Category Archives: Liefde

Hoe kan ik ermee stoppen om mijn egoïsme te rechtvaardigen?

294.3Vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het egoïsme niet constant rechtvaardigen, maar het voor ons laten werken?

Antwoord: Dat kan je het beste met liefde doen. Als ik probeer om liefde voor de vrienden te ontwikkelen, schuift dat mijn egoïsme enigszins terzijde.

Vraag: Hoe kan ik vermijden dat ik sommige handelingen rechtvaardig op basis van: “Er is geen ander dan Hij”, want dit haalt alle verantwoordelijkheid bij mij weg?

Antwoord: Integreer meer met de groep, dan zal het duidelijker worden waar je mee bezig bent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-can-you-stop-justifying-egoism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 8/3/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Give Love
Love Of Friends Is Our Common Treasure
What Do We Gain From Love Of Friends?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Als wie klein is groter is dan iedereen

236.02Vraag: De Schepper houdt van mij, maar tegelijkertijd doet Hij me veel pijn. We voelen het meest pijnlijke, zware lijden op het niveau van onze wereld. Er is een grote wens dat het “lijden vanuit liefde” wordt, waarbij ik me met de vrienden kan verbinden en hen als mezelf kan voelen, maar dat kan ik niet. Hoe kunnen we van lichamelijk lijden overgaan naar spiritueel lijden vanuit liefde?

Antwoord: Het hangt van jou af welk lijden groot en welk klein is. Neem de Schepper bij de hand en breng Hem naar een zieke vriend, zodat Hij hem rust kan geven en genezen. Probeer realistischer te zijn in dingen, zeg niet alleen maar: “Ik bid … ik denk …” Je mist een meer reële houding.

Vraag: Hoe kan je jezelf annuleren naar een vriend combineren met de kleinste zijn en hem tegelijkertijd naar de Schepper brengen?

Antwoord: Om dat te kunnen doen, ben jij de kleinste. Maar met de hulp van deze handeling ben je ook de grootste. Dat wordt over Mozes gezegd: Hij voelde en plaatste zichzelf lager dan iedereen, daarom was hij groter dan iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/when-the-small-one-is-above-everyone/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/30/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
The Great Kabbalists’ Gain
The Creator Is Inside The Environment
To Become Similar To The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Genade voor een vriend

938.02Daarom, als hij smeekt om genade voor zijn vriend, kunnen zij niet beiden tegelijk de vervulling van het gebed ontvangen, omdat alleen hij het nodig heeft, namelijk die verlossing: het voelen van de grootheid van Kedusha (heiligheid), “het verheffen van de Shechina uit het stof” genaamd (RABASH, “Wat Is, ‘Iedereen die rouwt om Jeruzalem wordt beloond met het zien van haar vreugde,’ in het Werk”).

Vraag: Wat is de essentie van genade? En wat vragen we voor een vriend?

Antwoord: We vragen of een vriend verbonden wordt met de rest van de Ten waarin de Schepper volledig onthuld kan worden. Dat is genade.

Vraag: In hetzelfde artikel zegt Rabash dat men zowel voor de maatschappij als voor de vriend moet vragen. Betekent dit dat ze hetzelfde zijn?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zonder enige overgang? Of zijn het verschillende niveaus?

Antwoord: Een mens verliest zijn kleingeestigheid, voor hem is er geen verschil meer. Hij vraagt gewoon of de Kli, het vat, gecorrigeerd wordt in het uiterlijke deel.

Vraag: En hoe kunnen wij voor een vriend of voor de maatschappij vragen als de Schepper op dit moment niet belangrijk voelt?

Antwoord: Dan moeten we eerst de belangrijkheid van de Schepper vergroten.

Vraag: Maar we hebben het over de situatie waarin de Schepper niet belangrijk is en we moeten vragen. Hoe kunnen we vragen als Hij niet belangrijk is?

Antwoord: Vraag.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/mercy-for-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “What Is, “Anyone Who Mourns for Jerusalem Is Rewarded with Seeing Its Joy,” in the Work?”

Related Material:
What And How To Ask The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
Whom To Pray For: Each Or Everybody?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Teacher, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Laat er Licht zijn

Let There Be LightDe ziel van ieder mens lijkt op een spiegel waarop het zonlicht gereflecteerd wordt.

Er daalt een lichtstraal neer, zij weerkaatst op een ziel en trekt zich dan weer terug in de ruimte.

De mensheid, een beschaving van egoïsten, lijkt op een enorm grote spiegel waarop het licht in verschillende richtingen weerkaatst wordt, daardoor ontstaat er een zee van chaotisch licht.

Maar als de reflecterende lichtstralen samengevoegd worden als segmenten van één immense parabolische bron, wat ontstaat er dan? Op het eerste gezicht lijkt het alsof alle lichtbundels verschillend gericht zijn, maar als geheel richten de lichtbundels zich op een gemeenschappelijk Licht, op een gemeenschappelijk middelpunt. Door deze correcte samensmelting ontstaat er een kritische temperatuur die een nieuwe substantie voortbrengt – plasma – en deze barst in vlammen uit.

En zo wakkert het licht van ieder mens het vuur van liefde onder de vrienden aan. Hun gezamenlijke eenheid, gecombineerd met hun gemeenschappelijke doel, brengt een nieuwe staat voort die onvoorstelbaar is en niet te vatten met ons gezonde verstand: hechting aan de Schepper, een opgang naar het niveau van de Schepper.
Zo’n staat kunnen wij ons niet voorstellen als we dit nog niet bereikt hebben, want deze staat komt alleen tot stand als iedereen zich met elkaar verenigt.

Let There Be Light

Volgens de legende zette Archimedes vijandelijke schepen in brand door er gepolijste bronzen spiegels op te richten. Zijn tijdgenoten waren zo verbijsterd over dit fenomeen dat mensen er nu, duizenden jaren later, nog over spreken.

Filed under: Love | 1 Comment →

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2008/04/let-there-be-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

In de oceaan van de liefde van de Schepper

572.02Wij bevinden ons allemaal in een enorm grote oceaan, gevuld met de liefde van de Schepper. Wij hoeven ons alleen maar open te stellen om deze liefde te voelen, door deze liefde wordt de hele wereld gevuld met oneindig Licht.

Laten wij ons op zijn minst een beetje inspannen en onze ogen openen, alle mogelijke doorgangen in ons denken en ons hart openen. Laten we ons met name voorbereiden voor de komende Conventie, zodat iedereen een kanaal wordt waardoor het hoge Licht naar elke vriend geleid wordt. Dan zullen we allemaal helemaal gevuld worden met dit Licht.

Laten we ons in deze vorm op het Congres voorbereiden: één mens met één hart worden, in een gemeenschappelijke omhelzing, zodat de Schepper ons steeds meer met Zijn liefde kan vullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/in-the-ocean-of-the-creators-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 6/27/23, “Receiving and Giving a Gift”

Related Material:
Directed Straight to the Creator
The Creator Is Love
From Love Of Created Beings To Love Of The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Rood en wit

566.01Zoals een roos tussen de doornen rood en wit gekleurd is, zo bevat de Vergadering van Israël Din (oordeel) en Rachamim (barmhartigheid)” (Introductie van het Boek de Zohar, “The Rose“).

Oordeel, de eigenschap van starheid in onze omgang met elkaar, is rood. Maar als wij het oordeel uit onze omgang verwijderen en alleen vanuit vriendschap, liefde en vriendelijkheid met elkaar omgaan, is dit wit.

Dat wil zeggen dat een Kabbalist geven en liefde voelt in de vorm van wit Licht, en de starre relatie tussen ons in de vorm van rood.

Oordeel en barmhartigheid zijn twee eigenschappen van een mens, in overeenstemming daarmee nodigen wij deze zelfde twee eigenschappen van de Schepper over onszelf uit. Zoals wij elkaar behandelen, zo behandelt de Schepper ons.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/red-and-white/

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
Who Colored The White Light?
The Rhythm Of Life Between Reception And Bestowal
In Righteousness Shalt Thou Judge Thy Neighbor

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe vind je een soulmate?

294.2Vraag: Hoe vind je een soulmate?

Antwoord: Dat hangt helemaal van de persoon zelf af en niet van degene die hij vindt.

Als je iemand als persoon graag mag en je merkt dat hij serieus en behulpzaam is, hangt alles verder van jou af. Probeer zo zorgvuldig mogelijk met hem om te gaan en kijk of hij je begrijpt en of jullie elkaar beginnen aan te voelen en te steunen. Het belangrijkste is wederzijdse steun en de behoefte aan elkaar.

Vraag: Hoe weet je of je de juiste persoon hebt ontmoet?

Antwoord: Probeer vriendelijk, behulpzaam en ondersteunend te zijn. Dan merk je hoe die persoon daarop reageert en wat zijn reactie is: reageert hij er oprecht op en met zijn hele hart, wil hij zo’n manier van omgaan met elkaar ondersteunen en behouden of beschouwt hij het als iets vanzelfsprekends, als iets dat er in principe niet toe doet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/how-to-find-a-soul-mate/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
Absolute Love Or How To Find A Soulmate
How To Find A Kindred Soul
The Nuances Of The Term “Friend”

Filed under: Family, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Kunnen planten werkelijk met elkaar praten? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Kunnen planten werkelijk met elkaar praten?

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Tel Aviv heeft onlangs ontdekt dat planten geluiden maken. Ze deelden mee dat de geluiden van de planten lijken op een klikkend geluid met dezelfde intensiteit als de menselijke spraak, maar dan op frequenties die boven het bereik van het menselijk gehoor liggen. Verschillende dieren zoals vleermuizen, muizen en insecten kunnen de geluiden van de planten waarnemen, wij niet.

Waar praten planten dan met elkaar over?

Alles wat er in de natuur geschapen is, bestaat uit het verlangen om van het leven te genieten. Planten communiceren dus met elkaar over de mate waarin ze kunnen genieten, waar ze voor moeten oppassen en over het feit dat hun communicatie andere planten ten goede moet komen omdat ze voelen dat ze één veld vormen.

Het gaat niet alleen over planten. Elk atoom, elke molecuul en elk gesteente heeft een eigen leven en brengt verschillende vormen van communicatie voort, afhankelijk van hun plaats in het systeem.

Wat betekent dit voor ons mensen?

We moeten leren hoe we boven onze egoïstische verlangens uit kunnen stijgen, waarbij we ieder ten koste van de ander willen genieten en elkaar daardoor afwijzen.

In plaats van elkaar af te wijzen, moeten we leren hoe we ons positief met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen aanvullen. Dan zullen we namelijk als één veld in de natuur bestaan, één veld waarin we één enkele Kracht ontdekken.

Die ene Kracht die we dan uiteindelijk ontdekken, wil dat we ons positief met elkaar verbinden en elkaar waarderen. Door dat te doen zullen we de harmonie en de perfectie van dat veld ervaren.
Over een dergelijke staat van zijn staat er geschreven dat “de wolf bij het lam zal verkeren”. Dat wil zeggen dat op een bepaald moment alle delen van de schepping in een staat van wederzijdse aanvulling en vrede zullen komen.
Die tijd komt dat wij – mensen – dat willen. Door boven onze egoïstische verlangens uit te willen stijgen en de wederzijdse complementariteit tussen alle mensen binnen te willen treden, dwingen we de rest van de delen van de natuur om hetzelfde te doen, dan gaan we de eeuwigheid en de perfectie van de natuur ervaren.

Based on the video “What Do Plants Talk to Each Other About?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/can-plants-really-talk-to-one-another-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt woensdag a.s.

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

Liefde

527.03Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is dat je de verlangens van een ander mens belangrijker vindt dan de verlangens van jezelf en dat je je best doet om ze te vervullen.

Vraag: Maar is het geen echte liefde als je hart in vuur en vlam staat? 

Antwoord: Daar weet ik niets van, een hart dat in vuur en vlam staat. We moeten fysiologen maar eens vragen wat daar in vuur en vlam kan geraken. Je hebt het over lijden, misschien slechte gevoelens en ervaringen.

Ik heb het echter over het feit dat liefde het verlangen is om het verlangen van de ander ten koste van jezelf te vervullen, ten koste van je eigen verlangens, daarbovenuit. Het maakt dan voor jezelf helemaal niet uit wat er verder met jou gebeurt, want het belangrijkste voor jou is wat er met de ander gebeurt. Dit is aardse liefde, niet de liefde waar Kabbalah over spreekt.

Volgens Kabbalah is liefde een hechting tussen twee spirituele objecten: het schepsel (de mens) en de Schepper. Beter gezegd: de ziel en de Schepper. Deze hechting wordt bereikt door gelijkvormigheid van eigenschappen, als de ziel en de Schepper aan elkaar geven, elkaar vervullen en daardoor samenvloeien en elkaar volkomen vervullen. Deze staat wordt liefde genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt vrijdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Love” 1/19/11

Related Material:
True Love
Love Without Conditions
Is There Love Without A Cause?

Filed under: Man and Woman, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbindingspunt tussen man en vrouw

243.01Vraag: U hebt weer gezegd dat een man en een vrouw van nature volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Zij vertegenwoordigen twee verschillende percepties van de wereld. Hoe communiceren ze dan met elkaar?

Waar ligt het verbindingspunt?

Antwoord: Dat ligt boven hen, in de Schepper. De Schepper is het verbindingspunt tussen man en vrouw: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Als u “de Schepper” zegt, kunt u dat dan een beetje vereenvoudigen?

Antwoord: Het is een gemeenschappelijke eigenschap van wederkerigheid, wederzijdse steun, liefde en verbondenheid, gecreëerd door een man en een vrouw. Het geldt vooral voor de combinatie: man en vrouw.

Vraag: Moeten zij zich dit vooraf al bewust zijn, voordat zij aan hun relatie beginnen?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Dit moet het doel zijn waarvoor zij zich met elkaar verbinden.

Vraag: Wat is het doel van deze twee verschillende polaire mensen – een man en een vrouw?

Antwoord: Het doel daarvan is dat zij – door de wederzijdse hulp tussen hen – een staat, een verbondenheid bereiken waarin zij “om elkaar heen zullen draaien” en tegelijkertijd een bijzondere vorm van bestaan zullen creëren: “Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, en wij beiden zijn er voor de Schepper tussen ons.” Zoals er geschreven staat: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Zodat de Schepper de hoogste eigenschap van liefde en geven voor hen wordt? En dat almaar groter wordt?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/point-of-connection-between-husband-and-wife/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/14/22

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →