Category Archives: Liefde

Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan?

Negatieve emoties ontwaken in ons allereerst om aan te geven dat we verder moeten van waar we nu zijn, naar een betere plek. Die betere plek betekent een essentiële verandering in de verbindingen tussen mensen. Uiteindelijk komt dit neer op wederzijdse verhoudingen van liefde.

Momenteel weten wij nog niet wat voor soort liefde dat is. Liefde betekent dat wij aanvoelen wat goed is voor anderen, dat we proberen dat voor hen te doen en dat anderen proberen hetzelfde voor ons te doen.

Gewoonlijk proberen wij, als er negatieve emoties in ons naar boven komen, aan zulke gevoelens te ontsnappen. Een dergelijke benadering helpt ons echter niet om de positieve verandering te realiseren waartoe de negatieve emoties ons uitnodigen.

Om niet voor de negatieve emoties te vluchten, maar ze op een positieve manier te hanteren, moeten we leren wat voor soort contacten we eigenlijk in onze wereld zouden moeten hebben.
Onze wereld moet namelijk in evenwicht komen met het grotere systeem van de natuur dat ons bestuurt. Juist dat systeem wekt de negatieve emoties in ons op, zodat wij ons erop gaan afstemmen, het zullen openen en onthullen.

Hoe zorgt de ontwikkeling van positieve menselijke contacten ervoor dat wij ons kunnen afstemmen op het grotere systeem van de natuur? Dat is mogelijk omdat de natuur één enkel systeem is van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke componenten, haar subsystemen lopen synchroon en ondersteunen elkaar. Daarom brengt het ontwikkelen van verhoudingen van liefde voor elkaar ons op menselijk niveau in evenwicht met de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de natuur zelf, daardoor realiseren wij ons aandeel in de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-can-we-deal-with-negative-emotions-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “How to Deal With Negative Feelings” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is bewustzijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is bewustzijn?

Bewustzijn bestaat uit de energie, de materie, de informatie en de kwaliteiten die wij ontvangen en dat alles vormt zich in ons als wij ons verbinden met de algemene collectieve hoeveelheid informatie.

Er zijn krachten die wij van buiten ons ontvangen, deze krachten vormen het beeld van onze wereld. Als wij ons op een evenwichtige manier verbinden met de informatie buiten ons, ervaren wij een staat van vrede en harmonie. Als wij ons echter niet op een evenwichtige manier verbinden met de krachten buiten ons, ervaren wij onevenwichtigheid en disharmonie.

We moeten dus niet kijken naar de manier waarop wij informatie van buitenaf ontvangen, maar hoe we ons verbinden met het algemene, collectieve informatieveld. De mate van ons evenwicht of het gebrek aan evenwicht met het externe veld is verantwoordelijk voor de manier waarop wij de wereld ervaren, ofwel plezierig, ofwel pijnlijk.

De kwaliteit van het algemene informatieveld buiten onze waarneming is die van liefde en geven. Als wij diezelfde kwaliteit in onszelf willen creëren, verbinden we ons ermee en gaan we de informatie ervan zonder enige inmenging waarnemen. Dan bereiken we een staat van totale vrede en harmonie, dan begrijpen en voelen wij de natuur, de schepping en het universum volledig. Met andere woorden, als wij onszelf in evenwicht te brengen met de eigenschap van liefde en geven die buiten ons bestaat, worden wij even eeuwig en volmaakt als die eigenschap, d.w.z. als de natuur zelf.

Het tegendeel is ook waar, ons aangeboren verlangen om ons af te scheiden, om in hokjes te denken en alles op die manier te rangschikken, verwijdert ons van de eeuwigheid en de volmaaktheid van de natuur. Het geeft ons een perceptie van het universum die tijdelijk en onvolledig is.
Als gevolg daarvan ervaren wij tijdens onze hele ontwikkeling een opeenstapeling van lijden dat nodig is om ons naar een punt te brengen waarop wij verlangen naar een fundamentele transformatie van ons paradigma: dan willen wij uit onze onthechte waarneming en gewaarwording stappen en een evenwichtige, harmonieuze en vredevolle verbinding aangaan met het alomvattende informatieveld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/what-is-consciousness-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. Hologram” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 28, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Waar het ons aan ontbreekt in het leven

600.02

In het algemeen geldt: hoe groter het begrip, hoe groter de misvatting, hoe intelligenter, hoe minder verstandig (George Orwell, 1984).

Vraag: In principe staan intelligente, mentaal ontwikkelde mensen die bepaalde hoogten in de menselijke hiërarchie hebben bereikt, aan het roer van de menselijke ontwikkeling. Wat ontbreekt er bij intelligente mensen om alles in orde te brengen?

Antwoord: Liefde. De geest kan alleen door liefde in evenwicht worden gebracht. Als er geen liefde is voor andere mensen, veroorzaakt de geest destructie.

Vraag: Hoe kan ik liefde toevoegen? Waar kan ik het vandaan halen?

Antwoord: Dit is een enorm grote opgave. Het is het enige waar het ons aan ontbreekt in ons leven. Iedereen moet hieraan werken. De belangrijkste opgave is dat mensen elkaar gaan benaderen met een glimlach, met liefde. Het is heel moeilijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-we-lack-in-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 6/24/22

Related Material:

Love Will Cover All Our Crimes

Love Always Rises Above Hate

Penetrating Love Through Barricades Of Hate

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen we aan iemand anders de belangrijkheid van spiritualiteit laten zien?

294.3Vraag: Hoe kun je aan een ander het belang van spiritualiteit laten zien als je er zelf alleen maar over fantaseert en het nooit gevoeld hebt?

Antwoord: Het belang van spiritualiteit moet je je voorstellen als iets hogers, beters, alomvattend, als een situatie van verbondenheid met elkaar, vriendschap, liefde en wederzijds begrip. Je kunt het je beter in detail voorstellen als je het in bij elkaar horende stukjes verdeelt.

Spiritualiteit bestaat bijvoorbeeld uit een totale interactie met elkaar, helemaal in elkaar opgenomen worden. Liefde betekent: inschikkelijk zijn naar elkaar toe, jezelf niet belangrijk maken, de ander verheffen, begrijpen wat hij nodig heeft, hem vooruit helpen. Dit zijn allerlei interacties: ontvangen van de ander omdat hij wil dat ik ontvang. hoe kan ik hem helpen en hem vervullen, enzovoort.

Deze benadering leidt tot een nauwe interactie, tot op het punt dat we niet meer weten waar ik ben en waar hij is. En op dit punt, waar “ik” en “hij” verdwijnen, is er een gevoel van het hogere niveau.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/how-to-show-someone-else-the-importance-of-spirituality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Play the Importance of the Spiritual?” 11/3/09

Related Material:

The Main Thing Is The Desire For Spirituality

Demonstration Of Love

How To Raise The Importance Of Spirituality

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Is het mogelijk om je vijand lief te hebben? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is het mogelijk om je vijand lief te hebben?

Een mens die zijn vijanden niet haat, bestaat niet. Maar naast de haat die wij voor onze vijanden voelen, moeten wij ook onderzoeken hoe we een situatie kunnen bereiken waarin we hen zullen liefhebben. Het unieke van zo’n benadering is dat wij met onze kracht van goedheid en liefde onze vijand ertoe kunnen dwingen om ons lief te hebben.

Waarom merken wij dan dat het goede dat wij nu in ons hebben, niet voldoende is om sterker te zijn dan onze vijanden? Wij moeten daarvoor eerst kleine groepen vormen met mensen die ook het verlangen hebben om anderen lief te hebben als zichzelf, in die groepen gaan wij dan op een goede, vriendelijke manier met elkaar om.

Het is dus mogelijk om onze vijanden lief te hebben door in kleine eenheden of groepen te oefenen met de liefde voor anderen, en geleidelijk aan zal er in zo’n proces een grote kracht opgebouwd worden die zelfs in staat is om goedheid en liefde voor onze vijanden uit te dragen. De Wijsheid van Kabbalah heeft veel materiaal over dit onderwerp en biedt een praktische methode waarmee we zo’n staat van zijn kunnen bereiken.

Based on the video “Is it Possible to Love Your Enemies?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/is-it-possible-to-love-your-enemy-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Mens – Dit klinkt hoogmoedig

294.3Opmerking: Yuliya vraagt: “Beste Michael Laitman, uit al uw uitleg blijkt dat iemand die alleen voor zichzelf leeft, geen mens is.”

Mijn antwoord: Iedereen die je in onze wereld ziet, zit zo in elkaar.

Mens komt van het woord “Adam“, Adam van: zoals “Domeh“, lijkend op de Schepper. Dat wil zeggen dat de spirituele beeltenis die wij in onszelf laten groeien, beginnend bij de spirituele geboorte en dan wat erop volgt, al een mens is.

Vraag: Leven wij eigenlijk hiervoor? Worden wij daarom mens genoemd? Worden wij verondersteld mens te worden?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Denkt u dat er maar heel weinig van zulke mensen zijn?

Antwoord: Ja. Maar wij moeten hiernaar streven.

Opmerking: Maar u zegt dat het er maar weinig zijn.

Mijn Antwoord: Heel, heel weinig. Maar in de toekomst zullen wij dit bereiken.

Nu zitten we in een periode die daarheen leidt, in de voorbereiding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/man-this-sounds-proud/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/25/22

Related Material:

When Does A Person Become An Adam?

A Man Or A Beast

The New Image of the New Man

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden?

Als je gaat liefhebben en voor iedereen en alles in de natuur – de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – gaat zorgen volgens de wet van de liefde, zal je de immens grote invloed ervaren die dit zal hebben.

Allereerst zal je een grote voldoening voelen door je liefdevolle houding naar alles en iedereen in de natuur. Je zult via dit alles de werkelijkheid gaan voelen als iets dat jou insluit. Vervolgens integreer je in de wereld en ontdek je de kracht die overal in de wereld werkzaam is. Je gaat de kracht waardoor de natuur zich ontwikkelt, evolueert en leeft, herkennen. Op deze manier bestaat alles wat geschapen is. Zo ga je je dus identificeren met de kracht waardoor de natuur bestuurd wordt.

Hoe komt het dat een liefdevolle houding naar de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus van de natuur – alles en iedereen om mij heen – de kracht kan onthullen waardoor de natuur bestuurd wordt?

Dat komt omdat deze kracht in iedereen en alles aanwezig is, maar jij leeft niet vanuit dezelfde waarden om dit te ontdekken en te voelen. Je verbergt deze kracht. Dat komt omdat je niet dezelfde kwaliteiten hebt: jij hebt haat in jezelf en de natuur is absolute liefde.

Liefde voor iedereen is het allerbelangrijkste in het leven. Als we dit bereiken, voelen we de volmaakte, eeuwige werkelijkheid, dan word jij ook volmaakt en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/where-will-love-take-you-to-what-extent-will-it-influence-people-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Where Will Love Take You?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Bestaat er iets wat belangrijker is dan liefde? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Bestaat er iets wat belangrijker is dan liefde?

Liefde is zowel de meest ongrijpbare als de belangrijkste kwaliteit van het leven.

Liefde is de bron van het leven.

Zonder liefde is er geen leven. Zonder verbinding is er geen schepping.

Maar we moeten wel goed begrijpen wat liefde eigenlijk is: Liefde betekent de ander liefhebben zonder jezelf in die relatie te betrekken.

Maar hoe kunnen we iemand of iets liefhebben zonder aan onszelf te denken? Wat geeft dat ons? Wat wordt door liefde op ons geprojecteerd? Waarom zouden we eigenlijk liefhebben?

We verzamelen in ons leven ontelbaar veel positieve en negatieve ervaringen met daarbij talrijke inzichten, dus het klinkt vreemd dat liefde het enige is wat overblijft.

Maar het is werkelijk zo, want er is niets sterker dan liefde.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/05/is-there-anything-which-is-more-important-than-love-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Why Is Love Most Important in Life?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Het verlangen om door de muur heen te gaan

527.03Een negatieve kracht moeten we zien als een noodzakelijk element voor de juiste richting naar het doel. In dit doel komen er positieve en negatieve krachten samen en dankzij de verbinding daartussen wordt het doel zichtbaar voor ons.

In de fysieke wereld zien we eerst het doel en daarna richten we ons erop. Maar in spiritualiteit is dat totaal anders: als ik me op de juiste manier op het doel richt, zie ik dat het voor me is.

In spiritualiteit merken we dat we altijd eerst voor een muur staan en pas als we een oplossing vinden, zien we dat er een deur in de muur is. De oplossing is niet om uit te zoeken wat ons hindert of helpt, maar om alle voorwaarden te kunnen verzamelen, zodat ze elkaar aanvullen en er niets overbodigs is.

Daarom gaat elke beslissing over het verwerven van perfectie. En in volmaaktheid zijn er geen goede of slechte componenten, geen negatieve of positieve componenten, maar alles vult elkaar aan.

In de fysieke wereld kun je een gesloten deur zien, maar in de spirituele wereld is de deur pas zichtbaar als hij open is. Een open deur kan je alleen zien door de ogen van volmaakt geloof (= liefde). Op het moment dat we een volmaakt geloof (liefde) bereiken, gaat er een toegang open.

Als er een lege muur voor me staat waarin ik geen deur zie, maar ik werkelijk wil dat er een deur open zal gaan, gaat hij ook open.

In de fysieke wereld zien we eerst een gesloten deur en pas dan proberen we hem te openen. Maar in spiritualiteit zijn er geen gesloten deuren: ofwel de deur is open, of er is alleen een lege muur. Als ik volmaakte liefde bereik, zie ik onmiddellijk de open deur.

Volmaakte liefde betekent dat er niets is dat me scheidt van wat er aan de andere kant van de muur is. Als ik zulke kwaliteiten in mijzelf bereik, verdwijnt de barrière die de scheiding teweegbrengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-desire-to-go-through-the-wall/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Related Material:

The Closed Door As An Excuse To Enter

Investigating The Source Of All Reality

I Am Asking For My Brothers

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De omhelzing van de Schepper

938.02Met een krachtige hand duwt de Schepper ons weg, zodat wij ons nog meer met elkaar kunnen verbinden. En dan zullen we Zijn sterke hand voelen als een krachtige omhelzing.

Als wij elkaar niet wegduwen, zien we dat de Schepper ons ook niet wegduwt. En als we elkaar omhelzen, zullen we voelen dat de Schepper ons ook omhelst.

Het is alsof wij scherpe doornen hebben waardoor we elkaar geen hug kunnen geven. Maar we weten dat deze doornen van de Schepper zijn en niet van de vriend. Als ik bij een poging om mijn vrienden te omhelzen scherpe doornen en afwijzing voel, zijn dat mijn doornen, is dat mijn haat en niet die van hen, hoezeer het mij ook toeschijnt dat het de schuld van de vrienden is.

Daarom omhelzen wij elkaar, ondanks alles, met geloof boven de rede: eerst geforceerd en later van harte. Dan verdwijnen niet alleen alle doornen, maar ze veranderen in de lijm van onze onverbrekelijke verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-embrace-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →