Category Archives: Mens

Hoe komen we uit de strijd met de Schepper?

549.02Vraag: In het artikel “De mens wordt beloond met gerechtigheid en Vrede door de Torah”, schrijft Rabash dat een mens in strijd is met de Schepper. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Antwoord: We zijn aanvankelijk in strijd met de Schepper omdat wij eigenschappen hebben die tegengesteld zijn aan Hem.

Vraag: Wat kunnen wij op de juiste manier doen om uit deze strijd te komen?

Antwoord: Daarvoor wordt ons juist strijd gegeven en is ons de Torah gegeven, zodat wij onszelf kunnen corrigeren van tegengesteld zijn aan de Schepper naar gelijkvormigheid met Hem. Dan zullen we begrijpen wie de Schepper is, wie wij zijn, en hoe we gelijkvormigheid met Hem kunnen bereiken.

Vraag: Hebben wij het geloof in de wijzen van nature of is het iets dat we moeten bereiken?

Antwoord: Geloof in de wijzen is niet inherent aan ons. We moeten het geleidelijk verwerven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/how-to-get-out-of-the-strife-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/27/23, Writings of Rabash “Man Is Rewarded with Righteousness and Peace through the Torah“

Related Material:
Faith In The Sages
Kabbalah And Faith
Patience Is The Most Important Quality

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Houd de Schepper vast

023Vraag: U zegt dat we de Schepper moeten najagen. Als ik me naar Hem haast, wordt Hij op de plaats waar Hij onthuld leek te worden, onmiddellijk verhuld en op een andere plek waar andere verbindingen zijn, onthuld. Hoe ontdekken we de bedoeling van deze onthullingen en verhullingen van de Schepper?

Antwoord: Je zult de bedoeling later ontdekken. Voor nu moet je je zoveel mogelijk aan de Schepper vasthouden. Stel je maar voor dat je Hem achterna rent, je aan Hem wilt vastklampen, Hem wilt omhelzen, en constant steeds meer in deze situatie wilt blijven.

Eerst wil je je puur egoïstisch aan de Schepper vasthouden, en daarna wil je van deze pogingen overschakelen naar het feit dat je gelijkvormig wilt worden aan Hem, wilt worden zoals Hij. Dit is de betekenis van je aan Hem vasthouden.

Probeer Hem met je gevoelens en je eigenschappen vast te houden. Het zal je lukken.

Als de Schepper onthuld wordt, moet je naar Hem toe rennen. En als Hij verborgen is, moet je naar Hem op zoek gaan. Je moet altijd op de Schepper gericht zijn, zowel tijdens Zijn verhulling als tijdens Zijn onthulling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/hold-onto-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/15/23, “Rosh HaShanah

Related Material:
Hold on to the Creator
The First Condition For Approaching The Creator
A Conscious Movement Towards The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De beste hulp van de Schepper

594Vraag: Hoe hard ik ook mijn best doe, ik heb altijd het gevoel dat de Schepper mijn inspanningen niet lijkt te accepteren, alsof Hij mijn verlangen om Hem blij te maken verder aanwakkert.

Zal ik ooit het gevoel hebben dat ik Hem blij maak? Of zal de Schepper mij laten voelen dat ik nog steeds iets verkeerd doe?

Antwoord: Het is prachtig dat de Schepper voortdurend laat zien dat Hij niet tevreden over je is. Dat zet je in vuur en vlam en geeft je de mogelijkheid om je nog meer in te spannen, Hem nog meer na te jagen. Dit is de beste hulp die de Schepper aan een mens kan geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/the-creators-best-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Why Does the Creator Reject Us?
How Can We Become Like The Creator?
The Right Adducts And The Left Rejects

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als de ziel wegvliegt

276.01Vraag: Er is een heel kort gebed dat Modeh Ani heet, het is een ochtendgebed waarin een mens de Schepper dankt. Voordat hij uit bed stapt, als hij net zijn ogen heeft geopend, zegt hij dit gebed: “Ik dank U, levende en eeuwige Koning, want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, groot is Uw trouw!”

Kunt u uitleggen waarom het begint met dankbaarheid?

Antwoord:Modeh ani lefanecha, ik dank U. ” Waarvoor? “Melech chai ve kayam“- omdat U de hele wereld vult, U bestuurt de hele wereld, alleen U.

Vraag: Er staat geschreven: “Dank U, levende en eeuwige Koning,” Wat “eeuwig” betekent is enigszins begrijpelijk. Maar wat betekent: “levend”?

Antwoord: “Levend” betekent dat Hij aanwezig is in alles wat bestaat. Zonder Zijn aanwezigheid in iets, zou het niet bestaan.

Vraag: Dus iedereen zou elke dag moeten beginnen met deze dankbaarheid?

Antwoord: Met het feit dat hij op mag staan om de Schepper te leren kennen. Dit is het begin van de dag voor absoluut iedereen. “Melech chai ve kayam, she he chezarta bi nishmati” – “want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, Uw trouw is groot!”

Vraag: Heeft Hij de ziel weggenomen?

Antwoord: Hij neemt de ziel in de avond weg en brengt haar in de ochtend terug.

Vraag: Het feit dat ik naar bed ga en ga slapen, betekent dat, dat ik mijn ziel voor een poos weggeef?

Antwoord: De ziel vliegt weg.

Vraag: En hoe leggen Kabbalisten uit dat de ziel voor een poos “weggaat”?

Antwoord: Een mens komt in een droom terecht, hij heeft geen controle meer over zichzelf en daarom wordt zijn waarneembare verbondenheid met de Schepper afgesneden. Alleen de Schepper is meester over hem tijdens de slaap, ’s nachts.
En ’s morgens krijgt de mens zijn ziel terug en dankt hij de Schepper daarvoor.

Vraag: U zei net dat de ziel mijn verbondenheid met de Schepper is. Wordt dit een ziel genoemd?

Antwoord: Ja. En tijdens de slaap wordt dat als het ware verbroken.

Vraag:Want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld“, betekent dit dat de Schepper beslist om de ziel al dan niet terug te geven?

Antwoord: Ja

Vraag: Wat is de nacht dan?

Antwoord: Daar is sprake van als de ziel zich als het ware losmaakt van het lichaam en een mens alleen een droom of zijn animale staat voelt.

Vraag: Dan volgt hier de vraag: kan de nacht ook overdag komen? Of moet ik in slaap vallen?

Antwoord: Nee. Kan je je voorstellen hoeveel mensen er nooit wakker worden?!

Vraag: Dus dat zijn mensen zonder ziel? De Schepper nam de ziel weg en gaf haar niet terug?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom?

Antwoord: Dan is het stiller in de wereld. Een mens zonder ziel is beter af. Je moet aan je ziel werken en er dankbaar voor zijn.

Vraag: En dan volgt: “Uw trouw is groot!” Herhaal ik dit als een mantra: “Uw trouw is groot!”?

Antwoord: Nee. Want dankzij het feit dat ik U geloof, ben ik met U verbonden, dankzij dit word ik wakker op een nieuwe dag. “Raba emunatecha” betekent: groot is het geloof in U.

Vraag: Stel ik het me dan voor of leeft het in mij? Of moet ik dit herhalen als een fysieke oefening om een ‘spier’ van verbinding met de Schepper op te bouwen? Uw trouw is groot! Uw trouw is groot! Uw trouw is groot!

Antwoord: Het ontstaat in een mens, innerlijk.

Vraag: Toen we het gebed voor onderweg analyseerden, zei u dat de weg de weg is waarop iemand van de ene staat naar de andere staat gaat. Het is geen weg van stad naar stad.

En is dit ook een gebed over het gaan van de ene staat naar de volgende?

Antwoord: Ja.

Vraag: Dus je hoeft het niet ‘s morgens te zeggen als je net je ogen opengedaan hebt?

Antwoord: Nee, het heeft niets te maken met dag en nacht. In Kabbalah spreken we over een dag als het Licht op mij schijnt, als ik zie en voel dat ik verbinding met de Schepper heb. En we spreken over de nacht als er een staat van schemering op de ziel en het hart neerdaalt. Als dan de dageraad komt, heb ik zo’n gebed.

Vraag: Is het nodig om het precies met deze woorden uit te spreken?

Antwoord: Nee, in principe kan het ook allemaal anders gezegd worden.

Vraag: Wat moet een mens dan zeggen vanuit het hart?

Antwoord: Hoe goed het is voor mij om met de Schepper verbonden te zijn, dat dit voor mij dag betekent. En hoe slecht en verdrietig het voor mij is om alleen te zijn, zonder de Schepper, dat is voor mij nacht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/when-the-soul-flies-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Soul During Sleep
What Happens To The Soul During Sleep?
The Soul During Sleep

Filed under: Body and Soul, News, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

De Schepper is altijd dicht bij de mens

202.0Een mens moet proberen te zien dat de Schepper hem elk moment aanspreekt door middel van verschillende krachten en verschillende gebeurtenissen. In feite is de Schepper altijd dicht bij een mens en werkt Hij aan hem.

Daarom is het zo, dat als een mens blijft zoeken en er altijd aan denkt dat alles wat hij voelt van de Schepper komt, en hij ernaar verlangt om zich met Hem te verbinden, hij nooit van het rechte pad zal afwijken en altijd op de Schepper gericht zal zijn.

Op elk moment, achter elk verschijnsel, is het feit dat de Schepper zich tot hem wendt verborgen, hierbij hangt alles uitsluitend van de mens af, namelijk in welke mate hij in staat is om zich voortdurend op de Schepper te richten.

Soms zorgt de Schepper ervoor dat een mens minder enthousiast wordt door hem onrust te zenden, maar dat is niet bedoeld om hem op een dwaalspoor te brengen, integendeel, het is bedoeld om een mens wakker te maken en hem dingen te leren.
Zo leren ouders een kind lopen; zij doen een stap achteruit zodat het kind zijn best moet doen om een stapje in hun richting te zetten.

Wat er ook gebeurt, we hebben zeker altijd alleen met de Schepper te maken die ons geen moment verlaat, en alles wat wij nodig hebben, is dat wij Hem niet verlaten. Hoe we de houding van de Schepper ten opzichte van ons ook ervaren, het belangrijkste is om de directe communicatie met Hem niet te onderbreken. Dat wil zeggen, we moeten proberen om op elke indruk die we van de Schepper ontvangen te reageren door er vanuit ons hart op te antwoorden, op dezelfde manier als de Schepper ons aanspreekt.

Het doet er niet toe dat het een mens nog aan kennis ontbeert, hij wil alleen maar in verbinding met de Schepper staan en daarom probeert hij voortdurend om bereid te zijn om te reageren op de toenadering van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-creator-is-always-close-to-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From the Daily Kabbalah Lesson 6/17/23, Writing of Rabash “What It Means that the Name of the Creator is ‘Truth’”

Related Material:
How Can You Learn to Speak with the Creator?
Connection With The Creator
A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wij moeten ons aan de Schepper onderwerpen

13.03Opmerking: Wij vertelden u over een oudere vrouw, haar man was overleden. Ze hadden een heel leven met elkaar in een perfecte harmonie geleefd. Zij vroeg hoe ze hiermee om moest gaan om het te kunnen accepteren, omdat ze niet kon geloven dat hij er niet meer was.

En u zei eigenlijk niet veel meer dan één woord: dat zij zich moest onderwerpen. We werden overspoeld met vragen. Er zijn enorm veel mensen die verder moeten leven na het verlies van hun dierbaren. Hun belangrijkste vraag is: hoe kan ik me onderwerpen?

Antwoord: Buig je hoofd voor de Schepper. Hij doet alles, alles hangt van Hem af, alle goede en alle slechte daden. Er is geen ander dan Hij. Buig je hoofd en accepteer het.

Vraag: Hoe kan ik, een mens die nooit contact heeft gehad met de Schepper, daar nooit over heeft nagedacht, me dat voorstellen?

Antwoord: Je bent voortdurend bij Hem! Hij is in jou en jij bent in Hem. Jullie zijn je hele leven en al je levens met elkaar verbonden. Je hoeft je dus niets voor te stellen als een soort afzondering of afwijzing.  Maar we moeten buigen, ons overgeven aan Zijn wil en dan weer een stap naar Hem toe doen, want zo rechtvaardigen wij Hem. Dit moeten wij doen.

Opmerking: Dat is natuurlijk prachtig, maar zo moeilijk.

Antwoord: Het is niet gemakkelijk.

Vraag: En dit houdt voor u het woord “onderwerping” in?

Antwoord: Ja. Ik denk dat dit het juiste woord is. Want een mens is blij als hij dit woord ontdekt. Als hij iemand heeft om voor te buigen, om mee in te stemmen zonder dat er rechtvaardiging nodig is. Dit gevoel van onderwerping aan de Kracht van het universum omvat alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/we-need-to-surrender-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 5/22/23

Related Material:
Letting Go Of The Dead
How Should One Relate To The Death Of Loved Ones?
Life Beyond The Boundaries Of Birth And Death, Part 1

Filed under: News, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Wordt de natuur door onze gedachten beïnvloed? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wordt de natuur door onze gedachten beïnvloed?

Zeker, onze gedachten beïnvloeden de natuur.

Wij leven in één globaal geïntegreerd, natuurlijk systeem, wij beïnvloeden het met onze gedachten en we krijgen op dat niveau ook feedback.

Net zoals we bij de wetten die werken op mechanisch, elektronisch, elektromagnetisch en ander materieel en biologisch gebied een reactie krijgen als we iets indrukken, ergens op duwen of iets onder druk zetten.
Zo krijgen we ook een reactie als we positief of negatief over anderen denken.

De globaal geïntegreerde werkelijkheid waarin we leven, is een gesloten systeem, wij ontvangen reacties die afhankelijk zijn van onze houding naar die werkelijkheid.

Based on the video “Do Our Thoughts Influence Nature?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/do-our-thoughts-influence-nature-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De mens – ernaar streven om zoals de Schepper te worden

610.2Vraag: Wat is het dier in de mens en de mens in de mens volgens Kabbalah? Is de mens in de mens zijn moraal, zijn schaamte en misschien het verlangen naar kunst, poëzie of iets anders?

Antwoord: Ik vrees dat jij en ik hier van mening verschillen over onze definities, want volgens Kabbalah behoort de mens in onze wereld tot het dierlijke niveau. Het niveau van de mens is zijn streven waardoor hij als de Schepper wil worden.

“Mens” is in het Hebreeuws “Adam” van het woord “Domeh,” zoals de Schepper. Dat wil zeggen dat juist de wens om de Schepper te ontdekken en daardoor op Hem te gaan lijken, menselijk genoemd wordt.

Kan je je voorstellen wat gelijkvormig aan de Schepper betekent? Ik weet niet wie Hij is, waar Hij is, wat, waarom en of Hij überhaupt wel bestaat of niet. Daarom voel ik zo’n wens niet. Ik wil normaal, correct en goed leven in deze wereld. Maar de Schepper? Worden zoals Hij?

Alleen dit wordt het menselijke niveau genoemd, aangezien alle andere niveaus in ons voortkomen uit ons dierlijke bestaan, uit onze dierlijke essentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/human-striving-to-become-like-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up.Centaurs” 1/15/10

Related Material:
Man Is An Integral Part Of Nature
Why Was Man Created Imperfect?
Mismatch Of Man With The Integrality Of Nature

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment →

 

Heb elkaar zonder aanleiding lief!

293.1Opmerking: Wat zou u iedereen voor 2023 willen wensen?

Mijn antwoord: Ik wens ons allemaal absolute liefde voor elkaar. We hebben niets anders nodig! Alleen liefde. Elkaar gewoon liefhebben. Zonder enige aanleiding. Gewoon omdat we allemaal mensen zijn.

Vraag: Is het mogelijk om zo te leven, zoals u dat net zegt?

Antwoord: Dat is mogelijk.

Vraag: Wat moeten we doen om zonder meer van iemand, van iedereen, te houden?

Antwoord: We moeten daarvoor begrijpen dat er in de natuur niets beters bestaat dan dit gevoel, deze relatie, de hele natuur is op liefde gebouwd. Alles wat voor ons in de natuur en in de hoge Natuur is verborgen, is nu juist liefde.

Vraag: Kunnen we, als we dat zouden willen, de kracht van de natuur aantrekken?

Antwoord: Ja, dit is het enige waar de natuur op wacht. Liefde is het hoogste, krachtigste en meest centrale gevoel, de meest centrale kracht in de natuur.

Vraag: Kunnen we zomaar van haat naar liefde gaan? Het is me duidelijk dat ik nu iemand haat, maar plotseling, na enige tijd, naar liefde bewegen …. Kan dat of is dat fantasie?

Antwoord: Dat kunnen wij. We bevinden ons namelijk in heel extreme situaties die tegengesteld zijn aan dit gevoel, daarom kunnen we dat.

We zien immers waar alles toe leidt, dat al onze inspanningen en resultaten verdwijnen, dat alles uit onze handen valt en we niet in staat zijn om ook maar iets te bereiken. We lijken op blinde, onwetende puppy’s. Zo leven we. Het is verschrikkelijk! Ik heb er geen woorden voor!

Maar als we de Natuur vragen om ons te veranderen, krijgen we een verandering van krachten, gevoelens en eigenschappen die we ons niet eens kunnen voorstellen, want de Schepper is Liefde. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/love-each-other-for-no-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/1/23

Related Material:

Everything Is Attained Only Through Love

The Highest Spark Of Love

Money Or Love

Filed under: Crisis, Globalization, Holidays, News | Add Comment / Ask Question →

Het pad naar de Schepper gaat door een gebroken hart

236.02Vraag: U schrijft in uw blog dat in Kabbalah de weg naar de Schepper door een gebroken hart gaat, als we ontdekken hoe tegengesteld we aan Hem zijn. Als we, juist vanuit deze afgrond waarin we vallen de Schepper aanroepen, ontdekken we dat we punten van contact met Hem hebben.

Maar de Schepper is de eigenschap van geven en liefde. Hoe krijg ik plotseling contact met Hem als ik aan het vallen ben, vanuit een gebroken hart?

Antwoord: Een mens gaat begrijpen dat hij in zijn situatie niets anders kan doen dan zich volledig aan de Schepper onderwerpen. Hij heeft geen andere mogelijkheden tot handelen. Dan wendt hij zich met een vraag, met een gebed, tot de Schepper, zodat Hij hem dichter bij Hem zal brengen.

Opmerking: Ja, als ik de Schepper beschouw als een soort Hoge Kracht die mij helpt, is dat te begrijpen. Maar als we Hem beschouwen als de eigenschap van geven die zich in mij manifesteert…

Mijn antwoord: Dit is een van de eigenschappen van de Schepper, die zich gedeeltelijk in een mens manifesteert.

Opmerking: Het is interessant dat ik dan tegelijkertijd vreugde en wanhoop in mij voel.

Mijn antwoord: Natuurlijk, het kan vreugde en wanhoop zijn: wanhoop over je eigen kracht, maar vreugde over het feit dat je tegelijkertijd dichterbij de Schepper komt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-path-to-the-creator-lies-through-a-broken-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/27/22

Related Material:

The Healer of Broken Hearts

When The Heart Is Broken

He Whose Heart Is Broken

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →