Category Archives: Klipa

Wat is een Klipa?

Dr. Michael LaitmanEen vraag die ik kreeg: Wat is een Klipa (schil)?

Mijn antwoord: Na het breken van de vaten (verlangens) in de Wereld van Nikkudim, worden de gebroken verlangens die gebruikt kunnen worden, gekozen voor het bouwen van de werelden ABYA. Alles wat overblijft wordt Klipa (omhulsel) of onzuivere verlangens genoemd. De Klipa bestaat uit de verlangens die niet gebruikt (gecorrigeerd) kunnen worden om te geven, dit geldt tot aan het Einde van de  Correctie.

Een Klipa manifesteert zich in het proces van het ophelderen van de oorzaak van een ziekte en het isoleren van de rest van het lichaam ten opzichte van de Klipa. Het hele lichaam (de gebroken ziel) heeft pijn: het hoofd, de benen en armen, het hart en de longen. Waarom is dat zo? Ik ontdek dat een klein, ziek gebiedje het hele lichaam vergiftigt, omdat alles in het lichaam met elkaar verbonden is.

Als ik de bron van de ziekte isoleer van de rest van het lichaam, het deel dat Klipa wordt genoemd, kan de rest van het lichaam herleven en gecorrigeerd worden. Ik zorg er voortdurend voor dat het slechte deel zich niet vermengt met het lichaam, zich er niet mee bemoeit en de ziekte daarin niet kan verspreiden.

Dit is ons werk met de Klipot (meervoud van Klipa). Wij verhelderen ze in elke eigenschap. In het lichaam van de ziel tast de ziekte elke cel en elk orgaan aan, daarom moet ik de ziektebron scheiden van de rest en die rest reinigen en corrigeren. Daarna herstel ik alles wat mogelijk is, behalve de aangetaste plek die ik uit mezelf trek en afsnijd.

Met andere woorden, Klipot zijn de verlangens die ik moet onderscheiden, scheiden van een gezond lichaam en niet meer moet gebruiken. Dan kan ik het lichaam corrigeren. Nadat ik dit werk voor 100% heb gedaan en ik de verlangens in twee delen heb verdeeld, de gezonde en de zieke, komt het Einde van de Correctie (Gmar Tikkun). Dan zie ik dat ook de Klipot gecorrigeerd kunnen worden.

Hoe weet ik welke verlangens goed zijn en welke tot de Klipot behoren?
Het Licht van AB-SAG komt en scheidt de verlangens die door de Klipot gebruikt kunnen worden. Het laat ons zien of een bepaald verlangen bedoeld is om te ontvangen of om te geven. Op basis hiervan kunnen wij de plek van elk verlangen bepalen en er een ladder van bouwen, in overeenstemming met de gelijkvormigheid aan het Licht.

Als het Licht alle verlangens beschijnt, kunnen wij gemakkelijk zien welke dichter en welke verder van het Licht afstaan, en welke volledig tegengesteld zijn aan Licht. We hebben het Licht nodig om dit te kunnen zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/04/what-is-a-klipa/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/19/10, Beit Shaar HaKavanot

Related Material:

Laitman.com Post: All The Spiritual Worlds Are Inside You

Laitman.com Post: The Difference Between The Ego And The Klipa (Advanced)

Shamati #46: “The Domination of Israel over the Klipot”

Tegengesteld aan de Bron van het Leven

629.3Daarom worden de Klipot “dood” genoemd, aangezien hun tegengesteldheid aan de vorm van het Leven der Levens ze van Hem scheidt en zij niets van Zijn overvloed hebben (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, “Inner Observation,” Chapter 4, Item 17).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, “Innerlijke Waarneming” Hoofdstuk 4, Item 17). 

Dit betekent dat de Schepper het verlangen heeft om te geven. De mens heeft het verlangen om te ontvangen. Daarom zijn alle mensen volkomen tegengesteld aan de Schepper, voelen zij Hem niet en nemen ze Hem niet waar. Spiritueel gezien zijn we allemaal dood.

Daarom is ook het lichaam, dat zich voedt met de zuurdesem van de Klipot, van het leven afgescheiden en met vuil gevuld. En dit alles komt omdat de wil om alleen maar te ontvangen en niet te geven, erin is geprent. Het verlangen van het lichaam staat altijd open om de hele wereld in zijn maag te ontvangen.

Lichaam betekent verlangen, niet het vlees, maar ons verlangen dat er altijd op gericht is om zich te vullen.

Vraag: Er staat geschreven dat de dwazen tijdens hun leven dood genoemd worden. Wat betekent dit?

Antwoord: Hoewel ons fysieke lichaam leeft, worden we toch dood genoemd omdat we niet geven maar ontvangen, we zijn namelijk in onze eigenschappen tegengesteld aan de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/opposite-from-the-source-of-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

Two Types of Klipot (Shells)

Klipot (Shells) – Harmful and Helpful (Advanced)

How Can You Protect Yourself from Klipot?

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zijn grootheid – Het belang van de Klipa

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

627.1Vraag: Wat is de “grootheid van de Schepper”? Wat betekent “Zijn grootheid is voor mij verborgen”?

Antwoord: Dit betekent dat je Hem niet voelt, niet ziet, Hem niet begrijpt en Hem op geen enkele manier kunt beïnvloeden. Daardoor heeft Hij ogenschijnlijk geen invloed op jou.

Vraag: Betekent het dat een Klipa ons beschermt tegen het Licht van de Schepper?

Antwoord: Ja, hij beschermt ons om dichter bij de Schepper te komen. Als dat niet zo was, zouden wij onszelf veel pijn kunnen doen. Het is vergelijkbaar met onze angst om een kind alleen te laten met een of ander apparaat of in bepaalde omstandigheden die hem zouden kunnen schaden.

Vraag: In onze studie leren we dat de Schepper de kracht van liefde, geven en eenheid is. Als de kracht van liefde aan mij wordt onthuld, hoe kan ik die kracht dan ten nadele van mijzelf gebruiken?

Antwoord: Natuurlijk kan je dat, want je zult meer van Hem willen krijgen dan je op de juiste manier kunt gebruiken. Dan moet je beperkt worden.

Vraag: Betekent dit, dat de liefde van de Schepper voor de schepselen in je eigen nadeel kan worden gebruikt?

Antwoord: Natuurlijk. Zeer zeker! Het is een immense kracht! Daarom is er een Klipa die je geen toegang geeft tot deze kracht. Deze mogelijkheid wordt voor je verborgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/benefit-of-klipa/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/21/22

Related Material:

What Is A Klipa?

A Klipa Preserves the Fruit

The Difference Between The Ego And The Klipa (Advanced)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voorbij de grenzen van het egoìsme gaan

600.01

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

Vraag: In een blog van u staat dat een Klipa (onzuivere verlangens) een stimulans is om te bestuderen wat waarheid en wat leugen is. De klipa laat ons allerlei fouten en onnauwkeurigheden zien. Kunt u met een voorbeeld uitleggen hoe je door je fouten spirituele kennis kunt verkrijgen?

Antwoord: Als wij werkelijk onze innerlijke natuur willen leren kennen, te weten willen komen hoe die natuur werkt en hoe wij ermee in wisselwerking staan, komen we bij een staat waarin al onze gedachten en gevoelens zich tegen onszelf richten.

Dit betekent dat we gaan voelen en begrijpen dat onze aardse, egoïstische kwaliteiten een belemmering zijn voor ons. We zitten erin opgesloten en kunnen er niet uitbreken.

Wat kunnen we doen om er bovenuit te stijgen en vanuit onze egoïstische eigenschappen de wereld om ons heen niet als een vervormde wereld te voelen, maar haar in haar ware vorm te ervaren?

Daarvoor proberen we om op de een of andere manier het omhulsel waarin we ons bevinden te doorbreken en voorbij de grenzen ervan te gaan. Dit is de taak van een Kabbalist.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/going-beyond-the-limits-of-egoism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/21/22

Related Material:

What Is A Klipa?

A Klipa Preserves the Fruit

Klipot (Shells) – Harmful and Helpful (Advanced)

Filed under: Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →