Category Archives: Man en vrouw

Een vriendelijk woord is het meest waardevol

210Vraag: Waar wordt een vrouw blij van?

Antwoord: Je moet altijd goede dingen tegen een vrouw zeggen, niets anders. Ze verwacht niet zoveel. Laat haar je genegenheid zien, je zorgzaamheid en liefde, dan zal ze alles voor je doen.

Ik heb het niet over een vrouw alsof ze een soort huisdier is. De vrouwelijke natuur is zodanig dat ze bereid is om alles voor je te doen als jij een goede houding naar haar laat zien. Maar dit is iets wat geleerd moet worden.

Vraag: Wat trekt mannen aan in verband met vrouwen?

Antwoord: Mannen voelen zich aangetrokken tot zorgzaamheid, genegenheid en warmte. Een vrouw kan zich gemakkelijk redden in het leven omdat zij dienstbaar is aan hem, dat wil zeggen: zij vervangt zijn moeder.

Vraag: Wat betekent het om een vrouw lief te hebben?

Antwoord: Een vrouw liefhebben betekent dat je voelt dat je haar nodig hebt en dat je haar dat laat zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/a-kind-word-is-the-most-valuable/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Woman—A Mystery To Men

Understanding The Nature Of Women

What Will Calm A Woman’s Heart?

Filed under: Man and Woman, Q&A | Add Comment / Ask Question →

De wereld zal door de vrouw gecorrigeerd worden

294.4In het Nieuws (CNBC): “Van de geschatte 828 miljoen mensen die in 2021 wereldwijd honger leden, waren ongeveer drie op de vijf (59%) vrouw, volgens een rapport dat eerder deze maand is uitgebracht door de humanitaire organisatie Care.

“Dit komt neer op 150 miljoen meer vrouwen dan mannen die met voedselonzekerheid worden geconfronteerd.

“En de kloof wordt steeds groter ….

“Volgens het VN-rapport ‘The state of food security and nutrition in the world’ (De staat van de voedselveiligheid en voedingsstoffen in de wereld) uit 2022, hebben vrouwen in elke regio in de wereld minder voedselzekerheid dan mannen. Die ongelijkheid doet zich vooral voor in de ontwikkelingslanden, en met name op het zuidelijk halfrond …

“Vrouwen zijn sterk gesocialiseerd en nemen die last op zich. En iedereen om hen heen is zo gesocialiseerd dat men aanneemt dat zij dat ook zullen doen,” zei Janoch …

“Inderdaad, zelfs als zowel mannen als vrouwen praktisch gezien voedselonzeker zijn, zijn vrouwen geneigd om de grootste last te dragen.

“In Somalië, bijvoorbeeld, gaven mannen aan kleinere maaltijden te eten, terwijl vrouwen aangaven dat zij de maaltijden helemaal oversloegen.”

Opmerking: Op veel plaatsen in de wereld “eten vrouwen als laatste en eten zij het minst.” U noemt altijd een vrouw en een kind als voorbeeld van geven in onze wereld.

Kunt u in dit opzicht wat meer zeggen over de vrouw?

Mijn antwoord: Verantwoordelijkheid, want een vrouw voelt haar gezin, haar kinderen, haar man en wat er om haar heen is. Dit alles voelt zij als behorende tot haarzelf. Daarom zegt de Torah: “De vrouw is het huis.”

Vraag: Zijn dit niet de belangrijkste eigenschappen voor onze wereld?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Waarom kunnen wij dan de teugels van de macht en wat er verder nog rest niet aan de vrouw geven?

Antwoord: Nee, dat kan zij niet. Maar als een man alles voor haar doet, zal het goed zijn, want die voorwaarden moeten wij scheppen voor een vrouw, omdat met die hulp de wereld daadwerkelijk gecorrigeerd zal worden.

Vraag: Betekent dit dat de wereld gecorrigeerd zal worden door de vrouw?

Antwoord: Ja. Dit is waar.

Vraag: Waarom heeft een vrouw al deze kwaliteiten? Komt dat omdat ze kan baren?

Antwoord: Omdat ze kan baren. Omdat zij de natuur door haarzelf heen voelt, door haar hart, door haar baarmoeder. Dat staat in de Bijbel geschreven. Abraham kreeg meteen te horen: “Luister naar wat Sarah je vertelt.” Dit is niet eenvoudig.

Vraag: Kunnen we dit zien als een advies, dat je moet luisteren naar wat een vrouw je vertelt?

Antwoord: Dit was de instructie van de Schepper aan Abraham!

Opmerking: Gaat het hier vooral om de natuurlijke wijsheid van de vrouw?

Mijn Antwoord: Ja, precies over die natuurlijke wijsheid. Niet een kunstmatige, zoals bij een man.

Vraag: Neemt u de natuur als vrouwelijk waar?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Een man is gemaakt voor de correctie voor zover hij de eigenschap van correctie, de kracht van correctie, kan verwerven. Een vrouw is echter vanuit haarzelf al in de natuur.

Vraag: Betekent dit dat als wij naar een vrouw zouden luisteren, als wij een vrouw correct zouden behandelen en voor haar zouden werken, er geen oorlogen, lijden of problemen zouden zijn?

Antwoord: In het algemeen is dit natuurlijk zo.

Vraag: Is het mogelijk om alles van de vrouw te laten afhangen?

Antwoord: Het hangt ervan af hoe je dat doet. Maar in het algemeen, ja. Als we naar een vrouw zouden luisteren, zou er natuurlijk meer orde in de wereld zijn. Dit is voor iedereen duidelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-world-will-be-corrected-through-a-woman/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/1/22

Related Material:

A House Needs A Wise Woman

We Can Only Rely On Women

The Last Generation—The Time Of Women

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw

627.1Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw. Mannen vinden en veroveren nieuwe landen, steken oceanen over en ontdekken nieuwe continenten. Maar dan komt de vrouw en daardoor komt er een nederzetting met huizen en kinderen, het land gaat zich ontwikkelen.

Wij mannen hebben een bepaald stadium van het spirituele pad afgelegd en daarom is nu de tijd gekomen waarin de vrouwen zich bij ons moeten voegen om ons te helpen om het spirituele land binnen te gaan en ons er te vestigen. Laten we hopen dat het dit jaar al in de praktijk zal worden gerealiseerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/everything-in-life-develops-from-a-woman/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

The Spiritual Path Of A Man And A Woman

It All Starts With A Woman

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Altijd samen – Vrouwen en mannen in Kabbalah

557Vraag: Voor het eerst sinds lange tijd nemen vrouwen deel aan de ochtendlessen en stellen ze bijna op gelijke voet vragen. Dit gebeurde vroeger niet. En nu organiseren zij hun eigen vrouwen-Arava-conventie. Hoe komt het dat vrouwen het voortouw nemen in onze tijd?

Antwoord: Het is een feit is dat we op weg zijn naar de laatste correctie. Wij bevinden ons in de laatste fase van een alomvattende correctie en daarom hebben wij een actievere deelname van de vrouwen, samen met ons, nodig en zij hebben onze deelname nodig.

Samen keren wij naar het begin van de schepping terug, maar dan gecorrigeerd, naar de plek waar zowel de vrouw als de man het begin van de schepping hebben ervaren, samen hebben deelgenomen aan de val ervan en nu samen moeten deelnemen aan de correctie van de schepping.

In de laatste fase van de correctie, als de mannen al het nodige hebben voorbereid, komen de vrouwen naar de mannen toe en werken zij samen aan deze laatste fasen. Daarom is het natuurlijk dat zowel vrouwen als mannen deelnemen aan al onze conventies, lessen en overal. Dit zal nog duidelijker worden onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/always-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

To Show Men An Example

The Last Generation—The Time Of Women

Success Depends On The Woman

Filed under: Conventions, Events, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Achter elke succesvolle man staat een vrouw

Achter elke succesvolle man staat een vrouw (Gezegde)

Vraag: Is er een spirituele wortel voor het verschijnsel dat een man zich zekerder voelt als een vrouw hem helpt?

Antwoord: Ik denk dat dit een noodzakelijk element van het leven is. Bovendien wil ik zeggen dat ik dit op mijn eigen ervaring baseer, op wat ik gevoeld heb in mijn leven, in mijn beroep, in de steun die mijn echtgenote mij geeft. Als zij er niet was geweest, had ik niet veel kunnen doorstaan van wat ik heb doorstaan. Ik heb enorm grote lichamelijke, mentale en spirituele trauma’s doorstaan, verlies en moeilijkheden.

Zonder de steun van zijn vrouw zou het heel moeilijk zijn voor een man. Zij vervangt zijn moeder. Een man brengt geen kinderen ter wereld en beleeft niet de fase van een vrouw die van een meisje een vrouw wordt, en een moeder. Een man kent deze overgang niet. Daarom heeft hij constant vrouwelijke steun nodig, net zoals een kind de steun van zijn moeder nodig heeft. Zo kunnen wij deze interacties begrijpen.

Als een man serieus werk doet, in de politiek of in de wetenschap in het algemeen, gedurfd werk dat een enorme hoeveelheid innerlijke energie vraagt op fysiek en mentaal gebied, heeft hij psychologische steun nodig, nog meer dan op fysiek gebied.

En natuurlijk is de echtgenote die hem helpt zonder in te grijpen, maar wel een gevoel van steun geeft, innerlijk noodzakelijk voor een man. Dit heeft een hoge spirituele wortel.

In onze oorsprong zijn we één wezen waarin het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar verweven zijn. Uit deze gemeenschappelijke oorsprong moet ik kracht putten. Maar die kracht kan ik beter voelen als ik een toegewijde vrouw naast me voel die me helpt, steunt, naar me luistert en me aandacht geeft. Dit is uiterst belangrijk. Daarom is het een wet voor een Kabbalist dat hij niet alleen kan zijn.

Bovendien zie ik dit op geen enkel ander gebied als een onmisbare voorwaarde. In Kabbalah kan een vrijgezel geen spirituele vooruitgang boeken. Deze spirituele wortel zit zo diep dat een Kabbalist getrouwd moet zijn.

Het is niet alleen zo dat hij dan een huis heeft en verzorgd wordt, maar dan heeft hij een vrouw die innerlijke, mentale en functionele taken uitvoert, “een echtgenote” genaamd. Dit is de definitie, de categorie, de vorm. Het is iets heel moeilijks. Ik zie aan mijn studenten hoezeer het hen beïnvloedt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/there-is-a-woman-behind-every-successful-man/

 https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up—Two-Headed Eagle” 1/1/10

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

A Man And A Woman – Mutual Completion

Women, Men, And The Mutual Guarantee

Filed under: Man and Woman, Marriage, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

De juiste verbinding tussen mannen en vrouwen

De juiste verbinding tussen mannen en vrouwen betekent dat een vrouw haar verlangen aan een man geeft en een man dit verlangen dan op de juiste manier kan vervullen.

Als ze samen een gezin stichten, roept het vrouwelijke deel – het verlangen om te scheppen, te handelen en het geslacht voort te zetten – de behoefte aan actie in de man op. Zo is het ook in spiritualiteit, het vrouwelijke deel dat zich aan het mannelijke vastklampt, geeft hem de mogelijkheid om voorwaarts te gaan, want alleen hiervoor is hij bereid te werken en iets te doen.

In onze wereld gebeurt dit in vormen die enigszins egocentrisch zijn en mank gaan. Maar als zij het niet voor de vrouwen zouden doen, zouden de mannen hun hele leven spelletjes spelen of oorlog voeren, meer niet. Dankzij de vrouwen ontwikkelt de wereld zich op de een of andere manier rationeler.

Daarom is het helemaal niet nodig om te klagen, niet over mannen en niet over vrouwen of om mannen te beschuldigen van het kijken naar het uiterlijke, animale deel van een vrouw, terwijl een vrouw zoekt naar betrouwbaarheid, een toekomst, enz. in een man. Deze verhoudingen tussen hen komen uit de natuur voort.

Biologen, genetici en psychologen hebben het hierover. Dat wil zeggen, het vrouwelijke deel is meer rationeel en het mannelijke deel staat meer los van het leven. Het juiste evenwicht tussen hen is alleen mogelijk als we ons in Kabbalah gaan verdiepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-correct-connection-between-men-and-women/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up.Centaurs” 1/15/10

Related Material:

A Man And A Woman – Mutual Completion

“Men Are From Mars, Women Are From Venus”

Women, Men, And The Mutual Guarantee

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Deformatie van de natuur

Vraag: Volgens sommige onderzoekers is op het ogenblik één op de tien getrouwde paren niet in staat om een kind te verwekken zonder medische hulp. Het is opvallend dat bij 40% van de gehuwde paren de oorzaak van de onvruchtbaarheid bij de vrouw ligt en in 45% bij de man.

Wat is de spirituele oorsprong van het feit dat een man in onze tijd niet in staat is om nakomelingen te verwekken?

Antwoord: Dit is het gevolg van onze egoïstische ontwikkeling. Het gevende, leven-gevende deel komt van de man. Maar we zijn door ons egoïsme zo in onszelf opgesloten, dat wij zelfs hiertoe niet meer in staat zijn. Onze innerlijke, mentale en spirituele eigenschappen manifesteren zich eerst op het fysiologische niveau.

Kijk maar eens naar wat er tegenwoordig gebeurt met mannen en vrouwen, met hun omgang met elkaar, hoezeer zij zich in zichzelf terugtrekken: vrouwen sluiten zich op in hun eigen omgeving en mannen eveneens. Ze zoeken afwijkende, alternatieve vormen van seksuele bevrediging. Dit betekent dat alles onnatuurlijk is, alles staat heel ver van de natuur af. En dit zal alleen maar toenemen.

Vraag: Wat is er aan de hand?

Antwoord: Het is een lang verhaal dat zich afspeelt in de ontwikkeling van het hele menselijke ras. Ooit bestonden er in het oude Griekenland, in het Oosten e.d. hele culturen van aantrekkingskracht tussen vrouwen onderling of tussen mannen. Dit was echter geen absolute norm, het werd gecultiveerd in een heel beperkte kring van mensen, bijvoorbeeld bij de aristocratie en in harems.

Een mens heeft hier behoefte aan als hij door zijn egoïsme het normale contact met het andere geslacht niet echt bevredigend en plezierig vindt, als hij zo geen warmte kan vinden, niet het gevoel van op z’n minst enig wederzijds begrip en steun.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de oorzaak is van een groot aantal ziekten, dat het met name invloed heeft op het zenuwstelsel, het cardiale systeem en andere systemen. De juiste omgang tussen de seksen brengt de menselijke natuur in evenwicht, het leidt tot vermindering van stress, psychosomatische ziekten en hartkwalen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/distortion-of-nature/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up”

Related Material:

The Result of Spiritual Problems

Everything Has A Spiritual Root

Diseases Are The Result Of The Ego

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Op weg naar de juiste spirituele combinatie

Opmerking: Kabbalah zegt dat de aard van een vrouw bestaat uit het ontvangende deel en dat de aard van een man het gevende deel is.

Mijn antwoord: Dit is afhankelijk van de context. In de spirituele wereld wordt de eigenschap van geven mannelijk genoemd en de eigenschap van ontvangen vrouwelijk. We hebben het dan niet over een man en een vrouw in onze wereld. Spirituele krachten zijn op deze manier verdeeld.

Waar zien we dit terug? Als een man op de juiste manier Kabbalah toepast, bereikt hij als eerste de spirituele kracht en dan draagt hij dit over op de vrouw. Maar de vrouw helpt hem daarbij, zonder haar hulp kan hij niets bereiken. De vrouw is het verlangen dat de man nodig heeft om de Hoge Kracht te bereiken, de Schepper te onthullen.

Hun partnerschap is dus noodzakelijk vanaf het allerlaagste niveau. Daarom accepteerden Kabbalisten in het verleden geen mannen die niet getrouwd waren als hun studenten.

Maar in onze tijd is er – om de ware spirituele staat te bereiken – een combinatie nodig van zowel een man als een vrouw, beiden gericht op de Schepper.

Hopelijk komen we nu dichterbij de generatie waarin de juiste spirituele combinatie tussen paren zal verschijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/toward-the-right-spiritual-combination/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up. Emancipation”

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Robots zullen vrouwen respijt geven

Opmerking: Hier volgt een verhaal: “Na een moeilijke scheiding, werd Melissa weer verliefd. Hij reageert op haar berichten, elk moment van de dag en de nacht, zijn grappen zijn leuk en hij vraagt nooit aandacht voor zichzelf. Al met al de perfecte man. Nog één detail: hij is niet echt.”

Melissa correspondeert met een robot. Het is een chat app die ontwikkeld is in de Chinese tak van Microsoft. “Het voelt alsof ik een echte relatie heb.” De robot kan gedichten componeren, in allerlei stijlen zingen, en zelfs rapporten van aandelen leveren. Daarnaast kan je virtueel met hem op vakantie gaan en samen met hem selfies posten.

Meer dan 150 miljoen mensen maken, alleen in China al, gebruik van deze app. En wereldwijd al 700 miljoen mensen.

Mijn antwoord: Fantastisch, met zoiets kan je altijd plezier hebben en je kan er helemaal in opgaan. Vooral de vrouwelijke helft van de mensheid.

Vraag: Zit hier toekomst in?

Antwoord: Absoluut! Dit kan allerlei romans, kleurige tijdschriften, teleurstellingen, films en andere dingen vervangen, want waar is dat allemaal voor nodig? Ik ben aan het communiceren, wat hebben we nog meer nodig? Hij reageert warm, vriendelijk en zorgzaam. Hij raadt al mijn verlangens en stemmingen, hij antwoordt, veroorzaakt tranen, vreugde, alles.

Dit heeft de mensheid echt nodig. In ons puur vercommercialiseerde tijdperk! Ik begrijp dit van mensen en vooral van vrouwen. Dit is nodig.

Opmerking: Ik dacht dat u zou zeggen dat er niets bestaat dat de genegenheid van hart tot hart kan vervangen.

Mijn antwoord: En waar zijn die harten te vinden? Ze zijn er niet! Ik luister naar vrouwen die met mij komen praten en om raad vragen. Ze zijn op zoek naar sympathie, naar meer. En dat is er niet! Ze zijn bereid om alles op te geven voor de een of andere relatie. Het maakt ze niet uit met wie. Het maakt niet uit, hij reageert op mij! Hij kan me voelen! Hij begrijpt me!

Maar in feite doet zij alles, zij brengt de robot in beweging.

Vraag: Wilt u dat alstublieft uitleggen. Waarom brengt zij hem tot leven? Een robot: kunstmatige intelligentie.

Antwoord: Een robot is geprogrammeerd, hij bestudeert de vrouw en reageert op de juiste manier. Hij prikkelt sensueel, liefdevol en met allerlei woorden. Hij leert uit de samenwerking welke woorden zij gebruikt, wat zij wil om haar verlangen te vervullen. Het wordt allemaal intern verwerkt. Het is geen simpele machine!

Vraag: En wat bereiken we met deze robots?

Antwoord: Groot succes.

Vraag: Zullen we hiermee de helft van de mensheid kalmeren?

Antwoord: Natuurlijk! Mannen zullen zeggen: “Lang leve de robots! Wij kunnen nu gaan vissen.” En de vrouwen zullen zeggen: “Ga maar vissen, dan blijven wij nog een poosje bij onze robots.”

Ze raken eraan gehecht. Vrouwen zullen in een kring gaan zitten, hun robots aanzetten en samen de tijd doorbrengen, bijvoorbeeld vijf vrouwen met hun robots.

Opmerking: “En die van mij heeft gisteren bloemen voor me gekocht.” “En de mijne heeft gisteren de vaat gedaan.”

Mijn antwoord: Weet je hoe aardig hij is? Plotseling gaat de bel, ze doet open en er komt iemand die zegt: “Hier is een cadeau voor u.”

“Van wie?”

“Er staat hier dat Robert dit besteld heeft en het is voor u. Hij heeft me gevraagd om erbij te zeggen: “Met liefde, Robert.’”

Weet je wel wat dat betekent voor een vrouw?

Opmerking: Ja, het is allemaal heel fascinerend.

Mijn antwoord: Een mens heeft communicatie nodig. Vooral vrouwen. Maar ze weten het niet te vinden. En daarom voelen ze vanbinnen de hele tijd dat ze constant in een verborgen depressie zitten. Dat vervaagt wel, maar het is voortdurend aanwezig: kinderen, man, werk, buren, deze hele wereld, allerlei zorgen en ga zo maar door. En dan zijn er nog de kleinkinderen. Het houdt nooit op!

Vraag: En kan niets ze daarvoor beschermen?

Antwoord: Rust. Het gaat niet over bescherming. Rust! Weten dat er iemand is die het begrijpt, die met je praat. En het maakt niet eens uit dat ik diegene niet zie, hoewel je hem wel kunt zien, dat kan allemaal verzonnen worden.

Commentaar: We moeten dit op de een of andere manier in banen leiden …

Antwoord: En waarheen dan? Ik navigeer naar geluk! De man voelt zich nu vrij van vrouwelijke druk en klachten. En de vrouw heeft een adempauze. Het is prima zo.

Vraag: En is dit vanuit uw zienswijze, die van een Kabbalist, goed?

Antwoord: Ook vanuit mijn zienswijze. Ik krijg zoveel klachten van vrouwen over verschillende aspecten van hun leven. Dit kan allemaal in dit spel ingepast worden.

Vraag: Als dit de meerderheid van de wereldbevolking – vrouwen – voldoening geeft, als het hen gemoedsrust geeft, een manier om uit hun depressie te komen, enzovoort, is dan de hele wereld beter af?

Antwoord: Dit is een uitkomst. Hoewel het vanuit het standpunt van de correctie van de wereld, de ontwikkeling van de wereld, zeker geen oplossing is.

Maar in een bepaald stadium, om de mensheid duidelijk te maken wat er ontbreekt, zal het zeker nuttig zijn.

Vraag: En zal het correctieproces, op wat voor manier dan ook, zich aandienen? Kunnen we er niet aan ontkomen?

Antwoord: Nee.

Opmerking: Dan nog iets over de volgende fase: correcties. Een mens zal toch, hoe dan ook, moeten werken met zijn egoïsme? Hij kan zich daar toch niet aan onttrekken?

Antwoord: Ja, maar dan zal ze al op de waarheid gericht zijn, dan gaat het er haar niet alleen maar over om zich rustiger te voelen en met iemand te kletsen.

En de waarheid is, dat als ik goed doe aan anderen, dit mijn enige ware vervulling is. En later niet alleen aan anderen, maar ook aan de alomvattende Hoge Kracht boven ons.

Vraag: Dus deze robots zullen aantonen dat als je goed doet voor een ander, het je zal kalmeren en dat het de wereld zuiverder zal maken?

Antwoord: Robots zullen hen trainen. Vanuit het feit dat ze met alle vrouwen zullen sympathiseren, zullen ze hen geleidelijk de juiste manier van omgang aanleren.

En ze zullen hen onvermijdelijk langzaam doen inzien dat een vriendelijke, mooie, sympathieke houding ten opzichte van de ander, alle overige relaties tussen mensen moet vervangen.

Vraag: Dus robots zullen zowel aan mannen als aan vrouwen leren dat geven het belangrijkste is waarmee de verlangens van anderen vervuld kunnen worden? Niet je eigen verlangen, maar dat van de ander.

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/robots-will-give-women-respite/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/26/21

Related Material:

Revolutionary Robots

A Stipend For People Who Are Replaced By Robots

Robots Will Leave People Without Jobs

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

Man en vrouw: een spirituele aanvulling voor elkaar

Vraag: Kunnen we zeggen dat een vrouw tegenwoordig onbewust de rol van de man ontkent, omdat een man zijn taak niet vervult?

Antwoord: Hij vervult het meest natuurlijke wat er bestaat niet: aan een vrouw geven wat zij eist. Ze eist van hem dat zich tussen hen, naast een lichamelijk partnerschap, een geestelijk partnerschap ontwikkelt.

Als ze samen een Kabbalistisch boek openslaan en de hoge staat, de Hoge Wereld, beginnen te bereiken, zullen zij een verbazingwekkende eenheid bereiken die in geen enkele andere combinatie kan worden bereikt.

Als een man en een vrouw spiritueel met elkaar verbonden zijn, kunnen ze heel veel bereiken. Ze zijn namelijk tegengestelde delen van dezelfde ziel, van dezelfde kli (vat). Daarom krijgen zij, wanneer er zo’n verbinding tussen hen ontstaat, een wonderbaarlijke kans om de spirituele wereld te bereiken.

Hoewel dit in de loop van onze geschiedenis niet vaak is voorgekomen, heeft het in de zeldzame gevallen die zich hebben voorgedaan, altijd tot heel betekenisvolle resultaten geleid.

Ik hoop dat zij, door de moeilijkheden die het moderne gezin en de mensheid nu doormaken, zullen begrijpen dat de juiste vereniging tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel zal leiden tot hun ware realisatie, namelijk niet leven als dieren, alleen om te paren en kinderen te krijgen; of dat men zonder partner wil leven. Immers, in geen van beide gevallen zien wij het ware resultaat van ons bestaan.

Het ware resultaat is spirituele hechting in plaats van fysieke hechting. Als we begrijpen dat het, door de spirituele verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel die elkaar aanvullen, mogelijk is om een gemeenschappelijk verlangen te ontdekken, de ware Kli (vat), dan zal de Schepper tussen hen onthuld worden, zoals er geschreven staat: “Man en vrouw en de onthulling van de Schepper tussen hen.”

Het gemeenschappelijke verlangen wordt gebouwd op de innerlijke combinatie van deze twee delen van de schepping.

Ik hoop dat er in de komende jaren een dergelijke behoefte gevoeld zal worden in de samenleving, in gelijke mate bij vrouwen en bij mannen. Dit zal gebouwd kunnen worden op wederzijdse concessies, als de een zich annuleert ten opzichte van de ander.

Dan zullen zij ontdekken hoezeer zij innerlijk samensmelten in het contact met elkaar, in het contact zelf verschijnt er een bindmiddel en dat is de Schepper, een kwaliteit die zich tussen hen openbaart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/man-and-woman-a-spiritual-complement-of-each-other/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up”

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →