Category Archives: Kabbalah Leraar

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vind de leraar in de groep

165Vraag: Komt wat u uitlegt aan de studenten uit het volgende niveau?

Antwoord: Voor mij is het niet het volgende niveau. Ik leef daar en als het nodig is, geef ik jullie er iets van.

Vraag: Omdat u op een veel hoger niveau bent dan uw studenten, moet u afdalen naar een niveau dat iets hoger is dan zij. Hoe internaliseert u de gemeenschappelijke geest?

Antwoord: Ik werk met een hoger niveau. Dat is mijn leraar.

Vraag: Dus u bevindt zich nog steeds in het student-leraar systeem?

Antwoord: Natuurlijk! Dat verandert niet! Het feit dat zijn lichaam is gestorven, heeft hier niets mee te maken. Daarvoor was zijn lichaam ook niet de zender van de informatie.

Vraag: Maar vroeger ging alles van mond tot mond, van leraar naar student. En in de huidige periode verloopt alles via de groep.

Antwoord: Vroeger verliep het ook via de groep. Alle Kabbalisten schrijven hier al duizenden jaren over. Er moest sowieso een groep zijn, want een leraar is alleen maar het middel. Het gaat erom dat wij ons met elkaar moeten verbinden tot één verenigd systeem.

Vraag: Het blijkt dat uw leraar voor u het volgende niveau is. Is dit voor ieder van ons de groep?

Antwoord: Ja, en die groep verbindt zich weer met mij.

Vraag: Zijn er dan drie niveaus van het individu naar de leraar?

Antwoord: Nee. Je vindt mij in de groep. Zodra jullie je enigszins met elkaar kunt verbinden, zie je mij daar meteen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/find-the-teacher-within-the-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Higher Intelligence” 1/2/11

Related Material:
The Pioneers
Make Yourself A Teacher And A Group
Learning “From Mouth To Mouth”

Filed under: Group Work, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor soort studenten heeft een Kabbalist nodig?

234Opmerking: Er zijn studenten die ons verlaten maar toch op de een of andere manier met ons verbonden blijven.

Mijn antwoord: Die mensen proberen hun studie Kabbalah aan te passen aan onze wereld. Zij kunnen zich niet van ons losmaken omdat zij de egoïstische wereld willen gebruiken voor hun corporele succes.

Iemand staat er bijvoorbeeld op dat ik Kabbalah uitleg aan academici en politici omdat hij in de ogen van de hele wereld wijs wil overkomen, hij voelt zich trots op zijn relatie met Kabbalah.

Dat heb ik allemaal niet nodig, want er is niets groots te vinden in de ‘groten’ van deze wereld. Dan begint hij te klagen over het feit dat ik geen Kabbalah uitleg aan belangrijke mensen en niet voor hen buig.

Waarom zou ik daar behoefte aan hebben? Ik heb studenten nodig die Kabbalah innerlijk, in zichzelf, implementeren en daarmee de wereld corrigeren! Ik houd me niet bezig met de hierboven genoemde “marketing”.

Ik ben, in het algemeen gesproken, niet geïnteresseerd in mensen die de spirituele wetten niet door zichzelf heen laten gaan. Volgens de definitie van Kabbalah worden zij als dieren beschouwd, dat wil zeggen dat zij genoegen nemen met het animale niveau.

Ik negeer hen niet, maar sorteer ze eenvoudigweg volgens de lijn van verlangens. In hen overheersen de verlangens naar deze wereld, ik heb echter mensen nodig met verlangens naar de Hoge Wereld. Stel dat je een verlangen naar de Hoge Wereld hebt gekregen en je dat verlangen gaat omzetten naar verlangens van deze wereld. Blijf daar dan maar bij! Er valt niets mee te beginnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/what-kind-of-students-does-a-kabbalist-need/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. What to Expect from Kabbalah?” 12/28/12

Related Material:
Who Is Closer To The Teacher?
Teacher And Students
The Connection Between Teacher And Student

Dankzij de invloed van het Licht

214Vraag: Waardoor kunt u met de wereld praten?

Antwoord: Dat komt van binnenuit, door de invloed van het Licht. Ik voel hoe Het werkt, binnenkomt, onthult, kwaliteiten ordent, ze met elkaar verbindt, alle innerlijke oorzaken en gevolgen met elkaar verbindt en zo een model in mij vormt, dan kan ik praten.

Ik doe het in elke les met kleine stapjes. Ik kan niet naar de les komen en oude dingen zeggen. Nooit! Ik ga altijd minstens een millimeter verder.

Vraag: Denkt u dat Baal HaSulam ook a.h.w. van bepaalde hoogten afdaalde?

Antwoord: Ik daal niet van hoogten af. Baal HaSulam bevond zich op het niveau van de Schepper! Op het complete niveau, d.w.z. in de volle omvang van het hele universum – lager en hoger, alles in zijn innerlijk omvattend.

Vraag: Bereikte hij in principe het hele pad?

Antwoord: Absoluut! Niet alleen het hele pad, maar meer dan dat – het 10e millennium!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/due-to-the-influence-of-the-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. The Most Significant Kabbalist of All Times” 12/17/12

Related Material:
Spread the Spiritual Matter
Baal HaSulam’s Amazing Revelation
Rigid Connection to the World

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination | Add Comment / Ask Question →

 

Zonder fanatisme

283.02Opmerking: Als je kijkt naar beginners die Kabbalah studeren, zie je dat ze een heel sterk verlangen hebben om met verschillende activiteiten mee te doen. Maar dan blijkt dat het erg moeilijk voor hen is en weten ze niet wat ze ermee aan moeten.

Mijn antwoord: Wij gaan onze eigen weg. Ik besteed niet zoveel aandacht aan zowel de nieuwe als de oude studenten. Ik houd rekening met de algemene, optimale sfeer die ons naar de overwinning leidt.

Kunnen we dit tempo aanhouden? We kunnen niet in een langzamer tempo verder gaan, dat werkt niet, dan vallen we meteen in slaap. Een sneller tempo zullen we niet vol kunnen houden, want dan kunnen we de aanhoudende inspanningen niet leveren omdat iedereen een gezin en een baan heeft. In dit tempo kunnen we dat wel!

In principe dwingt de wereld, haar ontwikkeling en de diepe vrije val in een crisis, ons hiertoe.

Vraag: Hoe zorgen we ervoor dat er geen fanatisme ontstaat bij de nieuwkomers?

Antwoord: Er kan geen sprake van fanatisme zijn, want in het spirituele werk bestaan daar geen voorwaarden voor. Niemand verheft zich boven de ander, niemand verheft iets tot een cultus, niemand buigt voor iets. Integendeel, als mensen hier op zoek zijn naar iets heiligs waar ze voor kunnen buigen, vinden ze niets.

In Kabbalah is de Natuur een Kracht die je in je eigenschappen moet opnemen om jezelf te “heiligen”, om met elkaar boven het innerlijke egoïsme uit te stijgen. Daarom worden in de ware Kabbalah alle mogelijkheden om iets te aanbidden volkomen afgewezen. Men kan alleen zijn eigen natuur gebruiken om een hogere natuur te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/without-fanaticism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Overheating of the Brain” 10/6/12

Related Material:
Gradual Entry into the Wisdom of Kabbalah
Fanaticism or Attainment?
In A Kabbalistic Society

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het is niet gemakkelijk om Kabbalah te studeren

961.2Vraag: Wat gebeurt er met de mensen die de Kabbalistische groep verlaten? Verbreken ze op de een of andere manier de verbinding of blijven ze innerlijk toch in het systeem?

Antwoord: Onder degenen die vertrokken zijn, zijn mensen die deze levensperiode praktisch helemaal vergeten. Het belangrijkste is immers waar een mens voor leeft en of men wel of niet verlangt naar de wereld van geven, de Hoge Wereld!

Als mensen dit verlangen verliezen, keren ze terug naar het gewone, stoffelijke waardesysteem en leven ze op een normale manier, meer niet. Onbewust, ergens diep achter de kleine hersenen, met een soort achterste hersenen, begrijpen ze dat er iets anders is, maar ze onderdrukken het in zichzelf: “Misschien ooit, op een dag ….”

Of het leven lijkt voor hen niet meer zo vlak als een mens, zoals een mot, rondvliegt en zich alleen maar wil koesteren in de lichtstralen. Ze voelen al dat er ook een andere wereld en een ander leven is omdat het lichtschijnsel blijft.

Ik denk dat zij, als ze ons verlaten, geen volkomen, volledige vreugde meer beleven in deze wereld. Wie heeft dat eigenlijk nog? Het gevoel dat er iets anders, iets hogers is, knaagt voortdurend aan een mens, maar het is moeilijk te bereiken: “Ik stel het uit voor later.”

Wat kun je eraan doen? Dit is niet simpel. Ik spreek als iemand die sinds 1975 in Kabbalah zit. Zij die werkelijk blijven, zijn natuurlijk de helden. Het grootste deel van de wereldgroep zijn mensen die rond de eeuwwisseling bij ons kwamen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/it-is-not-easy-to-study-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Why Do People Leave Kabbalah?” 10/20/12

Related Material:
States of Disconnection
There Is No Other Way
Most Important Is An Abundance of Patience

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Les Is Licht

213Opmerking: Ik heb gemerkt dat dezelfde les niet alleen door iedereen anders wordt ervaren, maar dat dat ook zo is voor iemand die nog een keer naar dezelfde les luistert. 

Mijn antwoord: Natuurlijk! Een mens verandert, daardoor neemt hij de dingen telkens anders waar.

Wat is een les in feite? Het is Licht. Afhankelijk van zijn situatie brengt een mens zijn kli (vat), dat wil zeggen zijn gewaarwordingen en zijn eigenschappen, onder de invloed van het Licht. Met zijn eigenschappen bepaalt hij hoe hij beïnvloed zal worden door wat hij hoort.

Elke les is een bepaalde hoeveelheid Licht. Het hangt van de persoon af hoe en wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom gaan de verschillende percepties van dezelfde les over het verschil tussen de eigenschappen van een mens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/lesson-is-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Nothing Exists” 10/3/12

Related Material:
Importance Of The Daily Kabbalah Lesson
The Meaning Of The Morning Lesson
Why Do I Get Up For A Lesson?

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De ware leraar

528.04Opmerking: U hebt gezegd dat u studenten leert om hun vragen op de juiste manier te stellen omdat u daarmee uw matrix aan hen doorgeeft.

Mijn antwoord: Het kan niet op een andere manier. Een student is namelijk een ongevormd verlangen, Hij bestaat alleen maar uit fysiek vlees. De  leraar helpt om dit verlangen op de juiste manier te vormen, zodat het geschikt wordt om het Licht te ontvangen.

De leraar is degene die je helpt om je kli (vat) te vormen of beter gezegd: vorm te geven.

Vraag: U hebt een bepaalde matrix van Rabash gekregen. In welke mate is die vergelijkbaar met de matrix die u aan uw studenten geeft? Of zijn ze totaal verschillend?

Antwoord: Deze matrix is universeel, een en dezelfde: gelijkvormig aan het Licht, de eigenschap van geven. Dan maakt elke student deze voor zichzelf geschikt. Ik leer hem hoe hij dit kan doen, ik geef hem een duw aan de ene kant, dan aan de andere kant: doe het op deze manier, doe het op die manier, enz.

Leerlingen van een kunstenaar of een musicus schilderen of spelen ook op hun eigen manier. Als hij een Meester met een hoofdletter “M” is, leert hij hen hoe zij hun talent, hun eigenheid, hun individualiteit kunnen laten zien. Hij legt hen niet zijn matrix op om zichzelf in hen te prenten. Ten eerste is dat onmogelijk. Ten tweede, dan is dit geen leraar maar een soort korporaal in het leger.

Een leraar is iemand die de student helpt om zich individueel te ontwikkelen.

Vraag: Hoe verloopt het proces van de individuele ontwikkeling van de student? Wat doet u precies?

Antwoord: Er wordt dagelijks systematisch gewerkt. We zien dat het jaren in beslag neemt.

In het proces van spiritueel werk krijgen de studenten aangename en onaangename invloeden, soms een persoonlijk voorbeeld – meestal negatief, niet positief – zodat ze zien dat ik net zo ben: Ik raak vermoeid, behandel iemand slecht, of nog iets anders.

Kortom, de student moet na afloop voelen dat hij een vrije wil heeft, een plaats voor twijfel, een plaats voor reflectie: waarom is het zo en niet anders, heeft hij gelijk of ongelijk – zowel ten aanzien van de leraar als van zichzelf. Hij moet leren durven, leren twijfelen en leren fouten te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/a-real-teacher/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. How to Become a Guru?” 9/23/12

Related Material:
Relationship Between Teacher And Student
How Can We Check The Teacher?
Teacher And Students

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De grootste egoïst ter wereld

231.02Vraag: In Kabbalah staat geschreven dat zij die groter zijn dan hun vrienden meer egoïsme hebben. Dan bent u vast de grootste egoïst van allemaal?

Antwoord: Ik ben altijd een heel grote egoïst geweest, zozeer zelfs dat ik anderen gewoon niet kon horen en niet op hen afgestemd kon zijn.

Vraag: Waar haalt u nu het geduld vandaan om te luisteren naar de meest domme uitspraken?

Antwoord: Ik integreer in degene die vraagt, in zijn verlangen. Zijn verlangen is nieuw in de wereld. Het doet er niet toe dat ik dat al heb meegemaakt en hij niet. In het alomvattende systeem is dit verlangen nog niet gecorrigeerd en als iemand een vraag stelt, verbind ik mij met zijn verlangen en breng ik een correctie aan.

Voor mij is dit een mogelijkheid om meer te doen, dus ik ben blij met zulke uitingen. Dezelfde vragen kunnen duizenden uren herhaald worden, maar elke keer worden ze gesteld door andere elementen van het alomvattende zielen stelsel, daarom zie ik dit elke keer als een gelegenheid tot correctie. Door mijn antwoord verbind ik iemand met het spirituele, en dan gaat hij weer verder.

De verandering vindt via mij plaats.

Het is gewoon een systeem, zoals we dat nu in de technologie zien, in computers en in sommige grote netwerken. Het is een systeem! Natuurlijk werkt het volgens heel andere principes, in de eerste plaats volgens de principes van geven. Ten tweede is het een integraal systeem. Alles daarin werkt tegelijkertijd met elkaar samen, er bestaat geen tijd, er bestaan geen cycli. Het is geen pulssysteem, maar een analoog systeem. Het is niet mogelijk om dit te beschrijven.

Maar in principe kunnen we elkaar op de een of andere manier beïnvloeden. Het gebed wordt de onthulling van het verlangen genoemd en het antwoord op het gebed is het ontvangen en de vervulling van het verlangen. Er staan twee heel interessante artikelen in Het Boek De Zohar over het omhoog brengen van het gebed en de vervulling ervan, daarin worden deze wetten van uitwisseling beschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/the-biggest-%d0%b5goist-in-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Biggest Еgoist in the World” 7/14/12

Related Material:
Revealing The Spiritual System
In A Single Spiritual System
Segula Is The Access To The Spiritual System

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een kanaal voor spirituele energie

234Vraag: Wat gebeurt er op het moment dat iemand kiest hoe hij op de juiste manier informatie aan anderen zal overbrengen, d.w.z. dat hij geen ingeblikte toespraak houdt, maar vanuit zijn hart spreekt? Laten we zeggen als je tijdens het spreken bepaalde gevoelens naar buiten brengt via je woorden. Wat gebeurt er op dat moment?

Antwoord: Op dat moment leef ik in mijn woorden, in wat ik doe. Op dat moment ben ik verbonden met het hogere niveau. Van daaruit gaat de hoge energie door mij heen naar degene met wie ik spreek. Die hoge energie werkt met die mens in de mate waarin hij mij wil horen en het met mij eens wil zijn. Zo niet, dan zal de hoge energie niet op hem inwerken, ook al luistert hij.

Daarom hangt alles af van de relatie tussen mensen. Er mag geen sprake zijn van dwang.

Opmerking: U doet dit bewust, maar uw student spreekt gewoon met iemand en geeft de informatie door. Het is duidelijk dat hij gedeeltelijk zichzelf overbrengt.

Mijn reactie: Dat maakt niet uit. Dat “zichzelf” is maar in heel geringe mate, ook al zegt hij veel onzin. Al met al is hij verbonden met de groep en met mij en daardoor met het hogere niveau.

Wat hij ook zegt, het wordt toch positiever ontvangen door zijn toehoorders. In dit geval is hij gewoon een kanaal, zelfs als hij iets vanuit zichzelf zegt. Het maakt niet uit. Hij heeft niets vanuit zichzelf te zeggen.

Hij spreekt in gewone woorden over iets dat hij heeft gehoord en misschien begrijpt hij nog niet goed welke betekenis in deze woorden besloten ligt. Onze energie wordt er toch doorheen geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-conduit-of-spiritual-energy/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Conductor of Spiritual Energy” 4/12/14

Related Material:

Based on Global Connection

The Internal And External Side Of Dissemination

What Determines The Effectiveness Of Dissemination?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →