Category Archives: Kinderen

De wereld zal door de vrouw gecorrigeerd worden

294.4In het Nieuws (CNBC): “Van de geschatte 828 miljoen mensen die in 2021 wereldwijd honger leden, waren ongeveer drie op de vijf (59%) vrouw, volgens een rapport dat eerder deze maand is uitgebracht door de humanitaire organisatie Care.

“Dit komt neer op 150 miljoen meer vrouwen dan mannen die met voedselonzekerheid worden geconfronteerd.

“En de kloof wordt steeds groter ….

“Volgens het VN-rapport ‘The state of food security and nutrition in the world’ (De staat van de voedselveiligheid en voedingsstoffen in de wereld) uit 2022, hebben vrouwen in elke regio in de wereld minder voedselzekerheid dan mannen. Die ongelijkheid doet zich vooral voor in de ontwikkelingslanden, en met name op het zuidelijk halfrond …

“Vrouwen zijn sterk gesocialiseerd en nemen die last op zich. En iedereen om hen heen is zo gesocialiseerd dat men aanneemt dat zij dat ook zullen doen,” zei Janoch …

“Inderdaad, zelfs als zowel mannen als vrouwen praktisch gezien voedselonzeker zijn, zijn vrouwen geneigd om de grootste last te dragen.

“In Somalië, bijvoorbeeld, gaven mannen aan kleinere maaltijden te eten, terwijl vrouwen aangaven dat zij de maaltijden helemaal oversloegen.”

Opmerking: Op veel plaatsen in de wereld “eten vrouwen als laatste en eten zij het minst.” U noemt altijd een vrouw en een kind als voorbeeld van geven in onze wereld.

Kunt u in dit opzicht wat meer zeggen over de vrouw?

Mijn antwoord: Verantwoordelijkheid, want een vrouw voelt haar gezin, haar kinderen, haar man en wat er om haar heen is. Dit alles voelt zij als behorende tot haarzelf. Daarom zegt de Torah: “De vrouw is het huis.”

Vraag: Zijn dit niet de belangrijkste eigenschappen voor onze wereld?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Waarom kunnen wij dan de teugels van de macht en wat er verder nog rest niet aan de vrouw geven?

Antwoord: Nee, dat kan zij niet. Maar als een man alles voor haar doet, zal het goed zijn, want die voorwaarden moeten wij scheppen voor een vrouw, omdat met die hulp de wereld daadwerkelijk gecorrigeerd zal worden.

Vraag: Betekent dit dat de wereld gecorrigeerd zal worden door de vrouw?

Antwoord: Ja. Dit is waar.

Vraag: Waarom heeft een vrouw al deze kwaliteiten? Komt dat omdat ze kan baren?

Antwoord: Omdat ze kan baren. Omdat zij de natuur door haarzelf heen voelt, door haar hart, door haar baarmoeder. Dat staat in de Bijbel geschreven. Abraham kreeg meteen te horen: “Luister naar wat Sarah je vertelt.” Dit is niet eenvoudig.

Vraag: Kunnen we dit zien als een advies, dat je moet luisteren naar wat een vrouw je vertelt?

Antwoord: Dit was de instructie van de Schepper aan Abraham!

Opmerking: Gaat het hier vooral om de natuurlijke wijsheid van de vrouw?

Mijn Antwoord: Ja, precies over die natuurlijke wijsheid. Niet een kunstmatige, zoals bij een man.

Vraag: Neemt u de natuur als vrouwelijk waar?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Een man is gemaakt voor de correctie voor zover hij de eigenschap van correctie, de kracht van correctie, kan verwerven. Een vrouw is echter vanuit haarzelf al in de natuur.

Vraag: Betekent dit dat als wij naar een vrouw zouden luisteren, als wij een vrouw correct zouden behandelen en voor haar zouden werken, er geen oorlogen, lijden of problemen zouden zijn?

Antwoord: In het algemeen is dit natuurlijk zo.

Vraag: Is het mogelijk om alles van de vrouw te laten afhangen?

Antwoord: Het hangt ervan af hoe je dat doet. Maar in het algemeen, ja. Als we naar een vrouw zouden luisteren, zou er natuurlijk meer orde in de wereld zijn. Dit is voor iedereen duidelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-world-will-be-corrected-through-a-woman/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/1/22

Related Material:

A House Needs A Wise Woman

We Can Only Rely On Women

The Last Generation—The Time Of Women

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

De wonderbaarlijke wereld van een volmaakt gezin

506.5Vraag: Sommige onderzoekers zeggen dat het geheim van een volmaakt huwelijk eenvoudig is. Per maand heb je zes zinvolle gesprekken nodig, drie lange wandelingen en twee ruzies. Verder zijn twee korte en twee langere vakanties verplicht. Het is belangrijk om 10 keer per week te zeggen: “Ik hou van je”, drie keer per dag te kussen en 11 keer per week elkaar te omhelzen. Wees trots op je partner in het bijzijn van anderen, vergeef slechte gewoonten, geef de ander altijd gelijk, ongeacht wie gelijk heeft. En wat heel belangrijk is: verdeel de huishoudelijke taken op een eerlijke manier.

Wat vindt u daarvan?

Antwoord: Al deze voorwaarden vormen een gevangenis voor de mens. Hang een groot bord aan de muur en zet een herinnering aan die via een luidspreker aankondigt: “Het is nu tijd om over de liefde te praten!” 

Vraag: En: “Het is tijd om te kussen! Het is tijd om bloemen te geven! Het is tijd om …” Werkt dat niet?

Antwoord: Kijk, het gaat over gewoontes. Het zal voor even werken. Als iemand het een maand of twee zo doet, gaat hij voelen: “Het is een tijd geleden dat ik voor het laatst bloemen heb gegeven.”

Vraag: Dus de gewoonte wordt een tweede natuur?

Antwoord: De gewoonte wordt ons door Boven gegeven.

Commentaar: U had het over een instituut voor mannen en vrouwen, het feit dat opvoeding noodzakelijk is.

Mijn antwoord: Het gaat over opvoeding. Het kan niet lichtvaardig worden opgevat als een soort middelbare schoolopleiding, dit moet in elk gezin worden gevoed. Radio, televisie, al die dingen die er zijn, moeten deel worden van deze opvoeding. Ook films, alles heeft invloed, dus het moet er van jongs af aan deel van zijn.

Vraag: Dus u staat achter de uitspraak die we vroeger wel hoorden: “Het gaat over een gezonde cel in de samenleving. Als het gezin gezond is, is de maatschappij dat ook…”

Antwoord: Dit is noodzakelijk. Je kunt dit niet door iets anders vervangen, hoe de tijden ook zijn! Het komt uit de menselijke natuur voort, de ware natuur die we lang geleden verloren zijn. Wie kan dit aan? Mensen leven 100 jaar en brengen 80 jaar met dezelfde partner door aan wie ze constant verplichtingen hebben.

Vraag: Misschien kan iemand deze verplichtingen omzetten in een voordeel? Het feit dat iemand iets aan een ander verplicht is, zou in zijn voordeel kunnen zijn?

Antwoord: Hoe dan ook, dit is erg moeilijk. Wij lopen na een paar jaar al weg van onze eigen moeder.

Vraag: Dus deze cellen, deze gezinnen, vallen uit elkaar omdat het individu de druk niet aankan?

Antwoord: Hij kan de beperkingen waarmee hij moet leven niet verdragen.

Vraag: Dan is de vraag hoe dit wél mogelijk is?

Antwoord: Door een aantal variabelen uit te werken. Eén daarvan is de noodzaak om dit te doen, omdat dit ons gegeven wordt door de natuur waarin wij leven en binnen dit kader bereiken wij onze hoogste, spirituele, eeuwige staat van zijn. Het gezin vertegenwoordigt dus een soort “productie boerderij” waarin wij aan ons hogere zelf werken. Dit is de belangrijkste mogelijkheid, de kans voor ons om de spirituele staat te bereiken.

Ik spreek hier tijdens mijn lessen nauwelijks over omdat het hier nog niet de tijd voor is. Maar het zal gaan gebeuren!

Bovendien is er een volstrekt duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, mogelijkheden en wederzijdse vervulling, waarbij ook kinderen een belangrijke rol spelen, omdat zij deel uitmaken van de relatie tussen man en vrouw, al naargelang hun leeftijd en dan is er het feit dat zij weer kinderen krijgen, kleinkinderen, enzovoort. Dat wil zeggen, het gaat over een “combinatie”, het is een heel systeem. Het moet een enorm grote, complexe “productie” worden.

Het zal gebeuren! Onze wereld zal zonder dit niet kunnen voortbestaan, de natuur zal ons erheen leiden. Er staan ons dus een aantal zware jaren te wachten.

Opmerking: U sprak zojuist over kinderen en hun kinderen.

Mijn antwoord: Het is allemaal aan het groeien en ontwikkelen. Het gaat over drie generaties, zo moet het gaan en is het de bedoeling. Kinderen moeten hun grootouders en hun ouders zien en werkelijk voelen.

Vraag: Wat is voor u het ideale gezin?

Antwoord: Het ideale gezin is het gezin dat zich op deze manier zal vormen en aan deze eisen zal voldoen. Op dit gebied proberen wij een soort basis te leggen voor deze ontwikkeling. Maar het is nog heel riskant om erover te spreken. Het lijkt alsof wij de zwaarste verantwoordelijkheden op ons laden.

Vraag: Door wie, door u of door de jongeren?

Antwoord: Door iedereen! Tot het punt waarop men werkelijk de innerlijke essentie van zijn/haar partner kan waarnemen, betekenen de jaren die men samen heeft doorgebracht niets, het uiterlijk zegt niets, want alles wordt uitsluitend bepaald door de innerlijke staat van beiden.

We zijn een buitengewone wereld aan het bouwen. En die zal spiritueel zijn! Ik zal niet de buitenkant van mijn partner zien, gewoontes, enzovoort, zoals ik die nu zie. Er zal een voortdurende vernieuwing plaatsvinden tussen ons en in ieder van ons.

Vraag: Zijn we voortdurend aan het vernieuwen? Hetzelfde paar, maar steeds vernieuwd?

Antwoord: Natuurlijk. Niet hetzelfde, maar in zekere zin een nieuw paar.

Opmerking: In zo’n wereld zou ik wel willen leven.

Mijn antwoord: Het moet verdiend worden! We zijn daar nog niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-wondrous-world-of-a-perfect-family/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/6/22

Related Material:

The Family Of The Future Is A Fusion Of Minds And Hearts

Love Is Paradise

About Love And Success

Filed under: Children, Education, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is uw mening over gendergelijkheid? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is uw mening over gendergelijkheid?

De natuur heeft een specifiek onderscheid gemaakt tussen de geslachten en ons in een ongelijke situatie geplaatst. Mannelijke en vrouwelijke delen zijn in de natuur noodzakelijk voor geboorte en voortplanting. Als we proberen om het verschil tussen de geslachten kunstmatig op te heffen en hun invloed en aantrekkingskracht teniet te doen, zullen we geen volgende generatie meer hebben. De drang om de geslachten volledig gelijk te behandelen ontstaat juist in onze tijd, waarin mensen hun oriëntatie kwijt zijn geraakt, niet meer weten hoe ze verder moeten en dus met ideeën komen dat er gelijkheid moet zijn op een plek waar de natuur ongelijkheid heeft geschapen.

We moeten dus onderscheid maken tussen de ongelijkheid tussen de geslachten die de natuur heeft veroorzaakt en de door de mens veroorzaakte misvorming van de natuur, die tegenwoordig de gelijkheid tussen de geslachten te ver heeft doorgevoerd – het is iets wat niet in onze handen ligt om te veranderen.

Als we ons steeds meer laten beïnvloeden door de mening die het onderscheid tussen man en vrouw opheft, zullen we steeds meer getuige zijn van de verloedering van de samenleving. De uitbreiding van een dergelijke opvatting tot hét aandachtspunt van de publieke opinie zou betekenen dat er geen kinderen meer ter wereld komen. We zouden onze belangstelling voor elkaar verliezen, geen gezinnen meer hebben en geen volgende generatie.

Het is echter ook belangrijk om in te zien waarom we tegenwoordig meer onevenwichtigheid ervaren tussen het concept van ons innerlijke ik en onze uiterlijke manifestatie. In het verleden hadden we dergelijke problemen niet op zo’n grote schaal als nu, d.w.z. dat een vrouw een vrouw was en een man een man.
Onze tijd wordt echter gekenmerkt door een overmaat aan egoïstische groei. Ons ego heeft zich in de loop van de millennia ontwikkeld via fasen van basale verlangens naar voedsel, seks en gezin, vervolgens naar sociale verlangens naar geld, eer, controle en kennis, en nu zijn we ermee begonnen om de drempel te overschrijden op het punt waar onze egoïstische benadering van het leven ons niet langer kan bevredigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij tegenwoordig zulke onrealistische en onredelijke egoïstische mutaties zien verschijnen.

Wij moeten door deze stadia van de wildgroei van het egoïsme heen om ons bewust te kunnen worden van de mislukking ervan: wij kunnen onszelf namelijk niet vervullen en geen geluk vinden als het ego onze manier van leven bepaalt. Uiteindelijk zullen wij het menselijk ego ontmaskeren als de enige slechte eigenschap in het bestaan, dit in tegenstelling tot de andere niveaus van de natuur, het menselijk ego plaatst ons tegenover de natuur in haar meest basale aspecten.

De twee verschillende geslachten in de natuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van de maatschappij en het leven in het algemeen. Er is geen superioriteit of inferioriteit tussen de seksen – alleen complementariteit. In plaats van de natuur te vervormen met onze door de mens gemaakte definities – die ons niet gelukkiger en meer voldaan maken – zouden we er verstandiger aan doen om de manieren waarop we elkaar kunnen aanvullen te bevorderen en daardoor de waarde van onze positieve menselijke verbindingen te verhogen: tussen partners, in de samenleving en in onze relaties over de hele linie.
Door positieve menselijke banden te smeden en in de hele samenleving een sfeer van wederzijds respect, steun en aanmoediging te ontwikkelen, scheppen wij de voorwaarden om zin, geluk en echte vervulling te vinden, dat hebben we namelijk uiteindelijk nodig.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-is-your-take-on-gender-equality-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. The Future of Humanity” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 17, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash.

Filed under: Man and Woman, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom zijn er zo weinig echte mannen in de wereld?

Opmerking: Uit veel studies blijkt dat meisjes meer gehecht zijn aan hun vader, terwijl jongens meer gehecht zijn aan hun moeder. En u zegt dat jongens na hun derde levensjaar in principe door hun vader moeten worden opgevoed en meisjes door hun moeder.

Mijn antwoord: Zo gebeurt het nog niet in onze tijd. Ik heb een gecorrigeerde maatschappij in gedachten waarin jongens samen met volwassenen opgroeien, de juiste voorbeelden van hen krijgen, zien hoe hun vader zijn vrije tijd na zijn werk doorbrengt, enzovoort.

Ik heb het over een maatschappij waarin iemand niet meer dan enkele uren per dag werkt omdat hij geen nutteloze, overbodige, schadelijke producten fabriceert, en waarin hij zich de rest van de tijd bezighoudt met zijn spirituele groei. Zijn kinderen zijn dichtbij hem: de jongens bij de  jongens en de meisjes bij de meisjes, ze krijgen allemaal het goede voorbeeld van hun ouders.

In principe spreekt Kabbalah over een tijd die ongetwijfeld nog moet komen. Ik denk dat we er dichterbij komen. Ik hoop dat het op een goede manier zal gebeuren.

We zien dit trouwens aan oude gebruiken bij diverse stammen waar jongens tot twee jaar nog in hun prille kindertijd zaten, daarna nog twee à drie jaar bij de vrouwen waren en vervolgens helemaal naar de mannen gingen en voorbeelden kregen van hun vader. Ze vonden het interessant, waren er trots op, en werden zo geleidelijk bij het leven betrokken.

Tegenwoordig is het tegendeel waar, jongens worden zowel op de kleuterschool als daarna door vrouwen opgevoed. Ze worden bijna hun hele leven door vrouwen omringd. We kunnen ons niet voorstellen hoe ze onbewust een vrouwelijke levenshouding absorberen en dan stappen ze daarna, tegen hun wil, als een vrouw het leven in. Daarom zijn er maar weinig echte mannen in onze wereld.

Vraag: Wat is een echte man volgens Kabbalah?

Antwoord: Een echte man is iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt om meester te zijn, het hoofd van het gezin, iemand die kan leiden en voorwaarts gaan. Daarbij doet hij dit niet uit carrièreoverwegingen, maar vanuit het feit dat hij het belang en de noodzaak ervan inziet.

Dan is hij een man. Van deze persoonlijkheid is tegenwoordig bij mannen maar weinig te vinden. Er zijn carrièremakers, er zijn allerlei kleine criminelen in de wetenschap, in de kunst, overal, maar er zijn geen persoonlijkheden. En dat komt allemaal omdat ze niet de juiste opvoeding hebben gekregen.

Ze zijn door vrouwen opgevoed, en ze hebben niet de juiste opvoeding gekregen voor het mannelijke karakter, de mannelijke manier van leven, de mannelijke zienswijze en de mannelijke waarneming.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/why-are-there-so-few-real-men-in-the-world/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up”

Filed under: Children, Education, Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Deformatie van de natuur

Vraag: Volgens sommige onderzoekers is op het ogenblik één op de tien getrouwde paren niet in staat om een kind te verwekken zonder medische hulp. Het is opvallend dat bij 40% van de gehuwde paren de oorzaak van de onvruchtbaarheid bij de vrouw ligt en in 45% bij de man.

Wat is de spirituele oorsprong van het feit dat een man in onze tijd niet in staat is om nakomelingen te verwekken?

Antwoord: Dit is het gevolg van onze egoïstische ontwikkeling. Het gevende, leven-gevende deel komt van de man. Maar we zijn door ons egoïsme zo in onszelf opgesloten, dat wij zelfs hiertoe niet meer in staat zijn. Onze innerlijke, mentale en spirituele eigenschappen manifesteren zich eerst op het fysiologische niveau.

Kijk maar eens naar wat er tegenwoordig gebeurt met mannen en vrouwen, met hun omgang met elkaar, hoezeer zij zich in zichzelf terugtrekken: vrouwen sluiten zich op in hun eigen omgeving en mannen eveneens. Ze zoeken afwijkende, alternatieve vormen van seksuele bevrediging. Dit betekent dat alles onnatuurlijk is, alles staat heel ver van de natuur af. En dit zal alleen maar toenemen.

Vraag: Wat is er aan de hand?

Antwoord: Het is een lang verhaal dat zich afspeelt in de ontwikkeling van het hele menselijke ras. Ooit bestonden er in het oude Griekenland, in het Oosten e.d. hele culturen van aantrekkingskracht tussen vrouwen onderling of tussen mannen. Dit was echter geen absolute norm, het werd gecultiveerd in een heel beperkte kring van mensen, bijvoorbeeld bij de aristocratie en in harems.

Een mens heeft hier behoefte aan als hij door zijn egoïsme het normale contact met het andere geslacht niet echt bevredigend en plezierig vindt, als hij zo geen warmte kan vinden, niet het gevoel van op z’n minst enig wederzijds begrip en steun.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de oorzaak is van een groot aantal ziekten, dat het met name invloed heeft op het zenuwstelsel, het cardiale systeem en andere systemen. De juiste omgang tussen de seksen brengt de menselijke natuur in evenwicht, het leidt tot vermindering van stress, psychosomatische ziekten en hartkwalen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/distortion-of-nature/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up”

Related Material:

The Result of Spiritual Problems

Everything Has A Spiritual Root

Diseases Are The Result Of The Ego

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Wat we moeten doen als kinderen geld willen hebben

Vraag: “Wat moet je doen als je kinderen op een ander niveau willen leven en zich spiritueel niet willen ontwikkelen, maar het gouden kalf blijven najagen? Ze zeggen: “Je hoeft ons niet te leren hoe we ons leven beter kunnen inrichten, help ons liever op financieel gebied.” Ik wil het antwoord van dr. Laitman horen, niet in het algemeen, maar specifiek, de essentie hiervan. Bij voorbaat dank, Raya.”

Antwoord: Beste Raya, als je kinderen zo groot zijn geworden dat zij het gouden kalf kunnen najagen, moet je ze op de een of andere manier helpen zodat ze hier een begin mee kunnen maken.

De rest is de wil van God. Je hoeft hier niet helemaal aan mee te werken, maar je moet hen een eerste zetje geven, ze in het begin helpen, want het zijn jouw kinderen. Er staat geschreven: “Men leert daar waar zijn hart naar uitgaat.”

Als zij echt iets ambiëren, help ze dan een beetje, niet honderd procent, maar help ze op een normale manier, geef ze een zetje, om het zo maar eens te zeggen. Maar niet.

Vraag: Dus ik moet ze niet belasten met spirituele ontwikkeling? Ik moet niet zeggen: “Je bent niet op zoek naar spiritualiteit, je bent alleen op zoek naar het materiële. Waar ben je mee bezig?!”

Antwoord: Nee.

Ik heb de familie van mijn leraar meegemaakt en ik heb gezien hoe rustig hij met deze dingen omging. Er waren veel kinderen en kleinkinderen. Hij liet ze altijd doen wat ze wilden, verhuizen, wegtrekken, kinderen krijgen. Dit is hun zaak. Als ze willen, raken ze geïnteresseerd in het leven, de bron van het leven, het doel van het leven. Willen ze dat niet, dan is dat hun zaak.

Vraag: Betekent dit dat ik ze moet laten gaan? Ze helpen bij wat ze maar willen en ze verder met rust moet laten?

Antwoord: Ja.

Mijn ene dochter wilde naar een bepaalde universiteit, prima, doen. De tweede wilde naar een andere universiteit, geen enkel probleem. Mijn zoon wilde een bepaalde richting op, prima. Dat is het. Bij alles wat ik kon doen, gaf ik ze een zetje.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/what-to-do-if-children-want-money/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/8/21

Filed under: Children, Education, Q&A | Add Comment / Ask Question →

Waarom worden er zieke kinderen geboren?

Opmerking: Uit een brief aan u: “Ik heb een kind met het syndroom van Down. Vertelt u ons alstublieft, hoe ziet Kabbalah zulke mensen? In de moderne medische wereld wordt dit als een fout van de natuur gezien. Maar de Schepper maakt geen fouten.”

Mijn antwoord: Nee, de Schepper maakt geen fouten, dit spreekt natuurlijk vanzelf. Wij kunnen de oorzaak van iets dergelijks niet vaststellen. Het is een natuurlijk feit en we moeten het niet als een fout zien maar als de juiste handeling van de Schepper, probeer Hem hierin niet teleur te stellen. De opdracht die wij krijgen door zo iemand in onze naaste omgeving die zorg nodig heeft, is dat wij voor hem moeten zorgen, hem helpen en erop moeten letten dat dit kind zich niet gebrekkig voelt. 

Vraag: Wordt dit met een bedoeling door de Schepper gegeven?

Antwoord: Ja.

Vraag: Is dit meer voor de ouders en anderen bedoeld dan voor het kind?

Antwoord: Natuurlijk. Dit is een correctie van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-are-sick-children-born/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/1/21

Related Material:

Autistic Children: The Environment Determines Everything

Seeing The Highest Impact In Everything

Decipher The Language Of The Creator

Filed under: Children, Education, Health | Add Comment / Ask Question →

De dans verovert zielen

Op Instagram wordt er een vraag aan u gesteld:

Ik ben een danser. Ik ben 31 jaar. Ik werk als coach met kinderen, in de loop van mijn werk ben ik tot de conclusie gekomen dat het belangrijkste principe voor mij is dat ik het kind geen schade toebreng of breek. Bovendien gaat dansen niet over dansen, maar over wat ik kinderen voor later in hun leven kan leren. Zo denk ik erover.

Mijn vraag is: hoe kan ik hen zo begeleiden en helpen dat ze in de toekomst een goed contact met zichzelf zullen hebben? Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik hun uniekheid waarmee ze naar me toekomen niet breek of tenietdoe? Hoe moet ik mijn taak voor elk kind definiëren? Hoe kan ik begrijpen wat ieder kind van mij nodig heeft als ze naar me toekomen?

Er komen verschillende kinderen: kinderen die ongelooflijk veel talent hebben om danser te worden en kinderen die helemaal niet zouden moeten trainen. Toch ontmoeten we elkaar niet zomaar, het kan echter ook zo zijn dat ik me daarin vergis. Wilt u me alstublieft helpen om dit uit te zoeken. Hoogachtend, Yegor.

Antwoord: Hier volgt mijn antwoord. Allereerst wordt iedereen die bij je komt naar je toe gebracht. De Hoge Kracht leidt dat zo, er bestaat geen toeval in de wereld. Daarom moet je elk kind waarderen, niet alleen omdat juist dat kind geschikt is om te dansen, maar vanwege het feit dat dit kind naar jou gebracht is.

Dan is je volgende stap heel belangrijk. Misschien gaat een kind bij je weg en komt het niet meer terug, maar dat het naar je toe is gekomen en later weggaat, zal ook een bepaalde – misschien wel een grote – rol in zijn leven spelen.

Je bent al deelgenoot geworden van zijn lot. Daarom moet jij zorgen voor de indruk die hij van je krijgt, van de dans en ook dat deze vorm van kunst positief blijft, zelfs al is het van korte duur. Dit is het eerste.

Ten tweede: probeer hem de indruk te geven dat een mens gevormd wordt door de dans, dat een mens zich door dansen wil uitdrukken.

Dansen is, zou men kunnen zeggen, de oudste, meest stabiele en natuurlijke uitdrukking van jezelf. Primitieve volkeren dansten met elkaar rond het vuur. Duiven wervelen om elkaar heen, enz. Dat  zit allemaal in de dans. Niet via taal, dat is later ontstaan, maar door de dans.

Dit betekent dat de dans een innerlijke uitdrukking is van de impulsen en verlangens van de ziel. Daarom is het een heel serieuze taal vanuit de natuur, heel diep, en de meest natuurlijke.

Ballet kan alle aspiraties, verlangens en gevoelens uitdrukken, inclusief empathie. Men hoeft niets te zeggen. Als het oprecht is, betekent letterlijk elke beweging van je pink of het draaien van je hoofd alles!

De dans is een ware wetenschap. We weten dat er een wetenschap bestaat van gelaatsuitdrukkingen en bewegingen. Dit alles houdt verband met de aard van de mens, met iemands woonplek, enzovoort. Het gaat over een heel diep gesprek dat in onze tijd heel ver van ons af staat. In onze tijd zijn we afgesloten voor dit alles.

Dansen is een uitdrukking van de ziel. Je kan je erdoor verwonderen, het kan aanstekelijk zijn, het kan je met jezelf verbinden, je kan erdoor meegesleept worden, je kan erdoor overweldigd worden.

Vraag: Wat prachtig! Hebt u ooit leren dansen?

Antwoord: Nee, maar ik begrijp het. Ik heb een soort innerlijk gevoel dat mensen er niet goed mee omgaan en dat geldt ook voor mij.

Er valt veel over te zeggen omdat er geen invloeden zijn van allerlei stromingen of perioden uit de geschiedenis. Het is werkelijk de taal van de ziel.

Vraag: Yegor vraagt ook: “Hoe kan ik de uniekheid van ieder kind dat komt in stand houden?”

Antwoord: Hiervoor moet je een heel serieuze leraar zijn en niet meer dan een paar studenten aannemen, zoals de oude Wijzen dat deden. Zij hadden geen grote groepen. Er waren er wel, zoals die van Rabbi Akiva natuurlijk, maar gewoonlijk waren er maar twee of drie mensen die les kregen van een Wijze, niet meer.

De dans is eigenlijk een taal. Ik heb het niet over modern ballet. Ik heb het over wat kan worden uitgedrukt door middel van beweging.

Vraag: Wil dat zeggen dat je door het onderwijzen van de dans, iemand tot een Wijze kan opleiden?

Antwoord: Natuurlijk! Dit is geen dansen, men onderwijst de taal van de communicatie met andere mensen. In principe hebben we, behalve communicatie, niets nodig. Dit is de correctie van de wereld. Dus in feite is dansen, zoals de wetenschap van Kabbalah het leert, gewoonweg iets van een hoog niveau.

Deze vorm van toenadering is zintuiglijk, zonder woorden, en zelfs zonder muziek. Het is een expressie die niet oppervlakkig is, hoewel zowel woorden als muziek dit kunnen aanvullen. Als het correct wordt uitgedrukt, is de lichaamsbeweging voldoende. We zien dat dansen alles is voor dieren. Het ene dier ziet het andere, zij begrijpen elkaar en beïnvloeden elkaar.

Vraag: Wat moet het doel zijn van een leraar die deze taal van communicatie, de dans, onderwijst?

Antwoord: Taal is ook heel specifiek. Het is onmogelijk een taal op te leggen aan een mens omdat elke taal beperkt is, het is gedwongen. Men dwingt iemand om zich op een bepaalde manier uit te drukken. In beweging en dans – als een mens zich volledig ontspant – kan men zichzelf uitdrukken, en anderen zullen hem begrijpen omdat hij uitdrukking geeft aan zichzelf en dat is waar het om gaat.

Vraag: Bedoelt u dat de taak van een leraar, in het algemeen, is om de leerling naar de dans te leiden?

Antwoord: Natuurlijk. Juist om jezelf te bevrijden van alle externe beperkingen.

Vraag: Hoe doe je dat? Dit is toch onmogelijk om aan iemand te leren!

Antwoord: Je onderwijst alleen hoe je jezelf kunt bevrijden van je innerlijke beperkingen. Dan kan je al zingen op je eigen manier en jezelf uitdrukken. Daar gaat het om! De anderen moeten zich dan zoveel mogelijk wegcijferen, zich met jouw innerlijk verbinden en met jouw begrip van een innerlijke ervaring, dan zullen zij je dans begrijpen.

Zonder muziek, zonder woorden, zonder ook maar iets anders, alleen de bewegingen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/dancing-conquers-souls/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/25/21

Filed under: Children, Education, News | Add Comment / Ask Question →

Er zouden geen scholen moeten zijn

“Uit één raam kijken er twee. De een ziet de regen en modder.

De ander groene bladeren, voorjaar, de lucht is blauw.

Uit één raam kijken er twee.” (Omar Khayyám)

Vraag: Waarom zien we tegenwoordig meestal maar één ding?

Antwoord: Zo zijn we opgevoed, de fout ligt niet bij ons. We zijn zo opgevoed in kleuterklassen, op scholen, universiteiten en door onze houding naar mensen. De massamedia nivelleren iedereen zodanig dat er absoluut geen eigenheid meer overblijft in de mensheid.

We moeten vanuit ons persoonlijke gezichtspunt naar de wereld kijken. Dat is niet gemakkelijk. We moeten onszelf ontdekken en niet met de flow meegaan, niet geïnteresseerd zijn in waar anderen in geïnteresseerd zijn. Hier en daar zien we kinderen die op de een of andere manier zichzelf op deze wijze ontdekken. We moeten ze daar een beetje bij helpen, om ze op te voeden als speciale mensen die hun eigen kijk op de wereld hebben. Gewoonlijk lijken ze niet op anderen, misschien komen ze zelfs wat vreemd over.

Vraag: Bedoelt u kinderen die een of ander talent hebben? 

Antwoord: Nee, misschien hebben ze wel geen enkel talent. Ze hebben hun eigen kijk op de wereld. Misschien lijken ze soms wel minder ontwikkeld dan anderen. Het doet er niet toe.

Vraag: Moeten we op een speciale manier met hen omgaan?

Antwoord: Ja. Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen om zich volgens zijn of haar eigenschappen te ontwikkelen.

Opmerking: We moeten het dan wel herkennen, dat is niet eenvoudig.

Mijn commentaar: Nee, we hoeven dit niet te herkennen. In onze maatschappij moet alles volgens een bepaald patroon geregeld zijn. Laat eenieder zich ontwikkelen zoals hij wil. Het belangrijkste is dat we niet pushen. Dat zij niet naar school komen en dan in de rij moeten staan, gaan zitten, later weer opstaan, weggaan – beoordelingen, slogans.

Opmerking: Dan is school een groot probleem.

Mijn commentaar: School is geen groot probleem. Er behoren helemaal geen scholen te zijn, daarmee is alles gezegd!! Scholen vernietigen de persoonlijkheid.

Er is sprake van een echte school als een mens de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem past. Dit is een heel serieuze, langdurige, zachte benadering voor iedereen. Het is niet nodig om alle werken van de klassieken uit het hoofd te leren en tientallen soorten boeken te lezen. We moeten alles op een uiterst unieke manier aanpakken.

Ik zou meer tijd willen reserveren – zoals het in de Torah geschreven staat – voor kunst: dansen, schilderen en muziek. Omdat daardoor de innerlijke wereld van een mens beter ontwikkeld wordt, hij voelt waartoe hij zich aangetrokken voelt en hoe hij zichzelf kan uiten.

Daarbij natuurlijk nog wat wiskunde, wat natuurkunde en astronomie is een must. De meeste tijd moet echter aan kunst besteed worden, niet de formele vorm, maar meer in de vorm van tekenen, schetsen, alles wat het kind maar wil. Hiermee beginnen en zo verder gaan. Laat het kind zichzelf op deze manier ontwikkelen.

Vraag: Wat zal het resultaat zijn voor het kind als we op deze manier leven?

Antwoord: Het kind zal zich ontwikkelen.

Vraag: Dus ik moet me niet afvragen wat het resultaat zal zijn voor het kind? Is dit een verkeerde benadering?

Antwoord: Inderdaad, we hebben het recht niet om mensen als een product te zien.

Vraag: Waarom hebben we ze dan allemaal zo afgeleverd? Het hele systeem gaat hierover. U en ik zijn hier ook allemaal doorheen gegaan! Betekent dit dat we eigenlijk iets vernietigd hebben in een mens?

Antwoord: We hebben gewoonweg het “eigene” in de kiem gesmoord, dat is het.

Dit wilde men, hoe dan ook, bereiken. Wat voor nut zouden wij hebben voor degenen die deze wereld besturen? Wij moeten de uitvoerders zijn, dat is het. Dit betekent dat wij moeten uitvoeren wat zij willen. Het resultaat is dat wat zij willen nu in het niets verdwijnt, en dat geldt ook voor ons. Nu begint de vorming van de ware mensheid!

Vraag: Het “ik” zal zich bevrijden uit het strakke keurslijf. Zal dat lukken?

Antwoord: Er is geen ontkomen aan, dit is de wet van de natuur.

Vraag: Word ik dan werkelijk mezelf?

Antwoord: Ja. Dat geldt voor iedereen.

Vraag: Wat is dat “mijzelf”?

Antwoord: Dat is mijn persoonlijke aandeel in de gemeenschappelijke samenleving. Iedereen zal daarin zijn eigen plekje innemen. Het zal individueel zijn, persoonlijk, alleen bij mij horend, het enige wat zuiver is. Ik ga er dan over nadenken hoe ik, met mijn eigenheid, dit hele plaatje, de hele mensheid, kan aanvullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/there-should-be-no-schools/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/17/20

Filed under: Children, Education, News | Add Comment / Ask Question →

De kern van generatieconflicten

Vraag: Psychologen zeggen dat de oorzaak van generatieconflicten ligt bij de ongelijkheid tussen vaders en kinderen. Denkt u dat zij een vriendelijke relatie met elkaar kunnen hebben? Gewoonlijk is er van de kant van de vader toch een zekere neerbuigendheid naar de kinderen toe: “Wat begrijp jij er nou van?” En hetzelfde geldt voor de kinderen. Kunnen ze op gelijke voet staan?

Antwoord: Nee, ouders en kinderen moeten niet gelijk zijn. Dat is alleen maar schadelijk voor het kind. Je moet zijn senior vriend zijn. Niet zomaar een vriend, maar een senior vriend.

Vraag: De kern van het conflict tussen de generaties gaat vaak over de bevrijding van de normen en waarden van de vorige generaties. Elke generatie houdt er andere waarden op na en dit leidt tot conflicten. Bent u het met deze bewering eens?

Antwoord: Natuurlijk. Ik behoor tot beide kanten. Ik ken beide generaties goed en daarom ben ik het hier volkomen mee eens. 

Vraag: Zijn er nog universele waarden die de kloof tussen de generaties kunnen verkleinen?

Antwoord: De waarde die boven de religieuze en de seculiere samenleving uitgaat. Deze bestaat uit een volkomen samensmelting met de integrale natuur, en dat is de Hoge Kracht, de hoogste waarde, de hoogste eigenschap. Daarom moeten wij deze natuur onderzoeken en ons ermee verbinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/the-essence-of-generational-conflicts/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20

Filed under: Children, Education | Add Comment / Ask Question →