Category Archives: Kabbalistische maaltijd

Een maaltijd – Dichter bij de Schepper komen

Alle elementen van een Kabbalistische maaltijd zijn zo gecreëerd dat een mens niet losraakt van zijn gedachten over het spirituele doel, zodat hij begrijpt waar en met wie hij samen is, waarom hij op deze manier afgestemd is op de hoge wereld, op de Schepper en waarom hij dat niet moet ontvluchten.

Alle zegeningen, congressen en wetten zijn voor een mens alleen nodig om constant bij elke handeling en elke gedachte te voelen dat hij zich in het veld van de Schepper bevindt. Als hij dit veld gaat voelen, zal hij dit alles op een natuurlijke wijze doen.

Het werk zelf, de inspanningen, moeten aan een mens laten zien dat hij met behulp daarvan steeds dichter bij de Schepper kan komen.

Niemand oefent enige dwang op hem uit om dit te doen. Als een mens gaat begrijpen wat dit alles betekent, kiest hij voor zichzelf een bepaald niveau uit om van daaruit te handelen volgens deze zegeningen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/a-meal-coming-closer-to-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

In overeenstemming met de spirituele wereld

Opmerking: De grote 12e-eeuwse Kabbalist, filosoof en arts Rambam (Mozes Maimonides) wijdde veel van zijn medische werk aan de consumptie van maaltijden, voedsel. Hij zei dat het voor een mens het beste is om tijdens de maaltijd alle vijf zintuigen te gebruiken. Dat wil zeggen dat de maaltijd gepaard moet gaan met geuren, muziek, wierook, enz.

Mijn Antwoord: Wij gebruiken geen wierook meer, hoewel kleine doosjes met snuiftabak heel populair waren bij Kabbalisten.

Vraag: Waarom moet een mens alle vijf zintuigen gebruiken? Dat is een hele ceremonie.

Antwoord: Ja, dat is het zeker. Toen de oude Kabbalisten die bij Rabash studeerden mij uitnodigden om bij hun maaltijd te komen, was dat een ware ceremonie voor mij. Ik herinner me dat ik me daarvoor met een grote innerlijke spanning voorbereidde. Het betekende heel veel voor mij.

Opmerking: Rambam schreef ook dat voedsel met zorg gekauwd moet worden omdat het anders schadelijk is voor ons. Dat we daar tanden en kiezen voor hebben.

Mijn antwoord: 32 tanden en kiezen zijn te vergelijken met 32 maalstenen die het voedsel malen om het te sorteren, voor consumptie te bereiden en het dan door te slikken. Het is belangrijk dat we begrijpen hoe het mechanisme van het kauwapparaat werkt, waarom we lippen hebben, een tong en wangen, hoe de mond in elkaar zit en waar al onze bewegingen toe leiden.

We zijn volgens de spirituele wereld gebouwd. Ons biologische lichaam is een gevolg van de correlatie die spirituele krachten met elkaar hebben. Omdat er van bovenaf in onze verlangens ontvangst van Licht moet zijn, is ons lichaam zo gebouwd dat het voedsel opneemt en wij ons in de richting van spirituele ontvangst kunnen bewegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/in-likeness-to-the-spiritual-world/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een maaltijd van dankbaarheid

Vraag: U hebt ons meermalen verteld hoe de maaltijden bij uw leraar waren. Die maaltijden bestonden uit uien, olijfolie, brood, zout en peper. Was dit eenvoudige voedsel met een bedoeling uitgekozen, zodat het voedsel de intentie niet in de weg zou staan? Of was er een andere reden?

Antwoord: Het was nog helemaal aan het begin van mijn reis. Als ik ’s avonds naar de les kwam, ging ik naar de keuken om voor mezelf een kop koffie te zetten, dan zag ik daar eenvoudige plastic borden staan met sneetjes half opgegeten brood en de resten van gehakte, gepeperde uien met olijfolie. En er lagen altijd wel een paar lege bierflesjes in de buurt.

Het bleek dat vijf à zes studenten van de vader van mijn Rav, Baal HaSulam, oude mensen van in de zeventig, bij elkaar kwamen voor de lessen en elke avond hun dag afsloten met een maaltijd.

Ik denk niet dat ze iets anders nodig hadden, maar dat dit voor hen ‘s avonds genoeg was. Zulk voedsel symboliseert een maaltijd van dankbaarheid naar de Schepper en dankbaarheid naar elkaar voor het feit dat ze bijeenkwamen, samen studeerden en dat ze in hun studie het universum omvatten. Met deze dankbaarheid naar de Schepper beëindigden zij hun dag.

Vraag: Bent u het met mij eens dat het, als zij voor de een of andere verfijnde maaltijd hadden gekozen, speciale, heel smakelijke gerechten, misschien moeilijker geweest was om de intentie van waarom ze dit deden vast te houden? Was dit misschien de reden waarom ze juist dit eenvoudige voedsel kozen?

Antwoord: Ik denk niet dat ze dat moeilijk hadden gevonden. Zo’n bescheiden maaltijd wordt niet om die reden gekozen. Je hebt gewoon niet meer nodig. Dit is geen gewone lunch of een gewoon diner. Met zo’n symbolische maaltijd gingen de vrienden, die 50 à 60 jaar met elkaar optrokken, aan tafel en ze beëindigden hun dag op deze manier. Door deze verbinding met elkaar benadrukten zij hun spirituele verrukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/a-meal-of-gratitude/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Related Material:

Feast Of A Kabbalist

The Meal That Gives Livelihood To The Body And Soul

A Meal Is A Time Of Contemplation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment →

De innerlijke betekenis van de maaltijd

Er zijn verschillende soorten maaltijden: feestelijk, tijdens Shabbat, als de nieuwe maan verschijnt, etc. Elke maaltijd symboliseert een bepaald soort Licht dat we ontvangen, overvloed.

Er geldt een heel strikt voorschrift tijdens het leiden van een Kabbalistische maaltijd. Het belangrijkste is het innerlijk werk, de juiste intentie, want de maaltijd betekent dat het schepsel de verheven overvloed van de Schepper ontvangt.

Als wij voedsel tot ons nemen en daarbij de Schepper danken en de andere deelnemers aan de maaltijd verwelkomen, symboliseert dit, dat we boven ons persoonlijke egoïsme uitstijgen en elkaar dichter naderen, dan voldoen wij op praktische wijze aan de innerlijke betekenis van de maaltijd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-inner-meaning-of-the-meal/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het feest van een Kabbalist

Maimonides, een groot Kabbalist, filosoof, arts en astronoom uit de 12e eeuw, wijdde enkele medische artikelen aan maaltijden en de behoefte aan voeding.  In het bijzonder schreef hij: “Het voedsel moet goed gekauwd worden om genot te ontvangen”, anders zal het voedsel schadelijk zijn, “en dank de Schepper hiervoor.”

In de spirituele wereld is voedsel het Hoge Licht dat wij nodig hebben om te kunnen geven, namelijk voor het genot van geven en niet omdat we onze honger willen stillen en geen andere keus hebben.

Er wordt gezegd (zelfs onder degenen die geen Kabbalisten waren) dat het – om voedsel te kauwen – noodzakelijk is om 72 (Ayin-Bet) keer met de kiezen te kauwen. Vanuit spiritueel oogpunt kauwen de kiezen op Ohr Hochma, waarbij zij het verlangen verdelen in talloze fragmenten, waardoor het mogelijk wordt ze te vermengen met Ohr Hassadim. In de fysieke wereld komt dit tot uitdrukking in het vermengen van voedsel met speeksel als we kauwen.

Als we met vrienden of familie eten (het is wenselijk om niet alleen te eten) is het noodzakelijk om rustig te eten, zodat we ieder moment onze dank voelen.

Zo was het met mijn leraar Rabash, de maaltijd vond in volkomen stilte plaats, niemand zei iets. We waren ook voorzichtig met onze bewegingen om elkaar niet te storen en eenieder zich kon blijven concentreren op zijn eigen gedachten.

Door onze huidige educatie zijn we er in het algemeen aan gewend om tijdens een maaltijd te praten. Mensen komen bij elkaar in een café of een restaurant om met elkaar te praten, zich met elkaar te verbinden, enz. Hier is het allemaal volkomen anders, alles vindt in stilte plaats, je werkt in jezelf maar in relatie tot de anderen. Daarom schrijft Rambam dat het “noodzakelijk is om in stilte te eten met de vrienden of familie, en om elk moment dankbaarheid te voelen.”

Ik hoop dat we uiteindelijk zulke maaltijden zullen hebben met elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/03/feast-of-a-kabbalist/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/17/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

Related Material:

The Meal That Gives Livelihood To The Body And Soul

A Meal Is A Time Of Contemplation

Why Did We Climb Down From The Trees?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment →