Category Archives: Meditatie

Kabbalistische meditatie

Vraag: Is er meditatie in Kabbalah? Er wordt gezegd dat deze meditatie uit een reeks oefeningen bestaat die gebaseerd zijn op het focussen van de aandacht op een innerlijk verlangen of ook wel op een voorwerp buiten ons.

Antwoord: Meditatie is gebed.

Antwoord: Zijn meditatie en gebed hetzelfde in Kabbalah?

Antwoord: Natuurlijk. Wat is meditatie? Het is een diepe innerlijke focus van de aandacht, waarbij je jezelf onderzoekt en vaststelt wat je positie is ten aanzien van een bepaalde eigenschap, enzovoort. Het is hetzelfde als gebed.

In feite bestaat er niets anders dan gebed. De juiste voorbereiding voor het gebed bestaat uit: duidelijk voelen wat je staat is, de Hoge Kracht voelen, begrijpen wat jouw relatie tot die Kracht is en wat je moet doen om er dichterbij te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/kabbalistic-meditation-2/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/1/19

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat is Kabbalistische meditatie?

laitman_562.02Vraag: Wat is Kabbalistische meditatie?

Antwoord: Ik weet niet wat er in allerlei methoden, filosofieën, psychologieën en leringen met “meditatie” wordt bedoeld . Mogelijkerwijs is het een oefening waarbij een mens zijn gedachten op een specifieke taak of handeling richt,

In Kabbalah is meditatie gelijk aan intentie, als ik mij wil verbinden met het Hoge Licht met als doel dat het mij zal veranderen, iets met mij zal doen. Misschien kunnen wij het verlangen om dichtbij het Licht te komen, een specifieke innerlijke bewuste inspanning daarvoor, meditatie noemen.

Tegelijkertijd moet een mens zich op één enkele gedachte concentreren: “Er is geen ander dan Hij”, “Hij die goed is en goed doet.”

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/3/17

In Het Lichaam En Er Bovenuit

Vraag: In welk opzicht verschilt de integrale methode van Oosterse meditaties, die men gebruikt om te proberen om in harmonie met de natuur te komen?

Antwoord: Oosterse meditaties zijn gebaseerd op het verminderen van het ego: minder ademhalen, minder horen, minder eten. Door op deze manier afstand te doen van de wereld, maakt een mens zijn ego kleiner en lijkt het alsof hij een onderdeeltje wordt van de wereld, hij keert terug naar de animale staat. Met andere woorden, hij komt juist in zijn lichaam.

In tegenstelling daarmee komen we met onze methode juist boven ons lichaam uit. Wij willen onze gevoelens versterken en ons bewustzijn vergroten, vooral dankzij het integrale aspect.

Hoe paradoxaal het ook moge klinken, Oosterse psychologen spreken over de verlichting van een mens, maar eigenlijk komt hij op een zo laag niveau dat hij zelfs niet kan ademen, eten of iets anders doen. En wat het belangrijkste is, zulke mensen maken zich los van de wereld om daar als individu, ergens in een eigen hoekje, mee aan het werk te gaan. Dus deze praktijk is niet geschikt voor onze wereld, want het gaat al met al alleen maar over ontspanning, een psychologische oefening.

Het systeem van integrale educatie spreekt over de integraliteit van de natuur en van de mensheid in die natuur: dit is de enige manier waarop je samen met de gehele mensheid in één alomvattend beeld kunt worden geïntegreerd, dat kan een mens niet alleen. Je moet tenminste een kleine groep vormen en daarna ga je begrijpen dat je je verder moet ontwikkelen, omdat dit de enige manier is om alle problemen te overwinnen.

Je begint te zien dat er in de natuur een plan voor onze ontwikkeling aanwezig is. En dit plan leidt ons met opzet naar een enorm groot ego dat zich in de loop van duizenden jaren in ons ontwikkeld heeft, zodat wij zouden gaan begrijpen dat wij daar vanaf moeten, er bovenuit moeten stijgen: niet om het te vernietigen, maar wel om er bovenuit te komen! Dat is het geheim van ons systeem.

From a Talk on Integral Education 4/2/13

Uiterlijke Manifestaties Van Spirituele Ervaringen Versus De Innerlijke Essentie Ervan

authorNieuwsbericht (van Science Daily): Volgens een neuropsycholoog van de Universiteit van Missouri ligt de basis van alle spirituele ervaringen in de hersenen…spirituele ervaringen die met zelfloosheid in verband staan, hebben te maken met een vermindering van activiteit in de rechter wandbeenkwab van de hersenen. Samen met andere recente neuroradiologische studies over Boeddhistische mediterenden en Franciscaanse nonnen, geven deze onderzoeken aan dat alle mensen, ongeacht hun culturele achtergrond of hun religie, gedurende hun spirituele ervaringen, bijvoorbeeld die van transcendentie, hetzelfde neuropsychologische functioneren ondergaan.

Mijn Commentaar: De wetenschap van onze wereld kent alleen de externe manifestaties van alle fenomenen, zoals hier alleen de fysiologische fenomenen. Maar zij kan niets zeggen over hun innerlijke essentie.

Kabbalah legt uit dat er Licht is precies in het centrum van de Natuur. Rondom dit Licht is het verlangen dat door het Licht geschapen is. Het verlangen en het Licht vormen samen een systeem van onderlinge verbanden dat het systeem van de werelden wordt genoemd. De buitenste (laatste) wereld schept een schil om zich heen – de materie van onze wereld. Deze materie is het enige wat wij waarnemen, en daarop baseren we onze redeneringen over wat er gebeurt. Maar alle gebeurtenissen hebben hun oorsprong in het hart van dit grote wereldwijde systeem – op de “plek” waar God woont.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Wij Bevinden Ons In Het Centrum Van De Werelden
Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists
Laitman.com Post: Why Would Anyone Believe In God?
Kabbalah Today Article: The Tree of Life
Kabbalah Today Article: “Light”—the Kabbalistic Meaning