Category Archives: Mens en dier

Waarom dieren nooit fouten maken

49.01Vraag: Als er een opslagplaats is van het gemeenschappelijke geheugen van de mensheid, waar bevinden zich dan de instincten van dieren?

Antwoord: Dieren zijn helemaal afgezonderd. Zij leven nauw verbonden met de alomvattende informatiestroom.

Een mens kan zich daarboven verheffen, maar een dier kan dat niet. In de mens zijn er heden, verleden en toekomst, zodat hij zich kan ontwikkelen. Hij vergelijkt zichzelf met het verleden en de toekomst, is jaloers, wil meer bereiken en leert van het verleden. Een dier heeft dat niet. Een dier leeft vanuit de instincten van het moment, het handelt vanuit de manier waarop het vandaag bestuurd wordt.

Een dier is op geen enkele manier verbonden met het verleden of de toekomst, daarom maakt het geen fouten.

Vraag: Verklaart dit waarom ze bij natuurrampen op tijd wegvluchten?

Antwoord: Ja, ze leven instinctief, absoluut onlosmakelijk verbonden met het systeem, van daaruit ontvangen ze duidelijke informatie. Wij ontvangen echter vage informatie vanuit het systeem, omdat wij onze eigen medewerking eraan moeten toevoegen.

En hier ligt het probleem, als een tsunami ons treft, betekent dit dat wij die veroorzaakt hebben doordat wij verkeerd met elkaar omgaan! Dieren hebben daar geen deel aan, zij begrijpen wat er gaat gebeuren en gaan rustig weg. Wij kunnen dit echter niet begrijpen en voelen, omdat wij zelf deze grote tragedie hebben veroorzaakt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/why-animals-never-make-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Hologram” 7/28/11

Filed under: Egoism, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Menselijk – ernaar strevend om als de Schepper te worden

Vraag: Wat is het dierlijke in de mens en het menselijke in de mens volgens Kabbalah? Is de moraal het menselijke in de mens, zijn schaamte, en misschien het verlangen naar kunst, poëzie of nog iets anders?

Antwoord: Ik ben bang dat jij en ik hier van mening verschillen over onze definities, want volgens  Kabbalah behoort de mens in onze wereld tot het dierlijke niveau. Het menselijke niveau is het verlangen van de mens om als de Schepper te worden.

“Mens” is in het Hebreeuws “Adam” van het woord “Domeh“: zoals de Schepper. Dat wil zeggen dat menselijk betekent dat ik het verlangen heb om de Schepper te onthullen zodat ik kan worden zoals Hij.

Kan je je voorstellen wat gelijkvormigheid met de Schepper is? Ik weet niet wie Hij is, waar Hij is, wat, waarom en of Hij bestaat of niet. Daarom heb ik zo’n verlangen niet. Ik wil op een normale, correcte en goede manier in deze wereld leven. Maar de Schepper? Worden zoals Hij?

Alleen dit wordt het menselijke niveau genoemd, want alle andere niveaus in ons komen voort uit ons dierlijke bestaan, uit onze dierlijke essentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/human-striving-to-become-like-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up” 1/15/10

Related Material:

Man Is An Integral Part Of Nature

Why Was Man Created Imperfect?

Mismatch Of Man With The Integrality Of Nature

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Dieren zullen ons helpen om een waar mens te worden

Opmerking: Dierenartsen zeggen dat dieren tegenwoordig heel veel ziekten hebben, tot aan depressie toe. Er bestond een klein boekje van 50 bladzijden over ziekten bij huisdieren, nu is het 500 pagina’s dik.

Ik heb in een Russisch veterinair boek gelezen: “Dieren die een voldoende ontwikkeld intellect hebben (honden, katten) kwijnen weg.” Alsof ze het over mensen hebben. “Als het buiten somber en koud is en in huis ook, kwijnen ze weg. Als de eigenaar haast heeft als hij ze uitlaat en hij het als een verplicht programma voelt, als hij het niet leuk vindt, kwijnen de dieren weg. Als de eigenaar een slecht humeur heeft en prikkelbaar is, voelt het dier zich eenzaam.”

Het lijkt wel alsof ze het niet over dieren hebben, maar over mensen.

Mijn antwoord: Natuurlijk, ze hebben een ziel.

Vraag: Ze zeggen dat wij van alles aan hen doorgeven. Dat ze het slachtoffer zijn van alles wat wij meemaken, van haat en van wat er allemaal in de wereld gebeurt.

Antwoord: Dieren voelen veel. Heel veel! Veel meer dan mensen. Een mens kan dingen vergeten, afleiding zoeken, hij heeft zulke systemen. Maar dieren hebben dat niet. Ze voelen meteen wat er met de eigenaar aan de hand is. En zo ligt hij naast je, legt zijn kop op je been en kijkt hij je aan, dat is het, er bestaat niets anders voor hem. Je bent zijn god. Dit is schokkend! We begrijpen het niet, voelen niet mee en letten er niet op.

Vraag: Omdat wij niet echt voelen dat wij een baas hebben?

Antwoord: Ja. Wij kennen zo’n voorbeeld niet.

Vraag: Wat kan ons dit leren? Kunnen wij onze verantwoordelijkheid voelen?

Antwoord: Uiteindelijk beïnvloeden we elkaar allemaal. De levenloze, animale en menselijke natuur zijn met elkaar verbonden. Dus ook hun lijden is met ons verbonden en dan voelen wij het op ons niveau. Er zijn veel ziekten en veel problemen die we zouden kunnen behandelen als we dieren aandacht zouden geven. Dat wil zeggen dat we mensen via dieren genezen, we zouden op dit niveau kunnen voorkomen dat deze depressies en problemen zich verder verspreiden. Maar we kunnen dit niet waarderen en evenmin accepteren. Diep in ons hart begrijpen we honden en katten niet. 

Vraag: Kunnen we zeggen dat dieren ons werkelijk genezen van al deze problemen?

Antwoord: We moeten de dieren die bij ons leven als een deel van onszelf accepteren en ons gaan realiseren dat we onszelf door hen kunnen helen en corrigeren.

Vraag: Dus dan maakt u hen eigenlijk menselijk?

Antwoord: Nee, maar ik begrijp de interactie tussen dieren en mensen, hoezeer een dier de mens aanvoelt en aanvult, en de menselijke ervaringen en correcties door zich heen laat gaan.

Vraag: Wat bedoelt u met correcties?

Antwoord: Ik bedoel dat als een mens meer aandacht besteedt aan het dier dat hij heeft, hij zich via dat dier corrigeert. Waarom niet? Tegelijkertijd geef je hem jouw deel: een beetje van je hart, een beetje van je ziel.

Vraag: En daarna, als ik op die manier leef, begin ik dan langzamerhand ook zo met anderen om te gaan?

Antwoord: Natuurlijk. En dat hoeft niet eens met anderen te zijn. Hierdoor, door deze hond of kat of wat je ook voor dier hebt, geef je een goede houding aan de wereld! Dit is je correctie al. Let eens op hoe ze dat van je verwachten, van je eisen. Ze hebben geen verdere gedachten, ze zijn nog op het animale niveau.

Ik ben ervan overtuigd dat dieren ons kunnen helpen om een waar mens te worden als wij op de juiste manier met hen omgaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/animals-will-help-us-become-human/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/2/21

Related Material:

Why Did We Climb Down From The Trees?

A Meal Is A Time Of Contemplation

Rage Slows Down The Digestion Of Food

Filed under: Children, Education, Health, News | Add Comment →

DISCUSSION | SHARE FEEDBACK | ASK A QUESTION

Waarom moeten wij boven onenigheid uitrijzen?

Vraag: Er zijn diverse conflicten in de natuur, vooral in de dierenwereld. Waarom moeten wij op menselijk niveau boven onenigheid uitrijzen? Laten we volgens de natuur leven!

Antwoord: Wij stammen van de dierenwereld af, en we zijn naar het niveau van de Mens (Adam) opgestegen. Ons egoìsme is echter niet hetzelfde als dat van dieren. Zij hebben het instinctief, het is door de natuur aan hen gegeven en zij kunnen dat niet veranderen. Ze kunnen het alleen maar zoveel mogelijk in hun eigen voordeel gebruiken.. 

Daarom kan het animale niveau voor ons niet als voorbeeld dienen. De mens is een sociaal dier. Om op sociaal gebied nuttig te zijn, moet hij zichzelf corrigeren. Dit valt niet te veranderen. Dit moeten we doen, anders hebben we geen toekomst.

Opmerking: Maar we zijn deel van de natuur …

Mijn antwoord: Wij zijn alleen deel van de natuur wat ons animale lichaam aangaat, maar niet volgens ons egoïsme. Haal deze twee niveaus in ons niet door elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/why-should-we-rise-above-discord/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20

Related Material:

Gift From Nature

Nature Is Dying From The Virus Called Humanity

Where Can One Find A Solution To Conflicts?

Filed under: Crisis, Egoism, Globalization | Add Comment / Ask Question →

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20