Category Archives: Kabbalistische bronnen

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 14

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alle Veranderingen Zijn in het Verlangen, Niet in het Licht

We kunnen alleen spreken op basis van onze ervaringen, naar de mate waarin we onder de indruk zijn van de invloed van het Licht dat ons vervult en er voor ons is door ‘Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen’. En naar de mate waarin dit degenen die ontvangen bereikt.

We kunnen het vergelijken met het volgende: als we een tafel aanraken voelt onze tastzin dit aan als hard. We kunnen ook de lengte en de breedte ervan onderscheiden, dit alles via onze zintuigen. Dit wil echter niet zeggen dat iemand anders, met andere zintuigen, de tafel op dezelfde manier zal waarnemen. Als een engel, bijvoorbeeld, de tafel waarneemt, zal hij dit doen met zijn zintuigen. We kunnen geen enkele vorm vaststellen met betrekking tot een engel, omdat we zijn zintuigen niet kennen.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), artikel 3: “Waarin Het gaat Over Het Bereiken Van De Spirituele Staat

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 13

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alle Veranderingen Zijn in het Verlangen, Niet in het Licht

Op zich vormen alle werelden een eenheid en zijn ze onveranderlijk. Dit is de betekenis van: ‘Ik, de Heer, verander niet’. In de Schepper zijn geen Sefirot en Behinot (onderscheidingen), omdat de essentie van het Licht, de Schepper, niet bereikt kan worden. Alle onderscheidingen spreken alleen over wat een mens erin kan bereiken.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), artikel 3: “Waarin Het gaat Over Het Bereiken Van De Spirituele Staat”

De onderscheidingen in de Namen zijn er alleen ten opzichte van degenen die ontvangen. De eerste Naam die zich kenbaar maakte, namelijk de Oorsprong van alles wat geschapen is, is: Ein Sof (Oneindigheid). En deze Naam blijft onveranderlijk. Alle beperkingen en veranderingen vinden alleen plaats met betrekking tot degenen die ontvangen, Hij schijnt altijd in de eerste Naam: ‘Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen’ , oneindig.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), artikel 3: “Waarin Het gaat Over Het Bereiken Van De Spirituele Staat”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 12

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alle Veranderingen Zijn in het Verlangen, Niet in het Licht

“In het Licht is geen verandering”. Alle veranderingen vinden plaats in de Kelim, dat wil zeggen: in onze zintuigen. Wij meten alles af aan wat we ons voorstellen. Hieruit volgt, dat als veel mensen zich verdiepen in een spiritueel onderwerp, ieder dit zal bevatten volgens zijn eigen voorstellingsvermogen en gevoel, ieder neemt hierbij dus een verschillende vorm waar.

Bovendien zal de vorm veranderen naar de mate waarin een mens zich in ups en downs bevindt, in overeenstemming met wat we hierboven zeiden: het Licht is een enkelvoudig Licht en alle veranderingen vinden uitsluitend plaats in degenen die ontvangen.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), artikel 3: “Waarin Het gaat Over Het Bereiken Van De Spirituele Staat”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 11

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Alle Veranderingen Zijn in het Verlangen, Niet in het Licht

Wij bereiken alles door middel van wat we voelen. De werkelijkheid, zoals die eigenlijk is, is voor ons totaal niet van belang. Wij bereiken het Hogere Licht dus helemaal niet en ook de Schepper niet, maar wij bereiken alleen wat we voelen. Al onze indrukken zijn dus uitsluitend het gevolg van onze gevoelens.

Baal HaSulam, Shamati (Ik Hoorde), artikel 66: ‘Het Geven van de Torah’

Het spirituele Licht vertelt ons niet over pad dat Het gaat, maar alleen over de reactie die we in ons ervaren, als wij het Licht ontmoeten.

Baal HaSulam: “De Wijsheid van Kabbalah en Filosofie”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 10

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Wij Kunnen Het Wezenlijke Niet bereiken Noch Waarnemen

Omdat we de Schepper totaal niet kunnen waarnemen, is het eveneens niet mogelijk om de essentie van ook maar één van Zijn schepselen te bereiken, zelfs niet van tastbare dingen die we met onze handen kunnen aanraken.

Alles wat we dus weten van onze vrienden en familieleden in de wereld van de handelingen, waarin wij ons bevinden, is niet meer dan ‘kennis maken met wat zij doen’. Hun acties ontstaan en worden zichtbaar door het samengaan van een ontmoeting ervan met onze zintuigen, dat stelt ons volkomen tevreden, hoewel we geen enkele waarneming hebben van de essentie van de persoon.

Verder heb je zelfs geen enkele waarneming of idee van je eigen essentie. Alles wat je weet van je eigen essentie is niets meer dan een opeenvolging van handelingen, die voortkomen uit jouw essentie.

Baal HaSulam: “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah”

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 9

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Wij Kunnen Het Wezenlijke Niet bereiken Noch Waarnemen

Het is onmogelijk om de essentie via de gedachte te bereiken. We weten bovendien niet eens wat onze eigen essentie is. Ik voel en weet dat ik ruimte inneem in de wereld, dat ik een vaste vorm heb, warm ben en dat ik denk en zo zijn er meer van zulke uitingen van de werking van mijn essentie. Maar als je me vraagt naar mijn eigen essentie, van waaruit al deze resultaten afkomstig zijn, weet ik niet wat voor antwoord ik je zou kunnen geven.

Hieruit kun je dus opmaken, dat de Voorzienigheid ons belet om ook maar enige essentie te bereiken. Het enige wat we bereiken, zijn uitingen ervan en beelden van de werkzaamheden die afkomstig zijn van de essentie.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 12

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 8

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Wij Kunnen Het Wezenlijke Niet bereiken Noch Waarnemen

Wij hebben geen enkele perceptie van de essentie van de mens zelf, zonder de materie. Dit komt omdat onze vijf zintuigen en onze verbeeldingskracht ons alleen uitingen laten zien van de acties van de essentie, maar niet van de essentie zelf.

Bijvoorbeeld: het gezichtsvermogen biedt ons slechts de schaduwen van de zichtbare essentie, omdat ze tegengesteld aan het licht gevormd zijn.

Eveneens is het gehoor slechts een kracht van de aanraking van een bepaalde essentie en de lucht. En de lucht, die daardoor weerstand ondervindt, raakt het netvlies in ons oor aan en wij horen dat er een bepaalde essentie in onze nabijheid is.

Smaak bestaat slechts uit de lucht die uit de essentie voortkomt en onze smaakzenuwen raakt, zo proeven we. De smaakzin is dan ook het resultaat van het contact tussen een bepaalde essentie en onze smaakzenuwen.

Dus al deze vier zintuigen geven ons uitingen van de werkingen, die voortkomen uit een bepaalde essentie en niets van de essentie zelf.

Het is zelfs zo met de tastzin, de sterkste van alle zintuigen, die heet van koud onderscheidt en hard van zacht, dit zijn slechts manifestaties van werkingen in de essentie, het zijn slechts de gevolgen van de essentie. Het is zo, omdat hitte gekoeld kan worden, koude verhit kan worden, vaste stof door chemische bewerkingen naar vloeistof omgezet kan worden, vloeistof in lucht kan veranderen, namelijk alleen in een gas, waar elke onderscheiding die onze vijf zintuigen ons kan bieden, ophoudt. Maar de essentie is er nog steeds in aanwezig, want je kunt lucht weer in vloeistof omzetten en de vloeistof in een vaste stof.

Het is duidelijk dat de vijf zintuigen ons geen enkele essentie laten ervaren, maar alleen uitingen ervan en de resultaten van de werkingen van de essentie. Het is bekend, dat we niet kunnen voelen wat we ons niet kunnen voorstellen en wat we ons niet kunnen voorstellen zal nooit in onze gedachten opkomen, we hebben geen enkele manier om het waar te nemen.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 12

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 7

Laitman_111Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Het bereiken van de Spirituele Wereld is het Resultaat van de Interactie tussen de Externe Essentie en Onze Zintuigen

Wij bereiken de Spirituele Wereld niet via de materie en wij nemen de Spirituele Wereld op die manier ook niet waar, omdat onze vijf zintuigen daar volledig ongeschikt voor zijn. Zien, horen, ruiken, proeven en onze tastzin bieden de onderzoekende geest slechts abstracte vormen van ‘incidentele ervaringen’ van de essentie, die ontstaan door samenwerking met onze zintuigen.

Baal HaSulam: “De Studie van de Tien Sefirot, deel 1, “Innerlijke Bespiegelingen”, hoofdstuk 10

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 6

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

De Gehele Werkelijkheid Is In De Mens Aanwezig

De Schepper heeft in onze hersenen een soort glanzende spiegel gemaakt, die alles wat we daar zien omkeert, zodat we het buiten onze hersenen zien, voor ons. Maar wat we buiten ons zien is niet echt. We moeten de Voorzienigheid echter heel dankbaar zijn, dat hij die heldere spiegel in onze hersenen geschapen heeft, waardoor wij in staat zijn om alles te zien en waar te nemen als buiten ons.

Juist daardoor geeft Hij ons de kracht om alles waar te nemen vanuit zuivere kennis en vanuit het vermogen de werkelijkheid waar te nemen, zo kunnen we alles van binnenuit en van buitenaf beoordelen.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 34

Hoewel we alles zien als nu vóór ons aanwezig, weet ieder redelijk mens zeker, dat alles wat we zien alleen in onze hersenen aanwezig is. Dit geldt ook voor de zielen: hoewel zij alle beelden in de Gever zien, hebben zij er geen twijfel over, dat zij alleen zien wat binnenin hen aanwezig is en zeker niet de Gever zelf.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 34

Kabbalisten Over De Waarneming Van De Werkelijkheid, Deel 5

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

De Gehele Werkelijkheid Is In De Mens Aanwezig

Er staat geschreven in De Zohar (Vayikra, Parashat Tazria, p. 40), dat alle werelden, de hogere en de lagere, in de mens aanwezig zijn. En de gehele werkelijkheid in deze werelden is eveneens alleen voor de mens.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 1

Als we een wijde wereld voor ons zien, zien we deze niet zoals het in werkelijkheid is, maar alleen binnenin ons. Met andere woorden, er is een soort fotografisch apparaat achterin onze hersenen, dat alles wat zich aan ons laat zien zo afbeeldt, er is niets buiten ons.

Baal HaSulam: “Voorwoord voor Het Boek de Zohar”, item 34