Category Archives: Lishma en lo Lishma

De Schepper kijkt om als Hij wegrent

527.03Het werk dat een mens in dit leven heeft te doen, bestaat eruit om van Lo Lishma tot Lishma te komen, d.w.z. om vanuit de animale staat die Lo Lishma wordt genoemd, op te stijgen naar de staat van geven.

Lo Lishma is echter ook een hoge graad in vergelijking met het leven van een gewoon mens in deze wereld die niet begrijpt waar hij is, waarvoor hij leeft en voor wie het leven alleen bepaald wordt door de eisen van zijn lichaam.

Maar op een gegeven moment brengt ontwikkeling een mens naar een staat die Lo Lishma wordt genoemd. Dit is een heel belangrijke periode, eigenlijk nog belangrijker dan onze ideeën over de staat Lishma.

In de staat Lo Lishma ontdekken wij de Schepper nog niet en voelen wij onze verbondenheid met Hem en het feit dat wij gevend zijn naar elkaar nog niet. Toch is die verbondenheid er al, alleen niet van aangezicht tot aangezicht, maar vanuit de tegengestelde zijde. Hierover staat geschreven dat de Schepper is als een gazelle die omkijkt als hij vlucht. Wij voelen ons precies in deze positie als wij in Lo Lishma zijn.

Soms hebben wij de indruk dat we dicht bij de Schepper zijn en soms dat we ver van Hem verwijderd zijn. Zo beginnen we geleidelijk veranderingen te voelen in Zijn houding ten opzichte van ons en dat veroorzaakt grote veranderingen in ons. Op die manier leert de Schepper ons in allerlei situaties en handelingen om contact met Hem te hebben en brengt Hij ons dichter bij Hem.

Hoewel de Schepper steeds lijkt weg te lopen, kijkt Hij soms om en nodigt Hij ons uit om Hem te volgen. Hij doet dat steeds opnieuw, totdat er uit al Zijn handelingen een juiste en constante houding in ons wordt gebouwd. Er is namelijk niets wat statisch is in spiritualiteit; spiritualiteit verandert elk moment. Als er niets verandert, is het geen spiritualiteit maar ons corporele bestaan.

Spiritualiteit brengt altijd veranderingen in onze relatie met de Schepper. We moeten proberen om Hem te volgen en te reageren op alle veranderingen die we van Hem ontvangen, op die manier zullen we van Lo Lishma naar Lishma komen. Lo Lishma is een heel belangrijke staat, het is uiterst belangrijk om te weten hoe wij die staat kunnen gebruiken om vervolgens Lishma binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-creator-turns-his-face-back-when-he-runs-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/6/23, “From Lo Lishma (Not for Her Sake), We Come to Lishma (For Her Sake)”

Related Material:
The Great Value Of Lo Lishma
Lo Lishma
Ascending To The Attributes Of Bina

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalistische termen: Lishma

laitman_260.01Vraag: De Kabbalistische term Lishma wordt vertaald als “omwille van de Schepper”. Wat betekent dit?

Antwoord: We begrijpen dat de hele schepping, die een egoïstisch verlangen omwille van onszelf is, gecorrigeerd moet worden, veranderd, alsof je de schepping binnenstebuiten keert om alles niet omwille van onszelf te doen, maar omwille van de Schepper of omwille van anderen, dat is in wezen hetzelfde.

Er staat geschreven: “Van liefde voor jezelf naar liefde voor de vrienden en dan naar liefde voor de Schepper.” Dit betekent dat het één en hetzelfde is. Liefde voor de Schepper houdt universele liefde in, boven alle verschillen tussen mensen uit. Daarom oefenen we eerst met liefde voor de vrienden.

Vraag: Dus zowel geven als ontvangen moet niet omwille van mij zijn, maar omwille van de Schepper? Waarom?

Antwoord: Omdat op deze manier je verlangens oneindig worden en je gaat voelen wat de Schepper erin voelt: eeuwigheid en volmaaktheid. Het lijkt alsof je geeft, maar in werkelijkheid ontvang je.

Vraag: Net zoals in één enkel organisme waar elk orgaan neemt wat het nodig heeft en al het andere aan de rest van de organen geeft, daardoor kan het organisme het leven in stand kan houden ten behoeve van alle organen. Zegt Kabbalah dat wij die staat allemaal moeten bereiken?

Antwoord: Wij moeten tot de meest perfecte, best mogelijke staat van grote vervulling en kennis komen. Daarom wordt Kabbalah uit het Hebreeuws vertaald als de wetenschap van ontvangen.

Deze vorm van ontvangen kan eeuwig en onbegrensd zijn, maar alleen als het samen met anderen gedaan wordt.

Vraag: Dus dit soort interactie moet er tussen alle mensen zijn?

Antwoord: Ja. Daardoor kan je eeuwige en volmaakte vervulling ontvangen.

Vraag: Wat moet ervoor gebeuren?

Antwoord: Het kwaad in onze huidige staat onderkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/kabbalistic-terms-lishma/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Related Material:
The Great Value Of Lo Lishma
Ascending To The Attributes Of Bina
Lo Lishma

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment →

Lishma – Voor de Schepper

260.01Vraag: De Kabbalistische term “Lishma” wordt vertaald door “ter wille van de Schepper“. Wat betekent dat?

Antwoord: Dit betekent dat de hele schepping – namelijk het egoïstische verlangen dat alleen aan zichzelf denkt – zichzelf moet corrigeren, zichzelf moet veranderen, zich als het ware binnenstebuiten moet keren om niets voor het eigenbelang te doen, maar alleen voor de Schepper of voor anderen, wat in wezen hetzelfde is.

Er staat geschreven: “Van eigenliefde naar liefde voor de vrienden en dan naar liefde voor de Schepper.” Wat betekent dat dit hetzelfde is. Liefde voor de Schepper, dat alleen is universele liefde, boven alle verschillen die er bestaan uit. Daarom oefenen we eerst met liefde voor de vrienden.

Vraag: Dat betekent dat ik niet moet ontvangen en geven ten behoeve van mijzelf, maar voor anderen of voor de Schepper. Waarom?

Antwoord: Omdat in dat geval je verlangens grenzeloos worden en je daarin gaat voelen wat de Schepper voelt: eeuwigheid en volmaaktheid. Het lijkt alsof je moet geven, maar eigenlijk ontvang je tegelijkertijd.

Vraag: Het is als in een organisme waar elk orgaan krijgt wat het nodig heeft en al het andere weggeeft, dankzij dit wordt het leven in het lichaam in stand gehouden en profiteert alles ervan. Zegt Kabbalah dat wij allemaal die situatie moeten bereiken?

Antwoord: We moeten de meest perfecte, beste en grootste vervulling bereiken – ware kennis. Daarom wordt “Kabbalah” vanuit het Hebreeuws vertaald als “de wetenschap van het ontvangen”.

Maar dit ontvangen kan grenzeloos, oneindig zijn, alleen als het samenwerkt met anderen.

Vraag: Dus dit soort interactie moet er tussen alle mensen zijn?

Antwoord: Ja. Dit maakt het mogelijk om eeuwige en volmaakte vervulling te krijgen.

Vraag: Wat moet er daarvoor gebeuren?

Antwoord: Het kwaad van onze huidige staat erkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/lishma-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah”

Related Material:

Exile And Lo Lishma

Lo Lishma: Having Something To Correct

The Great Value Of Lo Lishma

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →