Category Archives: Kabbalistische bronnen

Meesters van spirituele hoogten

750.03Het is heel belangrijk om vertrouwen te hebben op het spirituele pad. We kunnen alleen vertrouwen op onze grote leraren die dit pad al hebben bewandeld en de spirituele treden voor onze opgang hebben geplaveid. We kunnen ze vergelijken met een groep bergbeklimmers die zich een weg banen naar de top, waarbij de sterksten vooruitlopen en de treden uithakken voor degenen die volgen.

Zo moeten wij de grote Kabbalisten volgen, hun boeken bestuderen en doen wat zij adviseren. Als wij al hun instructies nauwkeurig opvolgen, zullen we zeker succes hebben

Zij verbergen niets voor ons. Als ze niet over alles schrijven, is dat alleen om ons niet in verwarring te brengen, want wij zijn als kleine kinderen die nog te jong zijn om boeken voor volwassenen te lezen. Daarom onthullen Kabbalisten deze wijsheid geleidelijk, stukje bij beetje, totdat we de perfecte schepping in al haar volheid bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/masters-of-spiritual-heights/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
Gratitude for the Path Paved for Us
Guidelines for Achieving Unity – Selected Quotes of Baal HaSulam
Gratitude To Baal HaSulam

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Staten van Grootheid (Katnut) en Kleinheid (Gadlut)

509Het artikel “De Roos” in de Introductie van het Boek de Zohar zegt dat een roos twee staten heeft: Kleinheid (Katnut) en Grootheid (Gadlut).

De staat van kleinheid is het begin van haar schepping, als zij alleen de Sefira Keter bevat. Deze staat wordt “een roos tussen de doornen” genoemd.

De staat van grootheid wordt “een roos” of ” samenkomst van Israël” genoemd, als alle negatieve eigenschappen groeien en getransformeerd worden in positieve.

Doornen symboliseren onze negatieve kwaliteiten. Als we ons met onze doornen tegen elkaar willen keren, gaan we begrijpen dat onze positieve groei ligt in onze juiste houding naar elkaar met onze bloemblaadjes.

We spreken over een staat van kleinheid (Katnut) als we onze negatieve eigenschappen niet meer gebruiken. Het wordt kleinheid genoemd omdat we in deze staat het Hoge Licht nog niet kunnen ontvangen. We spreken over een staat van grootheid (Gadlut) als we bloeien als een roos, als we – door elkaar het goede, liefde en wederzijdse hulp te wensen – opstijgen naar het niveau van de Schepper.

Met andere woorden, zoals Rabbi Akiva het zei, “Heb je naaste lief” is de staat van grootheid als je al je verlangens ten behoeve van anderen kunt gebruiken. Als je alleen maar niemand kwaad doet, is dat de staat van kleinheid, waarin je jezelf als het ware in toom houdt, alsof je jezelf beperkt door middel van de doornen van de roos.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/states-of-smallness-katnut-and-greatness-gadlut/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
A Rose Among The Thorns
Between Two Limits
Where Lawlessness Rules

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De juiste houding ten opzichte van de bronnen

Vraag: Wat is het juiste om naar te verlangen als we de bronnen lezen om er op een correcte manier gevoelsmatig mee te kunnen integreren?

Antwoord: Alles wat ons gegeven wordt, is nodig zodat een mens – wat hij nu wel of niet weet, wel of niet begrijpt, of hij nu Hebreeuws spreekt of helemaal niet – dit alles met de Schepper verbindt. Dit geldt voor ieder mens, ongeacht wat hij weet of begrijpt. 

Dus als we tijdens de les uit de bronnen lezen of welk deel van de Wijsheid van Kabbalah we ook bestuderen, denk dan uitsluitend hieraan: “Hoe kan ik tot een minimum verbinding met de Schepper komen zonder een wijsneus te zijn! Je zult merken dat juist zo’n eenvoudige, ik zou zelfs willen zeggen: naïeve houding ten opzichte van de tekst, werkt.

Er zijn nog meer middelen die we kunnen gebruiken om ons vast te houden aan de Hoge Bron en om dit in elke denkbare richting op onszelf te gaan toepassen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-correct-attitude-toward-the-sources/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/6/19

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Het Kaf Van Het Koren Scheiden

laitman_626Vraag: Volgens Wikipedia wordt de Wijsheid van Kabbalah gedefinieerd als een joodse esoterische religieuze studie die in de 12e eeuw opdook en zich vanaf de 16e eeuw verspreidde. Hoe moeten we dit plaatsen?

Antwoord: Er is geen manier om dit te plaatsen omdat dit aannames zijn die door mensen bedacht worden, meer betekent het niet.

Opmerking: Maar mensen hebben vertrouwen in Wikipedia als bron van informatie.

Antwoord: Daar valt verder niets aan te doen. Zo moet het zijn en een mens kan door moeilijkheden tot de waarheid komen.

Zulke mythen hebben juist de bedoeling dat een mens, die zich er doorheen werkt als door een wildernis, sterker wordt. Hij spant zijn denken en voelen in, dan kan hij de waarheid gaan onderscheiden, zoals men het kaf van het koren scheidt. Dan gaat een mens begrijpen dat dit zin heeft en waardevol is, terwijl de definitie die hij heeft gelezen niet meer dan gissingen zijn van mensen die er niets van begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/24/16

 

Hoe Wij Kunnen Deelnemen Aan De Code Van Het Leven

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het mogelijk om deel te nemen aan de Code van het Hoge Bestuur die in de vorm van een letter naar mij neerdaalt? In elk ander systeem bepaalt het vastleggen van codes de manier waarop het materiaal waaruit het systeem bestaat zich ‘gedraagt’ en is daarmee aangeduid welk proces plaats zal vinden.

Antwoord: De code bevat alles. Daarnaast zijn er voor ons met een bedoeling bepaalde plekken open gelaten zodat wij met onze reactie kunnen bijdragen. Met andere woorden: wij bewegen ons niet blind, als robots voorwaarts, zonder enige vrijheid van wil en daarbij uitsluitend de onveranderlijke wetten en krachten volgend die ons besturen.

We accepteren het programma dat in ons werkt en een zekere ruimte openlaat voor onze onafhankelijkheid.

Het programma heeft ons nodig om de letters te leren en ze op de juiste wijze dáár binnen te gaan waar de lege plekken zijn die speciaal voor ons zijn opengelaten in de tijd dat het programma werd vastgelegd door een schrijfmachine of een computer.

Er wordt van ons verwacht dat wij de letters zodanig op de lege plekken neerzetten dat wij in eenheid werken met de auteur van de tekst en dat wij zo helpen om het programma op een mooie manier te ontvouwen, in overeenstemming met Zijn wensen en de onze.

Vraag: Klopt het dat de letters in twee afzonderlijke delen verdeeld kunnen worden:

  1. De letters die in ons geprint zijn en die bepalen wat er met ons gebeurt en
  2. De letters die wij zelf toevoegen als wij de wijsheid bereiken die erin verborgen is en actief gaan deelnemen aan het proces, dat wil zeggen: als wij de letters zelf gaan schrijven.

Betekent dit dat ik leer hoe ik zeggenschap kan hebben over de dingen die mijn werkelijkheid bepalen?

Antwoord: Ja, dat is waar. Wat betekenen die lege plekken in de tekst, het programma? Je hebt een kracht van Boven gekregen, de wil om te ontvangen en de kracht van geven. Als ze met elkaar gecombineerd worden, worden de lege plekken in de tekst gevuld.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14

 

Wanneer Het Hart Zwijgt

Dr. Michael LaitmanVraag: We hebben het gevoel dat er een heel krachtige eenheid is in onze groep van tien, tegelijkertijd hebben we het gevoel dat ons hart bedekt is door een harde laag waar we niet doorheen komen. Hoe moeten we dit aanpakken?

Antwoord: Kus deze staat op dezelfde manier als je de stok kust waarmee je geslagen wordt.

Eigenlijk is het een wonderbaarlijke onthulling, maar een mens ervaart het als een onaangename staat omdat hij daardoor in een stille wanhoop terechtkomt waarin geen enkele verandering waarneembaar is.

Bovendien is het concept Schepper enigszins vaag geworden. Je hebt de indruk dat je wel hoort wat er over Hem gezegd wordt, maar je kunt er niets bij voelen. Het is nu alleen maar iets abstracts voor je, je ervaart geen eigenschappen en krachten. Je kunt Hem met niets meer verbinden omdat de Farao (ego) jullie gemeenschappelijk hart vult.

Ondanks dat is er een klein puntje van waaruit je vaststelt dat je onder de invloed van Farao staat, je bent in een staat van wanhoop en ogenschijnlijk is er geen uitweg. Het is beter om alles maar te vergeten, om ergens in jezelf op een knopje te drukken en dan terecht te komen in een land dat heel ver weg is.

Zulke staten zullen zich steeds weer in je voordoen, ze blijven zich herhalen. Dit gaat na de uittocht uit Egypte door omdat je al deze egoïstische verlangens met jezelf moet verbinden tijdens de veertigjarige tocht door de woestijn, de opgang naar Bina en de verovering van het land Israël, het is werk met de Kelim (vaten) van ontvangen. Deze neergangen zul je steeds weer krijgen en ze zullen steeds dieper gaan.

Wat kunnen we dan doen? Ga in zulke gevallen onmiddellijk uit onze bronnen lezen. Ga als het mogelijk is, zo gauw mogelijk naar de groep, dat is het meest effectief. Je kunt ook meedoen aan een vorm van disseminatie, het maakt geen verschil wat, maar het beste van alles is fysiek contact. Probeer te luisteren of iets te lezen als je alleen bent en geen andere opties hebt, maar doe het heel bewust en intens. We moeten ons egoïsme omploegen.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-two-09-20-14/

 

Kan Iemand Die Alleen Studeert Succes Verwachten?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom is het zo belangrijk om Kabbalah juist in een groep te studeren en niet thuis, alleen?

Antwoord: Dat is ook een mogelijkheid. Je kunt op internet alle informatie opzoeken, het hele archief staat voor je ter beschikking en je kunt daar video’s vinden, audio en teksten. Je kunt zeker thuis zitten en alleen Kabbalah studeren, maar hoe ga je het vervolgens in praktijk brengen?

Als iemand ergens een expert in wil worden, heeft hij ook praktische ervaring nodig. Stel je eens een kok voor die alleen via boeken leert hoe hij gerechten klaar moet maken en nooit een komkommer, een tomaat, enz. te zien krijgt. Wat voor soort kok wordt dat?

Hoe kun je de wijsheid van Kabbalah toepassen als je alleen blijft? Dat zal geen resultaat opleveren. Je moet het toepassen in een groep vrienden, want alleen door de goede verbinding met elkaar ga je voelen wat er in de boeken geschreven staat. Je kunt zeker thuis studeren, maar het zal je geen resultaat opleveren omdat je wat je bestudeert niet leert kennen.

Er zijn vrienden die thuis studeren en zelfs niet naar congressen willen komen om andere mensen te ontmoeten. Ze denken dat studeren voor hen genoeg is. Wat kunnen we tegen hen zeggen? Zij passen de lessen die zij krijgen helemaal niet toe. Zij voelen het materiaal niet, ze ontdekken de wereld waarover zij lezen niet.

Ik kan hier veel over zeggen, maar een mens moet zelf begrijpen dat de wijsheid van Kabbalah alleen in een groep werkelijk begrepen kan worden. Alle Kabbalisten schrijven daarover.

Als iemand voor lessen bij ons komt en de oorspronkelijke Kabbalistische boeken opent, kan hij zien dat er in alle boeken over gesproken wordt. Maar hij leest ze niet omdat hij er te lui voor is. Hij wil het niet omdat hij dan werk moet doen dat tegen zijn ego ingaat: naar een groep komen, deelnemen aan dingen die georganiseerd worden, disseminatiewerk doen, enz. Mensen die hier niet voor kiezen, gaan bij ons weg en hiermee komt er een einde aan hun Kabbalistische ontwikkeling.

From the International Summer Camp In Bulgaria “Day Two” 7/12/14, Lesson 4

 

10 Kabbalah Quotes Over De Transformatie Van Het Ego “De Schepper Verandert Niet – Wij Zijn Degenen Die Moeten Veranderen”

The Creator doesn’t change; we are the ones who change. ~ Dr. Michael Laitman #Creator #Change #Spiritual #Quote #Kabbalah | FREE Kabbalah Course   http://edu.kabbalah.info/lp/free?utm_source=pinterestutm_medium=bannerutm_campaign=ec-general |

Wij  kunnen geen enkele realiteit in zijn ware gedaante bereiken, we nemen alles vanuit onze gevoelens waar. De realiteit op zich is voor geen van ons interessant. We bereiken de Torah ook niet zoals deze in werkelijkheid is, we nemen alleen onze gevoelens waar. Alle indrukken die wij krijgen komen dus alleen uit onze gevoelens voort.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 66, “The Giving of the Torah”

Baal HaSulam, ‘De Wijsheid van Kabbalah en Filosofie’ – Daarom moeten we niet onderzoeken hoe de Wijzen in Kabbalah, die de gehele Wijsheid met hun inzichten vervullen, onderscheid maken tussen de verschillende Lichten. Deze waarnemingen hebben geen betrekking op de Lichten zelf maar op de gewaarwording in de kli (vat) – namelijk de bovengenoemde kracht (de spirituele kli wordt als een kracht aangeduid) – die wordt aangeraakt door de ontmoeting met het Licht.

Daarbij zal de vorm zelf in een mens veranderen al naargelang zijn ups en downs, zoals we hierboven beschreven hebben dat het Licht Enkelvoudig Licht is en alle veranderingen alleen in de ontvangers plaatsvinden. “Het Licht verandert niet.” Alle veranderingen vinden echter in de kelim (vaten) plaats, dat wil zeggen in onze gevoelens. Wij meten alles af naar wat wij ons kunnen voorstellen. Hieruit volgt dat als vele mensen spiritualiteit onderzoeken een ieder dit zal verstaan vanuit zijn eigen voorstellingsvermogen en gevoel. Een ieder neemt dan een andere vorm waar.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

Alle werelden worden gedefinieerd als een eenheid en er is geen verandering in het Goddelijke. Dit is de betekenis van “Ik, de Eeuwige, verander niet.” In het Goddelijke zijn geen Sefirot en Behinot (onderscheidingen). Zelfs de meest subtiele aanduidingen hebben geen betrekking op het Licht zelf, want dit zou een differentiatie van Atzmuto zijn en wij kunnen Atzmuto niet bereiken. Alle Sefirot en onderscheidingen spreken alleen over wat een mens in dit opzicht bereikt.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

De spirituele onthulling, zowel voortkomend uit de verborgenheid als uit wat daaraan toegevoegd is, breidt zich allereerst uit vanuit de kelim en de kracht daarvan. De onthulling is geenszins afhankelijk van het Hoge Licht, want er geldt een wet dat er geen verandering plaatsvindt in de Lichten vanaf het begin van de lijn aan de onderzijde van Assiya. Daar dit het begin van de lijn is, wordt deze niet dikker en ontstaan er geen veranderingen aan de onderzijde van Assiya. Het is ook bekend dat het Hoge Licht altijd gevend is aan de lageren en dit nooit onderbreekt, zelfs niet voor een moment. De hele kwestie betreffende verborgenheid, onthulling en veranderingen, elke verandering, is uitsluitend afhankelijk van de kracht van de kelim.

Baal HaSulam, The Bright Light

De veelvoud van de namen bestaat alleen met betrekking tot de ontvangers. De eerste naam die onthuld werd, namelijk de oorsprong van de schepselen, wordt Ein Sof genoemd. En deze naam blijft onveranderlijk. Alle beperkingen en veranderingen hebben alleen betrekking op de ontvangers en Hij verlicht altijd en eindeloos vanuit Zijn eerste Naam: ‘Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen’.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

De veelheid aan Sefirot houdt alleen verband met dat wat de lageren bereiken en het is afhankelijk van hun kwalificatie. Elke Sefira wordt uitsluitend benoemd door de kwaliteit van de inspanning van de mens. Daarbuiten is alles gelijk, want er zijn geen veranderingen in spiritualiteit. Daarom zeggen we van de Sefirot dat zij via het denken absoluut niet bereikbaar zijn. Als men zich afvraagt: “Wat zijn de Sefirot en de niveaus daarin?” antwoorden wij dat ze onbereikbaar zijn, want alles wat wij kunnen bereiken is alleen Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen. We kunnen daarom alleen datgene bereiken wat betrekking heeft op de mens, namelijk de indruk van het Hoge Licht dat aan de schepselen onthuld wordt door de Sefira, maar niet de Sefira zelf.

Rabash, “Letter no. 19”

Evenzo als we een tafel onderzoeken, onze tastzin geeft ons de indruk van iets hards. We onderscheiden ook de lengte en de breedte, dit alles volgens onze zintuigen. Dat betekent echter nog niet dat iemand met andere zintuigen dezelfde ervaringen zal hebben. Een engel zal – als hij deze tafel onderzoekt – deze tafel bijvoorbeeld zien volgens zijn zintuigen. Met betrekking tot de engel kunnen we daarom geen enkele vorm vastleggen, want we kennen zijn zintuigen niet. We kunnen alleen spreken vanuit de ervaring die onze zintuigen ervaren door het Uitbreidende Licht en dat is “Zijn verlangen om goed te doen aan Zijn schepselen”, wat in de realiteit in de handen van de ontvangers wordt ervaren.

Baal HaSulam, Shamati [I Heard], Article no. 3, “The Matter of Spiritual Attainment”

Al deze voorstellingen en veranderingen beginnen en eindigen alleen bij de indruk die de zielen ervaren.

Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar,” Item 33

Er vindt helemaal geen verandering in de wereld Atzilut zelf plaats, of de lageren de grote overvloed daaruit nu rijkelijk ontvangen of helemaal niets ontvangen. Het bovenstaande is alleen afhankelijk van de lageren.

Baal HaSulam, Preface to the Book of Zohar,” Item 32

Wanneer het Licht van Malchut neerdaalt en zich over de mensen uitspreidt. In die tijd verschijnt Het aan hen, aan een ieder, zoals Het door een ieder ontvangen, gezien en verbeeld wordt, namelijk alleen in de ontvangers en geenszins in de Sefira Malchut zelf.

Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar,” Item 35

 

Voor De Volgende Generatie

Dr. Michael LaitmanTwintig jaar lang geef ik elke dag les. Wekelijks heb ik minimaal tien uur lang gesprekken die bestemd zijn voor televisie programma’s die opgenomen worden, ik houd korte toespraken tijdens maaltijden en ik houd mijn blog bij.

Dit alles is mij heel dierbaar, want door middel van dit materiaal wordt de onthulling van de methode die van Adam, Abraham, Mozes, Rabbi Shimon, de Ari, Baal HaSulam en Rabash komt, voortgezet. Ik probeer zo uit te leggen en te formuleren dat we deze methode pasklaar kunnen maken voor deze wereld en op de juiste wijze kunnen toepassen om wereldwijde problemen op te lossen.

In dit opzicht zijn mijn studenten mij tot grote hulp. Ze maken het me van twee kanten lastig – zowel vanuit de rechter- als vanuit de linkerlijn – en laten me niet opwaarts vliegen, zij vragen onophoudelijk: “Geef ons pap te eten, iets anders willen wij niet.” Met andere woorden: jullie dwingen mij ertoe om me heel serieus bezig te houden met de onthulling van deze methode op het basis niveau. Ik wil ervandoor gaan, maar jullie grijpen mij bij mijn benen vast zoals kuikens zich aan hun moeder vasthouden en haar niet laten wegvliegen. Dit is goed, omdat we in een proces zitten, we herkauwen dat deel van de wijsheid van Kabbalah dat spreekt over onze wereld en over de opstijging vanuit deze wereld naar het eerste niveau.

Het is voor mij niet mogelijk om het eerste spirituele niveau uit te leggen als wij daar niet met een bepaald aantal naar op weg zijn. Alleen dan is het mogelijk om op een veel uitgebreidere en praktischer manier uit te leggen wat voorgaande Kabbalisten in hun geschriften tot uitdrukking hebben gebracht, zij hadden namelijk niet de mogelijkheid om zo laag af te dalen als wij dat nu kunnen. Hun beginpunt was niet op dit niveau. Zij stegen onmiddellijk als een raket omhoog, terwijl wij op een sproeivliegtuig lijken dat met moeite opstijgt, voortdurend stijgt en daalt, totdat het tenslotte wegvliegt.

Het materiaal dat wij verzamelen is daarom heel belangrijk. Het is nodig om het op te frissen, te corrigeren en te verspreiden, mensen zullen het gebruiken, hoewel het moeilijk is om dat nu te geloven. Maar er wacht de mensheid nog een moeilijk pad. Waar zal het de komende jaren naartoe leiden? Nergens naar! Mensen zullen alleen maar half slapend naar een scherm zitten kijken. Maar het is niet belangrijk of zij met één open oog naar ons zullen kijken of met een half oor zullen luisteren. Het zal toch op hen inwerken. Het zal tot hen doordringen en zo zal langzamerhand alles wat wij hebben verzameld de mensheid bereiken.

Zeker, na ons zullen er anderen zijn die onze methode beter kunnen uitleggen en mensen kunnen inspireren. Maar wij moeten het in ieder geval voorbereiden. Daarom is werken aan het materiaal, de presentatie ervan in ons archief, en de juiste manier van archiveren, heel belangrijk werk!

From the Talk about Group and Dissemination 10/22/13