Category Archives: Macht

Mis geen kans

243.04Vraag: Wat is de macht van de Schepper en de kracht van Zijn hand?

Antwoord: Dat is wat de Schepper moet doen om ons uit ons egoïsme te trekken en ons wat dichter bij Hem te brengen.

Dit is het werk van de Schepper. We moeten altijd op elkaar en op de Schepper gericht zijn om geen enkele kans te missen om ons tot Hem te wenden voor hulp.

Als wij ons niet tot de Schepper wenden, verliezen we het contact met Hem. Hij maakt ons constant wakker, maar als we niet reageren, verdwijnt de verbinding. Dit gaat zo door totdat de volgende mogelijkheid zich voordoet, als de Schepper zich opnieuw tot ons zal kunnen wenden en ons tot een verbinding met Hem zal oproepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/dont-miss-the-opportunity-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 11/2/23, Writings of Baal HaSulam “Call upon Him When He Is Near“

Related Material:
How To Get Yourself Out of Your “Donkey”?
No Need to Wait to Be Crushed
How to Look at Yourself from the Outside?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Macht moet vriendelijk zijn

294.2Vraag: Staan mensen met een duidelijk waarneembare neiging tot macht dichter bij correctie en de spirituele ontwikkeling? Volgens de piramide van verlangens zouden ze meer ontwikkeld moeten zijn.

Antwoord: Misschien staan zij dichter bij de erkenning van het kwade van macht, maar dat hangt van de omstandigheden af. Het is een feit dat macht niet over één persoon gaat. We hebben het over iemand die in een maatschappij leeft. Daarom kunnen wij niet los van de maatschappij en van de uiterlijke omstandigheden over hem spreken.

Wij moeten dus rekening houden met een persoon, de maatschappij, de Schepper en de manier waarop de Schepper ons via de maatschappij bestuurt.

Vraag: Hoe zal in de toekomst het verlangen naar macht in een mens tot uitdrukking komen?

Antwoord: Ik hoop dat wij aan mensen zullen laten zien dat macht vriendelijk en zorgzaam moet zijn, zoals de macht van een moeder over haar baby. Zo zou de macht van de maatschappij over het individu moeten zijn, verder niets.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/power-has-to-be-kind/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

What Should A Leader Be Like?

Ruled By Egoism

Lust For Power

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Heeft de Schepper verlangen naar macht?

261Vraag: Is het mogelijk om macht op een heilzame manier te gebruiken, in een positieve richting?

Antwoord: Een mens kan dit alleen als zijn intenties gecorrigeerd zijn en hij begrijpt dat het er in de eerste plaats over gaat om het goede te doen.

Vraag: Heeft de Schepper, de hoogste kracht in de natuur, verlangen naar macht, uiteindelijk bestuurt Hij al Zijn scheppingen?

Antwoord: De Schepper heeft zo’n vraag niet. Hij is de Kracht. Hij is de enige Kracht die alles onder controle heeft, ook alles in Hemzelf. Hij kan helemaal niet naar macht streven. Hij is de macht zelf. En wij hebben zo’n dorst naar macht, er zo’n verlangen naar, omdat wij die macht niet hebben.

De Schepper heeft, om het zo maar te zeggen, een lege ruimte gecreëerd waarin Hij Zich niet onthult. In feite is Hij daar wel, maar Hij toont Zich niet. Dit is de ruimte waarin wij leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/does-the-creator-have-aspiration-for-power/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

What Should A Leader Be Like?

Characteristics Of The Creator

The Purpose Of Creation And The Development Of Desire

Filed under: Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Hoe meer je weet, hoe meer je twijfelt

592.04Vraag: Psychologen zeggen dat het voelen van onze eigen kracht ons vastberadener maakt en ons helpt om autonoom beslissingen te nemen. Bent u het hiermee eens?

Antwoord: Nee. Hoe hoger iemand op de wetenschappelijke ladder staat, hoe meer hij twijfelt, hoe vaker hij allerlei vragen stelt, hij kent allerlei begrippen die hij op geen enkele manier met elkaar kan verbinden, hij is niet zeker van zichzelf.

Als hij wél zeker is van zichzelf, is hij geen echte onderzoeker, geen echte wetenschapper of deskundige. Hoe meer een mens weet, hoe meer hij twijfelt.

Opmerking: Mensen met macht hebben minder twijfel over de juistheid van hun daden, ook al veroordelen zij anderen voor dezelfde daad.

Mijn antwoord: Ja, dat klopt. Macht vernietigt alles wat logisch is in ons. Macht is onderdrukking, macht is controle.

Als ik macht over iemand heb, heeft die mens geen vrije wil en geen vrijheid van denken. Dan kan hij mij niet meer om raad vragen, dat weet hij zeker, want hij wordt gedwongen om mij te gehoorzamen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-more-you-know-the-more-you-doubt/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

How Power Is Dangerous

Power Really Does Corrupt

The Will Of The People In The Modern Era

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Begeerte naar macht

547.01Vraag: Sinds de oudheid, met name in het oude Griekenland, heeft men gemerkt dat machtsmisbruik tot psychische stoornissen leidt. Er zijn veel verschillende symptomen die het gevolg zijn van het feit dat iemand lange tijd een hoge positie bekleedt. De oude Grieken noemden dit fenomeen hoogmoed en zeiden dat dit goddelijke vergelding betekende.

Hoe denkt Kabbalah over een verschijnsel als begeerte naar macht?

Antwoord: Begeerte naar macht is het belangrijkste wat er in een mens aanwezig is die wil heersen over zijn omgeving en zijn macht wil gebruiken en behouden.

Kijk maar eens hoe een kind naar alles grijpt, het vasthoudt, naar zich toetrekt en in zijn mond stopt. Dit is de begeerte naar macht, onze oorspronkelijke staat, alles wat ik zie en voel heb ik in mijn macht, in mijn kracht, in mijn verlangens, situaties en mogelijkheden. Ik wil dit allemaal veroveren, het onder druk zetten en het steeds dichter naar mij toe halen.

In principe is de begeerte naar macht noodzakelijk voor ons bestaan. Als we niet naar iets zouden verlangen, zouden we niet kunnen ademen, niet kunnen eten, enzovoort. De begeerte naar macht begint met zulke basishandelingen en eindigt bij het feit dat een mens zijn verstand verliest door zijn onbedwingbare verlangen om over alles te heersen, alles te onderdrukken en onder controle te krijgen en niet te weten waar hij zich in moet storten om vooral niets te missen.

Het verlangen om te domineren begint bij een natuurlijke situatie en kan monsterlijke proporties aannemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/lust-for-power/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

How Power Is Dangerous

Do Leaders Have Freedom Of Choice?

Why Don’t Politicians Keep Their Promises?

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →