Category Archives: kabbalah voor beginners

Door je verlangens te ontwikkelen, ontwikkelt Kabbalah ook je denken

By Developing One\'s Desires, Kabbalah Also Develops One\'s Mind Vragen die ik kreeg over de studie, het definiëren van het spirituele doel, onze verlangens en ons denken:

Vraag: Wat moet ik elke dag bestuderen?

Mijn antwoord: Bestudeer dezelfde dingen als wij doen, samen met ons.

Vraag: Moet ik alleen Kabbalah studeren of zijn er ook andere boeken die het bestuderen waard zijn?

Mijn Antwoord: Je moet alleen studeren wat wij studeren. Als je een beginner bent, moet je het eerste en derde deel van onze dagelijkse les samen met ons bestuderen en in plaats van het tweede deel van de les (Talmud Eser Sefirot), kun je het materiaal voor beginners dat op onze website staat bestuderen. (De samenstelling van de lessen is nu anders)

Vraag: Moeten we in deze fysieke wereld vechten tegen verlangens naar genot, of moeten we gewoon Kabbalah studeren zonder tegen deze verlangens te vechten?

Mijn Antwoord: Alleen de studie van Kabbalah roept het Licht van correctie op – Ohr Makif. Je zult niet méér gecorrigeerd worden door je verlangens te bestrijden of jezelf op de een of andere manier te beperken. Focus niet op je eigenschappen, maar richt je in plaats daarvan op de Schepper.

Vraag: Ik ben enigszins in de war over het spirituele doel. Is het mijn doel om gelukkig te worden of om te geven, of om zoals de Allerhoogste te worden, of is het mijn doel om mijn naaste lief te hebben? Of – volgens wat u in de laatste lessen zei – is het mijn doel om meester te worden over mijn keuzevrijheid, of gaat het over het combineren van de tegenstrijdigheid tussen de plaats van de Schepper en de plaats van de schepping? Wat is het doel?

Mijn Antwoord: Er is één doel en dat brengt alles bij elkaar – alle tegenstellingen: Het hele Licht komt de hele Kli binnen en vult deze volledig. Deze staat is er al, wij moeten het alleen voor onszelf onthullen. 

Het is vergelijkbaar met een kinderpuzzel: er is een afbeelding die op een stuk karton afgedrukt is, dan wordt deze in kleine stukjes geknipt en moet het kind het weer tot een geheel maken. Zo leert het kind alle verschillende delen met elkaar tot één geheel te verbinden – wij moeten hetzelfde doen met alle elementen van de schepping.

Vraag: Is het ego (mijn wil om te ontvangen) mijn denken dat de werkelijkheid waarneemt?

Mijn Antwoord: Dat is absoluut waar. In je verlangen neem je jezelf waar, de wereld en je bestaan. Het denken is het resultaat van de egoïstische verlangens, of is ervan afgeleid. Het denken ontstaat en groeit in de mate waarin je ernaar streeft om je verlangens te vervullen. Hoe meer verlangens een mens heeft en hoe groter deze verlangens zijn, hoe groter het denkvermogen is dat ermee gepaard gaat. 

Omdat Kabbalah de verlangens van een mens ontwikkelt, wordt dus ook de ontwikkeling van het denken (de hersenen) geïnspireerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2008/08/by-developing-ones-desires-kabbalah-also-develops-ones-mind/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Related Material:

Laitman.com Post: Only Kabbalah Combines All the Right Ingredients

Laitman.com Post: Advice for Beginners – Find the Answers Inside Yourself

 

Zonder fanatisme

283.02Opmerking: Als je kijkt naar beginners die Kabbalah studeren, zie je dat ze een heel sterk verlangen hebben om met verschillende activiteiten mee te doen. Maar dan blijkt dat het erg moeilijk voor hen is en weten ze niet wat ze ermee aan moeten.

Mijn antwoord: Wij gaan onze eigen weg. Ik besteed niet zoveel aandacht aan zowel de nieuwe als de oude studenten. Ik houd rekening met de algemene, optimale sfeer die ons naar de overwinning leidt.

Kunnen we dit tempo aanhouden? We kunnen niet in een langzamer tempo verder gaan, dat werkt niet, dan vallen we meteen in slaap. Een sneller tempo zullen we niet vol kunnen houden, want dan kunnen we de aanhoudende inspanningen niet leveren omdat iedereen een gezin en een baan heeft. In dit tempo kunnen we dat wel!

In principe dwingt de wereld, haar ontwikkeling en de diepe vrije val in een crisis, ons hiertoe.

Vraag: Hoe zorgen we ervoor dat er geen fanatisme ontstaat bij de nieuwkomers?

Antwoord: Er kan geen sprake van fanatisme zijn, want in het spirituele werk bestaan daar geen voorwaarden voor. Niemand verheft zich boven de ander, niemand verheft iets tot een cultus, niemand buigt voor iets. Integendeel, als mensen hier op zoek zijn naar iets heiligs waar ze voor kunnen buigen, vinden ze niets.

In Kabbalah is de Natuur een Kracht die je in je eigenschappen moet opnemen om jezelf te “heiligen”, om met elkaar boven het innerlijke egoïsme uit te stijgen. Daarom worden in de ware Kabbalah alle mogelijkheden om iets te aanbidden volkomen afgewezen. Men kan alleen zijn eigen natuur gebruiken om een hogere natuur te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/without-fanaticism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Overheating of the Brain” 10/6/12

Related Material:
Gradual Entry into the Wisdom of Kabbalah
Fanaticism or Attainment?
In A Kabbalistic Society

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor Wie Is De Wijsheid Van Kabbalah Bedoeld?

laitman_254_01Vraag: Kunnen we zeggen dat we de wijsheid van Kabbalah die u verspreidt, de ‘populaire wijsheid van Kabbalah’ kunnen noemen, namelijk de wijsheid van Kabbalah die voor iedereen geschikt is?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah is inderdaad voor iedereen bedoeld omdat deze wijsheid in onze tijd langzamerhand van vitaal belang is voor de hele mensheid. Wij proberen het alleen voor beginners populair te maken. Daarna zijn onze cursussen bedoeld voor vele jaren studie om zo heel hoge niveaus van ontwikkeling te kunnen bereiken.

Onze studie is uitsluitend op authentieke Kabbalistische bronnen gebaseerd: Het Boek der Schepping, geschreven door Abraham, Het Boek De Zohar dat 2000 jaar geleden door Rasbi is geschreven, de geschriften van de grote 16e eeuwse Kabbalist de Ari en de geschriften van de laatste Kabbalisten die door hun systeem en schrijfstijl dicht bij ons staan: Baal HaSulam and Rabash.

De wijsheid van Kabbalah gaat over de onthulling van de Hoge Kracht aan de mens in deze wereld. Ieder van ons kan de hele schepping, en de Hoge Kracht die alles bestuurt, ontdekken door op de juiste wijze de wijsheid van Kabbalah te studeren. De Hoge Kracht, de Schepper, is de natuur op een hoger niveau waar het hele Plan, de hele Scheppingsgedachte, aanwezig is.

From an Interview on RTN, New York, 7/21/15

Wanneer Ik Mij Onderschikt Maak Groei Ik

Dr. Michael LaitmanDe handeling van het zich ondergeschikt maken kenmerkt het hele pad van de spirituele evolutie. In elke fase annuleert het schepsel zijn verlangen, dat geschapen werd als bestaan uit afwezigheid, en gebruikt dit om gelijk aan de Schepper te worden.

In het begin maakt het zich ondergeschikt in de vorm van een punt met de bedoeling om een enorm verlangen (naar spiritualiteit) te verkrijgen. Waarom? Omdat het verkrijgen van een Kli (spiritueel vat ) het doel is dat geschikt is om de Schepper waar te nemen. In de tweede fase wordt dit verlangen geannuleerd en stijgt men erboven uit.

Afzien van het eigen verlangen betekent het oversteken van de Machsom (de barrière die ons van spiritualiteit scheidt). Nadat het schepsel is opgestegen doorbreekt het zijn eigen verlangen en maakt vervolgens de overgang naar de volgende fase.

Daar aangekomen vernieuwt het schepsel het verlangen en begint zelfs vreugde te ontvangen die hij niet voor zichzelf houdt maar om het terug te geven aan de Schepper; om Hem zijn liefde te tonen en Hem vreugde te bezorgen. Met andere woorden: tijdens de beklimming van de treden van de ladder die naar Gmar Tikkun leidt ( het einde van correctie) ziet het schepsel af van zichzelf.

When I Nullify Myself, I Grow

Het komt hier op neer dat het zichzelf ondergeschikt maken een middel, een handeling en tegelijk een uitkomst of resultaat, is. Met deze hulp gaan we vooruit op de ladder van waarden totdat we de uiteindelijke waarde bereiken wanneer het zichzelf ondergeschikt maken een zo een hoog niveau heeft bereikt dat het resulteert in het gelijk worden aan de Schepper.

Paradoxaal genoeg gebeurt dit door het afzien van zichzelf: wanneer ik mijn punt van bestaan ondergeschikt maak aan het bestaan in afwezigheid (van mezelf) bereik ik de status van de Schepper. Wanneer ik dit als basis gebruik groei ik voortdurend en word ik beïnvloed door het Licht.

In onze fysieke leven voelen we de Schepper niet noch zien we de geestelijke krachten of begrijpen we het doel van de schepping. Ten opzichte van wie moeten we ons dan wegcijferen? Ik maak mezelf ondergeschikt aan de groep hetgeen betekent: aan de leraar, de Kabbalistische teksten en de mensen die net als ik hetzelfde doel nastreven. Ik cijfer mezelf weg in relatie tot hen. Dit houdt geen verband met de verlangens van deze wereld die geen verbinding met spirituele ontwikkeling hebben.

Ik los mezelf op in de groep alsof ik niet besta. Ik behoud alleen het tweede deel (Ain, afwezigheid) van mijn punt van het ‘bestaan in afwezigheid’ ( Yesh mi Ain) en kopieer hun gedachten en gevoelens zonder rekening met die van mij te houden. Door dit te doen krijg ik toegang tot het spirituele systeem en begin ik het omringende Licht te ontvangen dat mij naar de spirituele wereld bevordert.

Op De Grens Van Haat

Dr. Michael LaitmanOm het Licht te bereiken moet ik het heel krachtig opeisen. Omdat ik een egoïst ben moet deze eis ruw zijn tot op de grens van haat af. Ik kan dit Licht letterlijk niet verdragen; ik wil het niet en geef het de schuld van alles wat mij overkomt. En inderdaad, alles wordt veroorzaakt door het Licht.

Dan voel ik dat ik tekort schiet tegenover het Licht en dat het Licht mij tegenovergesteld aan Hem heeft gemaakt en nu druppelen er slechte gevoelens over door mij heen. Door dit alles leer ik de donkere leegte kennen.

Pas nadat ik de volledige duisternis als een voordeel (Itaron) heb ervaren begin ik iets waar te nemen dat groter (Yoter) is dan de duisternis: ik leer het Licht herkennen. Met andere woorden: ik moet ruw zijn, grof, “een grote zondaar”, met de bedoeling een staat te bereiken die tegenovergesteld is aan het Licht. Pas dan zal ik in staat zijn om al zijn macht te verwerven.

Wanneer de duisternis in geringe mate zou worden gevoeld, is het onmogelijk om alles dat het Licht in zich draagt te bereiken. Het moet een echte “Egyptische nacht” zijn van mijn oorspronkelijke egoïstische verlangen.

Dus om een dergelijke donkere leegte te ervaren heb ik het Licht nodig. Iemand die niet studeert, betreedt het donker niet. Integendeel! Dankzij het feit dat iemand tijdens de studie het Hoogste Licht aantrekt, zal hij weten hoezeer hij in duisternis verkeert. Immers, onze hele evolutie ontvouwt zich onder de invloed van het Licht en maakt dat we al deze fasen ondergaan. Iemand ervaart Licht en duisternis in terugkerende beweging en hierdoor boekt hij vooruitgang.

Het ervaren van duisternis is goed. Duisternis is een overgangsfase tussen de spirituele staten in het proces van mijn ontwikkeling, zoals dag en nacht.