Category Archives: Klimaat

Onze negatieve houding naar mensen veroorzaakt meer klimaatcrises dan wat dan ook (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Onze negatieve houding naar mensen veroorzaakt meer klimaatcrises dan wat dan ook

Hoe kunnen we, nu het klimaat wereldwijd grotere extremen laat zien, het beste omgaan met toekomstige klimaatcrises?

Het korte antwoord is dat we er niet mee om kunnen gaan, tenzij we zorgen voor het innerlijke evenwicht van de natuur.

Wij leven in een nauw gesloten systeem waarin alles van elkaar afhankelijk is en alles op ons terugslaat. Omdat we in zo’n systeem leven, moeten we opnieuw nadenken over wat we willen en denken, en hoe we met elkaar omgaan, want onze menselijke verbindingen hebben de grootste invloed op hoe de natuur op ons reageert.

Het is gebruikelijk om te denken dat het klimaat afhankelijk is van factoren buiten ons – of het nu gaat over het evenwicht tussen warmte en koude in het milieu, of de effecten van verschillende soorten vervuiling die wij uitstoten – omdat we geen volledig beeld hebben van de manier waarop onze houding naar elkaar de sterkste reacties teweegbrengt van de natuur op ons.

Geen enkel wezen verstoort de natuur zozeer als wij mensen dat doen. Het gaat niet simpelweg over een kwestie van overstappen op hernieuwbare energiebronnen, elektrische auto’s en dergelijke, het gaat over hoe wij met elkaar omgaan.

Als we werkelijk meer evenwicht in de hele natuur willen zien en niet te maken willen krijgen met allerlei koudegolven en andere natuurrampen, zouden we net zoals we elektriciteits-, water- en gasmeters in onze huizen hebben, ook meters moeten hebben die bijhouden hoeveel kwaad we in de wereld uitstoten door onze negatieve houding naar elkaar.
Wat ik bedoel is, dat als we zouden kunnen voelen in welke mate we negatieve krachten de wereld insturen die negatief op ons terugslaan, we deze negatieve drijfveer in onszelf zouden willen veranderen. We zouden hem willen omschakelen naar een drijfveer die onze menselijke verbindingen positief maakt en ons in harmonie brengt met de natuur.

Eenvoudig gezegd: als we ’s morgens opstaan, moeten we eerst en voor alles bedenken wat we moeten doen zodat iedereen het goed heeft. Een dergelijke houding ontwikkelen is niet zo eenvoudig, maar we zullen er serieus aan moeten werken in verband met onze toekomst.
Een leven met steeds meer klappen van de natuur of een leven van vrede en harmonie hangt af van de mate waarin we een verschuiving in onze houding naar elkaar teweegbrengen – van negatief naar positief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/your-negative-attitude-to-people-causes-climate-crises-more-than-anything-else-you-think-does-medium/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Computers zullen ons ruïneren

294.2In het nieuws (itv.com): “De Britse premier Boris Johnson vertelde de leiders op de COP 26 klimaatconferentie dat de wereld op de doemdagklok op ‘één minuut voor middernacht’ staat’ …”

“De mensheid ‘behandelt de natuur als een toilet’ door fossiele brandstoffen te blijven gebruiken, zo waarschuwde de secretaris-generaal van de VN, nadat Boris Johnson tegen de COP 26-top had gezegd dat er onmiddellijk actie nodig is om ‘de bom van de klimaatverandering onschadelijk te maken’.”

“De premier waarschuwde tijdens de openingsceremonie van de klimaatconferentie dat de mensheid ‘de klok heeft teruggedraaid’ wat de klimaatverandering betreft en dat er serieus actie moet worden ondernomen voordat de stijgende zeespiegel voor altijd hele steden zal verzwelgen.”

Vraag: De 2021 VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow is afgelopen. Wat vindt u van het slot?

Antwoord: Het eindigde net zoals het begon.

Vraag: Dat klopt, er is niets uitgekomen. Niemand heeft toegezegd om de emissies te verminderen. Iedereen dacht er alleen maar aan hoe de economie hersteld kan worden na de pandemie, het milieu en het klimaat kunnen wel wachten. Het resultaat werd samengevat door prins Charles: “Ik kan nauwelijks geloven hoe vaak ik in de afgelopen 40 jaar dit soort toespraken heb gehouden in alle delen van de wereld, en het is allemaal nutteloos.”

Waarom begint zoiets en gaat het dan allemaal zoals altijd?

Antwoord: Ze hebben niets in handen. Geen kracht. Ze kunnen niets doen, zelfs niet tegen al die uitstoot. Er is geen manier om het te kunnen stoppen. Geen enkele! Dan zouden ze de hele industrie overal moeten sluiten. En dan allereerst de computerindustrie.

Al deze verwarring, deze houding naar de wereld, het komt allemaal voort uit het feit dat mensen slechte onderlinge verhoudingen hebben gecreëerd.

Opmerking: Niet eens de productie, de kooldioxide …

Mijn antwoord: Hier zou later over gesproken moeten worden. Maar zolang we zo’n verschrikkelijke egoïstische onderlinge verhouding hebben, zal niets helpen. We weten niet hoe we op de juiste manier met elkaar moeten omgaan, vanuit verbinding, daarom is elk resultaat alleen maar slecht.

Opmerking: Ze zullen zeggen dat u tegen vooruitgang bent.

Mijn antwoord: Ik ben tegen vooruitgang. Natuurlijk! Ze zeggen bovendien zelf dat we met de huidige vooruitgang ons eigen graf graven.

Vraag: Wat moeten we nu doen? Vanaf nu geen computers meer gebruiken of op de een of andere manier anders gaan werken?

Antwoord: Wij moeten ze wel gebruiken, maar dan alleen op de juiste manier. Dan klopt het, het kan alleen als wij ophouden met al die verkeerde contacten tussen mensen. Je ziet hoe mensen hierdoor beschadigd worden.

Vraag: Het grootste  probleem en de voornaamste oorzaak van de slechte ecologie, het klimaat enzovoort is ….?

Antwoord: De verkeerde verbinding tussen mensen. En tegenwoordig gebeurt dat via computernetwerken.

Vraag: En als wij mensen aansturen om onderling op een goede manier te communiceren, komt het dan allemaal goed?

Antwoord: Zeker. En als dat niet gebeurt, worden we vernietigd.

Vraag: Zijn ze in principe tegen zo’n communicatie?

Antwoord: Ze zijn tegen mensen. Ik ben niet tegen de apparaten zelf, het is maar metaal. Het is metaal met siliconen.

Vraag: Bent u ertegen dat ze gebruikt worden?

Antwoord: Ja. Maar het is een communicatiemiddel. Daarom moet de communicatie tussen ons veranderd worden! Maar hoe kan dit veranderd worden als dit in handen van allerlei zakenlieden is? En daar komt nog bij dat deze zakenlieden nergens om geven. Om het even wat! Het gaat hen alleen om geld. De waanzin van het geld en waarvoor is niet eens duidelijk.

Vraag: Waarvoor hebben ze dit geld nodig?

Antwoord: Om macht te hebben over de wereld.

Vraag: Er zijn zoveel problemen! Wat betekent dit dan voor die mensen?

Antwoord: Niets. Het is gekte.

Hoe de wereld hiermee om zal gaan, weet ik niet. Maar het begint nu langzaamaan duidelijk te worden dat we, als we met deze slechte verbindingen via de computer niet ophouden, als we dit niet veranderen, we allemaal in een uiterst slechte situatie terecht zullen komen. Een computer is eenvoudigweg een vorm van toepassing van communicatie.

Daarom is het eerste protest tegen Facebook en andere netwerken – als zij zich openlijk gaan manifesteren als de egoïstische macht van de eigenaars over de mensheid – natuurlijk iets ongelooflijks! Ik ben benieuwd waar dit toe zal leiden.

Vraag: Denkt u niet dat een mens iets op mondiaal gebied kan creëren vanuit de gedachte dat mensen met elkaar verbonden kunnen worden, dat er goed gedaan kan worden aan mensen?

Antwoord: Nee. Op dit niveau zeker niet. Er zijn daarvoor volledig gecorrigeerde mensen nodig met het juiste begrip van de juiste methodiek, de juiste verbinding tussen mensen. Hier hebben ze helemaal geen weet van. Ze hebben geld, politiek, invloed en macht.

Vraag: Hoe kunnen we hier dan uit komen? Hoe kan deze verbinding tot stand komen?

Antwoord: Net zoals er in het verleden een revolutie tegen machines was, zo zou er nu een revolutie tegen de manier van computer communicatie moeten zijn. Dit serieus beperken en het alleen doen ten bate van mensen, waarvan ik natuurlijk denk dat het iets onvoorstelbaars is. Maar toch in deze richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/computers-will-ruin-us/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/4/21

Related Material:

The Virtual Space For The Inner Connection

From A Virtual Reality To A Spiritual One

What Is Real “Kabbalah Dissemination”?

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

De Klimaatverandering Is Aan De Mensheid Te Wijten

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van LiveScience): “Als de ijslaag die Groenland bedekt volledig zou smelten, zou een dergelijke vernietiging van 720.000 kubieke mijl ijs (3 miljoen kubieke kilometer) ten gevolge hebben, dat de zeespiegel wereldwijd 24 voet (7.3 meter) stijgt. In de zomer van 2012 smolt er in Groenland een buitengewoon grote hoeveelheid ijs van vrijwel de gehele ijskap. Het was de grootste ijs-smelting die ooit in Groenland heeft plaats gevonden, sinds wetenschappers in 1979 daar begonnen zijn met het bijhouden van de statistieken van de smeltingen.”

Mijn commentaar: Het probleem is dat wij geen gevoel van verantwoordelijkheid hebben en de noodzaak van dingen niet inzien. Wij worden beïnvloed door onze kortzichtigheid. We houden van kinderen, maar wij kunnen niet met gezond verstand naar de toekomst kijken die wij voor hen voorbereiden. In Het Boek De Zohar staat het volgende over onze generatie geschreven: “Vandaag, zullen we eten en drinken, en morgen … zelfs de dood!”

De Kracht van Eenheid is boven de natuur van onze wereld aanwezig, als we ermee beginnen om die Kracht toe te passen op het gehele evenwicht van het systeem, zullen wij onmiddellijk herstel waarnemen van alles wat ‘gebroken, vernietigd en krom’ is.

Roep Het Plunderen Van De Planeet Een Halt Toe!

Dr. Michael LaitmanOpinie (Ernst Ulrich von Weizsäcker, co-voorzitter van de Club van Rome, Duitsland): “Iedere arts weet dat de voorwaarde voor een succesvolle behandeling de juiste diagnose is. De diagnose: de mensheid sluit liever haar ogen en denkt dat we niets kunnen doen zolang het klimaat niet dramatisch verandert. Als de mensheid op deze manier blijft denken, zal de wereld haar einde naderen.

“Helaas is voor veel mensen succes op korte termijn belangrijker dan het lot van hun eigen kleinkinderen. Daarom verjagen ze allemaal hun angstwekkende gedachten.

“Ik hoop vijf dingen te bereiken:

We moeten positieve groeimogelijkheden ontwikkelen,

Het is noodzakelijk dat de financiering van schandalen rond de visvangst (sommigen denken dat er in de hele wereldoceaan geen enkele vis meer hoeft over te blijven) en rond het gebruik van fossiele brandstoffen over de hele wereld, bekend wordt,

We moeten ideeën promoten over: ‘hoe maken we de aarde beter geschikt om op te leven’,

We moeten samenwerken met beleggingsfondsen die in overeenstemming met strenge ecologische criteria investeren, dit kan de markt sterk beïnvloeden,

Overheden en bedrijven over de hele wereld moeten bindende maatregelen treffen om de plundering van de rijkdom van de planeet een halt toe te roepen.”

Mijn Commentaar: Als je een juiste diagnose stelt, gaat het niet over onze houding ten opzichte van de planeet, maar ten opzichte van onszelf, van ons egoïsme. De oorzaak behandelen is de juiste oplossing en brengt genezing. Dit betekent dat we mensen moeten heropvoeden, hier kunnen we niet omheen, anders zullen wij niet tot een positief resultaat komen, maar zal de ziekte verergeren, zoals dat al gebeurt zolang de Club van Rome bestaat.