Category Archives: Letters

Zegen is de essentie van de letter “Bet”

65Vraag: Het artikel “De Letters van Rabbi Hamnuna-Saba” beschrijft hoe de letters om de beurt bij de Schepper kwamen, Hij legt telkens uit waarom Hij de wereld niet met hen zal scheppen, totdat de letter “Bet – ב” kwam.

Er staat geschreven dat de essentie van de letter ״Bet״ zegen is, deze letter heeft geen tegenkrachten. Daarom begon de Schepper daarmee de wereld te bouwen.

Hoe is het mogelijk dat er een teken is dat geen tegenkracht heeft? Wat is er bijzonder aan de letter “Bet“? 

Antwoord: De letter “Bet” betekent: zegen. Dat wil zeggen dat er een speciale Kracht van de Schepper is die een mens beïnvloedt en hem naar het juiste doel leidt, in de juiste richting, langs de juiste weg. Dit is de betekenis van: zegening.

Vraag: Waar kan ik de letter “Bet” in mezelf vinden?

Antwoord: Als je dit artikel leest, ga je voelen hoe het je beïnvloedt.

Vraag: Betekent dit dat ik duidelijk zal begrijpen dat de Kracht die mij ergens heen leidt en mij een bepaalde bewustwording geeft, de kracht van de “Bet” is?

Antwoord: Ja, dat klopt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/blessing-is-the-essence-of-the-letter-bet/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
The World Was Created By The Letter “Bet”
The Basis Of All Corrections
Letters —The Descent Of Light Into Desires

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Eenheid die wij bereiken door de letter “Aleph”

629.3De Schepper zei tegen haar: “Hoewel de wereld is geschapen met de letter Bet, zul jij het hoofd van alle letters zijn, want er is geen andere eenwording in Mij dan in jou. Met jou zullen alle afwegingen beginnen, alle werken van de mensen in de wereld, de hele eenwording is alleen in de letter Aleph” (Zohar voor iedereen, Inleiding tot het Boek de Zohar, “De brieven van Rav Hamnuna Saba”,  Item 38).

Vraag: Kunt u uitleggen over welke eenheid we het hebben?

Antwoord: Met de letter “Alephא” begint er een reeks tekens waarmee de Schepper het universum, de daarin werkende krachten en de verbinding daartussen van begin tot einde uitbeeldt.

Daarom is de vorm van de letter “Aleph” heel complex: de Hoge Wereld en de wereld daar beneden, gescheiden door een grens die Parsa wordt genoemd.

Alleen op deze manier is het mogelijk om ons een systeem voor te stellen dat werkelijk uit twee werelden bestaat, en van Bovenaf wordt bestuurd door één enkele Kracht die het hele systeem en alle werelden naar één vorm leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/unity-that-we-attain-through-the-letter-aleph/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:
Special Letters
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces
Letters Are The Symbols Of The Upper Force

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

22 Krachten van de Natuur

526Vraag: Het artikel “De Letters van Rav Hamnuna Saba” vertelt op allegorische wijze dat elke letter naar de Schepper gaat en zegt dat Hij juist met deze letter de wereld moet gaan bouwen. De Schepper antwoordt echter: “Ja, je bent goed, maar ik ga niet met jou beginnen.”

Over welk proces gaat het hier? Wat betekent het dat de letters naar de Schepper gaan en dat elke letter vraagt of de schepping van de wereld met deze letter kan beginnen? Er zijn 22 van zulke tekens.

Antwoord: Ja, er zijn niet meer dan 22 natuurkrachten die in combinatie met elkaar het hele universum scheppen, werkelijk alle werelden en alles waarmee ze gevuld en verzadigd worden.

Dit alles komt uit niet meer dan 22 letters voort. Dan zijn er nog vijf extra letters die verder niets bepalen, maar gewoon aan het einde van sommige woorden worden geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/22-forces-of-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
Letters Are Desires
Letters And Sefirot
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom worden Bina en Malchut door dezelfde letter vertegenwoordigd?

232.08Vraag: Waarom worden Bina en Malchut door dezelfde letter vertegenwoordigd?

Antwoord: Dat is een gevolg van de verspreiding van het Licht in het verlangen. Bina is het hoogste verlangen. Malchut is het laagste verlangen. Maar van de kant van de Schepper is het vrijwel hetzelfde.

Vraag: Maar Bina en Malchut hebben verschillende kwaliteiten. Bina is gevend en Malchut is ontvangend. Waarom hebben zij dezelfde vorm?

Antwoord: Zo is het niet van de kant van de Schepper. Van de kant van de Schepper zijn ze hetzelfde, maar van de kant van de schepping zijn ze verschillend.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/why-are-binah-and-malchut-represented-by-the-same-letter/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/15/23

Related Material:

The Creator’s Name Is Four Letters

Letters – Forms of Interaction Of Two Forces

Between Malchut and Bina

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Letters – de invloed van het Licht op de verlangens

526Vraag: Waarom wordt Yod-Hey-Vav-Hey de naam van de Schepper genoemd?

Antwoord: De Schepper is het Licht dat zich aftekent tegen de achtergrond van het zwarte verlangen. Daarom zijn allerlei vormen die door het Licht getekend worden op een zwarte achtergrond, de letters die de naam van de Schepper weergeven. Dit betekent dat wij op deze manier Zijn handelingen waarnemen.

Vraag: Betekent het dat iemand de invloed van het Licht op zijn verlangen voelde en het daarom in de vorm van letters of een tekst heeft weergegeven?

Antwoord: Ja, op die manier is de Torah  geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/letters-the-impact-of-light-on-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/15/23

Related Material:

The Creator Is What Is Revealed in the Desire

The Creator’s Name Is Four Letters

The Secret Of The Creator’s Name

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

De letters van het boek De Zohar drukken verbindingen uit

526Vraag: Drukken de letters, waarover De Zohar spreekt, de soorten van verbindingen tussen ons uit?

Antwoord: Natuurlijk! Alleen de verbinding tussen ons! Zonder de verbindingen tussen zielen zouden de auteurs van De Zohar niets hebben kunnen bereiken. Alles wordt bereikt in het netwerk van verbindingen tussen ons.

Wat bereiken we? Krachten van geven. De totaliteit van deze Krachten van geven wordt de Schepper genoemd (Bo-Re, Kom en Zie), wij onthullen Hem in de verbinding tussen ons, het is de eigenschap van geven en liefde.

Als we dit bereiken in de vorm van Krachten, is ons verlangen: een kli te vormen om het Licht te onthullen. Als wij daarin een indruk ervaren, het Licht, is dat de Schepper, het Licht dat in een kli onthuld wordt, in een verlangen. Er bestaat niets anders.

Alles wat wij in De Zohar lezen of in andere boeken van Kabbalisten – zijn de indrukken van een mens, een Kabbalist, vanuit wat hij in zijn verlangens heeft bereikt van de Kracht van geven, volgens gelijkheid van vorm. Hij vertelt ons over zijn verlangens, over de Kracht die hij heeft bereikt, over zijn indrukken die hij in een bepaalde uiterlijke vorm uitlegt.

Het kan in muziek worden uitgedrukt, in liederen en in mooie woorden, het kan ook worden uitgelegd in de taal van Kabbalah, de Talmoed of legenden. Uiteindelijk is het zo dat Kabbalisten aan ons uitleggen wat zij spiritueel bereikt hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-letters-of-the-book-of-zohar-express-connections/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/26/11, The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair”

Related Material:

Revealing The Words Of The Zohar

Opening The Book Of Life

Zohar For All

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Gematria – de taal voor het beschrijven van de Hoge Wereld

Laitman_151Vraag: Vinden we de logica van onze wereld in spiritualiteit terug? Is daar twee plus twee bijvoorbeeld ook vier?

Antwoord: In spiritualiteit vinden we de logica van onze wereld niet terug. Rekenkunde bestaat daar niet, maar er zijn daar veel andere soorten berekeningen, afhankelijk van waarmee je aan het werk bent. Op verschillende niveaus bestaan er verschillende soorten wiskunde.

Vraag: Is spirituele rekenkunde de Gematria van de woorden? Houdt dit verband met het verlangen?

Antwoord: Natuurlijk, want iedere letter op zich vertegenwoordigt de combinatie van verschillende verhoudingen van de krachten van geven en ontvangen, elke letter creëert één bepaalde basisvorm. Daarom vormen de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet de basis.

De eerste negen letters corresponderen met de negen Sefirot van Bina, de daaropvolgende negen letters zijn de negen Sefirot van Zeir Anpin, en de laatste vier letters zijn de vier Sefirot van Malchut. Er zijn nog vier extra letters, deze vertegenwoordigen de Parsa.

Vraag: Vertegenwoordigt elk element van de letters – de punt, de horizontale lijn en de verticale lijn – al deze krachten?

Antwoord: Ja. Letters vertegenwoordigen een specifieke combinatie van krachten van geven en ontvangen. Er zijn geen andere combinaties mogelijk.

De Schepper heeft het verlangen om te ontvangen geschapen (een zwart punt). Tijdens het ontwikkelingsproces van het verlangen, oefende Hij constant invloed uit op dat punt en zo ontstonden er onder Zijn invloed allerlei combinaties. Daarom contrasteert het zwarte punt met de achtergrond van wit Licht, hierdoor wordt de correlatie tussen het Hoge Licht en het punt, de verlangens, weergegeven. Dit creëert 22 vormen.

De wetten van Gematria zijn overal hetzelfde, de tien Sefirot veranderen niet. Dit is echter niet waarneembaar in de wiskunde van onze wereld. Gematria is één van de talen waarmee de Hoge Wereld en de processen daarin, worden beschreven. Dit is de taal van Kabbalah.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 2/25/18

Een Gesprek Met De Schepper

laitman_235In het Nieuws (The New York Times): “Er is nieuw onderzoek gedaan naar het zeer wonderlijke proces van taalverwerving bij baby’s. Hieruit blijkt dat er voor de geboorte meer gebeurt dan er voorheen werd vermoed.”

“Door onderzoek te doen bij kinderen die geadopteerd zijn in een ander land dan hun geboorteland – baby’s die al spoedig na hun geboorte geadopteerd zijn en met een andere taal zijn opgegroeid dan de taal die zij in de baarmoeder hebben gehoord – is gebleken dat wat baby’s voor en na de geboorte horen van invloed is op de manier waarop zij geluiden horen; dit werpt nieuw licht op het begrip “geboortetaal”.

“Deskundigen weten al enige tijd dat pasgeboren baby’s het liefst luisteren naar stemmen die de taal spreken die zij in de baarmoeder al gehoord hebben, zei Anne Cutler, taalpsycholoog en professor aan het Marcs Institute for Brain, Behaviour and Development in de Western Sydney University, in Australië.”

“Pasgeboren baby’s kunnen de stemmen, die zij de laatste drie maanden van de zwangerschap gehoord hebben, herkennen; met name de geluiden die van hun moeder afkomstig zijn, zij hebben een voorkeur voor die stemmen boven die van vreemden. Daarnaast hebben zij een voorkeur voor andere talen die hetzelfde ritme hebben, boven talen met een heel ander ritme …”

Vraag: Wat is uw mening als Kabbalist over de verbinding tussen het brein en taal, wat zijn woorden en letters, wat drukken zij uit?

Antwoord: Taal is een zeer gecompliceerd mechanisme, waarmee we gedachten en emoties die we tijdens ons leven leren kennen en verkrijgen, uitdrukken, maar dit mechanisme begint zich zelfs al tijdens het embryonale stadium van een mens te ontwikkelen.

Voor de geboorte hoort en begrijpt een foetus de taal van de moeder, daardoor begint een baby de taal van volwassenen al in een heel vroeg stadium te begrijpen, al na een paar weken. De manier waarop de ouders met hem praten is van groot belang, evenals het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap, want zij communiceert innerlijk met hem en de foetus absorbeert alles. Al deze indrukken beïnvloeden zijn taalvermogen.

In feite is taal een goddelijk geschenk, met behulp daarvan communiceert hij met de Schepper.

Net zoals een moeder met een foetus spreekt die nog niet geboren is, of met een baby, moeten wij ons voorstellen dat we met de Schepper spreken, en als wij dat willen kunnen we woorden uitwisselen met de Schepper, deze taal wordt “een heilige taal” genoemd.

Met behulp daarvan is een klein mensje – dat kan iemand zijn die qua leeftijd volwassen is, maar vanuit het perspectief van zijn innerlijke ontwikkeling nog klein is – met de Schepper verbonden en kan hij met Hem communiceren. Is het niet in woorden, dan met een glimlach, gebaren, innerlijke motivatie, enzovoort. Met andere woorden: taal is een code.

Verder is Hebreeuws een speciale taal die in geschreven en gesproken vorm is gecreëerd – met al haar innerlijke betekenissen – vanuit de krachten waarmee de Schepper en het schepsel met elkaar converseren. Daarom is er niets wat het Hebreeuws kan vervangen, het is het fundament van alle talen.

Vraag: Betekent dit dat het Hebreeuws eigenlijk in iedereen leeft?

Antwoord: Absoluut! Dat komt omdat de letters uit twee krachten bestaan, verticaal en horizontaal.

Als resultaat daarvan hebben de letters vierkante vormen, want er bestaat niets buiten deze twee krachten, verticaal en horizontaal, van boven naar beneden en van beneden naar boven, van rechts naar links en van links naar rechts. Deze twee richtingen bevatten alle natuurkrachten, want horizontaal is kenmerkend voor geven en verticaal is kenmerkend voor ontvangen.

Vraag: En wat is de betekenis van een punt?

Antwoord: Een punt is het begin van zowel een verticale als een horizontale lijn, of de kruising daartussen. Vanuit deze staat komt de communicatie van een mens met de Schepper voort, ook tussen mensen. Mensen denken dat zij op een directe manier met elkaar communiceren, maar zij communiceren via de Schepper met elkaar.

Opmerking: Uw beweringen zijn revolutionair, zoals: Hebreeuws is in ieder mens aanwezig …

Mijn antwoord: Hebreeuws is de basis van het innerlijke programma van de mens, zoals elk computerprogramma gebaseerd is op 0 en 1. Hier is dat net zo.

Opmerking: En nog een bewering is, dat wij via de Schepper communiceren.

Mijn antwoord: Enkel en alleen op die manier! Hij verbindt ons met elkaar en niemand anders! Anders zouden we niet met elkaar verbonden zijn. Wij zijn allemaal absolute egoïsten en wij zijn niet in staat om onderling contact te hebben, de Schepper vult de leegte en de ruimte tussen ons. En dit betekent dat onze taal de Schepper is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/23/16

 

De Klanken Van Letters

laitman_627_2Vraag: Letters hebben een geometrische vorm en een klank. Wat wordt er door de essentie van de klanken geduid?

Antwoord: Volgens de vijf delen van de spirituele KliKeter, Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut – onderscheiden we vijf groepen klanken: keelklanken, tongklanken, verhemelte klanken, dentale klanken en lipklanken. Hierdoor kunnen wij de letters niet alleen schrijven, maar ook uitspreken.

theconnectionbetweenlettersanddigits

Dit geldt ook voor muzieknoten, de kleuren van de regenboog en voor alles wat er bestaat, want alles is geworteld in de vijf delen van de spirituele Kli.

Alles waar mensen in deze wereld mee werken, is in dit systeem aanwezig, ook onze vijf zintuigen bevinden zich daarin: het gezichtsvermogen, het gehoor, de reukzin, de smaakzin en de tastzin.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Letters Als Vormen Voor Het Bestuur Van Onze Wereld

laitman_526Vraag: Hoe zijn de letters van het alfabet geschapen?

Antwoord: De letters van het alfabet zijn door Adam HaRishon (de eerste Mens) naar ons toe gekomen, hij was de eerste mens die gelijkvormigheid (Domeh) aan de Schepper heeft bereikt.

Adam was de eerste mens die de Hoge Wereld heeft ontdekt en de resultaten daarvan in onze wereld. Alles wat in de spirituele wereld bestaat zijn de wortels en alles wat in onze wereld bestaat is het resultaat daarvan, dat uit de spirituele wereld neerdaalt.

De twee werelden zijn volkomen identiek, uitgezonderd het feit dat de Hoge Wereld een wereld van krachten is, en onze wereld een wereld van materie. Daarbij worden alle krachten die de oppervlakte van de aarde actief beïnvloeden (elektriciteit, magnetisme, plasma, atoomkrachten, etc.) ook als een deel van de materiële wereld beschouwd.

Van daaruit heeft Adam HaRishon de wortels van onze wereld, namelijk de Hoge Wereld, ontdekt. Hij zag hoe de krachten die onze wereld besturen vanuit de wortels volgens speciale wetten neerdalen. Adam begreep de betekenis van het Hoge Bestuur en de toepassing daarvan. Van hieruit heeft hij wetten geformuleerd en de structuur van de letters beschreven.

Alles wat bestaat is vanuit één enkel zwart punt afkomstig: verlangen. Er zijn van boven naar beneden vertakkingen vanuit dit punt, dit betekent dat het Licht van Hochma – het Levenslicht (de verticale lijn in de tekening) – vanuit de Hoge Wereld onze wereld bereikt. Tegelijkertijd is er een horizontale Kracht, het Licht van Hassadim (Licht van barmhartigheid), dat zich eveneens kan verspreiden.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic1

Het Bestuur van de wereld bestaat uit drie elementen: één punt en twee lijnen, een horizontale en een verticale lijn. Alles wordt bestuurd door de integratie van deze twee tegengestelde krachten, zoals de integratie tussen een plus en een min. Adam voelde deze krachten in de spirituele wereld, hij ging ze bestuderen en onderzoeken.

Omdat de Hoge Wereld bestaat uit de delen die Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, en Malchut genoemd worden, ging Adam onderzoeken op welke wijze de Hoge Wereld onze wereld beïnvloedt. Hij ontdekte dat de spirituele wereld uit twee delen bestaat. Het bovenste gedeelte wordt Galgalta ve Eynaim (de eigenschap van geven) genoemd, van daaruit zijn de beslissingen afkomstig. Het onderste gedeelte wordt AHP genoemd (de eigenschappen van ontvangen), van daaruit is het Bestuur afkomstig.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic2

Op basis van zijn onderzoek heeft Adam de structuur van de letters beschreven. De eerste negen letters bevinden zich in het onderste gedeelte van Bina, de daaropvolgende negen letters bevinden zich in Zeir Anpin en de laatste vier letters bevinden zich in Malchut. In totaal zijn er 22 letters, 22 standaardvormen van Bestuur. Dan zijn er nog vijf sluitletters, Mantsepach (MNTzPCh) en zo komen we op een totaal van 27 letters.

Het Hoge Licht gaat, als door een vorm, door elke letter heen en daalt neer in de vorm van die letter.

Het Licht verblijft boven de letter als simpel, vormloos, homogeen Licht, Licht dat niets speciaals heeft.

Als het Licht echter door de vorm van de letter heen gaat, werkt het op een bijzondere wijze in onze wereld, omdat de interactie tussen de horizontale (Hassadim) en de verticale (Hochma) lijnen in elke letter, heel uniek is. De letter “Dalet – ד” is heel specifiek. Deze letter heeft een speciaal uitsteekseltje op het punt waarop de twee lijnen met elkaar verbonden zijn, dit vormt het draaipunt van de twee lijnen van deze letter. In het algemeen gesproken hebben letters vele soorten innerlijke eigenschappen.

Elke letter is een afzonderlijke Kli (vat), een combinatie van twee Krachten: Hassadim en Hochma. De vectoren veranderen voortdurend.

Elke letter is een specifieke afdruk waardoor de Hoge Kracht werkt. De Hoge Kracht gaat door de vorm heen en maakt de weg vrij voor de bijzondere invloed van deze Kracht in onze wereld. Een woord is een samenstelling van letters, zoals een computeropdracht.

Vraag: Waarom zien we maar twee lijnen op de tekening als de invloed uit drie lijnen bestaat? Hoe wordt de derde lijn in de letters zichtbaar?

Antwoord: De derde lijn beweegt zich vanuit de schepping van beneden naar boven. De tekening laat het Bestuur van de Schepper zien, van boven naar beneden.

In de letters is er niets van de mens zelf aanwezig, alleen in de mate waarin wij het toestaan om letters vanuit ons verlangen te schrijven.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat de Torah uit één enkel woord bestaat?

Antwoord: Omdat de Torah niet in woorden verdeeld is, de Torah is geschreven als één doorlopende tekst. Er bestaat geen manier om er een verdeling in aan te brengen. Het is één simpel gebod dat vanaf het begin van de schepping “In het begin schiep God …” tot aan het laatste woord “Israël” geldt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16