Category Archives: Messias

De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De derde Wereldoorlog is begonnen, hoe het verloopt hangt van ons af

Wij beschouwen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als een lokaal conflict, het is echter veel meer dan dat, het is een wereldoorlog op meerdere fronten. De oorlog is niet alleen een militair conflict, het is ook een economische uitputtingsslag. Met torenhoge gasprijzen en tekorten aan basisproducten, voelen mensen wereldwijd de gevolgen van deze oorlog.

Deze oorlog verandert de hele modus operandi van de mensheid. Sinds het begin der tijden zijn we gewend om te leven volgens het motto: “survival of the fittest.” Over het algemeen was de regel dat de sterken de regels bepaalden, regels die vaak onrechtvaardig waren jegens de zwakken. Nu lijkt er een nieuwe mentaliteit te ontstaan: iets willen hebben en sterk genoeg zijn om het te nemen, betekent niet dat de wereld het zal accepteren.

Daardoor wordt deze oorlog niet minder, maar misschien wel meer innerlijk uitgevochten dan uiterlijk. Onze handelwijze is aan het veranderen van gewelddadig naar coöperatief, van narcistisch naar altruïstisch.

Het doet pijn en het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar het is onomkeerbaar. Dit is het pad van onze evolutie naar het doel van de schepping: de hele schepping in ons opnemen. Om dat te doen, moeten we voor de schepping gaan zorgen, zoals een moeder haar kind omvat door haar moederliefde.

De strijd om van onze huidige onverschillige en harde omgang met alle schepselen, behalve met onszelf, een overgang te maken naar de omgang van wijze, medelevende mensen wordt “de oorlog van Gog en Magog” of “Armageddon” genoemd.

Aangezien de oorlog over onze innerlijke handelwijze gaat, kunnen we dit in onszelf uitvechten. Als we bezwaar maken tegen de strijd in onszelf, over wie er zal heersen – het ego of de liefde – zal de fysieke realiteit ons dwingen om hoe dan ook voor de liefde te kiezen. Dit zal dan gebeuren door ons op een heel fysieke manier pijn te doen.

De oorlog in Oost-Europa is niets vergeleken met wat wij misschien wel moeten doorstaan als wij ons tegen dit proces verzetten. De afschuwelijke beschrijvingen van onze wijzen en profeten verwijzen daarnaar, dat alles zouden we niet willen meemaken.

Een alternatief is dat we deze oorlog in onszelf uitvechten zonder ook maar één kogel af te vuren. De keuze ligt in onze handen. Het enige wat we hoeven te doen, is doorgaan in de richting waar de natuur ons al heen leidt: naar verbinding. Als we ons inspannen om voor elkaar te zorgen, ook al hebben we dat nu nog niet gedaan, gaan we de goede richting op. Als we conflicten niet met wapens proberen op te lossen of met gevechten op juridisch gebied, maar door voor elkaar te zorgen en door vriendschap, en dat tussen ons versterken, redden we levens en voorkomen we het lijden van ontelbaar veel mensen.

Concluderend: laten we proberen om boven de haat uit te stijgen en de mens aan de andere kant te zien, die ook lijdt. Laten we beseffen dat deze oorlog ons gegeven is om meer aan elkaar te denken dan we tot nu toe gedaan hebben. Immers, als deze oorlog er niet was, zouden we geen aandacht voor elkaar hebben. Nu het oorlog is, zijn we niet langer onverschillig. Hoewel onze gevoelens op het ogenblik negatief zijn, kunnen we er – nu we ons ervan bewust zijn – samen aan werken en ze transformeren. Dit zijn de oorlogen van de Messias die ons moshech [Hebreeuws: trekken] uit het ego, naar liefde voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/world-war-iii-has-begun-how-it-unfolds-depends-on-us-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Dreigt er een wereldwijde apocalyps?

laitman_961,2Vraag: U intimideert mensen voortdurend met apocalyptische ideeën en u benadrukt dat degenen die Kabbalah studeren gered zullen worden, omdat uw organisatie de drager is van de methode die de mensheid redt. Zijn jullie een messiaanse beweging?

Antwoord: De  Mashiach (Messias) verwijst naar het Hoge Licht dat aan een mens de eigenschap van geven en liefde geeft, daardoor gaat de mens de Schepper voelen en komt hij verder..

Mashiach is afkomstig van het woord “Limshoch” (ergens uittrekken). Het gaat niet over een mens, maar over het Hoge Licht, de Hoge Kracht die ons uit het egoïsme trekt en ons naar het niveau van altruïsme en liefde tilt.

Vraag: En wat kunt u zeggen over de apocalyptische ideeën?

Antwoord: Het gaat hier niet over ideeën; wij leven in een wereld die op één ononderbroken apocalyps lijkt. Het is inderdaad zo dat deze ons nu nadert.

De Wijsheid van Kabbalah legt ons echter uit, dat de richting waar de wereld naartoe gaat niet doelloos is, hoewel de mensheid met grote problemen en lijden te kampen heeft. De wereld zal tot correctie komen als wij weer bij elkaar zullen komen als één enkele ziel en daarin zullen leven in de vorm die Adam genoemd wordt: die ene ziel.

Het gaat niet over een fysiek lichaam, niet over ons universum en niet over onze aarde, maar over een spiritueel systeem waar iemand, die zich in Kabbalah verdiept, toegang toe heeft; hij kan het onthullen, erin gaan werken en zichzelf ontwikkelen door in dit systeem te leven. Maar degene die zich hier niet in verdiept, zal niets kunnen uitrichten. Uiteindelijk zal hij zich toch bij het systeem moeten voegen, want niemand, geen enkele ziel, kan hieraan ontsnappen.

Vraag: Is uw organisatie werkelijk de drager van de methode waardoor de mensheid gered wordt?

Antwoord: Absoluut. Juist deze methode is de centrale kracht van onze organisatie. Deze methode legt uit hoe je alle problemen kunt oplossen, niet alleen als individu, maar als gehele mensheid

Deze oplossing gaat over het in evenwicht brengen van de negatieve krachten – die in ons aanwezig zijn – met de positieve krachten. Door Kabbalah te studeren, trekken wij het Hoge Licht aan, waardoor een mens zijn negatieve egoïstische krachten op de juiste manier in evenwicht kan brengen, en door het evenwicht tussen deze twee krachten kan hij een hoger niveau bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

Wie Is De Messias?

Laitman_421_01Vraag: Baal HaSulam schreef in zijn artikel “The Last Generation” Part 1: ” En zij zullen naar de Messias komen, naar Jeruzalem, en hij zal hen deze Torah leren.” Over wie spreekt hij hier en wie is de Messias naar wie ze zullen komen?

Antwoord: Alle naties van de wereld zullen zich tot de Hoge Kracht van de Natuur wenden, de Kracht van Eenheid en Liefde waardoor de mensheid uit de erfzonde getrokken zal worden, uit het ego. Deze Kracht wordt Messias genoemd, dit woord komt voort uit de Hebreeuwse wortel Limshoch – trekken.

Wij kunnen alleen om deze Kracht vragen als we een verlangen hebben om spiritueel op te stijgen naar het niveau van absolute Liefde en Geven, gebaseerd op ‘complete vrees’ ten aanzien van het vervullen van het alomvattende gebod uit de Torah: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Dit niveau wordt ‘complete vrees’ genoemd, Ira Shalem, Jeruzalem. Als je het verlangen hebt om dit gebod te vervullen, word je uitgenodigd om deel te nemen aan onze cursussen.