Category Archives: Kabbalah Studie

Scheid Zuiverheid van Onzuiverheid

200.01Als de Kli vermengd is met ontvangen voor zichzelf, wat als ‘vuil’ wordt beschouwd in vergelijking met het Licht dat alleen over geven gaat, moet de mens zich eerst zuiveren van ontvangen voor zichzelf, voordat hij van de Schepper voeding ontvangt, namelijk verrukking en genot. Op dat moment gaat de overvloed die uit genot bestaat niet naar de Klipot die als ontvangen voor zichzelf beschouwd worden. Integendeel, de overvloed zal naar Kedusha gaan, omdat hij zich kan richten op het belang van de Schepper terwijl hij het genot ontvangt. Dit wordt genoemd: “Het voedsel aan een zuivere tafel eten”.

Na de maaltijd volgt het integendeel. Hij moet een deel aan de Sitra Achra (andere kant) geven. Dit betekent dat hij zegt dat er hier nog vuil is dat tot de Sitra Achra behoort, en ik moet mijzelf nog corrigeren (Rabash artikel nr. 22 (1988): What Are Merits and Iniquities of a Righteous in the Work?) (Wat zijn verdiensten en ongerechtigheden van een rechtvaardige in het werk?).

Vraag: Hoe kunnen wij weten dat het tijd is om aan de Sitra Achra (onreine verlangens) te geven?

Antwoord: Wij willen niets aan de Sitra Achra geven. Maar er is niets aan te doen, een deel ontsnapt er nog naartoe. Bovendien is men van mening dat het ook nodig is om deze te voeden, omdat het ons helpt om zuiverheid te scheiden van onreinheid, ontvangen van geven. Dit gebod geldt dus absoluut voor iedereen.

Vraag: Als een mens al een zonde heeft begaan en in de Sitra Achra is gevallen, hoe moeten de zondaar en de rechtvaardige in hem dan op de juiste manier werken om hem uit het ontvangen voor zichzelf te halen?

Antwoord: Het is nodig om de zondaar eruit te trekken met de hulp van de rechtvaardige. En om de rechtvaardige in ons wakker te maken, hebben we de Ten (groep van tien vrienden) gekregen, de vrienden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/to-separate-purity-from-impurity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.


From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/21/23, Writings of Rabash “What Are Merits and Iniquities of a Righteous in the Work?“

Related Material:
In a System of Impure Forces
How Can You Protect Yourself from Klipot?
Sparks Illuminating The Darkness

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Door je verlangens te ontwikkelen, ontwikkelt Kabbalah ook je denken

By Developing One\'s Desires, Kabbalah Also Develops One\'s Mind Vragen die ik kreeg over de studie, het definiëren van het spirituele doel, onze verlangens en ons denken:

Vraag: Wat moet ik elke dag bestuderen?

Mijn antwoord: Bestudeer dezelfde dingen als wij doen, samen met ons.

Vraag: Moet ik alleen Kabbalah studeren of zijn er ook andere boeken die het bestuderen waard zijn?

Mijn Antwoord: Je moet alleen studeren wat wij studeren. Als je een beginner bent, moet je het eerste en derde deel van onze dagelijkse les samen met ons bestuderen en in plaats van het tweede deel van de les (Talmud Eser Sefirot), kun je het materiaal voor beginners dat op onze website staat bestuderen. (De samenstelling van de lessen is nu anders)

Vraag: Moeten we in deze fysieke wereld vechten tegen verlangens naar genot, of moeten we gewoon Kabbalah studeren zonder tegen deze verlangens te vechten?

Mijn Antwoord: Alleen de studie van Kabbalah roept het Licht van correctie op – Ohr Makif. Je zult niet méér gecorrigeerd worden door je verlangens te bestrijden of jezelf op de een of andere manier te beperken. Focus niet op je eigenschappen, maar richt je in plaats daarvan op de Schepper.

Vraag: Ik ben enigszins in de war over het spirituele doel. Is het mijn doel om gelukkig te worden of om te geven, of om zoals de Allerhoogste te worden, of is het mijn doel om mijn naaste lief te hebben? Of – volgens wat u in de laatste lessen zei – is het mijn doel om meester te worden over mijn keuzevrijheid, of gaat het over het combineren van de tegenstrijdigheid tussen de plaats van de Schepper en de plaats van de schepping? Wat is het doel?

Mijn Antwoord: Er is één doel en dat brengt alles bij elkaar – alle tegenstellingen: Het hele Licht komt de hele Kli binnen en vult deze volledig. Deze staat is er al, wij moeten het alleen voor onszelf onthullen. 

Het is vergelijkbaar met een kinderpuzzel: er is een afbeelding die op een stuk karton afgedrukt is, dan wordt deze in kleine stukjes geknipt en moet het kind het weer tot een geheel maken. Zo leert het kind alle verschillende delen met elkaar tot één geheel te verbinden – wij moeten hetzelfde doen met alle elementen van de schepping.

Vraag: Is het ego (mijn wil om te ontvangen) mijn denken dat de werkelijkheid waarneemt?

Mijn Antwoord: Dat is absoluut waar. In je verlangen neem je jezelf waar, de wereld en je bestaan. Het denken is het resultaat van de egoïstische verlangens, of is ervan afgeleid. Het denken ontstaat en groeit in de mate waarin je ernaar streeft om je verlangens te vervullen. Hoe meer verlangens een mens heeft en hoe groter deze verlangens zijn, hoe groter het denkvermogen is dat ermee gepaard gaat. 

Omdat Kabbalah de verlangens van een mens ontwikkelt, wordt dus ook de ontwikkeling van het denken (de hersenen) geïnspireerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2008/08/by-developing-ones-desires-kabbalah-also-develops-ones-mind/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Related Material:

Laitman.com Post: Only Kabbalah Combines All the Right Ingredients

Laitman.com Post: Advice for Beginners – Find the Answers Inside Yourself

 

Alles hangt af van de intensiteit van verbinding

945Vraag: Hoe kunnen we zo’n niveau van wederzijdse verantwoordelijkheid bereiken dat zowel de mannen als de vrouwen de kracht van de wederzijdse verantwoordelijkheid in de groep voelen en ons hart ons laat zien waar we voor het volgende Congres klaar voor zijn?

Antwoord: We bestuderen in de wijsheid van Kabbalah dat alles neerkomt op de Ten (groep van tien mensen): tien Sefirot, tien niveaus van onthulling van de Schepper. Maar omdat we dit vanuit allerlei bronnen bestuderen, praten we er niet zoveel over.

Natuurlijk, als een mens alleen maar naar ons luistert, lijkt het voor hem niet overtuigend en zijn het voor hem alleen maar woorden. Maar als we werkelijk de Sefirot, de Partzufim en de werelden willen ervaren, als we daaraan willen deelnemen, moeten we met elkaar verbonden zijn.

Alleen door de intensiteit van onze onderlinge verbondenheid te ervaren, voelen we de hogere wereld en gaan we de Schepper en onszelf in een staat van eeuwigheid voelen, boven onze wereld die de laagste van alle werelden is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/everything-depends-on-the-intensity-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
The Center of the Ten and the Center of the Creator
The Ten—A System Of Ten Sefirot
The Circles Of Life

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hart zonder woorden

527.03Vraag: Ik kijk naar sommige vrienden die zichzelf lijken te verbergen, ze stellen zich nooit open. Waarom zegt u altijd: “Denk niet aan mij, denk aan de Schepper?” Waar en wat is hier de kracht?

Antwoord: Toen ik bij Rabash kwam, zag ik zes à zeven oude mannen zitten die verschillende boeken bestudeerden. Ik begreep die teksten nog niet en ik wist ook niet hoe ik ze moest lezen. Het was heel moeilijk: ik wist niets, ik begreep het niet en ik zag niet wat voor relatie zij met elkaar hadden.

Ze spraken nauwelijks met elkaar, alleen bij het lezen van boeken wisselden ze soms een paar woorden.

Maar gaandeweg werd hun taal me duidelijk en begreep ik waarom ze zich zo gedroegen, namelijk om het lezen met elkaar niet te verstoren. Ik realiseerde me dat ze aan elkaar dachten en elkaar hielpen.

Aan de buitenkant was er niets zichtbaar. Dit is het werk in het hart. Kabbalisten moedigen ons zelfs aan om te verbergen wat er in ons hart is.

Het openen van het hart gebeurt van binnenuit, in de verlangens. Maar er waren verder geen woorden. Als ik geoordeeld zou hebben op basis van hun woorden, zou ik gedacht hebben dat daar een paar oude mensen zaten die niets te doen hadden en alleen maar bij elkaar gekomen waren om te lezen. Wat hadden ze anders te doen, ze waren zeventig?

Maar ik denk niet dat je hoeft te wachten tot je zeventig bent. Je zult je gevoelens al eerder aan je vrienden onthullen, en zij zullen ze aan jou onthullen. Zonder woorden!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/opening-the-heart-without-words/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 2nd part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 2 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Humble Greatness Of Spirituality
Separation That Helps Stronger Connection
The Creator Governs With Love

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Totdat je zegt: “Ik wil!”

507.05In Kabbalistische bronnen staat geschreven: “Hij wordt gedwongen, totdat hij zegt: “Ik wil!” (Kiddushin 50a)

Dit betekent dat een mens er alles voor doet om gelijkvormig aan de Schepper te worden, om Zijn wegen te volgen, namelijk het pad om dichter bij anderen te komen en boven zijn egoïsme uit te stijgen.

Op deze manier beïnvloedt het Omringende Licht ons, hoewel we dat nog niet voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/until-you-say-i-want/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/8/23, “Habit becomes a second nature”

Related Material:
How Can We Become Like The Creator?
The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation
Unification Of The Souls = Equivalence To The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leer niet met het verstand maar met het hart

165Dus als iemand de Torah bestudeert, moet hij voor ogen houden dat de Torah, en de Mitzvot die hij uitvoert, hem zullen helpen om uit de controle van het kwaad te komen (“What Is ‘The Earth Feared and Was Still,’ in the Work,” RABASH).

Als wij ons met elkaar verbinden en samen vragen om van egoïsten te veranderen in altruïsten die goed met elkaar verbonden zijn, betekent dit dat wij het Hoge Licht gebruiken, de hoge energie, het Licht van de Torah, de Torah zelf, om onszelf te corrigeren. Dit behoren wij te doen.

Vraag: Wat betekent dit: de Torah bestuderen?

Antwoord: Het betekent dat wij dan voelen wat er innerlijk gebeurt. Dit wordt beschreven als: niet leren met het verstand, maar met het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learning-not-with-the-mind-but-with-the-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me”

Related Material:
The Diagnostic And Curative Power Of The Torah
The Torah And Kabbalah
Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Schepper weet het beste wat aan iedereen te geven

938.03Vraag: Ik zit in een onzekere situatie. Aan de ene kant vind ik het heel erg dat ik – hoe hard ik het ook probeer – niet dichter bij de vrienden kan komen. Aan de andere kant ben ik bang dat de Schepper mijn wens zal vervullen en mij de eigenschap van geven zal geven, wat ik niet erg aantrekkelijk vind.. Wat moet ik hiermee aan?

Antwoord: Je moet stoppen met al die overwegingen en je vrienden stevig vasthouden: hen naar je toe trekken en je laten toe trekken naar hen, alleen in die beweging zal je de Schepper vinden. Hij is tussen jullie.

Vraag: Als het werk zelf de beloning is, moeten we de Schepper zoveel mogelijk werk vragen, hoe meer hoe beter. Moet iedereen ook voor zichzelf vragen of voor de Ten en de hele wereldgroep?

Antwoord: Voor iedereen. De Schepper weet het beste wat aan iedereen te geven. Maak je geen zorgen, alles is al voorbereid tot aan de volledige correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-creator-knows-best-what-to-give-to-everyone/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Submit Yourself To The Creator
The Work Of The Creator
Movement In The Spiritual World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waaruit bestaat het universum?

548.01Naast de vier niveaus van de ontwikkeling van het verlangen, is er niets anders aanwezig in de compleet lege ruimte waaruit het gehele universum bestaat. Deze niveaus bestaan in de natuur, in de schepping. Keter is het eerste niveau, het tweede is Hochma, het derde is Bina, het vierde is Zeir Anpin en het vijfde is Malchut.

In Kabbalah wordt het eerste niveau, dat betrekking heeft op de Schepper zelf, gewoonlijk niveau nul genoemd, de overige vier niveaus van de ontwikkeling van onze verlangens vinden van daaruit plaats.

Deze niveaus, die vanuit Keter (de Schepper) neerdalen, vormen op complete wijze het hele universum. Alle eigenschappen, werelden, scheppingen en alles waar we over kunnen spreken, bevindt zich in deze niveaus.

Het laatste niveau, Malchut, ontvangt al het Licht dat van de Schepper uitgaat. In overeenstemming daarmee blijft zij zich steeds verder ontwikkelen. Dit laatste niveau, Malchut, bestuderen we vooral in de wetenschap van Kabbalah, namelijk hoe zij zich ontwikkelt en wat het gevolg is van haar ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/what-forms-the-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbaalah Lession 7/16/23, Writings of Baal HaSulam, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Related Material:
How Was the Universe Formed?
A Book about the Mysteries of the Universe
What Happened Before The Big Bang?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

 

Compassie is contact met de Schepper

294.4Alles wat ruimte inneemt, het firmament, de sterren, de aarde en haar koninkrijken, evenaren de kleinste geest niet, want die geest kent dit alles en zichzelf, maar deze lichamen weten niets. Alle lichamen samen en alle geesten samen, en alles wat zij voortbrengen, is niet gelijk aan het geringste gevoel van liefde. Dit is van een orde die oneindig veel verhevener is (Blaise Pascal).

Vraag: Wat voor eigenschap is mededogen? Kan een mens deze eigenschap überhaupt wel tot uitdrukking brengen of is dat ons niet gegeven?

Antwoord: Mededogen is een eigenschap van de Schepper. Het is een eigenschap die in een mens kan worden gewekt. Gedeeltelijk bestaat dit ook in dieren, planten, vissen, in alle levende wezens. Maar in de mens moet het ontwaken in een mate die gelijk is aan de Schepper.

De mens is geboren om compassie te bereiken. Het is belangrijk om te leren compassievol te zijn.

Vraag: Pascal was een groot wetenschapper. Heeft hij iets van het fundament van de mens bereikt?

Antwoord: Wetenschappers uit die tijd voelden het, daarom gingen zij het vak in. Daarom noemden zij dit alles filosofie, wijsbegeerte.

Opmerking: Maar de filosofie uit die tijd is niet de filosofie van nu.

Mijn antwoord: Het was iets natuurlijks.

Vraag: Hoe komt een wetenschapper die in de exacte wetenschappen werkt tot zulke gevoelens?

Antwoord: Hij voelt de wereld; hij voelt hoe alles in de wereld met elkaar verbonden is en daarom wil hij nog grotere verbindingen in de wereld bestuderen.

Vraag: Bereikt hij dan het fundament van de wereld?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Wetenschappers willen daarin steeds dieper graven. En als ze dit punt van mededogen bereiken, betekent het dat ze iets tot op de bodem hebben uitgezocht.

Vraag: U hebt eens gezegd dat de wereld juist vanuit dit punt, het punt van mededogen, is geschapen. Is er toen een vonk van mededogen verschenen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Als een wetenschapper zo ver komt, komt de weg naar de Schepper dan eigenlijk dichterbij?

Antwoord: Wij kunnen dan van een contact met de Schepper spreken.

Vraag: Is dit de lotsbestemming van wetenschappers, of is het de bestemming van ieder mens om zo’n begrip van de vonk van barmhartigheid te bereiken?

Antwoord: Dit is de lotsbestemming van ieder mens. We zullen allemaal de staat bereiken waarin wij – ieder voor zich – die interactie, die onderlinge verbondenheid en de wederzijdse zintuiglijke doordringing in elkaar zullen onthullen, dit is namelijk het doel van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/mercy-is-contact-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/12/23

Related Material:
Man Is Someone Who Is Compassionate
Indifferent Compassion
Feeling The Suffering Of The Whole World

Filed under: Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →