Category Archives: Lijden

Zeggenschap hebben over je lot

laitman_437Vraag van Facebook: Ik heb een heel moeilijk leven. Ik zal u niet lastig vallen met de details. Ik wil graag begrijpen wat u bedoelt als u beweert dat ik zeggingschap kan krijgen over mijn lot.

Antwoord: Zeggingschap krijgen over je lot betekent dat je moet opstijgen naar de oorsprong van je lot, naar de plaats vanwaar het hoge leiderschap ons bestuurt.

Het hoge leiderschap lijkt zich boven onze wereld te bevinden, buiten onze gevoelens, maar wij kunnen het beïnvloeden als wij boven ons ego uitstijgen, als wij ons verbinden tot een goede relatie met elkaar. Dan beïnvloeden wij onze spirituele oorsprong op een positieve manier, wij worden er gelijkvormig aan en op die manier ontvangen wij van daaruit een positieve invloed. Zo kunnen wij onze lotsbestemming veranderen.

Ik betreur het om te horen dat je een moeilijk leven hebt en dat je daaronder lijdt, je kan je leven echter totaal veranderen. Probeer het! Je zult zien wat de Wijsheid van Kabbalah je daarin adviseert, ik zal heel blij zijn als ik van je hoor dat er dingen voor je veranderd zijn.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/25/17

 

Wat Is De Oorzaak Van Het Lijden?

laitman_293Vraag: Waarom moeten mensen, voor wie de tijd van de correctie nog niet gekomen is, nog steeds lijden? En wat voor oplossing zou er voor de mensheid geweest zijn, behalve het lijden, tijdens de periode van duizenden generaties, waarin de Wijsheid van Kabbalah – tot het jaar 1995 – nog verborgen was?

Antwoord: Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat we ons egoïsme moeten ontwikkelen tot het moment waarop het werkelijk hogere, speciale, eeuwige genoegens wil bereiken.

We hebben dus een lange weg moeten afleggen, te beginnen bij de schepping van atomen, moleculen, bodem en water, vervolgens van primitieve organismen, planten en dieren, en uiteindelijk de schepping van de mens in zijn huidige staat. Dit is een heel lange weg geweest en dit alles werd vergezeld door lijden.

Pas nu zijn we begonnen aan onze laatste fase van ontwikkeling. Maar nu hebben we de mogelijkheid om ons te ontwikkelen met behulp van de Wijsheid van Kabbalah, een speciale methode waardoor het mogelijk is om het Hoge Licht aan te trekken.

Nu kunnen we ons ontwikkelen door middel van Achishena ( het versnellen van de tijd), wij kunnen onze ontwikkeling versnellen zonder dat de natuur ons daartoe aanzet door middel van lijden, maar door ons verlangen om voorwaarts te gaan, door te anticiperen op het Doel. Op deze manier stopt het lijden. Dit betekent dat het mogelijk is om sneller voorwaarts te ‘rennen’ naar het Doel van de schepping dan de snelheid van de ‘stok’ die zich altijd achter ons bevindt, zo zal deze stok ons niet inhalen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Zich Verwijderen Van De Bron Van Goedheid

 Vraag: De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die gaat over het ontvangen van hoger genot, maar u zegt dat de waarheid bereikt wordt door middel van lijden. Hoe kan dit waar zijn? Is het de bedoeling dat wij lijden?

Antwoord: Niemand is voorbestemd om te lijden. Integendeel, de Wijsheid van of Kabbalah is een wetenschap die ons leert hoe wij de Hoge Kracht, die alleen goedheid verspreidt, kunnen bereiken. Om deze goedheid te voelen is het echter noodzakelijk om het tegengestelde gevoel te ervaren. Hiervoor hoeven wij ons niet onder te dompelen in lijden. Als wij de oorsprong van het lijden begrijpen, is dat al voldoende voor ons. Dit maakt namelijk een enorm groot verschil.

Ik lijd omdat ik ver van de Oorsprong van Goedheid verwijderd ben, en ik kan alleen goedheid bereiken in die Oorsprong. In de Wijsheid van Kabbalah wordt het lijden niet zo ervaren als in de fysieke wereld, waar wij het voelen als een gebrek aan vervulling. Integendeel, het lijden bestaat uit een gebrek aan de mogelijkheid om te geven, zoals een koe lijdt wanneer zij een kalf wil voeden, als zij barst van een overvloed aan melk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

De Verantwoordelijkheid Van Een Kabbalist

laitman_229Vraag: In de loop van de geschiedenis van de mens is er in de wereld nauwelijks een dag te vinden zonder oorlog. Zelfs in onze tijd zijn er veel wrede oorlogen. Waarom lijden zelfs ontwikkelde mensen zoals Kabbalisten hieronder?

Antwoord: Kabbalisten lijden zelfs meer dan anderen, omdat ze zich ten opzichte van iedereen verantwoordelijk voelen. Ze voelen de enorme last van het lijden dat door oorlogen veroorzaakt wordt. Daarnaast ervaren ze ook een heel grote hoeveelheid genot die de mensheid in plaats van het lijden zou kunnen ontvangen, als zij een beetje moeite zou investeren in zelfcorrectie.

Ten opzichte van een ‘gewoon mens’ is een Kabbalist te vergelijken met een volwassene ten opzichte van een kind. Een kind dat ziek is, lijdt alleen aan de ziekte, maar de volwassene die dicht bij het kind staat, lijdt veel meer en is bereid om alle pijn van het kind op zich te nemen.

Hierover wordt gezegd: “Hij die kennis vermeerdert, vermeerdert smart ” – Kohelet 1:18 (Prediker). Daarom moeten we ons verenigen om deze periode van lijden en oorlog snel te overwinnen en het gevoel van de Hoge Wereld binnen te treden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Omstandigheden Die Ons Aansporen Naar De Schepper

Laitman_002Vraag: Ik werk in een ziekenhuis, ik zie mensen die elke dag lijden en ik kan hen alleen maar fysiek helpen. Hoe moet ik daar innerlijk mee omgaan? Soms kan ik mezelf niet losmaken van wat ik meemaak en denk ik er dagen achtereen aan.

Antwoord: Dit is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen, zelfs vanuit Kabbalistisch perspectief, hoe je onverschillig zou kunnen blijven bij het zien van zieke mensen die lijden. Tegelijkertijd is het echter belangrijk om in te zien dat het lijden dat deze mensen ondergaan, omstandigheden zijn die hen aansporen naar de Schepper.

Het is geen boetedoening of een betaling voor iets. Als een mens zich op de juiste manier verhoudt tot zijn lijden, wat betekent dat hij het gebruikt voor zijn spirituele vooruitgang, rechtvaardigt hij het lijden. We moeten mensen ermee helpen dat zij zo snel mogelijk vast kunnen stellen dat het lijden alleen aan ons wordt gegeven om ons aan te sporen naar de onthulling van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Pijnlijke Geboorte

laitman_284_06Vraag: Waarom wordt een mens altijd met veel pijn geboren?

Antwoord: In de Torah staat geschreven: “……in pijn zul je kinderen baren.” Spirituele geboorte kan niet zonder pijn plaats vinden, daarom is een kind baren in onze wereld eveneens pijnlijk, dit heeft te maken met wortel en tak.

Zelfs elementaire deeltjes die zich met elkaar verbinden, ervaren pijn bij de creatie van een nieuwe verbinding. Elk deeltje moet zijn invloed verminderen en gehoorzamen aan het tegengestelde deeltje en op die manier een soort conglomeraat creëren, een verbinding tussen tegengestelde eigenschappen.

Als er nieuw leven wordt gecreëerd – wat betekent dat er een transformatie plaatsvindt tot jij bent voor mij en ik ben voor jou, afwisselend – blijkt dat alles op pijnlijke concessies is gebaseerd.

Als het komt tot de geboorte op het volgende spirituele niveau, is dit altijd pijnlijk want je moet boven jezelf uitstijgen, boven je ego.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/3/16

 

Crisis = Gevaar En Kans

laitman_600_02Mening (David Servan-Schreiber): “Anderen helpen activeert gebieden in de hersenen die een gevoel van genot in ons stimuleren. Dit is specifiek zo omdat we hierdoor in moeilijke tijden de nadruk op communicatie tussen mensen moeten leggen.”

“Een volk dat zich wijdt aan de groei van het bruto nationaal product, werkt volgens de maatstaven van monetaire eenheden. Het is echter onmogelijk om de gezondheid van kinderen, geluk, zingen, een stabiel huwelijksleven, eerlijkheid van degenen die aan de macht zijn, humor, onderwijs, wijsheid en liefde af te meten aan geld. Het bruto nationaal product van de natie meet van alles, maar niet de aspecten waardoor het werkelijk de moeite waard is om te leven.”

“De positieve ontwikkeling van een natie hoeft niet te worden afgemeten aan de toename van de vervaardiging van wapens en de bouw van gevangenissen, maar wel door het ware welzijn van haar burgers. Mensen zijn blij wanneer hun banen niet met consumptie verbonden zijn. Het maken van een verbinding met anderen, actief zijn, aandacht voor gezamenlijke belevenissen, permanente educatie, iets nieuws proberen en jezelf aan anderen wijden: dit is de formule voor geluk!”

“Er zal een wereldwijde financiële crisis voor nodig zijn totdat deze eeuwige waarden uiteindelijk het onderwerp van een publiek debat zullen zijn.”

Mijn commentaar: Juist lijden dwingt ons om aandacht aan anderen te besteden, ook al lijkt het zo dat een mens zich door lijden in zichzelf opsluit. Maar in feite komt een mens alleen door lijden tot mededogen en barmhartigheid. Dus de crisis die zich ontwikkelt, zal ons ertoe dwingen om aandacht aan mensen om ons heen te besteden en op deze manier geluk te bereiken. Maar dit zou alleen plaatsvinden na een heel groot lijden!

In plaats daarvan biedt de wijsheid van Kabbalah een eigen manier die gemakkelijk is om met elkaar snel het geluk te bereiken. Dus kies nu! Het is geen toeval dat het Chinese karakter voor ‘crisis’ is samengesteld uit twee tekens: ‘gevaar’ en ‘kans’.

 

Het Is Maar Eén Sprong Naar Geluk

Dr. Michael LaitmanVraag: Er is een Japans gezegde dat gaat als volgt: “Door moeilijkheden zal je in een edelsteen veranderen.” Hoe ziet u dat?

Antwoord: Dit is uit de filosofie van de Samoerai waarin men over de weg van het lijden spreekt. Ik denk dat we dat helemaal niet nodig hebben omdat wij onze eigen weg gaan. Waarom zouden we via de weg van het lijden op weg gaan naar geluk? Wij kunnen onmiddellijk boven het lijden uitspringen, zoals de Joden heel goed weten.

We zijn daar intussen niet in geslaagd omdat we niet willen luisteren naar de methode die we duizenden jaren geleden hebben ontvangen: de wijsheid van Kabbalah. Deze wijsheid kan ons in één sprong naar geluk brengen.

Opmerking: Maar toch, toen u problemen met uw gezondheid had zei uw leraar dat hij jaloers op u was omdat hij daarin een teken van vooruitgang zag.

Antwoord: Zeker, dankzij lijden verbetert een mens zichzelf omdat lijden tegen het ego ingaat, want dat wil alleen maar genot. Daarom kwam er een systeem van studie en begrip dat tegen het ego inging. Maar dit is niet de juiste manier!

Het Christendom zegt: “Als iemand je op de wang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe.” Dit is niet juist. We moeten een andere weg bewandelen. De wijsheid van Kabbalah legt alles op een heel eenvoudige manier uit. De Schepper heeft leven en dood geschapen, kies dus voor het leven. Wij moeten uit alle macht verlangen naar het goede, naar liefde, naar welzijn en ons niet begraven in lijden. Dat hebben we niet nodig. Met opzet kiezen voor ballingschap, daar lijden en denken dat dit voor iedereen beter is, is absoluut de verkeerde weg! Het ego trekt ons bewust in die richting maar dit is geen Kabbalistische benadering van de wereld, van onze geschiedenis en onze opdracht.

De Schepper zegent ons met vrede, geluk, Licht en warmte, maar absoluut niet met lijden. Want als de mens lijdt is hij niet in staat om de Schepper te zegenen. Hij kan niet huilen en tegelijkertijd zeggen: “Hoe goed is het voor mij om in Uw nabijheid te zijn!” Het is dus voor ons verboden om ons eigen lijden verder te ontwikkelen. Hierop is het Christendom gebaseerd. Vanuit het gezichtspunt van Kabbalah is dit absoluut onjuist.

Vraag: Wat betekent dan “Verheug je als de boosdoeners aan je onthuld zijn”?

Antwoord: Dit betekent dat je verheugd bent als je je gebreken in jezelf ontdekt. Hier ben je blij mee en je lijdt er niet onder. Dit is blijheid omdat je persoonlijke eigenschappen nu onthuld worden en je ziet dat je ze kunt corrigeren. Als zij door Boven aan je onthuld worden, betekent het dat je ze zeker zult corrigeren.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 8/5/15

* In verband met het Europese Kabbalah Congres in Roemenië zullen er tot woensdag 9 september weinig of geen blogs verschijnen.

 

Storm In De Ziel

Laitman_514_04Vraag: Waarvan is ons succes afhankelijk: van onze innerlijke verbinding – het lijden in de wereld gaat door – of van onze snelle aanpak op het gebied van disseminatie?

Antwoord: Tien jaar lijden van het hele volk zal het Hoge Licht niet zo dichtbij brengen als één dag disseminatie en een paar ochtendlessen! Lijden van de kant van de Kli wordt namelijk niet opgehelderd, we kunnen het niet boordelen, het is te vergelijken met een dier dat jankt van pijn en niet weet wat te doen. Mensen hebben geen bewust contact met de Schepper. Daarom kunnen we dit niet vergelijken met een les die soms een gebed oproept, een vraag, een diep verlangen. Dit geldt eveneens voor disseminatie, dan komt aan het licht wat er ontbreekt, namelijk alleen de intentie om te geven. Daarom is disseminatie het middel voor de meest efficiënte correctie, lijden geeft de richting aan voor ons. Het gaat echter over de vraag: waar dient al dit lijden voor en waardoor lijd je?

Opmerking: Ik lijd omdat ik me slecht voel.

Antwoord: Dit betekent dat je lijdt door leegheid op het gebied van de meest fysieke algemene verlangens: voedsel, gezin, eer en kennis. Hier spreken we alleen nog over een algemene vorm van lijden. De Schepper stuurt je moeilijkheden en je schreeuwt het uit. Hij geeft je meer druk en je schreeuwt nog harder en als hij minder druk uitoefent roep je zachter. Als Hij je kietelt schiet je in de lach. Dit is allemaal een directe actie van de Hogere Leiding, waar is nu echter jouw correcte reactie? Je moet niet nadenken over de gevoelens in je verlangen, maar er bovenuit stijgen, waar je je Rosh ha Partzuf (hoofd van de Partzuf) bouwt.

De groep moet ons doordrenken met een behoefte aan spiritualiteit, de behoefte om uit het verlangen om te ontvangen te stappen en ons naar geven toe te bewegen. Als vrienden nu tegen je zouden zeggen dat er een onmiddellijk gevaar dreigt, een storm, een heftige storm die alles zal wegblazen, dat deze onderweg is en alles in een woestenij zal veranderen, zou je radeloos zijn van angst en ongerustheid. Helemaal vol angst. Waarom kunnen je vrienden je niet op z’n minst een klein beetje van deze bezorgdheid op het gebied van spiritualiteit laten voelen? Dit behoren ze te doen.

Maar ze zijn lui. Dan moet je aan hen gaan betalen en alles doen wat in de groep nodig is. Op deze manier help je elkaar. Als je echter gaat zitten wachten op het moment dat er een behoefte aan spiritualiteit in je wakker wordt en dat het een intens verlangen wordt, kan je lang wachten, dat zal nooit gebeuren. Door de groep kom je uit je egoïstische animale punt en rijs je onmiddellijk naar een net van krachten dat al spiritueel is. Hoewel het niet gecorrigeerd is, niet ten behoeve van Haar (Lo Lishma), kunnen we al over een net spreken en dat is het belangrijkste.

Wij krijgen niet genoeg druk van de groep, dat is het hele probleem. Nog een bijeenkomst van vrienden (Yeshivat Haverim) en nog één, het verloopt allemaal mechanisch en dat helpt niet. Van Rabash mochten we niet meer dan één Yeshivat Haverim per week houden. Alles hangt af van een dieper innerlijk doordringen in het gebied van de intenties.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson, Writings of Baal HaSulam

 

Over De Breuk Heen Springen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we ons verhouden tot Talmud Eser Sefirot als we over verschillende fenomenen, concepten en namen van de Partzufim van de werelden lezen?

Antwoord: Talmud Eser Sefirot beschrijft het systeem dat voor ons zorgt en ons bestuurt vanuit de wereld Ein Sof. In de wereld Ein Sof is het hele plan van de schepping van begin tot einde aanwezig en het systeem van de werelden verdeelt het in verschillende stadia, al naar gelang de volgorde van de handelingen waardoor we groeien.

Vraag: Hoe beïnvloedt het ons, hoe reinigt het ons zodat wij meer met de groep verbonden worden?

Antwoord: Het hoge systeem beïnvloedt ons op voorwaarde dat je ermee instemt dat het je beïnvloedt om je tot eenheid met de Schepper te brengen, dit betekent dat je ofwel het pad van Torah kiest, het pad van Licht, ofwel het pad lijden, één van deze twee.

Maar in dit systeem zijn er geen twee paden, er is alleen een opeenvolging van krachten die in een nauwkeurige vastgestelde vorm van het begin van de correctie tot aan het einde van de correctie werken. Alles hangt af van de manier waarop je de invloed van deze Lichten, die via alle Partzufim naar je toe komen, ontvangt.

Het systeem van de werelden is gevend aan de schepselen, op een duidelijke gestructureerde manier. De schepselen kunnen dit geven op de juiste manier ontvangen en zo op een mooie, snelle wijze vorderingen maken en daarmee de Schepper verblijden. Als zij dat niet doen, bevinden ze zich op het pad van lijden. Vanuit het systeem komen altijd noodzakelijke opdrachten.

Vraag: Wat betekent het om dit geven op de juiste manier te ontvangen?

Antwoord: Op de juiste manier ontvangen betekent: ten gunste van de verbinding. Wij moeten immers verbinding maken met onze algemene Kli (vat) die over de breuk zal heen springen en deze hele breuk in zich zal opnemen. In het begin was er slechts één verlangen, later kwam het Licht en verdeelde het in tweeën door tussen ons te komen. Nu bevindt het Licht, de Schepper, zich tussen onze verlangens, maar met een minteken, in een negatieve vorm.

Er is één schepsel aan de ene kant en één schepsel aan de andere kant en tussen hen in bevindt de Schepper zich in een negatieve vorm, namelijk de Farao, het Licht met het minteken. Wij moeten het omkeren naar een plusteken en intussen bij elke handeling die aan ons onthuld wordt, erkennen en vaststellen dat er geen ander is dan Hij en dat Hij het Goede is dat Goed doet.

Tussen jou en mij wordt een grote “min” onthuld en wij keren deze min om naar een “plus”, we keren de duisternis om naar het Licht. Tenslotte zal dan tussen ons, in dit hele systeem, het Licht onthuld worden. En dat betekent dat we ons in de Schepper kleden, in hechting aan Hem.

Het belangrijkste is om niet te vergeten dat al het kwaad eenvoudigweg de Schepper is die in een omgekeerde vorm wordt onthuld. Tijdens het breken van de Kelim (vaten), kwam het Licht de Kli (vat) binnen en als wij het nu omkeren van kwaad naar goed, zullen wij de hechting van het Licht met de Kli (vat) bereiken, hierover staat geschreven: “Hij en Zijn Naam zijn ÉÉN.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/8/14, The Study of the Ten Sefirot