Category Archives: Jodendom

Verering Of Het Spirituele Niveau?

Dr. Michael LaitmanVraag: Als alle religies na de verwoesting van de Tempel ontstonden, wat vereerden mensen dan voor deze verwoesting?

Antwoord: Alles en niets! In het oude Babylonië vereerden mensen allerlei natuurverschijnselen: bomen, de zonnegod, etc. Dit beschouwen we niet als een religie.

Reactie: Maar de Tempel werd toch naar aanleiding van een bepaalde religie gebouwd …

Antwoord: Nee, de Tempel vertegenwoordigt een niet-religieuze ijver van mensen die op het niveau waren van een heldere waarneming van de Hogere Kracht, de alomvattende Kracht van de Schepping, van de hele Natuur.

Dit verstaan we tegenwoordig niet onder religie. Ons moderne Jodendom is de religie van de verbanning uit de spirituele wereld, de verbanning uit de Tempel, de verbanning uit het land Israël. Het is een religie van verbanningen.

Kabbalisten hebben een totaal andere visie dan religieuze mensen in deze wereld: op de uitdagingen voor het volk Israël, de uitdagingen voor de mensheid en op wat wij naar de wereld moeten brengen.

Vraag: Kunt u de geheimen van Kabbalah met anderen delen?

Antwoord: In Kabbalah zijn geen geheimen.

From an Interview in Toronto with V. Kanevsky, 8/5/14

 

De Rol Van De Joden