Category Archives: Kabbalah

Schaamte – De eerste restrictie

628.1Vraag: De schepping bestaat uit onze verlangens. De laatste fase van de schepping, Malchut, is een bewust verlangen om genot te ontvangen van de status van de Schepper, d.w.z. om ons met Hem te verbinden en Hem voor onszelf te gebruiken.

Zodra Malchut deze verbondenheid voor zichzelf gaat gebruiken, ontstaat daarin een gevoel van schaamte en voert zij een handeling uit die de eerste restrictie wordt genoemd.

Wat is dat gevoel van schaamte?

Antwoord: Schaamte is het gevoel dat we niet op de Schepper lijken in verlangens, plannen en handelingen. Daardoor voelt een mens de ongelijkheid tussen zichzelf en de Schepper, schaamte genaamd.

Schaamte is een nieuw gevoel in de schepping, in de wens om te genieten, te ontvangen, want eerder bestond een dergelijk gevoel niet. Het ontstaat als het verlangen voelt dat het niet met de Schepper overeenstemt.

Vraag: Is het iets dat door de Schepper is geschapen, door de Hoge Kracht? Of is het een reactie van de schepping, d.w.z. iets nieuws?

Antwoord: Nee, het is geen reactie van de schepping, de Schepper schiep het en de schepping voelt het als een fundamenteel verschil met de Schepper. De schepping begrijpt dat zij ontvangt, maar er is Iemand die geeft en dat veroorzaakt schaamte in haar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/shame-the-first-restriction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah”, 7/30/23

Related Material:
Shame That Opens Up The Heart
The Benefit Of Spiritual Shame
Shame Is The Opposite Of Perfection

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Medicijn voor een Kabbalist

703.04Vraag: Waar vindt u extra informatie? Komt het uit de natuur? Van een bepaalde plek?

Antwoord: Ik hou erg van de natuur, vooral van de levenloze en de plantaardige natuur. Ik wandel graag in de bergen, door velden en bossen. Als ik daar wandel, voel ik me goed en fijn, dan voel ik me helemaal ontspannen.

Ik ervaar de natuur als een goddelijke harmonie. Hoewel we in onze wereld zowel de levende als de vegetatieve natuur verlammen, kunnen wij er in principe nog steeds harmonie, overeenstemming, wederzijdse aanvulling en steun in voelen. Dit veroorzaakt een overeenkomstig gevoel in een Kabbalist.

Kabbalah benadrukt de harmonie voor een mens en het feit dat hij naar dezelfde staat moet streven.
Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/drug-for-a-kabbalist/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Drug of a Kabbalist” 9/3/11

Related Material:
Harmony Of Opposites In Nature
Based on Harmony with Nature
Being In Harmony With Nature

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De verbinding tussen het spirituele en het fysieke bestaan

The Connection between Spirituality and CorporealityTwee vragen die ik kreeg over de manier waarop we spiritualiteit kunnen verbinden met het gewone leven.

Vraag: Hoe beïnvloedt en verlevendigt de spirituele wereld onze wereld als de twee werelden niet met elkaar verbonden zijn? Hebben ze een “oorzaak-en-gevolg” verbinding? En zo ja, waarom is onze wereld dan niet ook volmaakt en eeuwig?

Mijn antwoord: Onze wereld wordt volledig van Bovenaf bestuurd. Daar raken we elke dag steeds meer van overtuigd, want hoe we ook proberen om dingen te veranderen, niets gaat volgens plan.

Wij kunnen de Hoge Wereld alleen beïnvloeden (van beneden naar Boven) door te vragen om versnelling (maar niet om verandering) van het proces van onze correctie (door met de groep te studeren en door disseminatie). Wij zullen deze versnelling waarnemen, alsof kwaad en lijden worden vervangen door goedheid en plezier.

Vraag: Waarom moet een mens het spirituele deel van zijn leven scheiden van het gewone deel?

Mijn antwoord: Het is nodig om de twee werelden te scheiden. Op zich zijn ze niet van elkaar gescheiden, dat ziet de mens die de beide werelden bereikt. Buiten de mens is er alleen het alomvattende Licht. Als iemand eenmaal de Hoge Wereld bereikt, ziet hij vanaf die plek onze wereld en is hij niet langer in de war over de oorsprong van alles wat er gebeurt en over de verbindingen tussen alle delen van de wereld.

Maar als hij vanuit onze wereld de Hoge Wereld begint te bereiken, raakt hij in de war en gaat hij via objecten krachten zien. Dan gaat hij hetzelfde doen als religies en geloven – hij gaat denken dat er spiritualiteit verborgen is in voorwerpen van onze wereld, aardse objecten aanbidden, zoals bomen, amuletten, rode armbandjes, heilig water, of de toekomst voorspellen.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat we eerst de Hoge Wereld moeten bereiken, pas daarna gaan we (vanuit de Hoge Wereld) de afdalende krachten onderzoeken waardoor onze wereld gevormd wordt en de verschijnselen in onze wereld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2008/07/the-connection-between-spirituality-and-corporeality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Kabbalah Today Article: On Roots and Branches
Kabbalah Today Article: Baal HaSulam on the Perception of Reality
Kabbalah Today Article: I Saw a Reversed World

Physical and Spiritual: Play Now | Download

 Filed under: Spirituality | Add Comment →

Weerstand tegen Kabbalah

002Er zijn verschillende soorten tegenstanders van Kabbalah. Er zijn mensen die simpelweg het woord “Kabbalah” niet kunnen verdragen omdat ze het zo geleerd hebben. Er zijn mensen die er niet naar verlangen om het te bestuderen omdat ze denken dat het hen kan schaden en op de een of andere manier hun belangrijkheid kan verminderen. Er zijn dus vele redenen die andere mensen problemen kunnen bezorgen zonder dat ze er zelfs maar over nadenken.

Om nog maar te zwijgen van de problemen die er zijn als je op een heel nieuwe manier over de Schepper spreekt – zoals geen enkele godsdienst dat doet. Hoe zouden ze je dan nog kunnen accepteren?

Opmerking: U zegt dat er weerstand tegen Kabbalah bestaat om aan jezelf uit te kunnen leggen wat je eigenlijk doet.

Mijn antwoord: Ja, het is een probleem totdat iemand die Kabbalah studeert gaat begrijpen wat hij werkelijk doet. Dit vormt zich niet meteen in hem.

Hij gaat langzamerhand begrijpen waarom, wat en hoe. Dit alles verzamelt zich in hem omdat hij de ziel – die hij niet voelt – bestudeert. Hij bestudeert de gewaarwordingen in deze ziel, de Hoge Wereld genaamd, en die wereld voelt hij ook nog niet, maar hij streeft er wel naar om er dichtbij te komen. Daarom heeft hij nog geen duidelijk inzicht in waar hij zich bevindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/resistance-to-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah. For and Against” 10/12/13

Related Material:

Unenviable Role

Resistance To The Wisdom Of Kabbalah, Part 5

What Makes People Fear Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

 

De toepassing van Kabbalah

945Opmerking: U hebt een internationale gemeenschap opgezet met een groot aantal mensen uit verschillende landen, daarnaast populariseert een afdeling – die verantwoordelijk is voor de verspreiding – de Kabbalah van Rabash en Baal HaSulam.

Mijn Antwoord: Nee, ik denk dat het onmogelijk is om Kabbalah te populariseren. Misschien lijkt het zo. Maar dat is niet mijn taak. Ik ben geen promotor, maar een uitvoerder.

Wat is het punt om de wereld bekend te maken met het woord “Kabbalah” en met haar wetten zoals populaire natuurkunde?

Ik vervul mijn opdracht door een voorbeeld te stellen voor de toekomstige mensheid in onze wereld, zodat totaal verschillende mensen met verschillende neigingen zich met elkaar kunnen verenigen binnen bepaalde grenzen. En zij – vanuit het niets, zonder enige neiging naar spiritualiteit, naar het programma van de schepping, naar de Schepper – geleidelijk gaan veranderen in mensen van de hoge wereld, dat wil zeggen, verenigd, elkaar aanvullend tot één spirituele structuur waarin de Schepper geleidelijk zal worden gevoeld, gemanifesteerd en onthuld.

Dit is de toepassing van Kabbalah! Want Kabbalah is de wijsheid van het onthullen van de Schepper in onze wereld. Dit schrijft Baal HaSulam in het artikel “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah”.

Kabbalah is de methode om in onze wereld de Schepper aan de mens te onthullen. Dit doe ik, ik implementeer Kabbalah, dit is waar ik mensen naar toe leid. Ik wil dat dit gebeurt. Ik populariseer Kabbalah niet.

Ik heb een heel duidelijk programma, een duidelijk plan dat niet alleen op een bepaalde plaats gerealiseerd moet worden, maar ook in kringen over de hele wereld waar onze groepen bestaan.

De ontwikkeling van deze methode en de wijze waarop we een modern mens kunnen benaderen en in begrijpelijke woorden – die niet afstotend maar aantrekkelijk zijn – kunnen uitleggen dat verbondenheid de oplossing is voor alle problemen, tot aan de verlossing van de hele mensheid, is mijn taak.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/implementation-of-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalists of the Last Generation” 9/7/13

Related Material:

The Goal Of A Kabbalist In Relation To The World

Implementing The Creator’s Plan

Can We Offer The Wisdom Of Kabbalah To Everyone?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Stem je af op je vraag aan de Schepper

562.02Vraag: Wat voor soorten gebeden zijn er?

Antwoord: Er zijn er heel veel. Er zijn vragen, er zijn dankgebeden en er zijn nog meer soorten gebeden. Maar in principe zijn twee soorten gebeden het belangrijkst: vragen en danken.

Als we ons tot de Schepper wenden, moeten we eerst een soort relatie met Hem aangaan. Daarom zijn er gebeden die het een mens mogelijk maken om zich goed af te stemmen, zoals je een muziekinstrument stemt, zodat je gevoelens goed weergegeven kunnen worden. Dit is meestal het eerste deel van het gebed.

Er zijn ook gebeden die over de Schepper spreken: tot wie wenden wij ons, wie is Hij, wat is Hij, waarom nemen wij Hem op deze manier waar en niet anders.

Om op de juiste wijze tot Hem te kunnen spreken, moeten we Zijn eigenschappen, Zijn aard begrijpen. Daarnaast moeten we ons afstemmen op dankbaarheid, op een vraag, op wat er verder ook is, ongeacht de relatie tot onszelf, de wereld en de Schepper.
Dit alles is noodzakelijk voor een mens om de juiste afstemming te voelen en te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/attune-to-the-request-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

How To Address The Creator?

Tuning In To The Creator

How Can We Ask The Creator For Anything?

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar vragen wij om?

562.01Vraag: Als een mens aan God vraagt of Hij Zijn houding tegenover hem wil veranderen, is dat dan ook afgoderij?

Antwoord: Ja, het is een verkeerde opvatting over de Schepper dat ik ervan uitga dat Hij zich nu slecht gedraagt, maar dat alles goed komt als ik dat aan Hem vraag.

Opmerking: Maar op die manier vragen wij allemaal.

Mijn Antwoord: Hier ligt het probleem. Waar vragen we om? Vraag ik of de Schepper verandert of vraag ik Hem of Hij mij wil veranderen?

Opmerking: Gewoonlijk is het een eenvoudige gang van zaken. Er zijn problemen en een mens wendt zich tot de Schepper zodat Hij Zijn houding naar hem verandert en de problemen wegneemt.

Mijn antwoord: Dat betekent dan dat Hij nu slecht is en dat Hij goed wordt als ik Hem erom vraag. Of moet ik vragen of Hij mij verandert en dan ontdekken dat Zijn houding naar mij perfect is? Want als Hij mij verandert, zie ik geen problemen meer. Daarom moet ik niet vragen of ze weggenomen worden, maar of Hij mij corrigeert.

Hoe dat kan? Ik zie mezelf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat omringd door negatieve krachten die mij beïnvloeden, en ik moet vragen om de mogelijkheid om wat er gebeurt als positief te zien. Daarvoor moet ik veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-are-we-asking-for/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

What Should You Ask For When You Are Suffering?

A Kabbalist’s Prayer

What Should We Ask The Creator?

De eigenschap van geven en liefde meester worden

Vraag: Ik heb met veel psychologen gesproken en geprobeerd om te begrijpen met wat voor probleem de psychologie te maken heeft. Ze zeggen dat het erg moeilijk is om methoden te vinden om met het egoïsme om te gaan, want het neemt constant toe, vooral in onze tijd.

Hoe gaan Kabbalisten om met het feit dat het egoïsme constant toeneemt? Hoe kunnen we er tegenwicht aan bieden?

Antwoord: Kabbalisten zeggen dat het niet nodig is om tegenwicht te bieden aan het egoïsme, het is helemaal niet nodig om er ook maar iets mee te doen. Je hoeft er alleen maar voortdurend aan te werken om de eigenschap van geven en liefhebben onder de knie te krijgen, boven het ego uit te stijgen en niet op het niveau van het egoïsme te blijven. Zo benadert Kabbalah dit.

Door boven het egoïsme uit te stijgen naar de eigenschap van geven, liefde, verbinding, interactie en communicatie met elkaar, gaan we begrijpen hoe divers ons egoïsme is, hoe sterk het is, en hoe moeilijk het voor ons is om ermee om te gaan.

Maar tegelijkertijd onthullen we eigenschappen in ons die tegengesteld zijn aan het egoïsme. En dan kunnen we vanuit de combinatie van egoïstische en altruïstische kwaliteiten zowel de psychologie als de wetenschap van Kabbalah begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/mastering-the-quality-of-bestowal-and-love/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/15/21

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat zegt Kabbalah over Jezus? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zegt Kabbalah over Jezus?

Hij is afwezig in Kabbalah.

Kabbalah bestaat uit de bestudering van krachten die waargenomen en onderzocht worden door middel van een extra zintuig dat wij ontwikkelen en ontdekken door de studie. Dit extra zintuig is ons verlangen om te genieten dat een correctie ondergaat van egoïsme (ten koste van anderen en de natuur genieten) naar altruïsme (ten gunste van anderen en de natuur genieten).

Omdat het een wetenschap is die op het niveau van onze verlangens en intenties werkzaam is, zegt Kabbalah niets over verschillende handelingen en rituelen in onze wereld. Kabbalah gaat over de correctie van ons egoïstische verlangen, door de altruïstische krachten die in de natuur hun verblijfplaats hebben, aan te trekken, te onthullen en ermee te werken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/11/what-does-kabbalah-say-about-jesus-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Vrees of ontzag?

Vraag: Wat betekent “in vrees voor de Schepper”?

Antwoord: Vrees voor de Schepper betekent dat je schroom voelt om met Hem in contact te zijn. Je begrijpt dat het gaat over de Absolute en als je tot Hem komt, is dat alleen met wat suggesties en verlangens die het waard zijn om aan Hem te vragen, het is onmogelijk om je tot Hem te richten zonder respect of met iets onbelangrijks. Het moet iets heel bijzonders zijn.

Vraag: Is het dan juister om het te hebben over ontzag voor de Schepper dan vrees voor de Schepper? 

Antwoord: Nee, ontzag komt eerst. Zoals Kabbalah het uitlegt: je moet goed begrijpen dat de Schepper in principe maar één vraag van de mens beantwoordt: de vraag om de eigenschap van liefde in jezelf te ontwikkelen, liefde voor de ander, de eigenschap die de Schepper heeft. Dit betekent dat ik vraag om aan de Schepper gelijkvormig te worden.

Vraag: Moeten we, in het algemeen gesproken, God vrezen?

Antwoord: Nee, het is niet nodig om bang te zijn. Het is nodig om schroom te voelen. Angst ontstaat uit het feit dat je Hem zou willen ontwijken. Dat is geen goede eigenschap.

Schroom is echter noodzakelijk. Je zoekt immers constant naar mogelijkheden om dichterbij de Schepper te komen, je tot Hem te richten en ook enkele eigenschappen van Hem te ontvangen. En ze toe te passen om zo dichter bij Hem te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/fear-or-awe/

From KabTV’s “Spiritual States” 4/3/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →