Category Archives: Maaser

Maaser – Het Tiende Deel Van De Verlangens

Laitman_509Torah, Vajikra (Leviticus) 27:31 – 33: Wanneer iemand iets van zijn tienden wil afkopen, moet hij daar een vijfde gedeelte aan toevoegen. En wat betreft alle tienden van rund- en kleinvee, van alles wat onder de herdersstaf doorgaat, zal telkens een tiende aan de Eeuwige gewijd zijn. Men moet er niet op letten of het goed of slecht is en men mag de dieren niet omruilen. Als men dat toch doet, zijn beide dieren – zowel het eerste als het omgeruilde – heilig, zij kunnen niet vrijgekocht worden.

Wij kunnen het tiende deel van onze verlangens niet zelf corrigeren. Het moet van al onze inspanningen gescheiden worden en door de Cohanim (Priesters) en de Levieten in de vorm van maaser (tiende) aan de Schepper gegeven worden. Dit heeft ook betrekking op het vegetatieve en het animale niveau: er wordt een tiende deel afgescheiden van de producten van het veld en van de dieren die wij eten.

Dit betekent dat het tiende deel van alles wat een mens ten deel valt, gegeven moet worden om aan iedereen goed te doen.

In de Torah staan vele wetten, zij gaan echter allemaal maar over één onderwerp: hoe het onze taak is om op de juiste manier met elkaar verbonden te zijn, om één gemeenschappelijk alomvattend verlangen te worden, hoewel we volkomen van elkaar verschillen en we ver van elkaar afstaan. Als wij een sterke gemeenschappelijke verbinding bereiken, wordt de eigenschap van liefde en geven, de Schepper genaamd, tussen ons onthuld, dan zullen we een volmaakt en eeuwig leven ervaren.

Als we daar niet intens naar verlangen, zullen heelheid en eeuwigheid zich tegen ons gaan keren en zullen wij steeds meer lijden in ons leven ervaren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/10/14

 

Spirituele Correctie En Maaser

Dr. Michael LaitmanVraag: In onze kleine groep respecteren we elkaar. Hoe moeten we aan alle voorwaarden voldoen: Maaser betalen, studeren in het Educatie Centrum, enz.?

Antwoord: Maaser betalen gaat niet over de groep.

Als er een eenling student is die samen met ons studeert, bijvoorbeeld in Chukotka of op Hawaï, het doet er niet toe waar, proberen we voor hem een sfeer te creëren waarin hij zich kan ontwikkelen zoals een embryo in de baarmoeder. We proberen een incubator voor hem te zijn met behulp van allerlei technische methoden, op alle mogelijke manieren en met alle middelen die ons ter beschikking staan.

Als hij meer contact met ons wil, moet hij ons als zijn groep beschouwen. We organiseren een focusgroep voor hem, we zorgen voor de uitzending van lessen en workshops en we vertalen ze in veel talen. Tijdens een reguliere les werken er 50 mensen met ons samen ten dienste van degenen die over de hele wereld verspreid zijn, inclusief jullie.

Als een mens verder wil komen, moet hij deel uitmaken van het leven van de hele wereldgroep, het bestaan ervan steunen en helpen. Maaser betalen helpt om alle aspecten van het gebouw te onderhouden, dit kost veel geld en om een minimum salaris uit te betalen aan degenen die fulltime in disseminatie werken (onze salarissen zijn veel lager dan het gemiddelde salaris in ons land).

Daarom is het nodig dat een ieder zijn deel in dit werk investeert. We beschouwen iemand als een vriend van de groep als hij serieus meedoet. Dat betekent dat hij aanwezig is bij de lessen, Maaser betaalt en werkt in disseminatie, het maakt niet uit of het over een eenling gaat, een kleine groep of een grote.

Maaser is iets heel belangrijks en de gedachte erachter gaat niet alleen over geld. In de Torah staat heel eenvoudig geschreven: betaal 10% omdat je dit gedeelte niet kunt corrigeren. Het Hogere Licht zal al het overige corrigeren. Als je deze 10% niet geeft omdat het heel moeilijk is om het van jezelf ‘los te scheuren’, besteed je het aan allerlei nonsens waar je ego zich tot aangetrokken voelt. Het gaat over spirituele correctie, daarom is het zo moeilijk voor ons om Maaser te betalen.

 

Met Betrekking Tot De Conventie

Dr. Michael LaitmanDit Congres ging niet alleen over vereniging met elkaar, maar ook over verdeling, tussen degenen die voldoen aan de vereisten voor de groep (systematische studie, disseminatie en Maaser) en hen die daar niet aan voldoen.

Wij moeten de staat bereiken, waarbij het centrum van de groep, de vrienden die hier het meest trouw aan zijn, zullen voldoen aan de eisen die de Schepper stelt om aan Hem gelijkvormig te worden op het eerste niveau van de 125 treden van de ladder van Zijn onthulling. Op deze manier zullen zij in staat zijn om het deel te worden van de wereldgroep van Bnei Baruch, waardoor het Licht naar de anderen stroomt. (Zie: ‘Inleiding tot Het Boek de Zohar’).

Rondom dit deel zullen zich dan andere delen vormen, zoals golven die zich verspreiden, afhankelijk van de overeenkomst met de regels voor gelijkvormigheid aan de Schepper, de eigenschap van belangeloos geven.

De regels zijn niet door mij bedacht, maar door Kabbalisten vastgesteld; wij kennen de regels goed, maar we ervaren het nog niet als noodzakelijk om ze nauwkeurig op te volgen, omdat we denken dat ze niet nodig zijn voor de onthulling van de Schepper. Nu is het voor het eerst aan ons gegeven om dit te begrijpen.

Ik verwijs hiermee naar degenen die ontevreden waren over deze eisen ten aanzien van de Schepper. Misschien zou Hij de voorwaarden van het contract voor hen wel veranderen: ‘De Wet van Gelijkvormigheid’ (met elkaar in verbinding staande spirituele kelim (vaten)/eigenschappen).

Zij die de noodzaak van deze voorwaarden erkennen kunnen kiezen waartoe zij willen behoren, tot welke cirkel: tot de centrale of de externe. In de toekomst zullen wij de voorwaarden voor elke cirkel specificeren.

Ik houd van jullie allemaal en iedereen is mij dierbaar, dit alles heeft plaatsgevonden om iedereen naar het Doel toe te trekken en de aardse verwarring op het spirituele pad weg te nemen.

Hugs,

Rav

Wat Noodzakelijk Is En Wat Voldoende Is

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik zit in een virtuele groep. Als ik alleen de conventie kan bijwonen als twee vrienden voor mij garant staan, wie kunnen er dan voor mij tekenen?

Antwoord: Geef daar nu al je aandacht aan.

Behalve de mannen die Egypte verlieten waren er ook vrouwen, kinderen en ouderen. Begrijp je wat het betekent om naar een congres te gaan als ‘vrouw’, ‘kind’, of een ‘oudere’? Begrijp je, dat het je opdracht is om jezelf zo onbelangrijk mogelijk te maken? Je weet niet hoe je je met je vrienden moet verbinden, omdat een vrouw niet kan verbinden. Maar je wilt werkelijk dat het gebeurt, omdat een vrouw deze eenheid volkomen moet steunen.

En misschien ben je een ‘slaaf’, dat betekent dat je aan je egoïsme gehoorzaamt, maar dat je bereid bent om dienstbaar te zijn en te helpen, waar het maar nodig is. Je bent op persoonlijk voordeel uit, je wilt spiritualiteit voor jezelf en je kunt je niet losmaken van je egoïstische bezorgdheid over je eigen goede toekomst. Maar je bent je hiervan bewust en je begrijpt dat je slaaf bent van je eigenliefde en toch wil je nu deel uitmaken van een spirituele aanval.

Een ‘slaaf’ is afhankelijk van een kracht buiten zichzelf: Farao of de Schepper regeren over hem, dat is hetzelfde, want Farao is het middel van de Schepper. En als je dan nog steeds wilt meedoen, kom je naar de conventie, je bent je bewust van je niveau en je spant je tot het uiterste in om met de vrienden samen te zijn.

Of beide geldt: je spant je tot het uiterste in, en je mogelijkheden zijn niet van jou afhankelijk, ze worden naar niveaus ingedeeld. Als je je een beetje hebt ingespannen, ben je een ‘kind’, bij wat meer inspanning ben je een ‘slaaf’, bij nog meer een ‘oudere’, bij nog meer een ‘vrouw’ en bij nog meer een ‘man’. Kracht wordt je van Boven gegeven, maar jij moet deze Kracht volledig toepassen, om te proberen om deze in stand te houden en er volkomen aan toegewijd te zijn. Het gaat niet over jouw niveau, dit is belangrijk om te weten. Iemand die zijn best doet om met ons samen te zijn, zoals een kind zich vastklampt aan volwassenen, stoort totaal niet, maar helpt alleen maar. Dus, waar je ook bent, kom.

Vraag: Onder welke voorwaarden is iemand die gaat een ‘man’?

Antwoord: Als iemand alle ochtendlessen volgt, Maaser (tienden) betaalt, meedoet met Yeshivat Haverim (Samenzijn met de Vrienden) en met alle groepsactiviteiten en zich volledig inzet voor disseminatie, zo volgt hij de raad van Kabbalisten op. Dit is het minimum, dit zijn de fysieke voorwaarden, die nog geen betrekking hebben op het spirituele werk. Dit is noodzakelijk.

En behalve dit: maakt hij zichzelf in zijn ziel werkelijk onbelangrijk in de groep, zodat hij de behoefte aan eenheid voelt? Deze behoefte moet hem brengen tot zijn roep voor hulp, waarop het Hogere Licht zal antwoorden.

De uiterlijke voorwaarden zeggen dus niets over het spirituele niveau, ze zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. Je kunt ze in acht nemen, ongeacht je spirituele staten. En daarnaast zijn er nog vele voorwaarden om innerlijk te verwezenlijken.

[70376]
From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 2/20/2012, Constitution of the Arava Convention

We Betalen Maaser Als We Beginnen Te Verlangen Naar Spirituele Ontwikkeling

How Does One Pay Maaser?Vragen die ik ontving betreffende Maaser:

Vraag: Is het mogelijk om de Machsom over te gaan zonder Maaser te betalen?

Mijn antwoord: Nee.

Vraag: Corrigeren we onszelf gedurende de eerste studietijd als we geen Maaser bijdragen?

Mijn Antwoord: Ja. Maar alleen gedurende de eerste voorbereidende stappen. Kabbalisten hebben nooit studenten geaccepteerd die weigerden aan deze voorwaarde te voldoen. Uiteindelijk is het zo dat ongeacht hoe intensief iemand het ook probeert, Malchut, de tiende Sefira, pas kan worden gecorrigeerd als hij een tiende van zijn bezit weggeeft aan anderen.

Vraag: Moeten nieuwe studenten die in hun eerste studiejaren bezig zijn ook Maaser geven? Wanneer zou iemand ermee moeten beginnen?

Mijn Antwoord: Iemand moet Maaser gaan geven als hij begint te begrijpen dat hij naar spirituele ontwikkeling verlangt. Zonder inzet gaat niemand vooruit. Maaser is een tiende deel van het verlangen, en kan alleen gecorrigeerd worden door het weg te geven.

Vraag: Ik heb een vraag over Maaser. Ik ben een dertienjarige jongen en studeer Kabbalah bij uw centrum. Ik verdien nog geen geld en ik kan niet aan mijn moeder vragen om dit te betalen omdat zij niet studeert. Bovendien heeft zij geen baan. Wat is de oplossing voor iemand die geen Maaser kan betalen? Ik steun het centrum door verspreidingsactiviteiten maar het probleem is dat ik geen Maaser kan betalen omdat ik het me niet kan veroorloven.

Mijn Antwoord: Alleen iemand met een persoonlijk inkomen hoeft Maaser te betalen. Wie geen persoonlijk inkomen heeft geen recht om Maaser te betalen.

Vraag: Als ik 10% van mijn inkomen weggeef voor verspreiding van Kabbalah zal ik dan honger lijden?

Mijn Antwoord: Heb je dat al eens werkelijk geprobeerd?

Vraag: Kan iemand die geen geld heeft Kabbalah studeren?

Mijn Antwoord: De Kabbalahstudie is niet afhankelijk van iemands financiële investeringen. Al onze studiematerialen zijn voor iedereen helemaal gratis beschikbaar op onze website.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Maaser Is a Law of Nature
Laitman.com Post: How to Calculate the Maaser
Laitman.com Post: Whose Money Supports the Existence of the Kabbalah Academy?
About Maaser

Maaser Is Een Wet Van De Natuur

aboveVragen die ik over Maaser ontvangen heb:

Vraag: Kunnen we spiritueel vorderen als we geen tiende (Maaser) betalen?

Mijn Antwoord: Nee.

Vraag vervolgd: Ik heb het boek Kabbalah voor de Student gekocht en De Inleiding tot het Boek van Zohar zelf eruit geprint. Wordt dit ook beschouwd als een tiende?

Mijn Antwoord: Nee.

Vraag vervolgd: Wegens de verplichting om een tiende te betalen, zullen veel mensen zich van Kabbalah afkeren en zal dit geen oplossing voor ze zijn. In de eerste instantie wijden ze zich aan Kabbalah toe met al hun verlangen en na een tijd begrijpen ze dat ze Maaser moeten betalen om spiritueel vooruitgang te boeken. Ik vraag me af, of een die persoon al boven de Machsom zit ook verplicht is om Maaser te betalen, om het hele doel te kunnen verwerven?

Mijn Antwoord: Ja.

Vraag vervolgd: Zelfs op de 125e graad van de ladder?

Mijn Antwoord: Ja.

Vraag vervolgd: Maar de armen zullen niet eens een millimeter vooruit kunnen gaan.

Mijn Antwoord: Als ze arm zijn, is hun Maaser in overeenstemming hiermee ook laag.

Vraag vervolgd: Ik ben heel erg teleurgesteld dat men voor spiritualiteit moet betalen. De Maaser moet geschrapt worden omdat het een beperking is, wat betreft het verwerven van de zogenaamde “nieuwe beschaving”.

Mijn Antwoord: Maaser is een wet van de natuur, en niemand kan het schrappen. Je betaalt niemand: je haalt simpelweg dat deel van jezelf af dat onmogelijk te corrigeren valt en geeft het aan de correctie van de wereld door middel van een andere methode. Je verwezenlijkt je eigen Maarser voor verspreiding van Kabbalah om je heen. Je moet erover lezen. Je kan het ook op Google opzoeken.

De Maaser is 10% van je verlangens, die betrekking hebben op Malchut en die je in je eentje niet kan corrigeren. Je kan alleen een tiende van je inkomsten scheiden, die hiermee overeenkomt. Anders zal je ziel niet gecorrigeerd zijn; het wordt echter niet gecorrigeerd door het geld, maar doordat jij het afwijst. Dit is waarom je in staat bent om dit geld uit te geven aan allerlei soorten legen voorwerpen, maar vind je het bijna onmogelijk om het uit te geven aan de Maaser!

Vraag: Ik begrijp dat we 10% van ons netto/bruto inkomen als Maaser moeten betalen. Waar kunnen we dit betalen? Moeten we het maandelijks doen, of kan het ook wekelijks volgens onze betaal cyclus? Zegt u dat als we niet aan Maaser deelnemen, we nog steeds spiritueel zullen vooruit gaan, maar we het geheel zullen vertragen?

Mijn Antwoord: Je kan het antwoord vinden in de vorige posts over dit onderwerp.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Calculate the Maaser
icon for podpress  Congress 2008: “Lesson 5” [02:25:51m]:  | Download