Category Archives: Licht

Totdat je zegt: “Ik wil!”

507.05In Kabbalistische bronnen staat geschreven: “Hij wordt gedwongen, totdat hij zegt: “Ik wil!” (Kiddushin 50a)

Dit betekent dat een mens er alles voor doet om gelijkvormig aan de Schepper te worden, om Zijn wegen te volgen, namelijk het pad om dichter bij anderen te komen en boven zijn egoïsme uit te stijgen.

Op deze manier beïnvloedt het Omringende Licht ons, hoewel we dat nog niet voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/until-you-say-i-want/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/8/23, “Habit becomes a second nature”

Related Material:
How Can We Become Like The Creator?
The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation
Unification Of The Souls = Equivalence To The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leer niet met het verstand maar met het hart

165Dus als iemand de Torah bestudeert, moet hij voor ogen houden dat de Torah, en de Mitzvot die hij uitvoert, hem zullen helpen om uit de controle van het kwaad te komen (“What Is ‘The Earth Feared and Was Still,’ in the Work,” RABASH).

Als wij ons met elkaar verbinden en samen vragen om van egoïsten te veranderen in altruïsten die goed met elkaar verbonden zijn, betekent dit dat wij het Hoge Licht gebruiken, de hoge energie, het Licht van de Torah, de Torah zelf, om onszelf te corrigeren. Dit behoren wij te doen.

Vraag: Wat betekent dit: de Torah bestuderen?

Antwoord: Het betekent dat wij dan voelen wat er innerlijk gebeurt. Dit wordt beschreven als: niet leren met het verstand, maar met het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learning-not-with-the-mind-but-with-the-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me”

Related Material:
The Diagnostic And Curative Power Of The Torah
The Torah And Kabbalah
Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het Licht van de Schepper – Steun en Hulp

549.02Opmerking: Ik kan mijn neiging tot het kwaad alleen kalmeren als het Licht van verbinding in de groep aanwezig is. En als het niet meer schijnt, neemt de neiging tot het kwaad onmiddellijk bezit van mij.

Mijn antwoord: Heel goed. Dit betekent dat je constant om de invloed van het Licht van de Schepper moet vragen, om de kracht van de Schepper die de juiste staat voor je zal handhaven. Verder is er niets nodig.

Het kan niet op een andere manier. Hoe zouden wij de kracht kunnen hebben om het egoïsme te weerstaan? Dat kan alleen als de Schepper Zijn Licht op ons laat schijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-light-of-the-creator-support-and-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me—Selected Excerpts from the sources”

Related Material:
The Exile Is The Creator’s Doing
How To Feel The Surrounding Light
How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Omringend Licht vanuit de toekomst

931.01Tijd ontstaat door een gevoel van gebrek. Gebrek rekt voor ons de tijd uit, het vermenigvuldigt de seconden als een onderhandelingsmiddel. Daarom kan de tijd ook verkort worden.

Als we ons met elkaar verbinden, vergroten we de uitstraling van het Omringende Licht op ons en trekken wij op die manier de toekomst naar ons toe. Door onze verbinding te beïnvloeden, kunnen wij het Licht beïnvloeden dat tussen ons onthuld zal worden. Het blijkt dat wij het vermogen hebben om de algehele situatie van de hele werkelijkheid te veranderen en te bepalen.

Het is namelijk zo dat alles in onze handen blijkt te liggen als we in onze verbinding stijgen, dit betreft alle niveaus: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Uiteindelijk is alles uitsluitend afhankelijk van onze eenwording.

Het Omringende Licht is het Licht dat rondom de ziel schijnt en wacht tot de ziel zich ermee kan bekleden, en dat vindt plaats in verhouding tot de verbinding die is ontstaan tussen de delen van de ziel. Dan verandert de toekomst in het heden, in het Innerlijke Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/surrounding-light-from-the-future/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, Writings of Rabash “Three Times in the Work”

Related Material:
Light From The Future
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom hebben wij verhullingen nodig?

608.02Vraag: In de Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord van de Wijsheid van Kabbalah) beschrijft Baal HaSulam hoe er werelden zijn ontstaan uit de vier fasen van de ontwikkeling van het verlangen. Wereld (Olam) komt van het woord “Olama“: verhulling. Wat moet er verborgen worden nadat de Schepper het verlangen heeft gecreëerd?

Antwoord: Verlangen creëren is één ding, maar er een schepping uit vormen is iets heel anders.

De schepping moet voelen dat zij gecreëerd is door “iemand” die erboven staat en voelen wat zij moet doen om de handelingen van haar Maker uit te voeren. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling van de schepping op basis van wat erin aanwezig is, want de laatste fase, Malchut, bestaat uit de voorgaande delen en kan zich gaan transformeren en afstemmen op de vorm die zij kiest.

En zij kiest ervoor om gelijkvormig aan de Schepper te worden, dat wil zeggen om niet een specifiek verlangen te worden, maar een bron van verlangen.

Daarom begint zij het Licht te ontvangen op de manier waarop de eerste fase het wil geven. Dat wil zeggen dat Malchut zich gaat transformeren om zelf een gever te worden.

De schepping moet een bron van Licht worden, d.w.z. gelijkvormig aan de Schepper, worden zoals Hij. Daarom zijn alle verhullingen nodig, zodat de schepping onafhankelijk wordt en wil worden zoals deze Bron zelf is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/why-do-we-need-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/16/23

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Laat er Licht zijn

Let There Be LightDe ziel van ieder mens lijkt op een spiegel waarop het zonlicht gereflecteerd wordt.

Er daalt een lichtstraal neer, zij weerkaatst op een ziel en trekt zich dan weer terug in de ruimte.

De mensheid, een beschaving van egoïsten, lijkt op een enorm grote spiegel waarop het licht in verschillende richtingen weerkaatst wordt, daardoor ontstaat er een zee van chaotisch licht.

Maar als de reflecterende lichtstralen samengevoegd worden als segmenten van één immense parabolische bron, wat ontstaat er dan? Op het eerste gezicht lijkt het alsof alle lichtbundels verschillend gericht zijn, maar als geheel richten de lichtbundels zich op een gemeenschappelijk Licht, op een gemeenschappelijk middelpunt. Door deze correcte samensmelting ontstaat er een kritische temperatuur die een nieuwe substantie voortbrengt – plasma – en deze barst in vlammen uit.

En zo wakkert het licht van ieder mens het vuur van liefde onder de vrienden aan. Hun gezamenlijke eenheid, gecombineerd met hun gemeenschappelijke doel, brengt een nieuwe staat voort die onvoorstelbaar is en niet te vatten met ons gezonde verstand: hechting aan de Schepper, een opgang naar het niveau van de Schepper.
Zo’n staat kunnen wij ons niet voorstellen als we dit nog niet bereikt hebben, want deze staat komt alleen tot stand als iedereen zich met elkaar verenigt.

Let There Be Light

Volgens de legende zette Archimedes vijandelijke schepen in brand door er gepolijste bronzen spiegels op te richten. Zijn tijdgenoten waren zo verbijsterd over dit fenomeen dat mensen er nu, duizenden jaren later, nog over spreken.

Filed under: Love | 1 Comment →

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2008/04/let-there-be-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Rood en wit

566.01Zoals een roos tussen de doornen rood en wit gekleurd is, zo bevat de Vergadering van Israël Din (oordeel) en Rachamim (barmhartigheid)” (Introductie van het Boek de Zohar, “The Rose“).

Oordeel, de eigenschap van starheid in onze omgang met elkaar, is rood. Maar als wij het oordeel uit onze omgang verwijderen en alleen vanuit vriendschap, liefde en vriendelijkheid met elkaar omgaan, is dit wit.

Dat wil zeggen dat een Kabbalist geven en liefde voelt in de vorm van wit Licht, en de starre relatie tussen ons in de vorm van rood.

Oordeel en barmhartigheid zijn twee eigenschappen van een mens, in overeenstemming daarmee nodigen wij deze zelfde twee eigenschappen van de Schepper over onszelf uit. Zoals wij elkaar behandelen, zo behandelt de Schepper ons.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/red-and-white/

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
Who Colored The White Light?
The Rhythm Of Life Between Reception And Bestowal
In Righteousness Shalt Thou Judge Thy Neighbor

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is het effect van het Licht?

138Vraag: Hoe ziet de structuur van het Licht eruit? Wat is het effect ervan, al hebben we geen vergelijkingsmiddel in onze wereld?

Antwoord: Het is het Licht van het denken, het begrip, het schijnt op ons, onthult, het Licht van wijsheid. Er gaan nieuwe vermogens in de zintuigen en de geest in je open en plotseling komt er verruiming. Het is alsof je wakker bent geworden en ook nog half in slaap bent, je bent nog halfbewust, je drinkt een kop koffie en plotseling begin je je van binnenuit te openen in gevoelens en gedachten; alles begint te ontwaken – dit is het gevoel van de impact van Licht.

Je voelt nieuwe lagen van de wereld, de diepten van mensen en je voelt hoe alles in beweging is.

Vraag: Waarom wordt deze waarneming Licht genoemd?

Antwoord: Het Licht van begrip, inzicht, gewaarwording en de rede is de weg van de wereld.

Licht is het fundament van de wereld, het fundament van het leven en het fundament van de natuur. Het hoeft geen zichtbaar Licht te zijn. Het zijn golven die informatie dragen en ons vullen.

Vraag: Heeft dit spirituele Licht ook invloed op de materiële wereld?

Antwoord: Ja, het werkt ook in op de materiële wereld, het vormt deze wereld en houdt haar vast. Maar dit is een heel klein deel op de achtergrond dat alleen voor ons nodig is om in de illusie van onze wereld te bestaan en er geleidelijk uit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-effect-of-the-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How Does Light Affect?” 5/7/11

Related Material:
Two Types of Influence of Light
The Influence of Light on a Person
How Does The Upper Light Work?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

50 poorten naar de Schepper

294.4Er zijn poorten die gemaakt zijn om te verhullen, gemaakt om de Lichten te blokkeren. Het zijn er vijftig, uitgehouwen in vier richtingen, het werden negenenveertig poorten, want één poort heeft geen zijkant en het is onbekend waar hij is, boven of beneden. Daarom bleef die poort verborgen (Introduction of The Book of Zohar, Chapter “Lock and Key”) (Introductie tot het Boek de Zohar, Hoofdstuk “Slot en Sleutel”).

Wij moeten de staat bereiken waarin wij de Schepper volledig zullen onthullen, dit betekent dat de schepping al Zijn eigenschappen verwerft.

De 49 poorten zijn alle eigenschappen van de Schepper. De laatste poort, de 50e, is de meest fundamentele. Wij moeten die poort onthullen en dan, als wij het hoge paleis van de Schepper betreden, zullen we zelf zien, leren, voelen en ontdekken wat Hij is, wat de wetten van Zijn natuur zijn en van alles wat er in het hele universum gebeurt, ongeacht de afstanden tussen de verschillende delen. Dit alles zal dan in ons aanwezig zijn, in onze vermogens.

50 poorten symboliseren de structuur van ons verlangen dat uit vijf delen van elk 10 Sefirot  bestaat.

Wij kunnen de 50e poort niet zelf openen. De Schepper doet dat. De Schepper opent trouwens alle andere poorten ook, maar met de laatste poort hebben wij persoonlijk niets te maken.

Door de 49 poorten in zichzelf te onthullen, bevindt een mens zich in een zekere verbondenheid met de Schepper en in de 50e poort wordt er een complete verbondenheid met Hem bereikt. Dit is het kenmerk ervan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/fifty-gates-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
When The Gates Open…
The Last 50th Gate
49 Gates On The Way To Redemption

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →