Category Archives: Mannen

Vrouwen en eenheid

Vraag: We weten hoeveel invloed de omgeving op een mens heeft. Wij vrouwen luisteren iedere dag naar de dagelijkse les en die lessen gaan uitsluitend over het werk in de Ten: oefeningen, de daily task, workshops en meetings met de Ten. We proberen alles wat we van onze leraar horen in praktijk te brengen.

U zei onlangs dat vrouwen niet hoeven te werken aan hun onderlinge eenheid (gesprek vond plaats in december 2019, zie onderaan). Als dat zo is, waarom moeten we dan naar de lessen luisteren, en met name naar het eerste deel dat gaat over innerlijk werk en werk in de Ten? Zou het dan niet beter zijn om niet naar het eerste deel van de lessen te luisteren om verwarring te voorkomen?

Antwoord: Vanwege hun basis aard kunnen vrouwen niet op dezelfde manier aan dergelijke activiteiten deelnemen als mannen, want elke vrouw is een individualist. Het breken van de kli van de alomvattende ziel, van alle negen Sefirot, is het mannelijke deel.

Het breken van Malchut is het vrouwelijke deel. Het gebroken zijn van Malchut is uitermate moeilijk en vrouwen begrijpen ook hoe moeilijk het voor hen is om zich met elkaar te verbinden. Anderzijds is het voor mannen heel gemakkelijk om zich te verbinden als we dat vergelijken met vrouwen. Het egoïsme van mannen is volkomen anders dan dat van vrouwen. Mannen lijken, vergeleken met vrouwen, op kinderen. Het is voor een vrouw heel moeilijk om dit werk te doen.

Daarom wordt van de vrouwen niet gevraagd om te voldoen aan de serieuze eisen die aan de mannen worden gesteld. Ik benadruk dit, zodat het geen belemmering zal worden voor ons spirituele werk. Vrouwen kunnen alles doen wat mannen doen, naar de lessen luisteren en proberen om alles te doen. Tegelijkertijd moeten ze echter begrijpen dat het veel langzamer zal gaan en moeilijker zal zijn. Maar dichter bij de Schepper komen zal sneller gaan.

Het gaat niet over hetzelfde soort werk. Er zijn immers verschillen tussen mannen en vrouwen in onze wereld. Het is dus onmogelijk om het vrouwelijke perspectief op de wereld – haar houding, hoe zij de wereld voelt, haar houding naar het gezin, de kinderen, naar alles wat er gebeurt – te vergelijken met het mannelijke perspectief. We kunnen ons niet in elkaar verplaatsen. We zijn totaal verschillende wezens.

Dus, hoewel zowel mannen als vrouwen dichter bij de Schepper moeten komen, wat dus ook gaat over het werk met elkaar in de Ten, moeten we aandacht schenken aan het feit of we een man of een vrouw zijn.

Vraag: In hoeverre moeten de mannen als ze dissemineren (de Wijsheid van Kabbalah verspreiden) naar de adviezen en aanbevelingen van de vrouwen luisteren?

Antwoord: Ik denk dat, behalve het spirituele werk, vrouwen alle andere soorten werk beter kunnen doen dan mannen. Zij moeten zoveel mogelijk kansen krijgen om te dissemineren.

Het is het beste om het deel dat over spiritueel werk gaat door de mannen te laten doen, zoals lezingen, enz. en de vrouwen disseminatie werk te laten doen.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/09/women-and-unity/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From Kab TV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/12/19

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Mannen en vrouwen vullen elkaar aan

Vraag: Bestaat er zoiets als vrouwelijke intuïtie in Kabbalah? En zo ja, hoe beïnvloedt Kabbalah dit en is er hulp om het te ontwikkelen?

Antwoord: Natuurlijk bestaat dat. In onze wereld staat een vrouw veel dichter bij de natuur. Ze is in alle opzichten veel realistischer dan een man die tot aan het einde van zijn leven een kind blijft.

Dankzij het feit dat een vrouw kinderen moet baren en opvoeden, ontvangt zij op een bepaalde manier van het hoge systeem, van de Schepper, Zijn functies: baren, het volgende niveau van de natuur ontwikkelen, de volgende generatie.

Daarom is een vrouw in onze wereld volwassener en realistischer dan een man. Dit wordt echter gecompenseerd door mannen door middel van eigenschappen die vrouwen niet hebben.

Ik denk dat de bestaande afzonderlijke mannen- en vrouwengroepen elkaar in principe aanvullen. Daarom is het niet nodig om ook maar iemand onder druk te zetten, geef iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen.

Wij zijn pas de eerste generatie van de open ontwikkeling van Kabbalah in de wereld. Daarom moeten we dit verschijnsel eerst aan onszelf toetsen, dan zal van daaruit duidelijk worden en zullen we leren hoe we verder moeten gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/men-and-women-complement-each-other/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference” 7/28/21

Related Material:

The Spiritual Role Of Women, Part 2

A Man And A Woman – Mutual Completion

“Men Are From Mars, Women Are From Venus”

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbinding boven afwijzing

Vraag: U zegt altijd: “Liefde bedekt alle misdaden.” We hebben het er nu over dat we eerst de 9e Av hadden, vernietiging, afscheiding, en het daaropvolgende stadium is al verbinding. Welke misdaden moeten wij met liefde bedekken, waar hebben we het dan over?

Antwoord: Over het kwaad dat in elk verlangen van ons aanwezig is. Hoewel de gemiddelde mens hier helemaal niets van voelt. Dat is nu juist het probleem.

Als hij op de juiste manier naar zichzelf kijkt, zal hij zien dat er in al zijn gedachten en daden maar één enkel verlangen aanwezig is, het verlangen om te ontvangen, te winnen, te bezitten, beter te willen zijn dan anderen.

Vraag: Er moet dan een soort standaard zijn waaraan ik mezelf constant kan afmeten. Laten we zeggen dat de Schepper die standaard is. Maar voordat Hij onthuld is, kan ik niet begrijpen wat dat kwaad in mij is wat ik moet corrigeren, dat is toch zo?

Antwoord: De Schepper ontdek je geleidelijk. En afhankelijk daarvan gaan we voelen hoeveel kwaad er nog in ons aanwezig is.

Vraag: U hebt gezegd dat er in de spirituele wereld geen verschil is tussen liefde voor een man en liefde voor een vrouw. Waar gaat dit over? 

Antwoord: Het gaat over verbinding boven afscheiding, boven elkaar afwijzen. Elkaar afwijzen noemen we haat, en wederzijdse aantrekkingskracht met het doel om tot de onthulling van de Schepper te komen omdat we Hem willen verblijden, noemen we liefde.

Vraag: Betekent dit dat het spirituele werk voor mannen en vrouwen hetzelfde is?

Antwoord: Ja, het verschil in geslacht doet er totaal niet toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/connection-above-rejection/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

The Day Of Love After The Day Of Destruction

A Worldwide Action Of Love Dissemination!

There’s Nothing Worse Than Indifference

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vollediger worden ten behoeve van de ander

Vraag: Wat gebeurt er als we Kabbalah studeren? Gaan mannen en vrouwen hun ware aard voelen?

Antwoord: Eerst gaan ze begrijpen en daarna voelen dat ze volkomen tegengesteld zijn aan elkaar, fysiek, qua denken, bewustzijn en in hun kijk op de wereld. We hebben dit onderscheid zozeer laten vervagen dat we er zelfs geen aandacht meer aan besteden en het lijkt alsof er geen verschil bestaat.

We denken dat we op deze manier tot een soort begrip voor elkaar kunnen komen, gendergelijkheid, enz. Dit is niet waar. We moeten het verschil tussen man en vrouw goed begrijpen, want als we ons ieder in de juiste positie plaatsen, kunnen we toevoegen aan elkaar en kan ieder vollediger worden ten behoeve van de ander.

Kabbalah vertelt over de manier waarop we ons met elkaar moeten verbinden terwijl wij onze tegenstellingen in stand houden en zelfs nog duidelijker maken. Als ik een vrouw laat zien dat zij in mijn ogen een vrouw is en ik mezelf aan haar als man laat zien, gaan we niet meteen over tot de een of andere intieme relatie.

We hebben het over het mentale, emotionele niveau, het niveau van opvoeding en interactie. Op deze manier laten we zien hoe tegengesteld we zijn en tegelijkertijd hoe we elkaar kunnen aanvullen. Kabbalah legt uit op welke manier een man en een vrouw met elkaar verbonden zouden moeten zijn.

We denken dat in de natuur een dergelijke verbinding, bijvoorbeeld tussen mannelijk en vrouwelijk, veel eenvoudiger is. Het is echter helemaal niet zo eenvoudig. We zien de innerlijke verschillen niet, hoe ze met elkaar in contact zijn. Als we onze verschillen op de juiste manier zouden accepteren, zou dit tot een totaal andere cultuur leiden, een andere sfeer van communicatie en de constructie van andere sociale instellingen.

We zouden op een heel andere manier met elkaar communiceren, op ons werk, op vakantie en in contacten tussen gezinnen en families. We zouden andere tv programma’s hebben. Spelletjes, sporten. Alles zou er anders uitzien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/replenish-yourself-for-the-benefit-of-another/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-up” 8/11/09

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Vrouwen kunnen de wereld herstellen (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Vrouwen kunnen de wereld herstellen

Als vrouwen hun verlangen uitdrukken naar de eenheid van de mensheid boven alle verdeeldheid uit en zij zich met dit verlangen verenigen als een sterke kracht, zullen zij de mannen aansporen in de richting van eenheid.

Casey Cawthon, 32, Public Relations Director for Well Done Marketing, is shown working from the home office space she has created during the COVID-19 pandemic, Friday, Oct. 23, 2020. Cawthon, a single mom and diabetic, is considered high risk and has been working from home since mid-March.Casey Cawthon, Public Relations Director for Well Done Marketing

Of ons wereldwijde thuis overeind blijft of totaal vernietigd uiteenvalt, is van vrouwen afhankelijk. De viering van de Internationale Vrouwendag dit jaar moet een rappel zijn in verband met het feit dat de vrouwelijke kracht een bindende kracht is en het soort leiderschap is dat zo nodig is in deze kritieke tijden nu de wereld langzaam weer probeert overeind te komen na een lange periode van COVID-19. Vrouwen hebben in het epicentrum van de pandemie gestaan, in de frontlinie van de gezondheidszorg en zijn bijzonder hard getroffen door banenverlies. Maar dit kan worden aangegrepen als een kans om een nieuwe start te maken voor het vormen van een evenwichtiger samenleving.

Als mannen van vrouwen een sterke impuls krijgen om zich te verenigen, gaan zij eraan werken om aan die eisen te voldoen en zullen zij ernaar streven om zich met elkaar te verbinden en in evenwicht te komen met de verenigende vorm van de natuur die functioneert vanuit altruïstische verbindingen tussen al haar delen. Daarom moeten de krachten van vrouwen gericht zijn op vrouwelijke eenheid, zodat zij kunnen bijdragen aan de welvaart en het geluk van de samenleving en zich samen inspannen voor het bouwen van een nieuw, comfortabel, gastvrij thuis voor de samenleving.

Uit studies over de sociaal-economische gevolgen van de pandemie blijkt dat vrouwen bijna twee keer zoveel kans hebben gelopen als mannen om ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, hun baan te verliezen. Als lapmiddel beveelt de VN een tijdelijk basisinkomen voor een half jaar aan, het bedrag moet variëren volgens de levensstandaard van elk land. We hebben hier een kritiek punt bereikt, want deze maatregelen hadden al veel eerder overwogen en genomen moeten zijn.

Enerzijds moet zowel aan mannen als aan vrouwen een zodanige hulp worden geboden dat zij een waardig leven kunnen leiden, zonder overdaad, maar er moet worden voorzien in de basisbehoeften. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat ook elke vrouw de mogelijkheid heeft om haar werk van huis uit voort te zetten. Als we de tijd waarin we aan huis gebonden zijn, gebruiken om ons meer bewust te worden van het eenmakende principe van de natuur en dit in onze relaties in praktijk brengen, zullen we heel belangrijke positieve gevolgen van de COVID-19-crisis zien – een shift naar een volkomen nieuwe, harmonieuze leefomgeving voor de mensheid, zoals wij nog nooit eerder hebben meegemaakt.

Door de pandemie probeert de natuur ons wakker te schudden zodat we de noodzaak zien om een volgende stap in onze evolutie te zetten: oefenen in positieve, ondersteunende, aanmoedigende en zorgzame relaties. Onze egoïstische structuur heeft veroorzaakt dat wij een maatschappij hebben gecreëerd waarin iedereen probeert te profiteren van iedereen, door deze manier van doen raken we allemaal uit balans. Nu is het essentieel om een situatie te bereiken waarin we evenveel zorg voor anderen hebben als voor onszelf.

Als we inzien wat de juiste plaats is voor mannen, vrouwen, ouders en kinderen als componenten van de maatschappij die elkaar aanvullen, zullen we op een mooie manier voortuitgang bereiken door elkaar te ondersteunen en sterker te maken. Volgens de structuur van de natuur vertegenwoordigt het vrouwelijke het verlangen om te ontvangen, terwijl het mannelijke de intentie vertegenwoordigt om te geven. Hieruit volgt dat als vrouwen hun verlangen uitdrukken naar de eenheid van de mensheid boven alle verdeeldheid uit en zij zich met dit verlangen verenigen als een sterke kracht, zij de mannen aansporen in de richting van eenheid.

Als mannen van vrouwen een sterke impuls krijgen om zich te verenigen, zullen zij zich inspannen om aan die eisen te voldoen en zullen zij ernaar streven om zich met elkaar te verbinden en in evenwicht te komen met de verenigende vorm van de natuur die functioneert vanuit altruïstische verbindingen tussen al haar delen. Daarom moeten de krachten van vrouwen gericht zijn op vrouwelijke eenheid, zodat zij kunnen bijdragen aan de welvaart en het geluk van de samenleving en zich samen inspannen voor het bouwen van een nieuw, comfortabel, gastvrij thuis voor de menselijke samenleving.

Dan zullen we allemaal het gevoel hebben dat we met elkaar één thuis delen, dat we deel zijn van een reusachtig grote, liefdevolle familie en een volkomen nieuw, hoger soort bewustzijn hebben van de wetten van de natuur en de wereld waarin we leven. Nu is het tijd om de wereld te herstellen en alleen vrouwen weten hoe dat moet.

Ik wens jullie alle succes!!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/women-can-repair-the-world-thrive-global/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

— Gepubliceerd op 8 maart 2021

Filed under: Holidays, New Publications, Women | Add Comment / Ask Question →

Als mannen huilen

Vraag: Dokters raden ons aan om één keer per week te huilen. Ze zeggen dat tranen ervoor zorgen dat psychologische stress lichter wordt. Ze zeggen ook dat fysieke pijn wordt verzacht. Het lichaam produceert enkefalinen, dat zijn natuurlijke pijnstillers. Zweet en tranen helpen om schadelijke toxines uit ons lichaam kwijt te raken en tranen helpen om de bloeddruk te verlagen.

Het lijkt erop dat wij vaker moeten huilen. Kunt u dat uitleggen?

Antwoord: Jazeker. Er is veel te zeggen over tranen, over het proces waardoor we huilen, die lichte innerlijke stress die tranen met zich meebrengt.

Het is zuivering. Een mens roept het uit.

Vraag: Moet je helemaal uithuilen en voel je je daarna vredig?

Antwoord: Het is niet eenvoudig. Zeker voor mannen. Mannen huilen zelden, alleen als er iets opwindends is gebeurd, als je voelt dat je op het punt staat om iets te ontdekken. Maar dit zijn niet de tranen van een vrouw.

Vraag: Zijn de tranen van een man anders dan die van een vrouw?

Antwoord: Absoluut. Hier wordt de scheiding tussen mannen en vrouwen duidelijk, een vrouw kan niet huilen om mannelijke redenen en een man niet om vrouwelijke redenen. Hier kunnen we niets aan veranderen. Daarom zijn we twee mensen en niet één enkel mens. Onze tranen zijn anders. We hebben andere systemen! Bij een man verloopt dit via de hersenen en bij een vrouw door het hart en de buik.

Bij een man gaat het een beetje door zijn hart, maar het meest door zijn hersenen. Bij een vrouw door haar hart, maar voornamelijk door haar buik. Tranen gaan door deze systemen, ze worden mannelijk en vrouwelijk genoemd.

Een man huilt als hij iets bijzonders tot stand gebracht heeft en het feit dat hij zich van dit bijzondere bewust is, vermengt zich met zijn gevoelens daarover. Een vrouw huilt als er van alles door haar systeem gaat. Het zijn volkomen andere mensen. Ze komen uit verschillende werelden!

Vraag: Wat is de betekenis van de verbinding tussen deze werelden?

Antwoord: Ze verbinden zich niet met elkaar. Ze verbinden zich alleen in de Schepper, als zij boven zichzelf uitstijgen en hun gemeenschappelijke, ene wortel onthullen. Alleen daar kunnen zij zich verenigen, de Schepper onthullen en onthullen zij zichzelf werkelijk in de ander.

Daarom is er zo’n speciale aantrekkingskracht tussen ons, de tegenstellingen tussen de geslachten enz. We hebben hier met een heel complex systeem van relaties te maken.

Vraag: Vindt de ware vereniging daar plaats, in de Schepper?

Antwoord: In de hemel, zoals men zegt.

Vraag: U bent geen sentimenteel mens, maar als we het over uw leraar Rabash hebben, zie ik heel vaak hoe uw ogen plotseling vochtig worden en dat u helemaal verandert. Hoe komt dat?

Antwoord: Daar kan ik niets aan doen. Het komt omdat de wortel van mijn ziel zich in hem bevindt, daarom ben ik dan anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/when-men-cry/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s. 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/28/20

Filed under: Health, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

Een echte man van deze tijd

Vraag: Wat is een echte man? Sommige psychologen claimen dat een echte man een man is die zich gerealiseerd heeft, hij is krachtig, heeft een gezin, een vrouw, hij draagt verantwoordelijkheid. Er zijn tien punten die hem tot een echte man maken. Ten eerste: Hij heeft zelfvertrouwen.

Antwoord: Dat is een beklagenswaardige man. Hoezo kan hij op zichzelf aan? Alleen als hij met zijn kudde rondtrekt over het veld, en dat is het dan. Hoe kan hij in deze tijd op zichzelf vertrouwen. Wie is hij helemaal dat hij op zichzelf kan vertrouwen? Hij moet op een groot aantal mensen rekenen die hem kunnen helpen, steunen, enz. Dit is een echte man: iemand die een hoop vrienden om zich heen heeft.

Opmerking: Het volgende punt: Hij is zelfvoorzienend.

Mijn Commentaar: Wat betekent dat, zelfvoorzienend? “Ik heb niets nodig. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben slim genoeg, succesvol genoeg, ik heb genoeg zelfvertrouwen.” Wel, wat stelt dit voor? Zoiets kan je alleen aan een kind vertellen om hem op deze manier te inspireren.

Opmerking: Soms wil je echt zelfvertrouwen hebben.

Mijn Commentaar: Dat gevoel zou je niet moeten hebben. Daar eindigt alle groei.

Opmerking: Het volgende punt: Hij is onafhankelijk.

Mijn Commentaar: Dat kan ook niet. Hoe kan een mens nergens van afhankelijk zijn? Hij is afhankelijk van de natuur, van mensen om zich heen, hij is van iedereen afhankelijk! In onze tijd bestaat er voor niemand onafhankelijkheid, niet voor de maatschappij, niet voor een land, kortom, voor onze hele planeet niet.

Vraag: Is hij dan afhankelijk van alles en iedereen om zich heen?

Antwoord: Natuurlijk. Hoe ouder hij wordt, hoe afhankelijker hij van iedereen is.

Opmerking: Hij vraagt niet om hulp.

Mijn Commentaar: En wat dan nog? Vertrouwt hij zo op zichzelf?

Opmerking: Door alles wat eerder gezegd is, vertrouwt hij op zichzelf en vraagt hij niet om hulp. Hij zit zo in elkaar: “Ik vraag niet om hulp. Ik doe het zelf.”

Mijn Commentaar: Wat dom. Hij begrijpt zelfs met zijn gezonde verstand niet dat hij werkelijk van alles en iedereen afhankelijk is.

Vraag: Denkt u dat een echte man om hulp kan vragen, dat hij zo zwak kan zijn?

Antwoord: Wie beschouwt hem als zwak?

Vraag: Dit verandert alles radicaal. Realiseert hij zich dat hij zwak is en om hulp vraagt?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Een ander punt: Hij sluit geen compromissen.

Mijn Commentaar: Dan gaat hij er zelf aan of hij veroorzaakt dat bij anderen. Het is onmogelijk om geen compromissen te sluiten. Door compromissen komen we tot de juiste conclusies. Goede besluiten liggen ergens in het midden.

We kunnen niet zonder compromissen leven! Dat kan niemand! Dat geldt vooral voor zakenmensen, politici, enz. Een mens moet begrijpen dat de natuur uit plus en min bestaat. Alles bestaat op basis van compromissen.

Opmerking: Het volgende punt: Hij vergelijkt niet. Hij vergelijkt zichzelf bijvoorbeeld niet met anderen.

Mijn Commentaar: Maar hoe wil hij groeien als hij geen afgunst kent, als hij niet vergelijkt? Ik moet vergelijken en ik heb afgunst nodig, ik moet kunnen zien dat iets niet gunstig voor me is, dat spoort me aan tot groei. 

Vraag: Bedoelt u dat je niet jaloers bent om een ander te kleineren maar om boven jezelf uit te stijgen?

Antwoord: Dat hangt van de vorige punten af.

Vraag: Ja. Is vergelijken nodig?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Het volgende punt: Hij accepteert zichzelf zoals hij is.

Mijn Commentaar: Alleen een moeder kan haar baby accepteren zoals hij is. Niemand zal mij accepteren zoals ik ben. Dan word ik vernederd, de hele tijd opzijgezet, enz. Ik moet mezelf zien zoals ik ben, hoe ik zou moeten zijn en proberen om op die manier constant te groeien.

Vraag: Gaat het erover dat ik mezelf niet accepteer hoe ik ben, maar dat ik voortdurend moet groeien. Als ik alleen maar ben hoe ik ben, stop ik die groei dan?

Antwoord: Natuurlijk. Alles ontwikkelt zich vanuit tegenstellingen.

Opmerking: Het volgende punt: Hij vermijdt de midlife crisis of overleeft dit met zo min mogelijk verlies.

Mijn Commentaar: Ik weet niet wat de middelbare leeftijd hier mee te maken heeft. Ik voel het niet en ik heb het nooit gevoeld.

Opmerking: Omdat u de zin van het leven hebt gevonden toen u dertig was.

Mijn Commentaar: Naar mijn mening gaat dat steeds met me mee. Wat is dat, een midlife crisis? Wat moet er zijn in die crisis? Dat ik nadenk over wat er is gebeurd en wat er zal komen, waar ik sta en wat ik met mijn leven moet doen?

Opmerking: Ik denk dat de zoektocht naar de zin van het leven hier ook bij past. Men zegt: “Overleef het met zo min mogelijk verlies.”

Mijn commentaar: Wees het eens met wat je hebt en vaar verder.

Opmerking: Daar lijkt het op.

Mijn Commentaar: Nee, dat herken ik niet.

Vraag: Moet deze crisis er altijd zijn?

Antwoord: Ja. Een midlife crisis – als we het zo willen noemen – is een noodzakelijk overzicht van wat er gedaan is en wat er nog niet gedaan is, en dat er nog veel werk ligt. Ik moet geloven dat als ik dat allemaal doe, ik de middelbare leeftijd zal bereiken.

Vraag: Is het feit dat ik bijvoorbeeld mijn plek in het leven heb gevonden en gekalmeerd ben, verschrikkelijk in uw ogen?

Antwoord: Dan ben je dood.

Maar, we zijn nog niet klaar met die tien geboden.

Opmerking: Ja, we zijn in gebreke gebleven. We zijn het niet eens, het is allemaal tegengesteld: complete afhankelijkheid, constante onzekerheid, een weg zonder einde, nooit stoppen, nooit rust hebben.

Mijn Commentaar: Open je ogen en kijk. Zonder literaire kunstjes. Dan zal je zien dat het allemaal tegengesteld is aan wat er geschreven is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/a-real-man-of-our-time/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/21/20

Filed under: Man and Woman, Meaning Of Life, News | Add Comment / Ask Question →

Wie worden meer door het virus getroffen: mannen of vrouwen?

Opmerking: Bijna iedereen wordt door het coronavirus getroffen: presidenten, gewone mensen, van vissers tot academici. Miljonairs die niet begrijpen wat er aan de hand is, zitten allemaal opgesloten.

Anderzijds laten statistieken zien dat er twee keer zoveel mannen als vrouwen aan het coronavirus overlijden. Het wordt op allerlei manieren uitgelegd. Vrouwen zouden een beter immuunsysteem hebben en minder verslaafd zijn aan slechte gewoonten. Hoe legt u dit uit?

Mijn antwoord: Ik denk dat mannen meer verbonden zijn met de correctie van de wereld dan vrouwen en er meer verantwoordelijk voor zijn. Zij zijn meer tegengesteld aan de integrale natuur dan vrouwen. Ze zijn egoïstischer. Daarom worden ze in dit opzicht vaker getroffen door het virus.

Vraag: Zijn mannen egoïstischer dan vrouwen?

Antwoord: Natuurlijk. Kijk maar eens naar hoe dit zich uit met betrekking tot de natuur, de omringende samenleving, etc. Vrouwen zijn meer geneigd naar delen met elkaar, op de een of andere manier evenwicht brengen. Hun innerlijke, animale essentie is zo. Mannen hebben dit niet. Hij is een veroveraar, het gaat allemaal over competitie, enz. Dus het virus pakt hen meer aan. Daarom zijn ze gevoeliger voor virussen, zwakker. Vrouwen zijn sterker. Ik denk dat dit voor iedereen duidelijk is. Het lichaam van een vrouw is veel sterker, veel weerbaarder.

Vraag: Komt dat omdat zij die warmte hebben, thuis, geboorte?

Antwoord: Ja.

Vraag: En mannen zijn strijdlustig, vol haat, hebben een verlangen om te doden, te veroveren? 

Antwoord: Dit is een ander soort egoïsme. Natuurlijk.

Opmerking: U zei iets heel belangrijks. Mannen hebben een grotere verantwoordelijkheid naar het hoge systeem, naar de natuur.

Mijn antwoord: Ja, om daaraan gelijk te worden, juist omdat zij egoïstischer zijn. Het gaat hier over een heel complex systeem, het is niet mogelijk om nu te gaan onderzoeken in welke mate vrouwen en mannen tegengesteld zijn aan de altruïstische natuur, ieder op hun eigen manier.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/who-does-the-virus-hit-more-men-or-women/

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/20/20

Filed under: Coronavirus, Health, Man and Woman, Television | Add Comment / Ask Question →

New Life 1263 – Het versterken van de vrouwelijke kracht in de wereld

New Life 1263 – Het versterken van de vrouwelijke kracht in de wereld

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Blog en video

Vroeger brachten vrouwen hun tijd gewoonlijk thuis door met koken en kinderen opvoeden, nu zijn ze eerste minister. De vrouwelijk kracht zal blijven groeien in het wereld management, waardoor de rol van de mannelijke kracht – die afneemt – in evenwicht wordt gebracht.

De vrouwelijke kracht in de natuur is de wil om te ontvangen en de mannelijke kracht is de wil om te geven. De wil om te ontvangen, of de zwaartekracht, is het centrum van de schepping. Het is het deel dat baart, zorgt, toezicht houdt, ontwikkelt, en nieuw leven opvoedt.

De mannelijke en de vrouwelijke krachten moeten leren om elkaar aan te vullen en te completeren. Wij gaan leren om ons als mens – boven onze eigen natuur en onze sekse uit – met elkaar te verbinden, zodat de ware gelijkheid en het ware evenwicht bereikt kunnen worden. We zullen leren om aan elkaar te geven en daardoor als één essentie een nieuw, hoger niveau van spirituele ontwikkeling bereiken. Verbinding, vrede, kameraadschap, delen met elkaar, verantwoordelijkheid voor elkaar, eenheid en liefde zullen in deze nieuwe wereld heersen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/new-life-1263-the-strengthening-of-the-female-force-in-the-world/

From KabTV’s “New Life 1263 – The Strengthening Of The Female Force In The World” 7/8/20

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Filed under: New Life | Add Comment / Ask Question →

“Tijd voor de vrouwelijke kracht” (BizCatalyst)

Mijn nieuwe artikel op BIZCATALYST “Tijd voor de vrouwelijke kracht

De werkelijkheid bestaat uit twee krachten, vrouwelijk en mannelijk. De evenwichtige, elkaar aanvullende interactie tussen deze krachten heeft alles wat we om ons heen zien gecreëerd, het hele universum. Mensen zijn echter verschillend. De mannelijke kracht in ons is duizenden jaren lang dominant geweest, de grimmige resultaten daarvan zijn duidelijk. De vrouwelijke kracht die het leven voortbrengt en voedt, was tot nog maar een paar decennia geleden afwezig in de menselijke samenleving.

Maar er is een en ander aan het veranderen. In enkele tientallen jaren is de situatie van vrouwen die vrijwel geen invloed hadden op de samenleving, veranderd, ze zijn nu staatshoofd, hoofd van de meest vooraanstaande monetaire instellingen, zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Amerikaanse Federal Reserve, en hebben meer prominente posities.

Dit is geen toeval.

Net zoals in de natuur zijn de mannelijke en de vrouwelijke krachten even sterk en tegelijkertijd duidelijk verschillend, elk ervan draagt zijn/haar eigen vitaliteit bij aan het geheel, de menselijke samenleving moet nu leren hoe de vrouwelijke kracht in de maatschappij kan worden opgenomen op een positieve, constructieve manier.

Op het ogenblik hebben veel vrouwen managementposities ingenomen door, in veel gevallen, een mannelijke houding aan te nemen. Dit is contraproductief, want we hebben juist de voedende, zorgende vrouwelijke kwaliteit nodig.

De maatschappij bevindt zich nog in een leerproces, we moeten nog ontdekken wat het betekent om het vrouwelijke element aan het publieke leven toe te voegen. We hebben hiervan al een voorbeeld: in ons eigen gezin. In het gezin is het traditie om de man als het hoofd van het gezin te beschouwen, maar iedere getrouwde man zal bekennen dat het echte hoofd van het gezin de vrouw is. Want een vrouw heeft de natuurlijke aanleg om het hele gezin als een eenheid te zien en zij kan veel beter multitasken dan een man, zij kan precies zien in welke volgorde dingen gedaan moeten worden, wat en wanneer.

Net zoals in het huishouden, moeten in de zakenwereld en het openbare leven de typische eigenschappen van de vrouw het gepaste respect krijgen. De situatie is nu wel veel beter dan enkele tientallen jaren geleden, maar er is nog veel verbetering nodig. We moeten nog leren hoe wij aan vrouwen hun rechtmatige plaats in het leiderschap kunnen geven zonder hen te forceren om zich als mannen te gedragen – want dan missen we nu juist de eigenschap die alleen zij kunnen bijdragen – en dat moet gebeuren zonder de mannen te intimideren door de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende functies, want de mannelijke kwaliteit is even noodzakelijk, alleen als beiden in harmonie samenwerken, is er blijvend welzijn mogelijk. 

De wereld evolueert naar een tijdperk waarin steeds meer vrouwen de leiding zullen hebben, de mensheid kan hier alleen maar bij winnen. Maar, zoals bij alles, wij moeten op de juiste wijze deze overgang maken en erop letten dat wij vrouwelijke eigenschappen toevoegen en geen mannelijke eigenschappen verliezen, zodat deze twee samen een wereld voor de mensheid bouwen die op een familie lijkt, voor alles wat leeft.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/time-for-the-woman-power-bizcatalyst/

Filed under: Man and Woman, New Publications, Women | Add Comment / Ask Question →