Category Archives: Kabbalah Leraar

Vragen over spiritueel werk – 8

528.01Vraag: Is het verzoek van de lageren om ons dichter bij de Schepper te brengen van beneden af naar Boven of is het om het Licht naar ons toe te trekken, van Boven naar beneden?

Antwoord: Het is om ons van beneden af naar de Schepper op te heffen.

Vraag: Als we vreugde voelen, voelt en ziet ieder van ons ook de vreugde van onze vrienden. Hoe kunnen wij erachter komen of wij de Schepper blij hebben gemaakt en of Hij zich verheugt over onze goede verbindingen?

Antwoord: Je moet een staat bereiken waarin je voelt hoe de Schepper zich tot jou verhoudt. Dan zal je het als vreugde voelen.

Vraag: De Schepper geeft ons alle situaties. Ofwel wij rennen weg van het slagveld, of we rennen de Schepper achterna. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Hij ons dichter bij Zich brengt?

Antwoord: Probeer al je vrienden samen te brengen tot één gemeenschappelijk geheel waarin er geen verschil tussen jullie zal zijn. Dan zal je je dichter bij de Schepper voelen.

Vraag: Voordat ze u iets vragen, voelen sommige vrienden zo’n intens ontzag dat ze bang zijn om vragen te stellen. Hoe kunnen we met dit gevoel omgaan? Is het nodig om het te overwinnen zodat vrienden niet aarzelen om iets te vragen?

Antwoord: Ik denk dat er niets is om je verlegen over te voelen. Vragen moeten gesteld worden. Je kunt ze eerst onderling in de groep bespreken en ze dan stellen.

Vraag: U raadt ons aan om boven alle tegenstellingen uit te stijgen en ons in één hart te verenigen. Hoe moeten we met deze tegenstellingen werken?

Antwoord: Probeer zelf dichter bij de Schepper te komen en sleep al je vrienden met je mee.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/questions-about-spiritual-work-8/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Questions about Spiritual Work – 7
Questions about Spiritual Work – 6
Questions About Spiritual Work – 5

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het belangrijkste is dienstbaar zijn

963.5Om mensen een beetje uit te dagen en ze ertoe te brengen de authentieke bronnen te lezen en ze het inzicht bij te brengen waarom zij ze nodig hebben, schrijf ik in mijn boeken over wat Kabbalah ons biedt.

Maar daarna moet men teksten lezen die hem of haar de juiste richting geven, hoewel dat ook in mijn boeken staat. Dan moet men teksten lezen over de hogere niveaus die men kan bereiken, maar ook dat staat in mijn boeken.

Maar ik kan niet zeggen dat mijn boeken de boeken van mijn grote leraren kunnen vervangen. De oorspronkelijke bron is uiteindelijk het beste. Ik kan mijn spirituele niveau niet vergelijken met dat van mijn leraar Rabash en zeer zeker niet met dat van zijn vader Baal HaSulam. Hoe verder ik kom, hoe duidelijker ik zie dat er een enorm groot verschil tussen ons is.

Ik blijf klein om mijn generatie te kunnen dienen. Ik stem ermee in dat ik niet hoogverheven ben, hoewel ik, gezien wat ik gedaan heb, misschien op een hoger niveau had kunnen zijn. Maar dan zou ik het contact met deze generatie meer verliezen.

Het gaat nooit over één mens. Het gaat altijd over het algemene belang, omdat het individu en het algemene gelijk zijn. Dus als een Kabbalist een grotere hulp kan zijn voor anderen door op een lager niveau te blijven, zal hij lager blijven. Het belangrijkste is dienstbaar te zijn.

Vraag: Dus het is onmogelijk om op hoge niveaus te komen met zo’n basis?

Antwoord: Het is mogelijk, maar het hangt helemaal van de mens af.

Zelfs door mijn boeken te lezen zul je later veel hogere niveaus ontdekken dan je nu kunt waarnemen, omdat het van het individu afhangt. Het innerlijke niveau van waaruit ze geschreven zijn is van belang. Mijn niveau is veel lager dan dat van Rabash. En je kunt het ook niet vergelijken met Baal HaSulam. Hij is iemand die de hele ladder van spirituele opgang is opgegaan.

Blog van september 2011 in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-main-thing-is-to-serve/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Hidden Power of Books” 7/9/11

Related Material:
The Hidden Power of Books
The Main Rule For Reading Kabbalistic Books
Reading A Kabbalah Book

Filed under: Dissemination, Kabbalah Study, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

De rol van de leraar in Kabbalah

165Vraag: Is het mogelijk om de hele Kabbalistische methode te doorlopen met Het Boek de Zohar en De Studie van de Tien Sefirot?

Antwoord: Natuurlijk niet! Zelfs als het gaat over Shamati, de brieven van Baal HaSulam en de artikelen van Rabash, is het nog steeds onmogelijk, er is een leraar voor nodig. En degenen die geen leraar hebben, verdiepen zich in stromingen rondom Kabbalah, zoals het Chassidisme, New Age en andere stromingen, ze denken dan dat ze zich met Kabbalah bezighouden.

De realisatie van de teksten, duidelijk, innerlijk, de Kabbalistische teksten, kan niet plaatsvinden zonder leraar. Want hij werkt meer aan jou dan jij aan jezelf. Net zoals een vader en een moeder aan een kind werken om het op te voeden, maar hij denkt dat hij vanuit zichzelf groeit. Pas later, als hij zelf kinderen heeft, gaat hij dat beseffen.

Niemand kan het spirituele niveau alleen bereiken! Het kan alleen als er iemand is die jou continue lesgeeft, je allerlei handelingen, kennis en vragen voorlegt en je begeleidt. Waarom neem ik altijd kinderen als voorbeeld? Omdat het een exacte kopie is van spirituele groei!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-role-of-the-teacher-in-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. You Cannot Advance Ahead Without a Teacher” 7/23/11

Filed under: Kabbalah Study, Q&A, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De wereld door de ogen van Rabash

721.03Ik herinner me hoe Rabash die tijdens onze reizen naast me in de auto zat, commentaar gaf op wat hij onderweg zag.

Zoals een inwoner van Centraal-Azië op een ezel rijdt en zingt over wat hij ziet: “Hier staat een boom langs de weg en hier verschijnt een dorp in de verte,” enzovoort, zo deed hij dat ook. En als hij dieren zag, vertelde hij me dat het bepaalde engelen waren, krachten van een bepaald type en wat voor interactie ze met elkaar hadden.

Hij strooide hier en daar wat woorden rond, dit bracht het gevoel over van een andere realiteit die met je verbonden is en je beïnvloedt, en jij hebt ook invloed, dit alles vormt één enkele gewaarwording.

Vraag: Verbond hij graag die twee vormen van waarneming met elkaar?

Antwoord: Daar leefde hij in, altijd. Dus als hij met iemand sprak, was dat voor hem zijn innerlijke werkelijkheid. Hij richtte zich alleen tot dát deel van een mens waardoor hij zijn vrije wil kon beïnvloeden, zodat die andere mens zich met hem zou kunnen verbinden.

Dus, als ik tegen jou praat, praat ik tegen het deel in mijzelf dat zijn eigen vrije wil heeft en dat ik ervan moet overtuigen dat ik het wil gebruiken voor verbinding en vereniging.

Vraag: Waren er in die tijd veel mensen met wie hij met zijn innerlijke deel kon communiceren?

Antwoord: Nee! Absoluut niet! Hij werkte innerlijk. Deze communicatie vond plaats via zijn innerlijke systeem. Alles zit immers in de mens zelf en in niemand anders. Door zijn houding naar mensen in zichzelf te corrigeren, leek het alsof hij hen corrigeerde. Hij bereidde hen voor om de mogelijkheid van correctie te voelen.

Opmerking: Maar hij bevond zich in een heel rigide omgeving die niet geschikt was voor wat hij deed.

Mijn reactie: Hij liep langs hen heen. Ze bestonden voor hem niet als individuen. Hij zag alleen diegenen als individuen die enig potentieel van vrije wil hadden.

Alle anderen bevinden zich immers op het animale niveau. Zij moeten tot het inzicht over zichzelf komen dat zij als mens ontwikkeling nodig hebben. Maar ze zijn er nog ver van verwijderd en handelen instinctief, zoals iedereen in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-world-through-rabashs-eyes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The World Through the Eyes of Rabash” 7/4/11

Related Material:
Who Is Rabash?
Who Are Rabash’s Articles For?
The Successor of Rabash’s Work

Filed under: Perception, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Manipulatie of uitleg?

177.13Vraag: Hoe kan een Kabbalist die veel studenten heeft, zo bekwaam en meesterlijk iedereen inleiden in het materiaal? Ik heb iemand eens horen zeggen: “Ik heb verschillende mensen ontmoet die kunnen manipuleren, maar een Kabbalist is iemand die wel zo goed kan manipuleren! En je vraagt het ook steeds weer aan hem om je te manipuleren.”

Hoe komt u aan die vermogens, aan de technieken die u gebruikt?

Antwoord: Dit zijn geen kunstgrepen, het is gewoon een diepere kennis van de menselijke natuur en de maatschappij. Het gaat hier niet over kunstgrepen. Ik manipuleer mensen niet. Integendeel, ik leg ze alles uit en zoals bij een kind, met een fopspeen, met een lepel, probeer ik mijn kennis beetje bij beetje door te geven, zodat mensen hun eigen gereedschap krijgen, hun eigen vermogens.

Kabbalah probeert de mens onafhankelijk te maken, zodat hij van niemand afhankelijk wordt. Iedereen moet worden zoals de integrale natuur is, je kunt ook zeggen: de Schepper, de naam maakt niet uit. Juist een bepaalde naam kan verwarrend zijn voor mensen.

En manipuleren, niemand wordt hier gemanipuleerd! Ik leg uit hoe alles werkt. En een mens kan zich dan afvragen: “Hoe kan je dit allemaal weten? Echt, je bent me te slim af!”

Heb ik je voor de gek gehouden? Ik heb je alleen maar dingen uitgelegd!

Tegelijkertijd heb ik je een andere mening voorgelegd, dat klopt! Je kunt nu een heel andere beslissing nemen. Inderdaad! Maar is het niet logisch? Heb ik iets geforceerd? Heb ik je gedwongen, heb ik je iets opgelegd? Heb ik je op de een of andere manier gemanipuleerd? Of heb ik je alleen maar wat gedachten meegegeven, iets in beweging gezet?

Nee! Ik vertel je alleen realistische dingen en dat doe ik heel langzaam, zodat je je langzaam kunt aanpassen aan de nieuwe kennis en je zelf kan gaan begrijpen dat dit werkelijk een reëel beeld van de wereld is en dat je nu in een soort bubbel leeft.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/manipulation-or-explanation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Fraud #1 in the World!” 5/28/11

Related Material:
There Is No Pressure in Kabbalah
Levels of Shock
Can Your Students Hear You?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Op zoek naar geluk

514.04Vraag: U zegt vaak dat, naast het bestuderen van teksten en het beoefenen van Kabbalah, geluk hebben ook belangrijk is. Wat bedoelt u met geluk hebben?

Antwoord: Met geluk hebben bedoel ik dat een mens ervoor uit moet kijken dat hij geen enkel moment in het leven mist. Geluk hebben is geen vriendjespolitiek. We kunnen van geluk spreken als ik elk moment zo effectief mogelijk gebruik om alles wat ik kan uit elke situatie te halen.

Zoals men wel zegt: “Zoek het geluk.” Ik weet niet waar het is, maar ik speur als een hond: waar kan het zijn? Dat bedoel ik met op zoek zijn naar geluk.

Ik wil mijn studenten gevoeliger en sensitiever maken om geen moment te hoeven missen.

Vraag: En richt u zich dan hoofdzakelijk op de kern van de studenten, met wie u op een dieper niveau kunt communiceren?

Antwoord: Nee, mijn lessen zijn bedoeld voor een min of meer gemiddeld niveau van de studenten, misschien iets hoger.

De rest haalt de achterstand geleidelijk in. Ik richt me wel op het meer interne deel, op de complexere stof, om zo de anderen ertoe te dwingen om hun niveau enigszins te verhogen.

De een begrijpt vijf procent, de ander vijftig, iemand anders zeventig of tachtig procent. Maar wat kan ik verder doen?
Ik moet een methode ontwikkelen die zowel in de breedte als in de diepte gaat en ook wat omhoog, laten zien dat alles wat er in onze wereld bestaat erdoor gedekt wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/look-for-luck/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

In verband met een tweedaags congres van Bnei Baruch verschijnt het eerstvolgende blog maandag a.s.
Voor het congres: zie onderstaande link.

https://convention.kli.one/?fbclid=IwAR3g2BK-fphky3lDF7SY-H1Tga2i3y3kJxZP0n89RQXIhTUOYoWW-XRBZQI

From KabTV’s “I Got a Call. Accessible Kabbalah” 7/15/11

Related Material:
The Connection Between Teacher And Student
Like a Baby in Its Mother’s Arms
A Kabbalist And His Students

Filed under: Kabbalah Study, Q&A, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Communicatie op hetzelfde niveau

115Vraag: Toen u met Rabash ging studeren, had u toen nog de gewone waarneming van deze wereld. Vond u het niet vreemd dat hij over de spirituele wereld sprak?

Antwoord: Denk je dat hij me veel vertelde?! Nee, heel weinig! In feite spraken we op mijn niveau over de methoden van spiritueel werk, de verspreiding van Kabbalah in de wereld en de ideeën van Baal HaSulam. Ik kon niet op een hoger niveau spreken dan dat van mezelf, want daar begreep ik helemaal niets van.

Het is zoals in elke wetenschap! Hoe kun je een eerstejaars vertellen wat hij in de jaren daarna zal bestuderen als hij deze kennis nog helemaal niet heeft? Bovendien, op dit gebied heb je niet alleen kennis nodig, maar ook wat je ervaren en verworven hebt. Dus hij praat en je begrijpt nog niet waar hij het over heeft.

Nu zeg ik ook dingen die je niet raken. Maar ik zeg ze wel. Het wordt opgenomen en later ga je het archief gebruiken.

Opmerking: In principe bestudeerden u en Rabash TES (Talmud Eser Sefirot), waarbij het over een structuur gaat.

Mijn antwoord: Het gaat over een structuur, meer niet. Maar uit deze structuur begin je langzamerhand enkele principes voor jezelf te halen: hoe het Licht het verlangen beïnvloedt, hoe het verlangen op zijn beurt het Licht beïnvloedt, wat voor combinatie daartussen ontstaat en het spel van het een met het ander.
Het belangrijkste is de invloed van de studie op jou.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/communication-on-the-same-level/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Teacher” 4/30/11

Related Material:
My First Passover With Rabash
Rabash: Spiritual Revolution
Always With You – My Teacher The Rabash and I

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het materiële verlangen van een Kabbalist

630.2Vraag: Hebt u een groot verlangen op materieel gebied?

Antwoord: Nee. Ik heb alles wat ik nodig heb om te bestaan: voedsel, kleding en onderdak. Ik heb veel studenten om me heen, dus ik heb alles.

Vraag: Wat zijn nu uw wensen? Wat is uw belangrijkste wens?

Antwoord: Mijn belangrijkste wens op dit moment? Dat ik altijd goed voorbereid ben om lessen te geven, zodat mijn studenten blij met me zijn. Mijn conditie hangt in principe van hen af. Dat is alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-material-desire-of-a-kabbalist/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
The Pain of a Kabbalist
Feelings Of The Kabbalist
The Mission Of A Kabbalist

Filed under: Q&A, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →