Category Archives: Kabbalist

Het gebed van een Kabbalist

Vraag: Waarin verschilt een vraag van een Kabbalist van het gebed van een gewone gelovige?

Antwoord: Een Kabbalist vraagt om zijn eigen correctie om de wereld te kunnen corrigeren die zich, in principe, in hem bevindt. Iedere Kabbalist voelt zich verantwoordelijk voor de wereld. Je moet alleen jezelf corrigeren, niet de anderen.

Een gewone gelovige vraagt echter of het goed met hem mag gaan, of hij elke vorm van straf mag ontlopen en de Schepper hem genadig wil zijn, en of hij naar de hemel mag gaan. Dit zijn allemaal egoïstische vragen.

Kabbalah houdt zich gewoonlijk niet bezig met vergelijkingen. Alleen degenen die een innerlijke hunkering naar de zin van het leven voelen en daarom de Schepper willen onthullen, krijgen deze mogelijkheid.

From the lesson in Russian, 11/4/2018

Related Material:

Praying In Order To Change

The Prayer Of The Stony Heart

Steps Toward The Unknown

 

Filed under: Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

De eenvoud van een Kabbalist

Laitman_198Baal HaSulam, The Writings of the Last Generation: Mensen denken dat een mens die contact heeft met de Schepper iemand is (…) natuur, en dat zij bang behoren te zijn om met hem te spreken en zich al helemaal niet in zijn onmiddellijke nabijheid moeten bevinden. Het maakt deel uit van de menselijke aard om bang te zijn voor alles wat buiten de aard van de schepping valt. Mensen zijn ook bang voor ongewone dingen, zoals de donder en harde geluiden.

Doorgaans dacht men dat je een zekere vrees zou voelen als je in de buurt van een Kabbalist was. Ik herinner me dat er aan het begin van mijn Kabbalah studie, toen ik van Rehovot naar Jerusalem reed naar een Kabbalist, Isaac Zilberman genaamd, tegen mij gezegd werd: “Je gaat naar iemand toe waar je niet zonder te beven naast kan staan.” Ik verwachtte zoiets helemaal niet.

Een Kabbalist laat zijn innerlijk op geen enkele manier zien, nooit. In tegendeel, hij gedraagt zich bewust onopvallend. En als er een soort “dweperij” ontstaat, probeert hij dat onmiddellijk van de hand te wijzen, want dat is een grote belemmering voor het spirituele werk. Er gaat niets bovennatuurlijks van hem uit om anderen te laten beven van angst in zijn nabijheid.

Wij zien dit in de geschriften van Kabbalisten. De studenten van Baal Shem Tov bijvoorbeeld, gingen naar de mensen toe en onderscheidden zich niet van de massa. Toen werden er fantasieverhalen over hen bedacht, maar in feite gedroegen ze zich als heel eenvoudige mensen.

Hoewel zij de Hoge Wereld voelden, het systeem waardoor de gehele natuur bestuurd wordt, gedroegen zij zich als gewone mensen. Dit was niet moeilijk voor hen, want hoe hoger een mens zich bevindt, hoe eenvoudiger hij zich gedraagt.

From KabTV’s “The Last Generation” 10/9/17

Wat voor verschil is er tussen een Kabbalist en een wetenschapper?

laitman_250Vraag: Wat is het verschil tussen een wetenschapper in onze wereld en een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is een onderzoeker, net zoals een wetenschapper in onze wereld, een Kabbalist heeft echter meer universele instrumenten voor zijn kennis ter beschikking. Hij stijgt boven zijn animale natuur uit en onderzoekt de zogenoemde “spirituele natuur”.

De wetenschappers van onze wereld bestuderen wat zij al vanaf hun geboorte ter beschikking hebben, daarom nemen zij alles binnen het kader van onze wereld waar. Het verschil tussen een Kabbalist en een wetenschapper van onze wereld, bevindt zich uitsluitend op het terrein van het bevattingsvermogen. Daarom is een Kabbalist ook een wetenschapper, maar dan alleen op het gebied van de volgende wereld, de Hoge Wereld.

In onze wereld moet een wetenschapper zijn gangbare gevoelens en zijn denken kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen, een Kabbalist moet echter compleet nieuwe verlangens ontwikkelen, nieuwe gedachten en een nieuw intellect, dit alles heeft niets te maken met onze fysieke wereld. De Hoge Wereld wordt in deze nieuwe verlangens en gedachten waargenomen en onderzocht, dit is de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om deze wereld te bestuderen, zoals microscopen en telescopen. Wat voor instrumenten heeft een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is zelf het instrument! De expansie van de innerlijke waarneming is zijn of haar enige instrument.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Kan een Kabbalist weerstand bieden tegen kwade gedachten?

Laitman_198Vraag: Een Kabbalist houdt de gedachten die naar hem toe komen onder controle met behulp van de masach (scherm). Kan hij een barrière opwerpen tegen kwade gedachten?

Antwoord: Alleen met de hulp van het Hoge Licht, nooit alleen. Waar zou hij een dergelijke kracht vandaan kunnen halen? Al het kwaad, alle egoïstische verlangens die in hem aanwezig zijn, worden door Boven naar hem toegezonden. Het Hoge Licht onthult ze en wacht tot een mens zich ervan bewust wordt en aan het Licht om correctie vraagt.

In feite bestaat er geen kwaad in de wereld, maar de egoïstische verlangens in een mens worden op die manier in hem bewust gemaakt

Er is niets nieuws in de wereld. Alles wat er gebeurt en zal gebeuren, is al in ons geplant, wij kunnen er niet aan ontkomen. Wij moeten er, hoe dan ook, doorheen. Zoals men wel zegt: “Wat moet gebeuren, zal gebeuren”. Het is aan ons om ertoe bereid te zijn om elk moment alles te rechtvaardigen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Wat is het verschil tussen vrees en angst?

Laitman_632.1Vraag: Wat is het verschil tussen vrees en angst?

Antwoord: Angst is een animaal (egoïstisch) gevoel. Het begrip “angst” wordt heel zelden gebruikt in Kabbalah. Kabbalah gebruikt het woord “vrees”, een gevoel dat ik misschien niet genoeg doe ten opzichte van wat ik zou moeten doen.

Vraag: Kennen Kabbalisten geen animale angst?

Antwoord: Een Kabbalist is een menselijk wezen, zoals iedereen. Daarom is alles van zijn staat afhankelijk. Als hij valt, kan hij lager vallen dan ieder ander. Als hij stijgt, stijgt hij naar het niveau van de Schepper.

Vraag: Maar is er dan iets waardoor een Kabbalist anders is dan een gewoon mens?

Antwoord: Alleen de verbinding met de Schepper en die heeft hij vrijwel altijd: “Er is geen ander dan Hij.”

De verbinding met de Schepper neutraliseert elke soort angst, alleen de vrees blijft, want een Kabbalist begrijpt dat de Schepper de bron is van alles wat er gebeurt.

Vraag: Kan een Kabbalist kunstmatig een gevoel van angst in zichzelf oproepen om op die manier tot vrees te komen?

Antwoord: Het is volkomen overbodig om in jezelf ook maar enige vorm van angst of negatieve emoties op te roepen, alleen verbinding en liefde. Er is geen sprake van zelfkastijding; dat is anti-spiritueel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

 

Een Kabbalist is een gewoon mens

laitman_961Vraag: Zijn Kabbalisten wel eens overspannen of emotioneel te zwaar belast? En hoe gaan zij er dan mee om?

Antwoord: Eerlijk gezegd, een Kabbalist is een gewoon mens die zijn bestaan in tweeën verdeelt: het animale en het spirituele deel.

Wat het animale deel van hem betreft, moet een Kabbalist alles doen wat voor zijn lichaam noodzakelijk is. Geef het voedsel, seks, een gezin, kennis, macht, afgunst, jaloezie, dit betekent: alles wat het lichaam nodig heeft om normaal te kunnen functioneren, dan kan hij zich ontwikkelen in de Hoge Wereld.

Een Kabbalist moet niet alleen zijn animale verlangens (voedsel, seks en gezin) tevreden stellen, maar ook andere wetenschappen bestuderen en financieel voor zichzelf zorgen, zodat hij de maatschappij niet belast. In het dagelijks leven is hij een heel gewoon mens. Kabbalisten zijn geen naïeve mensen.

Het enige wat je over hen kunt zeggen als je op hen let, is dat zij hun hele leven uitsluitend wijden aan het uitvoeren van hun spirituele opdrachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Waardoor voelt een Kabbalist zich beledigd?

laitman_600.02Vraag: Kent een Kabbalist een gevoel van rancune? Waardoor voelt u zich beledigd?

Antwoord: Ik raak niet beledigd, maar eerder geïrriteerd. Er is maar één iets waardoor ik geïrriteerd raak: als er sprake is van de vrije wil in een mens en hij daar geen gebruik van maakt. Hij heeft de richting aangewezen gekregen en steun en hij spant zich niet in om dit te implementeren.

Als het om gewone mensen gaat, is er niets om je door beledigd te voelen. Want wie zijn ze eigenlijk? Schepselen die volledig aangestuurd worden. Neem dan de Schepper iets kwalijk.

Maar er valt de Schepper niets kwalijk te nemen. Hij is de Absolute voor jou. Als hij niets doet, betekent dat, dat jij niets implementeert.

Vraag: Als een mens nergens door beledigd raakt, betekent dat dan dat hij gelukkig is?

Antwoord: Ik ben gelukkig. Ik kan niet zeggen dat ik me nooit ergens door beledigd voel, want een Kabbalist is ook een mens. Plotseling valt hij en hij staat weer op, plotseling is hij het contact met de Schepper en met zijn spirituele staat kwijt en dan reageert hij enigszins anders op alles, en vervolgens keert hij weer terug naar de staat waarin hij zich eerder bevond.

Dergelijke metamorfosen worden aan ons gegeven. Ze zijn echter allemaal nodig om te benadrukken dat wij met de Absolute werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

De innerlijke staten van een Kabbalist

laitman_588.03Vraag: Hoe analyseert een Kabbalist zijn innerlijke staten ten aanzien van de Schepper? Wat voor invloed heeft de omgeving van onze wereld daarop?

Antwoord: Deze wereld heeft geen enkele invloed. Als ik ’s morgens naar de ochtendles ga, kan je mij dan vertellen in welke staat ik ben ten aanzien van de Schepper? Wat ik met Hem daarvoor heb meegemaakt, wat voor gesprek, relatie? Het gaat hier over een ander niveau, een andere wereld.

Daarom gaat het over twee verschillende zaken: wat ik voel en wat ik aan mijn studenten geef, het een heeft geen invloed op het ander.

Soms is het wel eens heel moeilijk om een les te geven omdat dan alles van je is “weggenomen”. Maar dat is op je eigen niveau weggenomen, als je dan switcht naar de studenten en je instelt op de verlangens die zij op hun niveau hebben, word je in de praktijk in overeenstemming met hen afgestemd en voelen zij het niet.

In dit opzicht overwin ik het en dan wordt het gemakkelijker voor mij. Ik maskeer het en de studenten kunnen niet zeggen in welke spirituele staat ik me bevind. Dat is onmogelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

Voelt een Kabbalist zich vrij?

laitman_961.2Vraag: Voelt een Kabbalist zich vrij? Waarvan vrij en waarvoor?

Antwoord: Een Kabbalist voelt zich innerlijk verscheurd in twee delen. Hij voelt het deel waarin hij gelijkvormig is met de Schepper, dit betekent dat hij voelt dat hij zich boven deze fysieke wereld bevindt.

Hij stemt zich af op de Schepper, identificeert zich met Hem en voelt dat hij boven al het bestaande leeft. Zich overgeven aan de Schepper vindt plaats boven het annuleren van het egoïsme en dat voelt als vrijheid. Want er bestaat niets hogers dan de Schepper, de slaaf zijn van de Schepper is dus geen illusie. Dit geeft een gevoel van vrijheid, want de Schepper is het hoogste niveau van bestaan.

In het andere deel van de Kabbalist – voordat hij met al zijn egoïstische verlangens, die gecorrigeerd moeten worden tot liefde en geven, volledige adhesie met de Schepper bereikt – voelt hij zich niet vrij. Juist het tegengestelde, dit voelt veel erger dan voor iemand die alleen in deze wereld leeft, want zo iemand blijft in de illusie, in het gevoel dat er geen enkele druk op hem uitgeoefend wordt.

Maar een Kabbalist weet dat hij geregeerd wordt door de kracht van zijn egoïsme en daardoor is zijn gevoel van gevangenschap heel pijnlijk, het weegt hem zwaar. Hij wordt hierdoor echter juist voorwaarts gedreven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/2/17

De Tien Sefirot van een Kabbalist

laitman_250Vraag: Bezit een Kabbalist de eigenschappen van de negen hoge Sefirot?

Antwoord: Jazeker. Alle tien Sefirot zijn in hem aanwezig. De hoogste is Keter, de Schepper.  De laagste is Malchut, hijzelf. De overige acht Sefirot zijn de verbinding tussen hem en de Schepper.

Keter is de hoogste Sefira waarin de Kabbalist de Schepper bereikt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17