Category Archives: Lichaam en Ziel

Als de ziel wegvliegt

276.01Vraag: Er is een heel kort gebed dat Modeh Ani heet, het is een ochtendgebed waarin een mens de Schepper dankt. Voordat hij uit bed stapt, als hij net zijn ogen heeft geopend, zegt hij dit gebed: “Ik dank U, levende en eeuwige Koning, want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, groot is Uw trouw!”

Kunt u uitleggen waarom het begint met dankbaarheid?

Antwoord:Modeh ani lefanecha, ik dank U. ” Waarvoor? “Melech chai ve kayam“- omdat U de hele wereld vult, U bestuurt de hele wereld, alleen U.

Vraag: Er staat geschreven: “Dank U, levende en eeuwige Koning,” Wat “eeuwig” betekent is enigszins begrijpelijk. Maar wat betekent: “levend”?

Antwoord: “Levend” betekent dat Hij aanwezig is in alles wat bestaat. Zonder Zijn aanwezigheid in iets, zou het niet bestaan.

Vraag: Dus iedereen zou elke dag moeten beginnen met deze dankbaarheid?

Antwoord: Met het feit dat hij op mag staan om de Schepper te leren kennen. Dit is het begin van de dag voor absoluut iedereen. “Melech chai ve kayam, she he chezarta bi nishmati” – “want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, Uw trouw is groot!”

Vraag: Heeft Hij de ziel weggenomen?

Antwoord: Hij neemt de ziel in de avond weg en brengt haar in de ochtend terug.

Vraag: Het feit dat ik naar bed ga en ga slapen, betekent dat, dat ik mijn ziel voor een poos weggeef?

Antwoord: De ziel vliegt weg.

Vraag: En hoe leggen Kabbalisten uit dat de ziel voor een poos “weggaat”?

Antwoord: Een mens komt in een droom terecht, hij heeft geen controle meer over zichzelf en daarom wordt zijn waarneembare verbondenheid met de Schepper afgesneden. Alleen de Schepper is meester over hem tijdens de slaap, ’s nachts.
En ’s morgens krijgt de mens zijn ziel terug en dankt hij de Schepper daarvoor.

Vraag: U zei net dat de ziel mijn verbondenheid met de Schepper is. Wordt dit een ziel genoemd?

Antwoord: Ja. En tijdens de slaap wordt dat als het ware verbroken.

Vraag:Want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld“, betekent dit dat de Schepper beslist om de ziel al dan niet terug te geven?

Antwoord: Ja

Vraag: Wat is de nacht dan?

Antwoord: Daar is sprake van als de ziel zich als het ware losmaakt van het lichaam en een mens alleen een droom of zijn animale staat voelt.

Vraag: Dan volgt hier de vraag: kan de nacht ook overdag komen? Of moet ik in slaap vallen?

Antwoord: Nee. Kan je je voorstellen hoeveel mensen er nooit wakker worden?!

Vraag: Dus dat zijn mensen zonder ziel? De Schepper nam de ziel weg en gaf haar niet terug?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom?

Antwoord: Dan is het stiller in de wereld. Een mens zonder ziel is beter af. Je moet aan je ziel werken en er dankbaar voor zijn.

Vraag: En dan volgt: “Uw trouw is groot!” Herhaal ik dit als een mantra: “Uw trouw is groot!”?

Antwoord: Nee. Want dankzij het feit dat ik U geloof, ben ik met U verbonden, dankzij dit word ik wakker op een nieuwe dag. “Raba emunatecha” betekent: groot is het geloof in U.

Vraag: Stel ik het me dan voor of leeft het in mij? Of moet ik dit herhalen als een fysieke oefening om een ‘spier’ van verbinding met de Schepper op te bouwen? Uw trouw is groot! Uw trouw is groot! Uw trouw is groot!

Antwoord: Het ontstaat in een mens, innerlijk.

Vraag: Toen we het gebed voor onderweg analyseerden, zei u dat de weg de weg is waarop iemand van de ene staat naar de andere staat gaat. Het is geen weg van stad naar stad.

En is dit ook een gebed over het gaan van de ene staat naar de volgende?

Antwoord: Ja.

Vraag: Dus je hoeft het niet ‘s morgens te zeggen als je net je ogen opengedaan hebt?

Antwoord: Nee, het heeft niets te maken met dag en nacht. In Kabbalah spreken we over een dag als het Licht op mij schijnt, als ik zie en voel dat ik verbinding met de Schepper heb. En we spreken over de nacht als er een staat van schemering op de ziel en het hart neerdaalt. Als dan de dageraad komt, heb ik zo’n gebed.

Vraag: Is het nodig om het precies met deze woorden uit te spreken?

Antwoord: Nee, in principe kan het ook allemaal anders gezegd worden.

Vraag: Wat moet een mens dan zeggen vanuit het hart?

Antwoord: Hoe goed het is voor mij om met de Schepper verbonden te zijn, dat dit voor mij dag betekent. En hoe slecht en verdrietig het voor mij is om alleen te zijn, zonder de Schepper, dat is voor mij nacht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/when-the-soul-flies-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Soul During Sleep
What Happens To The Soul During Sleep?
The Soul During Sleep

Filed under: Body and Soul, News, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Hoe de Schepper aan een mens werkt

294.4Vraag: Mark Twain zei eens: “Toen ik een jongen van een jaar of veertien was, was mijn vader zo onwetend dat ik de oude man nauwelijks in mijn buurt kon verdragen. Maar toen ik eenentwintig was, was ik er verbaasd over hoeveel hij in zeven jaar had geleerd.”

Zien we ooit dat dit allemaal in onszelf zit? Ik bedoel: ik denk altijd dat hij wijzer is geworden. En dat ik de hele tijd al slim was.

Antwoord: Ja. We verbazen ons over de veranderingen in andere mensen zonder te beseffen dat ze het gevolg zijn van onze eigen veranderingen.

Vraag: Maar soms wordt er ook gezegd: “Ik ben volwassener geworden, ik ben wijzer geworden.” Dat wordt toch ook wel gezegd. Is dat een juiste gedachte?

Antwoord: Ja.

Vraag: Op welk moment vindt die ommekeer plaats, dat ik plotseling veranderd ben?

Antwoord: Dat is het werk van de Schepper aan de mens.

Vraag: Dus ik verander en de wereld verandert? Is dit de formule?

Antwoord: Dit is de formule. Maar wie verandert mij?

Vraag: Verandert de Schepper mij? In antwoord op wat? Of is het gewoon Zijn wil?

Antwoord: Dit is voor mij iets om geleidelijk vast te stellen, dat ik in Zijn macht ben en dat Hij de wereld bestuurt die alleen Hij heeft geschapen. En ik ben Hem dankbaar dat Hij al deze veranderingen in mij veroorzaakt.

Vraag: Ben ik achteraf dankbaar? En wordt er daarvoor nog hard aan mij gewerkt?

Antwoord: Natuurlijk.

Opmerking: Door mij te vertellen hoe ik ben opgegroeid en hoe ik mijn vader verkeerd begreep, hoe ik dacht dat hij was …

Mijn antwoord: Nee, jij begreep het niet verkeerd. De Schepper leidde je door al die situaties heen. Daardoor ben je slimmer geworden.

Vraag: Dus als gevolg daarvan, zoals Mark Twain het over zijn vader schreef, zeg ik nu hetzelfde over de Schepper?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Dus toen ik verstandiger werd, realiseerde ik me dat U goed bent en goed doet. Maar voordat dat gebeurt …

Mijn antwoord: Dat maakt niet uit. Uiteindelijk bereikt een mens zo’n staat als hij sterft. Dan begrijpt hij het, beseft hij het.

Vraag: Wie is hij? U zei, “Een mens sterft en dan zegt u, “Hij begrijpt het en beseft het.”

Antwoord: Een mens, in zijn ziel.

Opmerking: Maar hij is overleden.

Mijn antwoord: En wat zegt dat, dat hij overleden is?

Vraag: Wat bedoelt u met dat hij overleden is? U zei: “Een mens sterft en dan begrijpt hij het.”

Antwoord: En dan begrijpt hij wat het betekent dat de Schepper hem door alle situaties van dit leven heeft heen geleid.

Vraag: En wie is degene die dat begrijpt?

Antwoord: Die mens.

Opmerking: Maar hij is al weg. Hij is overleden.

Mijn antwoord: Dat hij begraven of verbrand is? En wat dan nog?

Vraag: En waar is die mens?

Antwoord: Geest. Dat is die mens.

Vraag: Dus die geest is onsterfelijk?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: U zegt dus dat er een eeuwig deel in een mens is dat alles voelt, alles meemaakt, Dat deel alleen?

Antwoord: Ja.

Vraag: En dit omhulsel?

Antwoord: Dat kan je verbranden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-the-creator-works-on-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Wise Father
What Do We Need To Add To Creation?
The Nature Of The Good Is To Do Good

Filed under: Body and Soul, News, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Het lichaam vergezelt de mens op het spirituele pad

701Er wordt mij vaak gevraagd waarom een mens een lichaam nodig heeft, waarom hij niet gewoon in zijn gedachten kan leven? Het is inderdaad zo dat het lichaam tot het animale niveau behoort en wij naar het menselijke niveau willen opstijgen, naar het niveau dat gelijkvormig is met de Schepper. In die staat hebben wij dit lichaam natuurlijk niet meer nodig.

Maar we hebben de uiteindelijke correctie nog niet bereikt, daarom leven we in een fysiek lichaam, om van niveau naar niveau op te stijgen.

Gedachten alleen zijn niet genoeg. We worden immers in een animaal lichaam geboren, we leven er een bepaald aantal jaren in om uiteindelijk te gaan beseffen dat we boven het niveau van het lichaam moeten uitstijgen naar het niveau van gedachten, intenties en geven. Daarom hebben wij dit lichaam nog steeds nodig en kan al ons werk, tot aan het einde van de correctie, in het lichaam worden voortgezet.

Het lichaam is geen belemmering voor spirituele vooruitgang, het verzet zich niet tegen je, integendeel, het vergezelt je op het pad zolang je het nodig hebt. Het gaat over een speciaal plan dat van Boven komt..

Als we eenmaal alle niveaus die gecorrigeerd moeten worden door het bestaan in het lichaam hebben gecorrigeerd door elke weerstand van het lichaam te overwinnen, wordt dit lichaam overbodig. Dan wordt, in plaats van een fysiek lichaam van vlees en bloed, het verlangen om te geven ons lichaam en leven we verder in ons spirituele lichaam.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-body-accompanies-a-person-on-the-spiritual-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/9/23, Writings of Rabash “What Is Heaviness of the Head in the Work?”

Filed under: Body and Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Reïncarnaties – Leef niet in de herinneringen aan mensen, maar in hun eigenschappen

530Vraag: Kan Kabbalah studeren het aantal toekomstige reïncarnaties van een mens verminderen? Of is dat aantal van tevoren vastgelegd?

Antwoord: Het maakt niet uit of het van tevoren is vastgelegd of niet, we kunnen dat aantal veranderen en beïnvloeden.

Vraag: Ik heb gehoord dat, als iemand die Kabbalah studeert deel is van een Ten en overlijdt, hij deel van de Ten blijft. Wat betekent dit?

Antwoord: Het hangt van de Ten af. De Ten heeft het vermogen om deze persoon te voelen en contact met hem te hebben. Hij leeft in hen omdat zij met elkaar als Sefirot in één Partzuf verbonden waren. Daarom blijft de verbinding bestaan.

Maar hij zet het leven niet voort op de manier waarop wij het denken, namelijk in de herinnering van deze mensen, maar wel in hun eigenschappen. In dit geval neemt hij samen met hen beslissingen en maakt hij veranderingen enz. mee.

Dit alles moet ons duidelijk worden vanuit de onthulling van de ziel aan een mens. Het is moeilijk om te praten over dingen die we ons niet kunnen voorstellen en voelen.

Opmerking: Maar u vertelt ons veel dingen over Kabbalah die wij niet voelen.

Mijn Antwoord: Maar je kunt je dit wel enigszins voorstellen, en als je hiernaar verlangt, nader je het doel van de schepping.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/reincarnations-live-not-in-memories-of-people-but-in-their-qualities/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/9/22

Related Material:

Reincarnations—Attaining Your Soul

Reincarnations—Where Does the Previous Soul Go?

Reincarnations—The Benefit of Life Cycles

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Zonder de mens begin je niets

600.02De techniek zal zo geperfectioneerd zijn dat wij als mens onze eigen inbreng er niet meer bij nodig hebben.
(Stanislaw Jerzy Lec).

Mijn antwoord: Ik denk niet dat we dit zullen meemaken en in het algemeen gesproken, denk ik niet dat er zo´n situatie zal ontstaan, want wij kunnen niet leven zonder ons innerlijke, spirituele zelf. Wat blijft er anders nog van ons over? Gaan we alleen maar aandacht besteden aan ons fysieke lichaam?

Opmerking: Zo lijkt het, buiten onszelf om.

Mijn antwoord: Dat zou betekenen dat ik allerlei machines ga aansluiten en dat alles dan verder vanzelf gaat? En mijn ´ik´ dan, mijn gedachten, mijn verlangens, mijn dromen, dit allemaal? Hoe zit het met mijn ´ik´? Wie geeft daar dan leiding aan? Wie brengt dat tot leven?

Vraag: U zegt: “Het is niet mogelijk om onszelf buiten beschouwing te laten.” Wat is dat ´ik´, dat ´zelf´ wat ik niet kan missen?

Antwoord: Dat is een deel van de Schepper van Boven, dat is in jou en dat moet je tijdens je leven verheffen en naar de Schepper terugbrengen, zoals er geschreven staat: Verhef je tot het niveau van de Schepper. Je kunt dat niet vervangen door apparaten en machines. Alleen jijzelf kan – door je innerlijke inspanningen – naar het niveau van de Schepper stijgen.

Vraag: Er zal dus voor de mens op het gebied van dit werk geen lastenverlichting zijn?

Antwoord: Er kan misschien wat lastenverlichting zijn, maar niemand kan het werk voor een ander doen.

Het volgende blog wordt na het Wereld Kabbalah Congres geplaatst, op maandag 29 augustus.
https://convention.kli.one/

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/you-cannot-do-without-the-human/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/2/22

Related Material:

Man And Artificial Intelligence

Will Artificial Intelligence Replace People?

Surgery Performed By A Robot

Filed under: Body and Soul, News | Add Comment / Ask Question →

 

Wat er met de ziel gebeurt als het lichaam sterft

571.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens, met zijn ziel, als hij sterft?

Antwoord: Als een mens sterft, sterft zijn lichaam en neemt hij zichzelf niet langer via zijn lichaam waar. Dat is alles. 

Maar zijn Reshimot blijven bestaan. Een Reshimo is een spirituele herinnering, een keten aan informatie over de toekomstige staten van die Reshimo. Ze zijn opgenomen aan het begin van de schepping tot aan het einde daarvan. En vanaf het moment dat zijn lichaam sterft, gaat hij verder met de realisatie van deze keten, in andere vormen, zonder zich in een fysiek lichaam te bevinden en zonder zijn bestaan via dat lichaam waar te nemen.

Vraag: Is er dan enig besef dat dit mijn Reshimo is?

Antwoord: Ja. Maar niet zoals nu.

Vraag: Beter of slechter?

Antwoord: Dat hangt van zijn leven af.

Vraag: Dus het besef dat ik besta blijft enigszins?

Antwoord: Natuurlijk. Er verdwijnt niets.

Vraag: En wat gebeurt er dan met de ziel?

Antwoord: De ziel is dat deel van het verlangen dat zich heeft gecorrigeerd en verenigd met de mensheid om er een goede invloed op uit te oefenen. Dus de ziel vervolgt haar bestaan in de totale omvang van het geheel van het verlangen. Dit is een andere verwerkelijking, een hogere.

https://laitman.com/2022/08/what-happens-to-the-soul-when-the-body-dies/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

What Happens To The Soul After Death?

What Remains After A Person Dies?

What Happens To A Person’s Soul When He Dies?

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Complete update

627.2Vraag: Is er een verband tussen spirituele genen en de stoffelijke staten van mijn fysieke lichaam?

Antwoord: Natuurlijk. Beide factoren zijn in dezelfde persoon werkzaam.

Er zijn dingen die wij ontvangen via de stoffelijke wereld en er zijn dingen die wij ontvangen via de spirituele wereld. Sommige worden door ons waargenomen door studie en andere worden waargenomen door de omringende maatschappij, familieleden, enzovoort.

Vraag: Is het dan mogelijk om ook de fysieke situaties te veranderen?

Antwoord: Alles kan veranderd worden. Een mens kan zichzelf volledig veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/complete-update/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

Network of Positive and Negative Forces

The Spiritual Gene, Part 2

How The Informational Gene (Reshimo) Works

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het concept “lichaam” op fysiek en spiritueel gebied

962.1Vraag: Er wordt gezegd dat de Schepper de lichamen haat. Waarom? Het zijn immers Zijn scheppingen.

Antwoord: In Kabbalah betekent “lichaam” het egoïsme van de mens. En aangezien de Schepper het absolute verlangen om te geven is, boven ons egoïsme uit, valt Hij helemaal niet samen met de egoïstische intenties van de mens, daarom staat er geschreven dat Hij de “lichamen” haat. Dit betekent dat Hij het tegenovergestelde is van het ego.

De Schepper heeft het egoïsme met een bedoeling geschapen, zo kan de mens Hem bereiken vanuit de tegenovergestelde eigenschap. Het is immers zo, dat alles wat wij bereiken op basis van tegenstellingen wordt bereikt.

Onze fysieke lichamen zijn van het dierlijke niveau. Daar heeft de Schepper geen bezwaren tegen. Stel je dierlijke verlangens alsjeblieft tevreden, dat speelt verder geen rol.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-concept-of-body-in-the-material-and-spiritual/

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/22

Related Material:

Physical Body And Soul

The Perception Of Reality: Body And Soul

Don’t Fight With Yourself

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voorbij de dood

294.3Opmerking: Een citaat uit een brief: “Mijn zoon is overleden. Hij was mijn licht, mijn leven, alles. Ik heb hem niet gekoesterd, dat weet ik. Maar ik weet gewoon niet hoe ik nu verder moet leven. En ik heb ook niet de kracht om te sterven.”

Mijn antwoord: We moeten boven leven en dood uitstijgen. Dit harde, korte leven dat ons in het algemeen gesproken niets geeft, daar moeten we bovenuit stijgen en leren begrijpen dat we allemaal een bepaalde cirkel afleggen, door een cyclus gaan.

Daarom maken al onze levens en ons sterven deel uit van één continue beweging. En hoe sneller wij onze reeks levens doorlopen, hoe dichter wij het feit naderen dat wij uit deze kringloop bevrijd zullen worden en het pure, eeuwige leven zullen binnentreden.

Vraag: Denkt u dat een moeder die haar zoon verloren heeft, dit kan horen?

Antwoord: Ja, dat kan ze. Omdat ze lijdt kan ze het horen, het kan alleen op deze manier en niet op een andere. Wij moeten nog geleidelijk aan de mensheid uitleggen dat er geen dood bestaat, dat dit cycli zijn, overgangen van de ene staat naar de andere.

Vraag: Stel, haar zoon verdwijnt voor haar. Verdwijnt hij dan werkelijk?

Antwoord: Maar zij heeft hem in zich gedragen en vanuit haar lichaam ter wereld gebracht. Het is dus moeilijk voor haar. Maar in feite gaat het hier niet werkelijk om. De verbinding is zuiver spiritueel.

En het is ons enige doel om boven ons animale lichaam uit te stijgen. Daar valt op geen enkele manier iets aan te veranderen, dat geldt niet alleen voor haar, maar voor iedereen. Voor iedereen!

Er is geen verbinding tussen lichamen. Lichamen behoren tot het dierlijke niveau: het levenloze, vegetatieve en dierlijke. Het menselijke niveau is alleen door middel van bewustzijn verbonden.

Vraag: Is het mogelijk om te beseffen dat hij bestaat, als het ware blijft bestaan? Is het mogelijk om zo’n staat te bereiken?

Antwoord: Natuurlijk. Want alles wat bestaat, doorloopt al deze vier stadia: levenloos, vegetatief, animaal en menselijk. En daarom – ondanks het feit dat een mens uit onze waarneming verdwijnt, uit wat wij voelen, omdat de fysieke wereld alleen waargenomen wordt in onze gevoelens, en zelfs dit een zuivere illusie is – is al het andere al in het bewustzijn aanwezig, in wat we kunnen begrijpen, waar we ons mee kunnen verbinden, enzovoort.

Vraag: Dus, in feite is alleen de communicatie veranderd? Wat zij op fysiek gebied hadden, is één ding, maar nu is het iets heel anders geworden?

Antwoord: Ja.

Vraag: Kunt u, als dat mogelijk is, dit alles samenvatten? Welke staat is nu voor haar wenselijk om binnen te gaan?

Antwoord: Een staat waarin zij zich verbonden voelt met haar zoon, door middel van een spirituele staat, spirituele hechting en verbinding. Haar geest en zijn geest. Verder niets. En in het algemeen gesproken te doen alsof deze wereld niet bestaat, het is allemaal een illusie. Laat deze wereld maar gaan. Je moet het je gewoon op deze manier voorstellen. Het is zo gemakkelijk en zo goed.

Vraag: Dus je stijgt als het ware boven dit leven uit?

Antwoord: Je wijst het helemaal af, deze illusie bestaat niet.

Vraag: Wat is er dan nog over? Wat is er voor haar als zij uit deze wereld opstijgt?

Antwoord: Gevoel, het innerlijk voelen van een mens. Dit bestaat.

Vraag: Dat zij met hem verbonden is?

Antwoord: Ja. Dit is het verlangen van het menselijke hart. Niets anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/beyond-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/4/22

Related Material:

Death Is A Transition To Another State

Can The Attitude Toward Death Be Changed?

How Should One Relate To The Death Of Loved Ones?

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →