Category Archives: Lessen

De Les Is Licht

213Opmerking: Ik heb gemerkt dat dezelfde les niet alleen door iedereen anders wordt ervaren, maar dat dat ook zo is voor iemand die nog een keer naar dezelfde les luistert. 

Mijn antwoord: Natuurlijk! Een mens verandert, daardoor neemt hij de dingen telkens anders waar.

Wat is een les in feite? Het is Licht. Afhankelijk van zijn situatie brengt een mens zijn kli (vat), dat wil zeggen zijn gewaarwordingen en zijn eigenschappen, onder de invloed van het Licht. Met zijn eigenschappen bepaalt hij hoe hij beïnvloed zal worden door wat hij hoort.

Elke les is een bepaalde hoeveelheid Licht. Het hangt van de persoon af hoe en wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom gaan de verschillende percepties van dezelfde les over het verschil tussen de eigenschappen van een mens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/lesson-is-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Nothing Exists” 10/3/12

Related Material:
Importance Of The Daily Kabbalah Lesson
The Meaning Of The Morning Lesson
Why Do I Get Up For A Lesson?

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe Het Omringende Licht Werkt

laitman_209Vraag: Wat moet ik nu eigenlijk willen tijdens de les, zodat het Licht zal werken en mij zal beïnvloeden? Is het noodzakelijk om de Schepper te kunnen voelen, de verlangens van de vrienden te willen voelen of gaat het om iets anders? Als je naar een les luistert, werkt het Licht dan altijd, beïnvloedt Het je altijd, zelfs zonder de juiste intentie?

Antwoord: De Ohr Makif (Omringende Licht) werkt en beïnvloedt iedereen die naar een les luistert, deze invloed is groter voor iemand die de Schepper wil onthullen en nog groter voor iemand die de eigenschap van geven wil bereiken.

Vraag: Brengt de werking van de Ohr Makif een mens langzamerhand tot het inzicht van de neiging tot het kwaad, en brengt de erkenning van het kwaad een mens naar het juiste verlangen naar correctie waardoor de Schepper een mens zo verandert dat hij gelijkvormig wordt aan Hem? Gaat een mens Hem dan voelen? Is dit de juiste volgorde van wat er gebeurt?

Antwoord: Ja

 

Zodat Kwaliteit Het Wint Van Kwantiteit

laitman_570Vraag: Veel vrienden die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, zijn op geld uit en op het aantal mensen dat komt. Ik ben bang dat het mij ook zal gaan om de hoeveelheid en niet om de kwaliteit.

Antwoord: Als je altijd bij ons bent tijdens de lessen zal dat je niet gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met name degenen die zich met integrale educatie voor het grote publiek bezighouden, alle ochtendlessen moet bijwonen. Het is een must!

Zonder de lessen is het niet duidelijk wat zij gaan onderwijzen. Dan wijken ze af naar psychologie, sociologie, mystiek en wie weet wat nog meer. Daar moeten we voor waken. Daarom is verbinding met mij via de lessen essentieel.

From the Kabbalah Lesson 2/11/14

 

Hoe Je Ervoor Kunt Zorgen Dat Je Tijdens De Les Niet In Slaap Valt

Dr. Michael LaitmanVraag: U hebt gezegd dat u tien uur achter elkaar kunt praten zonder moe te worden. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet moe worden en tijdens de les niet in slaap vallen?

Antwoord: Dat hangt af van hoe belangrijk je de les vindt! Als de les belangrijk voor me is, zal ik niet in slaap vallen. Dus je moet ervoor zorgen dat je enthousiast blijft. Het belang ervan kun je met een bedoeling van Boven ontvangen, of beter gezegd: het egoïsme wordt groter en daardoor ‘loopt je vast’. We moeten het belang van de les opnieuw vergroten. Dit hangt van de omgeving af.

Na voldoende rust is het geen probleem om wakker te blijven tijdens les. Het probleem is, dat je jezelf ondanks je vermoeidheid moet verheffen. Dit is uiterst belangrijk! Hieraan moeten we werken.

De vrienden om je heen moeten de sfeer ook verhogen. Ik zeg nu bekende woorden die je al heel vaak eerder hebt gehoord. Ontdek je er iets nieuws in? Als dat niet zo is, heb je een probleem. Een mens moet niet onverschillig blijven voor het feit dat hij niets nieuws voelt. Het hangt alleen van hem zelf af. De woorden zijn allemaal eender. We moeten het onszelf zeer kwalijk nemen!

From the Preparation to the Convention in Krasnoyarsk 6/13/13

De Rijpe Vruchten Van De Conventie

Vraag: Na de Conventie heb ik het gevoel dat het allemaal een droom was, het is moeilijk te beseffen wat er plaatsvond. Hoe zou u de resultaten van de Conventie samenvatten?

Antwoord: Dit is niet eenvoudig. Als je Rabash had gekend, zou je weten hoe gesloten hij was, hij verborg zichzelf, naast het meest noodzakelijke wilde hij geen uitleg geven. Toch is het duidelijk dat hij zo veel mogelijk aan zijn studenten wilde geven, zoals er staat geschreven: ‘Een koe wil meer voeden dan het kalf wil zogen’.

Het probleem is het niveau dat de student aankan. De leraar mag hem geen ‘onrijpe vrucht’ geven, want in plaats van hulp te zijn, zou dit hem alleen maar schaden en hem blokkeren, hem in een neergang brengen en verwarring en dan kost het veel tijd en heel veel inspanning om uit deze staat te komen. Iedereen zou daar de prijs voor moeten betalen, zowel de leraar als de student en eveneens degenen die zich met hem moeten verenigen in één systeem. Dit is een heel ingewikkelde zaak.

Daarom staat er geschreven: ‘Voed een kind op, zoals het bij hem past’. Dat wil zeggen, dat de leraar niet aan de student mag geven wat de student, vanuit onwetendheid, vraagt, namelijk: “Geef me!” Maar hij moet dat op de juiste manier, met overleg doen, zodat het zijn niveau van ontwikkeling ten goede komt.

Natuurlijk veroorzaakt dit voortdurend spanning in de relatie tussen de leraar en de studenten. Ze roepen naar de leraar: “Geef het aan ons!” Ze begrijpen niet dat hij hen alleen de methode kan geven, maar niet de werkelijke vervulling. Zij moeten de vervulling zelf bereiken, door deze methode zelf te realiseren.

Daarom denken sommige mensen, dat ze niet goed vooruit komen.Sommigen kunnen niet instemmen met deze methode en het niet begrijpen. Of ze kunnen het misschien wel met hun verstand begrijpen, maar ze zijn nog niet zo ver om er vanuit hun hart mee in te stemmen. Ten gevolge hiervan beginnen ze het belang van de leraar, de methode en de bronnen uit het oog te verliezen. En daar is niets aan te doen, zo is het leven.

Ik denk dat we al heel moeilijke stappen hebben overwonnen, en zij die – van de duizenden mensen die hier doorheen zijn gegaan – zijn overgebleven, zullen verder gaan. En zij die weggingen komen misschien nog terug. We wachten op iedereen, op de hele wereld, om zich bij ons te voegen.

Maar in de toekomst zal er ook geen ander keuze zijn: alle nieuwe levels zullen altijd worden onthuld vanuit de kelim (vaten), vanuit onvervulde verlangens. Daarom moet je de raad van de bronnen en de leraar strikt opvolgen, nadat je deze raad hebt opgevolgd zul je antwoorden ontvangen en vervulling! Vervulling kan niet van bovenaf naar een lege plaats komen, als er geen kli (vat) voor is.

Laten we hopen, dat we deze principes en de volgorde in het werk, nu beter begrijpen. Er waren veel nieuwe mensen bij de Conventie, die nog niet de ervaring hebben die wij hebben. Maar door af te stemmen op de gemeenschappelijke eenheid, zullen ze in staat zijn om deze principes snel te leren, zoals elke nieuwe generatie bouwt op de ervaring van de vorige generatie en van daaruit ontvangt. Wij zullen hen heel graag alles geven wat we kunnen geven, zodat zij – als zij afstemmen op onze wereldgroep – snel even ervaren en deskundig worden als wij, en zelfs nog meer.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/15/12, Writings of Rabash

De Universele Taal Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we ons aanpassen terwijl we de boeken lezen die the “fysica”onthullen van de spirituele wereld: Beit Shaar Hakavanot (De Poorten van Intentie) of TES (De studie van de Tien Sefirot)?

Antwoord: Mijn belangrijkste taak is om mezelf gelijk te maken aan de Schepper, om te rijzen naar Hem. Daarom, ik moet zijn acties en houdingen herhalen: als de Schepper de groep behandelt als “Goed dat Goed doet”, betekent dit dat ik het moet behandelen met dezelfde soort van goedheid.

Dit is waarom ik eerst moet zorgen voor de juiste houding tegenover mijn vrienden, welke aan mij is gegeven zodat we één geheel in eenheid en liefde worden. Als ik deze staat bereik, begin ik ze te behandelen zoals de Schepper doet, en in deze mate begin ik de Schepper te voelen. Immers, komen we dicht bij Hem volgens de wet van gelijkheid van vorm, en we voelen elkaar. Op deze manier bereik ik verbondenheid met Hem. Dit is het enige waar we aan moeten denken.

En het is genoeg om alleen in een boek te kijken en te luisteren, zolang het een authentiek, waar primaire bron is. Je weet misschien niet eens de taal, dit is irrelevant; je zal toch niets begrijpen.

Je hoeft je alleen te onthouden dat je nu een medicijn ontvangt, die je moet genezen! Het moet een aanvullende zintuig in je onthullen, en dan voel je de spirituele wereld en begrijpt het zonder woorden, sinds de sensatie niet in woorden uitgedrukt kan worden. Geen woorden zijn nodig om te voelen. Woorden zijn alleen nodig om iemand anders hierover te vertellen, maar in de sensatie zelf, zijn er geen woorden.

En men moet wachten op een spirituele sensatie die in hem opent zonder woorden. Dit is wat de ware wetenschap van Kabbalah is; Het helpt je deze waarneming te bereiken!

De Natuurkunde Van Het Zesde Zintuig

The Goal of Creation Is Perfect FulfillmentEen vraag die ik heb ontvangen: Om de spirituele wereld te voelen, moeten we het zesde zintuig ontwikkelen, dat geen betrekking heeft op het fysieke lichaam. Hoe werkt het dan?

Mijn Antwoord: Alles dat we voelen wordt waargenomen door onze zintuigen, het wordt omgezet in elektrische en chemische processen in de hersens, vergeleken met datgene wat er in het geheugen bestaat, het wordt onderscheiden en aan het bewustzijn gepresenteerd in de vorm van een kant en klaar beeld of concept.

Mijn stelling is gestaafd op twee componenten, namelijk “ik” en “wat ik waarneem”. Bovendien vindt alles plaats binnen in het verlangen. Tenslotte is het verlangen de materie van de wereld.

Het verlangen zelf bestaat niet in de cellen van het lichaam. Ik meet alleen zijn reactie ten aanzien van mijn verlangens en intenties binnen in het lichaam. Ik kan elektrische en chemische processen in het lichaam meten, maar ik meet alleen de reactie van het lichaam op deze manier, niet wat er binnen in het verlangen gebeurt.

Er is niets waarmee ik het verlangen zelf kan voelen of meten. Laten we zeggen dat ik een drankje uitprobeer. Ik proef de smaak, ik ruik de geur en ik voel genot. We kunnen verschillende reacties van het lichaam op dit drankje meten, maar in elk geval is het een meting van de reactie, en niet een meting van het verlangen.

Daarom is ieder verlangen virtueel, zowel in de materiële als in de spirituele werelden. Het verlangen zelf, of het nu egoïstisch of altruïstisch is, bestaat niet in materie.

(Uit de Eerste Les van het Noord Amerikaanse Congres 16.10.2009)

De Ochtendles Van Vandaag 25.08.2009

Voorbereiding

Jouw spirituele verlangen moet net als een vlam zijn, dat aanwakkert en je helemaal omwikkelt. Anders, als je genoegen neemt met iets anders dan volmaaktheid, zal je het ook nooit bereiken.

Bekijken
Beluisteren

Deel 1 –  Baal HaSulam’s Brief 21

Men moet vooruitstreven met al zijn hart en ziel, zonder in “het verleden goedmaken”-sessies te geraken.

Bekijken
Beluisteren

Deel 2 – hoofdstuk 12 van Talmud Eser Sefirot, punt 203

Des te hoger het bereik van mijn waarneming is, des te correcter het beeld van de werkelijkheid is, dat ik aan de binnenkant openbaar.

Bekijken
Beluisteren

Deel 3 – Introductie tot Talmud Eser Sefirot, punt 137

Het “kwaad” is het verlangen om schade toe te brengen aan een ander persoon, en het genot dat je voelt als dingen voor jou beter gaan dan voor anderen.

Bekijken
Beluisteren

De Ochtendles Van Vandaag 24.08.2009

Voorbereiding

Er is geen slavernij die erger is dan de slaaf zijn van je eigen egoïstische natuur.

Bekijken
Beluisteren

Deel 1 – Baal HaSulam’s Brief 20

Het breken is niet mij overkomen, maar het is mijn verbinding met anderen overkomen. Daarom moeten we de onderlinge verbondenheid tussen de zielen corrigeren.

Bekijken
Beluisteren

Deel 2 – Hoofdstuk 12 van Talmud Eser Sefirot, punt 203

Het Talmud Eser Sefirot beschrijft de vereniging van de zielen, als zij het egoïsme dat binnen ze in geopenbaard wordt, overwinnen.

Bekijken
Beluisteren

Deel 3 – “Introductie tot Talmud Eser Sefirot“, punt 137

Het enige dat van Bovenaf komt, is de vonk die een vlam ontsteekt. Maar het vuur binnen in de ziel brandt alleen door indien we inspanningen leveren gedurende de periode van de verhulling.

Bekijken
Beluisteren

De Publieke Les Bij Het “Kabbalah Voor De Natie” Huis

Op 14 juli, heb ik een publieke les gegeven bij het Beit Kabbalah L’Am (Kabbalah voor de Mensen) Huis, waarbij ik Baal HaSulam’s artikel “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah” besproken heb.

lec

lec21

Elke dinsdag om 19.00 uur Israëlische tijd, houd ik een openbare les bij het Beit Kabbalah L’Am Huis. De les wordt live uitgezonden op onze tv-zender “Yes-66” en Kabbalah TV website en wordt uit het Hebreeuws vertaald in Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Russisch.

icon for podpress  Watch the 07-14-09 Lecture on the Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” [1:28:49m]:| Download
icon for podpress  Listen to the 7-14-09 Lecture on the Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” [1:28:49m]:| Download