Category Archives: Masach

Dankzij de onthullingen van Baal HaSulam

917.01Hoeveel mensen in de wereld ervaren tegenwoordig niet een diepe angst en een gevoel van hulpeloosheid? Ze vinden geen rechtvaardiging voor hun lijden, ze weten niet wat ze moeten doen of hoe ze morgen of over een paar maanden aan voedsel moeten komen. Sommigen maken zich zorgen over wat er met hun miljarden zal gebeuren, terwijl anderen niet weten hoe ze moeten leven als hun laatste geld op is.

Iedereen lijdt op zijn eigen manier, maar niemand begrijpt hoe we dan verder moeten leven. En onverwacht hebben wij een geschenk van Boven gekregen waardoor we met de blik van een mens naar deze wereld kunnen kijken en niet als kleine, ongelukkige, verslagen dieren. Dit alles hebben we te danken aan de onthullingen van Baal HaSulam die ons via zijn ziel hebben bereikt, en Rabash is de verbinder tussen ons en Baal HaSulam.

Baal HaSulam was de geleider van het Licht, uit de oneindige wereld naar ons toe, door middel van zijn volmaakte ziel die haar definitieve correctie had bereikt.
Maar hij vroeg of hij op een lager niveau mocht komen, omdat hij zich anders niet met mensen kon verbinden. Pas nadat hij naar vele niveaus lager was gebracht, kon hij The Study of the Ten Sefirot en The Introduction to The Book of Zohar (De Studie van de Tien Sefirot en De Inleiding tot Het Boek De Zohar) schrijven. Wij begrijpen niet op welk niveau hij daarvoor was, die grote hoogte waarover hij helemaal niets in woorden kon uitdrukken.

Dit betekent dat hij op het niveau van GAR van de wereld Atzilut en nog hoger was, waar het Licht niet in verlangens gekleed is. Van daaruit kon hij de mens niet aanspreken en ook niet gehoord worden, daarom vroeg hij of hij op een lager niveau mocht komen. In feite vervulde hij daarmee de opdracht die de Schepper van hem verwachtte, wetende dat hij dit zou vragen en zou realiseren.

Wij bevinden ons op een tussenniveau, tussen Rabash, Baal HaSulam en de mensheid. Enerzijds moeten we op een hoger niveau komen om te kunnen begrijpen wat Baal HaSulam heeft gezegd. Anderzijds moeten wij naar mensen afdalen en begrijpen wat zij van ons nodig hebben en in welke vorm zij onze boodschap tot zich zullen kunnen nemen. We moeten deze beide polen bereiken, zowel omhoog als naar beneden.

Baal HaSulam en Rabash spraken van bovenaf. Wij staan onderaan, onder de Parsa, om de wereld te kunnen aanraken en wakker te maken, en daarna samen met de hele mensheid op te stijgen naar de Machsom en ons te verbinden met de hoge Malchut. Dit is onze opdracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/thanks-to-the-revelations-of-baal-hasulam/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From a Conversation at a Meal Dedicated to the Memorial Day of Baal HaSulam

Related Material:

Baal HaSulam’s Memorial Day

Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

First-Hand Method

Filed under: Baal HaSulam, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Rabash, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Fysiek en spiritueel geheugen

284.07Vraag: Wat is geheugen? Waar vinden we het?

Antwoord: Er zijn verschillende soorten geheugen. Een ervan is het geheugen op chemisch of elektrochemisch niveau, dat is hetzelfde. Het andere is het spirituele geheugen, dat kan niet worden uitgewist door uiterlijke, fysieke effecten.

Dit hoogste geheugen is de ziel. Het bevindt zich in de drager ervan, de Masach genaamd, scherm in Kabbalah.

Als een mens een scherm in zichzelf creëert, wordt zijn spirituele staat daarop vastgelegd, geen enkele externe kracht kan dit beïnvloeden. Deze staat is eeuwig, net zoals de ziel, slechts in één richting kan deze staat veranderen: in de richting van dichterbij de Hoge Oorsprong komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/material-and-spiritual-memory/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Pole Inversion” 5/15/11

Related Material:

The Influence of Solar Activity

Humans Are Electrolytes

What Lies Beyond The Limits Of Intellect?

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

De Masach – de persoonlijke interactie van de mens met de Schepper

Vraag: Wat voor goeds kan iemand met een masach (scherm) voor de maatschappij doen? Heeft zijn bekwaamheid om niet aan zichzelf te denken op de een of andere manier invloed op andere mensen? Of zijn dit puur innerlijke afwegingen en weet niemand ervan?

Antwoord: Dat laatste klopt, mensen kunnen zich totaal onbewust zijn van de aanwezigheid van de masach omdat zij een dergelijke eigenschap niet hebben en geen spiritualiteit voelen. Dit allereerst.

Ten tweede, als iemand een masach wil verkrijgen, moet hij de lessen volgen en de eigenschappen van ontvangen en geven in een groep bestuderen.

Vraag: En als hij zich al in een groep met gelijkgezinden bevindt en hij daar boven zijn egoïsme uitstijgt, wordt dit dan op de een of andere manier gevoeld door degenen die samen met hem studeren?

Antwoord: Nee. Waarom? Dat kan hen alleen maar benadelen. Werken met de masach is een individuele interactie van de mens met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/the-screen-personal-interaction-of-man-with-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/20/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De masach is een zuiver individuele kwaliteit

Vraag: Uit welke eigenschappen bestaat de masach (scherm)?

Antwoord: De masach bestaat uit twee krachten, de grootte van het egoïstische verlangen om alles naar jezelf toe te trekken en de krachten van geven, terugkaatsing, de weigering om te werken met deze kracht om alles naar jezelf toe te trekken. 

Vraag: Wordt een mens met een masach geboren?

Antwoord: Nee, absoluut nooit. We zijn allemaal als kleine egoïsten geboren en dat blijven we levenslang. Als iemand zich in Kabbalah verdiept en gaat begrijpen dat hij hierdoor een altruïstische, anti-egoïstische eigenschap kan verkrijgen, en blijft werken om deze eigenschap te verwerven, wordt er geleidelijk een masach in hem gevormd. Dit is een cumulatief proces.

De masach is een zuiver individuele kwaliteit. We kunnen deze van niemand overnemen, kopen, lenen of uitwisselen met iemand.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/the-screen-is-a-purely-individual-quality/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/20/21

Related Material:

What Is The Screen?

Desire Is Not Broken – The Screen Is

What Material Is The Screen Made Of?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een geleidelijke overgang naar spiritualiteit

Vraag: Bestaat er een verband tussen de Machsom overgaan en de doortocht door de Rode Zee? Kabbalisten beschrijven deze overgang wel, maar zij noemen het niet de Machsom.

Antwoord: In het algemeen gesproken: ja.

Vraag: Zijn er nog andere beschrijvingen die in een allegorische taal over de Machsom spreken?

Antwoord: Het punt is dat het verlaten van een egoïstische eigenschap op weg naar een altruïstische eigenschap, d.w.z. de overgang van de ene wereld naar de andere, geleidelijk plaatsvindt. Het is onmogelijk om het duidelijk aan te geven, nu gebeurt het op deze manier en toen gebeurde het op een andere manier. Het hangt allemaal samen met vele veranderingen in een mens.

Vraag: Kunnen we zeggen dat de uittocht uit Egypte, toen een groep van 300.000 mensen Egypte verlieten, betekent dat zij de Machsom overtrokken?

Antwoord: De uittocht uit Egypte is een heel proces, samen met de doortocht door de Rode Zee; dan komen ze na een lange tijd bij de berg Sinaï en ontvangen zij de Torah. Daarna volgt het breken van de stenen tafelen, ogenschijnlijk een ongewenste daad vanuit egoïsme. Maar we zien dat het niet anders kon, op deze manier moesten zij uit het egoïsme komen. 

In het algemeen gesproken, het gaat allemaal over een overgangsperiode. Je kunt het niet vastleggen op één datum of één handeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/gradual-transition-to-spirituality/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/6/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De vrouw – een mysterie voor mannen

Vraag: Veel mannen klagen erover dat zij vrouwen niet begrijpen. Wat is het belangrijkste wat een man over vrouwen moet weten?

Antwoord: Maak hen blij en respecteer ze. Meer is niet nodig. Een vrouw voelt dat heel goed aan.

Als je vriendelijk en met respect met haar omgaat, zal een vrouw altijd met je bevriend willen zijn. Dan kan je haar vertrouwen winnen en een goede relatie met haar opbouwen. Beschouw haar meer als een vriend dan als een vrouw, dan is het helemaal in orde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/woman-a-mystery-to-men/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 9/1/20

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

De masach is de kracht van de gedachte

laitman_610_3Vraag: Welke meeteenheid gebruiken we om onze gedachtekracht te meten in de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Onze gedachtekracht wordt Masach (scherm) genoemd. De meeteenheid die we gebruiken is de Aviut (dikte) van de Masach.

Vraag: Kan ik een bepaalde staat corrigeren door middel van gedachtekracht en zo een bepaalde persoon beïnvloeden?

Antwoord: Alleen als je een Masach met Aviut hebt, de Aviut van het verlangen is de kracht.

Vraag: Kan een egoïstische gedachtekracht schade veroorzaken? Bestaat er zoiets als het kwade oog?

Antwoord: Het is mogelijk om door onze gedachtekracht het boze oog op iemand te laten vallen, en het is ook mogelijk om iemand te helen. Maar het gaat niet om zulke spelletjes. Wij moeten leren begrijpen hoe wij een positieve verandering in de wereld kunnen creëren door de middelen die ons daarvoor gegeven zijn, de verandering van het gehele systeem wordt de alomvattende ziel genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Hoe Werkt De Spirituele Masach (Scherm)?

laitman_232_06Vraag: Hoe werkt de spirituele Masach?

Antwoord: Enerzijds zorgt de Masach ervoor dat het Hoge Licht ons ego niet bereikt, zodat het ego er niet mee kan werken. Dit betekent dat de Masach zorgt voor de restrictie van het verlangen en deze beperking in stand houdt en ondersteunt.

Anderzijds zorgt de Masach ervoor dat de eigenschap van geven van het Hoge Licht geleidelijk wordt afgestemd op onze verlangens, en door ons los te maken van eerdere verlangens maakt de Masach het voor ons mogelijk om nieuwe verlangens naar liefde en geven te verkrijgen.

De Masach is het belangrijkste deel van de ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16