Category Archives: Licht

Drastische veranderingen

276.02Vraag: Hoe weten we of we een portie Licht krijgen of niet? Veranderen we, voelen we het?

Antwoord: We veranderen. We veranderen drastisch! We beginnen onze ogen te openen. Plotseling zie ik het hele beeld van de wereld, de verbinding tussen alles, hoe alles gebeurt en waar ik zowel binnen als buiten mezelf ben. Dit is een verbazingwekkende onthulling die daarvoor volkomen buiten mij om ging. Je kunt je het van tevoren onmogelijk voorstellen. Zo begin ik mij erop af te stemmen.

Vraag: Hebt u het over de overgang naar het volgende niveau van waarneming?

Antwoord: Ja, natuurlijk.

En vóór dat moment moet ik de behoefte voelen om dit begrip, dit inzicht en deze onthulling te ontvangen van het niveau dat hoger is dan waar ik ben. Zonder dat kan ik niets doen. Maar ik moet er wel een verlangen naar voelen.

Zo´n voorbereiding geeft ons een behoefte aan hulp. Wij ontvangen alles van Boven, ook nu. Zelfs in ons egoïsme ontvangen we alles van Boven, alleen is dat onbewust, zonder het te weten en te voelen. Alles gaat allemaal door ons heen. We hebben niets van onszelf. Waar komt het vandaan? Ben ik een generator van iets?

Vraag: Leveren we constant inspanningen door congressen en allerlei gezamenlijke acties om deze laatste behoefte in ons te ontwikkelen?

Antwoord: Natuurlijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/drastic-changes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Reason for Failures in the Group” 1/28/12

Related Material:

Demand and Receive!

Born Again On Every New Degree

Two Levels Of Perception

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Het verschil tussen Atzmuto en Licht

610.2In The Study of The Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) staat geschreven dat er een verschil is tussen Atzmuto en Licht. Atzmuto kunnen we niet bereiken, het is de oorsprong van de schepping. En Licht is datgene wat vanuit deze oorsprong emaneert en verdergaat met het voortbrengen van veel verschillende soorten schepping.

Baal HaSulam schrijft dat Licht met name in vorm verschilt van Atzmuto omdat de eigenschap van de schepping, het verlangen om te ontvangen, inherent is aan het Licht. Dit geldt niet voor Atzmuto.

Vraag: Kunnen we zeggen dat Atzmuto de essentie van de Schepper is? Dat er in de Schepper geen enkele gedachte is om iets voor Zichzelf te ontvangen?

Antwoord: De Schepper is de bron van alles wat bestaat. In Hem is alles. Maar we kunnen niet veel over Hem zeggen omdat wij niets over Hem weten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-difference-between-atzmuto-and-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of The Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Het gebrek aan vervulling van de vrouw

Kabbalah & Vrouwen

Inzicht in de innerlijke zoektocht van de vrouw en haar spirituele ontwikkeling 

Gebrek aan vervulling in de vrouw heeft een spirituele oorsprong en kan alleen door spiritualiteit gevuld worden.

Het is geen geheim dat vrouwen in onze wereld meer lijden dan mannen. Elke vrouw, of het nu een koningin is of een inheemse vrouw in Afrika, is enigszins ontevreden met haar leven, ze heeft iets wat moeilijk is, voelt zich afhankelijk, of voelt zich op de een of andere manier onvervuld. Ze wil meer warmte en liefde, ze verlangt naar meer sympathie en steun.
Dit wil niet zeggen dat de wereld zo in elkaar zit. Dit innerlijke gebrek aan vervulling ligt in de natuur van de vrouw besloten en aangezien de oorzaak in spiritualiteit ligt, kan het alleen door spiritualiteit worden opgelost. Een vrouw zal nooit volledig tevredengesteld of vervuld zijn, tenzij ze spiritualiteit bereikt.

We zien hoeveel dieper het gemis van een vrouw is dan dat van een man in onze wereld. Een man heeft plezier door alleen maar naar een vrouw te kijken. Welke vrouw beleeft plezier door het kijken naar een man? Een man heeft allerlei genoegens: voetbal, vrouwen, bier, TV en avonturen. Een vrouw wil iets diepers dan dat.

Kabbalah legt uit waarom onze wereld zo in elkaar zit. Er staat geschreven dat in spiritualiteit de vrouw degene is die het gebrek aan vervulling het eerst voelt. Zij hoeft het alleen maar op de juiste manier te formuleren en te gebruiken om een man aan te sporen om het spirituele doel te bereiken, het Licht van Boven aan te trekken en naar haar toe te brengen.

Momenteel begrijpen we niet helemaal hoe dat alles werkt. Maar het is onze taak om de aanbevelingen van de Kabbalisten op te volgen en hen onze ogen te laten openen. We zullen dan zien hoe dit grote gebrek dat de Schepper aan de vrouwen in deze wereld heeft gegeven – haar wanhoop en angst, haar gebrek aan voldoening, steun, veiligheid, gebrek aan warmte en liefde – hoe dit alles zinvol kan worden gebruikt om het spirituele doel te bereiken. Van daaruit komt het Licht en vult het al het gemis dat een vrouw voelt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-womans-spiritual-attainment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Is God, fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is God fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel?

In de wijsheid van Kabbalah bestuderen we God op een praktische manier, in relatie tot ons en op een manier waardoor wij Hem kunnen bereiken: als een hoge Kracht die ons schept en eveneens het universum in en om ons heen, die regeert, alles in stand houdt en alles leidt naar een vooraf bepaald doel.

Net zoals we het over onze ouders hebben als “vader en moeder” door hun specifieke relatie tot ons, komen wij – als we een verbinding met die hoge Kracht bereiken – tot de specifieke relatie die deze Kracht met ons heeft en kunnen we verder niets zeggen over andere mogelijke eigenschappen of betrekkingen die deze Kracht zou kunnen hebben. Daarom zeggen we in Kabbalah dat we ons niet bezighouden met de essentie of het “Zelf” van God, omdat wij in dat opzicht geen verworvenheden hebben.

Daarom ervaren wij met de methode van Kabbalah, die bestaat uit een praktisch en proefondervindelijk onderzoek van onszelf en de ons omringende werkelijkheid, diverse veranderingen in onszelf, totdat wij God duidelijk kunnen waarnemen en voelen als de hoge Kracht die ons schept, in stand houdt, en onze ontwikkeling leidt naar een vastgesteld doel: in evenwicht komen – of in Kabbalistische taal “hechting” (Heb. “Dvekut“) verkrijgen – met de Schepper. Wij zeggen “de Schepper” omdat in het Hebreeuws het woord voor “Schepper” (“Boreh“) afkomstig is van twee woorden “komen” (“Bo“) en “zien” (“Reh“), d.w.z. dat wij pas kunnen spreken over wat de Schepper is, als wij deze Kracht bereiken door veranderingen die wij innerlijk ervaren met de hulp van de Kabbalistische methode.

Daarom kunnen wij de hoge Kracht – de Schepper, God – alleen karakteriseren in relatie tot ons, tot mensen die Hem bereiken, want we kunnen alleen iets analyseren, voelen en meten wat onze waarneming en onze perceptie van de werkelijkheid bereikt. In de taal van Kabbalah wordt dat bereiken uitgedrukt als de reactie van de Kli (vat/ontvanger) op het Licht (de eigenschap van de Schepper) waarmee de Kli gevuld wordt, het Licht op zich is onbereikbaar.

Dus door bepaalde veranderingen in onszelf te ervaren en deze Kli te ontwikkelen, meten wij onze reacties erop en komen we tot definities, niet op basis van de eigenschappen van het Licht, maar op basis van onze eigen reacties en waarnemingen.
Daarom wordt Kabbalah het best gedefinieerd als een wetenschap, door deze methode gaandeweg op onszelf toe te passen, bereiken wij de resultaten waarover vroegere Kabbalisten hebben geschreven, wij kunnen ze meten, herhalen en reproduceren. De kennis van deze wetenschap omvat alleen dat wat empirisch geverifieerd wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/is-god-physical-metaphysical-abstract-conceptual-material-or-immaterial-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the article “Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy” by Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

In de veelheid van verlangens

423.03Toen, nadat zij (Malchut van Ein Sof) de wil om te ontvangen had verminderd, was het gevolg dat het Licht zich van die plek verwijderde, want het is reeds bekend dat het Licht van het verlangen afhangt, en het verlangen is de plek van het Licht, want er is geen dwang in spiritualiteit. (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 2) Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1 “Restrictie en Lijn”, “Innerlijke Waarneming”. Hoofdstuk 2).

Vraag: Hoe kan je je verlangen kleiner maken?

Antwoord: Als ik onder mensen ben bij wie mijn verlangens volkomen uit de toon vallen, worden die verlangens, door op hen te letten, voor mij kleiner.

Opmerking: Wij weten uit ervaring dat wij geen controle hebben over onze verlangens.

Mijn antwoord: In sommige opzichten hebben wij er natuurlijk geen zeggenschap over. Maar door in een bepaalde omgeving te zijn, kan ik ze zo gebruiken dat ze veranderen en groter of kleiner worden. Tegelijkertijd blijven die verlangens op zich bestaan. We hebben het er niet over dat ze verdwijnen.

Opmerking: Baal HaSulam spreekt over het beperken van de verlangens.

Mijn antwoord: Beperken betekent kleiner maken.

Vraag: Wat betekent het principe: er is geen dwang in spiritualiteit?

Antwoord: Dit betekent dat niemand je ertoe zal dwingen om je verlangen te beperken of, omgekeerd, te vergroten. Dat hangt uitsluitend af van de beslissing van de mens zelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/in-the-multitude-of-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

If There Is No Desire, There Is No Pleasure

What Is Restriction Of Desire?

Perpetuum Mobile of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alle veranderingen vinden in de schepping plaats

119Het Hoge Licht is niet onderhevig aan veranderingen en gebeurtenissen. Deze hierboven genoemde gebeurtenissen van vernieuwing zijn er alleen met betrekking tot de kelim (vaten) (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, Restriction and Line”) [De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Hoofdstuk 2 – Restrictie en Lijn”].

Baal HaSulam wil hiermee zeggen dat er geen veranderingen in het Hoge Licht zijn, maar dat alle veranderingen in de schepping zelf plaatsvinden, dus in het verlangen. Als de schepping verandert, voelt zij in overeenstemming daarmee dat het Hoge Licht, de Schepper, de houding van de Schepper ten opzichte van haar, verandert.

Het Licht is in absolute rust, er verandert echter iets in de Kli (vat); dat wil zeggen dat onze verlangens voortdurend veranderen, wij denken dan dat het Licht verandert.

Vergeet niet dat we het hier helemaal niet over stoffelijke zaken hebben. Integendeel, het meer verfijnde wordt ‘hoger’ genoemd en het dikkere ‘lager’  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, “Inner Light,” #4).

Wij moeten ons een cirkel en een lijn niet voorstellen als een soort geometrische vormen. Wij bedoelen hiermee kwalitatieve veranderingen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/all-the-changes-are-in-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

Good Intentions of the Light

The Creator And The Created Being—Light And Desire

A Luminous Line In The Darkness

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat zijn Sefirot?

laitman_608_02Vraag van Facebook: Wat zijn Sefirot?

Antwoord: Een Sefira is iets wat schijnt. Het is allemaal heel eenvoudig. Ons ego dat alles wil opslokken, is een object dat helemaal zwart is, het kan niet schijnen. Maar als het zich sluit en in de tegengestelde richting gaat werken, met de intentie om te geven, gaat ons ego het Licht en alles wat daarbij hoort, reflecteren.

Een zwart gat bijvoorbeeld, dat het licht inslikt, weerkaatst de lichtstralen niet, dus dan kunnen we het object zelf ook niet zien. Maar als het schijnt en de lichtstralen niet inslikt, maar ze juist weerkaatst, kan iedereen het zien.

Een Sefira is het ego dat tot een bepaald niveau gecorrigeerd is, in zekere mate. Daarom schijnen ze en worden ze Sefirot genoemd, afkomstig van het Hebreeuwse woord “saffier” – stralend.

We zijn zo gemaakt dat er tien delen in ons zijn, wij moeten ervoor zorgen dat ze allemaal ten volle stralen. Deze staat wordt “het complete einde van de correctie van de mens” genoemd, dan wordt hij een mens van Licht.

Vraag: Wordt dit in de Torah bedoeld als er staat dat Mozes straalde?

Antwoord: Ja. Er kwamen stralen van Licht uit zijn hoofd. Maar helaas klinkt het in de vertaling als “hoorns”, want “straal” en “hoorn” zijn twee betekenissen van hetzelfde woord.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2017/03/what-are-the-sefirot/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/6/17

Related Material:

The Spiritual Body In The Form Of Sefirot

Me And My First Nine Sefirot

Everything Consists of The Same Ten Sefirot

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment →

De invloed van het Hoge Licht op de mens

E232.1r zijn veel verschillende methoden om het Omringende Licht naar je toe te trekken, ook als je alleen bent. Des te meer als je deel uitmaakt van een groep, samen studeert en allerlei werk voor de mensheid doet, maar alleen echt, correct werk, als je Kabbalah verspreidt en op die manier mensen helpt.

Het Licht leidt een mens naar het besef van het kwade van zijn egoïstische natuur en het roept het verlangen op om zichzelf te corrigeren. Het Licht leidt hem naar een innerlijk gebed om correctie. Als dat gebeurt, gaat hij het Innerlijke Licht voelen.

Iedereen die het Hoge Licht voelt, gaat zich in dit Hoge Licht ontwikkelen, alsof zijn spirituele ogen geopend worden. Zoals wij door het zonlicht kunnen zien, zo ziet de Kabbalist door het spirituele Licht. Hij bereikt een andere kant van het universum, een kant die hem alles laat zien wat er bestaat. Het is voor anderen verborgen, maar niet voor hem.

In onze wereld stelt iemand die plezier heeft niet de vraag: “Wat komt er hierna?” Hij geniet gewoon tot hij leegraakt en weer op zoek gaat naar de volgende vervulling.

In spiritualiteit gaat hij echter op zoek naar manieren waarop hij anderen en de Schepper op een correcte en vriendelijke manier kan beïnvloeden. Omdat hij overweldigd wordt door een gevoel van goedheid dat van de Schepper komt, wil hij dit van zichzelf aan anderen overdragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-influence-of-the-upper-light-on-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/19/22

Related Material:

What Is the Upper Light?

The Upper Light Will Mend Everything

How Do You Measure The Upper Light?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen we van het leven genieten?

627.2Opmerking: In het gewone leven zijn er vaak dingen die we niet voor ons plezier doen, maar uit noodzaak.  Soms forceren we zelfs dingen, we moeten bijvoorbeeld ons lichaam voeden en het nodige huishoudelijke werk doen.

Mijn antwoord: Het is nodig om plezier te voelen, ga daar niet aan voorbij. Ik denk bijvoorbeeld aan spiritualiteit, aan wat verheven is, aan geven. Maar als ik ervan kan genieten als ik daaraan denk, moet ik dat ook doen.

Het doel van de schepping is namelijk genieten en vervuld worden, want de Schepper is goed en doet goed. Ik begrijp dat het niet duidelijk is. Ik voel hoe deze tegenstellingen in een mens botsen. Ze zijn niet gemakkelijk met elkaar te verbinden, maar uiteindelijk zullen ze verbonden worden.

Een mens moet geen enkel moment in zijn leven de normale genoegens opgeven. Integendeel, maar hij moet wel boven alle genoegens uit naar de Schepper streven, dan legt hij zichzelf namelijk een correcte restrictie op. Maar als hij zich gaat opsluiten en geen rekening houdt met zichzelf, is dat geen restrictie, maar een kwelling tegen de wil van de Schepper in.

De Schepper wil dat een mens zich elk moment van de tijd vervuld voelt. Als je vervulling ligt in wat je geeft in plaats van wat je ontvangt, vervang dan het één door het ander. Dan geniet je nog steeds. Door jezelf een restrictie op te leggen, ga je werkelijk niet huilen, je lijdt er niet onder en je pijnigt jezelf niet, je geniet juist van het feit dat je het vermogen om te geven hebt bereikt. Daarin ligt zoveel vreugde!

Als het niet ten nadele van anderen is, moet een mens zich nooit vervulling ontzeggen. Het gaat echter wel om het verkiezen van een meer verheven genot boven de lagere vormen, totdat ze elkaar vervangen, één voor één, geleidelijk, en zo bereiken wij het hoogste niveau.

En dan dankt een mens de Schepper constant. Als het anders zou zijn, zou hij Hem in zijn hart vervloeken. Als een mens geen genot ervaart, vervloekt hij Degene die hem dit leven heeft gegeven en het bestuurt.

In het dagelijks leven wordt normaal eten, slapen, alles doen wat je voor jezelf moet doen, een deel van ons spirituele werk. Mijn leraar Rabash, de grote Kabbalist, de laatste der Mohikanen, hield van lekker eten, at met plezier en genoot van de smaak en de geur van voedsel.

Dit betekent dat je dat in geen geval moet nalaten! Dit is de belichaming van de kleine genoegens die de Schepper ons geeft, zodat wij ze kunnen gaan combineren over het hele spectrum: van het kleinste tot het grootste. En dit alles komt vanuit één Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-to-enjoy-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Enjoy Life?” 2/16/13

Related Material:

Enjoy Life Here And Now!

Discover Tremendous Opportunities To Receive Pleasure

The Greatest Delight

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →