Category Archives: Kabbalah voor het Volk

Kabbalah Voor De Wereld

Dr. Michael LaitmanVandaag de dag is er een compleet nieuw paradigma, een nieuw wereldbeeld, en een nieuwe benadering voor ons aan het ontstaan, iets wat nog nooit eerder heeft bestaan. In het verleden hebben wij de wereld veranderd, maar nu is de wereld onveranderlijk en moeten we onszelf veranderen.

Deze innerlijke veranderingen in een mens kunnen alleen plaatsvinden door zijn keuze, door zijn verlangen, door een bewuste keuze die hij bij elke stap maakt. En Kabbalah is de wezenlijke methode, het actieplan op dit pad.

Per definitie is de wetenschap van Kabbalah de openbaring van de Schepper aan de schepping. Door te veranderen, bereikt een mens gelijkvormigheid met de natuur. En deze gelijkvormigheid met de natuur betekent, dat je gelijkvormig wordt aan de Schepper. Een mens (Adam) is iemand die gelijkvormig (Domeh) is met de Hogere. Dit moeten we voortdurend ontdekken in het proces, dat de wereld voorwaarts stuwt.

Omdat we een Kabbalistische methode hebben en er de vertegenwoordigers van zijn in onze wereld, moeten we de hele mensheid helpen door deze methode, op alle mogelijke manieren, bekend te maken. Uiteraard moet het worden gedaan vanuit het begrip, dat mensen zich tegen veranderingen verzetten, ze niet willen, en erop neerkijken. Dat is waar, maar toch: zo moet het gebeuren. En van onze kant, moeten we de manier waarop we het aanbieden verbeteren, om zo de methode aan de mensen over te brengen in een makkelijke, aangename vorm.

Anders zal de wereld, van de ene dag op de andere, natuurlijk meer en meer lijden en zal zij worden ondergedompeld in verwarring, hulpeloosheid en verbijstering. Mensen kunnen zo verward raken, dat zaken zullen escaleren tot een oorlog. Immers, als je verward en gedesoriënteerd bent, onder een regen van klappen, kunnen je zenuwen je de baas worden.

En dan zul je bereid zijn om alles te doen om de chaos te stoppen. Zelfs oorlog zal de redding lijken te zijn, omdat het lijkt alsof alles dan op zijn plaats valt. Net zoals een mens zijn uitweg kan zoeken in woede, kan de mensheid dat ook, en in onze tijd begrijpen wij, dat dit een wereldoorlog betekent.

Het is aan ons: hoe snel zullen wij beginnen te werken met de wetenschap van Kabbalah en deze op de startbaan zetten in een duidelijke, correcte vorm voor de hele wereld. Wij moeten met elkaar een verhelderende, educatieve organisatie worden, die mensen helpt en aan mensen uitlegt hoe ze moeten veranderen om de juiste onderlinge verbinding tot stand te brengen en daarmee gelijkvormigheid met de natuur of met de Schepper te bereiken, wat hetzelfde is.

Als we geen evenwicht en harmonie bereiken met de natuur, zullen we, naast sociale mislukkingen, de verwoestende klappen ervan voelen, die ons zullen vernietigen. Immers, zelfs in de menselijke samenleving vandaag de dag, zijn we tot niets in staat, totdat we onszelf veranderen. Egoïsme roept een enorme hoeveelheid sociale problemen op, maar we kunnen ze geen halt toeroepen.

De consumptiemaatschappij veroorzaakt dat de aarde uitgeput raakt, in 200 jaar van het industriële tijdperk hebben we al haar middelen uitgeput en al snel zal er niets meer zijn. Het drinkwater, olie en andere grondstoffen naderen allemaal hun einde. Uiteindelijk zullen we niet eens in staat zijn om een normaal leven te leiden, om maar niet de excessen te noemen. En toch zijn we niet in staat onszelf af te remmen, om de productie en de vervuiling te beperken.

En we zullen niet in staat zijn om dat te doen, totdat we de menselijke natuur veranderen. Geen kunstmatige oplossingen zullen ons helpen. We vestigen nog steeds onze hoop op de oude methodes, maar de natuur accepteert niet langer “een betaling met een kredietkaart” van ons. Zij accepteert slechts één ding van ons: harmonie met haar, homeostase met dit globale systeem.

De noodzaak om de mens te veranderen eist van ons, Kabbalisten, om van de vorige grenzen los te komen en te beginnen met het uitvoeren van acties op wereldschaal. En we hebben geen enkele andere keuze. Zoals Baal HaSulam schrijft in het artikel “De wetenschap van Kabbalah en de Essentie ervan”: In zijn totaliteit is Kabbalah de openbaring van de Schepper. Waar? In een mens. Op wat voor manier? In zijn gelijkenis van vorm. Een mens verwerft gelijkenis van vorm met de Schepper, met de alomvattende, globale natuur, door er één geheel mee worden.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 7/22/11, “The Teaching of Kabbalah and its Essence”

.

Wees Niet Bang Voor Je Angst

Dr. Michael Laitman

Vraag: Wat is de juiste houding naar de angst die ik nu voel, als ik eropuit ga om met mensen over Kabbalah te spreken?

Antwoord: Deze angst verdwijnt niet voordat je helemaal aan het einde van de correctie bent. Als je de Psalmen leest, zul je erover verbaasd zijn te ontdekken dat zelfs Koning David, op de hoogste spirituele niveaus, angst voelde. Het is uiteraard niet dezelfde angst die wij voelen, maar het is de angst of je wel of niet in staat bent om te geven, of je die daad correct uitvoert. Hierover twijfelt een mens voortdurend.

Elk spirituele niveau begint met deze angsten en twijfels. Hetzelfde geldt voor ons: alles begint met angst, afwijzing, afkeer en zorgen. Dit is Malchut, ze ontdekt in zichzelf, dat alles in haar ontbreekt. Dit is het niveau van de staat bereiken van geven ter wille van geven: Bina, Hafetz Hesed.

De staat van geven ter wille van geven is niet de situatie van een held zonder angst. Want een mens is net boven zijn ego uit gekomen, boven alle angsten uit en hij kan alleen geven ter wille van geven. Maar het is alleen mogelijk om dit niveau van geven te bereiken vanuit vrees en bezorgdheid, vanuit het gevoel dat je niets hebt: geen kracht en geen begrip, maar dat doet er niet toe!

Het allerbelangrijkste is, dat je boven al deze angsten uitstijgt en de Hogere aanhangt, en dat je op die manier – boven al deze onaangename gevoelens uit – een allereerste begin van gehechtheid bereikt, namelijk de staat van een “embryo”, de drie dagen waarin het zaad wordt opgenomen.

Dit alles is een staat van crisis, afscheiding en zwakheid, in feite erger dan de dood. De dood zou nog een soort  ontsnappingsmogelijkheid bieden, maar er is geen ontsnapping mogelijk. Het enige wat je kunt doen is de sprong opwaarts maken! Dit is verre van eenvoudig.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/16/11, “The Nation”

In Het Belang Van De Wereld En Om De Schepper Vreugde Te geven

Dr. Michael LaitmanVraag: Staat de moderne wereld open voor de wetenschap van Kabbalah?

Antwoord: Ja, maar op voorwaarde dat wij ons verenigen en dat wij in onszelf plaats maken voor de eigenschap van geven, voor het Licht, zodat Het door ons heen de hele wereld zal beïnvloeden. Wij moeten een koppeling worden die overdraagt, een “adapter”, die het Licht naar de andere naties geleidt.

Als we dit doen, blijft er geen enkel probleem over en een golf van wereldwijd ontwaken zal ons naar de spirituele wereld opheffen. Dit zal alleen gebeuren als wij ons verenigen om deze eenheid aan de hele mensheid door te geven en de Schepper vreugde te geven. Op die manier zullen Hij, wij en de hele wereld in één enkel systeem samengevoegd worden.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/14/11, “The Nation”

Over Het Boek “Zohar Voor Allen”

Dr. Michael Laitman

Vraag: Als u Het Boek De Zohar vereenvoudigt, bent u dan niet bang dat u het aantast?

Antwoord: Nee, daar ben ik niet bang voor, omdat ik zeker weet dat ik het aantast! De tekst van ”Zohar voor Allen” is samengesteld uit de originele tekst van Het Boek De Zohar en de Sulam Commentary (Commentaar van Baal HaSulam), samengevoegd en vereenvoudigd.

Daardoor is het zeker aangetast, vergeleken met de bron. Veel woorden (zoals Behina en andere), die nauwkeurigheid toevoegen, werden uit de zinnen weggelaten om de tekst te vereenvoudigen. Het resultaat is grover, minder nauwkeurig, maar concreter.

We moesten dit wagen om de tekst van De Zohar dichterbij het gemiddelde niveau van lezen en begrijpen van mensen te brengen. Natuurlijk vervangt een tekst als deze de bron onder geen enkele omstandigheid. Dit is bedoeld voor de massa, die Het Boek De Zohar gaat lezen.

Sommige mensen studeren Kabbalah als mechanica, sommigen als een wijsheid, sommigen studeren Kabbalah om dingen te onthouden, sommigen studeren Kabbalah om boeken te schrijven, sommigen studeren Kabbalah om er les in te geven – maar sommigen studeren Kabbalah om te veranderen. Onder de invloed van het Hogere Licht, dat op een mens neerdaalt die in het proces zit van het lezen van Het Boek De Zohar, begint hij de Hogere Wereld te voelen en dan begint hij vanuit de gevoelens te begrijpen. Dit is de werkelijke studie van Kabbalah. En het boek “Zohar voor Allen” is bedoeld voor dit soort mensen.