Category Archives: Liefde

Liefde

527.03Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is dat je de verlangens van een ander mens belangrijker vindt dan de verlangens van jezelf en dat je je best doet om ze te vervullen.

Vraag: Maar is het geen echte liefde als je hart in vuur en vlam staat? 

Antwoord: Daar weet ik niets van, een hart dat in vuur en vlam staat. We moeten fysiologen maar eens vragen wat daar in vuur en vlam kan geraken. Je hebt het over lijden, misschien slechte gevoelens en ervaringen.

Ik heb het echter over het feit dat liefde het verlangen is om het verlangen van de ander ten koste van jezelf te vervullen, ten koste van je eigen verlangens, daarbovenuit. Het maakt dan voor jezelf helemaal niet uit wat er verder met jou gebeurt, want het belangrijkste voor jou is wat er met de ander gebeurt. Dit is aardse liefde, niet de liefde waar Kabbalah over spreekt.

Volgens Kabbalah is liefde een hechting tussen twee spirituele objecten: het schepsel (de mens) en de Schepper. Beter gezegd: de ziel en de Schepper. Deze hechting wordt bereikt door gelijkvormigheid van eigenschappen, als de ziel en de Schepper aan elkaar geven, elkaar vervullen en daardoor samenvloeien en elkaar volkomen vervullen. Deze staat wordt liefde genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt vrijdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Love” 1/19/11

Related Material:
True Love
Love Without Conditions
Is There Love Without A Cause?

Filed under: Man and Woman, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbindingspunt tussen man en vrouw

243.01Vraag: U hebt weer gezegd dat een man en een vrouw van nature volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Zij vertegenwoordigen twee verschillende percepties van de wereld. Hoe communiceren ze dan met elkaar?

Waar ligt het verbindingspunt?

Antwoord: Dat ligt boven hen, in de Schepper. De Schepper is het verbindingspunt tussen man en vrouw: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Als u “de Schepper” zegt, kunt u dat dan een beetje vereenvoudigen?

Antwoord: Het is een gemeenschappelijke eigenschap van wederkerigheid, wederzijdse steun, liefde en verbondenheid, gecreëerd door een man en een vrouw. Het geldt vooral voor de combinatie: man en vrouw.

Vraag: Moeten zij zich dit vooraf al bewust zijn, voordat zij aan hun relatie beginnen?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Dit moet het doel zijn waarvoor zij zich met elkaar verbinden.

Vraag: Wat is het doel van deze twee verschillende polaire mensen – een man en een vrouw?

Antwoord: Het doel daarvan is dat zij – door de wederzijdse hulp tussen hen – een staat, een verbondenheid bereiken waarin zij “om elkaar heen zullen draaien” en tegelijkertijd een bijzondere vorm van bestaan zullen creëren: “Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, en wij beiden zijn er voor de Schepper tussen ons.” Zoals er geschreven staat: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Zodat de Schepper de hoogste eigenschap van liefde en geven voor hen wordt? En dat almaar groter wordt?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/point-of-connection-between-husband-and-wife/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/14/22

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Verbinding is het embryo van een Nieuwe Wereld

938.02Opmerking: Eenieder begrijpt op zijn eigen manier wat een correcte verbinding is, hoe vaak het ook uitgelegd wordt, het verdwijnt steeds weer als water in het zand.

Mijn Antwoord: Dat komt omdat zand ons egoïsme is dat nooit met water gevuld zal worden. Zand bestaat uit silicium, het neemt geen water op, maar laat het alleen door.

We kunnen alleen boven het egoïsme uitstijgen, een andere manier is er niet. Het is geen wonder dat er gezegd wordt: “zo hard als silicium”. We moeten boven het ego uitstijgen en de eigenschappen ervan omzetten in vriendelijkheid, zachtheid en liefde.

Opmerking: U zegt altijd: “We moeten ons met elkaar verbinden! We hebben geen verbinding!”

Mijn Antwoord: Omdat de verbinding nog niet werkelijk bestaat.

Volledige verbinding zal pas in de Wereld van Oneindigheid plaatsvinden, voorbij het 125e niveau. Ik praat daar niet over.

Ik praat wél over het feit dat wij ons met elkaar moeten gaan verbinden op een niveau waarop wij één gezond, spiritueel organisme zullen worden. Daardoor zullen wij iedereen in onszelf kunnen opnemen en samen met iedereen gaan groeien, het zal het embryo worden van een Nieuwe Wereld, waaromheen en waarmee alle delen verbonden zijn, het zal één geheel, één lichaam vormen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/connection-is-the-embryo-of-a-new-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Unbelievable!” 12/1/12

Related Material:
Learning to Exist According to the Laws of Connection
What Are We Lacking?
Through Connection To Unity

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het hart dat leven pompt

610.2Opmerking: Arkady schrijft: “Michael Laitman, u spreekt altijd over het hart – voel met je hart, begrijp met je hart en luister met je hart. Iedereen knikt en schrijft prachtige reacties, alsof men het begrijpt. Maar het is mij niet duidelijk. Vertelt u ons eens wat het praktisch betekent: een hart dat luistert, begrijpt en voelt? Anders lijkt het op filosofie en leeft het niet.”

Mijn antwoord: Een hart dat begrijpt is zich van alles bewust, het voelt en luistert, dit is de betekenis van verbonden harten en daarmee is alles gezegd.

Opmerking: Maar we hebben ook nog andere associaties bij het menselijk hart.

Mijn Antwoord: Verwijder alles wat de verbinding met andere harten verhindert, dan krijg je dit gemeenschappelijke hart.

Vraag: Als u zegt “hart”, wat bedoelt u dan? Bedoelt u verlangen?

Antwoord: Ja, verlangen. Geen pomp.

Vraag: Wat moet mijn verlangen worden om mij te kunnen verbinden met de verlangens van anderen?

Antwoord: Het kan wel een pomp zijn, als ik voor anderen pomp. Dan leef ik om bloed te pompen, om mijn bloed door anderen heen te stuwen. En zo doet iedereen dat door alle anderen.

Vraag: Als u zegt “bloed”, wat bedoelt u dan?

Antwoord: Levengevende vloeistof. Dit is leven.

Vraag: En als u zegt “leven”, wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Leven is een gevoel van verbondenheid met iedereen, dat is het doel van het leven.

Vraag: Wat bereiken we als we zo gaan leven?

Antwoord: We stijgen boven onszelf uit, we leven voor anderen en zijn allemaal met elkaar verbonden, dan begrijpen we de harten van iedereen.

Vraag: Dan zal alles als één hart zijn. Kunnen we – naast “hart”-  dit woord vervangen?

Antwoord: Nee. Dit zijn we gewend, zo wordt het overal gezegd en geschreven..

Vraag: Kabbalisten schrijven “hart”. Waarom hart en niet geest of verstand?

Antwoord: Het hart is verantwoordelijk voor het leven. Hierin voelen we vervulling, compressie, expansie. We leven volgens dit ritme.

Vraag: Als ik zeg: “Ik voel pijn in mijn hart”, wat bedoel ik dan?

Antwoord: Het krimpt eigenlijk, het zijn heel serieuze zenuwverbindingen. Daardoor voelt iemand meer of minder, het is het werk van het hart. Daarom is het zo belangrijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/the-heart-that-pumps-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/9/23

Related Material:
The Correction Of “The Stone Heart”
The Heart of the Convention
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Body and Soul, Laitman Unplugged, News | Add Comment / Ask Question →

 

Het moment voor de Machsom

236.02Vraag: Wat gebeurt er op het moment voor de Machsom met een mens, als er twee systemen in hem worden omgekeerd?

Antwoord: Er vindt een volledige onthechting plaats, een gevoel van mislukking, volslagen hopeloosheid en absolute machteloosheid, alle kenmerken, begrip, kennis en opgebouwde ervaring verdwijnen – er is alleen maar leegte.

Opmerking: Aan de ene kant is dit een situatie waarin je gemakkelijk afstand kunt nemen van de gebruikelijke dingen en de manier waarop je de wereld begrijpt, maar aan de andere kant is het heel pijnlijk om los te komen van dat waarvan ik denk dat het mijn “ik” is.

Mijn antwoord: Nee. Je wilt het al, zoals iemand die vóór de dood veel geleden heeft en naar de dood verlangt. Hij begrijpt dat er geen leven meer is in zijn vroegere kwaliteiten, dat alles wat er met hem gebeurd is noodzakelijk was om de staat te bereiken waarin hij zich van dit alles wil ontdoen en wil overgaan naar de daaropvolgende blik op de wereld door de eigenschappen van geven en niet door de eigenschappen van ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/a-moment-before-machsom/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Perfect Birth” 11/15/12

Related Material:
Breaking Through The Machsom
What Is the Machsom?
Crossing Machsom

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar ben je bang voor en waarom? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar ben je bang voor en waarom?

Ik ben nergens meer bang voor.

In het verleden was ik bang dat ik niet genoeg tijd zou hebben om alles af te maken wat ik in het leven wilde. 

Dat is al lang geleden voorbij.

Wat is er om bang voor te zijn? Als wij de waarheid zouden zien, zouden we nergens bang voor zijn, want dan zouden we zien dat we in de handen van de goede, liefdevolle Hoge Kracht zijn. Dan zouden we ook zien dat wij geen controle hebben over ons leven en dat er dus niets is om bang voor te zijn. Kortom: we hoeven nergens bang voor te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-are-you-afraid-of-and-why-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “What Are You Afraid Of?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Alles begint bij de verbinding tussen de harten

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

938.02Het belangrijkste tijdens het Congres is het openen van onze harten. Het congres is een bijeenkomen van harten om het gebroken hart van Adam HaRishon, de gemeenschappelijke wereldziel waar wij allen deel van uitmaken, te corrigeren. Daarom moeten we proberen te voelen hoe ver we in onze harten van elkaar verwijderd zijn.

Het hart is alles wat er in een mens leeft – al zijn verlangens en gedachten. Juist deze verlangens naar vervulling moeten we met elkaar verbinden, proberen de ander te voelen, want dat betekent dat we verbonden zijn.

In de mate waarin we anderen liefhebben als onszelf, gaan wij de Kracht voelen die uit ons is verdwenen toen de ziel uiteenviel tijdens de zonde van Adam HaRishon. Wij zullen onze harten boven onze egoïstische verlangens uit verbinden om dit systeem te corrigeren en de Schepper weer te gaan voelen. In ons gemeenschappelijke hart zal er één enkele, bijzondere Hoge Kracht regeren – de Schepper, naast Wie niets anders bestaat.

Dit is het doel van ons leven, ons bestaan, het doel waarvoor alle werelden en de hele natuur geschapen zijn. De voortgang in deze richting, de gevoelens en gedachten die samenhangen met het proces van de onthulling van het systeem van de Schepper en de Schepper zelf daarin, wordt de opening van het hart genoemd.

Als het hart zich opent, gaan we voelen hoe er spirituele organen in ons geboren worden en gaan groeien, zoals dat in elk zich ontwikkelend, levend lichaam gebeurt: de hersenen, het hart, de lever, de armen, de benen, enzovoort. Wij zullen voelen hoe we met alle delen van het hart handelen in de mate waarin wij ze willen verbinden tot één systeem. Zoals een druppel sperma zich ontwikkelt in de baarmoeder, zo zal zich uit ons kleine, innerlijke verlangen naar eenheid, verbinding en onderlinge samenwerking, een bijzonder wezen gaan ontwikkelen in de Hoge Kracht van de Schepper.

In de mate waarin wij ons met elkaar kunnen verenigen en ons met de Schepper kunnen verbinden, zullen wij voelen dat wij in één lichaam leven, in één Schepper, als delen van dit gemeenschappelijke lichaam dat vrienden worden genoemd. Wij zullen groeien als cellen van een levend lichaam, onze verbondenheid met elkaar en onze onderlinge afhankelijkheid voelen. Voor zover de een aan de ander kan geven, en de ander aan een derde, zich steeds verder uitbreidend, zullen wij ons ene gemeenschappelijke lichaam opbouwen.

Stel je maar eens miljarden kleine verlangens voor, waarvan elk zich niet uit zichzelf ontwikkelt, maar dankzij de verbinding met andere verlangens, zo groeit dit en wordt het doel en het doel van de ontwikkeling ervaren.

Door onszelf zo op te bouwen, bouwen we aan het bereiken van de Schepper, we beginnen te begrijpen wie Hij is, hoe Hij zich in ons kleedt en hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Van hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk elke vriend is, dit vergroot onze vastberadenheid om de Schepper te bereiken. Elke vriend brengt mij dichter bij de Schepper en voegt steeds meer toe om hem te kunnen bereiken, alsof we steeds meer inzoomen en honderd, duizend, tienduizenden nieuwe details toevoegen die samen één beeld vormen.

Dan zie ik duidelijk het beeld van de Hoge Wereld en mijn houding naar iedereen. Ik zie alle bewegingen van iedereen, hun gedachten en intenties en alle veranderingen die in hen plaatsvinden. Ik herken in hen één Kracht, één hoge Oorsprong die, door iedereen op deze wijze te wekken, tot mij spreekt.

Zo komen wij vanuit de liefde voor de schepselen tot liefde voor de Schepper en gaan wij de ene werkelijkheid leren kennen. Het begint allemaal met de verbinding tussen de harten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/everything-starts-from-the-connection-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/23, Lesson on the Topic “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:

The Heart of the Convention

In One Heart, In One Desire

Merge Into One Heart

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe komen we aan een winnend lot?

023Vraag: Er is een bekende parabel over een man die elke dag tot God bidt om hem te helpen om veel geld te winnen in de loterij. Tenslotte kon God het niet langer weerstaan, Hij opende een venster in de hemel en riep naar de man: “Luister, ik ben bereid om je te helpen, maar dan moet jij tenminste een lot kopen.”

Het blijkt dat we in dit leven gelukkig willen zijn, willen winnen, maar dat we niet eens een lot kopen. We doen iets verkeerd. We verspillen onze energie op de verkeerde plek.

Vertel me eens waar en hoe? Hoe kan ik dit winnende lot kopen?

Antwoord: Je moet pleiten, proberen en werken om dichter bij liefde voor elkaar te komen. Er is geen andere manier.

Vraag: Verspillen we energie met het kopen van andere loten?

Antwoord: Wij investeren in allerlei dingen. Natuurlijk kunnen we niet in deze natuur van liefde en wederzijdse afhankelijkheid zijn. Maar we kunnen er wel om vragen. Je hoeft niet eens een heel raam te openen, een klein kiertje is genoeg, en schreeuw daar doorheen dat je anderen wilt liefhebben.

Vraag: Is dit een ticket kopen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als je een kaartje koopt, moet je daarvoor betalen. Wat moeten wij hiervoor betalen?

Antwoord: Bereid zijn om te streven naar liefde voor iedereen.

Vraag: Wordt dit van ons verlangd? Is dit het winnende lot?

Antwoord: Ja, alleen dit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/how-to-pick-a-winning-ticket/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman.” 1/26/23

Related Material:

Love Each Other for No Reason!

Love Is Nothing More Than Harmony, A Mutual Balance Of Plus And Minus

Everything Is Attained Only Through Love

Filed under: News | Add Comment / Ask Question →

 

Er is geen vrijheid zonder liefde en geen liefde zonder vrijheid

559Vraag: U zegt dat de overgangen van het ene stadium naar het volgende aanpassingen zijn om de kracht van geven te ontvangen, zodat het voor ons niet als iets verschrikkelijks aanvoelt. Geeft deze periode van voorbereiding ons het vermogen om het Hoge Licht te weerstaan dat voor een onvoorbereid mens verschrikkelijk kan lijken?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Het lijkt verschrikkelijk omdat het het Licht van geven is, het Licht van Liefde. Het is heel moeilijk te verdragen.

Zou je niet weg willen lopen van te veel liefde, zelfs als het egoïstisch is? Het is heel moeilijk te verdragen. Het neemt bezit van je, zet je onder druk, verplicht je tot dingen en je kunt het je niet zomaar laten welgevallen, zoals men zegt. Het verstikt, verovert en ontneemt je je vrijheid. Wij verkiezen vrijheid boven liefde. Waarom hebben we een liefde nodig die ons van onze vrijheid berooft?

Integendeel, in spiritualiteit is er geen vrijheid zonder liefde en geen liefde zonder vrijheid. Want door je met iedereen te verbinden in een gemeenschappelijke liefde, onderlinge verbondenheid, wederzijdse hulp en complementariteit, krijg je een onbeperkte vrijheid in deze nieuwe verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/there-is-no-freedom-without-love-and-no-love-without-freedom/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. All Suffering Has a Purpose” 2/11/12

Related Material:

The Path To Absolute Freedom

Imaginary And True Freedom, Part 6 – True Freedom

Freedom Is Born From Love

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een vriendelijk woord is het meest waardevol

210Vraag: Waar wordt een vrouw blij van?

Antwoord: Je moet altijd goede dingen tegen een vrouw zeggen, niets anders. Ze verwacht niet zoveel. Laat haar je genegenheid zien, je zorgzaamheid en liefde, dan zal ze alles voor je doen.

Ik heb het niet over een vrouw alsof ze een soort huisdier is. De vrouwelijke natuur is zodanig dat ze bereid is om alles voor je te doen als jij een goede houding naar haar laat zien. Maar dit is iets wat geleerd moet worden.

Vraag: Wat trekt mannen aan in verband met vrouwen?

Antwoord: Mannen voelen zich aangetrokken tot zorgzaamheid, genegenheid en warmte. Een vrouw kan zich gemakkelijk redden in het leven omdat zij dienstbaar is aan hem, dat wil zeggen: zij vervangt zijn moeder.

Vraag: Wat betekent het om een vrouw lief te hebben?

Antwoord: Een vrouw liefhebben betekent dat je voelt dat je haar nodig hebt en dat je haar dat laat zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/a-kind-word-is-the-most-valuable/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Woman—A Mystery To Men

Understanding The Nature Of Women

What Will Calm A Woman’s Heart?

Filed under: Man and Woman, Q&A | Add Comment / Ask Question →