Category Archives: Kabbalisten

Kabbalisten en bovennatuurlijke krachten

Vraag: Heeft een Kabbalist enige vorm van bovennatuurlijke krachten die hij op de een of andere manier in onze wereld kan laten zien? Helende krachten bijvoorbeeld?

Antwoord: Nee. Dit alles manifesteert zich alleen in zijn innerlijk.

Door de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen, trekt een mens positieve natuurkrachten aan en zij worden in Kabbalah bestudeerd. Dus in principe helpt een Kabbalist iedereen – ten dele ook zichzelf – bij de correctie als hij zijn eigen levensloop corrigeert. Maar in het algemeen gesproken doet hij dit niet met een bedoeling.

Hij heeft dit niet nodig, hij wil die mogelijkheid niet gebruiken, ook niet als hij enkele eigenschappen heeft die wij bovennatuurlijk noemen. Hij zal ze nooit gebruiken voor onbeduidende, oppervlakkige doeleinden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/kabbalists-and-supernatural-powers/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/30/21

Related Material:

Kabbalah And Magic

The Supernatural In The Wisdom Of Kabbalah – Everything Is For Others

Myths About Miracles

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Stilte is Goud

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, rokende mensen en binnen

Ik heb talloze uren in gesprek met mijn leraar,  Rav Baruch Shalom Ashlag (RABASH), doorgebracht. We spraken het meest als we samen waren tijdens onze dagelijkse ochtendwandeling en tijdens de vele keren dat wij voor twee dagen naar Tiberias gingen.

Ik vroeg hem eens wat hij deed voordat ik bij hem kwam, toen ik hem ontmoette was hij al 73. Hij zei: “Ik was alleen.” Toen ik hem vroeg of hij er toen geen behoefte aan had om met iemand te praten, zei hij heel eenvoudig: “Nee.”

Nu, vijfendertig jaar nadat hij de aarde verliet, begrijp ik wat hij bedoelde. Ik zit alleen in mijn kamer en ik voel geen behoefte om mijn kamer uit te gaan of met iemand te praten. Ik zou hier honderd jaar kunnen zitten en het prima vinden. Ik maak hier en daar een wandeling, maar sinds we binnen moesten blijven, ben ik meestal met mezelf alleen en ik voel me er volmaakt gelukkig mee. Als het niet voor mijn studenten was of voor de noodzaak om de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden, zou ik mijn mond niet opendoen.

Hierin lijk ik op veel Kabbalisten vóór mij. Ook zij brachten hun dagen niet door met nutteloze praatjes. Ze studeerden samen en lazen uit de authentieke Kabbalah Bronnen.

RABASH en ik waren gewend om dat ook te doen. Ook als we alleen waren, zoals in Tiberias, dan zaten we tegenover elkaar. Het Boek De Zohar of de Tien Sefirot open op tafel tussen ons, koppen Turkse koffie er vlak naast, en wij lazen, lazen en lazen.

Af en toe stopte RABASH met lezen om iets uit te leggen, of ik stelde hem een vraag over de tekst, maar meestal lazen we alleen maar en verbonden we ons met elkaar, stegen op naar een gezamenlijk spiritueel gevoel. Meer was er niet nodig, helemaal niets.

Als er iets belangrijks gebeurde, zoals een oorlog, verkiezingen in Israël of iets anders dat het Israëlische publiek in beroering bracht, wisselden we er een paar woorden over, maar niet lang, en zeker zonder erover te kletsen. Altijd richtten wij ons op het Doel van het leven, elke seconde deed ertoe.

In de Mishnah staat geschreven dat Shimon, de zoon van Rabban Gamaliel, vaak zei: “Ik ben altijd tussen de Wijzen opgegroeid en ik heb niets beters voor een mens ontdekt dan stilte. Studie is niet het belangrijkste, maar daden, en degene die te veel woorden zegt, brengt zonde voort.” (Avot, 1:16)

Kabbalisten zijn stil omdat zij luisteren met hun hart. Ze luisteren naar ons gemeenschappelijke hart, het hart van het menselijke systeem, Adam HaRishon genaamd, waar wij allemaal deel van uitmaken.

We zijn, opgesloten in de bubbel van ons ego, geboren, wij kunnen niet luisteren naar ons gemeenschappelijke hart. In plaats daarvan luisteren we alleen naar onszelf.

Wat ik van RABASH geleerd heb, is heel diep, innerlijk luisteren, voorbij het ego, naar het gemeenschappelijke hart. In de diepten van onze ziel is een verlangen om door de grenzen van het ego heen te breken en ons gemeenschappelijke hart te voelen. Als wij ons daarmee verbinden, zullen wij werkelijk kunnen horen wat zich buiten ons bevindt. We zullen kunnen spreken met de ziel van de gehele mensheid, met de hele natuur, en daar doorheen met de Schepper.

#silence  #listening  #nature  #Kabbalists  #Rav Michael Laitman 

https://www.facebook.com/MichaelLaitman/

Blog in het Engels: zie bovenstaande link.

De Schepper van het leven, wat is dat? (Quora)

Michael Laitman op Quora: De Schepper van het leven, wat is dat?

De Schepper is de eigenschap van de Hoge Wereld, het principe dat karakteristiek is voor schenken, geven.

Wij weten niet wie of wat de Schepper op zich is. We kunnen alleen weten hoe wij de Schepper waarnemen. In de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen, doordat Hij aan ons geeft, bereiken wij de Schepper. Wij kunnen ook niets zeggen over een object op zich in onze wereld, maar alleen over hoe het ons in onze waarneming toeschijnt.

Daarom is in het Hebreeuws – de taal die de Kabbalisten gebruiken om de Hoge Wereld te beschrijven – het woord voor Schepper “Boreh” dit is samengesteld uit twee woorden: “Bo” (kom) en “Reh” (zie). “Kom” betekent dat we een bepaalde vorm van zelftransformatie ondergaan, waardoor we de eigenschap van geven bereiken, en dan “zien” we. Met andere woorden, we nemen alles via onze ervaringen waar.

Hoe kunnen wij de eigenschap van geven bereiken? Daarvoor is de Wijsheid van Kabbalah aan ons gegeven. Het is een methode om de Hoge Wereld te bereiken door de eigenschap van geven te verwerven, wij ontdekken de Schepper naar de mate waarin wij de eigenschap van geven voelen. Daarom wordt Kabbalah gedefinieerd als een Wijsheid die ons leidt naar “De Onthulling van de Schepper aan Zijn schepselen in deze wereld” (Kabbalist Yehuda Ashlag [Baal HaSulam]) in “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah“). Door ons te ontwikkelen via deze methode, verkrijgen wij nieuwe tools om mee waar te nemen en te voelen, “Kelim” genaamd (“vaten”, het meervoud van “Kli” [“vat”]) , waarmee wij de Schepper en de Hoge Wereld gaan ervaren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-is-the-creator-of-life-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on KabTV’s “Spiritual States” with Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe komen we uit de narigheid?

Vraag: Hoe voorkomen we dat we aan anderen ons lijden doorgeven? Moeten we het lijden verbergen?

Antwoord: Ik denk dat het raadzaam is om geen negatieve gevoelens aan mensen door te geven. Als je dat doet omdat het dan voor jou gemakkelijker voelt, is dat super egoïsme. Integendeel, wij moeten proberen om te acteren naar mensen toe en een “opgewekt gezicht” laten zien.

Vraag: Ondanks het feit dat je lijdt en je ellendig voelt?

Antwoord: Ja. Dan kom je er snel uit, want als je aan anderen je goede humeur laat zien, kom je zelf in een goed humeur.

Vraag: Is het zoiets dat je dan uit je lijden in een goede stemming terecht komt om dit aan anderen door te geven? Dit lijkt werkelijk op hoge acrobatiek. En als een Kabbalist lijdt?

Antwoord: Een Kabbalist die lijdt, lacht om zichzelf. Hij lacht werkelijk om zichzelf. Want er is totaal geen reden om te lijden!! Behalve door ons bekrompen egoïsme.

Dus als je erom lacht, kan je er weer snel uitkomen. Ik heb dat aan mijn leraar gezien. Dit is natuurlijk een uitstekend voorbeeld van de manier waarop een mens boven het lijden kan uitstijgen.

Vraag: Maar wordt het lijden op zo’n moment gevoeld?

Antwoord: Natuurlijk. Dat kan hij niet wegnemen. Hij kan alleen proberen om er bovenuit stijgen. In principe is het in Kabbalah zo, dat het verboden is om het lijden te vernietigen, uit te roeien, of de bron ervan uit te wissen, maar het is noodzakelijk om er bovenuit te stijgen.

Vraag: Dus er is zowel het lijden als het feit dat ik er bovenuit stijg?

Antwoord: Ja. Dan ga je, in het verschil daartussen, de grootheid van de Schepper voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/how-to-get-out-of-misery

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/18/20

Related Material:

Loving The Tough Father

Unnecessary Sufferings

How Can We Fight Heaviness?

Filed under: Children, Education, News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het tijdperk van Verlichting en Emancipatie, deel 3

De bijdrage van de ARI (Isaac Luria) aan de ontwikkeling van Kabbalah:

Vraag: Men is van mening dat de periode van de correctie van de mensheid in de periode van de ARI is begonnen, omdat hij op empirische wijze een methode heeft ontwikkeld die door iedereen gebruikt kan worden. Wat is dit voor methode?

Antwoord: Het is een methode voor het verenigen van mensen. De ARI bracht een groep studenten bijeen, hij leerde hen de structuur van de hoge werelden en hij legde uit volgens welke methoden zij functioneren, hij legde eveneens de ontwikkeling van een gemeenschappelijk verlangen uit, in een groep die steeds meer verlangt naar gelijkvormigheid met de Schepper. Hij presenteerde dit alles als noodzakelijke, spirituele stappen.

Hij tilde het onderwijs in Kabbalah van het fysieke niveau naar het spirituele niveau en maakte daarbij gebruik van wat “de taal van de takken” genoemd wordt, waarbij we iets met aardse woorden benoemen, maar in feite bedoelen we helemaal geen aardse vormen van voorwerpen en verschijnselen, maar alleen onze spirituele eigenschappen.

Langzamerhand begonnen mensen te begrijpen dat Kabbalah helemaal niet tot onze wereld behoort. Bovendien is onze wereld een schijnwereld die alleen in onze waarneming lijkt te bestaan. Het gaat over een alomvattend systeem van inzichten, een wetenschap die voor iedereen beschikbaar is. De ARI heeft alles heel duidelijk uiteen gezet.

In feite heeft de ARI een nieuwe taal bedacht die de interactie tussen het Licht en de Kli uitlegt. Een Kli is een verlangen dat alles wat er in de wereld is, insluit. Het enige wat dit verlangen voelt, is Licht.

De interactie tussen het Licht en het verlangen, de Schepper en de schepping, heeft de ARI heel uitgebreid in zijn boeken beschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/the-age-of-education-and-emancipation-part-3/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 5/8/19

Filed under: Israel, Kabbalah Study, Language of Branches, Nations of the World | Add Comment / Ask Question →

“Als het coronavirus een herstelpercentage van 95% heeft, waar dient dan die hype voor?”{Quora)

Michael Laitman op Quora: “Als het coronavirus een herstelpercentage van  95% heeft, waar dient dan die hype voor?

De mensheid heeft inderdaad al veel pandemieën doorstaan, maar het is nog nooit eerder voorgekomen dat het zo’n wereldwijde invloed heeft als nu met het coronavirus.

Het unieke van het coronavirus is de wereldwijde omvang.

 

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Jaarlijks sterven er vele miljoenen mensen aan virussen en andere ziekten. Wat is dan het bijzondere aan het coronavirus?

Ik denk dat het bij dit virus niet over het gezondheidsaspect gaat, maar over de herbezinning van de mensheid.

Wij voelen niet dat er een herbezinning plaatsvindt, maar deze gaat schuil achter onze reactie op de crisis.

Er leeft nu een nieuw besef van globaliteit onder de mensen, dit is nooit eerder voorgekomen, daarom is onze reactie op het coronavirus uiterst uniek.

Van generatie op generatie hebben Kabbalisten naar onze generatie verwezen als een tijd waarin wij een dergelijk besef zouden krijgen, zij verbinden dit met een nieuw tijdperk van menselijke verbondenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/if-the-coronavirus-has-a-95-recovery-rate-then-whats-with-all-the-hype-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik dichter bij Rabash komen?

Vraag: Ik geloof Baal HaSulam en u, maar ik kan niet dichterbij Rabash komen. Wat kan ik daaraan doen?

Antwoord: Baal HaSulam is een groot Kabbalist die de wetenschap van Kabbalah ten volle heeft bereikt, toegankelijk heeft gemaakt en systematisch heeft uitgelegd. Wij verdiepen ons niet in Kabbalah om Kabbalah in de vorm van een wetenschap te beheersen, maar in de vorm van een methode om spiritualiteit te bereiken. Dit zijn twee verschillende dingen, hoewel ze met elkaar samenhangen.

Als iemand de spirituele wereld wil binnengaan, is Baal HaSulam een theoreticus voor hem. Hij kan een mens echter niet verder brengen. Rabash leidt ons voorwaarts en legt bij elke stap uit waar we zijn, wat we moeten doen, hoe we moeten handelen, wat voor interactie wij tot stand moeten brengen in een groep, in onszelf en met de Schepper.

Ik herinner me nog goed hoe hij zijn eerste artikel schreef, toen hij op een bank in een park naast me zat. Ik gaf hem een aluminium sigarettenvloeitje en op de achterkant daarvan schreef hij een kort artikel, het eerste van het toekomstige boek in drie delen.

Eerst stelde ik hem vragen en gaf hij daarop geschreven antwoorden. Zo kwamen zijn eerste artikelen tot stand. Later schreef hij ze zelf op.

Zonder deze artikelen zouden we niet verder kunnen komen. Elke morgen besteden we anderhalf à twee uur aan de artikelen van Rabash, niet meer dan een half uur aan The Study of the Ten Sefirot en een half uur aan de artikelen van Baal HaSulam.

Het is onbegrijpelijk hoe mensen vóór Rabash zich meester konden maken van de spirituele ruimte, hoe zij het in zichzelf konden voelen en zich naar verschillende niveaus konden ontwikkelen. Dit is nu juist wat hij ons leert, want de zielen die in onze tijd naar deze aarde komen, hebben dit nodig.

Rabash reikt ons een practicum voor Kabbalah aan, Baal HaSulam is meer een theoretische Kabbalist.

Om dichter bij Rabash te komen, moet men zijn artikelen lezen en naar onze lessen daarover luisteren. Ze zijn allemaal in ons archief te vinden, je kunt ze gratis beluisteren, de toegang is vrij. Ga je gang, waag het!

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/23/18

Link naar de gratis lessen, het archief, de bibliotheek, vele programma’s, lezingen, etc:  https://kabbalahmedia.info/

Filed under: Kabbalah Study, Rabash, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Verbinding met de Hoge Wereld

Vraag: Als een mens de Schepper bereikt en in eigenschappen aan Hem gelijkvormig wordt, hoeft hij dan niet meer in een fysiek lichaam te verblijven?

Antwoord: Er is een aantal Kabbalisten die in onze wereld bij ons zijn en deze wereld op dezelfde manier voelen, wij kunnen ons met hen verbinden.

Zij leven tegelijkertijd in de spirituele wereld en maken het voor ons mogelijk om met die wereld verbonden te zijn. Er zijn maar weinig van zulke mensen, maar er hoeven er niet meer te zijn. Het is niet nodig, want in onze wereld bestaat er maar weinig behoefte aan spiritualiteit.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/7/18

Related Material:

A Kabbalist Is A Person Who Lives In Two Worlds

The Arms In Which The World Rests

A Quantitative Hero And A Qualitative Hero

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De ladder naar spiritualiteit is een constante

Vraag: Welke Kabbalisten hebt u al bereikt en voelt u hen beter dan eerst? Wat is uw persoonlijke ervaring op dit pad?

Antwoord: Alle Kabbalisten hebben heel grote stappen meegemaakt op de ladder van de spirituele opgang naar de totale spiritualiteit, de volledige integratie met elkaar.

Ik ben niet op zo’n hoog niveau als zij, dus ik kan niet zeggen hoevelen van hen dit bereikt hebben.

Ik voel mijn leraar Rabash het sterkst. Het belangrijkste voor mij is dat ik hem constant vasthoud. Ik ontvang het hoge Licht van hem. Elke onthulling, alles wat ik bereik, komt alleen door hem naar mij toe.

In de spirituele hiërarchie staat zijn vader, Baal HaSulam, boven hem, dan Ramchal, Isaac Luria (de Ari) en andere Kabbalisten. Maar in de praktijk ontvang ik het Licht van Rabash. De niveaus op de ladder naar het bereiken van spiritualiteit zijn een constante.

From the lesson in Russian 9/16/18 / 31:50

https://old.kabbalahmedia.info/en/ui/74412

Related Material:
A Chain That Delivers Light To The World
Receiving Light Through The Teacher
Past And Present

Het onbekende onthullen

laitman_253Vraag: Wetenschappers in onze wereld discussiëren altijd met elkaar en zijn het voortdurend oneens. Iedereen promoot zijn eigen theorie. Hoe werkt dat tussen wetenschappers in Kabbalah?

Antwoord: Als een wetenschapper in Kabbalah precies weet op welk niveau hij leeft en alleen vanuit het niveau van de spiritualiteit die hij bereikt heeft spreekt, zonder zich bezig te houden met iets wat hij nog niet heeft onthuld, is hij een ware wetenschapper en kan men op zijn conclusies vertrouwen.

Als een Kabbalist niet in staat is om helder te formuleren op welk niveau hij leeft en hij gemakkelijk over zijn eigen grens kan “heenstappen”, is dat wat hij op dat gebied in spiritualiteit bereikt denkt te hebben, niet betrouwbaar. Dan houdt hij zich bezig met allerlei gissingen, aannames en soms ook onjuistheden. Kabbalisten schrijven hier zelf over.

Baal HaSulam heeft in dit verband een boek geschreven over een groot Kabbalist van de 17e eeuw, die op onjuiste wijze een volledige fase op weg naar het bereiken van de Hoge Natuur heeft beschreven. In Kabbalah gebeurt dit ook, zoals in iedere andere wetenschap.

Kabbalisten kunnen, net zoals andere wetenschappers, diverse meningsverschillen hebben met elkaar en elkaar bekritiseren. Dit kan tot uitdrukking komen in hun kennis, hun aannames, tekeningen en vele andere dingen.

Met andere woorden: Kabbalah lijkt op een gewone wetenschap wanneer iemand in aanraking komt met de onthulling van iets onbekends.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18