Category Archives: Kabbalisten

Meesters van spirituele hoogten

750.03Het is heel belangrijk om vertrouwen te hebben op het spirituele pad. We kunnen alleen vertrouwen op onze grote leraren die dit pad al hebben bewandeld en de spirituele treden voor onze opgang hebben geplaveid. We kunnen ze vergelijken met een groep bergbeklimmers die zich een weg banen naar de top, waarbij de sterksten vooruitlopen en de treden uithakken voor degenen die volgen.

Zo moeten wij de grote Kabbalisten volgen, hun boeken bestuderen en doen wat zij adviseren. Als wij al hun instructies nauwkeurig opvolgen, zullen we zeker succes hebben

Zij verbergen niets voor ons. Als ze niet over alles schrijven, is dat alleen om ons niet in verwarring te brengen, want wij zijn als kleine kinderen die nog te jong zijn om boeken voor volwassenen te lezen. Daarom onthullen Kabbalisten deze wijsheid geleidelijk, stukje bij beetje, totdat we de perfecte schepping in al haar volheid bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/masters-of-spiritual-heights/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
Gratitude for the Path Paved for Us
Guidelines for Achieving Unity – Selected Quotes of Baal HaSulam
Gratitude To Baal HaSulam

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alle miljarden mensen als één mens

944Onze verbinding is het belangrijkste. Ieder mens bezit namelijk een stukje van de gemeenschappelijke ziel van Adam HaRishon, en om verbinding met de Schepper te bereiken, moeten wij ons met elkaar verbinden. Deze verbinding wordt geïmplementeerd in groepen van tien, want tien is een speciaal, rond getal, gelijk aan het totale alomvattende geheel. Daarom organiseren wij ons, volgens het advies van de Kabbalisten, in tientallen.

Iedereen moet ervoor zorgen dat hij deel is van een tiental (Ten), want daar zal iedereen als één mens met één hart worden. Deze verbinding is permanent en wordt steeds sterker. De kracht van deze verbinding bepaalt het niveau waar we naartoe groeien, naar de volledige correctie, naar de ware verbinding tot één mens met één hart.

Dit principe wordt al duizenden jaren door de Kabbalisten toegepast, door mensen die spiritueel willen groeien en correctie willen bereiken. Op basis van dit principe kunnen we de wereld en de mensheid beoordelen en in onszelf nagaan tot welk niveau we zijn gekomen.

Daarom is het zo belangrijk om bijeenkomsten te hebben met de vrienden, waar we elkaar ontmoeten en proberen om ons als één te verenigen: één Ten als één, tien Tens als één, enzovoort, steeds meer, totdat de kracht van onze verbinding ons de Schepper laat voelen. Zo gaan we vooruit tot aan het einde van de correctie, als alle miljarden mensen zich zullen verenigen tot één Ten, tot één gemeenschappelijke structuur, de ziel van Adam.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/all-the-billions-of-people-as-one-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/27/23, Writing of Rabash “The Order of the Work, from Baal HaSulam”

Related Material:
Help Your Soul Grow
Reveal Your Soul Now In This Life
Help In Developing The Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalisten en oorlogen

545Vraag: Hoe konden Kabbalisten in de tijd van Koning David vechten en tegelijkertijd liefde promoten?

Antwoord: In die tijd was iedereen een Kabbalist. En waarom zou een Kabbalist niet kunnen vechten? Stel dat ik weet dat er iemand naar mij toekomt om mij te doden, dat gaat tegen de gemeenschappelijke correctie van de wereld in en nu staat dat mij in de weg, dus als ik hem niet dood, betekent het dat ik de gemeenschappelijke ziel dood.

Er zijn wetten. Er zijn constant twee krachten werkzaam in de wereld, dat kan je niet veranderen: je staat ofwel aan de ene kant, ofwel aan de andere kant, of ergens tussenin.

Als je iemand fysiek doodt, dood je het egoïsme op het laagste niveau. Door spiritueel te doden, corrigeer je deze wortel vrijwel volledig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/kabbalists-and-wars/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Star of David” 10/1/11

Related Material:
From War To War
War Is Great Clarification
Let Him Make Peace Between Us

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In één systeem

234Vraag: Als je met mensen communiceert, breng je dan informatie in hen die ze later ontdekken, afgezien van hun verlangen?

Antwoord: Ja, dat doen we onbewust allemaal, ik doe het bewust. En niet alleen ik, maar alle zielen, alle Kabbalisten, die nu niet in onze wereld zijn.

We bevinden ons allemaal in één systeem in Malchut van Ein Sof (de Wereld van Oneindigheid). We kunnen nergens anders heen. We bevinden ons in de natuur!

Vraag: En hoe kan ik, zonder dat ik spiritualiteit  bereikt heb, het materiaal verspreiden dat de leraar aan mij geeft?

Antwoord: Dat doet er niet toe. Je opent alleen maar je kanaal en de rest gaat door je heen. Het is alsof je met iemand praat, je opent het contact via een bedrading en je geeft jouw frequentie door via deze draad, er zijn nog hogere frequenties, maar die voel je helemaal niet. 

Vraag: Met mijn verstand kan ik geen spirituele staten beschrijven, want ik ken ze niet. Maar is het toch zo dat ik – als ik iets verwerkelijk – de energie van Kabbalisten binnenlaat?

Antwoord: Ja, want je bent altijd deel van dit systeem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/in-a-single-system-4/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Random Connections” 4/30/11

Related Material:
Dissemination: The Road To Freedom
Dissemination Revives The Person
Dissemination Is Spiritual Work

Filed under: Dissemination, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Is God, fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is God fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel?

In de wijsheid van Kabbalah bestuderen we God op een praktische manier, in relatie tot ons en op een manier waardoor wij Hem kunnen bereiken: als een hoge Kracht die ons schept en eveneens het universum in en om ons heen, die regeert, alles in stand houdt en alles leidt naar een vooraf bepaald doel.

Net zoals we het over onze ouders hebben als “vader en moeder” door hun specifieke relatie tot ons, komen wij – als we een verbinding met die hoge Kracht bereiken – tot de specifieke relatie die deze Kracht met ons heeft en kunnen we verder niets zeggen over andere mogelijke eigenschappen of betrekkingen die deze Kracht zou kunnen hebben. Daarom zeggen we in Kabbalah dat we ons niet bezighouden met de essentie of het “Zelf” van God, omdat wij in dat opzicht geen verworvenheden hebben.

Daarom ervaren wij met de methode van Kabbalah, die bestaat uit een praktisch en proefondervindelijk onderzoek van onszelf en de ons omringende werkelijkheid, diverse veranderingen in onszelf, totdat wij God duidelijk kunnen waarnemen en voelen als de hoge Kracht die ons schept, in stand houdt, en onze ontwikkeling leidt naar een vastgesteld doel: in evenwicht komen – of in Kabbalistische taal “hechting” (Heb. “Dvekut“) verkrijgen – met de Schepper. Wij zeggen “de Schepper” omdat in het Hebreeuws het woord voor “Schepper” (“Boreh“) afkomstig is van twee woorden “komen” (“Bo“) en “zien” (“Reh“), d.w.z. dat wij pas kunnen spreken over wat de Schepper is, als wij deze Kracht bereiken door veranderingen die wij innerlijk ervaren met de hulp van de Kabbalistische methode.

Daarom kunnen wij de hoge Kracht – de Schepper, God – alleen karakteriseren in relatie tot ons, tot mensen die Hem bereiken, want we kunnen alleen iets analyseren, voelen en meten wat onze waarneming en onze perceptie van de werkelijkheid bereikt. In de taal van Kabbalah wordt dat bereiken uitgedrukt als de reactie van de Kli (vat/ontvanger) op het Licht (de eigenschap van de Schepper) waarmee de Kli gevuld wordt, het Licht op zich is onbereikbaar.

Dus door bepaalde veranderingen in onszelf te ervaren en deze Kli te ontwikkelen, meten wij onze reacties erop en komen we tot definities, niet op basis van de eigenschappen van het Licht, maar op basis van onze eigen reacties en waarnemingen.
Daarom wordt Kabbalah het best gedefinieerd als een wetenschap, door deze methode gaandeweg op onszelf toe te passen, bereiken wij de resultaten waarover vroegere Kabbalisten hebben geschreven, wij kunnen ze meten, herhalen en reproduceren. De kennis van deze wetenschap omvat alleen dat wat empirisch geverifieerd wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/is-god-physical-metaphysical-abstract-conceptual-material-or-immaterial-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the article “Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy” by Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer er maar één kracht in de mens spreekt

533.02Degene die in het boek de Torah leest – de een leest en de ander zwijgt. Als twee mensen in de Torah lezen, verminderen zij het geloof Boven, want met één stem en één taal is alles één (The Book of Zohar, “And Moses Assembled”, Item 141). (Het Boek De Zohar, “En Mozes Verzamelde”, item 141)

Opmerking: Twee betekent: de neiging tot het goede en de neiging tot het kwade in de mens. Als één ervan zwijgt en de andere spreekt, kunnen we de Torah lezen. Anders is het onmogelijk.

Mijn antwoord: Ja, als er maar één kracht in de mens spreekt, begrijpt hij de oorzaak, het proces zelf en het effect. Het onderwijst hem en leidt hem ergens heen. Maar als hij het verschil tussen deze beide kanten van zijn wezen niet begrijpt, kan hij noch de waarheid, noch de leugen onderscheiden.

Vraag: Dit is dus ook zo in de buitenwereld. Als de een leest, moet de ander zwijgen.

Kabbalisten van alle generaties vermeden het zorgvuldig om hun mond open te doen, zodat zij niet iets naar buiten zouden brengen wat verboden was. Wat kan schadelijk zijn voor de mensheid als we zoiets naar buiten brengen?

Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen bestemming, iedereen heeft zijn eigen weg. Eén persoon mag wat de ander doet niet in de weg staan. Hij moet zijn eigen pad kiezen, zijn eigen handelingen, ze analyseren en besluiten wat hij vervolgens gaat doen. 

Als hij naar allerlei adviezen om zich heen luistert, zoals ze gewoonlijk op ons afkomen via kranten, de televisie en andere informatiebronnen, beperkt deze informatie de mens natuurlijk alleen maar en leidt dit tot niets goeds.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-only-one-force-speaks-in-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. in verband met een Wereld Vrouwen Congres. 

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spiritualiteit kan niet in de taal van onze wereld overgedragen worden

137Vraag: De Luriaanse Kabbalah begon zich in de 16e eeuw in de wereld te ontwikkelen en vormt tot op de dag van vandaag de basis van deze wijsheid. Alle Kabbalistische boeken die daarvoor geschreven waren, bijvoorbeeld de Tanach, Het Boek De Zohar, de Talmoed, enz. spreken al over maar één ding: hoe wij onze egoïstische natuur in evenwicht kunnen brengen en hoe wij de Schepper kunnen onthullen. Wat is er dan bijzonder aan de Luriaanse Kabbalah?

Antwoord: Het is een feit dat het niet gemakkelijk is om aan iemand in onze wereld te vertellen over de Schepper en Zijn handelingen, want het is een totaal andere wereld, het gaat over andere verhoudingen en andere handelingen. Dit alles is absoluut niet wat wij waarnemen en waar wij aan gewend zijn in onze fysieke wereld. Dit is volkomen onvergelijkbaar met onze eigenschappen, handelingen en gedachten, daarom is het moeilijk om iets uit de spirituele wereld in de taal van onze wereld te verwoorden.

De spirituele wereld lijkt totaal niet op onze wereld. Het is niet zozeer een wereld van gedachten, maar veelmeer van intenties. En zeker niet van fysieke handelingen. Maar hoe kunnen we dit aan mensen overbrengen?

Kabbalisten uit de oudheid werden al met zo’n gevoel geboren en zij ontwikkelden gevoelsmatig gaandeweg een meer algemeen concept van waar zij zich bevonden met hun speciale eigenschappen van geven, verbinden, liefhebben en dóórdringen in de verborgen, geheime krachten van de natuur.

Dit is misschien wel het moeilijkste om uit te leggen. Men denkt immers dat wij in de vorm waarin wij nu leven, de Hoge Wereld kunnen voelen. Maar hoe is dat mogelijk?

Wij ervaren de fysieke wereld via onze vijf zintuigen. Als wij andere zintuigen zouden hebben, zouden wij heel andere indrukken krijgen, zowel over onszelf als over de wereld om ons heen. En daar ligt nu juist het probleem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/spirituality-cannot-be-conveyed-by-the-language-of-our-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/2/22

Related Material:

Four Languages Of The System Of Creation

The Language Of The Revelation Of The Creator

Spiritual Harmony Of The Hebrew Language

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

Vraag zonder antwoord

79.02Vraag: Kabbalisten die de Schepper hebben bereikt, schrijven erover in hun boeken. Kan dit voor ons een instructie betekenen?

Antwoord: Natuurlijk. Kabbalisten vertellen je wat je met je verlangens moet doen, hoe je ze moet afstemmen om de Schepper te kunnen voelen.

Vraag: Krijgt iedereen persoonlijke gevoelens?

Antwoord: Ieders gevoelens zijn persoonlijk, maar je kunt jezelf afstemmen zoals musici in een orkest.

Opmerking: Stel dat wij samen een taart gebakken hebben volgens hetzelfde recept. Dan zullen we dezelfde smaak proeven.

Mijn antwoord: Hoe weet je dat het hetzelfde zal zijn? Hoe kun je dat controleren?

Opmerking: U zult zeggen dat de cake zoet is en ik zal ook zeggen dat hij zoet is. We hebben een gemeenschappelijk concept van zoet. Ook al proeven we die zoetheid op verschillende manieren, we zullen toch op de gemeenschappelijke noemer uitkomen dat hij zoet is.

Mijn antwoord: Misschien komen we tot iets gemeenschappelijks omdat we het eens zijn met die definitie. Maar hoe dan ook, de vraag naar het bereiken van de Schepper blijft onbeantwoord.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/question-without-an-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 6/7/22

Related Material:

The Attaining And The Attained

Taste In Spirituality And Corporeality

The Kabbalists’ Time Machine

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De speciale gevoeligheid van Kabbalisten

294.4Vraag: Is iemand die spiritualiteit bereikt heeft niet bang voor calamiteiten?

Antwoord: Jawel, hij is wel bang. Als hij nog in zijn lichaam leeft, is er geen uitweg.

Kabbalisten worden ziek en lijden fysiek, net zoals gewone mensen en zelfs meer. We kunnen zeggen dat zij alle calamiteiten eerder voelen dan andere mensen, zowel door de spirituele invloed op hun fysieke lichaam als de fysieke invloed op hun spirituele lichaam.

In die zin zijn ze gevoeliger en kwetsbaarder, want ze hebben ook een “subtiel lichaam”. Dus een Kabbalist is niet beter beschermd dan andere mensen.

En waarom zou hij zichzelf beschermen? We hebben het immers over Kabbalah als de wetenschap van geven, liefde en verbinding met anderen, jij suggereert nu dat hij zich zou afzonderen van iedereen.

Doordat een Kabbalist verbonden is met iedereen, voelt hij deze klappen en soms voelt hij ze als eerste.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/special-sensitivity-of-the-kabbalists/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up. Pole Inversion” 5/15/11

Related Material:

A Kabbalist’s Empathy

When The Words End

Contact In A Force Field

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →