Category Archives: Lachen

Als Kabbalisten lachen

Opmerking: De mens is het enige dier dat lacht. Er zijn 50 soorten lach: aanstekelijk, onstuitbaar, homerisch, lachen door kietelen, lachen door tranen heen en lachen om jezelf, wat de meest verfijnde vorm lachen is. Ze zeggen dat lachen om jezelf alleen voor sterke mensen geldt.

Mijn antwoord: Natuurlijk.

Vraag: In veel landen zijn er clowns die naar ziekenhuizen gaan en mensen met hun lach zelfs genezen. Gelotologie, de wetenschap van de lach, probeert te ontdekken hoe het komt dat mensen gaan lachen. Het is namelijk gemakkelijk om te begrijpen waarom er tranen verschijnen, maar het is veel moeilijker om te begrijpen waarom er een lach verschijnt.

Kunnen we wat praten over lachen en humor in uw leven?

Antwoord: Ik ben niet iemand die vaak lacht.

Opmerking: Maar soms leest u graag grappen.

Mijn antwoord: Ik houd niet van grappen, ik houd van een kwinkslag, een onverwachte wending als de mind ergens licht op werpt en laat zien dat je alles omgekeerd kunt bekijken.

Vraag: Is lachen werkelijk iets wat heelt en subliem is?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Ondanks zijn egoïsme stijgt een mens er een beetje bovenuit. En natuurlijk is dit helend en redt het hem.

Opmerking: In het verleden werd er vaak minachtend over komieken gesproken: “Tragedies schrijven, prima, maar komedies was maar zozo.”

Mijn antwoord: Komieken zijn innerlijk treurspel spelers. Dat wil zeggen dat ze innerlijk zowel dit als dat voelen. Het feit dat ze anderen amuseren, betekent niet dat zij geen empathie voelen met het tegengestelde.

Opmerking: Waarschijnlijk zijn de beste komieken degenen die een depressie hebben meegemaakt.

Mijn antwoord: Ja. Zij spelen ondanks zichzelf.

Opmerking: Wilt u wat zeggen over iets subliems: humor.

Mijn antwoord: Humor bestaat niet alleen uit lachen om jezelf, het betekent dat je boven je egoïsme uitstijgt, wat een mens gewoonlijk niet lukt. We moeten erop letten dat het op een vriendelijke manier gebeurt, want jezelf haten is niet zo’n probleem, maar dingen op een vriendelijke manier benaderen is niet gemakkelijk.

Humor moet zo zijn dat niemand gekwetst wordt. We lachen om onze aard, om wie we zijn, wat we zijn. En we hebben, juist als mens, genoeg intelligentie om te lachen om het soort dieren dat we zijn. Meestal kan dat op een vriendelijke, milde, positieve manier.

Opmerking: Er zijn satire schrijvers die anderen wat neerhalen.

Mijn antwoord: Dat is geen satire, dat is beledigend. Dat is geen humor.

Opmerking: Maar veel mensen houden ervan.

Mijn antwoord: Dat is wat anders. Mensen houden ervan omdat het hen boven anderen verheft. Dit gaat niet over iets van bovenaf bezien, naar jezelf kijken, een beetje naar je eigen aard kijken en dat alles op een vriendelijke manier doen. Nee. Echte humor moet geen enkele harde, negatieve houding in mensen veroorzaken.

Vraag: Dus noch hijzelf noch de ander zou zich vernederd moeten voelen?

Antwoord: Dat klopt. Ik denk dat dit een bijzondere aangeboren eigenschap van de mens is. Als een mens deze eigenschap niet heeft, kan hij de beste analist zijn en slim op allerlei andere gebieden, maar als hij geen humor heeft, betekent dit, dat hij een menselijke eigenschap mist.

Bovendien kan humor niet alleen ontwikkeld worden, maar ook onderdrukt worden. Veel militairen en politici verliezen hun gevoel voor humor. Ze zijn zo druk bezig met hun zelfbeheersing dat ze hun gevoel voor humor meteen, instinctief, onderdrukken, a priori.

Vraag: Hoe kan het eerst wel bestaan en plotseling verdwijnen?

Antwoord: Dat kan gebeuren. Iemand kan zichzelf aanleren dat hij op deze manier niet met de wereld, het leven en allerlei berichten kan omgaan.

Vraag: Als we zo’n moeilijke wetenschap als Kabbalah zouden kunnen onderwijzen door het vertellen van grappen en verhalen, denkt u dat het niveau daarvan dan lager zou worden of niet?

Antwoord: Ik geloof niet dat dit mogelijk is. Maar Kabbalisten houden van humor, ze hebben er waardering voor. Lachen in Kabbalah is jezelf overstijgen omdat de dingen die op jouw niveau negatief lijken, vrolijk en positief zijn op het volgende niveau.

Daarom dwingen deze situaties ons om er bovenuit te stijgen en te lachen om onze zwakheden, om ons kleinzielige egoïsme waar we met de hulp van de Schepper bovenuit kunnen stijgen, en nu verheugen we ons daarover.

Vraag: Denkt u dat we zullen lachen om wat er nu gebeurt? De wereld beleeft nu een moeilijke, chaotische tijd. Zullen we om deze periode lachen en er blij mee zijn?

Antwoord: Natuurlijk zal dat gebeuren. We zullen met elkaar zien waar we doorheen zijn gegaan en waar we zijn aangekomen. En dan zal iedereen vervuld zijn met vreugde en met een lach. Een grote, vreugdevolle, gezonde lach zal de hemelen vullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/when-kabbalists-laugh/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/30/20

Filed under: News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →