Category Archives: Maatschappij

Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Tijdens de winter 2021-2022 waren er in Israël verscheidene gevallen van ouderen die op de rand van onderkoeling werden aangetroffen omdat zij de kosten voor het verwarmen van hun huizen niet konden betalen. Daarom kwam er een petitie die opriep om de verwarmingskosten voor alle ouderen die hun elektriciteitsrekening niet konden betalen, te dekken.

Ik zou nog een stap verder willen gaan bij zo’n voorstel: er zou voor ouderen een nationaal plan moeten worden uitgewerkt, zodat zij in de winter niets voor de verwarming hoeven te betalen.

In het algemeen gesproken vraagt zo’n situatie om empathie, namelijk: wat moeten we doen om de pijn van anderen te kunnen voelen? Dat wil zeggen, als wij het ijskoud hebben, voelen we die pijn heel goed en handelen we er onmiddellijk naar. Maar als we weten dat anderen het koud hebben, zijn we niet geneigd om met dezelfde mate van urgentie te handelen.

Om ons in de pijn van anderen in te leven, moeten we ons hart voor hen openen. “Ons hart openen” betekent dat wij hun verdriet voelen. In dit specifieke geval betekent het, dat we voor hen hetzelfde doen als we voor onszelf zouden doen als wij het ijskoud zouden hebben.

Het probleem is dat onze natuur het zo regelt dat we wél voor onszelf zorgen, maar anderen op afstand houden. We moeten echter beseffen dat de Hoge Kracht, de Schepper die de Kracht van liefde, geven en verbinding is, onze natuur, ons hart, vasthoudt. Daarom is het zo, dat als wij de Schepper zouden vragen om ons hart te openen voor het verdriet van anderen, wij een open poort zouden ontvangen naar de correctie van de wereld, namelijk naar de situatie waarin wij bevrijd worden van verdriet, en wij evenwicht, vrede en harmonie zullen bereiken. Bovendien zouden wij daardoor de Hoge Kracht gaan voelen, die Kracht zou ons helemaal vullen.

Wat het specifieke geval van de verwarmingskosten van ouderen in de winter betreft, is er een belangrijk argument: Waar halen we het geld vandaan om die elektriciteit te betalen? Ik denk dat als iedereen in dit land zich ervoor zou inzetten om dit probleem op te lossen, wij zouden ontdekken dat het niet eens zoveel geld zou kosten. Het enige wat we nodig hebben is: meer zorg hebben voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-i-become-more-compassionate-and-empathetic-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Need to Increase Care for Others” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

In 1 à 2 zinnen: wat is Kabbalah? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: In 1 à 2 zinnen: wat is Kabbalah?

Kabbalah is een methodologie voor de uitbreiding van het menselijk bewustzijn door middel van de verbinding van verlangens. In zo’n breder bewustzijn gaan we de Kracht waarnemen die onze werkelijkheid heeft geschapen en in stand houdt, daardoor komen we meer te weten over de wereld waarin we leven en over de verbanden tussen oorzaak en gevolg; als leden van de samenleving worden we dan vriendelijker en toegankelijker en dragen we meer bij aan die samenleving.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/in-1-2-sentences-what-is-kabbalah-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Hoe veranderen maatschappijen en wat zijn de belangrijkste factoren bij die verandering? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe veranderen maatschappijen en wat zijn de belangrijkste factoren bij die verandering?

Het is onze aard om te willen genieten, om plezier te hebben en ons verlangen om te genieten neemt constant toe. Als gevolg van deze ontwikkeling vraagt onze aard voortdurend om nieuwe en andere manieren van vervulling. Hoe groter het verlangen om te genieten wordt, hoe meer, steeds verfijndere manieren, de mensheid ontwikkelt om te genieten.

We bevinden ons op het ogenblik in een unieke situatie. Het kapitalisme heeft een doodlopende weg bereikt. We hebben de afgelopen 50 jaar geprobeerd om het nieuw leven in te blazen maar dat is niet gelukt. Nu ontwikkelt de natuur ons naar een nieuwe situatie, tegen onze wil in.

In het verleden namen we deel aan overgangen die zich in de hele maatschappij voltrokken omdat zulke overgangen in overeenstemming waren met de groei van onze egoïstische verlangens, onze natuur. We ontwikkelden steeds weer een nieuw niveau in onze maatschappij, we deden stappen om over te schakelen van slavernij naar feodalisme, vervolgens naar kapitalisme en zo is het tot nu toe gegaan.

Nu zullen we echter geen voldoening meer vinden door een kapitalistisch systeem in stand te houden en we zullen het volgende niveau van ontwikkeling niet meer kunnen creëren vanuit onze eigen wilskracht, want we zijn op het verzadigingspunt van onze egoïstische ontwikkeling gekomen. Ons ego hoeft niet langer te groeien naar een nieuw niveau van ontwikkeling, daarom is het dus niet meer nodig om een nieuwe situatie op te bouwen met onze gangbare middelen, zoals we dat in het verleden hebben gedaan.

Onze volgende graad van ontwikkeling zal er één zijn die tegen ons ego ingaat. Wij zullen ons moeten aanpassen aan onze volgende graad van ontwikkeling door ons egoïsme om te keren, evenals onszelf. Wij zullen op een bewuste manier moeten groeien om in te gaan zien dat de egoïstische kracht die onze ontwikkeling tot nu toe heeft aangestuurd een negatieve kracht is die ons in ons huidige tijdperk naar steeds meer problemen en crises leidt. Door ons bewust te zijn van de negativiteit van onze egoïstische verlangens, zullen we wel moeten concluderen dat we ons moeten ontwikkelen naar een tegenovergestelde situatie.

In onze tijd helpt het ego ons niet langer bij onze ontwikkeling. De natuur ontwikkelt ons volgens haar eigen vorm die uitgaat van altruïsme, onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Wij moeten ons dus daarop richten en de mensheid opbouwen in harmonie met de natuur, maar ons niet langer ontwikkelen door haar tegen te werken. We moeten in de gehele menselijke samenleving banden van positieve verbondenheid ontwikkelen in plaats van de egoïstische vormen van uitbuiting van anderen ten gunste van het eigen voordeel te laten voortwoekeren.

Vandaag staan we aan de vooravond van een heel nieuw soort transformatie en een nieuwe overgang. We kunnen ons niet langer ontwikkelen door op onze gangbare wijze de groei van het ego na te streven, want het ego is overbelast geraakt en er zijn geen mogelijkheden tot ontwikkeling meer.

Het is heel moeilijk, want de mensheid begrijpt niet dat de egoïstische ontwikkeling uitgeput is en regeringen begrijpen dit al helemaal niet. Vriendjeskapitalisme bevindt zich in een situatie waarin elk van zijn voorstanders de anderen steunt en niet wil nadenken over verandering.

Kabbalisten voelen het als hun plicht om nu uit te leggen wat de mensheid binnenkort te wachten staat, want in tegenstelling tot de revoluties die we in het verleden hebben gehad en die het gezicht van de mensheid veranderd hebben, komen we nu in een tijd die geen revolutie is, maar een totale omkering.

Laten we hopen dat het ons zal lukken om dit uit te leggen en dat we daardoor de veranderingen die in de menselijke samenleving zullen plaatsvinden duidelijk zullen kunnen maken en verzachten. Anders zal de mensheid in de volgende fase van haar ontwikkeling met veel pijn en leed te maken krijgen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/how-do-societies-change-and-what-are-the-major-forces-of-change-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Why Do Changes Happen?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Chaim Ratz. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Wat is op het ogenblik het grootste probleem voor de menselijke soort? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is op het ogenblik het grootste probleem voor de menselijke soort?

Onze basishouding naar het leven, de natuur en al het overige is ons ego, namelijk een verlangen om te genieten ten koste van anderen en de natuur.

Daarom is ons belangrijkste probleem ons verlangen om alles en iedereen uit te buiten om er zelf beter van te worden, dat we dit plaatsen boven de ontwikkeling van positieve verhoudingen.

We kunnen er niet mee doorgaan iedereen te willen beheersen, vernietigen en vervolgens af te danken.

Door zo’n houding putten we onze planeet uit, dit is de basisoorzaak achter al onze problemen en de crises op persoonlijk, sociaal, economisch, ecologisch en mondiaal niveau.

We hebben niets anders dan onze wereld. Laten we ons dus geen illusies maken door te denken dat we op de maan of Mars of ergens anders kunnen gaan wonen. Dat zal niet gebeuren. Wij kunnen daar niet overleven en bovendien, zelfs als we erin zouden slagen om er op de een of andere manier te leven, wat gaan we daar dan doen? We zouden onszelf en die plekken in dezelfde mate ruïneren als we het tot nu toe met onszelf en onze planeet doen.

We hoeven dus alleen maar onze houding ten opzichte van elkaar en de natuur te corrigeren en te beseffen dat we onszelf te gronde richten door het dictaat van onze egoïstische natuur te volgen, en dan is het nodig om te zoeken naar een manier om ons in de samenleving positief met elkaar te verbinden en te leren om rekening te houden met elkaar.

Hoe meer we ons ermee bezighouden om in de samenleving een positieve houding naar elkaar en de natuur te ontwikkelen, hoe meer we de positieve krachten die in de natuur aanwezig zijn zullen activeren om in ons leven te komen. Dan zullen we op een manier gaan denken die tegengesteld is aan ons egoïsme en dan willen we ten gunste van anderen en de natuur gaan denken. We zouden een grote positieve overgang zien naar een nieuwe, harmonieuze en vreedzame wereld.

Based on the video “New Paradigm Approaching” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Chaim Ratz. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/what-is-currently-the-single-largest-problem-for-human-beings-as-a-species-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Egoism, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Een speciale tijd

Vraag: Wat vindt u bijzonder aan wat er nu allemaal gebeurt?

Antwoord: Ik denk dat we in een bijzondere tijd leven. We bevinden ons in een situatie waarin de mensheid zich steeds dieper bewust wordt van haar egoïstische aard. Ik hoop dat dit ons de gelegenheid geeft om onze staat te begrijpen en een manier te vinden om er iets aan te doen.

Vraag: Waar maakt u zich persoonlijk zorgen over?

Antwoord: Eerlijk gezegd maak ik me maar over één ding grote zorgen, verder nergens over. Zoals de grote Kabbalist van het begin van de 20e eeuw, Baal HaSulam, schrijft zijn we deel van de laatste generatie, dit betekent dat wij de generatie zijn die moet gaan erkennen dat ons egoïsme uiteindelijk inferieur is, dat wij het niet kunnen corrigeren en dat het ego alleen geheeld kan worden als we er bovenuit stijgen.

Om een mens zover te brengen, is er een groot aantal negatieve krachten die lijden zullen veroorzaken waardoor er zelfs een derde en vierde nucleaire wereldoorlog kan uitbreken. Daarom maak ik mij zorgen over de vraag of wij hierdoor erkenning en correctie zullen bereiken of dat wij een enorm lijden zullen meemaken.

Vraag: Dus enerzijds voelt u zich uiterst rustig en anderzijds bent u bezorgd?

Antwoord: Ik voel me rustig omdat we de uiteindelijke staat hoe dan ook zullen bereiken. Dat is duidelijk, maar het is nog heel ver weg. In principe is het dichtbij, maar het hangt ervan af hoe je het bekijkt, want het ligt in onze handen om er een sprong naar toe te maken, om het egoïsme af te wijzen, om te proberen naar een ander niveau van onderlinge communicatie te gaan. Als we dat niet doen, zullen we gedwongen worden door de invloed van een angstwekkende dwingende kracht.

Vraag: Is het iets realistisch dat een individu die uiteindelijke staat kan zien?

Antwoord: Kabbalisten zien het. En de rest van de mensen zullen enigszins moeten gaan aanvoelen dat het onmogelijk is om verder te leven in het paradigma waarin wij nu bestaan en zij zullen daarmee moeten gaan instemmen.

Instemming geeft een mens de mogelijkheid om te beseffen dat een andere vorm van zijn houding tegenover de wereld, tegenover mensen, geliefden, tegenover de verbinding tussen ons, noodzakelijk is. We moeten onze negatieve, egoïstische omgang met elkaar inruilen voor positieve, altruïstische interacties die de hele ruimte tussen ons zullen vullen.

We moeten dit gaan beseffen. Ik zeg “beseffen” omdat alle handelingen in feite door de natuur worden uitgevoerd, maar dan wel in overeenstemming met onze wensen.

Vraag: Is er iets dat u nu bijzonder inspireert?

Antwoord: Ik word geïnspireerd door het feit dat deze periode helemaal vol is met allerlei gebeurtenissen die ons met een grote snelheid veranderen. Dit is onvergelijkbaar met wat we in vorige generaties hebben meegemaakt.

Ik hoop heel sterk dat wij in een situatie zullen komen waarin wij werkelijk beseffen dat het kwaad van het egoïsme onze doodsvijand is, en dat wij al het mogelijke gaan doen om dit uit de weg te ruimen.

https://laitman.com/2021/11/special-time/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 10/19/21

Related Material:

Time Is The Subjective Feeling That Something Missing Will Come Later On

Time And Space According To The Wisdom Of Kabbalah

Consciousness: Beyond Time And Space

Filed under: Crisis, Egoism, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen

De meesten van ons zijn zich niet bewust van de motieven voor onze daden. We gaan als het ware op de automatische piloot door het leven en denken zelden na over wat ons ertoe brengt om te doen wat we doen, te zeggen wat we zeggen en te denken wat we denken. Daar is een goede reden voor: niemand wil zich realiseren dat de onderliggende motivatie voor onze daden angst is. We zitten voortdurend in een vluchtmodus en alleen de gedachte daaraan al is ondraaglijk.

Een van de buren in het flatgebouw waar ik woon, is doodsbang voor zijn bank. Hij zit diep in de schulden en de bank kan al zijn betalingen en doorlopende opdrachten elke dag blokkeren. Een andere buurman is doodsbang voor de politie. Hij is betrapt op rijden onder invloed en is bang dat de politie zijn appartement komt doorzoeken. Maar bovenal is hij bang dat de politie zijn kantoor zal binnenlopen met een huiszoekingsbevel en hem daardoor voor schut zal zetten waar zijn collega’s bij zijn.

Zo zitten we allemaal in elkaar, bang voor iets, bang voor veel dingen. We zijn bang voor wat mensen van ons zullen denken en voor wat ze over ons zullen zeggen. We zijn zo bang voor onze kinderen, op zoveel gebieden, dat we het niet eens kunnen beschrijven. We zijn bang voor het virus, bang voor het klimaat, bang voor terroristen, bang om uitgebuit te worden door leeftijdgenoten, collega’s en bazen, en we zijn bang voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Kortom, wij zitten ongewild gevangen in een netwerk van angsten die ons leven elk moment opnieuw vormgeven en bepalen. Bovendien voelen we via dit netwerk ook dat we leven, dat we bestaan. De druk die we ondervinden van alles om ons heen – van mineralen, via planten en dieren, tot mensen – geeft ons het gevoel dat we in deze wereld leven.

Het is echter wel een negatief gevoel. We zijn bang voor van alles. We proberen van het leven te genieten, maar alles wat we krijgen is druk van de overheid, de bank, de baas, de kinderen, de sociale zekerheid, noem maar op. We zijn op een punt gekomen waarop we onszelf als gelukkig beschouwen als niemand en niets ons dwars zit. Maar dit is geen geluk, het is afwezigheid van lijden.

We kunnen niet ophouden bang te zijn, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar en zo zitten wij in elkaar. We kunnen echter wel de dingen veranderen die ons bang maken, wat dan weer onze gevoelens zal veranderen.

Wij zijn genotzoekende wezens. We zijn bang als we het gevoel hebben dat we misschien gekwetst kunnen worden of niet kunnen genieten. Daarom wordt onze angst bepaald door de dingen waarvan we willen genieten. Als we van andere dingen zouden willen genieten dan waar we nu van genieten, zouden we voor andere dingen bang zijn, en ons hele wereldbeeld, zelfs onze hele wereld, zou dan daardoor veranderen.

De manier om uit deze deprimerende, droevige situatie van ons bestaan te komen is: onze aandacht verleggen van concentratie op onszelf naar concentratie op anderen. Kijk maar eens naar moeders die zich concentreren op de opvoeding van hun kinderen. Zowel menselijke moeders als moeders in het dierenrijk geven een groot voorbeeld van moed en kracht die zij ontlenen aan de zorg voor anderen, namelijk hun jongen.

Hier kunnen we van leren. Moederliefde is er van nature, maar vreemdelingen liefhebben vergt training, oefening en een brede maatschappelijke consensus over het proces. Toch hebben we dit vandaag nodig, heel erg nodig. We moeten leren om ons angstig af te vragen of we wel genoeg om iemand geven. De druk die wij voelen, moet de druk van liefhebbende moeders zijn, de druk die leven schept, niet de druk van vijanden die hun tegenstanders willen vernietigen. Dat laatste is de druk die we nu voelen, die is dodelijk voor ons en voor de wereld waarin we leven.

We zitten in een wanhopige situatie. Noch onze planeet, noch de mensheid zullen de negatieve druk die we op elkaar en op het milieu uitoefenen veel langer kunnen verdragen. Als wij onze zorgen en angsten niet transformeren van bezorgdheid over onszelf naar bezorgdheid over anderen, zal onze egocentrische focus onze eigen ondergang over ons afroepen.

Voor meer over dit onderwerp, zie mijn boek: Self-Interest vs. Altruism in the Global Era.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/the-sad-truth-of-our-existence-and-what-we-can-do-about-it-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wat zijn de grootste uitdagingen waar de mensheid op het ogenblik voor staat? Waarom zijn ze zo belangrijk? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zijn de grootste uitdagingen waar de mensheid op het ogenblik voor staat? Waarom zijn ze zo belangrijk? 

De toenemende pijn en het toenemende lijden in de wereld moeten ons uiteindelijk tot het besef brengen dat de natuur ons ertoe leidt om uiteindelijk de rat race naar technologische, industriële en financiële dominantie achter ons te laten en in plaats daarvan aandacht te besteden aan onze ontwikkeling als mensheid, aan het onderwijs dat we moeten geven: niet alleen aan kinderen, maar aan hele naties, aan de mensheid.

Internationale betrekkingen zijn venijnig geworden en hoe venijniger ze worden, hoe meer ze een bedreiging vormen. Ik denk dat we als gevolg van de toenemende pijn en het toenemende lijden in de wereld zullen gaan inzien dat we geen andere keuze hebben dan een begin te maken met het bouwen van positieve, menselijke contacten.

De natuur laat ons niet langer in tot verdeeldheid brengende richtingen verder gaan, maar zal ons dwingen om ons met elkaar te verbinden – als we het niet vrijwillig doen, dan door lijden. Daarom ligt de grootste uitdaging voor de mensheid in onze verbinding met elkaar, boven onze verdeeldheid uit, zo kunnen we evenwicht bereiken met de natuur. Totdat we ons afstemmen op de natuur, is de pijn en het lijden dat we ervaren – hoe bitter het ook is – bedoeld om ons te helen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/what-are-the-biggest-challenges-facing-humanity-these-days-why-are-they-a-big-deal-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on talk, “Meet the Press,” between Kabbalist Dr. Michael Laitman and David Rosenthal. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit

Ondanks de toegenomen productie van energie uit duurzame energiebronnen en ondanks de vertraging in de autoproductie, rijzen de olieprijzen de pan uit. Hoewel er minder elektriciteitscentrales zijn die steenkool verbranden, rijzen ook de prijzen van steenkool de pan uit. De aardgasprijzen rijzen de pan uit en in elk land en bij elke vorm van energie lijkt de vraag naar energie het aanbod te overtreffen. Zijn de energiebronnen op aarde in een paar maanden zo drastisch afgenomen? Het antwoord is een volmondig “Nee!” Er is geen tekort aan energie, er is een ernstig tekort aan normaliteit in de menselijke relaties. Ik hoop dat de huidige crisis de buitenproportionele consumptie van de mensheid tot rede zal brengen.

De energie krapte wijst erop dat we overconsumeren. We produceren te veel, gooien de overtollige productie bij het afval, vervuilen de grond, de lucht en het water en dan klagen we dat we niet genoeg hebben. Alsof het normaal zou zijn om je ouders te vermoorden en dan om genade te smeken bij de rechtbank omdat je onlangs wees bent geworden.

Het wordt tijd dat we alles wat we produceren onder de loep nemen, namelijk hoe we de productie, de winst en de goederen verdelen, welke diensten noodzakelijk zijn en welke overbodig, en het belangrijkste is: hoe gaan we met elkaar om? Het doel van dit proces moet voor iedereen duidelijk zijn: overleven.

Er zijn geen andere bedoelingen, het gaat niet over een poging om iemand te overheersen of te beroven van macht of rijkdom. Het is gewoon zo dat de realiteit ons dwingt om rekening te houden met de hele mensheid en heel de planeet. Als we dat niet doen, zal onze hele beschaving als een kaartenhuis in elkaar storten.

Aangezien wij het nog steeds niet begrijpen en erop staan om de dingen te regelen zoals we dat altijd hebben gedaan – door machtsspelletjes – voorzie ik een heel koude, sombere winter voor het noordelijk halfrond. Door de energieschaarste zullen veel mensen in donkere, koude huizen zitten, er zal geen autogas zijn en de duurzame energie zal de traditionele bronnen niet vervangen omdat er in de winter maar weinig zon zal zijn. Ik hoop dat het ons op zijn minst zal aanzetten om onze waarden te heroverwegen. Als dat niet gebeurt, zal de situatie de komende zomer nog ernstiger zijn dan in de uiterst moeilijke zomer die net voorbij is.

Ik weet dat veel mensen rekenen op de belofte van duurzame energie om de energieproblemen van de mensheid op te lossen. Ik denk dat zij zich vergissen. Er is genoeg energie, veel meer dan we werkelijk nodig hebben. We kunnen de uitstoot morgen al met minstens de helft verminderen. Maar hoe meer we hebben, hoe hongeriger we worden, dus onze dorst naar energie zal nooit verzadigd worden en we zullen nooit ophouden met het uitbuiten van de planeet en elkaar voordat we onszelf heropvoeden en ons menselijk gaan gedragen naar elkaar.

We gedragen ons als verwende snotapen die ouders hebben die alles wat ze willen voor ze kopen. Nu hebben onze ouders geen geld meer en onze kindertijd is voorbij. Het is tijd dat we volwassen worden en ons gedragen als verantwoordelijke volwassenen die voor de hele mensheid zorgen zoals een moeder voor haar gezin zorgt. Als we aan elkaar denken zoals in een gezin, zullen we normaliteit bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/there-is-no-shortage-of-energy-there-is-shortage-of-normalcy-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Educatie voor wereldwijd bewustzijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Educatie voor wereldwijd bewustzijn

De integrale realiteit waarin wij vandaag kinderen opvoeden, verschilt sterk van de realiteit waarin wij zijn opgegroeid. Als ze willen gedijen in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is, moeten ze zich bewust zijn van hoe verbonden we zijn, hoe eerder we hen dit gaan leren, hoe beter.

We moeten hen uitleggen dat we op de planeet aarde leven, en hen laten zien hoe de aarde eruitziet. Niet alleen haar ronde vorm, maar ook de bodem, de planten, de dieren en de mensen, en hoe we allemaal verbonden zijn in één systeem.

Vervolgens moeten wij hen vertellen over ons zonnestelsel, hoe de zon en de maan de aarde beïnvloeden, hoe de seizoenen wisselen en hoe natuurkrachten ons leven vormgeven. Wij moeten hen ook laten zien dat, als beschavingen en naties niet met elkaar verbonden zijn, er vijandschap ontstaat en dat zij elkaar juist helpen als ze zich verbonden voelen met elkaar.

Het belangrijkste punt dat we moeten laten zien, is de samenwerking van alle natuurkrachten in één enkel, integraal mechanisme en hoe dit ons beïnvloedt. We moeten gaan inzien dat we – ook al zijn we verbonden via een mobiel apparaat of een computer en leven we in een virtuele wereld – ook verbonden zijn in de fysieke wereld, niet alleen met andere mensen maar met alles.

Het resultaat daarvan zal zijn dat kinderen opgroeien met het besef dat het belangrijk is om een goede band met hun omgeving op te bouwen, met de mensen om hen heen en met de hele natuur. Ze zullen gaan voelen dat ze, als ze niet voor hun omgeving zorgen, zowel de sociale kant als de natuur, daardoor zelf slecht behandeld zullen worden. Op die manier zullen ze niet hoeven lijden onder de gevolgen van onwetendheid, zoals dat nu met ons gebeurt.

Als we onze omgang met anderen en met de aarde meer in termen van een relatie zien, is het gemakkelijk om in te zien dat er wederkerigheid nodig is. Het is duidelijk dat een succesvolle relatie consideratie van alle kanten vereist, en dat de voordelen van het hebben van vrienden en geliefden veel groter zijn dan de inspanningen die daarvoor nodig zijn. Als we niet kunnen zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, is er geen stimulans om goed te zijn voor anderen.

In tegenstelling tot dieren, die andere dieren niet opzettelijk kwaad willen doen, worden mensen geboren met een ingebouwde kwade wil, zoals er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd.” Daarom kunnen we kinderen niet laten opgroeien zonder hen te leren wat verantwoordelijk zijn voor elkaar betekent en wederzijds respect, en dat ontbreekt nu. We moeten hen opvoeden en onszelf opvoeden om in te kunnen zien dat alles met alles verbonden is en alles van elkaar afhankelijk is, en ons daarnaar gedragen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/education-for-global-awareness-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Education, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Leven met Covid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Leven met Covid

Voor mij is het nieuws dat experts beseffen dat Covid-19 niet zomaar verdwijnt, goed nieuws. Vanaf het allereerste begin heb ik gezegd dat zelfs als er een vaccin of een medicijn zou komen waardoor Covid zou genezen, het virus zou muteren of dat er een ander virus zou opduiken waardoor zou blijken dat onze inspanningen nutteloos waren. Zoals ik waarschijnlijk al honderden keren heb gezegd sinds het begin van de uitbraak, werkt het niet als we proberen om de natuur met technologie te slim af te zijn. We zijn zelf producten van de natuur, dus proberen om onze maker te slim af te zijn is – op zijn zachtst gezegd – onverstandig.

Persoonlijk ben ik blij dat de natuur ons op deze manier richting geeft. Ik ben er helemaal niet blij mee dat mensen lijden, maar dat lijden komt niet door de natuur, maar doordat de mensheid koppig is en de richting op blijft gaan waar de natuur niet heengaat. Als je je hoofd stoot tegen de muur van de realiteit, krijg je onvermijdelijk flinke hoofdpijn. In het geval van de mensheid uit deze hoofdpijn zich in miljoenen onnodige sterfgevallen en ontelbare mensen die lijden aan langdurige symptomen ten gevolge van onze halsstarrigheid.

Of we het nu leuk vinden of niet, Covid zegt ons dat we tot bedaren moeten komen. Door de technologische ratrace waar we inzitten, is de mensheid bijna vernietigd, we moeten gas terugnemen en dit onder controle brengen. Mensen moeten stoppen met vechten en gaan praten over wat werkelijk belangrijk is: de manier waarop we met elkaar omgaan.

Omdat we niet positief met elkaar kunnen communiceren in de fysieke wereld, heeft de natuur ons verplaatst naar de virtuele wereld. Als we leren om in die wereld positief te communiceren, zullen we zien dat Covid zijn greep versoepelt en dat we dan ook weer fysiek met elkaar kunnen communiceren.

De natuur gebruikt Covid om ons te leren dat ons ware immuunsysteem niet in ons lichaam aanwezig is, maar in ons hart, in hoe we met elkaar omgaan en hoe we over elkaar denken. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, sijpelt de slechte wil van één mens door naar alle anderen, en onze negatieve emoties verspreiden zich als virussen en maken ons ziek. Positieve emoties sijpelen ook door en verspreiden zich eveneens, maar die zijn helaas schaars, vandaar de erbarmelijke situatie waarin de mensheid zich bevindt.

De vaccins helpen om de pandemie op afstand te houden, maar zolang wij de nodige veranderingen in onze relaties uit de weg gaan, zal het virus in verschillende vormen en intensiteit blijven terugkeren totdat we beseffen dat we een meer fundamentele verandering nodig hebben dan een nieuw vaccin. Covid is geen griepvirus. De manier om het te verwijderen is niet fysiek, maar emotioneel. Pas als we dit begrijpen, zullen we in staat zijn om onszelf te genezen, nadat we onze uitermate slechte verhoudingen hebben genezen. Dan hoeven we niet verder te leven met Covid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/living-with-covid-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →