Category Archives: Kwaad

Corrigeer jezelf!

laitman_207Vraag: Hoe moet ik de uitspraak opvatten dat “Er geen kwaad in de wereld is” als er alleen maar kwaad in de wereld bestaat? De wrede, barbaarse geschiedenis van de mensheid, oorlogen en bedrog zijn er het bewijs van.

Antwoord: Al het kwaad in de wereld is mijn eigen kwaad, iets wat ik niet in evenwicht kan brengen met behulp van het goede. Het kwade leeft in mij! Er staat geschreven: “Allen die veroordelen, doen dat vanuit hun eigen defect.” (Kiddushin 70b)

De conclusie is heel eenvoudig: Als ik een perfecte wereld wil zien, moet ik mijzelf corrigeren. Wij zullen gaan ontdekken dat het waar is, hoe onlogisch en onrealistisch dit ook moge lijken. Alles wat ik om mij heen zie, is een afspiegeling van mijzelf. Wat kunnen we dan doen als we het kwaad ontdekken? Dan moet ik mijzelf veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/12/17

Blijf Niet In Het Verleden Hangen

Laitman_037Vraag: Van oudsher heeft de mensheid ideologische, economische en politieke conflicten op vele manieren en in grote verscheidenheid vastgelegd,

Hoe kunnen volkeren positief met elkaar omgaan, boven conflicten tussen religies, economieën, historische wraakacties, afwijzing en haat uit?

Antwoord: Alle negatieve bagage uit het verleden van de mensheid heeft niets te betekenen. Wat doet het ertoe wat we waren en hoe we met elkaar zijn omgegaan? Bovendien kwam dit alles van Boven! Noch ik, noch jullie zijn “schuldig”. De Natuur heeft ervoor gezorgd dat we zo met elkaar in botsing zijn gekomen! Hadden we hieraan kunnen ontsnappen? Wat er is geweest, is geweest, alles wat hiertoe geleid heeft, kwam van Boven.

Er is geen plaats voor zelfkastijding! We hebben deze situaties meegemaakt om ons bewust te worden van het kwaad en dat te voelen! De Schepper is degene die het kwaad heeft geschapen: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen” (Kiddushin 30b)! En nu is het onze taak om dit kwaad in evenwicht te brengen met de goede Kracht!

Het is dus niet nodig om in het verleden te blijven hangen. Het was goed dat het verleden is onthuld als negatief, want juist dat heeft ons ertoe aangezet om de positieve Kracht te ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16