Category Archives: Kabbalistische termen

Kabbalistische termen: “Ziel”

Vraag: Waar komt de term “ziel” vandaan?

Antwoord: De term “ziel” komt van het woord Neshama. In Kabbalah zijn er vijf staten van het verlangen die gelijkvormig zijn aan de Schepper: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida.

Nefesh, Ruach en Neshama zijn staten die wij kunnen bereiken, waarin we constant in kunnen blijven. De hoogste daarvan is Neshama. Daarom is dit de naam van ons spirituele deel.

Bovendien zijn er ook staten die Haya en Yechida genoemd worden. Deze zijn echter aanvullend, het zijn tijdelijke toevoegingen aan de staat van de ziel.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-soul/

From KabYV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Gmar Tikkun”

Gmar Tikkun is de complete eindcorrectie van het egoïsme naar geven en liefde, als we het ego veranderen in de tegengestelde eigenschap.

Hierbij komt de wetenschap van Kabbalah ons te hulp. Met behulp van deze methode, beïnvloedt het Hoge Licht het egoïstische verlangen en tilt het dit verlangen geleidelijk naar een hoger niveau, naar nieuwe verlangens: naar geven, liefde en verbinding met anderen. Dit is een serieuze verandering van onze essentie naar het tegendeel.

Vraag: Kunnen we zeggen dat dit een verandering is van een egocentrische waarneming van de wereld naar een holistische waarneming van de wereld?

Antwoord: Natuurlijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-gmar-tikkun/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

Final Correction

The End Of Creation

When Will The End Of Correction Take Place?

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Atzmuto”

Atzmuto is de hoogste oorsprong, die geen rechtstreekse verbinding met ons heeft, het is namelijk de Schepper Zelf die onafhankelijk van de schepping bestaat. In deze hoedanigheid kunnen wij Hem niet voelen.

Met andere woorden, Atzmuto is een programma dat niet in relatie tot de schepping staat. Wij geven alleen maar aan dat er een dergelijke staat bestaat, buiten ons bereik. Wij kunnen Hem niet voelen.

Het programma dat wel met ons in contact staat, wordt de Schepper of HaVaYaH genoemd.

Vraag: Is het misschien zo dat de Schepper andere plannen heeft voor andere vormen van schepping, maar dat wij dat niet weten?

Antwoord: Dit is niet aan ons.

Vraag: Kunnen we het vergelijken met het feit dat in onze wereld een kind een bepaalde houding van zijn vader naar hem begrijpt, maar dat hij verder niet weet wat zijn vader doet, wat voor plannen hij heeft, etc.?

Antwoord: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar wij verdiepen ons niet in dergelijke gedachten en speculaties, want er is geen basis voor aanwezig. Wij hebben hier nog geen werkelijk verlangen naar en ook geen mogelijkheden om dit te onderzoeken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-%d1%82erms-atzmuto/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: The Creator | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “MAN, Machsom”

MAN is een acronym voor Mei Nukvin (vrouwelijke wateren). Een vrouw wordt in Kabbalah altijd geassocieerd met verlangen, een man met geven. Een vrouw is een verlangen om te ontvangen, een man is een verlangen om te geven. Daarom betekent vrouwelijke wateren het opstijgen van het verlangen, van onderaf naar de Schepper. Hierdoor wordt de Schepper aangemoedigd om te beginnen met het scheppen, corrigeren en vervullen van de verlangens. In dit geval worden verzoeken die van onderaf worden gedaan een gebed genoemd, MAN.

Vraag: Is dit de MAN (manna) uit de woestijn?

Antwoord: Dit is de MAN (manna) waarover in de Torah staat dat het volk het elke morgen opraapte en zich ermee voedde.

Vraag: In Kabbalah wordt heel vaak de term Machsom (barrière) gebruikt. Wat betekent dat woord?

Antwoord: Machsom is een staat waar een mens doorheen moet over het pad dat leidt van het voelen van alleen onze wereld naar het voelen van de hoge wereld. Met andere woorden, het is de grens tussen onze wereld en de spirituele wereld, een soort psychologische barrière.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-man-machsom/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/17/19

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische termen: “Hoge Wereld, Spirituele Verworvenheid”

Vraag: Waarom wordt de spirituele wereld “hoog” genoemd?

Antwoord: Wij noemen deze wereld hoog omdat zij zich boven onze eigenschappen bevindt. Onze eigenschappen zijn de eigenschappen van ontvangen, daardoor zijn we heel afhankelijk van onze egoïstische verlangens en de vervulling ervan.

De hoge wereld bestaat uit eigenschappen van het verlangen om te geven, te vervullen, liefde en anderen te voeden. Omdat deze eigenschappen onafhankelijk zijn, vrij in hun essentie, worden ze hoog genoemd.

Bovendien staan ze dichter bij de Schepper wat hun karakteristieken betreft. De Schepper is absoluut geven en absolute liefde. Daarom definiëren we alles wat zich dichter bij Hem bevindt als boven ons, namelijk dichter bij de oorsprong.

Vraag: Als we spreken over de hoge wereld, gebruiken we vaak het woord spiritueel. Wat betekent het woord spiritueel?

Antwoord: De hoge wereld wordt spiritueel genoemd omdat zij niet uit materie bestaat.

Vraag: Is er verschil tussen de termen “spirituele wereld” en “hoge wereld”?

Antwoord: Nee, het is hetzelfde, het zijn niet verder gespecificeerde benamingen.

Vraag: Wat is spirituele verworvenheid?

Antwoord: De natuur begrijpen vanuit de eigenschap van geven, gelijkvormig aan de Schepper, wordt spirituele verworvenheid genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terms-upper-world-spiritual-attainment/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Related Material:

Kabbalistic Terminology: “Aviut”

Kabbalistic Terminology: “Shattering Of The Kelim”

What Is Spiritual Attainment?

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische terminologie: “Het breken van de Kelim (vaten)”

Vraag: Wat betekent het breken van de Kelim?

Antwoord: Het breken van de Kelim betekent dat één enkel verlangen is gebroken, met als resultaat een veelheid aan individuele verlangens.

Vraag: Hebben we daar in onze wereld een voorbeeld van?

Antwoord: Dat betwijfel ik, want zelfs in onze wereld zijn verlangens niet zo zichtbaar. Ik kan je een technisch voorbeeld geven. Laten we zeggen dat de motor van mijn auto het jarenlang goed gedaan heeft. Maar plotseling gebeurt er iets mee en valt hij in allerlei stukken uit elkaar, die moeten weer vastgemaakt worden, op elkaar afgestemd worden en met elkaar verbonden worden.

Vraag: Kabbalisten maken op een heel interessante manier gebruik van taal. We kunnen zeggen “Het breken van de Kelim” en je kan ook zeggen “De zonde van Adam”. Zijn dat twee verschillende talen?

Antwoord: Ja. “De zonde van Adam” is zintuiglijke taal en “Het breken van de Kelim” is Kabbalistische taal. De taal van mechanische eigenschappen.

Opmerking: De Kabbalistische taal is in zoverre goed dat wij er geen associaties bij krijgen, terwijl het woord “zonde” verbonden is met wat wij in het algemeen onder zonde verstaan, hoewel het in principe niets met elkaar te maken heeft.

Mijn reactie: Ja, dat is waar. Maar als je je grondig in de wetenschap van Kabbalah verdiept en begrijpt hoe elke situatie door die wetenschap wordt gedefinieerd, maakt het niet uit hoe wij dingen benoemen.

Vraag: Waarom hebben Kabbalisten uit het verleden een dergelijke uitleg niet gegeven? Alleen de meest recente Kabbalisten, Baal HaSulam en Rabash, zijn Kabbalistische termen uit gaan leggen.

Antwoord: Voorgaande generaties waren eenvoudiger. Zij werden niet zo gauw in de war gebracht en waren niet zo egoïstisch. Ze leefden ook niet in zo’n complexe wereld als wij. Door dit alles was alles duidelijk voor hen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terminology-shattering-of-the-kelim/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/17/19

Filed under: Language of Branches | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische terminologie: Aviut

Aviut is een egoïstisch verlangen waardoor een mens van de Schepper afgescheiden wordt. Dit verlangen moet overwonnen worden, niet vernietigd. We moeten er bovenuit stijgen door het op de juiste manier te gebruiken, als een hefboom waarmee je de aarde een halve slag kunt draaien.

Egoïsme is de standaard situatie, als deze ons van de Schepper afscheidt, spreken we over Aviut, de dikte, de consistentie van een verlangen. Als we er op de juiste manier gebruik van maken, verandert Aviut in Zakut, de zuiverheid van het verlangen en helpt het ons om de Schepper te leren kennen, te bestuderen en te naderen.

Vraag: Is Aviut de stugheid, het volume van onze verlangens? Is er een verdeling in vier fasen?

Antwoord: Ja. Er is een verdeling in de minerale, vegetatieve, levende en menselijke niveaus.

Vraag: Is het aan te raden om de Kabbalistische terminologie niet te vertalen? Bijvoorbeeld: Aviut is stugheid, etc.

Antwoord: Zeker. Zoals in de geneeskunde Latijn wordt gehanteerd en in de muziek Italiaans, gebruiken we in Kabbalah dus Kabbalistische termen. Je moet wel de definitie onthouden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/kabbalistic-terminology-aviut/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 6/17/19

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →