelijk, niemand doet ook maar enige moeite om politiek correct te zijn.

Kijk maar naar de Knesset, ons parlement, en kijk eens naar onze huidige situatie: iedereen met een mes achter zijn rug of in zijn zak, net zoals in de dagen voor de verwoesting van de Tempel. Zo ziet ongegronde haat eruit en we weten waar het toe leidt.

Het is nog erger, als ik kijk naar alles wat er in de wereld gebeurt, naar alle haat waar de hele wereld door overheerst wordt, weet ik dat de puinhoop bij hen wijst naar de puinhoop bij ons. Als ik zie wat er gebeurt in Rusland, Duitsland of Polen, het geschreeuw en de corruptie die in elke regering plaatsvindt, zie ik dat ik de oorzaak ben, ik ben de oorzaak! Als ik naar hen kijk, zeg ik niet “Zo erg is het niet, bij ons is het ook zo.” Nee, ik weet dat de oorzaak bij mij ligt, dat het daardoor hen overkomt en ik moet er ook de oorzaak van zijn dat zij zich zullen verbinden “als één man met één hart”, door het voorbeeld dat ons volk hen moet geven.

Ik heb tegen niemand grieven, alleen tegen mezelf. Ik weet dat ik, en het hele Joodse volk, de wereld ten goede of ten kwade kan laten kantelen door middel van onze interne eenheid of afscheiding. Onze wijzen hebben dit altijd aan ons verteld, onze geschiedenis heeft ons dit door de eeuwen heen laten zien, alleen onze halsstarrigheid weerhoudt ons ervan om deze voor de hand liggende waarheid te erkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/when-i-look-at-them-i-see-my-fault-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Iedereen kan een Jood worden

Opmerking: Een van de redenen voor het antisemitisme is kosmopolitisme en globalisme, wat door Joden wordt ondersteund.

Mijn commentaar: Dat ligt in de Joodse aard, omdat Joden de wereld altijd integraal benaderd hebben. De wereld is een geïntegreerd systeem dat op alle niveaus met elkaar verbonden is. Het komt vanuit hun spirituele bron.

Opmerking: Er is nog een interessante bewering, namelijk dat het antisemitisme als een virus in de mensheid aanwezig is, als een wolk van haat die het bewustzijn van mensen overschaduwt.

Mijn Commentaar: Zodra de Babylonische staat georganiseerd was – waarin mensen zich met elkaar begonnen te verbinden en zich egoïsme tussen hen begon te manifesteren – verscheen onmiddellijk de techniek om dit egoïsme te corrigeren. Alles stamt daarvan af.

De techniek van verbinding wordt Kabbalah genoemd. Een groep mensen die ermee instemmen om zich met elkaar te verbinden, worden Joden genoemd, van het woord “Yichud” (eenheid). Alle anderen, die hier tegen zijn, zijn de naties van de wereld.

Opmerking: U beweert vaak dat dit niets te maken heeft met nationaliteit.

Mijn commentaar: Er bestaat inderdaad geen nationaliteit die we Joods kunnen noemen. Volgens Rambam verzamelde Abraham zijn groep uit heel Babylon.

Vraag: Stel dat iemand zich nu bij de methodologie van eenheid aansluit, wordt hij dan een Jood?

Antwoord: Ja, dat geldt voor iedereen. Mensen van verschillende nationaliteiten die zich in de loop van de geschiedenis bij deze groep hebben aangesloten, werden in de regel zeer grote Joden. Bijvoorbeeld Rabbi Akiva, Onkelos en vele anderen. Zelfs de grootmoeder van koning David, zij was een Moabiet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/anyone-can-become-a-jew/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 7/22/19

Related Material:

Anti-Semitism In Social Networks And Beyond

New Life 1207 – The Evolution Of Anti-Semitism

The Jewish Choice: Unity Or Anti-Semitism—Special Mission Of The Ten Lost Tribes

Filed under: Israel, Nations of the World | Add Comment →

De Structuur Van De Ziel Van De Mensheid

laitman_282_01Vraag: Hoe is de mensheid tegenwoordig verdeeld volgens de structuur van de alomvattende ziel?

Antwoord: Volgens het boek Shaar HaKavanot (De Poort der Intenties), is de ziel waarneembaar in de vorm van een Partzuf (een spiritueel lichaam) dat uit tien delen (tien Sefirot) bestaat, zeven daarvan zijn de belangrijkste Sefirot.

Een ziel is een Partzuf die klein of groot kan zijn, individueel of algemeen, het is echter steeds hetzelfde systeem, een identieke structuur die ofwel mondiaal is ofwel individueel, eenieder van de ten bevindt zich daarin.

Het spirituele systeem bestaat uit een hoofd (Keter, Hochma en Bina) en de zeven lagere Sefirot (Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut). Iedere lagere Sefira bestaat ook weer uit tien Sefirot, hieruit ontstaan 70 spirituele wortels waarvan de zeventig belangrijkste naties van de wereld afkomstig zijn.

We zouden kunnen zeggen dat er veel meer naties in de wereld zijn, maar zij worden niet als de belangrijkste naties beschouwd, omdat zij van de zeventig belangrijkste naties afkomstig zijn en zich hebben uitgebreid, ze zijn in de zeventig naties opgenomen, maar zij hebben geen spirituele wortel van zichzelf, ze vormen een variant.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 1

Laitman_115_04Vraag: Genetische tests kunnen iemand informatie geven over de erfelijke aanleg voor bepaalde ziekten en de effectiviteit van verschillende behandelingen, zijn of haar afkomst en de migratie van verre voorouders. Een persoonlijke genetische kaart kan dit alles aantonen. Wat zegt Kabbalah over genetica, behalve de fysieke genen?

Antwoord: De mensheid is afkomstig uit het oude Babylonië , dit was de thuisbasis van vele kleine volkeren. Van daaruit verspreidde men zich in verschillende richtingen over de hele wereld. Aanvankelijk had men een gemeenschappelijke taal en cultuur en een min of meer vergelijkbare benadering van het leven en de familie. Omdat elk volk zich echter op een eigen plek ging vestigen, begonnen de aard van die plek, de kracht die daar heerste en de situatie van de omgeving hen te beïnvloeden.

Elk volk onderging een andere invloed en verkreeg daardoor de eigen kleur en het specifieke karakter op basis van de plaats waar ze gevestigd waren, in Engeland, Europa, Afrika of in het Oosten: India, China en Japan.

Een bepaalde plek maakte iemand anders dan anderen die zich weer op andere plaatsen vestigden. Mensen die bij elkaar in de buurt wonen, lijken meestal op elkaar.

We komen allemaal uit het oude Babylonië, dat geldt voor alle mensen op de wereld. Ik denk dat de kans groot is dat er ontdekt zal worden dat er een verbinding tussen Zuid- en Noord-Amerika was en tussen Europa en Afrika. Net zoals wij in spirituele zin allemaal afstammelingen van Adam en Eva zijn en wij in fysieke zin afstammen van een bepaald type apen dat zich ontwikkelde en zich over de hele wereld verspreidde.

Anders dan apen vertoonden mensen een bijzonder vermogen om zich te ontwikkelen. Van de ene op de andere generatie veranderen apen niet, maar mensen veranderen heel sterk.

We zien hoeveel verschil er is tussen elke volgende generatie en de voorafgaande, alsof men van ander materiaal is gemaakt. De moderne generatie heeft een heel andere houding ten opzichte van het leven, familie, kinderen en alle elementaire levensbehoeften dan men vroeger had. Alles verandert van generatie op generatie.

Familie btekent niet meer hetzelfde als vroeger, de relaties tussen man en vrouw, ouders en kinderen, de opvattingen over een thuis, koken, het is allemaal veranderd, vooral in de laatste tijd.

Daarom denk ik niet dat er een reden is om verbaasd te zijn over de uitkomsten van een genetische analyse. Leefden alle voorouders van de Engelsen in Engeland? Twee à drie duizend jaar geleden werd heel Europa door barbaren bewoond.

De cultuur verspreidde zich vanuit het oude Babylonië naar de Middellandse Zee en daarna vanuit het oude Griekenland en Rome naar Europa. Mensen hadden zich al met elkaar vermengd toen zij het oude Babylonië verlieten. We kijken naar iemand en zeggen dat hij een kwart Indiaas, een kwart Fins en half Frans is. Maar dit is alleen maar wat we zien, in feite waren al deze genen al in hem vermengd toen men uit Babylonië vertrok.

Vraag: Hoe worden deze kenmerken van generatie op generatie overgebracht? Hoe worden ze doorgegeven?

Antwoord: De eigenschappen worden doorgegeven via de Reshimot, dat zijn informatieve genen. Dit stukje informatie dat in het sperma aanwezig is, veroorzaakt het innerlijke en het uiterlijke beeld dat zich in een mens ontwikkelt. Ouders zijn niet zomaar een incubator waarin eieren worden uitgebroed. Er bestaat een veel diepere innerlijke verbinding tussen ouders en kinderen die van vader op zoon wordt doorgegeven.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Situatie In De Wereld Is Afhankelijk Van Israël

Zohar La’am, VaYechi: Gedenk Niet Onze Eerste Zonden, 412-413. Als Israël goede daden voor de Eeuwige verricht, zullen de naties van de wereld en de afgodendienaren niet tegen hen opstaan. Maar Israël veroorzaakt dat de andere naties zich verheffen in de wereld, want als Israël niet gezondigd had voor de Eeuwige, zouden de andere naties en de afgodendienaren zich aan hen overgegeven hebben.

Als Israël hun slechte daden niet voortgezet had aan de andere zijde van het Land Israël, zouden de andere naties van de wereld en de afgodendienaren geen controle hebben over het Land Israël en zij zouden niet uit hun land verdreven zijn. Er staat geschreven: “Wij zijn heel arm geworden omdat wij geen goede daden bezitten, zoals het zou moeten zijn.”

Waarom Treft Israël Blaam?

Laitman_043Vraag: Hoe verklaart u de beweringen van de Palestijnen en de terroristen die de laatste tijd verschijnen? Volgens hen zijn het de Joden die terroristische daden en andere wetteloze plannen organiseren en ten uitvoer brengen?

Antwoord: Alles waarvan de Arabieren Israël beschuldigen – dat Israël ongewapende Palestijnen doodt, hen aanzet tot terrorisme tegen de hele wereld, de Al-Aqsa-moskee (in Jeruzalem) ondergraaft, de huizen van beklagenswaardige Palestijnen in brand steekt, ondanks internationale verdragen – is een voortzetting van de agressieve antisemitische daden tegen de Joden die van nature​​ te allen tijde onder de volkeren van de wereld hebben bestaan.

In de mate waarin de Joden de volkeren van de wereld hebben ‘bestolen’ door hen de methode niet te geven, namelijk het middel om geluk te bereiken, voelen de volkeren van de wereld het verlies en de schade die de Joden hen en de wereld hebben toegebracht, hun antisemitische gedrag is hierop de reactie.

Daarom zullen de Europeanen en de volkeren van de wereld in toenemende mate de Palestijnse kant ondersteunen, ook al zijn ze destructief. Omdat de Joden de wereld niet repareren, dirigeren zij zelf de Palestijnen in de richting van terroristische daden.

Op deze manier zijn de Arabieren marionetten in de handen van de Joden, terwijl de Joden weigeren om de ware oorzaak van de haat van de volkeren van de wereld jegens hen te leren kennen. Zij geloven juist dat zij de hele wereld meer hebben gegeven dan enig ander volk en alle volkeren bij elkaar. Dit is juist, maar het is niet wat van het Joodse volk gevraagd wordt. In plaats daarvan is hun enige taak de openbaring van de methode voor het bereiken van geluk, eeuwigheid, het paradijs en vervulling!

 

Ynet: Hoe Kunnen Wij De Wereld Beïnvloeden?

Mijn meest recente column op Ynet

Hoe Kunnen Wij De Wereld Beïnvloeden?

Wij zijn geneigd om te denken dat wij geen directe invloed hebben op de toestand in de wereld, met name wanneer het om een gebeurtenis gaat die ver buiten de grenzen van Israël plaatsvindt. Een feit is echter dat wij ons precies in het centrum bevinden en dat alleen wij degenen zijn die gebeurtenissen ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden: “Elke calamiteit die zich voordoet, komt door toedoen van Israël naar de wereld.”

De situatie in de wereld wordt elke dag gecompliceerder. Duisternis, kwaad en haat nemen in een ongekend tempo toe en de gehele mensheid wordt bedreigd in de vorm van wereldwijd terrorisme, financiële crises, oorlogen en ontelbaar vele afschuwelijke gebeurtenissen die plaatsvinden tussen mensen, volkeren en landen.

 

 

Wij zijn geneigd om te denken dat wij geen directe invloed kunnen uitoefenen op wat er in de wereld gebeurt, temeer als het een gebeurtenis betreft die ver buiten de grenen van Israël plaatsvindt, we hebben er geen idee van dat “Elke calamiteit die zich voordoet in de wereld veroorzaakt wordt door Israël” (1), zoals Rav Kook schrijft.

Het ontbreekt ons aan het vermogen om te onderscheiden hoezeer wij het doelwit zijn en om te voelen hoe ”In een dergelijke generatie alle vernietigers van de naties van de wereld zich verheffen en allereerst de kinderen Israëls willen vernietigen en doden …” (2). Er zijn mensen die denken dat dit alles uitsluitend met het verleden te maken heeft en dat de verschrikkingen die in het verleden hebben plaats gevonden tijdens het Nazi-regime nu niet meer kunnen gebeuren, wij kunnen echter nog steeds zien hoe de mensheid als vanzelfsprekend kan terugkeren naar een situatie waarin één derde van het Joodse volk werd vernietigd.

“Ik denk dat de wereld zal geloven dat het einde van de wereld versneld in aantocht is,” schreef Kabbalist Yehuda Ashlag in de 50er jaren, “en dat Israël hier het eerste door getroffen zal worden, net zoals tijdens de laatste oorlog. Daarom kunnen we het beste de wereld nu wakker schudden, zodat zij de enige remedie die er is kan ontvangen om te kunnen leven en bestaan” (3).

De tijd werkt echter niet in ons voordeel en de hulpeloosheid die elke Jood over de gehele wereld voelt, vraagt van ons om deze Wijsheid voor mensen toegankelijk te maken en de opdracht aan te reiken die wij als volk moeten vervullen.

“Elke calamiteit die zich voordoet, komt door toedoen van Israël naar de wereld.”

Het mondiale tijdperk waarin wij leven, verbindt Israël met de 70 naties van de wereld tot één lichaam en nu “… wordt de gehele wereld beschouwd als één collectief, één gemeenschap” (4). Het Boek de Zohar beschrijft Israël als “het hart van de wereld”, en zoals “de organen van het lichaam geen enkel moment in de wereld kunnen bestaan zonder hart, kunnen de naties van de wereld niet in de wereld bestaan zonder Israël” (5).

De crisis die in de gehele wereld opschudding teweeg brengt, vindt plaats doordat het volk Israël zijn opdracht niet naar behoren vervult, zo wordt temeer benadrukt dat de wereld van ons afhankelijk is: “het bouwwerk van de wereld dat nu in elkaar stort door verschrikkelijke stormen en een bloederig zwaard, eist het bouwwerk van het Israëlische volk. Het bouwwerk van het volk en de openbaring van de geest ervan is één ding en dit alles is verbonden met het bouwwerk van de wereld dat uiteenvalt en maximale kracht, eenheid en superioriteit verwacht” (6).

Als wij verenigd zijn als één mens met één hart, laten wij de goede kracht door ons heen stralen naar de wereld. Als de goede kracht ontbreekt, wordt de kwade kracht sterker en komt er meer haat en verdeeldheid tussen mensen. Door de negatieve kracht voelen de naties van de wereld dat Israël de bron van het kwaad in de wereld is. “Het is een feit dat Israël het meest gehaat is van alle naties, of het nu om religieuze redenen is, kapitalistische redenen of communistische redenen” (7). De beschuldigende vinger waarmee de naties van de wereld naar ons wijzen, wordt tot uitdrukking gebracht in de vorm van verschillende besluiten tegen ons. In een globale wereld is het voldoende om op diplomatieke wijze Israël te isoleren in een poging om geleidelijk aan Israël te verstikken, door een economische boycot bijvoorbeeld.

De eerste mens die de oplossing vond voor de menselijke crisis was Abraham, de voorvader van het volk Israël. De speciale methode die hij ongeveer 4.000 jaar geleden in het oude Babylonië ontdekte, gaat over relaties tussen mensen op twee niveaus: één niveau is de egoïstische kracht, de negatieve kracht van afscheiding en haat waardoor zijn leerlingen uit elkaar werden gedreven; het tweede niveau is het niveau van de kracht van liefde en verbinding, de positieve kracht in de natuur.

Abraham wist hoe hij deze twee krachten met elkaar kon verbinden om in mensen twee niveaus van hun houding naar de wereld bij elkaar te brengen, zodat “… liefde alle overtredingen bedekt” (8). De methode van verbinding die hij heeft ontwikkeld is niets anders dan de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah wordt door de meeste mensen beschouwd als een occulte wetenschap. Het feit dat deze Wijsheid verborgen was en door mensen mysterieus gevonden werd, vormde de basis voor vele mythen, geruchten en misvattingen. Het is nu tijd dat deze Wijsheid open is en toegankelijk voor iedereen. Deze oude methode is het meest vitale middel voor het volk Israël en voor de gehele wereld.

Alle grote Kabbalisten – de Wijzen die in het bezit zijn van “de meest uitgebreide kennis die er bestaat, vergeleken met alle andere wijsheden in de wereld, want zij verkrijgen hun kennis van de Wijsheid der Waarheid zelf” (9) en worden “beloond doordat zij alle niveaus die een mens kan bereiken in de werkelijkheid ook bereiken” (10) – roepen uit dat het in de kritische situatie waarin we ons bevinden, onze plicht is om ons constant te verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah, namelijk: in de correctie van de relatie tussen ons, zoals de ARI heeft gezegd: “Als we ons verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah, zal onze bevrijding komen, want alles hangt van deze Wijsheid af” (11).

De kracht die in deze Wijsheid verborgen is, kan ons van alle gevaren die ons staan te wachten, verlossen en het ons mogelijk maken om als volk en staat te overleven, want “als er liefde, eenheid en broederschap is in Israël, kan geen enkele calamiteit hen treffen en houden zij op die manier alle vervloekingen en al het lijden op afstand” (12).

Wat is de Torah volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Door de geschiedenis heen was er één prominente boodschap in de lessen van de Kabbalisten, namelijk: “Heb je vriend lief als jezelf” (13) of met andere woorden: “Doe aan anderen alles wat jij wilt dat anderen aan jou doen,” zoals Rambam het gewoonlijk zei. De liefde voor anderen is het grote gebod in de Torah.

Als de Wijzen van Kabbalah naar de Torah verwijzen, verwijzen zij in de allereerste plaats naar een speciaal kruid dat de kracht heeft om de neiging tot het kwaad – de kracht van afscheiding – te beteugelen. Onze Wijzen zeiden: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen, Ik heb de Torah als een kruid geschapen” (14), namelijk het Licht daarin, “want het Licht in de Torah corrigeert het kwaad” (15).

Volgens Kabbalah betekent het woord ‘Torah’ veel meer dan een nauwkeurige inachtneming van verschillende gewoonten. Het Boek de Zohar waarschuwt ons: “Wee degene die zegt dat de Torah ons op een oppervlakkige manier verhalen vertelt, dat de Torah in lekentaal vertelt over Esau en Laban, etc., alles in de Torah gaat over grote geheimen” (16). En verder “… omdat alle geboden in de Torah en de geboden die door onze voorvaderen zijn gecorrigeerd”, zoals Eben Ezra zegt, “er zijn om het hart te corrigeren, hoewel de meeste geboden door handelingen of woorden worden vervuld” (17).

Daarom concludeert Baal HaSulam “… alleen door de verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah onder het volk zullen we volledige verlossing bereiken.”

Zij hebben ook gezegd: “Het Licht in de Torah vormt hem opnieuw.” Zij waren hierin doelbewust zorgvuldig om ons te laten zien dat alleen in het Licht dat in de Torah verborgen is “als gouden appels in zilver gevat” de genezing aanwezig is, waardoor een mens opnieuw gevormd wordt. “Zowel het individu als het volk zullen het doel waarvoor ze geschapen zijn niet voltooien, tenzij zij het innerlijk van de Torah en haar geheimen bereiken” (18).

Alles ten dienste van eenheid

Helaas zijn er verschillende groeperingen die zich sterk verzetten tegen de verspreiding van de Wijsheid van Kabbalah onder het volk. De Wijsheid van Kabbalah moet in deze tijd meer dan ooit onthuld worden. Deze Wijsheid is de sleutel voor het bestaan van de Staat Israël en het volk Israël. Wij hebben door de geschiedenis heen gezien dat de verdeeldheid in de natie, die ontstond als iedereen zijn eigen richting opging, heeft geleid tot onrust en oorlogen in Israël, de climax daarvan wordt belichaamd door de vernietiging van de Tempel. “De Tempel werd vernietigd vanwege ongefundeerde haat, toen hun harten waren verdeeld, toen zij allen waren verdeeld en de Tempel niet waardig waren, want de Tempel is de eenheid van Israël” (19).

Op het moment dat wij van broederlijke liefde vervielen tot ongefundeerde haat, bestonden we niet meer als een volk dat leefde volgens de lessen van Abraham. Sindsdien blijven we verdeeld en verwijderen we ons steeds verder van elkaar, de waarde “Heb je vriend lief als jezelf” vervaagt, vervreemdt van ons en wordt betekenisloos

Daarom wordt ons bevolen om niet op te geven, maar onverzettelijk te vechten voor onze eenheid die voor ons het levenselixer betekent, Baal HaSulam verzekert ons met kracht in de Introduction to the Study of the Ten Sefirot: “Aan het begin van wat ik schrijf voel ik een grote behoefte om de ijzeren muur die ons sinds de verwoesting van de Tempel tot aan deze generatie van de Wijsheid van Kabbalah afscheidt, te doorbreken. Hij ligt in volle zwaarte op ons en wekt de angst dat wij Israël veronachtzamen” (20).

Tijd voor Kabbalah

Wij hebben geen andere keuze dan ons te verenigen en om de verbinding en de liefde tussen ons te voelen, moeten we gebruik maken van de Wijsheid die Abraham ontdekt heeft, de Wijsheid van Kabbalah die ons leert hoe we ons op de juiste wijze met elkaar kunnen verbinden en anderen lief kunnen hebben. Als wij de gevoelens van liefde en warmte opwekken, zullen wij in staat zijn om het gehele systeem in evenwicht te brengen. Wij zullen voor de gehele wereld een voorbeeld van verbinding zijn, want dit is nu juist de opdracht van ons volk en de wereld verwacht van ons dat we onze opdracht vervullen, “Israël heeft als opdracht om de gehele wereld te verenigen tot één familie” (21). Daarom zijn we genoodzaakt om onze houding naar de Wijsheid van Kabbalah te veranderen en om te proberen om tot liefde en verbinding te komen, zoals deze Wijsheid het ons leert.

Bronnen

1. Rav Kook, “Letters of Rav Kook”. Vol. 2, p. 324
2. Rav Yehudah Ashlag–“Baal HaSulam”, “Introduction to The Book of Zohar“, item 71.
3. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Last Generation”
4. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Peace in the World”
5. “Zohar La’am“, Pichas, item 152
6. Rav Kook, “Lights”, p 16
7. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Last Generation”
8. Proverbs, 10;12
9. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Teaching of Kabbalah and Its Essence”
10. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “The Secret of Conception and Birth”
11. AR”I, “Tree of Life”, Introduction to Sha’ar A’hakdamot
12. “Light and Sun”, Nitzavim
13. Rambam, “Mishne Torah”, the Book of Judges, chapter 14
14. Kidushin 30;2
15. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Shamati”, item 6, “Support in the Torah”
16. “Zohar La’am” , Behaalotecha, item 58
17. Rabi Abraham Eben Ezra, “The Foundation of Fear and the Secret of Knowledge”, p. 8; 72
18. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, “Introduction to the Book Panim Meirot Umasbirot”, item 5
19. “Netzhach Israel”, chapter 4
20. Rav Yehuda Ashlag–“Baal HaSulam”, Introduction to TES, part 1
21. Rav Kook, “Whisper the Secret of God to Me”

 

Een 94-Jarige Oude Nazi Berecht In Duitsland

Laitman_182_02Vraag: In Duitsland is het proces tegen een 94-jarige nazi-misdadiger begonnen die bewaker van het concentratiekamp Auschwitz was. Hij wordt beschuldigd van de moord op 170.000 Joden. Het proces trok veel belangstelling en werd van het gerechtsgebouw naar de Kamer van Koophandel van de stad Detmold verplaatst. Wat is uw mening over dit gebeuren?

Antwoord: In de oorlogsjaren was ik nog een klein kind, ik ben opgegroeid in de schaduw van wat er toen plaatsvond. Hoewel ik de ervaring van de gebeurtenissen van de oorlog persoonlijk niet heb meegemaakt, hoorde, zag en voelde ik alles omdat de verschrikkingen van de oorlog een grote stempel drukten op alle nabestaanden.

Enerzijds was het verschrikkelijk! Anderzijds begreep ik – toen ik met de studie van de Wijsheid van Kabbalah begon – dat dit alles is gebeurd omdat de joden hun opdracht niet hadden vervuld in de wereld. Met andere woorden: we zouden kunnen zeggen dat latent in de natuur aanwezig is, dat het noodzakelijk is dat de joden zich verenigen en dat zij een voorbeeld moeten zijn voor de hele wereld, zodat onze wereld getransformeerd wordt tot de Hoge Wereld. De mensheid zal tot het hoogste niveau stijgen en zal goedheid en liefde laten zien aan de wereld. Dit kan alleen door het joodse volk, in hen is de methode van eenheid en liefde ingebed, de ‘Wijsheid van Kabbalah’ genaamd.

Toen ik dit begon te bestuderen, zag ik dat de naties van de wereld geen keuzevrijheid hebben, daardoor ontstaat er Jodenhaat. Hoewel het er extern op lijkt dat zij ons haten, begrijp ik vanuit een innerlijke blik op hun aard dat ze slaven zijn en ertoe worden gedwongen. De haat die door hen gevoeld wordt, verschijnt van nature omdat het volk Israël de natuur niet vervuld met goede verbindingen en de liefde die zij kunnen bereiken.

Helaas begrijpen de joden hun opdracht niet, ze begrijpen niet dat ze aan het werk kunnen gaan hiermee en de hele wereld en zichzelf kunnen transformeren om geluk te bereiken. Ze blijven onverschillig en ik zou haast zeggen dat ze zelfs tegen de methode gericht zijn die hen en de mensheid zal bevrijden van het egoïstische kwaad.

Als leider van de enige organisatie in de wereld die betrokken is bij de studie, de verspreiding en de promotie van de Wijsheid van Kabbalah met als doel de correctie van de joden, kan ik zeggen dat we steeds weer hun gebrek aan verlangen ervaren – vooral onder de religieuze joden in Israël en in alle naties – om de Wijsheid van Kabbalah te begrijpen en te accepteren in het kader van het Jodendom. Ik vind het een ongunstige zaak, omdat we als gevolg hiervan in de volgende Holocaust terecht kunnen komen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/12/16

 

“The Good Ones” Verspreiden Zich Als Een Goed Virus

Laitman_201_01Vraag: HaTovim, “The Good Ones”, van Kabbalah La’am zijn nu al wijd en zijd bekend. Honderden vrijwilligers beschermen kleuterscholen in heel Israël om bij kinderen het gevoel van veiligheid te herstellen en ouders te kalmeren die zich te midden van een golf van toenemende terreur bevinden

Duizenden mensen hebben al op dit initiatief gereageerd en zijn bereid om mee te doen.

Daarbij hebben meer dan een miljoen mensen op Facebook gelezen over de “Good Ones” en het nieuws verspreidt zich zo snel als een virus van goedheid. Hoe kan een lichtstraal zich zo plotseling door onze maatschappij verspreiden die totaal verdeeld is?

Antwoord: Door dit initiatief wordt de Hoge Kracht in het systeem gebracht, want het komt voort uit liefde en de Hoge Kracht is Liefde.

Het blaast de verbindingen tussen mensen nieuw leven in en ze voelen een vitale spirituele energie van heiligheid. Deze heiligheid is liefde, verbinding, rekening houden met elkaar, het is een niet-egoïstisch verlangen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt.

Alles is afhankelijk van de mooie en goede verhoudingen tussen ons, van onze verbinding. Als het hele Israëlische volk met zulke activiteiten van wederzijdse hulp mee zou doen, zouden we niet alleen een eind maken aan deze Intifada, we zouden ook tot volledige vrede met onze buren komen.

We moeten het conflict met de Arabische staten en de Arabieren die in Israël wonen zien als een voorbeeld van het innerlijke conflict dat wij met elkaar hebben, van de verdeling tussen de Joden. Dit is de enige oorzaak, de Torah spreekt daarover. Als je de Torah op de juiste wijze leest, begrijp je dat we alleen door de verbinding tussen de Joden ook de verbinding tussen Joden en Arabieren corrigeren.

Alle heilige boeken spreken in de allereerste plaats over liefde voor anderen en deze liefde moet eerst heersen onder het volk Israël. Dit is de eerste vereiste voor onze correctie. Als we deze liefde naar elkaar zouden vervullen, zouden we meteen voelen hoe alle kwade krachten in de wereld tot rust komen.

Wij brengen die krachten namelijk voort door onze verdeling en de slechte verhoudingen die we met elkaar hebben. Een positieve houding naar elkaar is, anderzijds, de remedie voor alle problemen en zal de wereld naar vrede en rust leiden. Zo eenvoudig werkt het.

De Torah spreekt alleen over de verhoudingen binnen het volk Israël. Als wij onze verhoudingen ten goede veranderen, zou dit de hele wereld beïnvloeden, we zouden hiermee aansluiten op de hele wereld. Uiteindelijk is het zo dat ‘Israël’ ‘Li Rosh’ (mijn hoofd) betekent, de rest van de wereld is het lichaam. Wat zich in het hoofd afspeelt, verspreidt zich door het hele lichaam. Dit is de wet van het spirituele systeem.

Daarom is alles van het Israëlische volk afhankelijk, hierdoor wordt de staat van de hele wereld bepaald. Daarom geven de volkeren van de wereld Israël de schuld van alle moeilijkheden en ze hebben gelijk met hun beschuldigingen. De hele Torah bevestigt dit als we lezen dat alles afhankelijk is van de verhoudingen tussen de Joden die de situatie van de wereld bepalen.

Wat de Torah zegt en wat de volkeren van de wereld ons zeggen, moeten we ons bewust eigen maken, we moeten besluiten dat het tijd is om een begin te maken met onze correctie. Alles wat we moeten doen is liefde bereiken in het volk Israël. De liefde van Israël is verbonden met de Liefde voor de schepselen, verbonden met de Liefde van de Schepper.

From the Israeli Radio Program 103FM 10/18/15

Waarom Wordt Het Joodse Volk Als Het Uitverkoren Volk Beschouwd?

laitman_936Vraag: Waarom is de harmonie in de wereld afhankelijk van onze eenheid?

Antwoord: Helaas – of misschien gelukkig – is de harmonie in de wereld alleen afhankelijk van het Joodse volk. Alleen wij hebben een vrije wil, daarom beweren antisemieten dat wij verantwoordelijk zijn voor al het lijden van de mensheid omdat we de wereld niet naar een betere staat leiden, ze hebben gelijk. Dit vertelt Het Boek de Zohar ons en de Kabbalistische bronnen doen dat ook.

De oorsprong van dit verschijnsel ligt in het feit dat we bepaalde informatie in onze genen hebben waardoor we de wereld in de juiste harmonieuze onderlinge verbinding samen kunnen brengen. Geen enkele andere natie kan dat doen. Daarom moeten we ons niet bezighouden met de wetenschap, cultuur en literatuur van onze wereld maar met de juiste Kabbalistische sociologie, met de juiste manier van samenbrengen van alle volkeren die harmonie moeten bereiken door hun onderlinge verbinding, in het evenwicht tussen hen en de omringende wereld, de natuur.

Dan zal het nieuwe niveau van onze evolutie aan ons worden onthuld. Alleen het Joodse volk kan dat doen maar als we achterblijven ten aanzien van de vervulling van deze idee zal de wereld steeds meer klagen over ons.

In het verleden waren we één verenigd volk, toen vielen we van dat niveau om ons te kunnen verbinden met alle andere volken en ons onder hen te verspreiden. Maar nu moeten we ons best doen om vanuit de diaspora weer samen te komen.

Degenen die niet naar het land Israël kunnen gaan, moeten ons helpen om één verenigd volk te worden, zodat wij de hele wereld de theorie en de praktijk van verbinding en eenheid kunnen laten zien, hier heeft de mensheid gebrek aan. Dit is de hele betekenis van ons bestaan! Dit is de betekenis van de prachtige evolutie van de hele wereld!

Het is onze historische rol om de wereld te dienen. Dit de enige reden waarom het Joodse volk als het uitverkoren volk wordt beschouwd, er is geen andere reden! We moeten voor de hele wereld leven en niet voor onszelf, ons op de Schepper richten door middel van de hele wereld.

From KabTV’s “Holidays. Rosh Hashana” 8/6/15