Category Archives: Namen

“Wanneer ik de Naam van de Eeuwige verkondig …”

232.1Torah, Dewariem (Deuteronomium) 32:03: Wanneer ik de Naam van de Eeuwige verkondig, kent dan grootheid toe aan onze God. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Waarom moet er “Amen” gezegd worden na een zegening?

Antwoord: “Amen” betekent waarheid, juistheid. In alle talen wordt het als Amen uitgesproken en heeft het de betekenis van een zegel na een onbetwistbare uitspraak.

Vraag: Wat betekent: “Wanneer ik de Naam van de Eeuwige verkondig?”

Antwoord: Dit betekent dat ik in mijn verlangen, of een deel daarvan, zodanig kan handelen dat alle delen van mijn verlangen zich dusdanig verzameld hebben, dat de Schepper  zich erin zal onthullen. De Schepper onthult zich niet zonder meer. Hij is de eigenschap van geven. Deze eigenschap heeft een soort substraat nodig, materie, een basis. Deze basis moet ik vormen van mijn verlangens, van mijn relaties tot anderen. Als de eigenschap van absoluut geven en liefde tussen ons ontstaat, laat de Schepper zich zien in de relaties die wij innerlijk ervaren. Dit is Zijn Naam.

Vraag: Waarom manifesteren zich steeds verschillende namen van de Schepper?

Antwoord: De namen van de Schepper zijn eigenschappen van geven en liefde, die zich in verschillende vormen op verschillende niveaus manifesteren.

De Schepper heeft vele vormen omdat zijn algemeen gebruikte naam uit tien Sefirot bestaat, het is de vier-letter naam HaVaYaH. Deze wordt niet verklankt in een mens, alleen de manifestatie ervan verklankt zich in de eigenschappen van een mens. Daarom zijn er de zogenoemde onuitwisbare namen, tien Sefirot, naast andere namen.

Vraag: Vaak zeggen wij dat Hij groot is, goed, liefhebbend, etc. Kunnen wij dit ook beschouwen als de namen van de Schepper?

Antwoord: Nee, dit zijn karakteriseringen, geen namen. Zo kan ik bijvoorbeeld over iemand zeggen: “Hij is goedhartig, hij is wijs,” maar dit is niet zijn naam, het is een eigenschap van hem.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/30/17