Category Archives: Naastenliefde

Wat zijn de eigenschappen van een rechtschapen mens? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat zijn de eigenschappen van een rechtschapen mens?

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te maken wat mensen gewoonlijk onder rechtschapen verstaan: mensen die zichzelf inzetten voor het welzijn van anderen, bijv. mensen die geld, kleding en voedsel geven aan behoeftigen, maar zulke mensen hoeven niet rechtschapen te zijn.

Waarom niet? Omdat zulke mensen een natuurlijk verlangen hebben om goede daden te verrichten, maar op een instinctieve manier je verlangens volgen, is geen eigenschap van een rechtschapen mens.

Een rechtschapen mens is iemand die twee tegenkrachten in zich heeft, een positieve en een negatieve, en zijn vrije keuze gebruikt om de positieve kracht in een handeling om te zetten, tegen zijn eigen natuurlijke verlangen in.

De negatieve kracht is ons egoïstische verlangen, dat zorgt ervoor dat we onszelf willen bevoordelen zonder rekening te houden met anderen.

De positieve kracht zorgt ervoor dat we ontvangen wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud en dat we, wat er dan overblijft aan anderen geven, ondanks de negatieve kracht die ons influistert dat we alles voor onszelf moeten houden. Een rechtschapen mens is iemand die deze twee krachten in zich heeft en de positieve kracht verheft boven de negatieve.

Als wij van onszelf aan anderen geven, tegen ons aangeboren verlangen in om alleen voor onszelf te ontvangen, brengen wij een correctie aan in ons verlangen: van ontvangen voor onszelf naar geven aan anderen. Onze ziel, onze collectieve verlangens, wordt dan gevuld met goddelijk Licht.

Als we ontvangen wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud, en de rest aan anderen geven, worden we heel rechtschapen mensen. Sterker nog, we komen in evenwicht met de natuur. Het juiste evenwicht bewaren in het leven en met de natuur betekent dat we voor onszelf reserveren wat we nodig hebben om normaal te leven, en wat overblijft aan de samenleving geven.
Het betekent niet dat we heel sober van onze eerste levensbehoeften moeten leven. We kunnen gezond en rijk zijn en veel aan anderen geven.

We spreken hier over een neiging in ons hart, hoe meer deze neiging in ons hart zich van kwaad tot goed ontwikkelt, hoe meer we de positieve materialisatie ervan in de wereld zullen zien.

Based on the video “What Are the Qualities of a Righteous Person?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/what-are-the-qualities-of-a-righteous-person-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wij kunnen niet zonder pijn

508.1In het nieuws (Financial Times): “Een Japanse start-up wil levensechte pijn mogelijk maken in de virtuele wereld.

“De technologie van H2L imiteert de sensatie van aanraking door elektrische stimulatie te gebruiken om de armspieren te manipuleren en sensaties na te bootsen … 

“‘Pijn voelen stelt ons in staat om de metaverse wereld in een echte wereld te veranderen met sterker wordende gevoelens van aanwezigheid en onderdompeling’, zei Emi Tamaki, topman en medeoprichter van het in Tokio gevestigde bedrijf.'” 

Vraag: Wat vindt u van dit idee?

Antwoord: In principe is een mens onder controle houden door middel van pijn natuurlijk al zo oud als de wereld.

Vraag: Maar om realiteit te creëren, meta realiteit, alsof je een mens van deze pijn naar een andere pijn brengt? Dat is toch weer pijn?

Antwoord: Natuurlijk. Wij kunnen niet zonder. Anders kunnen we onszelf niet beoordelen – waar we zijn, wie ik ben en of ik überhaupt besta. Als je het voelen van pijn bij een mens weghaalt, verdwijnt alles.

Ik zit nu in een fauteuil. Die leunstoel drukt op mij, ik voel pijn, druk. En die druk voelt goed voor mij. Maar dit is, in principe, maar een lichte vorm van pijn.

Maar als ik een bepaalde pijngrens overschrijd, ga ik voelen dat het onaangenaam voor me is. Dan moet ik weg van dit object, van deze bron.

Zo sta ik overal en in alles onder controle: van kou en honger, hitte, druk, alles! Zo word ik op een eenvoudige manier van pijn naar niet-pijn geleid, in elke dimensie, in elke relatie.

Vraag: Dus u denkt dat het goed is wat ze doen? Is het nodig om zelfs in de virtuele werkelijkheid pijn te introduceren?

Antwoord: Anders kan het geen werkelijkheid zijn, zelfs virtueel niet.

Vraag: U hebt het steeds over de overgang van een mens naar de spirituele sferen, naar de spirituele wereld. Is daar pijn?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Als er een gevoel is van “plus en min”, dan is er pijn en plezier. De pijn van het ver verwijderd zijn van de Schepper en het genot van het dichter bij Hem zijn. Heel simpel. Maar in principe zijn de parameters dezelfde.

Vraag: Kunnen we zeggen, dat dit de oorsprong is van alle soorten pijn in onze wereld: mijn ver verwijderd zijn van de Schepper of mijn nabijheid?

Antwoord: Ja, natuurlijk.

Vraag: En wat wij hier in deze wereld doormaken, is dat onze verwijdering van de Schepper?

Antwoord: Ja, hierdoor leren wij hoe we dichter bij Hem kunnen komen.

Vraag: En al die dwaze oorlogen, hebben die hier ook allemaal mee te maken?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Onvermijdelijk. Dit is de enige manier om een mens dingen te leren.

Vraag: Hoe kunnen wij dit alles laten omslaan in een andere pijn in onze wereld?

Antwoord: In onze wereld kunnen wij dat heel eenvoudig doen. Ieder van ons moet voor zichzelf een heel duidelijke richting voor ogen hebben. Kom ik dichter bij anderen en via hen bij de Schepper, dan moet ik mij dat als genot voorstellen. Als ik mij van de verbinding met anderen verwijder, en dus van de Schepper, voel ik pijn. Dit is de situatie die ik moet bereiken. Dit wordt de onthulling van spirituele connectie genoemd.

Vraag: Is dit in principe de manier om de Schepper te onthullen, betekent dit dat geleidelijk oorlogen, lijden, tragedies, om het zo maar te zeggen uit mij, uit deze wereld verdwijnen?

Antwoord: Daar denk ik niet eens over na. Ik denk erover na hoe ik dichter bij anderen kan komen en via hen bij de Schepper, zodat ik daar genot aan beleef.

Vraag: Onthul dan a.u.b. het geheim, hoe ik door verbinding met anderen genot kan beleven?

Antwoord: Vraag het aan de Schepper, dat is de enige manier. Je kunt niets anders doen dat je zal helpen.

Vraag: Kan alleen gebed mij in deze wereld dichter bij anderen brengen en op die manier dichter bij de Schepper? Of is er misschien een andere weg?

Antwoord: Nee, het kan niet op een andere manier. Iets anders zal je niet verder brengen. Dan draai je almaar rondjes en kom je geen stap verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/we-cant-do-without-pain/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/7/22

Related Material:

Healing Through Pain

Through Suffering And Pleasure

Concealed Suffering = Revealed Pleasure

Filed under: Crisis, Globalization, News, Perception, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

 

Is het mogelijk om je vijand lief te hebben? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is het mogelijk om je vijand lief te hebben?

Een mens die zijn vijanden niet haat, bestaat niet. Maar naast de haat die wij voor onze vijanden voelen, moeten wij ook onderzoeken hoe we een situatie kunnen bereiken waarin we hen zullen liefhebben. Het unieke van zo’n benadering is dat wij met onze kracht van goedheid en liefde onze vijand ertoe kunnen dwingen om ons lief te hebben.

Waarom merken wij dan dat het goede dat wij nu in ons hebben, niet voldoende is om sterker te zijn dan onze vijanden? Wij moeten daarvoor eerst kleine groepen vormen met mensen die ook het verlangen hebben om anderen lief te hebben als zichzelf, in die groepen gaan wij dan op een goede, vriendelijke manier met elkaar om.

Het is dus mogelijk om onze vijanden lief te hebben door in kleine eenheden of groepen te oefenen met de liefde voor anderen, en geleidelijk aan zal er in zo’n proces een grote kracht opgebouwd worden die zelfs in staat is om goedheid en liefde voor onze vijanden uit te dragen. De Wijsheid van Kabbalah heeft veel materiaal over dit onderwerp en biedt een praktische methode waarmee we zo’n staat van zijn kunnen bereiken.

Based on the video “Is it Possible to Love Your Enemies?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/is-it-possible-to-love-your-enemy-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Onbegrijpelijke vragen

507.04“Wie is de Schepper dat ik naar Hem zou luisteren?” is een vraag vanuit het verstand. En de tweede vraag: “Waarom verlang ik dit werk voor de Schepper te doen?” is een vraag vanuit het hart.

Maar geen van deze beide vragen kan beantwoord worden. Het is gewoon belangrijk voor een mens. Hij zegt dat dit de voorbereiding is voor de verlangens in zijn verstand en in zijn hart, dat hij dit innerlijk zo voelt en dat hij hierdoor verder komt.

Vraag: Dus als er een altruïstische kracht in een mens naar boven komt die gericht is op een behoefte aan eenheid, de naaste liefhebben enz. stelt hij de vraag: “Waarom heb ik dit nodig? Wat heb ik er voor belang bij?”

Antwoord: En daar is geen antwoord op te geven. Want als wij spreken vanuit het juiste inzicht levert het voor de mens geen voordeel op, of hij nu in deze wereld is of in de spirituele wereld, maar vanuit het gezichtspunt van het egoïsme kan hij deze beide werelden niet beoordelen.

Onbewust voelen we altijd: “Dit is de toekomstige wereld, de hoge wereld, het Licht, de Schepper en dit is onze wereld. Wat is er voor bijzonders aan? Wat riskeer ik als ik dit verlies? Wat ken ik er nog niet van? Hoe dan ook, ik wil het in ieder geval niet.”

Maar zo moeten de vragen niet gesteld worden. De juiste vraag ontstaat in mensen als ze serieus aan zichzelf werken.

Als je gewoon maar in God gelooft, zoals dat in de regel het geval is, zijn de bovenstaande vragen volkomen onbegrijpelijk. Mensen bestuderen de Torah, komen er een beetje mee in aanraking en alles lijkt voor hen duidelijk te zijn, hun conclusie is: Ik moet bepaalde handelingen verrichten en daardoor zal ik de toekomstige wereld ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/incomprehensible-questions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/14/22

Related Material:

Sharp-Toothed Egoism

The Creator Is Not Revealed In Egoism

No Need To Kill Egoism

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor gebed wordt door de Schepper beantwoord?

236.01Vraag: Tegenwoordig zijn mensen gaan bidden. Pragmatici zijn nu aan het bidden. We hebben de volgende vraag voor u: “Wat voor soort gebed is van goede kwaliteit?” Welk gebed wordt door de Schepper gehoord?

Antwoord: In het algemeen gesproken hoort de Schepper alle vragen, alle gebeden! Welke daarvan Hij beantwoordt – dat is de vraag!

Alles wat een mens eist, roept, vraagt en smeekt, het wordt allemaal gehoord. Nu is de vraag: waar reageert de Schepper op? Alleen wanneer het verzoek van mensen hier beneden overeenstemt met Zijn plan, met Zijn aspiratie van Boven. Als onze verlangens overeenstemmen met het verlangen van de Schepper, gebeurt het.

Vraag: Over wat voor verlangen hebben we het dan?

Antwoord: Toenadering, verbinding, een samensmelting van mensen in volledige gelijkwaardigheid aan elkaar, in een staat van liefde. Dit wil de Schepper. Want Zijn hoogste eigenschap voor mensen is liefde.

Opmerking: Wat betekent het dat het niet uitmaakt in wat voor conflicten we zitten, ongeacht de mate waarin we elkaar haten…

Mijn Antwoord: Zo ver moeten we nog komen.

Vraag: Bid ik dat de liefde voor iemand die mij haat naar mij toe zal komen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is als jullie allemaal, met al jullie lichamelijke, morele, psychische en wat voor eigenschappen, kwaliteiten en krachten dan ook, volledig overschakelen naar het helpen en vervullen van iedereen buiten je.

Liefde is wanneer je overschakelt van alleen aan jezelf denken naar het vervullen van iedereen buiten je.

Vraag: Zal dit gebed beantwoord worden?

Antwoord: Het zal zeker beantwoord worden als je het wilt. Dit betekent dat je het niet alleen maar zegt, maar dat je het werkelijk wilt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/what-prayer-does-the-creator-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/3/22

Related Material:

How To Deserve Answer From The Creator

What Should Prayer Be Like

What Prayers Reach The Creator?

Filed under: Crisis, Globalization, News, Prayer and Intention, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Tijdens de winter 2021-2022 waren er in Israël verscheidene gevallen van ouderen die op de rand van onderkoeling werden aangetroffen omdat zij de kosten voor het verwarmen van hun huizen niet konden betalen. Daarom kwam er een petitie die opriep om de verwarmingskosten voor alle ouderen die hun elektriciteitsrekening niet konden betalen, te dekken.

Ik zou nog een stap verder willen gaan bij zo’n voorstel: er zou voor ouderen een nationaal plan moeten worden uitgewerkt, zodat zij in de winter niets voor de verwarming hoeven te betalen.

In het algemeen gesproken vraagt zo’n situatie om empathie, namelijk: wat moeten we doen om de pijn van anderen te kunnen voelen? Dat wil zeggen, als wij het ijskoud hebben, voelen we die pijn heel goed en handelen we er onmiddellijk naar. Maar als we weten dat anderen het koud hebben, zijn we niet geneigd om met dezelfde mate van urgentie te handelen.

Om ons in de pijn van anderen in te leven, moeten we ons hart voor hen openen. “Ons hart openen” betekent dat wij hun verdriet voelen. In dit specifieke geval betekent het, dat we voor hen hetzelfde doen als we voor onszelf zouden doen als wij het ijskoud zouden hebben.

Het probleem is dat onze natuur het zo regelt dat we wél voor onszelf zorgen, maar anderen op afstand houden. We moeten echter beseffen dat de Hoge Kracht, de Schepper die de Kracht van liefde, geven en verbinding is, onze natuur, ons hart, vasthoudt. Daarom is het zo, dat als wij de Schepper zouden vragen om ons hart te openen voor het verdriet van anderen, wij een open poort zouden ontvangen naar de correctie van de wereld, namelijk naar de situatie waarin wij bevrijd worden van verdriet, en wij evenwicht, vrede en harmonie zullen bereiken. Bovendien zouden wij daardoor de Hoge Kracht gaan voelen, die Kracht zou ons helemaal vullen.

Wat het specifieke geval van de verwarmingskosten van ouderen in de winter betreft, is er een belangrijk argument: Waar halen we het geld vandaan om die elektriciteit te betalen? Ik denk dat als iedereen in dit land zich ervoor zou inzetten om dit probleem op te lossen, wij zouden ontdekken dat het niet eens zoveel geld zou kosten. Het enige wat we nodig hebben is: meer zorg hebben voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-i-become-more-compassionate-and-empathetic-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Need to Increase Care for Others” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Waar fundamentalisme toe leidt (Times of Israel)

Michael Laitman, Times of Israel: Waar fundamentalisme toe leidt

Mensen voelen zich aangetrokken tot machtige personen omdat in ieder van ons een kind schuilt dat naar bescherming en een gevoel van saamhorigheid zoekt. Fundamentalisten begrijpen dit heel goed en maken er misbruik van. Door gewelddadiger te worden, lijken ze machtiger, en dat vergroot hun aantrekkingskracht. Op die manier lukt het hen om nieuwe rekruten in hun gelederen op te nemen.

In westerse landen vinden fundamentalistische islamieten een vruchtbare bodem om volgelingen te verzamelen omdat mensen geen richting, bezieling of doel in het leven hebben. Dit maakt het voor hen gemakkelijk om ze voor hun ideeën te winnen. Door hen een lidmaatschap aan te bieden van een machtige club, zelfs van God, geven zij mensen een gevoel van zin en doel en geven zij hen het gevoel dat hun leven betekenis heeft. Dit is niet alleen het geval in Europa en de Verenigde Staten, maar ook in Rusland, India en zelfs China.

Waar leidt dit toe? Eerst zal het leiden tot bloedige conflicten. Tenslotte zal het de leegte achter de beloften van radicale religieuze dogma’s blootleggen.

Zodra de nutteloosheid van het fundamentalisme zichtbaar wordt, zullen mensen de ware betekenis van het woord religie vinden. In De Geschriften van de Laatste Generatie schrijft Baal HaSulam: “De religieuze vorm van alle naties zou eerst haar leden moeten verplichten om gevend te zijn naar elkaar … zoals in ‘Heb je naaste lief als jezelf’… Dit zal de collectieve religie van alle naties worden.”

Wat – kun je je afvragen – zal er met onze traditionele religies gebeuren? Baal HaSulam gaat verder en schrijft dat naast het principe om anderen lief te hebben als onszelf, “elk volk zijn eigen religie en traditie kan blijven volgen, het ene mag het andere niet in de weg staan.” Met andere woorden, zolang wij voor elkaar zorgen, leeft eenieder volgens zijn eigen manier en traditie en onze verschillende manieren van leven zullen de harmonie en de eenheid die wij bereikt hebben door liefde voor elkaar te ontwikkelen, niet verstoren.

Het zojuist beschreven evolutieproces is niet alleen voor enkelen van ons weggelegd, het gaat over de toekomst van de hele mensheid. We zijn allemaal voorbestemd om tot eenheid en wederzijdse zorg te komen door de wet te vervullen: anderen lief te hebben als onszelf. Dit is de betekenis van de oude profetie: “En alle volken zullen naar haar toestromen”. (Jesaja 2:2)

Abraham de Patriarch, de Babylonische wegbereider die het nieuws van onze collectieve eenheid aan de mensheid bekendmaakte, was de eerste leraar. Hij leerde hoe wij ons kunnen verenigen op basis van barmhartigheid en vriendelijkheid. Zijn nageslacht, Izaäk, Jakob, Jozef, enzovoort, heeft de methode van verbinding verfijnd en aangepast aan hun tijd. Mozes deed hetzelfde met zijn wetboek, de Torah genaamd, en zo ook Rabbi Shimon Bar Yochai met Het Boek De Zohar.

Nu moeten ook wij onze weg vinden om de wet van liefde voor anderen toe te passen in onze tijd. Vooral tegenwoordig, nu haat en egocentriciteit de menselijke beschaving corrumperen en vernietigen, is het tijd om boven onze bekrompen ego’s uit te stijgen en een gemeenschappelijke eenheid te vinden die zich op een hoger niveau bevindt dan wij allemaal bij elkaar, een niveau dat ons allen verenigt. Alleen in dat hogere gebied zullen we een manier vinden om onze wereld leefbaar te maken en ons leven met elkaar aangenaam en veilig te maken, we zullen het gevoel hebben dat we erbij horen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/where-fundamentalism-is-leading-us-times-of-israel/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Verbinden met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid)

939.02In Degel Machaneh Ephraim staat geschreven: “Degene die de Schepper werkelijk wil dienen”, dat wil zeggen dat hij er diep naar verlangt om dichter bij de Hoge Kracht te komen en dat hij verbinding wil bouwen tussen mensen, omdat het onmogelijk is om voor de Schepper te werken en dichterbij Hem te komen als we niet in de praktijk werken aan onze verbinding met elkaar, “moet alle schepselen in zich opnemen.”

Hij moet voelen dat hij net zo in hen aanwezig is als de Schepper in ieder van ons aanwezig is, alleen voelen we dat niet. Hij moet “zich met alle zielen verbinden, hen omvatten en zij moeten dat met hem doen”, dit betekent dat we een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we helemaal geen verschil meer tussen ons voelen.

In onze wereld is een zwangere vrouw daar een voorbeeld van, haar lichaam werkt alleen voor de ontwikkeling van de foetus. Wij moeten ons voorstellen dat ieder van ons zwanger is van de groep, we willen de groep ontwikkelen, er deel van zijn zodat de groep in ons is, zodanig dat we geen verschil tussen ons voelen, het is één lichaam, één verlangen, één hunkering, één leven.

“Dat wil zeggen, laat voor jezelf alleen over wat nodig is om je met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) te verbinden.” Er moet niets anders in een mens bestaan dan het verlangen om zich met de Schepper te verbinden door verbinding met de vrienden. De Schepper bereiken we als een gemeenschappelijke verbinding tussen ons. Hij is niet ergens buiten ons, maar wij scheppen Hem voortdurend uit de juiste verbinding tussen ons. Probeer je eens voor te stellen wat voor soort verbinding er tussen jullie vandaag is om daaruit de Schepper te creëren.

In de mate van jullie verlangen naar verbinding, zullen jullie de onthulling van de Schepper tussen jullie gaan bereiken, jullie bereiken dit door jullie handelingen. Bovendien zullen jullie gaan voelen hoe de Hoge Kracht, het gemeenschappelijke Hoge Licht, in jullie aanwezig is al naargelang jullie correcte verbinding met elkaar, dan zullen jullie deze bezielende kracht de Schepper noemen.

Om je met Hem te verenigen “is het nodig veel mensen samen te brengen, want hoe meer mensen de Schepper dienen”, d.w.z. werken om deze Hoge Kracht naar zich toe te trekken, “hoe meer het licht van de Shechina, het Licht van de Schepper (het Hoge Licht) “zich aan hen toont. Daarom moet men zich met alle mensen en alle schepselen verbinden en alles naar de oorsprong verheffen, naar de correctie van de Shechina.”

Dus je moet voelen dat Hij in hen is. Zoals de Schepper in ieder van ons is, maar wij het niet voelen, zo moet hij zich met alle zielen verbinden en zich met hen verenigen en zij met hem. Met andere woorden, een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we geen verschil meer voelen tussen ons, dat iedereen samen is.”

De juiste verbinding tussen ons is die waarin het Hoge Licht wordt onthuld, al naar gelang de mate van gelijkvormigheid met het Licht.

Hoewel onze verbinding tussen egoïstische verlangens plaatsvindt, als iedereen daar wat bovenuit stijgt en altruïstisch met zijn vrienden begint om te gaan, zal in deze altruïstische verbindingen, die lijken op structuren boven onze egoïstische verbindingen, de Schepper onthuld gaan worden. Dan zal deze altruïstische verbondenheid de Shechina genoemd worden, de spirituele Kli (vat) waarin de Schepper wordt onthuld.

Het hangt allemaal af van de mate waarin wij boven de egoïstische verbindingen tussen ons uitstijgen, ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat wij ons erboven kunnen verheffen naar een tegengestelde kwaliteit, een tegengestelde relatie, tegengesteld aan onze onderlinge contacten, zodat wij kunnen begrijpen dat we tegengesteld aan onszelf moeten worden, dat wil zeggen dat we een restrictie aanbrengen (Tzimtzum), een scherm (Masach), Weerkaatst Licht (Ohr Hozer) omhoog brengen en ons boven onze egoïstische verhoudingen verheffen.

In de mate waarin wij altruïstische verhoudingen creëren, de kwaliteit van geven, misschien zelfs liefde voor elkaar, creëren wij de Shechina, de plaats, de Kli waarin de Schepper onthuld wordt, afhankelijk van onze gelijkvormigheid aan Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/to-connect-with-the-sechina-divinity/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us,” Lesson 1

Related Material:

Between The Friends

Who Can Be Considered A True Friend?

Strong Connection With The Group

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf?

Wat wij voor onszelf willen ontvangen, weten we. Wat we aan anderen willen geven, moet hetzelfde zijn.

We moeten dus onthouden dat anderen liefhebben in de eerste plaats betekent dat we net zo met anderen omgaan als met onszelf.

Aangezien onze natuur egoïstisch is – we geven voorrang aan ons eigen voordeel boven het voordeel voor anderen, en ook nog vaak ten koste van anderen – gaat denken over anderen en handelen naar anderen zoals naar onszelf tegen onze natuur in, het lijkt onmogelijk.

Als we een eerste vonk van verlangen hebben om anderen net zo lief te hebben als onszelf, moeten we een mogelijkheid zoeken om regelmatig te leren hoe we boven onze aangeboren egoïstische manier van contact maken kunnen uitstijgen en een tegenovergestelde altruïstische band kunnen leren aangaan. We moeten ook naar een ondersteunende omgeving zoeken, d.w.z. naar mensen die ook iets dergelijks willen, mensen die ons steeds opnieuw aanmoedigen, ons eraan herinneren en voorbeelden geven die ons helpen de shift te maken van het liefhebben van onszelf (egoïsme) naar het liefhebben van anderen (altruïsme).

Bovendien is het zo, dat als wij dit willen leren en een ondersteunende omgeving daarvoor hebben, wij de positieve kracht van liefde, geven en verbinding die in de natuur aanwezig is, naar onszelf toetrekken. Juist deze kracht geeft ons het vermogen om anderen lief te hebben zoals onszelf. Wij verkrijgen deze mogelijkheid door onszelf te verbinden met die kracht, we laten ons verlangen groeien en willen ons op een positieve, altruïstische wijze verbinden met elkaar door de wijsheid van een dergelijke verbinding en wederzijdse steun te leren.

Based on KabTV’s “The Last Generation” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on June 6, 2018. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-do-i-love-others-as-myself-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Alles doen voor het welzijn van je naaste

622.02Vraag: In vele oerbronnen staat geschreven dat de Schepper de eigenschap van geven is. Kan ik dan aannemen dat de Schepper liefhebben betekent dat je de eigenschap van geven liefhebt?

Antwoord: Tot op zekere hoogte is dat zo. Deze eigenschap kunnen we alleen in relatie tot andere mensen vormgeven. Daarom staat er geschreven: “Van de liefde voor de schepselen naar de liefde voor de Schepper.”

In principe is er geen verschil of je de Schepper liefhebt of een mens of de hele mensheid. Maar je kunt het beter zien als je van een enorme hoeveelheid mensen gebruik maakt en jezelf zodanig verandert dat je je met absolute vriendelijkheid tot hen verhoudt.

Je naaste liefhebben betekent dat je doet wat goed voor hem is.

Vraag: En wie bepaalt of het voor zijn welzijn is?

Antwoord: Om dat te kunnen begrijpen, moet je een beetje boven jezelf uitstijgen. En om dit te kunnen doen, moet je eerst de Wijsheid van Kabbalah gaan bestuderen en daaruit halen wat je nodig hebt om werkelijk vooruit te komen: hoe je vriendelijker en beter kunt worden en hoe je anderen zult kunnen helpen om dichter bij de onthulling van de Schepper te komen. Dat is je taak.

Vraag: U zegt vaak dat je, om de Schepper te kunnen liefhebben, je naaste moet liefhebben. En dat je naaste liefhebben betekent dat je hem helpt om de Schepper te onthullen. Het is dus niet zo dat ik honderden verlangens van hem moet vervullen?

Antwoord: Natuurlijk niet. Er is maar één verlangen waaraan voldaan moet worden: de Schepper onthullen en alles doen wat daarvoor nodig is. Dit is alles.

Het heeft geen zin om andere wensen van een mens te vervullen – uitgezonderd de wensen die noodzakelijk zijn voor het bestaan – want onze belangrijkste opdracht is de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/doing-%d0%b5verything-for-the-benefit-of-your-neighbor/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Spiritual States” 12/14/21

Related Material:

Love Your Neighbor As Yourself

A Person Will Help His Neighbor

Love Of Friends (2)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →