Category Archives: Magie

Creëer je toekomst zelf

627.2Vraag: Waarom wenden zoveel mensen zich tegenwoordig tot magie, hekserij en Tarotkaarten? Tegenwoordig is er bijvoorbeeld een groot aantal voorspellers op YouTube die, net als sommige deskundigen, het publieke bewustzijn de weg wijzen met hun waarzeggerij en voorspellingen. Waarom?

Antwoord: Ik denk omdat mensen er behoefte aan hebben. Mensen hebben geen antwoorden op de vragen die zich aandienen en de tijd dringt. Alles wat ons overkomt zet ons onder druk, daarom zijn mensen op zoek.

Vraag: Kunnen ze daar voor zichzelf wel de juiste antwoorden vinden?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Niet alles en niet over alles, maar ten dele wel.

Vraag: Waarom verbieden Kabbalisten het voorspellen van de toekomst?

Antwoord: Een mens moet er niet op uit zijn om de toekomst te weten. Hij moet zelf zodanig handelen dat hij vanuit het heden de toekomst creëert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/create-the-future-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

What Does The Ability To See The Future Depend On?

Not Magic But Reality

Kabbalah And Magic

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

Boven ons egoïsme uitstijgen – verbinding en interactie

630.2Vraag: Is de invloed van hekserij en magie op mensen te danken aan het feit dat we in oorsprong met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Nee. Tegenwoordig werken deze dingen niet meer. Het feit dat er dergelijke psychologische verschijnselen bestaan – zoals de invloed van een grote menigte of een groep mensen op een individu – betekent dat het gevolgen zijn die voortkomen uit onze oorspronkelijke bron van volledige onderlinge verbinding, Adam.

Vraag: Door de wetenschap van Kabbalah te bestuderen, trekt een mens het omringende Licht aan waardoor zijn aard, zijn gedachten en intenties veranderen. Kunnen we dit hekserij noemen?

Antwoord: Nee! Het is een natuurwet, het gebeurt als er veel mensen bij elkaar komen en zij er met een bepaalde intentie over nadenken hoe ze met elkaar tot de juiste staat kunnen komen.

Vraag: Hoelang denkt u dat de mensheid nodig zal hebben om van bijgeloof te komen tot de ware kennis van de natuur?

Antwoord: Dat hangt niet van tijd af, maar van het moment waarop wij de juiste dingen gaan doen. Als we boven ons egoïsme willen uitstijgen en we onderlinge verbondenheid, liefde en interactie willen bereiken, zullen we werkelijk dichter bij de staat komen die in Kabbalah “Adam” wordt genoemd. Dit moeten we bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/if-we-want-to-rise-above-our-egoism-and-achieve-interconnection-love-and-interaction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/1/22

Related Material:

Kabbalah And Superstition

A Common Superstition

Omens, Amulets, Feng Shui, Etc…

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah En Magie

laitman_628_4Vraag: In Het Boek De Zohar staat geschreven dat de Egyptenaren grote tovenaars waren. Veel magiërs beweren dat zij magische krachten bezitten omdat zij Kabbalah studeren. Is dat waar? Dit staat trouwens niet alleen in Het Boek De Zohar, maar ook in de Torah en in het Grote Commentaar.

Antwoord: Dit wordt in veel boeken die we in Kabbalah bestuderen genoemd. Sommige werden 4.000 jaar geleden geschreven. Het Grote Commentaar werd 1600 jaar voor onze jaartelling geschreven en De Geheime Engel, wat door Adam is geschreven, is 5.770 jaar oud.

Door de jaren heen zijn er veel boeken zoekgeraakt, maar er wordt in sommige bronnen naar verwezen. We hebben ook nog Het Boek van de Schepping (Sefer Yetzira) dat 3600 jaar geleden door Abraham is geschreven.

Over magiërs die krachten van Kabbalah ontvangen zouden hebben, kan men van alles beweren, er bestaan echter geen wonderen in deze wereld.

Kabbalah is een verbazingwekkende, absoluut realistische kennis. Het belangrijkste principe is: “We spreken niet over wat wij niet bereikt hebben.” Dat wil zeggen dat je alleen het recht hebt om te spreken over wat je hebt bereikt en kunt beschrijven, en dat je zwijgt over wat je niet bereikt hebt, want dan komen we bij mystiek uit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17