Category Archives: Machsom

Stap over de psychologische barrière heen

Vraag: Waarom gebeurt het, tijdens het proces van de Kabbalah studie, dat ik eerst heel erg enthousiast ben, alles is duidelijk en begrijpelijk, ik wil wel zingen. Maar dan komt er een moment waarop je de lesstof niet meer begrijpt, je gaat twijfelen, je krijgt over alles een ontevreden gevoel en je denkt: “Heb ik dit eigenlijk wel nodig?”

Antwoord: Dat is waar. Dit gebeurt nu juist in Kabbalah. Voor sommigen heel snel, na een jaar of twee, voor anderen na vijf à tien jaar.

Het is een feit dat er een periode komt waarin een mens dichterbij de onthulling van de Schepper komt, dat hij de verbinding met de Schepper bereikt. Deze verbinding wordt bepaald door zijn vermogen om boven zijn egoïsme uit te stijgen.

Op dit punt is hij ontdaan. Hij duwt het weg. Toen alles aangenaam was en hij met behulp van zijn egoïstische verlangens zijn best deed om de Schepper te bereiken, dacht hij dat hij bereid was om door de Machsom heen te breken, om er alles voor te doen om de Schepper te onthullen.

Als de tijd komt waarin je jezelf, je egoïsme, moet opofferen en ermee moet gaan werken, het transformeren om de Schepper te kunnen onthullen, begint er een heel ingewikkelde, heel moeilijke fase, want je moet jezelf onder druk zetten, boven jezelf uitstijgen en je egoïsme in altruïsme veranderen, dat betekent dat je allerlei anti-egoÏstische acties moet ondernemen. Als mensen dergelijke staten ervaren, verlaten zij ons gewoonlijk.

Dit is het belangrijkste punt, waarna een mens de Schepper gaat onthullen. Het moet overwonnen worden. Het is een psychologische barrière waarbij het egoïsme wordt overwonnen en de onthulling begint.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/cross-the-psychological-barrier/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/26/20

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat gebeurt er als wij de Machsom overgaan?

laitman_624.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens als hij de Machsom overgaat?

Antwoord: Een mens lost in anderen op. Hij blijft in zijn fysieke lichaam, maar hij laat de innerlijke, egoïstische essentie los en begint in de spirituele essentie te groeien .

Vraag: Raakt hij dan zijn angst kwijt?

Antwoord: Er komt angst bij een neergang, die angst verdwijnt als hij een opgang ervaart, want dan hecht een mens zich weer aan de Schepper. Dit gebeurt elke keer opnieuw. De staat van disconnectie van de Schepper wordt neergang genoemd, de staat van hechting aan de Schepper wordt opgang genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Helpt Kabbalah ons om te begrijpen wat wij doen?

laitman_549.02Vraag: Helpt Kabbalah ons om de motivaties en de intenties van ons eigen handelen en dat van anderen te begrijpen?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Je moet al je handelingen en verlangens analyseren.

En bovendien moet je zo ver komen dat je je realiseert dat deze handelingen zeker niet van jou komen. Alles wat er met je gebeurt, creëer je niet zelf en doe je niet zelf, er is niemand om vergeving aan te vragen en niemand om iets kwalijk te nemen, dit geldt ook voor jezelf. Alles is door de Schepper gedaan. Hij heeft zelfs gezegd: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen.” En Hij heeft er onmiddellijk aan toegevoegd: “En ik heb je Licht gegeven om het kwaad te corrigeren.”

Opmerking: Maar het is toch onvoorstelbaar dat iemand terechtstaat en dan zegt: “Dit heeft de Schepper allemaal gedaan?”

Antwoord: Nee, in de rechtszaal kan je zoiets niet zeggen. Maar als je met jezelf in gesprek bent, moet je met jezelf overeenkomen dat je in je leven niets zelfstandig hebt gedaan: niets goeds en niets slechts.

Het ware handelen vindt pas plaats als je boven het scherm gaat werken: boven de Machsom.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

De Machsom Overgaan

laitman_744Vraag: De Machsom (barrière) overgaan, wat betekent dat?

Antwoord: De Machsom overgaan betekent: het potentiële obstakel overgaan, waarna een mens gaat begrijpen wat de eigenschappen van geven zijn, eigenschappen die hij nooit eerder heeft gevoeld.

Hij was in de veronderstelling dat geven en van iemand houden vergelijkbaar waren met de spirituele eigenschap, maar alles is juist anders.

Een mens verkrijgt de eigenschap van geven voorbij de Machsom, en dan gaat hij de wereld in een kompleet ander licht zien, alsof er een schijnwerper is ingeschakeld, dan wordt de ware werkelijkheid aan hem onthuld. Daarvoor bevond hij zich nog in de duisternis.

Stel je eens voor dat we een röntgenstraal in werking zouden stellen, dan zouden we alles in het licht van de röntgenstraal zien. Maar het spirituele licht is geen röntgenstraal. Het onthult alle eigenschappen, verbindingen en kwaliteiten, alles wat zich om ons heen bevindt.

Vraag: Wat ziet een mens die de Machsom heeft gepasseerd?

Antwoord: Verbindingen! Verbindingen tussen alle delen van de schepping in hun waarachtige vorm, verbindingen die in die vorm nog niet eerder onthuld waren. Tegelijkertijd voelt een mens een grenzeloze vreugde. Zijn verrukking is het resultaat van een groot gevoel van harmonie.

Dit is een unieke goddelijke melodie, waar een mens elk moment behoefte aan heeft, in ieder deel van de schepping. Alle delen vullen elkaar aan, zij stralen en creëren een volmaakte onderlinge verbinding. Met andere woorden: verschillende tegenstellingen worden gelijktijdig met de onderlinge complementariteit ontdekt, de ene boven de andere.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17