Category Archives: Kabbalah Leraar

Rabash: de laatste grote Kabbalist

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 13-9-2018

Op een koude, regenachtige nacht in 1979 kon ik niet slapen, mijn gedachten lieten me niet los. Plotseling zat ik achter het stuur van mijn auto en ging ik rijden, zonder te weten waarheen. Ineens zag ik innerlijk een groot bord voor me: “Bnei Barak”. Daar reed ik heen. De straten waren verlaten. Op de hoek van “Chazon Ish Straat” zag ik een voorbijganger. “Waar kan je hier studeren?” vroeg ik. Hij keek me aan en zei: “Rij maar naar het einde van de straat, daar zie je een boomgaard. Het is daar tegenover.”

Zo ontmoette ik mijn leraar voor de eerste keer, Rav Baruch Shalom Ashlag (Rabash), de oudste zoon en opvolger van Baal HaSulam: de grootste Kabbalist van de 20e eeuw. Vanaf dat moment veranderde mijn leven voorgoed.

De daarop volgende twaalf jaar was ik zijn persoonlijke assistent en volgeling, ik absorbeerde alles van hem wat ik nu weet van de Wijsheid van Kabbalah. Elke dag sloot hij zich op in zijn kamer, op de tweede verdieping, en ging hij schrijven. Zo zijn zijn diepgaande artikelen geboren, zij hebben op de meest geschikte wijze de weg gebaand voor eenieder die het spirituele pad wil volgen. Niemand voor hem had op zo’n eenvoudige, praktische manier geschreven. Hij neemt de lezers bij de hand als een vader die zijn kinderen op het pad begeleidt en hij wijst hen de weg totdat zij de ware betekenis van het leven ontdekken.

En als ik eenmaal het gewaad van liefde heb verworven,“ schreef hij aan zijn studenten aan het einde van zijn welbekende brief ‘Liefde voor de Vrienden’, “beginnen er meteen liefdes vonken in mij te schijnen.”

Mijn hart begint te verlangen naar eenheid met mijn vrienden, en het lijkt alsof mijn ogen mijn vrienden zien, mijn oren hun stemmen horen, mijn mond met hen spreekt, mijn handen omarmen, mijn voeten in een cirkel dansen, in liefde en vreugde, samen met hen …” (Rabash).

Na zijn heengaan in 1991, begonnen mensen die een brandend verlangen in hun hart voelden om het doel van hun leven te ontdekken, bij elkaar te komen. Langzamerhand ontstond het “Bnei Baruch Kabbalah Education & Research Institute”, genoemd naar Kabbalist Baruch Ashlag. Elke morgen bestuderen wij de geschriften van de Kabbalisten, zoals The Study of the Ten Sefirot, De Zohar met het Sulam Commentaar en de geschriften van Baal HaSulam en Rabash. Het is ons werk om met iedereen die er belangstelling voor heeft deze methode te delen, net zoals mijn leraar aan mij de Wijsheid van zijn vader doorgaf.

Vanavond is het de 27e gedenkdag van het heengaan van mijn leraar, Rabash, de grootste van zijn generatie. Ik hoop dat wij erin zullen slagen om zijn pad getrouw te volgen.

Leraar en studenten

laitman_938.05Vraag: Hoe stemt u als Kabbalist af op de studenten en de groep? Hoe bent u met hen verbonden en hoe annuleert u zichzelf?

Antwoord: Hoe stemmen wij af op pasgeborenen en op kinderen als zij opgroeien en steeds volwassener worden? Zij stemmen niet op ons af, maar wij doen dat wel altijd op hen. Men zegt dat een klein kind het hoofd van het gezin is, want het hele gezin draait om hem.

Waarom heb ik een groep nodig: voor hen om mij te dienen of voor mij om hen te dienen? Ik moet de studenten opheffen naar het volgende niveau.

Vraag: Ziet u als leraar duidelijk of de groep, de studenten, u op de juiste wijze waarnemen?

Antwoord: Ik draag mijn studenten in mij als “een kip op de eieren”. Ik vul hen, geef ze sturing, houd ze kort aangelijnd, breng bepaalde reacties teweeg, bepaalde invloeden, zie toe op hun reactie en in overeenstemming hiermee verander ik mijzelf, niet hen. In Kabbalah moet de leraar zich meer op de studenten afstemmen dan de studenten op de leraar.

Vraag: Als u de studenten in u draagt, hebt u dan via de Schepper contact met hen of bevinden zij zich in uw spirituele Partzuf als een kind in de baarmoeder?

Antwoord: Dit betekent: in de Schepper, want het systeem “baarmoeder” genaamd, waarin ik mijn studenten draag, is de Schepper in mij. Alleen in Hem worden de volgende zielen geboren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/1/18

Waar denkt een Kabbalist over na?

laitman_250Vraag: Waar denkt een Kabbalist de hele dag over na?

Antwoord: Over hoe de Schepper in de wereld gebracht kan worden. Er bestaat tenslotte niets anders in het universum. De hoge werelden vormen een systeem waardoor de mens en de Schepper elkaar kunnen begrijpen.

De Schepper is de eigenschap van geven, ik moet erover nadenken hoe ik deze kwaliteit kan bereiken en zien dat de hele wereld met elkaar verbonden is. Dit is heel ingewikkeld.

Als een klein kind wil ik de wereld zien als goed en perfect. Ik wil de Kracht van de Schepper in de wereld zien, de Kracht die alles met elkaar verbindt en allerlei verschillende gebeurtenissen creëert.

From the Kabbalah lesson in Russian 12/17/17

Communicatie tussen Kabbalisten

laitman_528.04Vraag: Hoe communiceert u met uw leraar en hoe leert u van uw studenten?

Antwoord: Ik communiceer met mijn leraar op het spirituele niveau. Het feit dat hij zich niet meer in zijn lichaam bevindt en ik wel, vormt geen probleem, want onze communicatie vindt op hetzelfde niveau plaats, op het spirituele niveau, en niet in de fysieke vorm. En dit is nu precies hoe ik ook met mijn studenten in contact sta. Of zij zich er nu wel of niet van bewust zijn, er is een innerlijk contact tussen ons.

Opmerking: Er wordt wel gezegd dat een leraar van zijn studenten kan leren.

Mijn commentaar: Natuurlijk, dit gebeurt vrijwel dagelijks. Mijn studenten communiceren wereldwijd voortdurend met elkaar, ze vormen diverse virtuele groepen en de individuele zielen smelten samen tot één gemeenschappelijke ziel. Elke student vertegenwoordigt een speciale kwaliteit, een nuance in de spirituele Kli (vat). Door hen te voelen, ontdek ik via hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn als mijn ogen en mijn armen.

Vraag: Dus we hebben het hier niet over bepaalde handelingen waarbij u een bepaald gedrag kan zien en daar iets van kan leren?

Antwoord: Nee, het gaat uitsluitend over een innerlijk gevoel.

Vraag: Hoe vaak gebeurt er zoiets?

Antwoord: In elke les, elk gesprek, voortdurend. En vooral als zij onderling een zekere eenheid vormen. Dan wordt er door die eenheid in een volmaakte harmonie gespeeld, als op een goed gestemde piano.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Mijn weg

Laitman_912Vraag: Is het moeilijk om Michael Laitman te zijn?

Antwoord: Dat weet ik niet, ik heb mezelf deze vraag nooit gesteld en ik heb deze vraag ook niet eerder beantwoord. Ik heb een taak en die taak moet ik vervullen.

Opmerking: Maar mensen kennen u, bekritiseren u, houden van u. enz….

Mijn commentaar: Wat meer van mij houden of mij meer haten aangaat, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. En om voor het nageslacht te werken met als enige bedoeling om later te worden gewaardeerd, ligt ook niet in mijn aard.

Het enige wat ik nog wil zeggen is het volgende: toen ik 35 was, was ik behoorlijk rijk, ik kon het me veroorloven om niet te werken en in vrede ergens op een eiland te gaan wonen of in Canada. Een mens zou voor een dergelijk leven kunnen kiezen, maar ik kon het niet.

Ik heb voor dit pad gekozen, vol fouten, twijfels en enorm grote moeilijkheden. Maar dit is mijn pad.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Voor elk woord verantwoordelijk

laitman_209Vraag: Is er verschil tussen een gewone leraar en een leraar Kabbalah?

Antwoord: Er is een leraar Kabbalah en daarnaast zijn er zijn assistenten die les geven in bepaalde onderdelen van Kabbalah. Maar alles is altijd afkomstig van de leraar die de algemene richting uitzet en de geest van de ontwikkeling bepaalt. Zijn assistenten doen verslag aan hem, maar iedereen geeft zelfstandig les.

Vraag: Voelt de leraar zich verantwoordelijk voor elk woord dat hij tegen zijn studenten zegt?

Antwoord: Absoluut. Hij kan deze kennis alleen doorgeven in de mate waarin hij weet dat het de waarheid is en hij het zelf ervaren heeft, ervoor geleden heeft. Deze kennis behoort hem toe, dit betekent dat hij ervoor betaald heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Student en leraar: een verbinding door alle werelden heen

laitman_919Vraag: Blijft een student na de dood van zijn leraar met hem verbonden?

Antwoord: De verbinding blijft. Als de student zich op een spiritueel niveau bevindt, begrijpt hij deze verbinding en houdt hij deze in stand. Afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt, is er vrijwel geen verschil tussen de fysieke of niet fysieke nabijheid van de leraar

Maar als het over een gewone leraar gaat, zoals een natuurkundige of een wiskundige, blijft er totaal geen verbinding. Hier gaat de verbinding echter door en vermindert deze niet na de dood van de leraar. Integendeel, de verbinding wordt nog sterker en doelmatiger, zuiver, helder en stralend.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/1

De overdracht van spirituele informatie

laitman_243_01Vraag: Is het juist om te zeggen dat de Schepper een student onderwijst via de leraar?

Antwoord: Natuurlijk. Zo gebeurde het vanaf de eerste Kabbalist Adam, en dit werd voortgezet door vele Kabbalisten die in de Torah beschreven worden. Noach en zijn zonen, zij zijn niet zijn zonen maar zijn leerlingen, tot aan Abraham.

En dit gaat verder vanaf Abraham via andere Kabbalisten: Isaac, Jacob, etc., zij worden zijn kinderen en kleinkinderen genoemd, maar in  Kabbalah betekenen familierelaties dat het zielen zijn die door de overdracht van spirituele informatie met elkaar verbonden zijn.

Als er in de Torah geschreven staat dat iemand een kind ter wereld heeft gebracht, heeft dat betrekking op spirituele objecten (Partzufim) die de een na de ander uit elkaar ontstaan, zich vermenigvuldigen en ontwikkelen.

Vraag: Is Isaac dan niet de zoon van Abraham, maar zijn leerling?

Antwoord: Natuurlijk. Hij heeft misschien wel 20 vrouwen gehad en 100 kinderen, wat dan nog? Het zijn zijn leerlingen die in de Torah beschreven worden.

Vraag: Als er staat: “Abraham’s familie”, wat betekent het woord “familie” dan?

Antwoord: Dat heeft betrekking op een spirituele staat: Abraham’s verlangen, Sarah genaamd, uit wie de ziel Isaac genaamd – de linkerlijn – is geboren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17

Hoe wij de methode van Kabbalah op de juiste manier kunnen begrijpen

laitman_250Vraag: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij een goed inzicht hebben in deze methode, zonder enig misverstand?

Antwoord: We moeten heel veel lezen en al het Kabbalistische materiaal door ons heen laten gaan, zoals door een gehaktmolen.

En daarbij systematisch naar de lessen luisteren en proberen om geen enkele les te missen, want iedere volgende les, zelfs over een volkomen ander onderwerp, sluit aan op het niveau van de voorgaande les.

From the Lesson in Russian 9/24/17

Gehoorzaamheid of kritiek?

laitman_530Opmerking: U zegt dat je je leraar moet gehoorzamen en zonder enige kritiek naar zijn aanwijzingen moet luisteren. Anderzijds heb ik u ook in lessen horen zeggen dat kritiek belangrijk is en dat je twijfel niet kan vermijden op dit pad. Dat het bovendien studenten helpt bij hun groei. Wilt u deze tegenstelling alstublieft verhelderen.

Mijn toelichting: Er is hier geen sprake van een tegenstelling. Enerzijds moeten wij bij onze vooruitgang de leraar honderd procent gehoorzamen, want hij weet wat wij na vele stappen voorwaarts wel en niet moeten doen, wij zouden niet alleen misstappen begaan, maar ook nog eens de weg kwijt kunnen raken..

Anderzijds, als wij verder komen, de juiste richting opgaan en de leraar daarbij volgen, kunnen wij alle nuances van onze vooruitgang gaan begrijpen en dit is een normaal proces. De hele studie is uiteraard gebaseerd op vragen en antwoorden.

Vraag: En wat kunt u zeggen over kritiek?

Antwoord: Hoe kan je de hogere Partzuf bekritiseren als je zelf niet op dat niveau bent? De leraar heeft zijn eigen intenties en zijn eigen plannen waar je niets van weet, omdat hij zich op een hoger niveau bevindt dan jij. Daardoor is alles wat aan hem onthuld is, voor jou verborgen.

Vraag: Als iemand ons gaat bekritiseren, kan hij dan naar een andere leraar gaan, naar een derde, een vierde, en als hij dan tot het besef komt dat de waarheid hier te vinden is, terug komen?

Antwoord: In het algemeen gesproken kan dat. Maar er is een kans dat de leraar hem niet meer terug wil hebben. Maar als je terugkomt en geaccepteerd wordt, bijt je er dan als een buldog in vast en ga weer verder vooruit.

Vraag: U zegt dat je naar de leraar moet luisteren als het over spirituele zaken gaat, maar niet wat het fysieke bestaan betreft. Maar mijn vrienden in de groep zeggen tegen mij dat ik – als ik op spiritueel gebied vorderingen wil maken – mijn leraar in alles moet imiteren. Is dat wel of niet gebruikelijk in Kabbalah?

Antwoord: Dat is Chassidisme, geen enkele Kabbalist zal van zijn studenten vragen om hem te imiteren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17