Category Archives: Naastenliefde

Het versleten woord ”liefde”

Vraag: Kunnen we de woorden “liefde”, “eenheid” en “broederschap” niet vervangen door woorden als “solidariteit”, “gezamenlijkheid” en “toenadering”? In plaats van liefde: “toenadering”?

Antwoord: Nee. Dit zijn volkomen andere definities.

Vraag: Betekent dit dat we nog steeds het woord “liefde” moeten gebruiken en dat u niet bang bent dat mensen zich daarbij misschien iets totaal anders voorstellen?

Antwoord: Het maakt niet uit wat mensen denken, want zij begrijpen het nog niet.

Vraag: Maar het is problematisch om het woord “liefde” te gebruiken, want niemand gelooft dat dit betrekking heeft op de wet van de natuur of de hoge Kracht die alles heeft geschapen. Iedereen associeert liefde met wat aanwezig is tussen een man en een vrouw. Waarom zouden we tegen iets wat zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft, ingaan? Zouden we niet “toenadering tot elkaar” of iets dergelijks moeten zeggen? Of is er een soort kracht in het woord “liefde” aanwezig?

Antwoord: Liefde is niet alleen maar toenadering tot elkaar of een soort mechanische aantrekkingskracht. Het is wat wij diep in ons waarnemen, een behoefte om een verbinding met elkaar te hebben waarbij het onderscheid tussen “jij” en “ik” verdwijnt.

Hoe zouden we deze wederzijdse absorptie, het opgaan in elkaar met een ander woord kunnen benoemen? Je kunt het benoemen door nog een andere, zuiver fysieke, mechanische, chemische term, maar het blijft gaan over hetzelfde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-worn-out-word-love/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/23/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Het belangrijkste morele principe van de mensheid

Vraag: Morele normen veranderen voortdurend. Chauvinisme en nazisme zijn bijvoorbeeld vervangen door verdraagzaamheid, een tolerante houding naar seksuele en nationale minderheden. Of, vroeger werd een scheiding beschouwd als iets waar men zich voor schaamde, terwijl het tegenwoordig zelfs vaak buitengewoon gewaardeerd wordt, want men meent dat er daardoor meer onafhankelijkheid kan ontstaan, enz.

Bestaan er principes die onveranderd moeten blijven, los van cultuur, maatschappij en de tijd die voortschrijdt?

Antwoord: Ja. Dat zijn principes die gaan over de juiste interactie tussen mensen, als men één gemeenschap vormt waarin eenieder zich een integraal onderdeel voelt van het totaal van interacties. Dan ontdekken mensen daarin hun perfecte, eeuwige staat van zijn. Dit is het gevoel waarin zij moeten leven. Dit is het doel van hun ontwikkeling.

Vraag: Kunt u een paar principes opsommen die nooit veranderd moeten worden, ongeacht de menselijke ontwikkeling, een bepaalde cultuur en de voortschrijdende tijd?

Antwoord: Er bestaat maar één zo’n principe: “Heb je naaste lief als jezelf.” Daar is alles mee gezegd. In de praktijk leidt alleen dit principe ons naar de schepping en de handhaving van het systeem van onderlinge verbinding waarin wij een eeuwig en volmaakt leven zullen ontdekken.

Daarom moeten wij dit principe met elkaar waarmaken door in Tens (groepjes van tien mensen) bij elkaar te komen, in kleine groepen. Dit is al de praktische uitvoering van praktische Kabbalah: hoe trekken wij de speciale energie aan – het Hoge Licht genaamd – die ons dichter bij elkaar kan brengen, kan verklaren waarom wij tegengesteld zijn aan elkaar en ons helpt om te leren hoe wij boven onze tegenstellingen kunnen uitstijgen.

Om te beginnen zijn we allemaal van elkaar verwijderd, want we zijn door de zogenoemde breking heengegaan. Nu moeten we weer dichter bij elkaar komen. In het verschil tussen connectie en disconnectie gaan we voelen dat we ons in de eeuwige stroom van het leven bevinden.

Opmerking: Het lijkt een paradox. Als we nu de straat op zouden gaan en aan mensen zouden vragen of zij zich houden aan het principe “Heb je naaste lief”, zou bijna iedereen zeggen dat hij dat doet.

Mijn antwoord: Dus is het nodig om aan mensen uit te leggen wat we met deze woorden “Heb je naaste lief als jezelf” bedoelen en waarom dit principe in de Torah aan ons gegeven is, en eveneens waarom iedereen er prat op gaat dat hij dit kan waarmaken maar dat niemand er eigenlijk rekening mee houdt, enz.

Vraag: Bent u van mening dat alle andere morele principes op dit principe gebaseerd zijn? 

Antwoord: Alle andere principes zijn een onderdeel van liefde voor de naaste.

Vraag: Als ik me aan dit principe houd, moet ik dan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer mijn zitplaats aan iemand anders afstaan en mensen gratis hulp bieden?

Antwoord: Als je hiervan uitgaat, ben je altijd vriendelijk naar anderen en zal je je naaste nooit pijn doen. Hoe zou je iemand van wie je houdt pijn kunnen doen?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-main-moral-principle-of-humanity/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

“Hoe blijf ik elke dag gemotiveerd?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe blijf ik elke dag gemotiveerd?”

Wij mensen verschillen van dieren, want onze dromen, idealen, doelen en voornemens motiveren ons om ons niet te beperken tot leven om te overleven.

Maar om elke dag gemotiveerd te zijn om bepaalde doelen te bereiken, heb je voor jezelf een omgeving nodig die het belang van dergelijke doelen consequent hooghoudt.

Het is echter belangrijk om de doelen waar je je voor inspant helder voor ogen te hebben, want vele doelen verschaffen op den duur geen vervulling en geluk meer.

Het ultieme doel in het leven is: een totaal evenwicht met de natuur bereiken door een positieve verbinding met mensen.

Als we zo’n manier van verbinding bereiken met elkaar, met altruïstische gedachten, verlangens en activiteiten, te midden van de verbindingen die we met elkaar hebben, zullen we een nieuw soort geluk ervaren, een geluk dat niet verdwijnt maar eeuwig is, dan bereiken we wat Kabbalisten “gelijkvormigheid” met de altruïstische vorm van de natuur noemen.

Daarom vraagt de manier waarop wij onszelf motiveren – om hogere doelen in het leven te bereiken, tot verbinding te komen met de natuur en evenwicht te bereiken met de natuur – om een ondersteunende omgeving van gelijkgestemde mensen die hetzelfde verlangen delen, die ook deze eeuwige vervulling willen bereiken. Zij moeten elkaar dan ook regelmatig aanmoedigen en dat laten zien, aan elkaar voorbeelden geven van inspanningen om boven de egoïstische, menselijke natuur die scheiding aanbrengt, uit te stijgen en de altruïstische natuur binnentreden die ons met elkaar verbindt.

Dan zullen wij ons onvermogen ontdekken, we zijn op een dergelijke staat niet voorbereid, we bespeuren dat ons hele wezen anti-altruïstisch is, alleen gericht op eigenbelang. 

Daarom is onze motivatie om door te gaan en een doorbraak te maken van onze egoïstische, egocentrische natuur naar evenwicht met de altruïstische omgang van de natuur, afhankelijk van de ondersteuning, de aanmoediging, het vertrouwen en de activiteiten die wij in een helpende omgeving ontwikkelen, een omgeving die zich op dit doel richt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/how-do-i-get-motivated-every-single-day-quora/

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Het beste medicijn

Vraag: Als ik probeer om onder iedereen om mij heen, op mijn werk en in mijn familie/gezin, goedheid te verspreiden, hoe kan ik dan mijzelf en anderen tegen virussen beschermen?

Antwoord: In het algemeen gebeurt dat dan, maar ik denk niet dat dit zo duidelijk voor je was.

Natuurlijk is het beste medicijn dat je op een juiste, vriendelijke manier met elkaar omgaat en elkaar steunt. Deze dingen hadden wij aan de natuur moeten geven, maar we hebben gefaald, integendeel, we hebben van anderen gestolen, hen beledigd en vernederd, etc. 

Als wij allemaal elementen zijn van een integraal systeem en we volledig afhankelijk zijn van elkaar, moeten we ons ook zo gedragen. Probeer eens te begrijpen wat voor soort analoog, integraal systeem dit is, waarin alles van iedereen afhankelijk is.

Vraag: U zegt dat wij door onze negatieve handelingen het systeem uit balans brengen. Wat zijn dat voor negatieve handelingen?

Antwoord: Antipathie, zelfs haat en onwil om elkaar aan te vullen en je om anderen te bekommeren, etc. Dit betekent dat elke disbalans in dit systeem, waarin alle elementen voor elkaar verantwoordelijk zijn, benoemd wordt als kwaad.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/the-best-medicine/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Related Material:

Universal Vaccination Against All Viruses

Where Is Salvation From The Coronavirus?

The Best Remedy For The Coronavirus

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

New Life #1185 – De mensen in mijn leven

New Life #1185 – De mensen in mijn leven – 5/12/2019

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Vraag: Wat is de rol van de interactie die wij met mensen hebben in de loop van ons leven? Heeft iedereen die wij in ons leven ontmoeten een bepaalde rol?

Antwoord: Natuurlijk, niet alleen mensen, alles wat er in deze wereld bestaat, heeft een rol. Alles is deel van een oneindig groot systeem dat heel is, volmaakt en waarin alles met elkaar is verbonden. Alles en iedereen bestaat daar in wederzijdse liefde, zoals er geschreven staat: “De wolf zal met het lam verkeren.”

Vraag: Ik ben getrouwd, ik heb kinderen, ouders en mijn vrouw heeft ouders. Op weg hierheen zag ik een man bij een bushalte die ik daar vaker gezien heb. Is dit allemaal geen toeval?

Antwoord: Natuurlijk niet. Het is bedoeld om elkaar te helpen bij de innerlijke correctie. Daarvoor hoef je niet fysiek in elkaars nabijheid te zijn. Alles is deel van een hoger plan, zelfs een gedachte. Ik leer over mijzelf, hoe ieder mens mij beïnvloedt. Wat roepen dingen, mensen, in mij op? Hoe reageer ik op wat ik tegenkom? Elk verschijnsel heeft recht van bestaan. Naast wat je ervaart, zijn er heel veel verschijnselen waar je je niet van bewust bent, maar ze zijn er wel. “Alles gebeurt voor mij”, dat is de juiste benadering. Niemand weet de complete diepte van een bepaald gebeuren.

Vraag: Ik ga naar een nieuwe werkomgeving. Het is dus geen toeval wie ik daar ontmoet. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Antwoord: Jij bent deel van het systeem en ten opzichte van jou heeft iedereen zijn rol. We beïnvloeden elkaar en we moeten dit gegeven accepteren. Je krijgt de gelegenheid om jezelf te corrigeren en hoe iemand ook is, het is de uiteindelijke bedoeling om van elkaar te houden. Lukt het niet in dit leven, dan in een volgend leven. In ieder geval moet ik naar vermogen tot liefde komen. Als je kritiek voelt naar iemand heeft dat correctie nodig. Bedek wat je voelt met liefde, hou van mensen zoals zij zijn, zonder iets te willen veranderen aan die mens. 

Vraag: Wat doe ik als iemand agressief naar mij is?

Antwoord: Je gaat op een vriendelijke manier een gesprek met hem aan. Dat helpt. 

Maar je kunt jezelf niet zomaar corrigeren. Studeer met ons, dan leer je hoe je jezelf kunt corrigeren. Op een andere manier lukt het niet. Dan leer je anders naar jezelf en het leven te kijken. Degenen die tegen het plan voor de correctie van de schepping zijn, vergeef je, want de Schepper maakte die mens zo.  Alles in het leven is bedoeld om de Schepper te leren kennen. Ik wil Zijn houding naar de ander vertegenwoordigen. Alles wat je in je leven ziet, op alle niveaus – het minerale, vegetatieve, levende en menselijke niveau – is bedoeld om Zijn houding naar jou te onthullen. Hij is de alomvattende Kracht van de werkelijkheid. Breng de ander naar liefde en verbinding. “Heb de ander lief als jezelf.” is de regel voor de hele schepping.

From KabTV’s “New Life #1185 – The People in My Life,” 12/5/19

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Filed under: EducationNew Life | Add Comment / Ask Question →

Je moet je naaste liefhebben

627.2Vraag: De Schepper is liefde. Toen u voor het eerst bij uw leraar Rabash kwam, legde u toen enig verband tussen Kabbalah en liefde?

Antwoord: Nee. Voordat ik bij Rabash kwam, en ook toen ik nog maar kort bij hem was, was Kabbalah voor mij verbonden met een heel droge, starre wetenschap die ik wilde doorgronden.

Vraag: Wat was uw reactie toen u voor het eerst hoorde dat je je naaste moet liefhebben?

Antwoord: Ik vatte het op als een soort toevoeging: “Zo uit het zich waarschijnlijk.” Ik besefte dat deze uitspraak heel aards was, heel beperkt, oppervlakkig en gebaseerd op niet-spirituele, materiële eigenschappen. Ik legde spirituele liefde voor mezelf uit als een streven naar iets verhevens, de mogelijkheid om deel te worden van dit ideaal.

Het principe “Heb je naaste lief als jezelf” moet in de ten gerealiseerd worden. Wij moeten het opvatten als iets levends en het met elkaar tot werkelijkheid maken. Dan wordt het ook mogelijk om zo ver te komen. Wij moeten proberen om dit zo snel mogelijk te bereiken, voordat de natuur ons ertoe zal dwingen door allerlei vormen van lijden, via een lang, pijnlijk pad.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/8/17

Waarom Leert Kabbalah Ons Om anderen Lief Te Hebben?

laitman_622_01Vraag: Is de schepping de geboorte van het kwaad vanuit goedheid? Wat is waarachtig, eeuwig, spiritueel kwaad?

Antwoord: Het kwaad is een negatief gevoel naar een ander mens. Er bestaat geen ander kwaad in de wereld. Onze onderlinge relaties drukken ofwel kwaad of goedheid uit. Dit komt terecht in het hele systeem van krachten die er in de natuur zijn en dan wordt er een antwoord gegeven dat daarmee correspondeert.

Daarom leert de Wijsheid van Kabbalah ons het belangrijkste principe: “Heb je vriend lief als jezelf.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17