Category Archives: Lot

Zeggenschap hebben over je lot

laitman_437Vraag van Facebook: Ik heb een heel moeilijk leven. Ik zal u niet lastig vallen met de details. Ik wil graag begrijpen wat u bedoelt als u beweert dat ik zeggingschap kan krijgen over mijn lot.

Antwoord: Zeggingschap krijgen over je lot betekent dat je moet opstijgen naar de oorsprong van je lot, naar de plaats vanwaar het hoge leiderschap ons bestuurt.

Het hoge leiderschap lijkt zich boven onze wereld te bevinden, buiten onze gevoelens, maar wij kunnen het beïnvloeden als wij boven ons ego uitstijgen, als wij ons verbinden tot een goede relatie met elkaar. Dan beïnvloeden wij onze spirituele oorsprong op een positieve manier, wij worden er gelijkvormig aan en op die manier ontvangen wij van daaruit een positieve invloed. Zo kunnen wij onze lotsbestemming veranderen.

Ik betreur het om te horen dat je een moeilijk leven hebt en dat je daaronder lijdt, je kan je leven echter totaal veranderen. Probeer het! Je zult zien wat de Wijsheid van Kabbalah je daarin adviseert, ik zal heel blij zijn als ik van je hoor dat er dingen voor je veranderd zijn.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/25/17

 

Hoe Kan Je Je Lot Beïnvloeden?

Laitman_198Vraag: Bestaat er zoiets als het lot? En zo ja, hoe kan ik daar dan invloed op uitoefenen?

Antwoord: Een ieder heeft zijn eigen lot. Wij kunnen ons lot beïnvloeden en veranderen als we ons actief laten beïnvloeden door de onthulling van het Hoge Licht, door de verbinding met de vrienden in de groep.

Als je eenmaal de correcte wederzijdse verbinding tussen jezelf en je vrienden herstelt, een verbinding die in ieder geval in zekere mate lijkt op het principe: “Heb je vriend lief als jezelf”, begint de Hoge Kracht onmiddellijk te werken en ons naar onze inspanning te beïnvloeden. Op die manier begint ons lot te veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16