Category Archives: Muziek

Muziek voor het congres in Newark – USA van 23 – 26 mei 2019

Mijn gedachten op Twitter 23-9-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Klanken komen vanuit het niveau van het hoge deel van Bina naar ons toe, daarom voelen wij geen enkele bedreiging in muziek. Een mens kan schrikken van een afbeelding of van woorden, maar muziek roept geen angst in ons op, zelfs niet als er alarmerend gedrumd wordt.  #spiritueel werk #kabbalah #harmonie #song

Muziek corrigeert en zuivert ons, beurt ons op. Ik lijk op een muziekinstrument, mijn snaren zijn in de knoop geraakt, ze zijn slap en klinken vals. Plotseling komt er muziek naar me toe, klanken doordringen mij, deze melodie kalibreert mij. Ik kom er gezuiverd uit en afgestemd op de melodie.

Spirituele staten gaan over de eenwording van mensen, totdat het gemeenschappelijke systeem van de eerste mens, Adam, volledig hersteld is. Dit systeem is gebroken en wij moeten het heel maken. Geleidelijk ontdekken wij alle gebroken verbindingen, de grote ernst van de breking die diep in de natuur is doorgedrongen.

From Twitter, 9/23/18

Een Mars Ter Ere Van De Weinigen!

laitman_576_01Baal HaSulam schreef een mars ter ere van de weinigen die het einde van de correctie hebben bereikt, de volledige stijging boven hun ego, absoluut altruïsme, de eigenschap van liefde en geven aan iedereen.

Deze mars is gewijd aan de zeer weinigen die er in elke generatie, door de geschiedenis heen, in zijn geslaagd om hun persoonlijke einde van de correctie (Gmar Tikkun) te bereiken.

De mars prijst en eert de grote mensen die het hogere systeem van de Natuur hebben bereikt. Het is een erkenning van de eigenheid, het doorzettingsvermogen en de mogelijkheid om boven zichzelf uit te stijgen en tijdens het leven gasten te worden in de hoogste zalen van de Schepper.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 9/2/14

Muziek Waardoor Een Mens Aangetrokken Wordt Tot Het Bereiken Van De Hogere Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: Voor mij zijn de “Melodies of the Upper Worlds” een unieke verzameling. De unieke spirituele ervaring die een mens voelt als hij deze muziek uitvoert, kunnen we vergelijken met een regenboog, één boog die tegelijkertijd een variëteit aan verschillende kleuren voortbrengt en een breed spectrum aan emoties achterlaat, muzikale indrukken en ervaringen.

Wat is dit voor muziek? Hoe wordt het geïntegreerd in de wereld en in dat wat een mens, in het algemeen gesproken, spiritueel bereikt?

Antwoord: Muziek vult de hele wereld. Er is op de aardbol geen enkele plek waar een mens zich niet door middel van een of ander geluid uitdrukt. Zelfs dieren zingen, neuriën en echoën met verschillende stemgeluiden waarmee ze geluk, bitterheid, angst en lijden uitdrukken. Dit is allemaal muziek, een uitdrukking van innerlijke emoties.

De wereld is vol melodieën. Zelfs wanneer je naar de lucht kijkt, naar de sterren, het universum, voel je dat ze vol harmonie zijn. En muziek is harmonie.

In onze wereld zijn er veel muziekstijlen en diverse uitdrukkingswijzen van muziek. Mensen van alle volkeren op de aarde en door alle historische perioden heen, gebruiken een variëteit aan muzikale vormen of maken afspraken met elkaar over bijzondere manieren van communicatie die hun innerlijke emoties uitdrukken.

Naast de gebruikelijke aardse muziek die componisten door alle tijden en in allerlei bevolkingsgroepen hebben gecomponeerd, is er echter spirituele muziek, die een mens ervaart als hij niet over aards geluk en lijden spreekt, maar over emoties die hij voelt als hij de hogere wereld bereikt, de hoge Kracht, de Schepper. Door de geschiedenis van de mensheid heen hebben we unieke spirituele leraren gehad die samen met de mensheid hebben opgelopen, parallel aan hen of erboven. Zij hadden hun eigen methoden van uitdrukking van spiritueel weten, als de waarachtige ziel zingt. De ziel draagt niet onze aardse ervaringen in zich maar de ervaringen van de ontdekking van de hogere staat, de hogere wereld. Er zijn niet veel van zulke mensen in een generatie.

Er zijn over hen wat beschrijvingen en herinneringen bewaard gebleven. We weten echter niet welk muziekinstrument koning David heeft gebruikt Was het een snaarinstrument, een fluit of misschien een instrument dat op een viool leek? We lezen Psalmen maar we kunnen ze niet zo zingen als hij het heeft gedaan.

We weten niet hoe we ze moeten uitvoeren, want de geschreven woorden geven ons geen nauwkeurig gevoel daarover of begrip. Wel vinden we in de Torah, boven en onder de letters, duidelijke tekens, de zangtekens die ons aanwijzingen geven over de manier waarop we de Torah tekst moeten zingen.

Als iemand vergevorderd is in wat hij op spiritueel gebied heeft bereikt – namelijk in het voelen van het systeem dat onze wereld bestuurt, in het voelen hoe hij erin binnengaat, het begrijpt en zich erop afstemt – gaat hij ermee samenwerken. Dan begint hij vanaf hier een bewuste emotionele en intellectuele dialoog.

Dan wordt dit spirituele niveau op twee niveaus uitgevoerd: in het hart en in het verstand. Daar tussenin worden unieke interessante overgangen gecreëerd, waarbij ofwel de emoties de overhand hebben ofwel het intellect. Muziek komt nu eens uit de emotie voort en dan weer uit het intellect. Met andere woorden: de muziek van de ziel en het alomvattende gevoel daarbij wordt geboren als het resultaat van een goede harmonieuze relatie tussen de emoties en het verstand. Dat is het verbazingwekkende van het bereiken van de hogere wereld.

Wanneer een wijze binnentreedt in de spirituele wereld, gaat hij een hogere harmonie voelen die niet in woorden beschreven kan worden, omdat er in hem compleet andere gevoelens ontstaan en een veelgelaagde mind. Tegenstellingen versmelten en naderen elkaar, in plaats daarvan breidt de eenheid zich uit.

Onze aardse muzikale middelen kunnen de hoeveelheid en de intensiteit die een wijze voelt als hij de hogere wereld bereikt niet bevatten. Geen enkel orkest of orgel kan hier behulpzaam zijn, want het gaat uiteindelijk niet over bepaalde instrumenten die weergeven wat een Kabbalist voelt als hij de hogere wereld bereikt, hij maakt ook deel uit van toehoorders, dit betekent dat hij de een of andere vorm heeft waardoor hij begrijpt wat hem wordt aangereikt.

Degenen die bijvoorbeeld naar symfonie concerten gaan zijn geen mensen van de straat of mensen die op straat domino spelen. Het is speciaal publiek dat naar die concerten gaat, kennis heeft van muzikale cultuur, muziekklanken, zij willen speciale niveaus van onze wereld voelen, leven en dood en alles daar tussenin, alles wat hen vervult. Hier is dat ook zo.

Publiek heeft voorbereiding nodig om spirituele muziek te vatten. Dan zullen mensen in deze klanken iets gaan horen dat hoger is, groter dan waar het menselijk oor gewoonlijk bij kan. Als wij mensen voorbereiden, gaan zij de klanken van de hogere werelden die in deze melodieën verborgen zijn, onderscheiden alsof zij ze in zichzelf horen, alsof ze in hen aanwezig zijn, ze worden alleen onthuld aan mensen die ze kunnen horen en begrijpen waarover ze spreken.

De buitengewoon unieke karakteristiek van spirituele muziek is dat de luisteraar erdoor aangetrokken wordt en dan gaat hij ernaar verlangen, hij krijgt belangstelling voor de innerlijke inhoud en probeert de innerlijke laag van de emotionele en intellectuele informatie die deze muziek bevat, te begrijpen. Het kan gespeeld worden voor een groot publiek en zij zullen erdoor aangetrokken worden. Als het moment daar is, wordt het mogelijk om een korte cursus te geven om mensen te helpen om de innerlijke laag, die in deze stukken aanwezig is, te ontdekken.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 2/09/14

 

De Helende Kracht Van Muziek

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan de muziek van de spirituele (hogere) werelden ons beïnvloeden in de moderne omstandigheden waarin mensen zich distantiëren van wat werkelijk waardevol is en naar materiële genoegens streven? In hoeverre kan deze muziek luisteraars beïnvloeden, zelfs op onbewust niveau?

Antwoord: Er is een grote, hogere kracht in de muziek van de spirituele (hogere) werelden aanwezig want een mens voelt deze muziek als hij de hogere lagen van onze wereld bereikt.

Dan voelt hij de Natuur op subtiele, hogere niveaus waar signalen en krachten de leiding hebben over wat later neerdaalt naar de niveaus van deze wereld. En hier wordt dan gewerkt met het materiaal van het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau en wordt er aan onze gedachten en verlangens vorm gegeven.

Hij voelt krachten die in onze wereld zullen neerdalen en op een hoger niveau een speciale werking op hem hebben, wij noemen dat evolutie of geschiedenis. Hij lijkt hoger te stijgen dan onze wereld en gaat deze krachten voelen als zij in onze wereld neerdalen.

Op het moment dat hij ze voelt, zijn ze veel sterker dan wanneer zij neerdalen en gevat zijn in verschillende soorten richting gevende signalen in allerlei materiaal, inclusief de mens.

Dus als wij eenvoudigweg naar de melodieën van de spirituele werelden luisteren, zonder er beelden aan te verbinden, oefenen ze op ons een goede, positieve en weldadige invloed uit: ze zuiveren ons en sporen ons aan tot hogere verlangens, zij leiden ons naar een betere samenwerking met mensen.

Daarnaast bevat deze muziek een enorm grote hoeveelheid informatie. Zelfs als we het niet begrijpen, gaan deze melodieën positief op ons inwerken en is het weldadige muziek die evenwicht brengt en zelfs helend is in de breedste zin van het woord, voor alle fysieke, morele en mentale afwijkingen.

Ik ben van mening dat er naar deze muziek geluisterd moet worden als een medicijn. Het is een voorbereiding voor mensen, door deze muziek kunnen zij langzamerhand deze melodieën vanuit een dieper niveau gaan waarnemen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 2/9/14

 

Het Lied Van Een Toegewijde Ziel

Dr. Michael LaitmanVan oudsher hebben mensen de melodieën die door Kabbalisten zijn geschreven in een droevige mineur toonaard gezongen. We moeten echter beseffen dat elke Kabbalistische melodie zich boven de Tzimtzum (restrictie) bevindt, dat wil zeggen boven het eigenbelang.

Alle melodieën zijn op de Schepper gericht, vanuit een groot verlangen om Hem toe te behoren door middel van geven en liefde, om Hem vreugde te geven en op Hem te lijken in de omgang met anderen. Zij gaan niet over verdriet, tegenspoed, lijden of klachten over de moeilijkheden van het leven, zoals dat gewoonlijk in religies plaatsvindt.

In de wijsheid van Kabbalah en in Kabbalah boeken gaat het niet over dergelijke dingen, niet over het universele lijden van de mens. Dit komt omdat Kabbalisten zich in een staat boven de Machsom bevinden, in de gebieden van de spirituele wereld, daarom gaat het niet over henzelf maar alleen over de Schepper.

Als Kabbalisten berouw tonen, gaat dat uitsluitend over het feit dat zij tekort zijn geschoten in toewijding en opoffering aan de Schepper. Al hun gedachten, verlangens en verwachtingen zijn naar buiten gericht en niet naar henzelf toe. Dit moet in de melodie gevoeld worden. Een dergelijk lied is de uitbarsting van een enthousiaste uitstorting van de ziel.

Als wij een melodie van Baal HaSulam zingen, moeten we ons een voorstelling maken van zijn staat en proberen die zo dicht mogelijk te benaderen. Anders associëren wij een dergelijke melodie met onze fysieke staat, met ons huilen en onze verzoeken: “Geef me, geef me, geef me!” Dan veranderen wij het heilige in het profane.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 5/20/14

 

Over De Muziek Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik ben in de natuur opgegroeid, op een boerderij, omringd door velden en tuinen, in een wereld vol geluiden. Wat is de muziek van de natuur?

Antwoord: Als een mens op een dergelijke plek woont, is de muziek van de natuur juist iets wat hem moet vervullen en hem op de juiste manier afstemt. Dan biedt de muziek van de natuur de goede achtergrond voor een goed, gezond leven. Bomen, bloemen en de wind zijn allemaal geluiden die vitaal zijn voor een staat van evenwicht voor de mens.

Vraag: Hoe verhoudt de wereld van de natuurgeluiden om ons heen zich tot de gezondheid van de mens?

Antwoord: Het is algemeen bekend dat muziek helend kan zijn, de hartslag kan stabiliseren, evenals onze innerlijke frequenties en de innerlijke organen. Alles hangt af van de geluiden die we horen.

Mensen hebben nog niet geleerd om hier op de juiste manier gebruik van te maken, maar er is heel veel kracht in verborgen. Het is een wonderbaarlijke manier om een mens te reinigen, te corrigeren en af te stemmen.

Commentaar: Dit is heel interessant, want ik heb na mijn militaire dienst een poosje in India gewoond, in ver afgelegen plaatsen, ver weg van enige vorm van beschaving en ik voelde me heel gezond, gezonder dan ik me ooit gevoeld had. Toen ik weer terug was in een gewone stedelijke omgeving, realiseerde ik me in welke mate de muziek van de natuur helend voor mij was geweest.

From the program “A New Life” 4/27/2014

 

Melodieën van Liefde

Dr. Michael LaitmanAls wij de melodieën zingen die door Kabbalisten zijn geschreven of de Psalmen lezen of andere Kabbalistische geschriften, is het belangrijk om te weten dat ze allemaal geschreven zijn vanuit een staat van verbondenheid met de Schepper. Er is hierbij dus geen sprake van droefheid, pessimisme of een gevoel van moeilijkheden in het werk.

Alles wat lijkt op een uiting van zwakte of droefheid, bestaat uit volkomen tegenovergestelde gevoelens en komt vooral voort uit hoop, verlangens naar liefde, uit het Licht dat al van verre schijnt als de opkomende dageraad.

Ze kunnen klinken als mineur melodieën, droevig, met een gevoel van zwaarte en zwakheid, maar zo is het helemaal niet. Ze komen voort uit een hartstochtelijk verlangen, verbondenheid, vreugde en toewijding. Probeer ze juist op deze manier te zingen en te voelen.

Hetzelfde geldt voor de Psalmen. Het is de meest aangrijpende poëzie van David, die uitroept dat hij voor iedereen die hem achtervolgt en haat, moet vluchten en dat hij door de Schepper verlaten is, dit alles is geschreven vanuit een heel hoog niveau van verbondenheid. Dit moeten we proberen te voelen in deze melodieën.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 9/11/13

 

Bach, Wagner, Ford, En … Antisemitisme

Muziek Van Baal HaSulam: Tzadik Ke Tamar Ifrach