Category Archives: Lot

Compassie is contact met de Schepper

294.4Alles wat ruimte inneemt, het firmament, de sterren, de aarde en haar koninkrijken, evenaren de kleinste geest niet, want die geest kent dit alles en zichzelf, maar deze lichamen weten niets. Alle lichamen samen en alle geesten samen, en alles wat zij voortbrengen, is niet gelijk aan het geringste gevoel van liefde. Dit is van een orde die oneindig veel verhevener is (Blaise Pascal).

Vraag: Wat voor eigenschap is mededogen? Kan een mens deze eigenschap überhaupt wel tot uitdrukking brengen of is dat ons niet gegeven?

Antwoord: Mededogen is een eigenschap van de Schepper. Het is een eigenschap die in een mens kan worden gewekt. Gedeeltelijk bestaat dit ook in dieren, planten, vissen, in alle levende wezens. Maar in de mens moet het ontwaken in een mate die gelijk is aan de Schepper.

De mens is geboren om compassie te bereiken. Het is belangrijk om te leren compassievol te zijn.

Vraag: Pascal was een groot wetenschapper. Heeft hij iets van het fundament van de mens bereikt?

Antwoord: Wetenschappers uit die tijd voelden het, daarom gingen zij het vak in. Daarom noemden zij dit alles filosofie, wijsbegeerte.

Opmerking: Maar de filosofie uit die tijd is niet de filosofie van nu.

Mijn antwoord: Het was iets natuurlijks.

Vraag: Hoe komt een wetenschapper die in de exacte wetenschappen werkt tot zulke gevoelens?

Antwoord: Hij voelt de wereld; hij voelt hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en daarom wil hij nog grotere verbindingen in de wereld bestuderen.

Vraag: Bereikt hij dan het fundament van de wereld?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Wetenschappers willen daarin steeds dieper graven. En als ze dit punt van mededogen bereiken, betekent het dat ze iets tot op de bodem hebben uitgezocht.

Vraag: U hebt eens gezegd dat de wereld juist vanuit dit punt, het punt van mededogen, is geschapen. Is er toen een vonk van mededogen verschenen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als een wetenschapper zo ver komt, komt de weg naar de Schepper dan eigenlijk dichterbij?

Antwoord: Wij kunnen dan van een contact met de Schepper spreken.

Vraag: Is dit de lotsbestemming van wetenschappers, of is het de bestemming van ieder mens om zo’n begrip van de vonk van barmhartigheid te bereiken?

Antwoord: Dit is de lotsbestemming van ieder mens. We zullen allemaal de staat bereiken waarin wij – ieder voor zich – die interactie, die onderlinge verbondenheid en de wederzijdse zintuiglijke doordringing in elkaar zullen onthullen, dit is namelijk het doel van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/mercy-is-contact-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/12/23

Related Material:
Man Is Someone Who Is Compassionate
Indifferent Compassion
Feeling The Suffering Of The Whole World

Filed under: Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Mens en lotsbestemming

760.1Vraag: Heeft een mens een bepaalde lotsbestemming?

Antwoord: Jazeker.

Vraag: Wat betekent dat, een lotsbestemming?

Antwoord: Het lot is dat wat vooraf bepaald is.

Vraag: Betekent dit dat er ergens over ieder mens iets is opgeschreven? Hoe gedetailleerd is dat?

Antwoord: Dat hangt van de mens zelf af. Er zijn mensen die worden geboren, naar school gaan, gaan werken en tenslotte begraven worden.

Er zijn ook mensen voor wie dit alles heel vaak verandert. Het is niet duidelijk waarom het voor de een op deze manier gaat en voor de ander op die manier. Het is afhankelijk van de innerlijke structuur van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-person-and-fate/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Kabbalah—A Method Of Changing One’s Fate

How Can You Affect Your Fate?

Karma Or Spiritual Development

Filed under: Body and Soul, Free Will, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

De onontkoombaarheid van het lot

Vraag: Wie bepaalt het lot van een mens? U schrijft in uw blog dat het lot afhankelijk is van de oorsprong van iemands ziel. Zelfs de Schepper bepaalt dit niet, maar alles staat geschreven in de oorsprong van de ziel. Waar hebben we het over?

Antwoord: De wortel van de ziel bestaat uit de oorspronkelijke normatieve data in een mens die hij moet implementeren.

Deze oorspronkelijke data, de zogeheten Reshimot, dwingen een mens om op een bepaalde manier te handelen en zij leiden hem naar zijn ideale staat. Van de mens zelf hangt alleen de tijd af die hij besteedt aan het realiseren van zijn pad: sneller, langzamer, op een meer comfortabele manier of door middel van lijden. Met andere woorden, het lot van een mens ligt van tevoren vast, maar het is van de mens zelf afhankelijk hoe hij er doorheen komt, hoelang het zal duren en hoe hij zich voelt in deze deterministische situaties.

Onze vrijheid ligt alleen in de manier waarop wij het deterministische pad van onze ontwikkeling waarnemen en hoe wij het op de beste manier implementeren.

Vraag: Dus ik kan mijn reactie daarop veranderen?

Antwoord: Maar dit betekent heel veel, want het is afhankelijk van onze reactie of wij de Hoge Kracht op een positieve of een negatieve manier beïnvloeden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/the-inevitability-of-fate/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Related Material:

Fate

The Connection Between Our Fate And The Stars

Do The Stars Affect Our Fate?

Filed under: Body and Soul, Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we de loop der gebeurtenissen veranderen?

Vraag: Baal HaSulam, de grote Kabbalist van de 20e eeuw, schreef over de mogelijkheid van een derde en vierde wereldoorlog. Op het ogenblik zeggen veel mensen dat een derde wereldoorlog niet te vermijden is. Als dit een onderdeel van de natuur is en het wel moet plaatsvinden in onze wereld, wat kan ik daar dan aan doen? Als dit al vastligt, kan ik de loop der gebeurtenissen niet veranderen, alleen mijn houding.

Antwoord: Dat is niet waar, we kunnen absoluut alles veranderen. Wat er geschreven staat, heeft de mogelijkheid in zich om van begin tot einde volkomen te veranderen.

Opmerking: Dit is al moedgevend. Maar u zegt dat een mens alleen zijn houding kan veranderen naar wat er gebeurt.

Mijn antwoord: Je houding veranderen, betekent je lot veranderen. Er staat je een heel scala aan mogelijkheden ter beschikking.

Als we boven ons eigen egoïsme uitstijgen, komen we in volkomen andere omstandigheden terecht, in een andere verbinding met de Natuur, de Schepper.

Dan voelen we onze interactie met de Natuur op een totaal andere wijze: tweerichtingsverkeer in onze communicatie met goed en kwaad, etc. Dit betekent dat we gaan begrijpen hoe alles werkt en dan kunnen we zelf de teugels in handen nemen.

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/how-to-change-the-course-of-events/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Change Fate

Managing Your Fate

New Life 478 – The Right To Change Our Fate

Filed under: Crisis, Free Will, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het lot kan beheersbaar zijn

Vraag: Het lot is het geheel van alle gebeurtenissen en omstandigheden die van tevoren vastgelegd zijn en voornamelijk een mens of een gehele natie treffen. Bent u het eens met deze definitie?

Antwoord: Nee, daar ben ik het niet mee eens, want je kunt niet zomaar spreken over het lot als een combinatie van een aantal omstandigheden. Het lot is wat er met ons gebeurt in onze gevoelens, in ons leven en in onze omstandigheden, het is een gevolg van de invloed van de Natuur of de Schepper (dat is hetzelfde) op ons en onze interactie daarbij.

Vraag: Volgens iets wat ik op internet vond, zijn er drie hoofdkenmerken van het lot: totaliteit, onwetendheid en onafhankelijkheid van de menselijke wil. Denkt u dat dit waar is?

Antwoord: Nee. Wat de totaliteit betreft, kan ik zeggen dat er persoonlijke lotsbestemmingen en gemeenschappelijke lotsbestemmingen zijn, en ook totale lotsbestemmingen. Wat het niet weten en de onafhankelijkheid betreft, is het tegendeel waar, wij kunnen ons lot leren kennen en beheren, als we dat willen natuurlijk en we daarvoor een zekere hoeveelheid en kwaliteit inspanningen leveren. Dat wil zeggen, zowel het weten als het beheer kunnen we in onze eigen handen leggen. Dit hangt van ons af.

Opmerking: Als je kijkt naar de geschiedenis en de cultuur van verschillende volkeren, wordt het lot in de meeste gevallen gedefinieerd als negatief, naargeestig, betekenisloos, blind en meedogenloos.

Mijn antwoord: Dit wordt dus gezegd omdat we de essentie en het doel van wat er gaande is niet begrijpen.

Opmerking: Trouwens, er staat niets goeds over geschreven in de joodse religie en ook niet bij de Profeten.

Mijn antwoord: Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt en tegen wie er gesproken wordt. In principe hangt het lot van de mensheid, van die mensheid zelf af. Er kan hierbij niets gezegd worden over een soort fatale voorbeschikking.

Vraag: Wat voor woord zou u toevoegen aan “het lot”?

Antwoord: Beheersbaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/destiny-can-be-controlled/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De weg naar de toekomstige staat

Vraag: De vastliggende situaties waar ik doorheen moet … gaat het daarbij niet over het lot, een schrikwekkend lot, omdat ik het als slecht en pijnlijk ervaar?

Antwoord: Nee. Je bent in staat om geen pijn en kwaad te voelen. Maar daarvoor moet je in de volgende staat zijn. Dat wil zeggen dat je van staat “X” naar staat “Y” moet stijgen. Je toekomstige staat ligt al vast en jij moet daarin zijn.

De vraag is hoe je dat bereikt. Als je weigert om het vrijwillig te bereiken, zal je “stokslagen” krijgen. Als je het ermee eens bent, zal je naar de gewenste staat geleid worden. Alles is afhankelijk van jouw houding naar je ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-road-to-the-future-state/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/28/19

Related Material:

The Future Already Exists

What Determines The Future Of A Person?

The Only Factor That Determines Our Future

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Zeggenschap hebben over je lot

laitman_437Vraag van Facebook: Ik heb een heel moeilijk leven. Ik zal u niet lastig vallen met de details. Ik wil graag begrijpen wat u bedoelt als u beweert dat ik zeggingschap kan krijgen over mijn lot.

Antwoord: Zeggingschap krijgen over je lot betekent dat je moet opstijgen naar de oorsprong van je lot, naar de plaats vanwaar het hoge leiderschap ons bestuurt.

Het hoge leiderschap lijkt zich boven onze wereld te bevinden, buiten onze gevoelens, maar wij kunnen het beïnvloeden als wij boven ons ego uitstijgen, als wij ons verbinden tot een goede relatie met elkaar. Dan beïnvloeden wij onze spirituele oorsprong op een positieve manier, wij worden er gelijkvormig aan en op die manier ontvangen wij van daaruit een positieve invloed. Zo kunnen wij onze lotsbestemming veranderen.

Ik betreur het om te horen dat je een moeilijk leven hebt en dat je daaronder lijdt, je kan je leven echter totaal veranderen. Probeer het! Je zult zien wat de Wijsheid van Kabbalah je daarin adviseert, ik zal heel blij zijn als ik van je hoor dat er dingen voor je veranderd zijn.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/25/17

 

Hoe Kan Je Je Lot Beïnvloeden?

Laitman_198Vraag: Bestaat er zoiets als het lot? En zo ja, hoe kan ik daar dan invloed op uitoefenen?

Antwoord: Een ieder heeft zijn eigen lot. Wij kunnen ons lot beïnvloeden en veranderen als we ons actief laten beïnvloeden door de onthulling van het Hoge Licht, door de verbinding met de vrienden in de groep.

Als je eenmaal de correcte wederzijdse verbinding tussen jezelf en je vrienden herstelt, een verbinding die in ieder geval in zekere mate lijkt op het principe: “Heb je vriend lief als jezelf”, begint de Hoge Kracht onmiddellijk te werken en ons naar onze inspanning te beïnvloeden. Op die manier begint ons lot te veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16