Category Archives: Lezing

Op Zoek Naar Een Spirituele Partner

Dr. Michael LaitmanOngeveer 40 jaar gelden werd een scheiding als iets onfatsoenlijks beschouwd, tegenwoordig is het gebruikelijk geworden. Mensen begrijpen niet waarom ze zouden trouwen, kinderen krijgen en waarom ze met elkaar hun levenspad zouden vervolgen!

Als men het antwoord op deze vraag niet kan vinden, voelt een mens geen behoefte om een gezin te hebben en kinderen te krijgen. Ik kan alleen blijven en zo aangenaam mogelijk leven, wat er later zal gebeuren interesseert me niet. Tegenwoordig is dit de manier waarop het ego zich verhoudt tot het leven.

Als ik echter een hoger Doel ontdek, hoe er deuren geopend kunnen worden naar een andere wereld, naar een eeuwige intentie en hoe dat zelfs in het hier en nu kan plaatsvinden, zal ik mij hierdoor verplicht voelen om een gezin te stichten, hoewel ik weet dat het een grotere verantwoordelijkheid van mij vraagt en een aantal verplichtingen, zoals mijzelf ondergeschikt maken aan het Doel en gaan beseffen hoe belangrijk het Doel is.

Dan trouw ik met een vrouw, niet vanuit mijn dierlijke instinct, maar als resultaat van mijn zoektocht naar een spirituele partner! Mijn vrouw staat altijd naast me en wordt een wegwijzer, door haar onderzoek ik of ik nog op het juiste spoor ben.

En zo bereiken wij het Doel dat ons met elkaar verbindt, in plaats van elkaar alleen maar te verdragen, verbinden wij ons tot één geheel! Hierover staat geschreven: “Een man en een vrouw en de Shechina (de Goddelijke Aanwezigheid) tussen hen”.

Wij beginnen met elkaar om te gaan via de Schepper, omdat wij niet alleen zijn: Hij is altijd tussen ons. Daardoor zie ik mijn vrouw door het prisma van de Schepper, ik zie namelijk beiden, de Schepper en haar. Op dezelfde wijze ziet zij de Schepper en mij.

Als wij de derde factor er niet bij betrekken, zullen we geen driehoek (man, vrouw en het Doel) kunnen bouwen en zullen we evenmin met elkaar kunnen leven. Op het animale niveau is het mogelijk, maar op het ‘sprekende niveau’ is het onmogelijk.

Ik zal de Schepper niet kunnen herkennen, als ik naar mijn man of vrouw niet door dit prisma kijk.

In oorsprong waren wij delen van één gezamenlijke ziel: Adam en Eva. Nu moeten wij deze ‘structuur’ weer tot leven brengen, hoewel de slang (ons enorm grote ego) ons heeft gescheiden. We moeten deze ‘slang’ corrigeren en de Goddelijke Aanwezigheid tussen ons onthullen.

Vraag: Dus het heeft geen zin om te wachten op de ‘prins op het witte paard’? Moeten we op zoek gaan naar de Schepper?

Antwoord: De Schepper staat bovenaan! Later is het belangrijk om je te richten op degene met wie, in jouw ogen, de vervulling met Hem gerealiseerd kan worden.

From a Lecture “About Femininity” 12/14/10

Als Vissen In Een Net

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we de verspreiding onder de massa aanpakken en wat moeten we hierbij anders doen dan tot nu toe?

Antwoord: In sommige mensen wordt de drang om een volmaakte werkelijkheid te ontdekken vanzelf gewekt. Dit zijn de mensen met ‘een punt in het hart’. Zij stellen vragen als: “Wat is het doel van mijn leven? Waarom leef ik? Wat geeft het leven mij?” Hier hoeven ze absoluut niet depressief van te worden, hooguit een klein beetje. Het belangrijkste is echter, dat er een brandend verlangen in hen aanwezig is. Ze voelen, dat er iets is, dat verborgen is voor deze wereld, dat er iets anders is dat in de realiteit werkzaam is.

Eigenlijk komt iedereen deze vraag tegen, maar de meeste mensen stoppen dit weg. Toch kan niet iedereen dat. Deze mensen “spoelen aan” op onze kust, zoals een elektrische lading zich in een magnetisch veld beweegt naar de bron, gedreven door de aantrekkingskracht. Mensen komen bij ons, terwijl ze niet weten hoe of waarom. In feite bevindt iedereen zich binnen één enkel gebied van informatie: de natuur of het plan van de schepping, en juist wij hebben de primaire bronnen die daaruit afkomstig zijn, de antwoorden op tijdloze vragen.

We duiden deze mensen aan als ongeveer 1% van de mensheid. Hun aantal neemt van dag tot dag toe en ze ontwaken over de hele wereld: in het ijzige noorden en in een Nigeriaans dorp, in Japan, China, Chili en middenin Europa… Het punt in het hart is niet afhankelijk van geografie. Het is een teken van een nieuwe fase van ontwikkeling. Geleidelijk aan zal het in iedereen beginnen te ontwaken, maar nu zijn we de eerste generatie, die ernaar streeft om te ontdekken waarvoor we leven. Ons egoïstische verlangen heeft het stadium bereikt, waarin het de betekenis van zijn bestaan wil ontdekken.

Deze vraag betreft de mens, niet een dier, waarvoor het alleen maar belangrijk is om het leven op de beste manier te regelen. Juist de mens in ons vraagt: “Waar leef ik voor?” Voor zulke mensen hebben we een methode die helemaal klaar is. Ze beginnen te studeren en krijgen uitleg.

Maar wat moeten we doen met de anderen? We hebben nooit gedacht, dat we ons zouden moeten richten tot degenen die niet vragen naar de oorzaak en het doel van leven. De gebeurtenissen van vandaag verplichten ons er echter toe om in actie te komen. Er is een crisis en de mensheid is op een dood punt aangekomen als het gaat over de wereldleiders, die niet weten wat ze moeten doen, alsof ze kleine kinderen zijn. Ze komen samen op de G8 en de G20 conferenties, maar er is geen antwoord. Ze nemen verreikende beslissingen, maar de beslissingen werken niet.

Het probleem is, dat de wereld gevat is in één globaal systeem en zij denken niet globaal. Integendeel, het zijn individualisten en egoïsten. Daarom weten ze niet hoe ze de moderne globale problemen op de juiste manier moeten benaderen.

De wetenschap van Kabbalah zegt, dat we in deze tijden de wereld in moeten gaan en de kennis over de nieuwe situatie, waarin we ons bevinden, moeten verspreiden. Uiteraard moeten we handelen zonder enige druk en zonder van bovenaf neer te kijken op mensen, maar integendeel, we moeten zo vriendelijk mogelijk zijn en mensen benaderen op de meest aangename wijze. We moeten hen uitleg geven over het feit dat we in een nieuw systeem van onderlinge verbinding zijn gekomen en dat daarom alle eerdere vormen van verbinding niet meer werken.

We moeten dit nieuwe systeem leren begrijpen en eveneens wat onze universele, onderlinge verbinding betekent. Het is vergelijkbaar met op een nieuwe werkplek komen, waar regels gelden die je niet kent en waar je eerst je eigen plek moet vinden. Het kost tijd om te wennen aan de aanvaarde normen van communicatie, om uit te zoeken hoe het systeem werkt, om de contactpunten erin te vinden, om op de juiste knoppen te drukken en daarop de juiste reacties te ontvangen … En dat is een normale situatie in onze wereld.

De nieuwe onderlinge verbinding, daarentegen, die vandaag de dag aan ons wordt onthuld, is tegengesteld aan onze natuur. Deze komt niet overeen met mijn innerlijke kwaliteit en ik kan dit niet bestuderen. Eerst moet ik innerlijk veranderen en pas dan zal ik kunnen uitzoeken hoe deze integrale verbinding, die nu overal zichtbaar wordt, werkt: op de werkplek, in de industrie en de productie, in de politiek en economie, en in alle onderlinge verhoudingen, zelfs in het gezinsleven.

Daarom is het eerste wat van mij wordt verlangd, de bereidheid om het te begrijpen. Als ik, als een egoïst, in een gewoon, egoïstisch bedrijf kom, zou ik in de loop van de tijd de juiste contacten leggen. Nu echter kom ik in een integrale samenleving, waarin iedereen met elkaar verbonden is, als cellen van één lichaam, zelfs al voelen ze het nog niet. Dit betekent, dat ik mezelf van binnenuit opnieuw moet opbouwen om correctie te krijgen.

Het blijkt, dat de mensheid zich in een kritieke toestand bevindt. Vandaag de dag moet iedereen veranderen en begrijpen wat voor soort net op ons is neergedaald. In dit net fladderen we rond als vissen, niet in staat om aan de universele verbinding te ontsnappen. Zonder deze verbinding te begrijpen, zullen we niets in onze wereld kunnen doen. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van elkaar en daarom zullen we, zonder ons bewust te worden van de nieuwe wetten, niet in staat zijn om contracten te sluiten, het banksysteem te handhaven, te produceren en handel te drijven, goederen en kennis uit te wisselen …

De deuren, die voor ons openstonden, gaan dicht en de mechanismen die eerst werkten worden een halt toegeroepen. “Het is een crisis,” zeggen we, maar het is geen gewone crisis en daarom hebben we er geen controle over. Dit moeten we aan de wereld uitleggen: deze ongewone, volledig nieuwe situatie, die niet standaard is.

Daarnaast moeten we uitleggen hoe we kunnen veranderen in overeenstemming met het nieuwe, globale systeem. In essentie is het immers de natuur, die ons uitnodigt om er een integraal onderdeel van te worden. Voorheen was ieder van ons bezig met het opblazen van zijn eigen, egoïstische “bubbel”, en verzwolg daarbij de natuurlijke hulpbronnen. Maar vandaag de dag moeten we, ondanks het enorme egoïsme, een inter-connectie opzetten en ons met elkaar verenigen op basis van de beginselen van wederzijdse hulp en ondersteuning, gelijk aan de delen van één lichaam. En dat is volkomen tegengesteld aan ons eigenbelang.

Om te veranderen moet ik daarom een externe druk toevoegen, of anders gezegd, een omgeving bouwen. Het is vergelijkbaar met hoe ouders waakzaam zijn over met wie hun kind bevriend is, omdat zijn omgeving van vandaag, zijn persoonlijkheid van morgen is. Zo moet ik kunstmatig een omgeving voor mezelf vormen, die me van alle kanten beïnvloedt. Door dit te doen trek ik mezelf als het ware aan mijn haren uit het moeras, want ik vorm een prachtige, juiste omgeving voor mezelf, zodat deze in mij de juiste aanpak zal ontwikkelen en me zal doordringen met nieuwe, globale, integrale waarden die ik mis.

Ik bouw deze omgeving kunstmatig, maar als deze mij beïnvloedt, verander ik wezenlijk. Dan voeg ik nieuwe ‘stenen’ toe, zodat ik zelfs nog meer steun zal ervaren, zodat het allemaal nog steviger wordt, met elkaar verbonden, globaler, en dan beïnvloedt het mij opnieuw.

Zo vorm ik mezelf en trek ik mezelf uit egoïsme en individualisme de algemene eenheid in. Tegelijkertijd bestudeer ik het enorme systeem van de natuur en de essentie ervan en voer ik het werk van de Schepper uit. Naast de boeken die geschreven zijn door Kabbalisten, die dit al hebben gedaan, heb ik niets anders om een voorbeeld aan te nemen. Zij aan zij met moderne wetenschappers, leggen ze ons uit wat de globale natuur is.

Tenslotte lijkt het alsof we spelen: we plaatsen onszelf in een spel dat ons opvoedt. Net zoals kinderen groeien en slimmer worden door ‘spelen’. Op deze manier, begin ik dit enorme systeem te begrijpen en van daaruit zie ik hoe de nieuwe mechanismen van onze verhoudingen gebouwd moeten worden.

Zo kan ik uit de crisis komen en beginnen te begrijpen, dat dit helemaal geen crisis is, maar een spel, een gedemonteerde Lego set die we in elkaar moeten zetten. Door de stukjes van het gebroken geheel samen te voegen, zoals een kind dat doet, ontwikkel ik, totdat ik het niveau van dit hele systeem bereik.

Voor het eerst in de geschiedenis worden we geconfronteerd met de noodzaak om zelf de nieuwe menselijke samenleving te bouwen, om uit kleine egoïsten een systeem van juiste, onderlinge verbinding te vormen. Door dit te doen zullen we dit systeem onthullen en zullen we erin gaan leven, allemaal samen, met een gemeenschappelijk verstand en gevoel, en dan zullen we naar een verstand en gevoel stijgen dat boven het huidige, individuele leven van ieder van ons ligt. Dit zal de onthulling van de verborgen wereld worden.

We moeten dit werk in ons globale systeem zelf uitvoeren. En we moeten het ook uitleggen aan anderen. De mensheid zal dit moeten waarmaken. Anders zullen we niet door de crisis heenkomen. Het zal een uiterst krachtige druk op ons uitoefenen, totdat we deze taak uitvoeren, vergelijkbaar met hoe ouders hun kinderen onder druk zetten om te studeren.

From the Miami lecture 9/14/11

Het Meest Belangrijke Boek Van Kabbalah

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe past Het Boek Zohar in Kabbalah?

Antwoord: Het Boek Zohar is het belangrijkste boek in Kabbalah. We bestuderen het elke dag. Ik ben net klaar met het doorwerken van De Zohar om de taal ervan te vereenvoudigen en alle Aramese woorden te vervangen. We zijn dit boek nu aan het vertalen in andere talen en het zal binnenkort worden gepubliceerd.

Dit boek legt de wetten uit die in de spirituele, globale wereld werken. Het verschil tussen de geestelijke en de materiële wereld is niet, dat spiritualiteit zich ergens in de hemel, boven alle sterrenstelsels bevindt. De spirituele wereld is hier, op deze plek, maar we voelen het niet omdat het, om het zo uit te drukken, op een andere frequentie werkt.

We kijken naar de wereld door middel van onze egoïstische zintuigen, waar ieder mens alleen maar waarneemt wat gunstig is voor zichzelf. Maar als we onze zintuigen en onze houding ten opzichte van de wereld veranderen en de wereld wensen te zien als zijnde één, groot en één geheel, dan zullen we de wereld zien als een integraal systeem van krachten, hier en nu.

Dit is de wereld waar Het Boek Zohar ons over vertelt. Dit boek is echter op een zodanige wijze geschreven, dat het de lezer pakt en zonder dat hij het zelfs doorheeft, hem naar de waarneming van de nieuwe wereld brengt. Daarom is het zo’n krachtig en ongebruikelijk boek. De Zohar werkt door in ons verstand en onze gevoelens en beïnvloedt ons van alle kanten.

De Voorkeur Geven Aan Het Innerlijk Boven Het Uiterlijk

Dr. Michael LaitmanDe Conventie bij de Dode Zee was bedoeld om de wereld de methode van correctie te geven. Dit betekent, de noodzaak om de voorkeur te geven aan het innerlijk boven het uiterlijk. Baal HaSulam schrijft dat dit de hendel (het handvat) en ons principe is in het verspreiden van de wetenschap van Kabbalah.

Als we in de eerste plaats tussen ons het belang van het innerlijk boven het uiterlijk verspreiden, dan zal dit naar de hele wereld overlopen en de hele wereld zal beginnen te luisteren en de voorkeur geven voor het innerlijk boven het uiterlijk. Dan zullen we in staat zijn om de dingen die ons dichter bij de Schepper brengen nog meer te verheffen, ze te verbinden en zo de correctie van de wereld te bereiken.

Van de Lezing in  “Kabbalah L’Am” Hall op  22/2/11

Verwante Materialen (Engels):
Starting From The Lowest Point On Earth
The Mission Of The Nation That “Aspires To The Creator”
Internal Combustion Engine

De Eerste Vragen Van Een Beginner

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is de Schepper?

Antwoord: De Schepper is de bovenste kracht die het hele systeem controleert en in werking stelt. We onthullen dit in die mate dat we identiek zijn aan het integrale systeem. In deze mate komen we in verbinding met de Schepper, de algemene regerende kracht, en worden we net zo eeuwig en volmaakt als Hem.

Dit is het niveau die ieder persoon vroeger of later zal moeten bereiken, als het niet nu al is. Ieder persoon zal zich bewust moeten worden van dit gemeenschappelijke systeem en de Schepper bereiken.

Vraag: Bestaan er engelen in de spirituele wereld?

Antwoord: Engelen zijn krachten “Engel” (Malach) komt van het woord Malchut, kracht.

Vraag: Wat zijn Sefirot?

Antwoord: Sefirot zijn specifieke kwaliteiten die aanwezig zijn in iedere ziel, maar in verschillende combinaties. Dit bepaald alle verschillen tussen ons.

Vraag; Wat is een “correctie?”

Antwoord: Correctie is een aanpassing van onze visie, onze waarneming, die ons in staat stelt om te zien hoe de wereld in werkelijkheid is verbonden. De natuur is globaal en geïntegreerd. Het is niet in tweeën te delen zoals we gewend zijn om het te verdelen in de biologie, dierkunde, plantenkunde, geografie, enzovoort.

De natuur is allesomvattend. Het is het algemene beeld. Correctie is het door mij nieuw verworven vermogen om te zien, dat alles is verbonden in één beeld en ik treed daarin binnen net als iedereen. Dat is een van de redenen waarom holistische geneeskunde zo populair is in deze tijd omdat het gehele organisme in de wereld als één geheel benaderd wordt.

Vraag: Wat is een ziel?

Antwoord: Onze ziel is het deel van het eeuwige systeem dat we bereiken. We worden opgenomen in dit systeem nadat we 125 niveaus hebben doorlopen totdat we met het gehele eeuwige systeem samensmelten. Ieder persoon moet deze 125 niveaus stijgen.

We hebben nog hooguit 230 jaar de tijd (tot het verstrijken van de 6000 jaar) om onze correctie te voltooien, om de mondiale geïntegreerde wereld te onthullen, en er volledig in te worden opgenomen. Maar we kunnen dit eerder doen.

Vraag: Wat is reïncarnatie?”

Antwoord: Iemand die zijn correctie niet heeft afgerond met de bedoeling om in het gemeenschappelijke wereldwijde systeem opgenomen te worden moet blijven reïncarneren totdat hij ophoudt om in het algemene systeem als deeltje te bestaan en ieder van ons zal “uitbreiden” of zich “verpreiden” door het hele systeem. We zullen blijven reïncarneren totdat we onszelf op die manier corrigeren.

Van mijn lezing  in Paris 2/1/2011

Verwante Materialen (Engels): 
The Force That Enlivens The World
A Question On “Practical Kabbalah”
A Soul Is What I Gave Away