Category Archives: Kunst

De Crisis In De Kunst

Dr. Michael LaitmanOpinie (Nikita S. Mikhalkov, Sovjet- en Russisch filmregisseur, acteur en hoofd van de Russische Unie van filmproducenten): “De Voorzitter van het Internationale Film Festival van Moskou, Nikita Mikhalkov, heeft uitgelegd waarom de meeste films van het festival worden gekenmerkt door somberheid en wanhoop en heeft de resultaten van het 35e filmfestival samengevat.”

“Sombere films zijn een neerslag van een wereldwijde trend, tijdens elk groot festival triggert een film ‘het verlangen om of een kogel door je eigen voorhoofd of door dat van je buurman te schieten.’ Wij zitten middenin een ernstige menselijke crisis. Alleen maar een conflict tussen twee mensen, wat we ruimschoots in de literatuur tegenkomen en wat ook veel in de film te vinden was, voldoet niet meer. 3D films moeten ons angst aanjagen. Mensen zijn innerlijk gewend geraakt aan narigheid, we zijn immuun geworden voor de dood op het scherm. ‘We zijn de eerbied voor het leven en voor de mens kwijt geraakt en hieruit is de crisis is ontstaan,’ zo veronderstelt Michalkov.”

Mijn commentaar: Dan rijst de vraag: Waarom krijgen mensen geen belangstelling voor een nieuwe wereld door middel van de kunst? Omdat kunstenaars geen uitweg uit de crisis zien. Toch willen ze niets horen over de noodzaak tot correctie van de mens. Ik hoop dat de ondergang van de kunst hen bewust zal maken van de noodzaak om Integrale Educatie te accepteren en dat ze daarop hun kunst voor het grote publiek zullen baseren. Kunst is immers een middel tot educatie van mensen.

 

Onder De Autoriteit Van Het Geld

Dr. Michael LaitmanVraag: Op het ogenblik wordt in veel landen het hele systeem van de gezondheidszorg overgedragen aan de regering en doet vrij veel ons aan een lopende band denken. Artsen doen hun best om zo veel mogelijk patiënten te zien en zo weinig mogelijk tijd aan hen te besteden. Om extra aandacht te krijgen van hun arts moeten patiënten vaak bijbetalen.

In het hele tijdperk van de medische ontwikkeling zijn artsen nooit rijk geweest. Ze waren beroemd, deskundig, maar nooit rijk. In overeenstemming met de groei van verlangens staat het verlangen om rijk te worden bovenaan. Daarna komt er een verlangen om gerespecteerd te worden en ook om beroemd te zijn, het verlangen naar kennis komt op de laatste plaats. Het werkt dus andersom in de geneeskunde. Waarom is ons medische systeem zo diep gezonken? Waarom staat het belang van geld boven dat van respect, kennis en zelfs boven de wens om anderen te helpen?

Antwoord: Dit verschijnsel geldt niet alleen voor het gebied van de geneeskunde, maar voor alle gebieden van menselijke activiteiten. Mensen groeien (in tegenstelling tot de minerale, animale en vegetatieve materie) voortdurend als gevolg van hun egoïsme, de basis van de menselijke natuur. Onze verlangens worden steeds egoïstischer, ze hebben steeds meer controle over ons en verwijderen ons op die manier van elkaar.

Ooit leefden we in grote families, maar nu verwerpen we zelfs een kleine familie. Iedereen wil tegenwoordig afzonderlijk leven, het aantal echtscheidingen neemt toe, mensen willen niet meer trouwen, willen geen kinderen, enz. Onze egoïsme is gegroeid naar een niveau waardoor we, veel sterker dan daarvoor, van elkaar verwijderd raken en in plaats van ons verlangen te vergroten om kennis te verwerven, te bereiken en te voltooien, komt geld op de eerste plaats en wordt ons leven daardoor heel pragmatisch. De hele wereld is afhankelijk van geld, alles is onderworpen aan geld. Geld is macht.

Vroeger was respect, eer en macht niet afhankelijk van geld. Eer stond bovenaan. De afgelopen honderd jaar is ons egoïsme zo groot geworden dat we niets anders meer kunnen zien dan dollartekens. Alle gebieden van menselijke activiteit, zoals wetenschap, kunst, of de een of andere vorm van creativiteit, waardoor veel mensen zich nog steeds aangetrokken voelen, werden beschouwd als hoogstaand, voor poëzie of wetenschappelijk onderzoek offerden veel kunstenaars en wetenschappers hun leven op. Niemand hecht hier nog waarde aan.

Tegenwoordig staan bijvoorbeeld kunst en wetenschap volledig onder controle en worden ze geheel en al door geld onderdrukt. Kunstenaars en wetenschappers moeten zich gewoonweg aanpassen aan dit niveau. Soms voelen ze nog de neiging om zich op te offeren, maar dat moeten ze meteen onderdrukken. Kunstenaars en wetenschappers opereren vanuit een smal raamwerk, omdat ze begrijpen dat hun succes volledig afhankelijk is van de steun van hun sponsors en van de hoogte van hun bankrekening.

Tegenwoordig zijn diverse gebieden van het leven, die ons bijzonder dierbaar zijn, totaal afhankelijk van geld want ze worden opgekocht door de heersende financiële systemen en zij hebben daar de directe zeggingschap over. Het bovenstaande geldt ook voor de massamedia die volledig afhankelijk zijn van degenen door wie ze betaald worden.

Zelfs het onderwijs op scholen krijgt niet voldoende aandacht, omdat het doel daarvan is om het kudde-instinct in studenten te bevorderen en hun individualiteit te onderdrukken, zodat ze geen welwillende, niet-financiële, onzelfzuchtige houding zullen ontwikkelen. Hierdoor is het heel eenvoudig om te bepalen hoeveel iemand waard is, hoeveel men kan kopen en wie de controle heeft.

De afgelopen halve eeuw wordt dezelfde tendens vertoond in de wereldwijde gezondheidszorg. Dit is de belangrijkste reden voor het feit dat dit veld heel gewild is. Bijna iedereen maakt er gebruik van: We worden in dit systeem geboren, we ontwikkelen ons erin, we moeten er voortdurend gebruik van maken en wij beëindigen ons leven ook in dit systeem. Dus, het gebied van de geneeskunde is uiterst ‘vruchtbaar’ en verschaft enorme bezoldigingen, het maakt de artsen rijk waardoor ze kunnen profiteren van het systeem.

Bovendien zijn we afhankelijk van veel medicijnen (die we vaak zelfs niet eens nodig hebben), ze worden voorgeschreven door artsen – het maakt niet uit of ze echt noodzakelijk zijn – en we worden verplicht om ze te nemen, dit vertaalt zich in enorme winsten. Zelfs als medicijnen niet veel kosten, heeft het gezondheidszorgsysteem door de verkoop ervan nog steeds het monopolie, waardoor de bevolking voortdurend geld moet uitgeven. Daarom worden er vele geruchten verspreid over ‘vreselijke ziekten’, allerlei bedreigingen, enz.

Dit verklaart waarom er grote concurrentie bestaat tussen de fabrikanten van geneesmiddelen. Bovendien wordt er veel onnodige ‘diagnose’- apparatuur geproduceerd. De groepen die financieel van deze stand van zaken profiteren, dwingen hun regeringen om medisch-gerelateerde kosten in te delen bij ‘vrije’ of ‘verplichte’ gezondheidszorg. Met andere woorden, we zitten vast aan een systeem dat op onze kosten gebruik van ons maakt, hierin staan wij allemaal volkomen machteloos.

Naast de verplichte gezondheidszorg van de staat is er ook een particuliere sector die veel duurder is en nog minder begrijpelijk in elkaar zit. Natuurlijk rechtvaardigt het zichzelf op een bepaald punt, omdat privé artsen gewoon hun eigen patiënten moeten genezen, anders hebben ze geen clientèle. Maar mensen moeten heel veel betalen voor de juiste behandelingen. Dus, de mensheid heeft al allerlei bewijzen voor het feit dat egoïsme de belangrijkste oorzaak van de verwoesting van onze gezondheid is en dat het ons ervan weerhoudt om op de juiste manier te leven.

Deze doctrines gelden niet alleen voor de gezondheidszorg. Gezondheid begint met zuivere lucht, evenwichtig eten, een goede ecologie en een zorgzame houding naar elkaar. Daarom moet het hele leven worden gecorrigeerd om aan een goede basis te kunnen bouwen voor het handhaven van de gezondheid van de mens.

De grote vraag vandaag is of deze taak samen gaat met de belangen van artsen, de farmaceutische industrie, de fabrikanten van medische apparatuur en de gezondheidszorgorganisaties. Eén ding is heel duidelijk: de massa lijdt onder de manier waarop  allerlei zaken momenteel geregeld zijn.

From KabTV’s “Medicine of the Future” 4/7/13

 

Er Blijven Alleen Kabbalisten Over …

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is het verschil tussen speciale mensen (componisten, wetenschappers, architecten, kunstenaars, uitvinders, schrijvers, enz.) en de massa? Waarom worden sommige mensen met een talent geboren en anderen niet?

Antwoord: De gehele mensheid is in niveaus onderverdeeld, door de kracht van het ‘punt in het hart’, het streven naar het Licht, de Schepper. Degenen in wie deze tendens duidelijk is, worden Kabbalist en degenen in wie deze tendens minder is, ‘worden’ getalenteerd, omdat ze onbewust en intuïtief de innerlijke wetten van de Hogere Natuur voelen en ernaar streven om ze vorm te geven in wat ze creëren of uitvinden. De massa voelt zich geroepen om uit te voeren wat zij zeggen, van hen te leren en hen te bewonderen. In onze tijd zullen ‘getalenteerde’ mensen verdwijnen en blijven er alleen Kabbalisten over…

Je Spirituele Vooruitgang Uitbeelden Door Muziek En Dans

worldwideEen vraag die ik heb ontvangen: Waarom schrijven zoveel Kabbalisten muziek?

Mijn Antwoord: Muziek, theater en dans zijn alle manieren om spirituele vooruitgang uit te beelden. Het is geen toeval dat muziek en dans twee van de zeven wetenschappen waren die iemand zich eigen moest maken in vroegere tijden voor hij kon beginnen met de wetenschap van Kabbalah. Ze werden beschouwd als wetenschappen, omdat iemand het Hogere niveau uit moest beelden met muziekgeluiden en bewegende dans, en door middel van zang.

Woorden zijn ook muziek. Ik kan mijn sensaties uitdrukken in woorden en ook in noten. Iedere muzikale compositie vertelt vervolgens over de wetten van oorzaak en gevolg. Muziek is een taal. De TaNTA (de volle KLI-Taamim, Nekudot, Tagin en Otiyot) ook wel gebruikt in de geschreven taal, word ook toegepast in muziek en dans. Het maakt niet uit welke vorm je gebruikt om de verbinding te leggen tussen de Kli en het Licht, het zal altijd bestaan uit TaNTA. Dezelfde frase kan uitgedrukt worden in woorden, muziek en door middel van de dans.

Echter drukt Kabbalah zich uit door de opname van de relatie tussen de vaten en het Licht dat ze vult en die de basis is van iedere universele taal.

Kunst Zal Met Ons Mee Veranderen

upper worldEen vraag die ik ontving: Ik zie mijn gedachten en gevoelens vaak als een publiek met verschillende verlangens. Een grote groep van verlangens zijn de “vijanden” van Kabbalah, die zeggen: “We kunnen ons geen leven voorstellen zonder een wijd scala aan gevoelens, inclusief pijn, lijden en negatieve emoties! Wat zal gebeuren met kunst, muziek, theater en film?”

Ons bestaan is gebaseerd op vergelijking, kritiek en competitie. Wat kan er beter zijn? Vrede, oneindigheid en zaligheid zijn zo saai! We willen wel een klein stukje van dit “geluk”, maar we willen het niet voor iedereen en voor altijd. Hoe kunnen mensen leven zonder tranen en drama?

Mijn Antwoord: Je stelt je spiritualiteit voor als bewegingloos en het paradijs als saai. Het echte drama vindt pas plaats als onze natuur in botsing komt met de Schepper. Al het andere wat daaraan voorafgaat, is maar “kinderspel”, omdat we er nu nog geen idee van hebben waar we zijn.

We zijn als pasgeborenen, huilend om kleine tegenslagen en giechelend om kleine pleziertjes. We zullen deze fase ontgroeien en gaan beseffen hoe beperkt onze hedendaagse kunstvormen zijn, waarin we ons minuscule aardse egoïsme en zijn drama’s tot uitdrukking brengen. Deze “drama’s” zijn vals en je houdt je er alleen aan vast omdat je ze nog niet ontgroeid bent of omdat je hebt geleerd om je aan zulk “lijden” te onderwerpen.

De kunsten maken een crisis door net zoals al het andere. Je zult nieuwe middelen moeten vinden om de moderne pijn van de mensheid uit te drukken; de oude klassieken helpen hierbij niet. De kunst beeldt de innerlijke wereld uit van iedere generatie en daarom zal zij veranderen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Kunst In De Nieuwe Wereld

Kunst In De Nieuwe Wereld

artEen vraag die ik ontvangen heb: Tijdens het Congres, toen u een vraag van een vrouw beantwoordde, zei u dat soms, als een persoon Kabbalah begint te bestuderen, hij interesse verliest voor zijn beroep, vooral als het een creatief beroep betreft, dat omvat het maken van films, muziek, kunst etc. Ik schrijf nummers, maar onlangs ben ik tot het besef gekomen dat ik dit niet meer wil doen, ook al was dit werk vroeger het doel van mijn leven. Waarom gebeurt dit?

Mijn Antwoord: Dit komt doordat je iets belangrijker in het leven onthuld hebt, dan kunst. Nu mag je Kabbalah combineren met je voormalig beroep: maak films, muziek, of kunst over het verwerven van het doel van het leven, eenheid, iemands innerlijke zoektocht etc.

Eigenlijk, zal iedereen in onze wereld zijn beroep moeten harmoniseren met de nieuwe toestand van de wereld en de onthulling van de Schepper. En als iemand hiertoe niet in staat is, betekent het dat zijn beroep geen toekomst heeft.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Doel Van Kunst In De Moderne Wereld
Laitman.nl Artikel: Het Verschil Tussen Kunst En Schenking

Het Doel Van Kunst In De Moderne Wereld

is-there-anything-spiritual-about-great-works-of-artTwee vragen die ik ontving over kunst en zijn doel:

Vraag: Wat is de rol van kunst en cultuur in de moderne wereld?

Mijn Antwoord: De methodes en de dragers van kunst en cultuur zouden gebruikt moeten worden om het doel van het leven en de middelen om het te verwerven uit te leggen. Uiteindelijk is er niks anders in ons leven in deze wereld dan ons innerlijke doel te bereiken, de Schepper.

Vraag: De tijden veranderen en de situatie dwingt ons om ons te beperken tot de uiterst noodzakelijkheden. Wat zeggen Kabbalisten over de rol van artiesten en kunst in onze wereld?

Mijn Antwoord: Het enige dat over zal blijven is datgene dat noodzakelijk en essentieel is voor de “nieuwe mensheid,” of in andere woorden, alles dat nodig is om de oorzaak, het doel van het leven en de beste manier om het te bereiken. Kunst zal Kabbalistisch zijn – gericht naar de Schepper, en niet naar het dierlijke bestaan.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Is There Anything Spiritual About Works of Art?
Laitman.com Post: The Difference Between Art and Bestowal
Article: “The Alternative of Our Life”
Article: “Finding the Creator Within”
icon for podpress  Thought of the Creator [04:30m]: | Download

Het Verschil Tussen Kunst En Schenking

Vraag: In een vorig blog antwoordde u op de vraag of kunstwerken spiritueel waren het volgende: “Alle kunstwerken door een mens gemaakt komen voort uit de behoefte zichzelf uit te drukken, of met andere woorden, voor de behoefte aan eer, bijzonder te zijn, iets te bewijzen (al is het aan hemzelf), om zijn manier van kijk op de wereld uit te drukken. Maar u heeft ook gezegd: “Een behoefte kan niet slecht zijn als zij vergezeld gaat met de intentie te schenken.

Mijn Antwoord: Om de intentie van Schenken te bereiken moet een persoon minimaal drie jaar Kabbalah studeren. Dan, als een gevolg van de invloed van het Hoogste Licht, zal de kwaliteit van Schenken in hem verschijnen. Er is geen andere middel om je originele egoïstische intenties in spirituele te transformeren.

Vraag: Een acteur is verbonden met zijn publiek en zij begrijpen elkaar. Hij geeft zich volledig aan hen en dan krijgt hij applaus (vervulling). Het publiek applaudisseert met grote emotie, ze geven al hun emotie aan de acteur en zo krijgen zij vervulling van zijn voorstelling. Het is een gezamenlijke, doch egoïstische verbinding. Zou de trouw aan de Schepper zoiets als dat zijn?

Mijn antwoord: In het voorbeeld dat je geeft worden verschillende soorten plezier geruild. Als we het over de Schepper hebben moet je bedenken dat je gelijk aan de Schepper moet worden door je kwaliteit van schenken, en dit zal de mate van je verbinding met Hem bepalen

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Kabbalah Compared to the Arts
Lesson on the Shamati Article: “What Does It Mean That the Creator Hate Bodies In the Work?”
Article: “One Law” – Lesson 1

icon for podpress  Andrew Kenneth Martin [8:18m]: Play Now | Download

Kabbalah Vergeleken Met Kunst

artsTwee vragen die ik ontving betreffende kunst:
 
Vraag: Ik weet dat kunst een manifestatie is van het ego. Omdat ik een liefhebber ben van muziek en poëzie vraag ik me af wat de wortel is van poëzie? Kan ik (iemand die geen spirituele Kli heeft of de Machsom is overgegaan) poëzie schrijven en liedjes maken over Kabbalah en de Schepper. Per slot van rekening ontvang ik nog geen Licht in mijn ziel, kan ik het evengoed proberen?
Antwoord: Feitelijk zijn de wortels van poëzie en kunst macht en ambitie, waarbij het niet uitmaakt over wie, misschien zelfs macht over jezelf. Volg het voorbeeld van de grote Kabbalist Koning David; de Psalmen die hij heeft geschreven worden tot vandaag de dag geciteerd over de gehele wereld. Doe wat hij deed!
 
Vraag: Kabbalah vecht tegen het egoïsme. Tevens keert u zich tegen kunst, geschiedenis en filosofie. Waarom?
Antwoord: Ik keer me nergens tegen. Ik wil alleen de zaken rangschikken naar mate van belangrijkheid. Gezien Kabbalah spreekt over menselijke correctie, verbinding en aansluiting bij de Schepper, eeuwig bestaan en hoe het lijden door vreugde te vervangen, is dit niet te vergelijken en belangrijker dan wat dan ook in je leven. Wat kan nu belangrijker zijn dan Kabbalah, als het doel, en de absolute mogelijkheid is, dat de mensheid tot een gelukkiger bestaan komt in deze wereld, en daar bovenop nog een eeuwig en perfect bestaan.
 
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Is There Anything Spiritual About Works of Art?
Music Inspired by Kabbalah

Is Er Iets Spiritueels Aan Kunstwerken?

Is There Anything Spiritual About Great Works of Art?Een vraag die ik ontving: In een eerder blog schreef u: “Alles dat met lichamelijke verlangens te maken heeft (zoals eten, seks, familie) dat de normale behoefte overstijgt is overbodig. Daarom is het schadelijk voor het lichaam en de ziel als voor de hele omringende natuur, het zorgt voor disbalans tussen mens en natuur. Deze excessen komen voornamelijk voor onder invloed van de maatschappij. Naast de lichamelijke behoeftes zijn er verdere behoeftes die zich aandienen omdat hij in een bepaalde gemeenschap leeft. Als hij allen in het bos zou wonen, dan zouden deze verlangens zich nooit aandienen. Het zijn de verlangens naar rijkdom, roem, macht en kennis.Maar hoe zit het met het menselijke verlangen naar schoonheid en de kunst? Is het tijd besteden aan kunst schadelijk? En indien er niets spiritueels in deze wereld bestaat hoe verklaart u dan meesterwerken in de kunst?

Mijn antwoord: Alles wat een mens in deze wereld neerzet komt uit zijn verlangens, of deze nu fysiek (eten, seks, familie) of sociaal (rijkdom, eer, macht en kennis) zijn. Alle kunst voortgebracht door mensen is voortgebracht door de behoefte aan zelfexpressie of in andere worden door de behoefte aan roem, bijzonder te zijn, iets te bewijzen, al is het aan hemzelf. De behoefte om zijn manier van de wereld zien uit te drukken en zo voorts.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Irrelevant New Findings about the Arc of the Covenant
Laitman.com Post: Symbiotic Art Exhibit Portrays the Need for Responsibility Toward Life
Laitman.com Post: A Kabbalah Museum – Can There Be Such a Thing?