Category Archives: Kwaad

Het Licht van de Schepper – Steun en Hulp

549.02Opmerking: Ik kan mijn neiging tot het kwaad alleen kalmeren als het Licht van verbinding in de groep aanwezig is. En als het niet meer schijnt, neemt de neiging tot het kwaad onmiddellijk bezit van mij.

Mijn antwoord: Heel goed. Dit betekent dat je constant om de invloed van het Licht van de Schepper moet vragen, om de kracht van de Schepper die de juiste staat voor je zal handhaven. Verder is er niets nodig.

Het kan niet op een andere manier. Hoe zouden wij de kracht kunnen hebben om het egoïsme te weerstaan? Dat kan alleen als de Schepper Zijn Licht op ons laat schijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-light-of-the-creator-support-and-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me—Selected Excerpts from the sources”

Related Material:
The Exile Is The Creator’s Doing
How To Feel The Surrounding Light
How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Farao, de essentie van het kwaad

laitman_277Vraag: Ik denk dat egoïsme een positieve eigenschap is die je niet kunt missen voor je ontwikkeling. Als een kind geen egoïsme heeft, streeft het er niet naar om te leren en te groeien.

Antwoord: De zoektocht naar kennis, onderwijs, cultuur, het verlangen om de wereld te willen zien, de ruimte in te vliegen, dit alles wordt niet het kwade egoïsme genoemd. De neiging tot het kwaad gaat over slechte onderlinge verhoudingen, het verlangen om anderen te gebruiken en hen te onderdrukken.

Het verlangen om te groeien en een groot mens te worden, is geen egoïsme, want hiermee wil ik misschien wel goede dingen doen voor de mensheid.
Egoïsme is een verlangen om anderen te onderwerpen, tot je slaaf te maken.

Farao, de koning van Egypte, is de essentie van alle kwaad. Deze bijzondere kracht, die van nature inherent is aan ieder mens, wordt de neiging tot het kwaad genoemd, die neiging bederft onze relaties. Alleen hier hebben we het over, niet over het menselijke verlangen naar ontwikkeling.

Farao wordt de koning van Egypte genoemd omdat hij op een absolute manier over ons regeert, zonder naar ons verlangen te vragen. Hij beveelt ons gewoon wat we moeten doen – dwingt ons tot hard werken.

Farao beveelt ons om te bouwen, dat wil zeggen: ons te verenigen. Maar zodra wij ons willen verenigen, staat hij tussen ons in en laat hij ons ruzie maken met elkaar, hij geniet hiervan.

Maar in deze ontwikkeling is een kracht aanwezig die ervoor zorgt dat we elkaar op een slechte, egoïstische manier behandelen, dat we genieten van het feit dat we superieur zijn aan anderen, succesvol zijn en anderen kunnen treiteren.

Iedereen wil Farao zijn en anderen beheersen. Als hij de mogelijkheid heeft om anderen zo neer te halen dat ze nergens aan kunnen ontsnappen, beleeft hij daar plezier aan.
Dit betekent dat Farao in ieder van ons leeft.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2015/04/pharaoh-the-quintessence-of-evil/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “A New Life” 3/24/15

Related Material:
The Daily Cleanup In The Heart
Pesach Is A Holiday That Is Always With You
“Why Is This Night Different From All Other Nights?”

Filed under: Egoism, Holidays, Israel, Nations of the World | Add Comment →

Alles is in de Schepper gevat

610.2Besef dat er geen enkele essentie van ook maar één enkel wezen in de wereld bestaat – zowel die welke door onze zintuigen worden waargenomen als die welke door het oog van onze mind worden waargenomen – die niet in de Schepper is gevat  (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Hoofdstuk 1, Innerlijke Waarneming, Item 1).

De Schepper is een overal aanwezige Kracht die alles omvat. Niet alleen wat wij zien, maar in het algemeen is alles wat er gebeurt, wat ergens een plek heeft, wat waar dan ook bestaat, dat alles is in de Schepper gevat.

Vraag: Als de Schepper de eigenschap van geven en van eenheid is en onze wereld egoïstisch is, waarom is onze wereld dan toch in Hem gevat? Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Omdat wij het verkeerd waarnemen.

Vraag: Is het kwaad dat wij in de wereld zien in de Schepper aanwezig, of nemen wij het zo waar?

Antwoord: Dit is onze waarneming. In feite is er helemaal geen kwaad in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/everything-is-included-in-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/16/22

Related Material:

For the Sake of Created Beings

The Reason for Creation

An Area Created by the Creator

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Overgang naar een nieuwe staat

260.01Er staan verhalen in de Torah waarin sommige mensen met een slecht karakter in een boom worden opgehangen. Meestal werden ze opgehangen omdat ze niet beter verdienden.

We hebben het over het feit dat iemand zijn goede instelling, die hij dacht van onze wereld te krijgen, heeft ontkracht en dat er met hem moet worden afgerekend. Er is geen hoop meer dat hij nog iets goeds voor mensen zal betekenen en als symbool daarvan wordt hij in een boom opgehangen.

Opmerking: Kabbalisten zeggen dat alles, zelfs het meest negatieve, toch nog enige betekenis en een doel heeft, maar dit gaat over vernietiging.

Mijn antwoord: Nee, de dood of in een boom opgehangen worden, is nog geen definitieve vernietiging. Zelfs als ze hem zouden verbranden en de as in de wind zouden verstrooien, is dat nog niet het einde. Daarna komt namelijk het volgende stadium: correctie. Als water bijvoorbeeld verwarmd wordt, kan het gas worden, als het bevriest, krijgt het een vaste vorm, het wordt getransformeerd tot een andere vorm. Zo is het ook met de dood, het is alleen maar een andere staat, een correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/transition-to-a-new-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Tree Of Life Is Good Descending From Heaven

Monuments And Images

“They Took Them Down Off The Trees And Cast Them Into The Cave”

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

 

Onze leidende ster

249.01Als ik mijn best doe om de handelingen van de Schepper op elke plek en achter allerlei mensen te zien: achter vrienden, familie en zelfs mijn baas op het werk, begrijp ik dat wat er gebeurt niet van mensen en toevallige gebeurtenissen in het leven afkomstig is, maar alleen van het hoge Bestuur komt. Er is immers geen ander dan Hij, de enige kracht die in het universum werkzaam is door allerlei sluiers heen.

Ik breng al deze sluiers bijeen, verzamel ze op één plek en dan begin ik de Schepper te ontdekken. De sluiers verdwijnen niet, maar worden steeds diverser. Als ik mijn best doe om alles alleen tot de Schepper te herleiden, ga ik Hem steeds meer ontdekken.

Dit werk – om alles tot één Kracht te herleiden – leidt mij naar verbondenheid met de Schepper en naar begrip over Hem. Door dit werk verander ik mijzelf en bedek ik alle kwaad met liefde.

Ik zie alle hindernissen niet als verstoringen, maar als oefeningen die de Schepper mij geeft om Hem in elke situatie te ontdekken, de situaties worden steeds verfijnder en complexer zodat ik de Hoge Kracht kan onthullen. Ik probeer elke situatie waar ik in terechtkom te zien als iets wat mij door de Schepper wordt gezonden en ik probeer mij via deze situatie tot Hem te richten.

Het enige wat bestaat, is de Kracht van de Schepper. Dit betekent dat de Schepper alles in de wereld voor ons organiseert en vormgeeft.

Hoewel we een enorm grote, heel complexe en veelzijdige wereld voor ons zien met veel tegenstrijdige krachten, moeten we het uiteindelijk allemaal terugbrengen tot één principe: “De Schepper staat boven ons, de Schepper is Eén.”

Dit doel moet onze leidende ster worden. Dan zullen onze hele wereld en ons hele leven ons oefeningen geven die ons helpen om tot dit begrip te komen en zal het zich volledig openbaren.

Er staat geschreven: “Zij hebben ogen maar zij zien niet, zij hebben oren maar zij horen niet.” Wij zien niet dat er maar één Kracht werkzaam is in de gehele werkelijkheid. Wanneer wij dit gaan zien, wordt er een andere werkelijkheid zichtbaar voor ons, een spirituele werkelijkheid waarin wij samen met de vrienden zijn.

Dan wordt het volgende, hogere niveau onthuld en ieder van ons voelt opnieuw dat hij in de greep van een egoïsme is dat nog groter is geworden en dat de hele wereld er nog lelijker uitziet. Maar we begrijpen dat de Schepper ons dit beeld laat zien. In feite is er niets veranderd.

De Schepper zet alleen de regelaar van onze wil om te ontvangen op een hogere stand en dan laait het egoïsme nog meer op, in ieder van ons en in de hele wereld. Dit alles is bedoeld om de uniciteit van de Schepper in de hele werkelijkheid op een nog hoger niveau te kunnen onthullen, in situaties die ingewikkelder en tegenstrijdiger zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/our-guiding-star/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/1/22, “Faith Above Reason”

Related Material:

We Were As Dreamers

The World Where The Opposite Is True

See The True Reality

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij het kwaad corrigeren?

Vraag: Wat houdt de correctie van kwade eigenschappen, verlangens, begeerten en gedachten in?

Antwoord: Dat kan alleen in de Ten. Alleen kan ik niets beginnen.

We hebben het beste, duidelijkste en meest accurate systeem, dus maak er gebruik van. Verbind je met dit systeem en je zult zien wat het je kan geven, hoe deel zijn van en verbinden met de Ten onmiddellijk correctie ten gevolge heeft van eenieder die tot de Ten behoort. Als je dat doet, heb je geen andere manier van correcties meer nodig.

We kennen de spirituele wetten niet, maar door onszelf te pushen om ons in de Ten met de anderen te verbinden, verkrijgen wij een duidelijke en accurate vorm van de spirituele staat en dan wordt de Schepper daarin onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-we-correct-evil/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/7/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Hoe komen we van het slechte nieuws af?

Vraag: We zijn het slechte nieuws dat tegenwoordig in alle media te horen en te lezen is beu. Nu zijn er sites waarop alleen goed nieuws staat. Wat vindt u ervan om alleen de sites met goed nieuws te lezen en dat dus alleen tot ons te nemen?

Antwoord: Het is zoals Vysotsky eens zong: “We hoeven alleen maar een injectie te krijgen om in slaap te vallen.”

Vraag: Een injectie krijgen en daarna alles vergeten. Betekent dit dat alleen goed nieuws ons niet zal helpen?

Antwoord: Dat kan je wel lezen, maar dan vallen we dus in slaap.

Vraag: Hoe moet het dan wel? Moeten we door al dit slechte nieuws heen spitten? Hoe kan ik leven met dit alles?

Antwoord: Je moet op de juiste manier leven. Als je houding goed is, kan je het ergste nieuws lezen of horen, maar dan zal het je niet om zeep helpen.

Natuurlijk begrijp je hoe de wereld in elkaar zit. Maar alleen als je ook weet dat je alles moet doen om deze wereld te corrigeren.

De relatie die een mens tot de wereld heeft, moet zo zijn dat hij deze wereld ziet als iets wat hem gegeven wordt voor correctie. De wereld is juist daarom misvormd, lelijk en duister.

Wij moeten van deze wereld een betere plek maken. En we hebben hiervoor de kracht gekregen, de hoge kracht van de natuur, de positieve kracht die in onze wereld afwezig is omdat wij deze kracht niet aantrekken.

Wij moeten ervaren hoe de negatieve, egoïstische kracht in onze wereld op alle niveaus van de natuur werkzaam is: op het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau. Deze egoïstische kracht in de natuur wordt door de mens die zich op het hoogste niveau bevindt, getriggerd en vanuit dit niveau worden de krachten van het animale, vegetatieve en zelfs het minerale niveau beïnvloed.

Als een mens gaat begrijpen dat hij ervoor zorgt dat de positieve kracht in de natuur werkzaam wordt als hij een goede relatie met anderen heeft, manifesteren zich twee krachten in onze wereld en dan zullen wij het resultaat zien.

De belangrijkste taak van de mens is dat hij deze positieve kracht in de natuur aantrekt door op een positieve manier in onze wereld te werken. Dan gaat hij daarover nadenken. Eén gedachte daarover is zelfs genoeg: Ik wil dat de positieve kracht zich in onze wereld manifesteert. Als we zo denken, zal deze kracht zich ook manifesteren. Meer is er niet nodig.

De grootste kracht is de kracht van het denken, het verlangen van de mens.

Vraag: En dan, als we dan die afschuwelijke dingen lezen, al dat verschrikkelijke, dat slechte nieuws, wat ga ik dan voelen?

Antwoord: Dat dit alles jou gegeven wordt om de positieve kracht aan te trekken en om de positieve en negatieve krachten voortdurend met elkaar in evenwicht te brengen, vernietig de negatieve krachten niet, maar trek alleen de compenserende positieve krachten aan.

Het is niet nodig om de “oude” wereld te vernietigen en een nieuwe wereld te bouwen. Je hoeft er alleen maar goedheid aan toe te voegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/how-to-get-rid-of-bad-news/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/18/21

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

Corrigeer jezelf!

laitman_207Vraag: Hoe moet ik de uitspraak opvatten dat “Er geen kwaad in de wereld is” als er alleen maar kwaad in de wereld bestaat? De wrede, barbaarse geschiedenis van de mensheid, oorlogen en bedrog zijn er het bewijs van.

Antwoord: Al het kwaad in de wereld is mijn eigen kwaad, iets wat ik niet in evenwicht kan brengen met behulp van het goede. Het kwade leeft in mij! Er staat geschreven: “Allen die veroordelen, doen dat vanuit hun eigen defect.” (Kiddushin 70b)

De conclusie is heel eenvoudig: Als ik een perfecte wereld wil zien, moet ik mijzelf corrigeren. Wij zullen gaan ontdekken dat het waar is, hoe onlogisch en onrealistisch dit ook moge lijken. Alles wat ik om mij heen zie, is een afspiegeling van mijzelf. Wat kunnen we dan doen als we het kwaad ontdekken? Dan moet ik mijzelf veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/12/17

Blijf Niet In Het Verleden Hangen

Laitman_037Vraag: Van oudsher heeft de mensheid ideologische, economische en politieke conflicten op vele manieren en in grote verscheidenheid vastgelegd,

Hoe kunnen volkeren positief met elkaar omgaan, boven conflicten tussen religies, economieën, historische wraakacties, afwijzing en haat uit?

Antwoord: Alle negatieve bagage uit het verleden van de mensheid heeft niets te betekenen. Wat doet het ertoe wat we waren en hoe we met elkaar zijn omgegaan? Bovendien kwam dit alles van Boven! Noch ik, noch jullie zijn “schuldig”. De Natuur heeft ervoor gezorgd dat we zo met elkaar in botsing zijn gekomen! Hadden we hieraan kunnen ontsnappen? Wat er is geweest, is geweest, alles wat hiertoe geleid heeft, kwam van Boven.

Er is geen plaats voor zelfkastijding! We hebben deze situaties meegemaakt om ons bewust te worden van het kwaad en dat te voelen! De Schepper is degene die het kwaad heeft geschapen: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen” (Kiddushin 30b)! En nu is het onze taak om dit kwaad in evenwicht te brengen met de goede Kracht!

Het is dus niet nodig om in het verleden te blijven hangen. Het was goed dat het verleden is onthuld als negatief, want juist dat heeft ons ertoe aangezet om de positieve Kracht te ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16