Category Archives: Meditatie

Wat is Kabbalistische meditatie?

laitman_562.02Vraag: Wat is Kabbalistische meditatie?

Antwoord: Ik weet niet wat er in allerlei methoden, filosofieën, psychologieën en leringen met “meditatie” wordt bedoeld . Mogelijkerwijs is het een oefening waarbij een mens zijn gedachten op een specifieke taak of handeling richt,

In Kabbalah is meditatie gelijk aan intentie, als ik mij wil verbinden met het Hoge Licht met als doel dat het mij zal veranderen, iets met mij zal doen. Misschien kunnen wij het verlangen om dichtbij het Licht te komen, een specifieke innerlijke bewuste inspanning daarvoor, meditatie noemen.

Tegelijkertijd moet een mens zich op één enkele gedachte concentreren: “Er is geen ander dan Hij”, “Hij die goed is en goed doet.”

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/3/17

Kabbalistische Meditatie Ten Behoeve Van Eenheid

laitman_933Vraag: Bestaat er in Kabbalah een soort meditatie, een innerlijk schouwen of concentratie? Wat is het verschil met Oosterse meditatie?

Antwoord: Dit gaat over iets heel anders. Kabbalistische ‘meditatie’ gaat over het creëren van intenties. Het verschil is dat ik bij intenties mijn innerlijke inspanningen concentreer op verbinding met anderen zodat ik mij op een praktische manier met de mensen kan verbinden die naar eenheid tussen ons verlangen. Wij willen de Kracht van Eenheid en Liefde in deze eenheid onthullen.

Met andere woorden: in Kabbalah wordt een mens niet geïsoleerd van zijn omgeving, integendeel, hij probeert zich zo goed mogelijk innerlijk met zijn omgeving te verbinden.

Bij de Oosterse methoden kan een mens alleen mediteren, hij heeft daar niemand bij nodig. Zelfs als mensen bij elkaar komen voor een dergelijke meditatie, is er geen verbinding tussen hen. De Kabbalistische methode heeft als doel om in de groep op zoek te gaan naar de mogelijkheid om ons als één mens te ervaren.

Alleen op voorwaarde dat wij tot de eenheid van één man komen, kunnen wij zeggen dat een ieder zijn ik-gevoel verliest en wordt opgenomen in ‘wij’, en als dit ‘wij’ met de Hulp van deze ene Kracht ‘één’ wordt, onthullen wij een spiritueel niveau.

Om dit te bereiken moet een ieder in de groep zijn egoïsme opzij zetten en zich volledig wegcijferen voor de anderen. Hij cijfert zijn ‘ik’ weg en accepteert de vrienden, in plaats van zichzelf.

Zo komt hij uit zichzelf naar hen toe, zodat zijn vorige ‘ik’ dat afgescheiden en individueel leek te bestaan, volkomen verdwijnt en hij voelt dat hij zich in een nieuwe realiteit bevindt, onafscheidbaar van de anderen.

Dit gevoel bestaat niet in onze wereld, het kan alleen bereikt worden door gebruik te maken van een speciale Hoge Kracht van de Natuur. Dit is de belangrijkste drijfveer van de correctie methode.

From KabTV’s “A New Life” 1/25/15